Relaţiile internaţionale la ulim în anul academic 2006-2007 rezultate şi perspectiveYüklə 530 b.
tarix14.12.2017
ölçüsü530 b.
#34867


Relaţiile internaţionale la ULIM în anul academic 2006-2007 – rezultate şi perspective

 • Senatul ULIM, 28 noiembrie 2007

 • Prezentare Ana Guţu

 • Prim-Vicerector


Context

 • În anul 2007 la şedinţa din 16 iulie a Biroului Magna Charta Observatory cu sediul la Universitatea din Bologna ULIM a fost admisă ca semnatară a Magna Charta Universitatum şi la 21 septembrie 2007 ULIM a semnat acest important document pentru comunitatea universitară internaţională.

 • În anul 2006-2007 au fost continuate activităţile de internaţionalizare a relaţiilor interuniversitare.

 • ULIM a fializat proiectul Tempuc-Tacis SMC T005 B05 în domeniul managementului calităţii, suma proiectului este de 142 mii Euro. În prezentul proiect ULIM a fost instituţie coordonatoare şi gestionară de finanţe pe teritoriul RM.Acorduri interuniversitare semnate 2006-2007 – 9 acorduri

 • Universitatea „Gheorghe Cristea”, Bucureşti,

 • Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,

 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România,

 • Universitatea din Florida, SUA,

 • Academia de Drept, Moscova, Rusia,

 • Universitatea Insubria, Italia,

 • Universitatea „A.Russo”, Bălţi,

 • Convenţia Filieră Francofonă, ULIM-Orleans-ASE Bucureşti – ASE RM – Universitatea Rennes-1, Franţa, Universitatea Champolion, Toulouse, Franţa,

 • Universitatea din Cahul, RM,

 • Institutul Militar, RM.Manifestări internaţionale (ştiinţifice sau didactice) realizate la ULIM în cadrul acordurilor încheiate sau în afara lorManifestări internaţionale

 • Conferinţa Internaţională „Information Technology 2007” BIT+ - Facultatea Inf.Inginerie

 • Întâlnire cu traducătorii operei lui M. Eminescu (informaţii şi dezbateri referitor la procesul de traducere) Jean-Louis şi Florica Courriol - FLS

 • Colocviul internaţional „la francopolyphonie – langues et identites” - FLS

 • Training internaţional „Atelier de elaborare a planului strategic” -FPAS

 • Work-shop „Solution Focused Brief Therapy” - FPAS

 • Concurs internaţional de eseuri - FDreptParticiparea profesorilor ULIM la stagii de perfecţionare în centre universitare de peste hotare 2006-2007 (No de prof./număr de stagiiProfesori stagiari ULIMpeste hotare – 2006-2007

 • V.Eremeev, lector super, FII - Franţa, Norvegia.

 • L.Cojocari, dr.conf. FIRI – România, Austria, Cehia, Rusia

 • V.Bîrlădeanu, dr,conf. FIRI – România, Rusia, Belorusi, Germania

 • O.Ţâcu, dr.conf. FIRI – Ilinois, SUA

 • A.Şveţ, r.conf. FIRI – Washington, SUA

 • A.Guţu, dr.prof.univ. FLS - Franţa, Suedia, Lituania

 • Măndăcanu A. dr.conf. FJCP – Franţa, Lituania

 • A.Dosca. L.sup. FLS – Austria

 • N.Sali, dr.conf. FPAS – SUA, Belgia

 • L.Corghenci, Z.Sochircă, E.Bordian, V.Gheţu – DIB, România, SUA.Numărul profesorilor din centrele universitare sau academice de peste hotarele RM care au vizitat ULIM-ul în scopuri didactice (susţinerea unui curs de lecţii, unui seminar, mese rotunde)Misiuni didactice ale profesorilor din centre universitare de peste hotare la ULIM

 • FŞE – M.F.Lebouc, Univ.Laval, Quebec, Canada, N.Zamfirescu, Marc Nikitin – Univ.Orleans Franţa.

 • FII - Issa Batarseh, Univ.Florida, SUA

 • FIRI - Eduards Stiprais, Lituania, Alexandru Mironov, Marius Rotar, România

 • FLS - J.L.Courriol, Lyon, Franţa, Stephen Seegmiller, SUA, M.Mihailevschi, România

 • FPAS - Dorin Nastas, Octavian Onici , Işi, România, Ana Goelden, Munhen, Germania

 • DIB – specialişti invitaţi din SUA, Suedia, România, Franţa.Numărul profesorilor facultăţilor ULIM care au fost invitaţi cu un curs de lecţii în centrele universitare de peste hotarele RM /NoProfesori ULIM în misiuni didactice peste hotare

 • FŞE – P.Roşca, A.Gribincea – România

 • FJCP – A.Mîndîcanu, Bishkek, KyrgyzstanNumărul studenţilor de la facultăţile ULIM care au beneficiat de burse de studii în diverse centre universitare de peste hotarele RMStudenţi bursieri în mobilităţi academice

 • FPAS - Novac Irina, Boghi Mariana ,Univ. “Al.I.Cuza”, Iaşi, România,Numărul studenţilor care au participat la şcoli de vară, seminare şi conferinţe internaţionaleStudenţi ULIM în şcoli de vară 2006-2007

 • FŞE – Cirimpei I., Guţu Augustin – România, Lituania, Polonia, Slovenia; Işcenco Alexander , Murtazina Ecaterina - AŞM

 • FJCP – Gaitur E., Moscova, Rusia

 • FD – Beschieru I., Moscova, RusiaNumărul publicaţiilor internaţionale (apărute peste hotarele RM) sau în limbi de comunicare internaţională ale profesorilor facultăţilor ULIMAutori – cercetători ULIM cu publicaţii în reviste periodice peste hotarele RM

 • FD – Gamurari V. (Ucr.Rus.), Smochină C. (Eng), OsoinauN. (rus.)

 • FII – Perju V., eng.SUA; Pelin N. Eng.România; Eremmev V. Eng.Norvegia, eng.Franţa ş.a.

 • FIRI – Bârlădeanu rom.România; Şveţ A. Eng.Ucraina; Cojocaru L. Eng.Rusia, rom.România; Tentiuc I. Rus.Rusia.

 • FLS – Guţu. Fr.România, rom.România; Prus E.rom.România.

 • FŞE – Roşca P,rom.România, Cerga T.rom.România; Mişcoi Gh. Eng.Spania ş.a.Numărul publicaţiilor cercetătorilor de peste hotarele RM care au publicat în ediţiile ştiinţifice periodice ULIMCercetători din străinătate care au publicaţii în periodicele ştiinţifice ULIM

 • FLS - F.Rastier, C.Kerbrat-Orechioni, J.R.Ladmiral,T.Gogenmos, Ph.Hamon, H.Boyer, ş.a. Franţa; J.C.Gemar, J.Delisle, Canada; L.Ramarosoa, Madagascar; D.Milea, G.Lateş, S.M.Ardeleanu, P.Miclău, I.Mavrodin,M.Mihailevschi, G.Puică, ş.a. România; L.Matic, Serbia; A.Baida, Maroc; M.Daf, Senegal s.a.

 • FŞE – Tobă A., Răuţ I., Grodienschi M. - RomâniaGestionarea proiectelor internaţionale la ULIM în anul academic 2006-2007Proiecte internaţionale la ULIM 2006-2007

 • FŞE – Proiect PNUD, gest.S.Gorobievschi; proiect SCOPES şi RFFI, gest. Gh.Mişcoi

 • FLS – TEMPUS gest.Guţu A.; AUF, gest.P.Morel; Guvernul Canadei, gest.P.Morel.

 • FJCP – 2 proiecte UNIFEM, gest.A.Mîndîcanu.

 • FIRI – 2 proiecte ştiinţifice parteneri Univ.Liberă din Berlin, Germani, Univ.Eur.Vilnus, Lituania.

 • DIB - proiect „Centru de instruire continuă a bibliotecarilor „Şcoala de Biblioteconomie din Moldova”, sprijinit de către Biroul regional al OSI, BudapestaParticiparea profesorilor ULIM la simpozioane şi conferinţe internaţionale în anul academic 2006-2007 (No de participări)Participarea profesorilor ULIM la simpozioane şi conferinţe internaţionale în anul academic 2006-2007 (No de participări)Mobilităţi ştiinţifice internaţionale spre exterior 2006-2007

 • FD – Gamurari V., Smochină C., Baltag D., Rotaru O ş.a.

 • FŞE – Ţâu N., Crotenco I., Gribincea A., Ştahovschi A., Evsiucova R. ş.a.

 • FLS – Prus E., Guţu A., Radu Z., Manoli I.

 • FJCP – Mîndîcanu A., Moraru V., Enache V., Lazăr L. ş.a.

 • FII – Eremeev V., Paladi F., Pănăşescu I., Perju V., Bohanastiuc V. ş.a.

 • FIRI – Bârlădeanu V., Cojocaru L., Şveţ A.Numărul de profesori participanţi la simpozioane internaţionale

 • Total 52 profesori din 233 titulari, adică 20% din efectivul corpului ştiinţifico-didacticRelevanţa internaţionalizării la ULIMTabel comparat 2005-2006 cu anii 2003-2004 şI 2004-2005Tabel comparat 2006-2007 cu anii 2005-2006, 2004-2005 şi 2003-2004Vizibilitatea instituţiei pe net (vizualizări prin google)Activităţi CCI 2007 – 19 până în prezent

 • Acorduri semante în 2007:

 • Universidad Nacional Autónoma de León, Nicaragua

 • Centro di Consulenza della Relazione (SHINUI), Bergamo, Italy

 • Universidad Católica de Costa Rica, San José, Costa Rica

 • In proces de semnare:

 • University of Alaska, USA

 • Universidad de la Empresa, Uruguay

 • Universidad Católica, Paraguay

 • Universidad del Caribe, VenezuelaPerspective de dezvoltare internaţională în anul 2007-2008

 • Deschiderea filialei ULIM în SUDAN

 • Încheierea a noi acorduri internaţionale cu centre universitare de peste hotare

 • Inaugurarea programelor de master în co-diplomare

 • Internaţionalizarea cercetării universitareProiectul de hotărâre a Senatului

 • Rezultatele evaluării activităţilor internaţionale la ULIM în plan comparat în ultimii 2 ani academici denotă o uşoară ascendenţă, însă în cazul facultăţii de Medicină, o stagnare a fenomenului.

 • În acest scop Senatul recomandă de a intensifica activitatea de internaţionalizare şi regionalizare a relaţiilor interuniversitare în anul academic 2007--2008 prin:Proiectul de hotărâre a Senatului

 • A stimula Încheierea în continuare a noi acorduri de colaborare cu centrele universitare internaţionale cu favorizarea mobilităţilor academice, programelor academice de co-diplomare şi cercetare în co-tutelă.

 • Responsabili: decanii facultăţilor, Institutele, catedrele ULIMA antrena mai activ profesorii ULIM în mobilităţile academice regionale şi internaţionale cu încadrarea în diverse proiecte didactice şi de cercetare.

 • A antrena mai activ profesorii ULIM în mobilităţile academice regionale şi internaţionale cu încadrarea în diverse proiecte didactice şi de cercetare.

 • Responsabili: decanii facultăţilor, institutele, şefii catedrelor.

 • A sensibiliza şi motiva studenţii ULIM întru participarea la programele de schimb internaţional.

 • Responsabili: decanii facultăţilor, institutele, şefii catedrelor.A recomanda facultăţilor să conlucreze mai intens cu CCI prin intermediul responsabililor facultăţilor pentru activităţile internaţionale în vederea monitorizării manifestărilor şi activităţilor cu caracter internaţional. În acest scop a prezenta la CCI un program al activităţilor internaţionale ale facultăţii.

 • A recomanda facultăţilor să conlucreze mai intens cu CCI prin intermediul responsabililor facultăţilor pentru activităţile internaţionale în vederea monitorizării manifestărilor şi activităţilor cu caracter internaţional. În acest scop a prezenta la CCI un program al activităţilor internaţionale ale facultăţii.

    • Responsabili: decanii facultăţilor, institutele, şefii catedrelor
    • Termen de realizare: către 1 decembrie 2007


A stimula subdiviziunile didactico-ştiinţifice ULIM să augmenteze gradul vizibilităţii pe web prin

 • A stimula subdiviziunile didactico-ştiinţifice ULIM să augmenteze gradul vizibilităţii pe web prin

 • Transparentizarea publicaţiilor ştiinţifice (plasarea lor pe pagina web ULIM)

 • Crearea paginilor web personale ale cercetătorilor universitari notorii de la ULIM (cu antrenare studenţilor de la FII)
Yüklə 530 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə