Socar dalgidj llcYüklə 43,64 Kb.
tarix18.06.2018
ölçüsü43,64 Kb.SOCAR-DALĞIC MMC
socar-dalgidj logo
SOCAR – DALGIDJ LLC
socar-dalgidj logo

VƏZİFƏ TƏLİMATI

ROLES AND RESPONSIBILITIES

BÖLMƏ 1: VƏZİFƏNİN TƏSVİRİ

SECTION 1: POSITION DESCRIPTION


Vəzifənin adı: Təlim koordinatoru

Təşkilati struktura istinad: SOCAR – DALĞIC MMC-nin Təşkilati Strukturu – Əməliyyat departamenti.Position Title: Training Coordinator

Org. Chart Reference: SOCAR-DALGIDJ LLC Organization Chart –Operations Dept.


BÖLMƏ 2: ƏSAS VƏZİFƏ


SECTION 2: KEY ROLE

 • Xüsusi layihə ehtiyacları ilə bağlı böyük və ya kiçik miqyaslı təlim proqramlarını idarə edir, planlaşdırır, inkişaf etdirir, koordinasiya edir və həyata keçirir.

 • Managing, designing, developing, coordinating and conducting large or small scale training programs for specific project needs.

BÖLMƏ 3: TABE OLDUĞU ŞƏXSLƏR

SECTION 3: POSITION REPORTS TO

Xətti rəhbər: Baş menecerin müavini – Əməliyyat departamentin rəhbəri;

Funksional rəhbər: KSƏTƏM üzrə Menecer.Line Manager: Deputy GM – Head of Operations Dept.;

Functional lead: QHSE Manager.


BÖLMƏ 4: VƏZİFƏLƏR VƏ ÖHDƏLİKLƏR
SECTION 4: RESPONSIBILITIES & OBJECTIVES


 • Şirkətin işçi heyəti üçün təlim planlarının və cədvəllərinin hazırlanmasında, təlim proqramlarının (şirkət daxili və ya şirkət xarici) hazırlanması və inkişaf etdirilməsində iştirak edir;

 • Hər bir halda müvafiq təlim proqramlarının seçilməsində iştirak edir (virtual, simulyasiya, mentorluq, işlə bağlı təlim, peşə inkişafı kursları və s.);

 • Layihə üzrə xüsusi təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsini müəyyən edir və aradan qaldırılması tələb olunan bacarıq və ya bilik çatışmazlıqlarını müəyyən edir;

 • Qəbul olunmuş təhsil prinsiplərinin istifadə olunmasını təmin edir və yeni təlim metodlarını və üsullarını izləyir;

 • Təhsil vəsaitlərini və materiallarını təklif edir;

 • Təlimin səmərəliliyini qiymətləndirir və təlimin işçinin bacarıq səviyyəsinə və fəaliyyətin əsas göstəricilərinə necə təsir etdiyini müəyyən edən qiymətləndirmə hesabatlarını ümumiləşdirir;

 • Təlim proqramını və təlim sənədlərini mütəmadi olaraq yeniləyir;

 • Təlim nəticələrini izləyir və məruzə edir;

 • Proqram iştirakçılarını və rəhbərliyi xidməti xasiyyətnamə ilə təmin edir;

 • Təlim materialı və metodologiyasını qiymətləndirir və öz tövsiyələrini verir;

 • Məkan və avadanlıq da daxil omaqla təlimin keçirilməsi zamanı maddi-texniki təminatı təqdim edir;

 • Şirkət daxili təlimlərin keçirilməsində istifadə olunan ləvazimat və avadanlıqları idarə edir və qoruyub saxlayır;

 • Xarici təlim təchizatçıları ilə əlaqələri yaradır və qoruyub saxlayır;

 • İşçilər üçün istehsalatdan ayrılmaqla keçirilən təlimləri koordinasiya edir;

 • Şirkətin dar ixtisaslı mütəxəssisləri üçün təlim keçmə kurslarını təşkil edir;

 • KSƏTƏM mədəniyyətini dəstəkləyir və bunu öz fəaliyyətində nümayiş etdirir.

 • Participate in the development of training plans and schedules, designing and developing training programs (outsourced or in-house) for company personnel;
 • Participate in the selection of appropriate training methods per case (virtual, simulated, mentoring, on the job training, professional development classes, etc.);

 • Identify project specific training needs assessment and identify skills or knowledge gaps that need to be addressed;
 • Ensure the use of accepted education principles and track new training methods and techniques;

 • Propose educational aids and materials;

 • Assess instructional effectiveness and summarize evaluation reports determining the impact of training on employee skills and how it affects KPIs;
 • Maintain updated curriculum database and training records;

 • Track and report on training outcomes;

 • Provide feedback to program participants and management;

 • Evaluate and make recommendations on training material and methodology;

 • Handle logistics for training activities including venues and equipment;
 • Manage and maintain in-house training facilities and equipment; • Establish and maintain relationships with external training suppliers;

 • Coordinate off-site training activities for employees;

 • Provide train-the-trainer sessions for internal subject matter experts;

 • Promote a QHSE Culture and lead by example.

Təhsil / Təcrübə ilə bağlı tələblər:

Təcrübə: • Dəniz Neft və Qaz sənayesində təlimçi, təlim təşkilatçısı və ya çoxsaylı təlim tədbirlərinin koordinatoru kimi ən azı 5 il işləmiş olmalıdır və iş təcrübəsi sənədlə təsdiqlənməlidir;

 • Təlim planlaşdırılması nəzəriyyəsi və onun tətbiqi haqda geniş biliklərə malik olmalıdır;

 • Təlimlərin idarəedilməsi sistemləri və web çatdırılma alətləri haqda kifayət qədər biliklərə malik olmalıdır;

Elmi dərəcə:

 • Təhsil, Təlim və ya İnsan Resursları sahəsi üzrə orta təhsil diplomuna malik olmalıdır.

Academic / Experience Requirements:

Experience: • Minimum 5 years of proven work experience as a trainer, training facilitator or coordinating multiple training events in the offshore Oil and Gas industry;

 • Extensive knowledge of instructional design theory and implementation;

 • Adequate knowledge of learning management systems and web delivery tools;

Academic Degree: • High school diploma in Education, Training, HR or related field.

Bacarıq /Şəxsi Keyfiyyətlər:

 • ISO, keyfiyyət üzrə sənaye standartları və şirkətin keyfiyyət üzrə tələbləri / prosesləri haqqında xəbərdar olmalıdır;

 • SOCAR-Dalğıc MMC-nin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə proseduru ilə tam olaraq tanış olmalıdır;

 • Tam təlim dövrünü başa çatdırmaq bacarığına malik olmalıdır və bu da rəsmi qaydada təsdiq olunmalıdır (ehtiyacların təyin edilməsi, planlaşdırılması, inkişaf, koordinasiya, nəzarət edilməsi və qiymətləndirilməsi);

 • Ənənəvi və müasir təlim metodları və üsulları haqqında xəbərdar olmalıdır;

 • Təlim metodologiyası haqda biliklərə malik olmalıdır;

 • Bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı biliklərə malik olmalıdır;

 • Özünü motivasiya etmək bacarığına malik olmalıdır;

 • İşçi qrupa rəhbərlik etmək bacarığına malik olmalıdır;

 • Kompüter biliklərinə malik olmalıdır (Microsoft Word, Excel, AutoCAD proqramları);

 • İngilis dilini tam olaraq həm yazılı həm şifahi bilməlidir;

 • Ünsiyyətçil olmalıdır;

 • Nəzakətli olmalıdır.

Skill Requirements /Personal Attributes:

 • Familiar with ISO, QA industry standards and company QA requirements / processes;
 • Fully conversant with the SOCAR-DALGIDJ LLC Anti-Corruption and Bribery Procedure;
 • Proven ability to complete full training cycle (assess needs, plan, develop, coordinate, monitor and evaluate); • Familiarity with traditional and modern job training methods and techniques;

 • Knowledge of training methodologies;
 • Knowledge of competency assessment;
 • Self-motivated;
 • Team Builder;
 • Computer literate: Microsoft Word, Excel, AutoCAD software;
 • Fully conversant in English language, both written and oral;

 • Good communicator;

 • Tactful and persuasive.

Bilavasitə tabeliyində olan şəxs:

 • Mövcud deyil

Direct Reports:

 • N/A

Daxili əlaqələr:

 • Layihə üzrə Menecer və Layihə Qrupu;

 • OII şirkətinin beynəlxalq sifarişçilər üzrə Təlim Meneceri;

 • Əməliyyat Departamenti;

 • KSƏTƏM Departamenti.

Internal Interfaces:

 • Project Manager and Project Team;

 • OII Global Training Manager;
 • Operations Department;

 • QHSE Department.

Xarici əlaqələr:

 • Təlim təşkilatçıları;

 • Subpodratçılar/təchizatçılar.

External Interfaces:

 • Training Providers;

 • Subcontractors / Vendors.

Vəzifəni tutan şəxsin adı:

Təsdiq olunacaqİmza: ____________ Tarix

Position Occupant Name:

TBC


Signature: ____________ Date

Xətti menecerin adı:

Line Manager Name:

Rüstəm Rəhmətulin, baş menecerin müavini əməliyyat departamentinin rəhbəri

Rustam Rakhmatulin, Deputy GM, Head of Operations Dept.


İmza: ____________ Tarix


Signature: ____________ Date


Yüklə 43,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə