Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen uudistaminen kokous 6/2013Yüklə 23,45 Kb.
tarix09.01.2019
ölçüsü23,45 Kb.SEDIMENTTIEN RUOPPAUS- JA LÄJITYSOHJEEN UUDISTAMINEN KOKOUS 6/2013

Työryhmä YM032:00/2012

Aika: ma 2.8.2013 klo 9.30 – 13.45

Paikka: YM, Kastelli

Läsnä: Anna-Maija Pajukallio (pj), YM

Saara Bäck, YM (varapj.), YM klo 11-

Matti Seppälä, EPO-ELY

Anneli Vainonen, PIR-ELY

Tapio Kovanen, Etelä-Suomen AVI

Panu Rantakokko, THL

Kenneth Holm, SYKE

Outi Pyy, SYKE

Jani Salminen, SYKE


 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pajukallio avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.


 1. Erityiskysymyksiä

Käytiin läpi kysymyksiä, joihin sihteerit toivoivat selkeitä vastauksia.

*Normalisoinnin säilyttäminen tai poistaminen

 • Aikaisempien keskustelujen perusteella normalisointi on koettu vaikeaksi.

 • Normalisointia voitaisiin suositella tehtävän tarvittaessa esim. YVAn yhteydessä

 • Normalisointiin liittyy runsaasti vaikuttavia tekijöitä. Poisjättäminen ei välttämättä johtaisi suuriin muutoksiin.

 • Mikäli normalisointi poistetaan, poisto tulee perustella hyvin.

 • Ryhmän kevään kokouksissa kuullun asiantuntijan mukaan normalisointia ei oikeasti osata tehdä.

 • Normalisointivaihtoehtoja on erilaista, joiden johtopäätökset voivat olla ristiriitaisia.

 • Todettiin, että ohjeessa esitetyt vertailuarvot ovat normalisoimattomia. Jatkossa vertailu tehtäisiin pääsääntöisesti normalisoimattomien tulosten perusteella. Ohjeessa voisi suositella normalisointia tietyissä tilanteissa, jotka tuotaisiin esille. Normalisointi poisto tulee perustella.

*Harmaan alueen arvioinnin uudistaminen

 • Ehdotus tekee asian sekavammaksi

 • Ehdotus yksinkertaistaa ja selkeyttää arviointia

 • Uusi ehdotus on selkeä ja looginen.

 • Uusi ehdotus on hyvä.

 • Organotina asia keskustellaan kokouksessa 17.9.2013.

 • Pajukallio: Harmaanalueen työstämistä jatketaan ehdotuksen perusteella

*Harmaan alueen kolmivaiheinen testaus

 • Biotestaus tulisi säilyttää.

 • Biotestaus säilytetään siten, että aikaisemmat ohjeen tekstit päivitetään.

*Hakemus-kappaleen säilyttäminen

 • Hakemuslomaketta ei ole vielä työstetty TM-ryhmässä

 • Hakemus täyttöohjeineen tulee olla netissä, jossa sitä voidaan päivittää tilanteen muuttuessa.

 • Ohjeessa viitataan netissä olevaan hakemukseen ja sen ohjeistukseen.
 1. Raporttiluonnos

Sihteeristöä kertoi ohjeen kirjoitusvaiheesta. Luonnoksesta puuttuvia osia ovat mm. valvonta, sisävesiruoppaukset, pienruoppaukset ja sulfaattimaat. Yksityiskohtaisia kommentteja voi toimittaa kokoukseen jälkeen sihteeristölle.
Lainsäädäntö:

 • Nykyisen ohjeen laaja lakiliite on poistettu. Säädösteksteissä tuodaan esille vain lakien pääpiireteitä.

 • SYKE työstävät osuutta. Ministeriö avustaa tarvittaessa.

Ruoppaus- ja läjitystoiminta • Syrjäyttäminen tulee ottaa mukaan tarkasteluun.

 • Aikaisemman ohjeen luvut 3.2 ja 3.3. ovat jääneet pois.

 • Pilaantuneisuus asia siirtyy toiseen kohtaan.

 • Ruoppaustoiminnan laajuus osan voisi jättää pois ja tiivistää muutamaan lauseeseen kappaleeseen 4.

Sedimenttien haitalliset aineet • Tietoa haitallisista aineista ei ole saatavissa kattavasti.

 • Tarvittavat tiedot kootaan ja muokataan tehdyistä selvityksistä.

 • Happamista sedimenteistä oma tulee oma tekstinsä.

 • Kuvaus merkityksellisten aineiden valinnasta tulisi sisällyttää tekstiin.

Ruoppaustoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hillintä • Nykyiseen ohjeeseen verrattuna tekstiä on tiivistetty ja väliotsakkeita poistettu.

 • Tekstissä voisi tuoda selkeämmin esille muutkin kuin haitta-ainevaikutukset,

 • HELCOMin ohjeistus painottaa laajaa arvioinnin tekemistä (fysikaaliset, kemialliset ja biologiset)

 • Nykyisissä teksteissä on haluttu korostaa läjityspaikan vaikutusta arvioinnin tekemisen kannalta.

 • Taulukko on hyvä, sen oikea paikka pitäisi harkita.

 • Johdanto tekstiä lisätään taulukon selvittämiseksi. Kappale 7. siirtyy ennen 6. kappaletta.

 • Suojeltujen lajien esiintymisalueet ja levähdysalueet sekä luontotyypit pitäisi ottaa mukaan tekstiin.

Läjitystoiminnan ympäristövaikutukset ja niiden hillintä • Mukaan pitäisi ottaa myös puhtaiden massojen läjittäminen

 • Taulukkoa pitäisi vielä tarkistaa ja täydentää.

 • Läjityskriteerit maa-alueille pitäisi näkyä luvuissa 5ja 6. Ruoppaustoimien vaikutuksia pitäisi kuvata.

 • Ohjeistuksessa on tuotava esille, että kriteerit ovat kehitetty meriläjitykselle.

 • Esitys on syvyyksien suhteen avaus keskustelulle.

 • Taulukko yksinkertaistaa liikaa asiaa.

 • Tulisi tarkastaa, että myös muut mahdolliset tekijät on esitetty tekstissä.

 • Taulukossa syvyydet voitaisiin esittää vaihteluvälinä.

 • Toimiiko, jos poistetaan syvyys sarake?

 • Akkumalaatio-, transportaatio- ja eroosiopohjien määritykset ovat käytännössä hankalia.

 • Akkumulaatio pohjia ei juuri löydy. Usein on pyritty etsimään riittävän syviä paikkoja, jottei aallokkojen vaikutuksia olisi niin suuria.

 • Vaikutukset joudutaan arvioimaan esim. mallintamalla ja virtausnopeuksia mittaamalla.

 • Taulukon voisi yrittää purkaa tekstiksi. Haitta-ainetekijä voisi tulla myöhemmin tekstissä.

 • Tarvitaan konkreettiset reunaehdot. Esitystapa muovautuu sen mukaan. Ehdotuksia asian esittämiseksi voisi esittää sihteeristölle.

Selvitykset ja sedimenttitutkimukset • Muun muassa EU:n laatunormit otettava huomioon, joten ohjeen sisältöä on laajennettava varoen.

 • Ohjeistuksen rajauksia tulee tarkistaa.

 • Ruoppaustöiden yhteydessä joudutaan usein ottamaan kantaa myös lähialueiden puhdistusruoppaustarpeeseen.

 • Päätettiin poistaa viimeinen kappale, jossa on viitattu pilaantuneisuuden arviointiin pitoisuustasoihin.

 • Kuvassa voisi paremmin tuoda esille vaiheistus.

 • Orgaanisten tinayhdisteiden arvot tulisi tarkistaa.

 • Päätettiin, että organotinayhdisteiden pitoisuusrajoja tarkistetaan.

 • Esitetty, että kaksi alajaottelua voisi olla hyvä. Sihteeristö tiedustelee aloitteentekijältä, millä perusteluin muutos kolmesta kahteen jaotteluun olisi parempi.

 • Listan arvot on valittu siten, että pitoisuuksilla < Taso1 ihmistoiminnan vaikutusta ei juurikaan ole ja että pitoisuuksilla < 1A ei ole merkitystä ympäristön ja terveyden kannalta.

 • Perusteellaan väliarvot ja tuodaan esille erityisen ongelmallisten aineiden poikkeava lähestymistapa.

 • Ympäristöministeriössä käydään läpi ainelistaa ja ohjeen statusta

 • Olisiko 2 Tasoon liitetyt rajoitustoimet tarpeen myös alhaisemmilla pitoisuuksilla.

 • Rajoittamistoimia edellytetään myös muunlaisille massoille.

 • Tasojen 1 (taustapitoisuus) ja 1A (ihmistoiminnan vaikutus) taustaa tulisi selventää.

 • Sihteeristö selventävät luokitusten nimiä (harmaan alueen välitasot)

 • Ehdotettiin, että 1 B:n viimeinen lause siirretään alkuun.
 1. Muut asiat

Sihteeristön vastine Helmisen kysymyksiin käsitellään seuraavassa kokouksessa. Vastine jaettiin kokouksessa. se lähetetään sähköpostitse muille ryhmän jäsenille.
Seuraava työryhmän kokous pidetään 17.9. klo 14 – 16. Videoneuvottelumahdollisuus käytössä. Kokouksessa sovitaan materiaalista, jota on tarkoitus esittää sidosryhmätilaisuudessa. Materiaali esitetään ministerille kokouksen jälkeen ennen sidosryhmäkuulemista.
Sidosryhmäkuuleminen on 25.9. klo 9.30 – 12.00 (Kuukeli). Ohjeen esittelyn lisäksi pyydetään kommenttipuheenvuoroja lähetystä aiheesta. Lisäksi pyydetään muutama valmisteltu puheenvuoro.
Työryhmän mahdollista jatkoaikaa haetaan sidosryhmäkuulemisen jälkeen. 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Helsingissä 12.9.2013

Puheenjohtaja Anna-Maija Pajukallio


Sihteeri Kenneth HolmLIITTEET Ohjeluonnos päivätty 28.8.2013

Vastine harmaan alueen arvioinnista ja orgaanotinayhdisteistä

Yüklə 23,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə