ŞİLİ : temel göstergelerYüklə 445 b.
tarix29.07.2018
ölçüsü445 b.
#62567

ŞİLİ : TEMEL GÖSTERGELER

 • ŞİLİ : TEMEL GÖSTERGELER

 • Şili: Kuzeyde Atacama çölünden güneyde Güney Kutbuna 4.300 km uzanır

 • 13 bölge, 51 vilayet ve 345 belediyeye bölünmüştür

 • Santiago’nun nüfusu 6 milyondur (ülkenin toplam 16.3 milyon nüfusunun %40.1’i) ve ülkenin siyasi ve ekonomik merkezidir

 • Toplam yüz ölçüm : 756,626 km2

 • Sınır komşuları : Peru, Bolivya ve Arjantin

 • 2005 GSYİH (cari US$) 115 milyar

 • 2005 kişi başına GSYİH (cari US$) : 5,870.0

 • 2005 Yıllık GSYİH büyümesi: 6,3%

 • 2005 Enflasyon: 4.8%

 • Mal ve hizmet ihracatı (GSYİH yüzdesi): 41.8%

 • Doğum anında yaşam beklentisi : 78 yıl

 • Okur yazar oranı: 95.7%

 • Yoksulluk sınırı altındaki nüfus yüzdesi: 13.7%

Bir projenin kazananları (veya proje nedeniyle kaybedenler) ile toplumun geri kalanı arasında daima bir çatışma vardır

 • Bir projenin kazananları (veya proje nedeniyle kaybedenler) ile toplumun geri kalanı arasında daima bir çatışma vardır

 • NEDEN?

 • Çünkü kamu yatırımı, vergilerle finanse edilir (ve vergi mükellefleri çok çeşitlidir ve kendi hakları için savaşmaya çok az istekleri vardır) öte yandan faydaları normal olarak nüfusun yalnızca bir alt bölümüne yoğunlaşırYararlananların bakış açısı:

 • Yararlananların bakış açısı:

 • Maliyet: $100’ü %5’i = $5, Fayda: $ 50

 • Net Fayda: +50-5= $+45

 •  Çok karlı iş

GERÇEK BİR VAKA: Prototip aşamasında uzmanlar teknolojinin artık geçersiz olduğu uyarısı yapmıştır.

 • GERÇEK BİR VAKA: Prototip aşamasında uzmanlar teknolojinin artık geçersiz olduğu uyarısı yapmıştır.

 • Tüketicilerin tepkisi yavaş olsa da firma inatla üretimi artırmış ve yeni modeller geliştirmiştir.

 • Nihayet proje öldürüldüğünde, bu yatırım girişimi firmaya 580 milyon US$ tutarında saçma bir maliyet getirmiş, 14 yıl boyunca kaynakları bağlamıştır.

 • Ürün, RCA’nın Videodisk Kayıt Cihazı Selecta Vision idi, ve bu öykü istisna değildir.

 • Daha küçük çapta da olsa firmalar dünyanın her yerinde her zaman benzer hatalar yapıyor.Hiç kimse işine giderken: “Bugün şirketime birkaç milyon kaybettirecek bir proje konusunda ısrar edeceğim” diye düşünmez.

 • Hiç kimse işine giderken: “Bugün şirketime birkaç milyon kaybettirecek bir proje konusunda ısrar edeceğim” diye düşünmez.

 • Aksine, bizim gibi insanlar işlerine giderken, derin bir inanç besledikleri projeler hakkında coşku duyarlar.

 • Şaşırtıcıdır ki, sorunun kökü bu olabilir: bu projelerin mutlak başarısına olan coşkun bir inanç.

 • Doğal olarak böyle bir inanç “proje şampiyonu”ndan kaynaklanır, bu güveni bütün örgüte yayar. Herkes projenin sağlamlığına inanır. Her türlü başarısızlık işareti geçici bir engel sayılır.

 • Fakat örgütlerin projeleri ilerletmek için bu “proje şampiyonları”na ihtiyacı vardır.

 • Belki de, aynı zamanda yeni bir örgütsel kahramana da ihtiyaç var: “geri çekilme şampiyonu”, yani aşırı mantıksız davranan bir örgüte “DURUN ARTIK” diyecek biri.

Not: Deniz limanı projeleri, bayındırlık işlerinde en büyük ve en pahalı altyapı yatırımları arasındadır.

 • Not: Deniz limanı projeleri, bayındırlık işlerinde en büyük ve en pahalı altyapı yatırımları arasındadır.

 • Bu olayda, bir Şili limanında sıkışıklık vardı, gemiler yükleme ve boşaltma için sıra bekliyorlardı.

 • Mühendislik çözümü: gemiler için iki yeni iskele inşa etmek için bir mega proje

 • Kuyruk teorisi ve sofistike simülasyon modelleri kullanarak tanınmış bir danışmanlık firması, ortalama bir geminin bir gün kuyrukta bekleme maliyetini doğru olarak ölçtü ve değer biçti.

 • Projenin ekonomik cazibesi %13 olarak bulunan Ekonomik İç Getiri Oranı ile hesaplandı.Proje deniz mühendisleri, inşaat firmaları, yükleniciler, belediye başkanı, donanma vs bakış açısından çok cazip bulundu.

 • Proje deniz mühendisleri, inşaat firmaları, yükleniciler, belediye başkanı, donanma vs bakış açısından çok cazip bulundu.

 • Planlama Bakanlığı, Katolik Üniversitesinin (UC) Ekonomi Bölümünü tuttu. Ön olurluk düzeyinde projeyi yeniden değerlendirdiler ve iki yeni iskele inşa etmek suretiyle limanı büyütmenin, kuyruk problemini çözecek alternatiflerden yalnız biri olduğunu belirlediler.

 • Nasıl mı?  “Temel olay”ı optimize ederek

 • Bilgi: bir deniz limanının kapasitesini üç unsur belirler:

  • Kargo faaliyetleri için mevcut yer sayısı
  • İşletme verimi (yani, kargo aktarma hızı, teknoloji, vinçler, forkliftler, konveyör bantlar, konteyner alanı, ambar, teftiş vs)
  • Limanın işletmeye açık olduğu saat sayısı


Kargo transferini hızlandırmak için UC, liman tesislerinde kargo faaliyetlerini yürütmek üzere liman faaliyetlerini özel şirketlere açmayı önerdi.

 • Kargo transferini hızlandırmak için UC, liman tesislerinde kargo faaliyetlerini yürütmek üzere liman faaliyetlerini özel şirketlere açmayı önerdi.

 • Deniz limanı ambar depolama fiyatlarında bir artış, böylece, kargoyu karadan içeride daha ucuz intermodal terminallere “kuru limanlara” gönderme için doğru teşvikleri de yaratır, bu şekilde limandaki alanı boşaltarak sıkışmayı hafifletir.

 • Ancak, en önemli öneri, deniz limanını üç vardiya yoluyla günde 24 saat işletmeye açmak idi, fazla mesai ücreti, güçlü liman işçileri sendikası ile müzakere edilecekti.

 • Bu temel olay optimizasyon çalışması sonuçları, Şili hükümetinin büyük bir yatırımı 15 yıl daha geriye bırakmasını sağlamıştır.

 • Danışmanlık firmasının hatası, gemiler için bir günlük bekleme süresinin maliyetini ölçmede değildi, fakat neyin proje için artımsal maliyet ve fayda olduğunu belirlemek idi.

 • Orijinal proje hükümet tarafından kabul edilmedi ve liman 3 vardiya, 24 saat 365 gün esasıyla çalışmaya başladı.

Santiago ile Valparaiso arasındaki eski otoyol sıkışık hale gelmişti, yüksek işletme maliyetleri ve uzun seyahat sürelerine neden oluyordu.

 • Santiago ile Valparaiso arasındaki eski otoyol sıkışık hale gelmişti, yüksek işletme maliyetleri ve uzun seyahat sürelerine neden oluyordu.

 • Proje: Eski otoyola paralel yeni bir yol, hafta sonlarında ve hafta içi günlerde tepe saatlerde seyahat sürelerini büyük ölçüde kısaltacaktı. Bir danışmanlık firması projenin sağlam olduğuna karar verdi.

 • UC ekibi, projeyi gözden geçirdi ve yeni yol iki kısma böldü: A) Santiago-Casablanca, ve B) Casablanca-Valparaiso çünkü trafik ve coğrafi özellikler çok farklıydı.

 • Casablanca, kırsal ve tarımsal bir yerleşim idi, Santiago için ağır trafik yaratıyordu. Kısım A nispeten düz idi  düşük yatırım maliyetleri.

 • Kısım B dağlık idi ve hafif trafik (otomobiller ve otobüsler) vardı  pahalı, daha fazla viraj ve darboğaz.Her kısım daha fazla bölüme ayrıldı ve eski otoyolu optimize eden (temel olay) 14 küçük proje tespit edildi, hepsi de düşük teknoloji içeriyordu ve ucuzdu, örneğin:

 • Her kısım daha fazla bölüme ayrıldı ve eski otoyolu optimize eden (temel olay) 14 küçük proje tespit edildi, hepsi de düşük teknoloji içeriyordu ve ucuzdu, örneğin:

  • Dağları tırmanan yavaş ağır trafik için üçüncü şerit yapmak
  • Dağlardan inen ağır kamyonlar için acil şerit yapmak
  • Trafiği hızlandıracak daha iyi görüş mesafesi ve yatay viraj yarıçapları, daha iyi dikey eğimler ve yüzey kaplaması
  • U dönüşlere ve acil parka imkan tanıyacak şekilde bazı kesimleri genişletmek.
  • Daha iyi trafik işaretleri, yol yüzeyi işaretleme, çarpma bariyerleri, acil telefonlar vs.
 • Sonuç: bu 14 proje, sıkışıklığı yeni bir yol gerektirmeyecek seviyeye indirdi.

 • Yatırım, trafik tahminlerine göre 10 yıl ertelenebildi.

 • Ayrıca, yetkili makamlar, sıkışıklığa göre farklı ücret almayı kabul ettiler, böylece tepe saatlerde yolu kullanmamayı caydırma imkanı doğdu. UC ayrıca geceleyin seyahat eden vasıtalar için negatif ücret önerdi.

Öğretim, eğitim ve insan sermayesi oluşturmak, NIS’in etkin işlemesi için zorunludur.

 • Öğretim, eğitim ve insan sermayesi oluşturmak, NIS’in etkin işlemesi için zorunludur.

 • İlk zorlu görevlerden biri, sistemin Ulusal, Vilayet ve Belediye seviyesinde işlemesi için proje oluşturma değerlendirmede uzman olan kamu görevlilerinden kritik bir kitleyi çabuk biçimde oluşturmaktır.

 • Her yıl, kamu görevlilerinin Kamu Yatırımı için farklı ilgi alanlarında eğitmek üzere Planlama Bakanlığı tarafından birtakım kurslar düzenlenir. Başvuruda bulunmak için, kamu görevlileri Planlama Bakanlığının ilgili Vilayet Ofisi ile temasa geçmelidir. Yatırım Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme– PEIP

 • Belediyeler ve Kamu Hizmetlerine yönelik kurs. Yatırım Programları Oluşturma ve Sunum – FORIP

 • Latin Amerika ülkelerinde kamu hizmetlerine yönelik kurs. Proje Hazırlama, Ekonomik Değerlendirme (Amerikalar arası Proje Hazırlama ve Değerlendirme Kursu)


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə