Psixologiya fənnindən imtahan suallarıYüklə 17,18 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü17,18 Kb.
#7545
növüDərs

Psixologiya fənnindən imtahan sualları.
V kurs


 1. Psixologiyanın predmeti və vəzifələri.

 2. Psixologiyanın tədqiqat metodları.

 3. Tərbiyənin idarə olunması və özünütərbiyə.

 4. Yaş psixologiyasının tədqiqat metodları.

 5. Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafı.

 6. Hafizənin növləri.

 7. Dərsin psixoloji təhlili.

 8. Duyğu və onun növləri.

 9. Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi.

 10. Kiçik yaşlı məktəblilərdə təxəyyülün inkişafı.

 11. Psixi inkişaf və təlim.

 12. Təfəkkürün əsas formaları.

 13. Emosiya və hisslər haqqında anlayış. Emosional halətlər.

 14. Pedaqoji psixologiyanın başqa elmlərlə əlaqəsi

 15. Qabliyyətlər haqqında anlayış.Ümumi və xüsusi qabliyyətlər

 16. Səfərbəredici bacarıq və vərdişlər.

 17. Yeniyetmələrdə yaşlılıq hissinin formalaşması.

 18. Erkən uşaqlıq dövrünün xarakteristikası.

 19. Ağlın keyfiyyətləri.

 20. Psixologiya elminin əsas cərəyanları.

 21. Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin inkişafı.

 22. Müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyətləri.

 23. Erkən gənclik dövründə təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin inkişafı.

 24. Pedaqoji mərifət.

 25. Ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

 26. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 27. Fəaliyyət və şəxsiyyətin formalaşması.

 28. Uşağın məktəb təliminə psixoloji hazırlığı.

 29. Nitq, onun funksiyaları və növləri.

 30. Təfəkkür haqqında anlayış və onun növləri.

 31. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji mexanizmləri.

 32. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli proseslərin inkişafının əsas xüsusiyyətləri.

 33. Fəaliyyət və onun növləri.

 34. Pedaqoji psixologiyanın əsas bölmələri.

 35. Ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

 36. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 37. Şəxsiyyətin inkişafı və ona təsir edən amillər.

 38. Ali hislər və onların inkişafı.

 39. Kiçik yaşlı məktəblilərin anatomik- fizioloji xüsusiyyətləri.

 40. Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi.

 41. Kiçik məktəblilərdə hisslərin inkişafı.

 42. Psixikanın inkişafı.

 43. Uşağın psixi inkişafının hərəkətverici qüvvələri.

 44. Müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətdə rolu.

 45. Kiçik yaşlı məktəblilərdə diqqətin inkişafı.

 46. Yeniyetməlik yaşının ümumi xarakteristikası.

 47. Kiçik yaşlı məktəblilərin anatomik - fizioloji xüsusiyyətləri.

 48. Dərsdə problemli - situasiyanın yaradılması yolları və təfəkkür fəaliyyətində onun rolu.

 49. Xarakter haqqında anlayış.

 50. Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin quruluşu və təşkili.

 51. Müasir dərs və təlim prosesinin optimallaşdırılması yolları.

 52. Kiçik yaşlı məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması.

 53. Tərbiyəvi təsirlərin psixoloji cəhətdən əsaslandırılması.

 54. Hafizə anlayışı. Hafizənin fizioloji əsasları.

 55. Uşağın məktəbə daxil olması ilə əlaqədar onun həyatında baş verən dəyişikliklər

 56. Kiçik yaşlı məktəblilərdə hafizənin ikişafı.

 57. Kommunikativ qabiliyyətlər.

 58. Öyrənmədə müvəffəqiyyət və müvəffəqiyyətsizliyin əsas xüsusiyyətləri.

 59. Məktəbəqədər dövrdə uşağin psixi inkişafında oyunun rolu.

 60. Pedaqoji təxəyyül.

 61. Qabiliyyətlərin formalaşması, təbii imkanlar və fəaliyyət.

 62. Təlim prosesi pedaqoji psixologiyanın nəzəri və tətbiqi problemi kimi.

 63. Pedaqoji psixologiyanın əhəmiyyəti və tədqiqat metodları.

 64. Yeniyetməlik dövründə idrak proseslərinin inkişafı.

 65. Təfəkkürün inkişafında nitqin rolu.

 66. Pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin qarşılaşdığı çətinliklər.

 67. Temperament tiplərinin psixoloji xarakteristikası.

 68. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ünsiyyətinin inkişafı.

 69. Diqqət və onun növləri.

 70. Çağalıq və körpəlik yaşında fiziki inkişafın mərhələləri.

 71. Müəllim şəxsiyyətinin peşə, pedaqoji istiqamətliliyi.

 72. Təlim fəaliyyətində texniki vasitələrdən istifadənin psixoloji əsasları.

 73. Qabiliyyət və istedad.

 74. Tərbiyəvi tədbirlərin psixoloji cəhətdən əsaslandırılması.

 75. Körpənin psixi inkişafı.

 76. Müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətdə rolu.

 77. İradə haqqında anlayış və şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri.

 78. Kiçik yaşlı məktəblilərdə qavrayışin inkişafı.

 79. Diqqətin paylan abilmə qabiliyyəti.

 80. Kiçik yaşlı məktəblilərdə nitqin inkişafı.

 81. Erkən gənclik dövründə şəxsiyyətin inkişafı.

 82. Müəllimin pedaqoji bacarıq və qabiliyyətləri.

 83. Psixi inkişafın qanunauyğunluqları.

 84. İstiqmətləndirici bacarıq və vərdişlər.

 85. Kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı.

 86. Müəllimin izah edə bilmək qabiliyyəti (didaktik).

 87. Bacarıq, vərdiş və adətlərin təşəkkülü.

 88. Müəllim şəxsiyyəti və müəllimin pedaqoji ustalığının əsasları.

 89. Peşə fəaliyyətində və təlimdə fərdi üslub.

 90. Kiçik yaşlı məktəblilərin əmək fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri.

 91. Şəxsi pedaqoji qabiliyyətlər.

 92. Hafizə prosesləri.


Tövsiyyə olunan ədəbiyyatlar:


 1. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə “ Psixologiya “ 2002

 2. R.Əliyev “ Psixologiya “ 2003

 3. H.Əlizadə “ Psixologiya “ 2003

Yüklə 17,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin