Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)


A)) Avtoritar və ya xüsusi razılıq əsasında qərarların qəbuluYüklə 0,6 Mb.
səhifə15/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54372
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

A)) Avtoritar və ya xüsusi razılıq əsasında qərarların qəbulu

B) Çox fəal iştirak və yaxud yalnız prosesə nəzarət

C) Avtoritar və ya ümumi razılıq əsasında qərarların qəbulu


D) Səlahiyyətlərin az və ya çox hissəsinin ötürülməsi

E) Təşəbbüsləri qısa müddətdə reallaşdırmaq367. Şirkətin güclü və zəif cəhətlərini müəyyən edən daxili elementlərə aid deyil:

A)) İqtisadi atımın tələbata təsiri


 1. Satış

C) Elmi-tədqiqat və sınaq konstruktor işləri

D) İş şəraiti

E) Təchizat

368. Satış üzrə fəaliyyət növündə məsrəfi azaltmaq üçün aşağdakı tədbirlərin birdən istifadə etmək olmaz:

A)) Satıcıları ticarət əlavələrini artırmağa vadar etmək 1. Məsrəfləri azaltmaq üçün qarşılıqlı imkanların müəyyən edilməsi və onlardan birgə istifadə

 2. “Yuxarı” inteqrasiyadan istifadə etmək və satış xərclərinə nəzarəti ələ keçirmək

 3. Bu fəaliyət növündəki yüksək xərcləri digər fəaliyyət növlərindəki aşağı xərclərlə kompensasiya etmək

E) Satıcıları ticarət əlavələrini azaltmağa vadar etmək

369. İstehsalçı firmalar tədarükçü firmalara hansı halda ciddi təzyiq göstərə bilərlər?

A)) Istehsalçi firmanin geriyə şaquli inteqrasiya etmək imkani var;

B) Istehsalçi firmanin irəliyə şaquli inteqrasiya etmək imkani var;

C) Istehsalçi firma daxili güclü tərəflərə malikdir;

D) Istehsalçi firma beynəlxalq bazara çixa bilir;

E) Istehsalçi firmani heç bir təhlükə gözləmir.370. Bunlardan hansı “güclü” strategiyaya malik olan firmalardır?
 1. )Violent firmalar


 2. Komutant firmalar

 3. Texnoparklar

 4. Biznes – inkubatorlar

 5. Patient firmalar

371. Yetgin sahədə fəaliyyət göstərən firmalar üçün səmərəli strategiyadır

A)) Dəyəryaranma zəncirini optimallaşdırmaq;

B) Texnologiyada liderlik üçün ETLKİ –nə aktiv investisiyalar etmək;

C) Fokuslaşdırılmış strategiyalara keçmək;

D) İndiyədək mövcud olmayan biznes yaratmaq;

E) Fəaliyyəti bir seqmentə cəmləmək.372. Xərclərin səviyyəsi hansı amildən daha çox asılıdır:

A)) İstehsalın miqyası;

B) Birbaşa marketinq;

C) Reklam;

D) Əmtəənin dizaynı;

E) Dəyər yaranma zənciri.373. Hansı sahə olmasından asılı olmayaraq rəqabət mübarizəsini gücləndirən amili müəyyən edin:

A)) Məhsula tələbatın artmasının yavaşıması;

B) Məhsula tələbatın artmasının sürətlənməsi;

C) Kapital qoyuluşlarının zəruri olması;

D) Resusrların çatışmaması;

E) Alıcıların zövqlərinin dəyişməsi.374. Rəqabətin qiymətləndirilməsinin yeniliklər üzrə dövlət siyasətinə hansı amillər aiddir:

A)) Dövlətin və firmaların yeni ideyaları həyata keçirmək


 1. Vergilərin səviyyəsi və iqtisadi siyasətin məzmunu

 2. İqtisadi inkişaf tempi, sənaye istehsalının səviyyəsi

D) Ölkənin milli gəlirində dövlət sektorunun xüsusi çəkisi


E) Milli valyutanın vəziyəti, sənaye istehsalının səviyyəsi

375. Durgunluq və enmə mərhələsində olan sahələrdə fəaliyyət göstərən firmalar üçün düzgün strategiyadır:

A)) Məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və onu yeniləşdirmək hesabına diqqətli differensiallaşdırma;

B) Xərcləri aşağı salmaq;

C) Satışın həcmini artırmaq;

D) ETLKİ –yə aktiv investisiyalar etmək;

E) Tədarükçülərlə strateji əməkdaşlıq qurmaq;376. Aşağıdakı variantlardan hansı sahədə rəqabət situasiyasının altı klassik variantına aid deyil:

A)) Qlobal sahələrdə rəqabət;

B) Formalaşan sahələrdə rəqabət;

C) Sürətlə inkişaf edən (dinamik) sahələrdə rəqabət;

D) Seqmentləşdirilmiş sahələrdə rəqabət;

E) Yetkin sahələrdə rəqabət.377. Hansı strategiya rəqabət üstünlüyünü fərqli məhsullar təklif etməklə təmin edir.

A)) Differensiallaşdırma strategiyası;

B) Optimal xərclər strategiyası;

C) Xərclər üzrə liderlik strategiyası;

D) Aşağı xərclər bazasında fokuslaşdırılmış strategiya;

E) Differensiallaşdırma bazasında fokuslaşdırılmış strategiya.378. Differensiallaşdırma strategiyası aşağıdakı halda müvəffəqiyyət gətirmir:

A)) Qiymət rəqiblərin qiymətindən yüksək olur, əmtəənin istehlak xərcləri isə alıcının tələbindən yüksək olur;

B) Rəqiblər müxtəlif differensiallaşdırma strategiyaları seçirlər;

C) İstehlakçılar məhsulun əlavə xüsusiyyətlərini qiymətləndirirlər;

D) Differensiallaşdırma imkanları genişdir, lakin əmtəəyə əlavə xassələrin verilməsi əlavə xərclərə səbəb olur;

E) Differensiallaşdırmaya məsrəflər adi haldan fərqli olur.379. Bazarda tələbatın vəziyyətinə hansı amillər təsir göstərir?

A)) Məhsulun kəmiyyətinə tələblər 1. Verilən məhsulun başqa tip məhsulla əvəzedilmə dərəcəsi

 2. Məhsulun keyfiyyətinə tələblər

D) Bazarın potensial və real tutumu


E) Məhsulun satış qiyməti və istehlak qiymətindən asılı olaraq dəyişən tələbl

380. Firmanın vəziyyətini təhlil etmək üçün istifadə edilən təhlil növü hansıdır?

A)) SWOT-təhlil;

B) BMQ-matrisi;

C) Qompart əyrisi;

D) Marketinq təhlili;

E) M.Porterin beşamilli rəqabət model381. Strateji məqsədlər aşağıdakı hasnı göstərici ilə bağlı deyil?

A)) Mənfəətin həcmi;


 1. Firmanın bazarda rəqabət qabiliyyəti;

 2. Sahədə orta səviyyədən daha yüksək səviyyəli artıma nail olmaq;

 3. Alıcıların daha yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə təmin edilməsi;

 4. Bazarda xüsusi çəkinin artımı.

382. Optimal xərclər strategiyasını xarakterizə edən variantı göstərin:

A)) Rəqiblərin xərclərindən aşağı xərclər şəraitində daha yüksək keyfiyyətə nail olunur;

B) Firmanın xərcləri rəqiblərin xərclərindən aşağıdır;

C) Firma qiymətə həssas olan alıcılara daha aşağı xərclər təklif etməklə satışın həcmini artırır;

D) Aşağı xərclər strategiyası qiymətə həssas alıcıların diqqətini cəlb edir;

E) Məhsulun istifadə diapozonu genişləndirilir.383. Hansı qərar dəyəryaranma zəncirinə təsir göstərmir?

A)) Firmanın imicini yüksəltmək;

B) Elektron ticarətə keçmək;

C) Bahalı xammaldan istifadədən imtina etmək;

D) Birbaşa marketinqə keçid;

E) Məhsulun dizaynını sadələşdirmək.384. Firmanın rəqabət mövqeyinin möhkəmliyinin müəyyən edilməsinin ən perspektivli üsulu hansıdır?

A)) Müvəffəqiyyətin həlledici amillərinin, rəqabət resurslarının və imkanlarının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi;

B) Firmanın pul gəlirlərinin kəmiyyətinin müəyyən edilməsi;

C) Məhsula çəkilən xərclərin strateji təhlili;

D) Sahənin cəlbediciliyinə müvafiq olaraq diversifikasiya imkanlarının qiymətləndirilməsi;

E) M. Porterin beş amilli rəqabət modeli üzrə sahənin vəziyyətinin və rəqabət şəraitinin qiymətləndirilməsi.385. Strategiyanın uğurluluğunu müəyyən edən işlərinin intevsivliyi meyarı:


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə