Purificarea bisericii lui Dumnezeu Legea duminicalsaYüklə 230,33 Kb.
səhifə1/3
tarix14.01.2018
ölçüsü230,33 Kb.
#37760
  1   2   3


Purificarea bisericii lui Dumnezeu
Legea duminicalsa este centrul profetiilor biblice pentru timpul sfarsitului, este unealta pentru purificarea bisericii lui Dumnezeu.
Putem intelege profetia doar dupa implinirea sa ?
Cu toate că nimeni nu cunoaşte nici ziua şi nici ceasul venirii Sale, suntem îndemnaţi şi

ni se cere să ştim când este aproape.

Evenimentele viitorului vor fi desluşite si înţelese cu ajutorul profeţiei.” Review and Herald, 4 Aprilie, 1893


“Nici un cuvânt al Mântuitorului nu trebuie să fie folosit pentru a desfiinţa pe altul. Cu toate că nimeni nu cunoaşte nici ziua şi nici ceasul venirii Sale, suntem îndemnaţi şi ni se cere să ştim când este aproape.

Suntem învăţaţi că dispreţuirea avertizărilor Sale şi refuzul sau neglijenţa de a şti când este aproape venirea Sa vor fi tot atât de fatale pentru noi, aşa cum a fost şi pentru cei care au trăit în zilele lui Noe, care n-au ştiut când v-a trebui să vină potopul.” Tragedia veacurilor, 371


Ceea ce ni s-a descoperit, ni se cere sa cunoastem.
Evenimentele legate de încheierea timpului de har şi de lucrarea de pregătire pentru timpul strâmtorării sunt prezentate lămurit. Dar mulţimile nu înţeleg…. ca şi când nu le-ar fi fost descoperite… timpul încercării îi va găsi nepregătiţi

“Evenimentele legate de încheierea timpului de har şi de lucrarea de pregătire pentru timpul strâmtorării sunt prezentate lămurit. Dar mulţimile nu înţeleg mai bine aceste adevăruri importante şi sunt pentru ele ca şi când nu le-ar fi fost descoperite. Satana veghează să răpească orice impresie care i-ar putea face înţelepţi spre mântuire, iar timpul încercării îi va găsi nepregătiţi." Tragedia veacurilor, 594


Impunând păzirea duminicii şi pedepsind pe cei care vor păzi Sabatul zilei a şaptea… iar apostazia naţională va fi urmată de ruină naţională.

„Vine timpul când legea lui Dumnezeu, într-un fel aparte, va fi anulată în ţara noastră. Conducătorii aţiunii noastre, prin măsuri legislative, vor impune legea duminicală şi astfel poporul lui Dumnezeu va fi pus în mare pericol. Când naţiunea noastră, în consiliile ei legislative, va da legi care vor îngrădi conştiinţa oamenilor în ce priveşte libertatea lor religioasă, impunând păzirea duminicii şi pedepsind pe cei care vor păzi Sabatul zilei a şaptea, legea lui Dumnezeu va fi, în mod voit, anulată în ţara noastră, iar apostazia naţională va fi urmată de ruină naţională.The Seventh-day Adventists Bible Commentary, vol. 7, 977

1: Impunerea păzirii duminicii

2: Persecutarea păzitorilor Sabatului …urmată de ruină naţionalăIdentificand evenimentele(cand) putem identificam consecintele(atunci)

CAND...SEMNUL(Apostasia nationala)... ATUNCi RUINA NATIONALA

Apostasia naţională este semnul pentru ruina natională

Când legea lui Dumnezeu a fost anulată şi apostazia devine păcat naţional, Domnul va lucra în favoarea poporului Său.” Selected Messages, cartea 3, 388


"Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat; dar când restrânge libertatea religioasă, renunţă la Protestantism şi oferă sprijin Papalitatii, măsura vinovăţiei lui va fi deplină, iar “apostazia naţională” va fi înscrisă în cărţile cerului. Rezultatul acestei apostazii va fi ruina naţională". Review and Herald, 2 mai, 1893

Domnul va lucra — ATUNCI CAND…“apostazia natională” va fi înscrisă în cărţile cerului.
“Ne apropiem cu paşi repezi de această vreme.Când bisericile protestante se vor uni cu puterea seculară pentru a susţine religia falsă, pentru a combate ceea ce a constituit motivul persecuţiei aprige a înaintaşilor lor, atunci sabatul papal va fi impus prin combinarea autorităţii bisericii cu statul. Atunci apostazia naţională va duce la ruină naţională.” Evangelism, 134

Când Duminica este impusă şi se aplică persecutia,”apostazia naţională” va fi înscrisă în cartea judecăţii.Apoi: “urmează” ruina naţională, după ploaia târzie.
Apostazia naţională este semnalul pentru ruina naţională

Cand, in timpul apostaziei nationale, acţionând după tactica lui Satana, conducătorii ţării se vor alătura omului fărădelegii, atunci se va umple măsura vinovăţiei. Apostazia naţională este semnalul pentru ruina naţională.” Evangelism, 134


Legea duminicala este un semn.Istoria legii duminicale, ca semn a fost prefigurata de distrugerea Ierusalimului.urmare, daca vreem sa intelegem istoria care are loc inainte, in timpul si dupa legea duminicala, trebuie sa intelegem istoria evreilor din anul 70.Unul din lucrurile care s-a intamplat la distrugerea Ierusalimului a fost faptul ca Dumnezeu si-a separat poporul Sau, adica pe crestini, astfel ca nici unul nu a pierit la distrugerea Ierusalimului.A avut loc o separare, iar acea separare a avut un semn corespunzator care a trebuit cunoscut si urmat.
Istoria se repetă.

A nu lua seama la semne, este totuna cu a fi lăsat în întuneric total !

„La fel cum apropierea oştilor romane a fost un semnal pentru ucenici cu privire la distrugerea iminentă a Ierusalimului, la fel poate fi această apostazie pentru noi un semnal că răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt.” Testimonies, volume 5, 451


Oamenii să se ferească a neglija lecţia dată de Hristos în cuvintele Sale. Aşa cum El i-a avertizat pe ucenicii Săi cu privire la distrugerea Ierusalimului, dându-le un semn al apropierii prăpădului, ca să poată scăpa, tot astfel El a avertizat lumea cu privire la ziua distrugerii finale şi i-a dat semne ale apropierii ei, încât toţi aceia care vor, să poată scăpa de mânia viitoare. Isus declară: "Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri". (Luca 21:25; Matei 24:29;Marcu 13:24-26; Apoc. 6:12-17) ...Aceia care văd aceşti prevestitori ai venirii Sale trebuie "să ştie că este aproape, chiar la uşi"(Matei 24:33) ... Apocalipsă 6:12-17 "De aceea vegheaţi" sunt cuvintele Sale de îndemn (Marcu 13:35). Aceia care iau seama la avertizare nu vor fi lăsaţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să-i surprindă nepregătiţi. Dar pentru aceia care nu vor veghea, "Ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea". (1 Tes. 5:2-5) The Great Controversy, 37

Legea duminicala este o repetare a istoriei distrugerii Ierusalimului, si a nu cauta semnele inseamna sa fi lasat in intuneric total. Cine va fi lasat in intuneric total in zilele noastre? Cea mai clara ilustratie o gasim la inceputurile adventismului, deoarece inceputul adventismului ilustreaza sfarsitul adventismului. Cine a fost lasat fara lumina, in intuneric total la inceputurile adventismului? Feciorele neintelepte.Parabola fecioarelor neintelepte se va implini din nou la litera(la legea duminicala).Ce anume ii va lasa pe fecioarele neintelepte fara lumina, in intuneric total acum la sfarsitul timpului? Refuzul de a cauta semnele, de a studia profetiile.
Cei care au avut lumină multă şi ocazii pe care nu le-au fructificat,

vor fi părăsiţi primii. Adventiştii de Ziua a Saptea

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou.’ Cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu este retras de pe pământ şi că cei care au avut lumină multă şi ocazii să crească dar nu le-au folosit, vor fi părăsiţi primii.Ei au întristat şi îndepărtat Duhul lui Dumnezeu. Activitatea actuală a lui Satana care se răsfrângeasupra inimilor şi asupra bisericilor şi naţiunilor, ar trebui să cutremure pe fiecare cercetător al profeţiei. Sfârşitul este aproape. Fie ca bisericile noastre să se trezească.” Selected Messages, cartea 3, 154
Judecata este progresiva.Toate aceste lucruri sunt progresive.Judecata incepe cu cei morti si continua la un moment dat cu cei vi.Vine un timp cand aceea care au avut o mare lumina si ocazii dar nu le-au folosit vor fi lasati in intuneric total.In perioada aceea va fi purificata biserica si cei care au folosit ocaziile vor primi sigiliul lui Dumnezeu, iar cei care sunt in intuneric total primesc semnul fiarei.Cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu primesc de asemenea ploaia tarzie si incep sa proclame marea strigare care este “iesiti din Babilon”.Pe masura ce alti copii ai lui Dumnezeu care sunt inca in Babilon, raspund la aceasta chemare. Judecata inainteaza si acesti copii care sunt inca in Babilon sunt incercati prin testul legii duminicale.Noi adventistii ne bazam deciziile pe Biblie si pe Spiritul Profetic, dar ei isi vor baza deciziile pe faptul ca vad caracterul lui Hristos in acesti oameni care au primit sigiliul lui Dumnezeu.Testul nostru este diferit de cel al lumii dar judecata este progresiva.

Nici un om nu cunoaste ziua si ora la care incepe judecata celor vii.Unealta sau mijlocul pe care-l foloseste Dumnezeu este legea duminicala.La legea duminicala adventistii vor primi ori semnul fiarei ori sigiliul lui Dumnezeu. Testul legii duminicale incepe in S.U.A.,apoi fiecare tara de pe glob ii urmeaza exemplul.
Semnul făgăduit fusese dat creştinilor care aşteptau, iar acum le-a fost oferită ocazia, ca toţi cei care doreau, să asculte de avertizarea Mântuitorului

În distrugerea Ierusalimului n-a pierit nici un creştin. Hristos dăduseucenicilor Săi avertizarea şi toţi aceia care au crezut cuvintele Sale au aşteptat semnul făgăduit. "Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti", aspus Isus, "să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeasă fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el." (Luca21:20-21). După ce romanii, sub conducerea lui Cestius, au înconjurat cetatea, pe neaşteptate au părăsit asediul tocmai atunci când totul păreafavorabil unui atac imediat. Asediaţii, nemaisperând într-o rezistenţă încununată de succes, erau pe punctul de a se preda, când generalul roman şi-a retras forţele, în aparenţă fără nici un motiv...Dar providenţa plină de milă a lui Dumnezeu dirija evenimentele pentru binele poporului Său. Semnul făgăduit fusese dat creştinilor care aşteptau, iar acum le-a fost oferită ocazia, ca toţi cei care doreau, să asculte de avertizarea Mântuitorului.Evenimentele au fost în aşa fel conduse, încât nici iudeii şi nici romanii să nu împiedice fuga creştinilor. După retragerea lui Cestius, iudeii, ieşind din Ierusalim, au urmărit armata care se retrăgea şi, în timp ce ambele forţe erau cu totul angajate în lupte, creştinii au avut ocazia să părăsească cetatea. În vremea aceasta şi ţara fusese curăţită de duşmanii care ar fi încercat să-i împiedice. În timpul asediului, iudeii erau adunaţi la Ierusalim pentru Sărbătoarea Corturilor, şi în felul acesta, creştinii din toată ţara puteau să scape fără să fie hărţuiţi. Fără zăbavă ei au fugit spre un loc sigur - cetatea Pela, din Perea, dincolo de Iordan.” The Great Controversy, 30
Asa cum acest semn a fost un semn pentru crestini la distrugerea Ierusalimului, tot asa legea duminicala este un semn pentru noi sa iesim din orasele mari.(Mat.24.15)
Pana in 1901 E.G.White a spus cu claritate: “Afara din orase!, Afara din orase!, Afara din orase! Acesta este solia mea!”, dar noi adventistii asteptam legea duminicala pentru a parasi orasele.

Legea duminicala va fi ultima ocazie de a parasi orasele.

David Westbrook afirma faptul ca in1888 la criza legii duminicale a fost prima avertizare de a parasi orasele. Semnul a avut loc la prima criza a legii duminicale in 1888.Acela a fost semnul de a parasi orasele, dupa care sora White a inceput sa spuna“Afara din orase!, Afara din orase!, Afara din orase! Acesta este solia mea!”.

Ce s-a intamplat de atunci incoace? “Armatele” s-au retras, avertizarea a avut loc in prima criza a legii duminicale in adventism, ceea ce se armonizeaza perfect cu Mat.24:15
Istoria se repetă

„Nu este timpul pentru poporul lui Dumnezeu să îşi investească dragostea în lume sau să îşi stângă comori pe pământ. Nu suntem departe de timpul când, asemenea ucenicilor, vom fi forţaţi să căutăm refugiu în locurile pustii şi retrase. La fel cum asediul Ierusalimului de către armatele romane a fost un semnal pentru fuga iudeilor creştini, tot aşa va fi pentru noi arogarea puterii din partea naţiunii noastre prin impunerea sabatului papal. Atunci va fi timpul să părăsim marile oraşe, pregătindu-ne să părăsim şi oraşele mai mici, pentru a ne locui în case retrase din locurile izolate din mijlocul munţilor.” Testimonies, volume 5, 464


“‘Părăsiţi oraşele! Părăsiţi oraşele!’— aceasta a fost solia mea de mulţi ani încoace.” Counsels on Health, 232 (1901)
“Sabatul va constitui proba cea mare a credincioşiei, căci el este adevărul pus în discuţie în mod deosebit. Când va fi adusă încercarea finală asupra oamenilor, atunci se va trage linia de deosebire dintre aceia care Îl slujesc pe Dumnezeu şi aceia care nu-L slujesc. În timp ce păzirea sabatului neadevărat pentru a asculta de legea statului, contrară poruncii a patra, va fi o recunoaştere făţişă a apartenenţei la o putere care este în opoziţie cu Dumnezeu, păzirea Sabatului adevărat, în ascultare de Legea lui Dumnezeu, este o dovadă de credincioşie faţă de Creator. Pe când o categorie, care primeşte semnul supunerii faţă de puterile pământeşti, primeşte semnul fiarei, cealaltă, alegând semnul supunerii faţă de autoritatea divină, primeşte sigiliul lui Dumnezeu.” The Great Controversy, 605
La legea duminicala vom primi sigiliul lui Dumnezeu, fie semnul fiarei.Peste tot in Spiritul profetic ni se spune acest fapt, dar multi adventisti sunt care nu vor sa accepte asa ceva.Poate ca mai exista ceva timp,cumva, candva, dupa legea duminicala.Dar nici vorba de asa ceva.Daca nu am avut lumina despre Sabat si Duminica atunci cand vine testul legii duminicale, vom fi considerati raspunzatori?Nu! Dar vor fi considerati adventistii raspunzatori pentru aceasta lumina? Da! Pentru ca atunci cand se ajunge la judecata vom fi judecati nu doar dupa lumina pe care o avem ci dupa lumina pe care am fi putut sa o avem daca am fi studiat(cercetati scripturile).Posibil sa fie si printre adventisti care nu inteleg pe deplin semnificatia Sabatului, dar ei vor fi raspunzatori pentru lumina pe care au acceptat-o cand au intrat ca membrii in biserica lui Dumnezeu.Dar Domnul va fi judecatorul.
A primi semnul fiarei înseamnă să iei aceeaşi decizie pe care a luat-o fiara şi să aperi aceleaşi idei, în directă opoziţie cu Cuvântul Lui Dumnezeu

„A venit timpul ca lumina adevărată să lumineze în întunericul moral. Întreita solie îngerească a fost proclamată lumii, avertizându-i pe oameni cu privire la primirea semnului fiarei sau a icoanei ei pe frunte sau pe mână. A primi semnul fiarei înseamnă să iei aceeaşi decizie pe care a luat-o fiara şi să aperi aceleaşi idei, în directă opoziţie cu Cuvântul Lui Dumnezeu.Review and Herald , 13 iulie, 1897Daca duc doctrina Romei in mintea si in inima mea, eu car (duc) Roma.
Au cedat încetul cu încetul — PROGRESIV

„Timpul când fiecare suflet va fi testat este aproape. Ni se va impune semnul fiarei. Cei care au cedat încetul cu încetul cerinţelor lumii şi s-au conformat obiceiurilor lumeşti, nu vor vor simţi că e mare lucru să se plece în faţa puterilor care vor domina, decât să fie obiectul batjocurilor şi insultelor, ameninţaţi cu închisoarea şi moartea. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor.” Review and Herald, April 27, 1911


Aceasta inaintare progresiva are loc astazi.Fiecare alegere pe care o facem astazi, fie ne va intari, fie ne va slabi pentru a rezista in timpul legii duminicale, daca suntem vii atuci cand ea va veni.

Înaintare pas cu pas — PROGRESIV

„Îngerul a spus: "Tăgăduiţi-vă eul; trebuie să faceţi paşi rapizi". Unii din noi au avut timpul să primească adevărul şi să înainteze pas cu pas, şi fiecare pas pe care l-am făcut ne-a dat puterea să-l facem pe următorul. Timpul este însă acum pe sfârşite şi ceea ce ne-a luat nouă ani de zile să învăţăm ei vor fi nevoiţi să înveţe în câteva luni. Vor avea, de asemenea, să se dezveţe de multe alte lucruri şi multe să le înveţe din nou. Cei care vor să nu primească semnul fiarei şi chipul ei când va fi aprobat decretul, trebuie să ia acum hotărârea de a spune: Nu, nu vom accepta instituţia fiarei.” Early Writings, 67


. Fiecare trebuie să aibă suficientă lumină pentru a lua o decizie raţională.

Dar nimeni nu va suferi mânia lui Dumnezeu până când adevărul a fost adus în contact cu mintea şi conştiinţa sa şi a fost îndepărtată. Sunt mulţi în bisericile din ţara noastră, acestă ţară a luminii şi cunoştinţei, care nu au avut niciodată ocazia să asculte adevărurile speciale pentru acest timp.Obligaţia poruncii a patra nu a fost niciodată aşezată înaintea lor în adevărata ei lumină. Iisus citeşte fiecare inimă şi cercetează fiecare motivaţie.Decretul nu va fi aplicat cu forţa, în necunoştinţă de cauză. Fiecare trebuie să aibă suficientă lumină pentru a lua o decizie raţională. Sabatul va fi marele test al loialităţii, pentru că el este adevărul combătut într-un mod aparte.“Spirit of Prophecy, volume 4, pag.422
Puterea de care alege să asculte

O dată ce problema a fost prezentată clar înaintea omului, oricine va călca Legea lui Dumnezeu pentru a asculta de legiuirea omenească primeşte semnul fiarei; el primeşte semnul de apartenenţă faţă de puterea de care alege să asculte, în loc să asculte de Dumnezeu.Avertizarea din ceruri este aceasta: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei Lui" (Apoc. 14:9-10).” The Great Controversy, 604–605


Eşti de acord să primeşti semnul fiarei şi refuzi sigiliul lui Dumnezeu

Dacă lumina adevărului ţi-a fost prezentată, descoperind Sabatul poruncii apatra şi că nu există nici o bază în Cuvântul lui Dumnezeu pentru păzirea duminicii, şi totuşi continui să aderi la sabatul fals, refuzând să sfinţeşti Sabatul pe care Dumnezeu l-a numit ‚ziua mea sfântă’, primeşti semnul fiarei.Când se întâmplă asta? – Când asculţi de decretul care îţi ordonează să încetezi a lucra în ziua duminicii si să te inchini lui Dumnezeu, în timp ce ştii că nu există nici un cuvânt in Biblie care să arate că duminica ar trebui să fie eosebit de zilele lucrătoare obişnuite, eşti de acord să primeşti semnul fiarei şi refuzi sigiliul lui Dumnezeu. Dacă primim acest semn pe frunţile noastre şi pe mâinile noastre, judecăţile rostite împotriva celor neascultători trebuie să cadă asupra noastră. Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus pe funţile celor care păstrează cu atenţie Sabatul Domnului.” Review and Herald, 27 aprilie, 1911


Imediat ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilaţi pe frunţile lor, zguduirea va veni.

„Imediat ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilaţi pe frunţile lor – nu este un sigiliu sau un semn pe care să-l poţi vedea, ci o ancorare în adevăr, atât intelectual cât şi spiritual, aşa încât să nu poată fi mişcaţi – imediat după ce poporul lui Dumnezeu este

sigilat şi pregătit pentru zguduire, aceasta va veni. Într-adevăr zguduirea a început deja; judecăţile lui Dumnezeu cad acum asupra pământului pentru a ne avertiza, aşa încât să ştim ce urmează.” The Seventh-day Adventists Bible Commentary, volume 4, 1161
Caracterele noastre mai au vreo pată sau mânjitură....rămâne… fără pată pentru eternitate...

Nici unul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu câtă vreme caracterele noastre mai au vreo pată sau mânjitură. Rămâne de datoria noastră să corectăm defectele noatre de caracter, să ne curăţăm templul sufletului de orice defect. Atunci ploaia târzie va cădea peste noi aşa cum ploaia timpurie a căzut peste ucenici în ziua Cincizecimii... Ce faceţi, fraţilor, în marea zi a pregătirii? Cei care se unesc cu lumea primesc amprenta lumii şi se pregătesc pentru semnul fiarei. Cei care se îndoiesc de ei înşişi si se umilesc în faţa lui Dumnezeu şi îşi curăţă sufletele prin ascultarea de adevăr, aceia primesc amprenta cerului şi se pregătesc pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frumţile lor. Când decretul înaintează şi sigiliul este imprimat, caracterul lor va rămâne curat şi fără pată pentru eternitate... Testimonies V, 214-216Yüklə 230,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə