Programul operaţional competitivitate 014-2020 axa prioritară – cercetare, dezvoltare tehnologică Și inovare (cdi) În sprijinul competitivităŢii economice și dezvoltării afacerilor acțiune 1Yüklə 21,25 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü21,25 Kb.
#67294

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tip proiect

Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Cuprins

1Informații Generale 3

Persoană juridică achizitoare 3

2Descrierea proiectului 3

Scopul proiectului 4

3Obiectul procedurii de achiziție 4

4Cerințe specifice 4

5Durata contractului de prestare servicii 6

6Obligațiile ofertantului 67Informații privind elaborarea propunerii tehnice 6


1Informații Generale


Specificațiile fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Vor fi luate în considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime din acest caiet de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi respinsă. Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiune de “sau echivalent”

Persoană juridică achizitoare


Structura beneficiara: SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL

2Descrierea proiectului


Obiectivul general al proiectului îl constituie stimularea inovării în cadrul SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL prin realizarea unui sistem inteligent de monitorizare și inspecție avansată a infrastructurilor critice (IC) - SMIATIC, bazat pe utilizarea unor drone aeriene cu autonomie crescută, care achiziționează informații provenite de la un ansamblu de senzori, în vederea detectării eventualelor evenimente apărute în zona operațională. În cadrul soluției tehnice, se vor dezvolta algoritmi inovativi care stau la baza realizării unor pachete software de procesare şi prelucrare a imaginilor video, în vederea identificării şi soluționării eventualelor incidente, defecte şi impedimente. De asemenea, în cadrul proiectului se va dezvolta atât o componentă software de generare a planului de management al zborului pentru dronele aflate în misiune, cât şi soluții inovative de reîncărcare, inclusiv wireless sau în zbor, a acestor drone. Dronele sunt de tip aripa fixa si multicoopter si folosesc o baza de control la sol (GCS- Ground Control Station) comuna cu cerinte speciale de securitate si fiabilitate cerute de ASTM si Regulamentul (UE) nr. 6/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 privind UAS( Unmanned Aerial System) si RPAS (Remote Piloted Aerial System).

Scopul proiectului


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Realizarea, testarea şi avizarea prototipului platformei de monitorizare şi inspecție avansata SMIATIC

 • Creşterea competitivităţii economice a SC ENERGY & ECO CONCEPT SRL prin implementarea unui sistem de monitorizare şi inspecție avansată SMIATIC şi generarea de produse şi servicii de monitorizare şi inspecţie pe baza acestuia

 • Diversificarea ofertei de produse şi servicii inovative în domeniul TIC, cu valoare adăugată mare;

3Obiectul procedurii de achiziție


Obiectul procedurii de achiziție il constituie prestarea de servicii de cercetare pentru proiectarea subsistemului de comunicații şi transmisie în timp real a datelor.

4Cerințe specifice


Având in vedere necesarul si volumul de informații preluate in timp real de către vectorii aerieni utilizați in cadrul proiectului SMIATIC este necesara determinarea unor soluții optime de comunicații care să prevadă cerințele specifice privind fiabilitatea si reziliența acestor canale de comunicații. Orice întrerupere a acestor canale de comunicație poate duce la pierderea aeronavelor sau mai mult la producerea de accidente catastrofale cu impact major asupra infrastructurii critice si a mediului.

In acest context este necesar sa fie proiectate soluții de comunicații performante si sigure cu un bun raport preț/calitate pentru următoarele:1. Canal de comunicație flota de drone - Stația de control la sol GCS

 • Aripa fixa – zbor pilotat FPV la linia orizontului (LOS-FPV)- Stația de control la sol (GCS)

 • Aripa fixa –zbor pilotat FPV dincolo de linia orizontului(NLOS-FPV) – GCS

 • Aripa fixa – zbor autonom dincolo de linia orizontului (NLOS-AS) – GCS

 • Multicoopter- zbor pilotat la linia orizontului(LOS FPV)-GCS

 • Multicoopter-zbor autonom (LOS FPV)–GCS

2. Canal de comunicație flota de drone – Subsistem de procesare a datelor video, Subsistem de stocare şi arhivare electronică

 • Subsistem mobil de monitorizare constituit din flota de drone – Subsistem de procesare a datelor video provenite de la senzorii îmbarcaţi pe drone

 • Subsistem de procesare a datelor video provenite de la senzorii îmbarcaţi pe drone - Subsistem de stocare şi arhivare electronică a datelor online şi offline

3. Canal de comunicatie pentru situatii speciale

 • Sistem (EIRPB) / GCS, echipa mobila de cautare/recuperare

Pentru fiecare din aceste canale sunt posibile soluții monobanda sau multibanda, soluții analogice sau exclusiv digitale, soluții de comunicații multipurtatoare sau doar multiplexate si este in sarcina executantului sa identifice o soluție cu cel mai bun raport preț/performanta si cu un înalt grad de securitate si fiabilitate.

Elementul central al problematicii este însă restricția de masa si volum pentru module aeroimbarcate care nu trebuie sa cântărească in total mai mult de 850gr si sa nu ocupe un volum total mai mare de 70x50x40mm in cala centrala. De asemenea sunt restricții privind sistemele de antena ce pot fi instalate pe aparatele de zbor si alte restricții privind funcționarea in câmpuri electromagnetice foarte puternice, pentru ca produsele SMIATIC trebuie sa facă monitorizare sau inspecție la liniile de înalta tensiune.

Un alt obiectiv este definirea limitelor tehnico-economice a soluțiilor de comunicații astfel încât produsul final sa fie scalabil si flexibil păstrând costurile de achiziție /costuri de exploatare intr-un balans optim pentru a nu reduce șansele de pătrundere pe piețele emergente. In acest sens trebuie identificate tehnologiile mature din punct de vedere tehnologic care dispun însă de rezerve de dezvoltare semnificative si care pot aduce un plus de completivitate produselor SMIATIC. Sunt avute in vedere in special specificațiile tehnice si de costuri totale de operare pentru segmentele de zbor autonom dincolo de linia orizontului (in mod curent in acesta situație se utilizează un canal de comunicații prin satelit- acesta soluție având costuri totale de operare foarte mari), dar si alte canale care presupun licențe de frecventa sau echipamente foarte scumpe.

Aceste soluții trebuie sa includă in analiza o balanța energetica (sistemele de comunicații si comanda si control trebuie alimentate dintr-o baterie separata de blocul de putere care alimentează sistemul principal de propulsie), si sa aibă in vedere posibilitățile reduse de răcire forțata a componentelor de putere (emițătoare sau convertoare CC).Evaluarea studiului final de către beneficiar va avea in vedere elementele de noutate propuse, încadrarea in bugetul general al proiectului precum si compatibilitatea soluției cu specificațiile tehnice provizorii stabilite in etapa inițiala a proiectului.

5Durata contractului de prestare servicii


Termenul de îndeplinire a cerințelor este de 30 zile de la semnarea contractului.

6Obligațiile ofertantului


Pe întreaga durată a contractului, ofertantul va fi responsabil de desfășurarea activității în mod normal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și va asigura:

 • Transmiterea la timp, corectă și completă a livrabilelor care răspund cerințelor impuse prin prezentul caiet de sarcini;

 • Transparența în desfășurarea activităților și respectarea normelor de securitate informațiilor;

 • Cazarea și transportul personalului propriu (dacă este cazul);

 • Acoperirea tuturor costurilor impuse de redactarea, reproducerea, tipărirea și traducerea documentelor;

 • Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicațiile de serviciu (telefoane, acces internet, fax, etc.).

7Informații privind elaborarea propunerii tehnice


Oferta tehnică va cuprinde :

 • Prezentarea Ofertantului;

 • Experiența in domeniul comunicatiilor pentru monitorizari a Ofertantului, relevantă pentru scopul prezentei proceduri însoțită de referințe de la beneficiari

 • Prezentarea echipei de proiect și a documentelor experților propuși (studii, certificări și experiență in domeniul comunicatiilor pentru monitorizari).

 • Raspunsul punct cu punct la cerintele caietului de sarcini

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele minime impuse în Caietul de sarcini. Toate cerințele prezentate în prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 21,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə