Starea îNVĂŢĂMÂntului


ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ LA NIVELUL CABINETELOR LOGOPEDICE INTERSCOLAREYüklə 3,1 Mb.
səhifə22/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ LA NIVELUL CABINETELOR LOGOPEDICE INTERSCOLARE


Adaptarea scolara a copiilor, integrarea lor sociala sunt grav afectate de existenta tulburarilor de limbaj. Efectele negative se manifesta incepand de la retinerea in vorbire, inhibitii in activitate, blocaje psihice si de actiune si ajungand la dezorganizarea personalitatii.

Interventia logopedica stiintific proiectata si desfasurata sistematic va determina progrese in corectarea tulburarilor de limbaj si va influenta pozitiv intreaga evolutie personala pregatind elevul pentru viitoarea integrare sociala. Cu atat mai mult este necesara interventia educativa si terapeutica de specialitate in situatiile in care apare un handicap de limbaj grefat pe un deficit intelectual.Pornind de la aceste considerente au fost fixate urmatoarele obiective:

 • prevenirea tulburarilor de limbaj in scopul diminuarii riscului de esec scolar;

 • corectarea tulburarilor de limbaj prin formarea deprinderilor de activitate pe grupe, exprimare corecta sub aspect fonetic,lexical si gramatical;

 • realizarea unor structuri tehnico-procedurale diferentiate, corespunzatoare tipurilor de deficienta , dar si pentu fiecare elev in parte;

 • crearea unei motivatii necesare corectarii vorbirii, a unei relatii

 • socio-afective favorabilă activităţii logoped-logopat.Activitatea logopedica pe cabinete in anul scolar 2011-2012 este urmatoarea:

Nr.crt

Cab.logopedice

Copii aflati in terapie

Dislalie

Balbaiala

Retard verbal

Autism/tulb.asociate

Dislexo-disgrafie

Corectati

Ameliorati

Fara progres

Parinti consiliati

Ind+grup


Cadre did.consiliate

Ind+grup


1

Sc12+SC.Gr.Antipa, Logoped Butoi G.

55

28

2

6

2

13

25

30

-

146

36

2

Gr.4+12+13+Lic.Arta,Logoped Valcea Pasa

67

41

6

2

5

10

24

38

5

48

23

3

Sc.Gavenea+Lic.Ped, Logoped Nicusan L.

47

37

3

-

-

7

21

26

-

54

30

4

Lic.Saligny+Sc.Somova, Logoped Mata E.

60

41

-

4

-s

15

22

36

2

29

86

5

Sc5+Gr.18+5,Logoped Zimbinschi D.

60

50

-

11

10

4

30

30

-

60

46

6

Gr.14+17+Lic.H.Coanda, Logoped Popisca L

61

52

-

3

-

6

32

28

1

144

75

7

Sc.N.Balasescu+Gr.2+Sc.14,Logoped Ionescu E.

70

35-

18

3

14

56

9

5

62

27

8

Gr.3+19 ,Logoped Cherciu Cristina

56

50

-

6

-

-

17

39

-

36

31

9

Sc.I.L.Caragiale+Sc.Nenitescu, Logoped Dumitrescu S.

142

142

-

-

-

-

102

40

-

21

19

10

Sc.1+Sc.G.Banea Macin, Logoped Vacaru A.

48

22

1

6

-

19

27

15

4

30

20

11

Sc.Isaccea+Sc.Niculitel, Logoped Teodorescu R

54

44

-

-

1

9

15

35

4

47

49

12

Sam.Luncavita+Sc.Vacareni, Logoped Dima N.

47

30

-

7

-

10

20

16

11

50

34

13

Sc.M.Cel Batran Babadag,

Logoped Podaru M.TOTAL

767

572

12

63

21

107

391

342

31

727

476

Lunar, au fost desfăşurate activităţi metodice, la nivelul CLI, fiecare profesor logoped prezentând materiale interesante pentru tema abordată.

Activitatea profesorilor logopezi s-a bazat pe o buna pregatire metodica de specialitate, dovada stand participarea unui numar mare de cadre didactice la cursurile de formare profesionala

Toti profesorii logopezi au intocmit la timp documentele necesare desfasurarii activitatii terapeutice ( fise logopedice,registre de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj cuprinsi in terapie pe unitati scolare si pe tipuri de tulburari,planuri de interventie terapeutica).

Profesorii logopezi au participat la sedintele cu parintii, la lectorate, programe de parteneriat educational oferind consiliere logopedica elevilor, parintilor si cadrelor didactice, s-au implicat activ in toate problemele scolii, au fost preocupati de dotarea cabinetelor logopedice cu materiale de specialitate pentru a se asigura buna desfasurare a activitatilor terapeutice. 1. ACTIVITATEA S.E.O.S.P. ÎN PERIOADA 1 MAI- 31 AUGUST 2012


Obiectiv

Evaluarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES este un proces complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul copilului/elevului/tânărului cu CES.Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/ reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora în vederea orientării şcolare şi/ sau profesionale a acestuia şi asigurării condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.

Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/ reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor.

Atribuţii ale S.E.O.S.P. :

- Evaluează copii / elevi / tineri pentru a stabili dacă au cerinţe educative speciale în vederea orientării şcolare şi profesionale a acestora.

- Monitorizează copii / elevi / tineri cu cerinţe educaţionale speciale.

- Propune programe ameliorativ-formative.

- Stabileşte servicii educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice.

Beneficiarii direcţi ai activităţii S.E.O.S.P. sunt:

- copiii / elevii / tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru Protecţia Copilului Tulcea, prin Serviciul de Evaluare Complexă al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

- toţi copiii, elevii şi tinerii cu CES din învăţământul special şi special integrat;

- copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

- copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare, după caz, la cererea: părinţilor, conducerilor unităţilor de învăţământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/ elevii/ tinerii în cauză, psihologilor şcolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităţilor locale;

- copiii, elevii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ cu dublă subordonare - MECTS şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii.Beneficiarii indirecţi ai activităţii S.E.O.S.P. sunt:

- părinţii, tutorii şi familiile copiilor/ elevilor/ tinerilor evaluaţi de către S.E.O.S.P., cadrele didactice, instituţiile de învăţământ şi comunitatea.În perioada 1 mai - 31 august 2012 membrii S.E.O.S.P. au desfăşurat următoarele activităţi:

 • Au primit, analizat şi verificat dosarele beneficiarilor evaluării complexe;

 • Au programat copiii/elevii pentru evaluarea complexă;

 • Au pregătit şi transmis formularele S.E.O.S.P. către unităţile de învăţământ;

 • Au instrumentat dosarele pentru Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională;

 • Au furnizat servicii de evaluare psihologică şi logopedică complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copii, elevi şi tineri cu CES din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masa conform legii;

 • Au evaluat progresul şcolar şi particularităţile procesului de învăţare a copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale cu instrumente specifice, în funcţie de vârsta şi particularităţile psiho-individuale ale fiecărui copil/ elev/ tânăr.

 • Au întocmit şi au propus programe ameliorativ-formative şi servicii educaţionale optime (planuri de servicii individualizate) în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui copil/ elev/ tânăr.

 • Au înaintat C.O.S.P. propuneri de orientare/reorientare şcolară a beneficiarilor, conform legii;

 • Au efectuat anchete sociale la domiciliul elevilor ce au depus dosare pentru obţinerea certificatului de expertiză şi orientare şcolară;

 • Au completat documente specifice pentru fiecare beneficiar al evaluării complexe (fişe psihologice, fişe logopedice, prelucrare teste, prelucrare probe logopedice şi psihopedagogice, trasee educaţionale, fişe psihopedagogice, anchete sociale, rapoarte de evaluare complexă);

 • Au întocmit, gestionat şi actualizat baza de date electronică a S.E.O.S.P.;

 • Au întocmit şi transmis către Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap raportările trimestriale conţinând statistica evaluărilor efectuate de S.E.O.S.P.;

 • Au arhivat dosarele copiilor/elevilor evaluaţi precum şi documentaţia specifică;

 • Au colaborat cu celelalte compartimente ale CJRAE, cu D.G.A.S.P.C. Tulcea şi Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14 (pentru copiii/elevii încadraţi în grad de handicap), precum şi cu celelalte unităţi de învăţământ din municipiu şi judeţ;

 • Au oferit familiilor, tutorilor şi unităţilor şcolare informaţii despre caracteristicile psihologice şi psihopedagogice ale copiilor/elevilor/ tinerilor evaluaţi;

 • Au completat, la zi, registrul de evidenţă a activităţilor.

În acest sens, în perioada 1 mai - 31 august 2012, S.E.O.S.P. a furnizat servicii de evaluare complexă pentru un număr de 58 de copii/elevi/tineri.

Dintre aceştia, au primit din partea S.E.O.S.P. recomandări pentru eliberarea certificatului de orientare şcolară un număr de 56 de copii/elevi/tineri.

În urma propunerilor S.E.O.S.P.,

- un număr de 14 copii/elevi/tineri a primit recomandare de orientare către învăţământul special;

- un număr de 41 copii/elevi/tineri a primit recomandare de orientare către învăţământul de masă cu adaptare curriculară şi servicii de sprijin;

- un elev a primit recomandare de orientare către învăţământul la domiciliu;

În activitatea desfăşurată în această perioadă, membrii SEOSP au asigurat:

- respectarea dreptului persoanei/familiei de a sista, fără nicio justificare, participarea sa la serviciul furnizat, în calitate de client;

- manifestarea celui mai înalt grad de integritate morală şi profesională în toate relaţiile profesionale;

- calitatea şi eficienţa muncii pe care o desfăşoară;

- utilizarea de instrumente de examinare psihologică şi logopedică standardizate şi etalonate conform setului de instrumente de expertizare şi evaluare prezente la anexa 1, care face parte integrantă din Metodologie.

- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor interne;XVII. PARTENERIATUL SOCIAL INTERINSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE REPREZENTATIVE
Situaţia întâlnirilor în Comisii paritare, în comisii de dialog social. (tematica, peridiocitatea, rezultatele, posibile probleme, disfuncţii).
În anul şcolar 2011-2012, Comisia paritară de la nivelul I.S.J. Tulcea s-a întrunit în cadrul unui număr de şase şedinţe pentru analiza şi avizarea solicitărilor în legătură cu mişcarea personalului didactic şi pentru stabilirea aprobarea criteriilor pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ precum şi a rezultatului (punctajul minim) concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit personalului didactic – sesiunea 2012.

Nu se poate vorbi de o periodicitate a întâlnirilor în Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea.

Nu au existat disfuncţii în funcţionarea Comisiei paritare.

XVIII. FINANŢARE
XVIII. 1. TRANSFERURI – FINANTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

In urma solicitarilor noastre si a unitatilor de invatamant , in anul scolar 2011- 2012 , prin Ordine M.E.C.T.S. judetul nostru a primit pentru lucrari de reparatii si reabilitare scoli , credite de la bugetul de stat in suma de 1.230 mii lei.. S-au efectuat plati pentru 6 obiective si unitati scolare cu fonduri care s-au derulat prin contabilitatea ordonatorilor de credite din scoli.

Unitatile de invatamant care au primit fonduri pentru reabilitare in trim. IV 2011 au fost

urmatoarele:
 • Scoala cls. I-VIII Murighiol , Scoala cls. I-VIII Nufaru, Grupul Scolar “C. Bratescu “ Isaccea , Liceul Teoretic “Gheorghe Munteanu Murgoci” Macin, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea , Grup Scolar Agricol Topolog.

.

Tot la finele anului 2011, la sediul ISJ Tulcea s-a pus in functiune centrala termica a cladirii care deserveste si Palatul Copiilor Tulcea , astfel incat cele doua institutii au avut asigurata caldura in sezonul rece. Amenajarea centralei termice a costat 116 mii lei si s-a realizat cu fonduri de la bugetul de stat pe parcursul a doi ani financiari.

Tot de reabilitare termica a beneficiat si cladirea Casei Corpului Didactic Tulcea si a Depozitului de manuale scolare, lucrare pentru care s-a platit suma de 50.000 lei.

In anul 2012 nu s-au primit fonduri la capitolul “ Cheltuieli de capital ‘’.PROGRAME SPECIALE CU FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT


 1. Programul “Rechizite scolare

In baza metodologiei de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare aprobata cu modificari prin Legea 126/2002 si Ordinul MECTS nr. 4114/ 04.05.2011 prin care s-a stabilit componenta pachetelor de rechizite scolare valabile in anul scolar 2011 – 2012 precum si cuantumul sumei alocate judetelor. ISJ Tulcea a procedat la achizitia si distribuirea in scoli a pachetelor de rechizite scolare la inceputul anului scolar. Judetul nostru a avut alocata suma de 280.057 lei pentru un numar estimat de 10.500 elevi. In urma licitatiei publice am achizitionat 10.300 de pachete de rechizite care s-au distribuit catre toti elevii solicitanti astfel :


- clasa I - 1500 pachete

- clasele II-IV - 3800 pachete

- clasele V-VII - 3700 pachete

- clasa a VIII a - 1300 pachete

Actiunea de distribuire a pachetelor de rechizite catre elevi s-a desfasurat in conditii bune, la timp inainte de inceperea anului scolar, acoperindu-se in totalitate necesarul judetului nostru cu stocul existent.
2 .Programul national de protectie sociala “Bani de liceu”
In anul scolar 2011 - 2012 s-a continuat aplicarea prevederilor HG nr. 1488/2004 privind criteriile si a cuantumului sprijinului social ce se acorda elevilor in cadrul programului national de protectie sociala “Bani de liceu” . In acest an scolar , judetului nostru i s-a aprobat un numar de 1173 burse si de care au beneficiat tot atati elevi care primesc o bursa sociala lunara in cuantum de 180 lei. Nu au existat probleme privind plata acestor drepturi .
3. Programul national de achizitie a manualelor scolare pentru invatamantul preuniversitar obligatoriu
Avand in vedere necesitatea asigurarii manualelor pentru anul scolar 2011-2012, conform Legii Invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile ulterioare si in baza O.M.E.C. nr.620/20.03.2007 s-a procedat la finantarea de catre MECTS a retiparirii manualelor scolare pentru invatamantul obligatoriu, prin intermediul inspectoratelor scolare care au incheiat contractele de achizitie cu editurile.

Judetul Tulcea a avut repartizata prin Ordin MECTS nr. 3773/2011 suma de 171.540 lei. S-au achizitionat 42.356 manuale de la 23 de edituri , dar nu am reusit sa acoperim necesarul de manuale scolare.Nu au existat probleme privind receptionarea si distribuirea catre scoli a manualelor scolare.


4. Programul national “EURO 200” –ajutor financiar pentru elevi in vederea achizitionarii de calculatoare
In anul scolar 2011 – 2012 elevii din judetul nostru au beneficiat de un numar de 168 de cupoane in valoare de 200 euro pentru achizitionarea unui calculator. Suma decontata de I.S.J. Tulcea catre agentii economici furnizori de calculatoare pentru cele 114 de cupoane a fost de 171.192 lei. Nu au existat probleme in privinta fondurilor pentru decontare .

Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə