Prof. Dr. Funda başaran yavaşlarYüklə 41,56 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü41,56 Kb.
#21216


PROF.DR. FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Başaran Yavaşlar, “Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirilme Şartları” başlıklı teziyle 1999’da doktor, “Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri” başlıklı çalışmasıyla 2004 yılında doçent ve “Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü- Hukuk Devleti Bakış Açısıyla” başlıklı çalışmasıyla ise 2013 yılında profesör unvanını almıştır. Akademik faaliyetleri çerçevesinde Alman Vergi Hukuku’nun önde gelen ismi Prof. Dr. Klaus Tipke ve onun fikri halefleriyle çalışma imkanı bulan Başaran Yavaşlar, çalışmaları nedeniyle başta Almanya’nın kendi alanında en saygın bursu olan Alexander von Humboldt Vakfı-araştırma bursu olmak üzere önemli yurt dışı kuruluşlardan burslar kazanmıştır. Kendisinin ağırlıklı olarak vergilendirmenin anayasal çerçevesi, gelir vergisi hukuku, kurumlar vergisi hukuku, vergi usul hukuku ve bunun içinde özellikle uzlaşma, vergi denetimi, vergi kabahat ve suçları gibi konularda eserleri bulunmakta olup, İstanbul Barosu, Türkiye’deki Humboldt Bursiyerleri Derneği, EATLP (European Association of Tax Law rofessors) ve VEHUP (Vergi Hukuku Platformu) üyesidir.

Dört monografik çalışması, editörlüğünü yaptığı beş kitabı, bir adet mevzuat derlemesi, yurt içinde ve yurt dışında (Almanca ve İngilizce) yayınlanmış/yayına hazırlanmakta olan 14 kitap bölümü, 35 adet makalesi, yurt içinde ve yurt dışında (Almanca, İngilizce) sunulu 25 adet bildirisi, düzenlediği dokuz adet uluslararası bir adet ulusal toplantısı, ayrıca gazete yazıları, basılı toplantı sonuç raporları, toplantı ve kitap tanıtım yazıları ile İngilizce ve Almanca’dan Türkçe’ye çevirileri (toplamda yüzün üzerinde yazılı akademik çalışması) bulunan Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, yurt dışında da çeşitli doktora tezi ve yüksek lisans tezi jüri üyeliği /danışmanlığı/değerlendirme görevlerinde bulunmuştur ve bulunmaktadır. 1992 yılından beri mensubu olduğu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra, Marmara Üniversitesi’nin diğer birimlerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Doğuş Üniversitesi, Aydın Üniversitesi ve Berlin Hür Üniversitesi’nde vergi hukuku dersleri vermiştir.

Halen, MÜHF Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, EATLP Akademik Kurulu Türkiye temsilcisi, VEHUP’un kurucu üyesi ve dönem başkanı, İKÜ CEHAMER Vergi Ceza Hukuku Seksiyonu başkanı olarak görev yapmaktadır.DR. MASUM TÜRKER:

YMM, Başdenetçi, Dr. Masum TÜRKER, Kasım 2011 tarihinden beri IFAC Yönetim Kurulu Üyesidir. Dr. Türker, FCM (Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu) Başkanı olarak görev yapmaktadır (2004-2006 yılları arasında FCM Başkanı olarak görev yapmış, Ocak 2016 tarihi itibariyle yeniden FCM Başkanı olarak seçilmiştir). Dr. Türker, İstanbul’da faaliyette bulunan Türkerler Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’nin kurucusudur ve 2000 yılından beri Edinburg Grubu Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebe Firmaları Formunun kurucu üyesidir. Dr. Türker, İstanbul, Işık ve Bahçeşehir Üniversitelerinde halen misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Türker, 2008-2010 yılları arası TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Başkanlığı ve 1992-1999 yılları arası TÜRMOB Başkan Yardımcılığı, 1993-1999 ve 2008-2010 yılları arası TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) Başkanlığı, 1975-1978 yılları arası Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nin (TMUD) Genel Sekreterliği, 1978-1989 yılları arası TMUD Başkan Yardımcılığı, 1995-2000 ve 2005-2009 yılları arasında TMUD Başkanlığı, 2006-2011 yılları arasında IFAC SMP Komitesi Üyeliği, 1997-2002 yılları arasında IFAC Eğitim Komitesi Üyeliği, 2003-2009 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK) Başkanlığı, 1999-2004 ve 2006-2015 yılları arasında FCM Başkan Yardımcılığı, Güney Doğu Avrupa (Balkanlar) Muhasebe Gelişimi Ortaklığı’nın (SEEPAD) Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Dr. Türker, 1978-1982 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve 2003-2015 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak hizmet sundu. Dr. Türker, 1971 yılından beri muhasebe meslek mensubu ve 1974 yılından beri denetçi olarak görev yapmaktadır. Kurucusu olduğu denetim firması adına, yüzlerce denetim ve danışmanlık hizmeti sundu. Çeşitli şirketler ve bankalarda CEO, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurul Başkanlığı ve Denetçi olarak hizmet sundu.

Dr. Türker Türkiye’nin Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanıdır ve 1999-2002 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Parlamento Üyesi olmuştur.

Dr. Türker, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Derecesi ve İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lisans Derecesine sahiptir. Dr. Türker, TÜRMOB’dan YMM Ruhsatı (1990), TMUD’dan Uzman Muhasebeci Ruhsatı (1974) ve Sermaye Piyasaları Kurulu’ndan (SPK) (1988) ve Türkiye Kamu Gözetimi Kurumu’ndan (KGK) (2013) Bağımsız Denetçi Ruhsatına sahiptir. Dr. Türker, 2009 yılından beri İngiltere Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ACCA) üyesidir ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) ve Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği’nin üyesidir. Dr. Türker’in ulusal ve uluslararası muhasebe, denetim ve vergilendirme alanlarında çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

DOÇ. DR. SELAMİ DEMİRKOL :

21.03.1963 Elazığ doğumludur.

Marmara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1985 yılı mezunudur. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1987 yılında Yüksek Lisansını tamamladı ve 1995 yılında Kamu Yönetimi doktor ünvanını aldı. 2014 yılı 15 Ekimi nde, Kamu Yönetimi alanında Doçent oldu. Hali hazırda Danıştay Üyesi olarak görev yapmaktadır. Gaziantep Vergi Mahkemesi, Sakarya İdare Mahkemesi, İstanbul İdare ve Bölge İdare Mahkemelerinde Hakimlik ve İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yayınlanmış ortak imzalı 6 adet kitap ve çok sayıda makale çalışması bulunan DEMİRKOL, evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF. DR. FARUK ACAR:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı öğretim üyesi olan Faruk ACAR, 1972 yılında Aksaray/Yeşiltepe’de doğmuştur ve evli ve bir çocuk babasıdır. 2002 yılında “Türk –İsviçre Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül” adlı çalışma ile Marmara Üniversitesinde doktora çalışmasını tamamlayan ACAR, “Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi” adlı çalışma ile 2009 yılında doçent olmuş, 2014 yılı itibariyle aynı Üniversitenin Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilimdalında profesör olarak atanmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dersler vermektedir.

İyi derecede Almanca bilen ACAR’ın çok sayıda bilimsel tebliği ve makalesiyle birlikte kitap çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

1-Türk-İsviçre Hukukunda Alacaklılar Arası Teselsül, Seçkin Yayınevi, 2003 Ankara.

2-Aile Konutu, Mal Rejimleri, Eşin Yasal Miras Payı, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi 2014.

3. Kira Hukuku Şerhi, 2. Baskı, Beta Yayınevi, 2015 İstanbul.

4. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Prof. Dr. Cevdet YAVUZ/Prof. Dr. Burak ÖZEN ile birlikte), 10. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2014.


  1. Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Turhan Kitabevi, Ankara 2009.

  2. Rehin Hukuku Dersleri, Vedat Yayınevi, İstanbul 2015.

AHMET CANGÖZ:

Ahmet Cangöz Deloitte Türkiye Vergi Bölümünün Yönetici Ortağıdır. Deloitte'a katılımından önce Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmış ve özel sektörde üst yönetim rollerinde bulunmuştur. Kurumlar vergisi ve uluslararası vergileme alanlarında sahip olduğu geniş tecrübesiyle tüketim, üretim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren büyük müşterilerine hizmet vermektedir. Vergileme ve vergi politikaları konusunda aranan bir konuşmacı olarak tanınmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Ahmet Cangöz, Southern New Hampshire Üniversitesi'nden MBA derecesi sahibidir. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir.DR. XAVER DITZ:

Dr. Xaver Ditz, Almanya Bonn’da bulunan Flick Gocke Schaumburg’un ortağı ve vergi danışmanıdır. Mannheim Üniversitesi’nde iktisat okumuş ve Hamburg Helmut Schmidt Üniversitesi’nde doktora tezini tamamlamıştır. Ticaret şirketlerinin ve toplulukların hem ulusal hem uluslararası kapsamda vergilendirilmesi konusunda çalışmaktadır. Uzmanlık alanı transfer fiyatlandırmasıdır. Çalışmaları özellikle şu konular üzerinde yoğunlaşmıştır: vergi denetimlerinde TP mekanizmalarının savunulması, dava takibi, TP sistemlerinin dosyalanması, mevcut grup organizasyonlarında (örneğin TP kılavuzlarının hazırlanması) yeni TP yaklaşımlarının planlanması ve uygulanması, Gelişmiş Fiyatlandırma Anlaşmaları (APAs), karşılıklı mutabakat usulleri, AB Tahkim Antlaşması usulleri. Sabit kurumların vergilendirilmesi ve özellikle kazançlarının değerlendirilmesi konularında deneyim sahibidir. Müşterileri arasında stok-listeli gruplar (DAX 30 şirketleri de dâhil) ve birçok iş kolunda faaliyet gösteren geniş aile işletmeleri (örneğin, IT, ilaç, tıp, enerji, otomotiv, perakende satış ve moda) yer almaktadır.

Xaver, Trier ve Zürih Üniversiteleri’nde ve Federal Maliye Akademisi’nde dersler vermekte; IFA kongresi gibi ulusal ve uluslararası vergi seminerlerinde transfer fiyatlandırması hakkında konuşmacı olarak sıklıkla yer almaktadır. OECD gibi uluslararası örgütlere danışmanlık yapmaktadır.

Transfer fiyatlandırması alanında meydana güncel gelişmeler hakkında düzenli olarak kitaplar ve makaleler yayınlamaktadır. Başlıca yayınları arasında; Double Tax Agreement (Doppelbesteuerungsabkommen), Transfer Prices between Internationally Affiliated Enterprises ve the Handbook of the Taxation of Permanent Establishments (Betriebsstätten-Handbuch) yer almaktadır. Xaver’in makaleleri arasında ‘Taxation of the Relocation of Business Functions’, ‘Principles of the Documentation of International Transfer Pricing’ ve ‘Transfer Pricing and Tax Evasion’ yer almaktadır.PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN:

1947'de Silifke'de doğdu; -1969'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu; 1976 da Brüksel Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Uluslararası Ceza Hukuku Uzman Doktoru (Docteur spécial en droit pénal international) ünvanını aldı;1976-1981 tarihleri arasında Adli teşkilatta görev aldı. (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Müşavir – Polatlı C.savcılığı) ; 1981-1985 arası AÜSBF’de öğretim üyeliği (Yard.Doç. Dr., 1984’den itibaren Doç. Dr. olarak) yaptı ;1986-2004 arası DEU Hukuk Fakültesinde (1990’dan itibaren Prof. Dr. olarak) görev aldı. 2004 Kasım ayından beri İKÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri ile insan hakları dersi vermektedir. 1996-2004 arası AİHM nezdinde TC adına devlet avukatlığı yapmıştır. 2000 yılından itibaren Avrupa Birliğince organize edilen Topluluğun Mali Bütünlüğü’nün cezai yönden korunması ile ilgili toplantılara Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı adına katılmaktadır. Ayrıca 1996-2001 arası Adalet Bakanlığınca kurulan Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunu Reform Komisyonları üyeliği de yapmıştır. 1989-1999 yılları arasında Bordeaux IV Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yılda bir ay lisans üstü eğitimde Uluslararası Ceza Hukuku dersi ve lisans öğrencilerine de konferanslar vermiş ve Fransız Hükümetince1991 yılında Akademik sınıftan şovalyelik ünvan ve beraatı verilmiştir. Hukuk alanında yayınlanmış pekçok Türkçe ve Fransızca kitap, çeviri, makale sahibidir.PROF. DR. GÜLSEN GÜNEŞ:

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan, Profesör Gülsen Güneş, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl, bu fakültede asistan olarak göreve başlamıştır.   Konstanz Üniversitesi’nde de doktora çalışmalarını bir yıl   yürüttükten sonra 1992 yılında  İstanbul Üniversitesi’nde, “Verginin Yasallığı İlkesi” başlıklı teziyle doktor ünvanını almıştır. Daha sonra 1997 yılında “Türk Hukukunda Entellektüel Sınai Haklar ve Vergilendirilmesi” başlıklı eseriyle doçent ünvanı almıştır.

İstanbul Üniversitesinde uzun yıllar çalıştıktan sonra, 2003 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde göreve başlamış ve 2009 yılında profesör olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrencileri için  Vergi Hukuku  ve  Kamu Maliyesi Hukuku dersleri ile doktora ve yüksek lisans programlarındaki bazı dersleri yürütmektedir.   

Verdiği derslerin yanı sıra kariyeri boyunca pek çok idari görev üstlenmiş olan Güneş, 2014-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 yılından beri de Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu üyeliğini sürdürmektedir.

Vergi Hukuku Platformu’nun kurucu üyesi olan Güneş, birçok bilimsel toplantıya  konuşmacı olarak katılmış ve birçok akademik etkinlik düzenlemiştir. Çok sayıda yayını olan Prof. Dr. Gülsen Güneş’in kitapları şunlardır:


  1. Türk Hukukunda Entellektüel Sınai Haklar ve Vergilendirilmesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Yayın No. 358, Dizi No. 100, İstanbul 1997, 187 sayfa.

  2. Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Yayın No. 452, Dizi No. 114, İstanbul 1998, 237 sayfa.

On İki Levha Yayıncılık, 2. Bası, İstanbul 2008.

On İki Levha Yayıncılık, 3. Bası, İstanbul 2011.

On İki Levha Yayıncılık, 4. Bası, İstanbul 2014.


  1. Tax Laws That Should Not Be Applied In The Turkey Of New Millennium, Türkmen Yayınevi, İstanbul 2002.

  2. Prof. Dr. Adnan TEZEL Günleri: “Vergi Hukuku”, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, Yayın No. 94, Dizi No. 46, İstanbul, 2006, 194 sayfa. (Prof. Dr. Feridun Yenisey ile Birlikte)

  3. Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012. (Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Yrd. Doç. Dr. Z. Ertunç Şirin ile birlikte)

DOÇ. DR. İRFAN BARLASS:

1972 İstanbul doğumlu olan İrfan Barlass; lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Topluluğu Hukuku programında, doktora eğitimini ise 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “EU’s Right to Tax in the View of Legality of Taxation Principle”, doktora tezi ise “Anonim ve Limited Ortaklıklarda Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu” başlıklıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 2009 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında “Türk Vergi Hukukunda Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar” konulu doçentlik teziyle doçent olarak atanmış olan İrfan Barlass, halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Doç. Dr. İrfan Barlass, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında dersler vermektedir.PROF. DR. OĞUZ SANCAKDAR:

Oğuz Sancakdar Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1989 yılında Haziran dönem birincisi olarak tamamladı. “Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası'' konulu teziyle yüksek lisansını 1993 yılında bitirdi. Ekim 1997 – Temmuz 1998 tarihleri arasında Westfälische Wilhelms Universität, Münter-Almanya’da dil kursuna devam etti ve kaynak araştırması yaptı. 1998 tarihinde “Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi” konulu doktora tezini tamamladı. 2005 tarihinde “İdare Hukuku Doçenti” unvanını aldı. 2010 tarihinde oybirliği ile Profesörlüğe yükseltilerek atandı. Pek çok farklı kurum ve kuruluşta akademik ve idari görevler üstlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde akademik faaliyetleirni yürüten Sancakdar, Almanca ve Fransızca bilmektedir.YRD. DOÇ. DR. AYTAÇ ÖZELÇİ:

14 Mart 1978’ de Adıyaman’da doğan M. Aytaç Özelçi, Gaziantep Bahattin Bayraktar Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 2000 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 – 2002 yılları arasında İstanbul Barosu’nda Avukatlık Stajını tamamladı. 2002 (Ocak)– 2005 (Ocak) yılları arasında özel sektörde avukat olarak görev yaptı. 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Yüksek Lisans öğrenimine başlayan Özelçi, “Türk Spor Yönetiminde Kendine Özgü Bir Yapılanma: Türkiye Futbol Federasyonu” adlı tezini 2007 yılında başarıyla tamamladı. 2008 Ocak-Haziran ayları arasında dil eğitimi için İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulundu. Şubat 2005 tarihinden beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik faaliyetine devam eden Özelçi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktora Programından 2012 Mayıs ayında doktora unvanı aldı. M. Aytaç Özelçi, İngilizce bilmektedir.PROF. DR. PETER H.J. ESSERS:

Peter Essers (Margraten, 1957) Tilburg Üniversitesi’nde vergi ekonomisi okudu ve 1982 yılında onur derecesiyle mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında Lahey’de bulunan Maliye Bakanlığı’nda vergi müfettiş yardımcısı olarak çalıştı. 1984-1990 yılları arasında Tilburg Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri verdi. 15 Aralık 1989’ta doktora tezini savunan Essers, 1 Eylül 1991’den beri Tilburg Üniversitesi’nde Vergi Hukuku Profesörü olarak görev yapmaktadır. Tilburg Üniversitesi Vergi Hukuku Bölüm başkanıdır. 1987-2003 yılları arasında PricewaterhouseCoopers’ın harici vergi hukuku danışmanlığını yapmıştır. 1998-2002 yılları arasında Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulunmuştur. 2003’ten 2015’e kadar Hollanda Meclis Senato üyeliği ve Maliye Komitesi başkanlığı yapmıştır. 2011 yılından beri EATLP (Avrupa Vergi Hukuku Profesörleri Birliği) Yürütme Komitesi’nin bir üyesidir ve EATLP Akademik Komitesi’nin Başkanlığını yapmaktadır.

Kendileri, aynı zamanda:

- Avrupa Vergi Koleji’nin müdür yardımcılığı

- Bologna ve Viyana Üniversiteleri’nde (Wirtschaftsuniversität) misafir öğretim üyeliği

- Avrupa Vergi Sistemi EUCOTAX dergisi yayın kurulu üyeliği (Kluwer Law International)

- Weekblad fiscaal recht, Tijdschrift fiscaal ondernemingsrecht and Fiscale Monografieën (Kluwer) dergilerinin yayın kurulu üyeliği

- BNB (Kluwer) yorumculuğu

- Münih Max Planck Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen’in Bilim Kuruluğu üyeliği yapmaktadır.

DR. A. BUMİN DOĞRUSÖZ:

1958 İstanbul doğumludur. Sırasıyla Etiler Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1980 yılında stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna “Avukat” sıfatı ile kaydolmuştur. İstanbul Üniversitesi’nde, “Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj)” adlı tezi ile Mali Hukuk Doktoru unvanını almıştır. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 3568 sayılı Kanunun yayımını müteakip İstanbul Mali Müşavirler odasına kaydolarak “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (*)” unvanını almıştır. 2015 yılında Kamu Gözetim Kurulu tarafından “Bağımsız Denetçi” unvanı ve yetkisi verilmiştir.

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği nezdinde kurulan Vergi, Özelleştirme, Sosyal Güvenlik, Mahalli İdareler, Bankacılık ve Sigortacılık konularındaki Özel İhtisas Komisyonlarının her birinde görev almıştır. Devlet Planlama Teşkilatında VII ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonlarında ve Kalkınma Bakanlığı X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonunda görev yapmıştır. Maliye Bakanlığının danışma organı olan Vergi Konseyinde 9 yıl “Konsey Üyesi” sıfatı ile görev yapmıştır. Ayrıca, bir süre Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca, 17 yıl Dünya Gazetesinde mali hukuk konularında köşe yazarlığından sonra 3 yıl Referans Gazetesinde köşe yazarı olarak vergi ve ticaret hukuku konularında görüşlerini yayınlamıştır.

“Türk Vergi Sisteminde Stopaj”, “Anonim Şirketler”, “Temel Vergi Kanunları” ve “Vergi Reformu (4369 sayılı Kanun açıklaması)”, “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi”, “Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” adlı Kitapları, çeşitli mevzuat derlemeleri ve gazete köşe yazıları dışında yüzün üzerinde mesleki makalesi vardır. Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyeliğinin yanı sıra TOBB Vergi Danışma Kurulu üyeliği, Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi nezdinde komisyon üyelikleri görevlerini yürütmekte ve Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. VEHUP Vergi Hukuku Platformunun da İcra Kurulu Üyesidir. TÜRMOB Genel Kurulunun İstanbul SMMM Odası delegesidir.DR. PETER JÜRGENS:

1978 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olan JÜRGENS, 1979 ilâ 1984 yılları arasında Münih ve Köln Üniversitelerinde öğrenimini sürdürdükten sonra birinci Devlet Sınavı’nda; ardından 1985 ilâ 1988 yılları arasında Köln’de sürdürdüğü stajyerlik dönemi nihayetinde ikinci Devlet Sınavı’nda başarılı olmuştur. 1988 yılında Köln’de Prof. Dr. Meincke danışmanlığında doktora çalışmasını yürüten JÜRGENS, 1990 yılından beri avukat, 1992 yılından beri de vergi danışmanı olarak faaliyet göstermektedir. 2006 yılı itibariyle yüksekokul düzeyinde İş Hukuku dersleri veren JÜRGENS, 2012’den bu yana arabuluculuk ve özellikle ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapmaktadır. JÜRGENS, 2013 yılından beri de, kooperatifler uygulamasında avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.VELİ ÖZDEK:

1989 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Veli Özdek,  Şanlıurfa- Suruç, Denizli- Beyağaç, Sakarya- Ferizli ilçesinde ve Ankara’da Cumhuriyet Savcısı; İzmir- Tire’de ise Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştır. Halen, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi olarak ise görev yapmaktadır.
Yüklə 41,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin