Sprawozdanie dziekana z działalności wydziałU


członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje pań­stwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodoweYüklə 0,83 Mb.
səhifə4/8
tarix01.11.2017
ölçüsü0,83 Mb.
#24688
1   2   3   4   5   6   7   8

członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje pań­stwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe

lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa zespo­łu eksperckiego

nazwa instytucji powołującej

opis zadań ekspertów – do 250 znaków

katedraProf. dr hab. Marcin Studniarski

Polska Komisja Akredytacyjna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

udział w zespołach wizytujących wybrane jednostki organizacyjne wyższych uczelni w ramach oceny instytucjonalnej oraz oceny programowej; recenzowanie wniosków wyższych uczelni o uruchomienie nowych kierunków studiów

KAiBDProf. dr hab. Marcin Studniarski

Zespół do spraw rozpatrywania protestów od wyników oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2013 r. w ramach Działań 2.3 i 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

przygotowanie opinii do protestów złożonych przez wnioskodawców, a następnie przedstawienie stanowiska na posiedzeniu Zespołu

KAiBDDr Andrzej Komisarski

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej

w Łodzi


Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

sprawdzanie zadań uczestników Olimpiady Matematycznej. Prace przy organizacji i przeprowadzeniu zawodów drugiego i trzeciego stopnia Olimpiady Matematycznej

KTPiSProf. dr hab. Wojciech Banaszczyk

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

kierowanie pracami Komitetu Okręgowego, recenzowanie rozwiązywanych zadań z I i II stopnia Olimpiady Matematycznej

KAFDr Maciej Czarnecki

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

członek okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej

KGDr Wojciech Kozłowski

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

członek okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej

KGDr Kamil Niedziałomski

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

członek okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej

KGProf. dr hab.

Ryszard PawlakRzeczoznawca podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

KMNMDr Anna Loranty

Rzeczoznawca podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

KMNMDr Andrzej Rychlewicz

Rzeczoznawca podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

KMNMDr Ewa Korczak-Kubiak

Rzeczoznawca podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

KMNMDr Szymon Walczak

Rzeczoznawca podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

KMNMDr Anna Loranty

Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ocena pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminu.

KMNMDr Andrzej Rychlewicz

Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ocena pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminu.

KMNM


6) upowszechnianie wiedzy (festiwale nauki i inne formy promocji i popularyzowania nauki) oraz działalności popularno­naukowej, w tym organizację lub współorganizację imprez popularnonaukowych i artystycznych (festiwale, konkursy, wystawy):

lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa festiwalu lub innej formy promocji i popularyzowania nauki

termin festiwalu lub innej formy promocji i popularyzowania nauki

krótki opis festiwalu lub innej formy promocji i popularyzowania nauki

katedraDr Artur Lipnicki

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

wykład „Wizualizacja i efekty specjalne we współczesnej produkcji wideo”

KAFDr Michał Bleja

Współpraca z firmą Microsoft

2014

promowanie na zajęciach innowacyjnych rozwiązań informatycznych przy użyciu materiałów i oprogramowania Microsoft

KAiBDProf. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

wykład „Jak daleko od siebie są matematyka i sport ?”

KAiBDMgr Izabela Stępniak*

Dzień Liczby Pi

14.03.2014

konkursy związane z liczbą Pi

KAMiTSMgr Małgorzata Grzyb*

Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn! pt. Dziewczyny do Ścisłych”

03.04.2014

warsztaty „Zabawy z origami”

KAMiTSMgr Małgorzata Grzyb*

Piknik Naukowy w Manufakturze w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

12-13.04.2014

stoisko promocyjne Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

KAMiTSMgr Agnieszka Najberg*

Piknik Naukowy w Manufakturze w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

12-13.04.2014

stoisko promocyjne Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

KAMiTSMgr Izabela Stępniak*

Piknik Naukowy w Manufakturze w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

12-13.04.2014

stoisko promocyjne Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

KAMiTSMgr Małgorzata Grzyb*

Piknik Wiedzy i Nauki UŁ

06.06.2014

celem spotkania jest popularyzacja osiągnięć nauki w środowisku młodzieży akademickiej

KAMiTSMgr Izabela Stępniak*

Piknik Wiedzy i Nauki UŁ

06.06.2014

celem spotkania jest popularyzacja osiągnięć nauki w środowisku młodzieży akademickiej

KAMiTSProf. nadzw. dr hab. Antoni Pierzchalski

XIV Festiwal Nauki, Techniki i sztuki w Łodzi

09.04.2014

wykład „Magia rzutu prostopadłego”

KAMiTSMgr Małgorzata Grzyb*

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

warsztaty „Baw się z nami w origami!”

KAMiTSDr Cezary Obczyński

Promocja kierunków: matematyka i informatyka

25-29.08.2014

20.10.2014wykłady i laboratoria dla uczniów LO im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku

KANDr Gabriela Adamczyk

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

21.05.2014wykład „Czy koło musi być okrągłe”

KANDr Dariusz Wardowski

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

21.05.2014wykład „ Bliskie spotkania z nieskończonością”

KANDr Tomasz Rodak

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

wykład „O liczeniu ziaren piasku”

KFAiRRDr Grzegorz Oleksik

Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym

24-26.10.2014

Warszawa


opiekun drużyny

KGAiITDr Grzegorz Oleksik

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

animacje graficzne 2D i 3D w MAPLE

KGAiITDr inż. Maria Łuszczkiewicz-Piątek

Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn! pt. Dziewczyny do Ścisłych”

03.04.2014

wykłady/warsztaty

KISDr Piotr Cybula

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

09.04.2014

wykład „GPS - jak to działa?”

KISDr Rafał Kamocki

Liceum Ogólnokształcące im. S. Małachowskiego w Płocku

2014

wykład popularno-naukowy dla uczniów „Różne metody rozwiązywania układów równań nieliniowych”

KRRIDr Andrzej Skowron

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

9.04.2014

wykład „Eksploracja dużych zbiorów danych”

KRRIDr Andrzej Komisarski

Komitet Okręgowy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej w Łodzi

2014

upowszechniane zainteresowania lingwistyką matematyczną; pogłębianie wiedzy młodzieży w tym zakresie

KTPiSDr Andrzej Komisarski,

Mgr Krzysztof Kamiński (doktorant)Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

2014

upowszechniane zainteresowania matematyką; pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności matematycznych młodzieży

KTPISDr Andrzej Komisarski

Opiekun naukowy laureata Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, zwycięzcy Olimpiady Matematycznej oraz zwycięzcy Konkursu prac uczniowskich z matematyki – Kamila Rychlewicza

2014

opieka naukowa i przygotowanie do udziału w konkursach

KTPISDr Katarzyna Lubnauer

Piknik Wiedzy i Nauki UŁ

06.06.2014

celem spotkania jest popularyzacja osiągnięć nauki w środowisku młodzieży akademickiej

KTPISDr Katarzyna Lubnauer

XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

7-14.04.2014

członek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu; celem festiwali jest zachęcenie najmłodszego pokolenia Polaków do zdobywania i pogłębiania wiedzy, integrowanie środowisk akademickich w celu prowadzenia nie tylko wspólnych badań, ale także wspólnej promocji wiedzy, wskazania na rolę wiedzy we własnym rozwoju i karierze zawodowej

KTPISProf. dr hab. Wojciech Banaszczyk

Olimpiada Matematyczna

21-22.02.2014

zawody II stopnia LXV Olimpiady Matematycznej; terenem działalności Komitetu są szkoły średnie województw: łódzkiego i świętokrzyskiego

KAFProf. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner Bojakowska

Liceum Ogólnokształcące nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim

12.12.2014

wykład popularno – naukowy dla uczniów „Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna”

KFRProf. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner Bojakowska

Liceum Ogólnokształcące nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim

12.12.2014

wykład popularno – naukowy dla uczniów „Polska Szkoła Matematyczna w okresie XX-lecia międzywojennego”

KFRDr Andrzej Rychlewicz

Konkurs Matematyka moja pasja

12.2013-03.2014
12.2014-03.2015

konkurs ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjum oraz liceum. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem uczniów z województwa łódzkiego; finał konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 27-28.01.2015 r.; laureaci konkursu w kategorii dla gimnazjalistów otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

KMNM
Dr Anna Loranty

Konkurs Matematyka moja pasja

12.2013-03.2014
12.2014-03.2015

konkurs ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjum oraz liceum. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem uczniów z województwa łódzkiego; finał konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 27-28.01.2015 r.; laureaci konkursu w kategorii dla gimnazjalistów otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

KMNM
Dr Ewa Korczak-Kubiak

Konkurs Matematyka moja pasja

12.2013-03.2014
12.2014-03.2015

konkurs ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjum oraz liceum. MMP jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem uczniów z województwa łódzkiego; finał konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 27-28.01.2015 r.; laureaci konkursu w kategorii dla gimnazjalistów otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

KMNM
Dr Szymon Walczak

Wykład w 2 Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim

01.04.2014

Wykład „Co grają liczby”.

KMNMDr Szymon Walczak

Wykład w XIII LO w Łodzi

22.05.2014

Wykład „Co grają liczby”

KMNM* doktorant

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə