Redaktoru : M. Muradova Tərtibçi : Alıyeva ƏzizəYüklə 135,14 Kb.
tarix24.05.2018
ölçüsü135,14 Kb.
#51267


SUMQAYIT REGİONAL MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM İDARƏSİ
QUBADLI RAYON NÜMAYƏNDƏLİYİ

QUBADLI RAYON HƏSƏNQULU QASIMOV ADINA

MƏRKƏZİ KİTABXANA

YENİ KİTABLAR

Biblioqrafik göstərici

Sumqayıt - 2017Redaktoru : M. Muradova
Tərtibçi : Alıyeva Əzizə

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici / Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana; red. M. Muradova; tərt. ed.: Ə. Alıyeva.- Sumqayıt, 2017.- 12 s.


“Yeni kitablar” adlı biblioqrafik göstəricidə 2017-ci ilin I-III rübündə Qubadlı MKS-in fonduna yeni daxil olan ənənəvi və elektron kataloqa (EK) salınmış Azərbaycan, rus və ingilis dilində kitabların biblioqrafik təsviri verilmişdir. Bu nəşrlərin təsviri əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır.Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Azərbaycan dilində
Abdullayeva, Munisə. Nazim Əliverdibəyov / M. Abdullayeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 23, [1] s.
Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Transilvaniya səfəri / Ç. A. Abdullayev ; ruscadan tərc. C. Əliyeva. - Bakı : Qanun : Əli və Nino, 2014. - 299 s.
Ağaoğlu, Səməd Əhməd bəy oğlu. Atamın dostları : [memuar] / S. Ə. Ağaoğlu ; tərc., şərhlərin müəl. V. M. Quliyev ; red. G. Nəsib ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 376 s.
Arşın mal alan - 100 [fotoalbom] / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi ; tərt.: A. Heydərova, T. Xudaverdiyeva ; layihənin rəh. S. Fərəcov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 320 s.
Aslan, Vaqif. Bizim dünya adlı bir evimiz var / V. Aslan ; red. Ə. Əsədzadə. - Bakı : Renessans, 2015. - 286 s.
Aşıq Şəmşir O Kürün, Arazın Tərtəriyəm mən / Aşıq Şəmşir ; tərt. Q. Şəmşiroğlu ; red. M. Aslan ; rəs. Y. Əsədov. - Bakı : Sabah, 2004. - 510 s.
Aytmatov, Çingiz. Seçmə hekayələr : Hekayələr / Ç. Aytmatov ; red. Ş. Quliyeva ; tərt. ed., tərc. ed. İ. İlyaslı ; tərc. ed. T. Quliyeva. - 2014 : Altun Kitab, 2014. - 208 s. ; 20 sm. - (Hekayə ustaları). - 300 экз. -
Azərbaycan kitabı : biblioqrafiya: on cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. L. Talıbova [et al.] ; baş red. K. M. Tahirov ; red. Z. Qulamova. II cild, II kitab : 1921-1940. - Bakı : Apostrof, 2016. - 552 s.
Azərbaycan kitabı : biblioqrafiya: on cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. L. Talıbova [et al.] ; baş red. K. M. Tahirov ; red.: Z. Qulamova, L. Bağırova. IV cild : 1951-1960. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2016. - 840 s.
Azərbaycanda multukulturalizm : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ; layihə rəh. Q. Ə. Qarayev ; elmi red. və ön sözün müəl. K. Abdullayev ; ixt. red. və burax. məhsul K. Tahirov ; red. G. C. Səfərəliyeva. - Bakı : Apostrof MMC, 2016. - 504 s.
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt. G. C. Səfərəliyeva ; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov ; red. L. Axundova. - Bakı : Zərdabi- Nəşr MMC NPM, 2016. - 648 s.
Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı : 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; baş red. N. R. Hacızadə ; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. XII cild : O, Ö, P, R. - Bakı : Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2012. - 608 s., [44] s.
Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı : 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; baş red. N. R. Hacızadə ; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. XIII cild : S. - Bakı : Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2013. - 556 s., [40] s.
Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı : 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; baş red. N. R. Hacızadə ; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. XIV cild : Ş, T. - Bakı : Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2012. - 464 s., [38] s.
Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı : 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; baş red. N. R. Hacızadə ; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. XV cild : U, Ü, V. - Bakı : Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası, 2012. - 472 s., [22] s.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası : 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh., tərt., red. Q. İsabəyli . I cild : folklor. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 432 s.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası : 3 cilddə / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəh., tərt., red. Q. İsabəyli . II cild : klassik və müasir uşaq poeziyası. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 422 s.
Babanlı, Vidadi Yusif oğlu. Zəmanə adamı : roman içində roman / V. Y. Babanlı. - Bakı : Elm və Təhsil, 2015. - 412 s.
Tofiq Bakıxanov : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. X. Əhmədova ; red. T. Hacıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 35 s.
Rəşid Behbudov (Behbudov Rəşid Məcid oğlu) : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt. M. Ə. Vəliyeva ; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov ; red. G. C. Səfərəliyeva. - Bakı : Zərdabi- Nəşr MMC NPM, 2016. - 168 s.
Rəşid Behbudov [fotoalbom] : [sönməz ulduz] Azərbaycanın estrada və opera müğənnisi (lirik tenor), aktyor : Gürcüstan SSR-in Əməkdar incəsənət xadimi : Dağıstan MSSR-in xalq artisti : Azərbaycan SSR-in xalq artisti : SSRİ-nin xalq artisti / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2016. - 114, [2] s.
Cəfərov, Cəfər. M. F. Axundov və teatr = М. Ф. Ахундов и театр / C. Cəfərov ; red. Ə. Əsədzadə ; buraxıl. məsul A. Cəfərov ; dizayn P. İlqaroğlu ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 128, [2] s
Cəfərov, Cəfər Əsərləri : 2 cilddə / C. Cəfərov. I cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; bur. məsul A. Cəfərov ; red. Ə. Əsədzadə. - Təkrar nəşr. - Bakı : Renessans, 2016. - 362, [2] s.
Cəfərov, Cəfər Əsərləri : 2 cilddə / C. Cəfərov. II cild / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; bur. məsul A. Cəfərov ; red. S. Hüseynova. - Təkrar nəşr. - Bakı : Renessans, 2016. - 456 s.
Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Dünya kinosu örnəklər kontekstində : monoqrafiya / A. Ə. Dadaşov ; elmi red. V. Qafarov ; red.: G. Qafarova, K. Yusifova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 688 s.
Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Azərbaycan kinosu : monoqrafiya / A. Ə. Dadaşov ; elmi red. V. Qafarov ; red. S. M. Həsənova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : CBS, 2015. - 707 s.
Duyğun, Ramiz. Tarixin lənəti. Kəllələrin fəryadı : poema : bilik dastanı = Curse of the hıstory. Scream of the skulls : unity epos: lyric poema = Проклятие истории. Вопль черепов : дастан единения: поэма / ingilis dilinə tərc. S. Gültən ; rus dilinə tərc. A. Həsənli. - Bakı : Apostrof, 2013. - 302, [2] s.
Elmi Əsərlər. Buraxılış 7 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red. K. M. Tahirov ; red. heyəti G. C. Səfərəliyeva [et al.]. - Bakı : Zərdabi-Nəşr MMC NPM, 2015. - 212 s.
Ədiloğlu, Nurəddin. Azərnur : roman / N. Ədiloğlu ; red. S. X. Rüstəmxanlı ; rəss. A. Mirseyid. - Bakı : "OL" MMC, 2014. - 295 s.
Əliyev, Məmmədhüseyn Rüstəm oğlu. Dağlar oğlu : roman / M. R. Əliyev. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 615, [1] s.
Əliyev, Şahvələd Sövzi oğlu. Ailə faciəsi : povest, hekayələr, şeirlər, karikaturalar / Ş. S. Əliyev ; red. B. Qüdrət. - Bakı : Nərgiz, 2012. - 160 s.
Əlibəyli, Ənvər. Nəğmələr / Ə. Əlibəyli ; red. Ş. Əlibəyli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : ORXAN NPM, 2016. - 72 s.
Əlioğlu, Çingiz. Qonşunun iti : şerlər / Ç. Əlioğlu ; layihənin rəh. X. Rza. - Bakı : Mütərcim, 2015. - 212 s.

Hacıyeva, Fəridə Məcid qızı. Yolum uzun : [şeirlər] / F. M. Hacıyeva ; red. S. Nuruqızı. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2017. -344 s.
Ələkbərov, Urxan Kazım oğlu. İnsan inkişafının əsasları : ali məktəblər üçün dərslik / U. K. Ələkbərov ; red. A. Əlizadə ; rəy. Ə. Abdullayev [et al.]. - Bakı : Aspoliqraf , 2016. - 280 s.
Əsgərova, Rəfiqə. Zirvə fatehləri / R. Əsgərova ; red. Ə. Əsədzadə. - Bakı : Renessans-A, 2015. - 86 s.
Əzizov, Teymur Ölümə gedənlərin son rəqsi / T. Əzizov. I hissə. - Sumqayıt : Azəri poliqrafiya, 2015. - 288 s.
Əzizov, Teymur Ölümə gedənlərin son rəqsi / T. Əzizov.I hissə. - Sumqayıt : Azəri poliqrafiya, 2015. – 344 s.
Hacıyev, Abbas. Sənətin işığında : Əli Rza Xələfli - yaradıcılığın portret çizgiləri / A. Hacıyev ; red. A. Mahmud. - Bakı : Adiloğlu, 2010. - 240, [32] s.
Hacıyeva, Mina Telman qızı. Azərbaycan muğam fəlsəfəsi / M. T. Hacıyeva ; red.: T. Ə. Bakıxanov, F. Q. İsmayılov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 200 s.
Henri, O. Seçmə hekayələr / O. Henri ; tərt.-red. Ş. Quliyev ; tərc. ed. K. Haqverdiyeva ; rəs. E. Cabbarov. - Bakı : Altun kitab MMC, 2014. - 223 s.
Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Heydər Əliyev və Azərbaycan memarlığının inkişafı : Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-Aliləri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları / tərt. N. Əliyev ; red. G. Məmmədova. - Bakı : Nurlan, 2003. - 165 s.
Həsənov, Vəkil. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının tarixi : 1905-2005-ci illər: monoqrafiya / V. Həsənov, Ə. Mehdiyev ; red. A. Ə. Məmmədov ; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası. - Bakı : Azəri nəşriyyatı, 2005. - 451,[10] s.
Hikmətli sözlər / red. Ş. Sadiq ; naşir Müşfiq Xan ; tərt. B. Ələkbərov. - 2-ci nəşr. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2016. - 152 s.
Hüseynli, Asif Vasib oğlu. Azərbaycanın qadın hökmdarları : yenidən işlənmiş ikinci nəşri / A. V. Hüseynli ; red. Ə. İ. Muxtarova. - Bakı : Nərgiz, 2014. - 100 s.
Hüseynli, Asif Vasib oğlu. Qədim türk hökmdarları / A. V. Hüseynli ; red. Q. İsmayılzadə ; məsl. M. Rəhimova. - Bakı : Nərgiz , 2013. - 96 s.
Hüqo, Viktor Mari. Kozetta : "Səfillər" romanından fraqmentlər / V. M. Hüqo ; uşaqlar üçün işləyəni Ə. Əsədzadə. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 199 s.
Xasbulatov, Ruslan İmran oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : dərslik / R. İ. Xasbulatov ; rus dilindən tərc. ed. R. Ş. Hacıyev ; elmi red. Ş. H. Hacıyev. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2015. - 807 [1] s.
Abuzər Xələfov: biblioqrafik məlumat kitabı = Абузар Халафов: библиографический справочник = Abuzar Khalafov: bibliographic reference book / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt.-müəl. S. A. Sadıqova, red. K. M. Tahirov. II hissə : 2011-2016-cı illər. - Bakı : Zərdabi- Nəşr MMC NPM, 2016. - 248 s.
Xələfov, Abuzər Alı oğlu. Türk dünyası milli kitabxanaları : monoqrafiya / A. A. Xələfov, P. F. Kazımi ; elmi red. R. Əsgər ; red.: K. M. Tahirov, E. Y. Əhmədov. - Bakı : Mütərcim, 2016. - 200 s.
Xələfli, Əli Rza. Sözə gəldin : əbədi düşüncələr / Ə. R. Xələfli ; red. E. Kamal. - Bakı : Zərdabi LTD MMC NPM, 2011. - 264 s.
Xələfli, Əli Rza. Tənqidçinin Azərbaycançılıq idealı : portret cizgiləri, ədəbi trilogiya: monoqrafik tədqiqatlar / Ə. R. Xələfli ; elmi red. və ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov ; red. Ş. M. Cəfərov ; rəyçi və son sözün müəl. E. Ə. Mehrəliyev. - Bakı : [s. n.], 2016. - 335, [1] s.
Xələfli, Əli Rza. Dünyanın söz üzü : ədəbi publisistika / Ə. R. Xələfli ; red. E. Kamal. - Bakı : Səda, 2007. - 288 s.
Xəlilov, Vidadi. Məktəblinin etik-estetik aləmi / V. Xəlilov ; red.: Ş. Mustafayeva, S. Ağayeva ; rəy.: F. Rüstəmov, P. Əliyev. - Yenidən işlənmiş ikinci nəşr. - Bakı : Nərgiz, 2014. - 152 s.
Xələfli, Əli Rza. Bu dünyanın mehmanısan : poema / Ə. R. Xələfli ; red. və ön sözün müəl. T. Salmanoğlu ; rəyçi A. Hacıyev ; rəs. Ədalət ; məsl. A. məmmədli. - Bakı : Nərgiz , 2012. - 288 s.


Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Xələfli, Əli Rza. Arzulara dəyən güllə : ədəbi-publisistik düşüncələr / Ə. R. Xələfli ; red. E. Kamal ; rəyçi Q. Bayramov ; məsl. Q. Əsədov. - Bakı : Səda, 2008. - 352 s.
Xələfli, Əli Rza. Axtala əfsanəsi : ədəbi publisistika / Ə. R. Xələfli ; red. Q. Kazımov. - Bakı : Adiloğlu, 2010. - 144 s.
Xələfli, Əli Rza. Azadlığın qanı : poema və şeirlər / Ə. R. Xələfli ; red. Q. Kazımov. - Bakı : Təknur, 2011. - 160 s.
Xələfli, Əli Rza. Meyar : Portret esselər, ədəbi qeydlər və məktublar / Ə. R. Xələfli ; red. N. Şəmsizadə. - Bakı : Səda nəşriyyatı, 2008. - 768 s.
Xələfli, Əli Rza. Yaddaşa aparan yollar : Hafiz Rüstəmin"Bakıdan Yardımlıya səyahət" yaddaş poemasının motivləri əsasında məktub-roman / Ə. R. Xələfli ; red. və ön sözün müəl. Q. Kazımov ; rəy. S. Bəşirov. - Bakı : Vətən, 2015. - 608 s.
Xələfli, Əli Rza. Həyatın dastanı. Ədəbi-fəlsəfi düşüncələr : Hamlet İsaxanlının "Ziyarət" poemasının motivləri əsasında / Ə. R. Xələfli = The saga of life. Literary and philosophical thoughts : On the bassis of the motives of the poem "Ziyarət (Pilgrimage)" by Hamlet Isaxanli / Ali Rza Khalafli. - Bakı : Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2012. - 238, [2] s.
Xələfli, Əli Rza. Söz və qan : povest-xronika: ədəbi-publisistik düşüncələr müstəvisində / Ə. R. Xələfli ; red. və ön söz müəl. S. Bəşirov. - Bakı : Vətən, 2016. - 240, [32] s.
Xələfli, Əli Rza. Söz içində söz : 3 cilddə / Ə. R. Xələfli ; red. və ön sözün müəl. C. İsmayıloğlu ; rəy. və ön sözün müəl. Q. Bayramov ; məsl. H. İsaxanlı. I cild : ədəbi-fəlsəfi etüdlər. - Bakı : Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2013. - 336 s.
Əli Rza Xələfli - 60 : 3 cilddə / tərt. ed. red. və ön sözün müəl. S. Bəşirov. I cild : Ədəbi tənqidi məqalələr, publisistik düşüncələr. - Bakı : Vətən, 2013. - 432 s.
Əli Rza Xələfli - 60 : 3 cilddə / tərt. ed. red. və ön sözün müəl. S. Bəşirov. II cild : Ədəbi tənqidi məqalələr, publisistik düşüncələr / tərt. ed. red. və ön sözün müəl. S. Bəşirov. - Bakı : Vətən, 2013. - 432 s.
Əli Rza Xələfli - 60 : 3 cilddə / tərt. ed. red. və ön sözün müəl. S. Bəşirov. III cild : Ədəbi tənqidi məqalələr, publisistik düşüncələr. - Bakı : Vətən, 2013. – 448 s.
Xınalı, Zəminə. Artilleriyanın Allahı : poema / Z. Xınalı. - Bakı : Orxan, 2016. - 136 s.
Xəzər, Elxan. Vuruşaq ki, zəfər çalaq : şeirlər və poemalar / E. Xəzər. - Nərgiz : Bakı, 2011. - 351 s.
İncoterms : ticarət terminlərinin təfsirinin beynəlxalq qaydaları / Beynəlxalq Ticarət Palatası ; ingilis dilindən tərc. ed.: R. Ş. Hacıyev, A. Q. İsgəndərov. - Bakı : [s. n.], 2015. - 99, [1] s.
İsmayılova, Ədibə İmaş qızı. Açıq Kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri : metodik tövsiyələr / Ə. İ. İsmayılova, A. Abdullayeva ; red. K. M. Tahirov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı : Zərdabi- Nəşr MMC NPM, 2016. - 36 s.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
İsmayılov, Xaqani Neyman oğlu. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı : ensiklopedik tarixi araşdırma / X. N. İsmayılov. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 508 s.
Kazımzadə, Aydın Ələsgər oğlu. Kinokamera gəzdirən adam / A. Ə. Kazımzadə ; red.: Ş. Əmirli, X. Hidayətzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 72 s.
Kərimov, İnqilab Saleh oğlu. Ə. Haqverdiyev və teatr / İ. S. Kərimov ; bur. məsul A. Cəfərov ; red. Ə. Əsədzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 204, [2] s.
Kərimbəyli, Şirin Xanım Şadiman Seçmələr : şeirlər, nəzm hekayələr / Ş. X.Ş. Kərimbəyli ; red. Ə. Abdulla ; tərt. Ə. Ə. Abdulla.V cild. - Bakı : Qanun, 2017. - 464 s.
Kərimbəyli, Şirin Xanım Şadiman. Tək yaradana gümanım / Ş. X.Ş. Kərimbəyli ; red. Ə. Ə. Abduiov. - Bakı : Qanun, 2017. - 480 s.
Kelimbetov, Nemət. Oğluma məktublar : esse / N. Kelimbetov ; layihənin rəh. Ç. Əlioğlu ; layihənin rəh. R. Majenqızı ; tərc. ed. T. Vəliyev ; red. A. Quliyeva. - Bakı : Təhsil, 2014. - 189 s., [3] s.
Kelimbetov, Nemət. Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri / N. Kelimbetov ; ön sözün müəl. K. Kelimbetov ; layihənin rəh.: Ç. Əlioğlu, R. Majenqızı ; rus dilindən tərc.: F. E. Xudanlı, E. Əli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 432 s.
Kitabxanaşünaslıq və informasiya : elmi-nəzəri və praktiki jurnal. № 2-3 (20-21) / tərt. və red. A. Xələfov ; baş red. K. İ. Aslan ; red. heyəti Y. Nikiporova [et al.]. - Bakı : Bakıt Universiteti Nəşriyyatı, 2016. - 194 s.
Kinq, Stiven (1947). Yazı sənəti : yazıçının sənətkarlıq memuarı / S. Kinq ; ing. dilindən tərc. ed. K. Səlimov = On writing : a memoir of the craft / King, Stephen . - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 313, [3] s.
Qalib qızı, Gülayət. Körpəni necə sağlam böyütməli? / G. Qalib qızı ; red. Q. Əhmədxanlı. - Sumqayıt : Bilik, 2012. - 232 s.
Qaraoğlu, Fazil Ermənilər və həqiqətlər : rəsmi sənədlərlə / F. Qaraoğlu.III cild / red.: N. Mehdiyeva, Z. İ. Nəbibəyli, R. İ. Allahverdiyev. - Bakı : Nurlar NPM, 2013. - 344 s.
Qəhrəmanlı, Nazif Ələkbər oğlu. Ədəbiyyat və əbədiyyət : ədəbi-tənqidi məqalələr / N. Ə. Qəhrəmanlı ; elmi red. V. Sultanlı. - Bakı : Nurlan, 2009. - 382, [2] s.
Qiyas, Əyyub. Söz və Ruh : araşdırmalar, məqalələr, esselər / Ə. Qiyas ; red.: Yaşar, E. İlham. - Bakı : Azəri, 2016. -320 s.
"Qobustan" jurnalının biblioqrafiyası : (1969 № 2010 №150) / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt. ed. X. İ. İsmayılova ; elmi red. B. A. Ələsgərov ; ixt. red. M. Ə. Vəliyeva ; red. A. Novruzova. - Bakı : Təhsil, 2016. - 368 s.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Qurbani, Abdulla. Lələtəpə fatehləri : "Aprel döyüşləri-ruhumuzun qələbəsi" silsiləsindən birinci kitab / A. Qurbani ; red. A. Rüstəmli ; rəss. M. Hüseynov. - Bakı : Aspoliqraf , 2017. - 336 s.
Qurbani, Abdulla. Çingiz dastanı : Azərbaycan milli qəhrəmanı Çingiz Salman oğlu Qurbanov (1994-2016) / A. Qurbani. - Bakı : Apostroff, 2017. - ISBN 978 9952 404 18 0 : həd.
Quluyev, Tofiq-Fərid. Yumoristik-satirik hekayələr / T. F. Quluyev ; red. və rəy. M. Hacıyeva. - Bakı : Nağıl evi, 2008. - 64 s.
Qürbətdən gələn səslər : Ceyhun bəy Hacıbəylinin mühacirət həyatı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; tərt., ərəb əlifbasından çev. K. Aslan ; red. P. Kərimov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 512 s.
Lomakin, Viktor Kuzmiç. Dünya iqtisadiyyatı : dərslik / V. K. Lomakin ; tərc. R. Ş. Hacıyev ; red. Ə. M. Babaşov. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2015. – 736 s.
Məhfuz, Nəcib. Bildirçin və payız : roman / N. Məhfuz ; tərc. Ş. Ələsgərov ; red. T. Qaraqaya ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 448 s.
Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə (CD) köçürülmüş musiqi əsərləri : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt. M. İbrahimov, ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov, red. M. Cəfərova. II hissə. - Bakı : Zərdabi- Nəşr MMC NPM, 2016. - 376 s.
Mir Sədizadə, Mir Sədi. Kəhkəşan : şeirlər/ M. S. Mir Sədizadə ; red. X. Göyyallı. - Bakı : 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2017.-308 s.
Mir Sədizadə, Mir Sədi. Qəzəl : şeirlər / M. S. Mir Sədizadə ; red. X. Göyyallı. - Bakı : "3 saylı Bakı Mətbəəsi" ASC, 2017. - 218 s.
Mir Sədizadə, Mir Sədi. Mən : şeirlər / M. S. Mir Sədizadə ; red. X. Göyyallı. - Bakı : "3 saylı Bakı Mətbəəsi" ASC, 2017. - 316 s.
Mir Sədizadə, Mir Sədi. Ruhsal duyğu : şeirlər / M. S. Mir Sədizadə ; red. X. Göyyallı. - Bakı : "3 saylı Bakı Mətbəəsi" ASC, 2017. - 316 s.

Mir Sədizadə, Mir Sədi. Sevgi yeli : şeirlər / M. S. Mir Sədizadə ; red. X. Göyyallı. - Bakı : 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2017. - 304 s.
Mirələmov, Hüseynbala Fazil oğlu. Bir tikə çörək / H. F. Mirələmov ; red.: N. Şəmsizadə, H. Musabəyli. -Bakı :Nərgiz, 2014.-200 s.
Mirzə, Nizami. Qatil : Povestlər, hekayələr, yumoristik novella, mənsur şeir / N. Mirzə ; red. Ə. Behbudlu. - Bakı : Araz, 2006. - 308 s. : a=rəngli foto- ; 21 sm. - 1000 экз. - 6.50 AZN
Miller, Artur. 7 pyes / A. Miller ; tərc. Yaşar ; red. İ. Əlfi ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 728 s.


Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Moem, Uilyam Somerset. Seçilmiş əsərləri : [roman, pyeslər, novellalar] / U. S. Moem ; tərc. Yaşar ; red. G. Nəsib ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 568 s.
Multikulturalizm : Ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. № 2 (aprel- may- iyun) / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu ; red. heyəti A. İşein [et al.] ; red.: F. Uğurlu, A Qaraçənli. - Bakı : "RS" Poliqraf MMC, 2016. - 151 s.
Nasıri, Kayum (1825-1902). Əbuəlisina : rəvayətlər / K. Nasıri ; tərc. S. Tahirov ; uşaqlar üçün işləyən Q. Lütfi ; red. və naşir Müşfiq Xan ; mətn tərt. B. Ələkbərov ; məsl. X. Rəsuloğlu ; rəss. V. Bağırov. - Bakı : XAN, 2015. - 86, [1] s.
Nesin, Əziz. Seçmə hekayələr / Ə. Nesin ; red. Ş. Quliyeva ; rəs. E. Cabarov. - Bakı : Altun Kitab, 2015. - 240 s.

Novruzov, Tərlan Cabbar oğlu. Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatına dövlət

qayğısı / T. C. Novruzov. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 443, [1] s.


Nuriyeva, Minaxanım Allahşükür qızı. Vüqarımı o dağlardan almışam / M. A. Nuriyeva ; red. M. P. Qasımlı . - Bakı : Adiloğlu, 2006. - 451, [9] s.
Paşa, Orxan. Yağmur qoxusu : şeirlər / O. Paşa. - Bakı : Uğur, 2015. - 227, [1] s.
Rəhimli , İlham Əziz oğlu. Şəki teatrı : Teatrın təşəkkülü və inkişaf yolu (1879-1933) / İ. Ə. Rəhimli ; elmi red. Ə. Vəliyev ; elmi rəy. M. Ə. Əlizadə ; red. F. Mustafayev. - Bakı : Qanun, 2016. - 384 s.
Rüstəmxanlı, Sabir Xudu oğlu. İki kəlmə : şeirlər / S. X. Rüstəmxanlı ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb ASC, 2016. - 512 s.
Rzaquluzadə, Mikayıl Manaf oğlu. El gücü : Dədə Qorqud boyları üzrə hekayələr / M. M. Rzaquluzadə ; red. M. V. Cəfərov ; rəss. Q. Xaliqov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr. - Bakı : Nağıl evi-N, 2016. - 117 s.
Rza, Xəlil Ulutürk. Firəngiznamə / X. U. Rza ; tərt. ed. F. Ulutürk ; red. və ön söz müəl. Ə. Əsgərli. - Təkmilləşdirilmiş nəşr. - Bakı : Apostroff, 2016. - 398, [2] s.
Sadıqov, İsmayıl Rza oğlu Materiallar müqaviməti : dərslik / İ. R. Sadıqov.II hissə : Mühəndislik deformasiya olunan bərk cisim mexanikası. - Bakı : Təhsil, 2013. - 640 s.
Sadıqov, Həsən. Mənim həyat yolum : xatirat / H. Sadıqov. - Sumqayıt : Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2016. - 231 s..
Salamoğlu, Təyyar. Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri : elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi məqalələr / T. Salamoğlu ; elmi red. H. Ə. Qasımov ; ön sözün müəl. S. G. Rzasoy. - Bakı : "E.L." NPŞ MMC, 2014. - 512 s.
Sayılov, Əlirza Əlisəfa oğlu. Acı talelər / Ə. Ə. Sayılov ; red. H. Məlikzadə. - Bakı : Araz, 2015. - 176 s.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Seyidov, Tərlan Mir Əşrəf oğlu. XX əsrin Azərbaycan fortepiano mədəniyyəti: pedaqogika, ifaçılıq və bəstəkarlıq yaradıcılığı : monoqrafiya / T. M.Ə. Seyidov ; elmi red. Z. Y. Səfərova ; Azərb. dilinə tərc., red. k. Ələsgərl ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2016. - 335, [1] s.
Səttar Bəhlulzadə [fotoalbom] : rəngkarlıq və qrafika = Sattar Bahlulzade : painting and graphics /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : n. y., 2009.-101 s.
Şəfiyev, Əşrəf Cavad oğlu (1938). Dost sözü və Reyn Xəzərə qovuşur / Ə. C. Şəfiyev ; ред. Ş. Səfiyev. - Sumqayıt : Azəri nəşriyyatı, 2016. - 160, [29] s.
Şıxlı, İsmayıl. Seçmə hekayələr / İ. Şıxlı ; tərt. İ. B. Umudlu ; red. F. Şıxlinski. - Bakı : Altun kitab, 2014. - 208 s.
Şirvani, Seyid Əzim Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / S. Ə. Şirvani.I cild / tərt. S. Rustəmov ; red.: Q. M. Namazov, S. M. İbrahimov. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 400 s.
Şirvani, Seyid Əzim eçilmiş əsərləri : 3 cilddə / S. Ə. Şirvani.II cild / tərt. S. Rüstəmov ; red.: Q. M. Namazov, S. M. İbrahimov. - Bakı : Avrasiya Press, 2005. - 384 s.
Şuşinski, Firidun Məhəmməd oğlu (1925-1997). Azərbaycanın musiqi xəzinəsi / F. M. Şuşinski ; topl., tərt. ed., nəşrə haz. və ön söz. müəl. A. Kənan ; red. V. Quliyev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Vətənoğlu NP MMC, 2015. - 666, [2] s.
Tatarlar. Dərbənddən Yelisavetpola : Baron de Bayın yol xatirələri [coğrafiya jurnalının icmalı : 1901-ci il, aprel və may nömrələri] = Chez les Tatars. de Derbent a Elisabethpol : souvenirs d'une mission par Le Baron de Baye = К Татарам. от Дербента до Елисаветполя : путевые воспоминания Барона де Бая / Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Gələcəyə Baxış" Təhsilinin İnkişafı İctimai Birliyi ; layihə rəhbəri M. A. Məmmədov. - Bakı : QHT, 2015. - 151 s.
Tolstoy, Lev Nikolayeviç. Seçmə hekayələr : Hekayələr / L. N. Tolstoy ; red. Ş. Quliyeva ; tərc. ed.: Q. İlkin, B. A. Musayev , Ş. Quliyeva ; rəs. E. Cabbarov. - Bakı : Altun Kitab, 2014. - 224 s.
Tudə, Əli Əsərləri / Ə. Tudə ; red. N. Ə. Cavadzadə. VII cild : Nəğməli gecələr. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2016. - 408 s. : foto ; 23 sm. - 500 экз. - 7.00 AZN
Urud, Musa. Zəngəzur: uzaq keçmişdən müasir dövrə qədər : monoqrafiya / M. Urud ; elmi red. İ. Hacıyev. - Bakı : Nurlar NPM, 2016. - 480 s. : foto, xəritə, il. ; 24 sm. - Biblioqr.: s.
Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu. Şəbi-hicran : seçmə poemalar / B. M. Vahabzadə. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 255 s.
Vəliyeva, Nigar Çingiz qızı (1971). Mədəniyyətlərarası dialoq ya qlobal kommunikasiya şəraitində təhsilin dili və dilin təhsili / N. Ç. Vəliyeva. - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 263 s.
Voskoboynikov, Valeri Mixayloviç. Böyük loğman : Əbu Əli İbn Sinanın taleyi, həyatı və yaradıcılığı / V. M. Voskoboynikov ; tərt. Ə. Sayılov ; red. R. Qurbanov ; tərc. Z. Babayev. - Bakı : Araz, 2014. - 216 s.


Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Rus dilində
Велиев, Адалят. Teatr : Азербайджанский театр начала ХХI века / А. Велиев ; науч. ред. И. Керимов ; ред. С. Ибрагимова. - Ваку : Təhsil, 2016. - 213 с., [3] стр.
Исторические памятники и топонимы Азербайджана : библиография : [библиографический указатель] : [сборник] / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası ; сост. Г. Сафаралиева ; спецред. и отв. за выпуск К. Тахиров ; ред. Л. Ахундова. - Бакы : Азерб. Национальная Библиотека им. М. Ф. Ахундова, 2016. - 497 c.
Заплетин, Георгий Павлович. Гювара : жизнь, как факел / Г. П. Заплетин ; ред. И. И. Кадымова ; Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики). - Баку : Шарг-Гарб, 2016. - 104 с.
Караев, Абульфас Мурсал оглу. Межкультурный диалог и динамика сферы смыслов культуры / A.M Караев, В. И. Исмаилов ; науч. ред. Н. Мамедов ; ред. А. Бабазаде. - Баку : Элм, 2013. - 296 s.
Нуругызы, Севиндж. Одежда : игра в прятки в платяном шкафу / C. Нуругызы ; пер. Э. Азизовой ; худож. Н. Зульфугарова. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 стр.

İngilis dilindəAzerbaıjan faıry-tales = Azərbaycan nağılları / tərc. ed.: K. İsgəndərova, T. Ağəbəyova ; rəs. N. Zülfüqarova. - Bakı : Təhsil, 2009. - 24 s.
İngiliscə-Azərbaycanca şəkilli lüğət : 2500 müxtəlif söz: 3000-dən çox şəkil : 2.500 Different Words: Over 3.000 Pictures / tərc. et. R. Məmmədova. - Bakı : Turan evi, 2010. - 160 s.
Molla Nasraddin anecdotes / Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan ; Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan ; trans. A. Hossini. - Baku : Efendi, 2016. - 329 p.

Yüklə 135,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə