SaiDƏ Şİrzad qızı mustafayevaYüklə 32,7 Kb.
tarix03.12.2018
ölçüsü32,7 Kb.

SAİDƏ ŞİRZAD qızı MUSTAFAYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 539 10 88

İmeyl: mustafayeva-saida@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1971-ci ilin yanvar ayının 24-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1978-1988-ci illərdə Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kənd tam orta məktəbində təhsil alıb və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

 • 1990-1996-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1996-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Subaydır.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1998-2002-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasının dissertantı olub.

 • 2003-cü ildə «Qədim Azərbaycan dilində tayfa dili xüsusiyyətləri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2013-cü ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2014-cü ildən elmlər doktoru proqramı üzrə BDU-nun qiyabi doktorantıdır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1991-1996-cı illərdə Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kənd tam orta məktəb kitabxanasının müdiri.

 • 1996-2005-ci illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında laborant.

 • 2005-2011-ci illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 2011-2012-cı illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent əvəzi.

 • 2013-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosentidir.TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi

 • Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

 • Qrammatik təhlilin nəzəri və metodiki əsasları
TƏDQİQAT SAHƏSİİŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1999, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Müasir türkologiya. dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər) Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Mədəd Azərbaycan” MMC . Ali təhsil müəssisələri üçün “Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” fənninin tədrisi üzrə təlim məşğələləri (sertifikat, I dərəcə. Biliyi, bacarığı və səriştəsi ilə fərqləndiyinə görə)

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADA Universiteti. ADA Universitetində 9 mart-29 iyun, 2016-cı il tarixlərində tədris olunan “Tədqiqat Metodları” fənni üzrə /Məzun sertifikatı, I dərəcə, fənni müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə/

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADA Universiteti. Ali məktəb müəllimləri üçün “Tədqiqat Metodları” mövzusunda təşkil olunmuş təlim kursu / sertifikat, I dərəcə, uğurlu iştirakına görə /

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi müvəffəqiyyət sertifikatı
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 2001, 7-8-ci siniflərdə sintaksis və durğu işarələrinin tədrisi. Bakı: «Maarif» nəşriyyatı. 6,72 ç.v.

 • 2011, Nitqin inkişafı. Dərs vəsaiti, AzTU-nun nəşriyyatı. Bakı. 269 s.

 • 2013, Qədim Azərbaycan dilində tayfa dili xüsusiyyətləri (oğuz-qıpçaq). Monoqrafiya, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı. 10,5 ç.v.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2009, Azərbaycan dilindən metodik vəsait (tarix fakültəsinin rus bölməsinin tələbələri üçün). Bakı: «Bakı Universiteti». 33 s.

 • 2011, Nitqin inkişafı (proqram). Bakı, «Bakı Universiteti». 10 s.

 • 2015, Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi (proqram). Bakı, «Bakı Universiteti».14 s.

 • 2015, Orta məktəblər üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnindən proqram və dərsliklər (proqram). Bakı, «Bakı Universiteti».14 s.


Məqalələr


 • 2000, Qədim Azərbaycan dilində tayfa dili xüsusiyyətləri // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 1(26). Bakı, s. 45-50

 • 2000, Hun-qıpçaqların Azərbaycanda məskunlaşması // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 2 (27). Bakı, s. 32-36

 • 2000, Azərbaycan xalq dilinin təşəkkülündə hun-qıpçaq tayfa dillərinin rolu // Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 2(27). Bakı, s. 37-41

 • 2001, Azərbaycan türkcəsində qıpçaq oğuz müvaziliyi // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 3 (31). Bakı, s. 17-20

 • 2001, Oğuzların Azərbaycana yürüşü və oğuz türkcəsinin Azərbaycan yayılması. “Filoloji araşdırmalar”, XIV kitab. Bakı , Şirvannəşr, s. 58-64

 • 2003, Azərbaycan türkcəsində fonetik müvazilik // Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri jurnal, VII kitab, s. 331-333

 • 2003, Azərbaycan türkcəsində qrammatik müvazilik // Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri jurnal, VII kitab, s. 327-330

 • 2003, Türkologiyada «Hun dili» problemi. “ Filoloji araşdırmalar”, XIX kitab, Bakı, «Vektor» nəşrlər evi, s. 69-74

 • 2005, Qədim (ümum) türk dili // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №5 (47). Bakı, s. 160-163

 • 2005, «Oğuz etnoniminin tarixi topoloji təsnifatı // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №6(48). Bakı, s. 34-36

 • 2006, Qafqazda hün yürüşləri və hun dilinin yayılması // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”. №4. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 17-21

 • 2008, Qədim türk yazılı abidələrinin dilində işlənmiş hərbi terminlər // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №4. (64). Bakı, s. 5-11

 • 2008, «Oğuz» etnoniminin linqvistik izahı və Azərbaycan toponimiyasında yeri // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №5. (65). Bakı, s. 5-13

 • 2009, Qədim türk yazılı abidələrinin dilində işlənmiş döyüş anlayışı ilə bağlı hərbi terminlər // «Tədqiqlər», AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. №1. Bakı, s. 109-114

 • 2009, Qədim türk yazılı abidələrinin dilində işlənmiş qoşun növü ilə bağlı hərbi terminlər // «Tədqiqlər», AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. №1. Bakı, s. 105-109

 • 2010, Qədim türk yazılı abidələrinin dilində hərbi anlayış kimi işlənmiş ümumişlək sözlər // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3. (74) . Bakı, s. 38-43

 • 2010, Əlavə cümlənin tədrisi // Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi, Elmi-metodik jurnal, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. №4 (226). Bakı, s. 58-61

 • 2010, «Sərfi-türki» // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №4 (75). Bakı, s. 253-256

 • 2011, Təyini söz birləşmələrinin tədrisinə dair // Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 301-306

 • 2012, Sabirin sənət dünyası // Azərbaycan Filologiyasının aktual problemləri. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 18-24

 • 2012, 1951-1955-ci illər «Azərbaycan dilinin qrammatikası» dərsliyi haqqında bəzi qeydlər // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2(82). Bakı, s. 259-263

 • 2012, B.Vahabzadənin ictimai-siyasi məzmunlu şeirləri // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3 (83). Bakı, s. 203-207

 • 2013, «Dastani-Əhməd Hərami»də qədim Azərbaycan sözləri // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3 (87). Bakı, s. 26-31

 • 2013, «Dastani-Əhməd Hərami»də vəzifə və hərbi anlayışları ifadə edən qədim Azərbaycan (türk) sözləri // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №4(88). Bakı, s. 6

 • 2014, Qazi Bürhanəddinin «Divan»ının dilində işlənmiş rütbə, vəzifə və hərbi anlayışları bildirən qədim Azərbaycan (türk) sözləri // M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, səh. 336-342

 • 2014, Qazi Bürhanəddinin şeirlərinin dilində işlənmiş qədim Azərbaycan dilinə məxsus isimlər // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2 (90). Bakı, səh. 67-71

 • 2015, İmadəddin Nəsiminin şeirlərinin dilində qədim Azərbaycan mənşəli siyasi və hərbi anlayışlar // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2 (94). Bakı, səh. 43-46

 • 2015, İmadəddin Nəsiminin əsərlərinin dilində işlənən qədim Azərbaycan sözləri // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3 (95). Bakı, səh. 63-67

 • 2016, Azərbaycan dilinin təşəkkülü tarixindən // Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Müasir türkologiya. dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər) Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, səh. 220-224

 • 2016, Azərbaycan dili tarixşünaslığına bir nəzər // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2 (98). Bakı, səh. 108-111

 • 2017, Azərbaycan dili tarixinin araşdırılmasında professor Əzəl Dəmirçizadə mərhələsi // «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3 (103). Bakı, səh. 94-97

Yüklə 32,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə