Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə1/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54373
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

STRATEJI MENECMENT FƏNNINDƏN TEST SUALLARI (500sual)

1. Müəssisənin rəqabət gücünün göstəricilərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) Yüksək məsrəflər

B) Texnoloji və innovasiya üzrə üstünlüklər

C) Dəyişikliklərə hazır olan və yaradıcı menecment

D) Daha aşağı məsrəflər

E) Mənfəətliliyin orta səviyyədən yuxarı olması


2. Dinamik modeldə istehlak həcmini müəyyən etməkçün hansı informasiya müəyyən edilməlidir?

A)) Cəlbedicilik kreditlərinin miqdarı və qiymətləri səviyyəsi


 1. Bir məhsula dəyişən xərclər

 2. İstehsal üzrə sabit xərclər

 3. Faiz stavkalarını nəzərə almaqla kreditlərin qaytarılması üzrə ödənişlər

 4. Müəssisənin özünün maliyyə ehtiyatları

3. İnsanları idarəetmək sahəsində menecerə edilən ən mühüm tələb hansıdır?

A)) Firma ilə işçiləri bir–birinə bağlayan şərtləri bilmək; hər iki tərəfin maraqlarını ədalətli qaydada müdafiə etmək;

B) İçilərin əmək məhsuldarlığını yüksəltmək və istehsal güclərini artırmaq;

C) İşçilərin sağlamlığının qayğısına qalmaq və ailəsinin xöşbəxt olmasını təmin etmək;

D) Tabeçiliyində olan işçilərin siyasi və iqtisadi biliyini artırmaq;

E) İşçiləri mükafatlandırmaq.4. Məhsulun “istehlak qiyməti” müəyyən edir?

A)) Məhsulun satış qiyməti və istismar xərcləri ilə birlikdə


 1. Məhsulun istifadə xərcləri və maya dəyəri ilə birlikdə

 2. Məhsulun maya dəyəri və istismar xərcləri ilə birlikdə

 3. Məhsulun satış qiyməti və maya dəyəri ilə birlikdə

 4. Məhsulun reklam xərcləri və satış qiyməti ilə birlikdə ]


5. Uğurlu rəqabətin peşəkarlıqla bağlı amillərinə aiddir :

A)) Menecment və yeniliklərin həyata keçirilməsi üzrə böyük təcrübə 1. Yüksək əmək məhsuldarlığı

 2. Məhsulların alınmasında və istifadəsində texniki köməyin keyfiyyətləri

 3. Səmərəli reklam kompaniyası üzrə qabiliyyətlər

 4. Yeni məhsulların işlənməsi imkanla

6. Uzun müddətli məqsədlərin neçə əsas xüsusiyyəti onun idarəetmə üçün əhəmiyyətni xeyli artırır:

A)) 2


 1. 3

 2. 4

 3. 5

 4. 6

7. Strategiyanı səmərəli reallaşdırmağa qabil olan təşkilat üçün vacib cəhətdir:

A)) Strategiya yaxud mühit dəyişdikdə kompetensiya və imkanların yeniləşdirilməsi və uyğunlaşdırılması;

B) Daha mükəmməl texnologiyaların yaradılması;

C) İdarəetmə səviyyələrinin sayının çox olması;

D) Əməyin elmi təşkili;

E) Korporativ diversifikasiyanın həyata keçirilməsi hesabına fəaliyyət miqyasının genişləndirilməsi.8. Xətti səlahiyyət nədir?

A)) Xətti səlahiyyət – bilavasitə rəhbərdən öz tabeçiliyində olana, onun da öz tabeçiliyində olan verdiyi səlahiyyətdir.

B) Xətti səlahiyyət – tabeçilikdə olanın öz rəhbərlərindən onun da öz rəhbərindəntələb etdiyi səlahiyyətdir;

C) Xətti səlahiyyət – işçilərə verilən səlahiyyətdir;

D) Xətti səlahiyyət – işçilərdən qəbul edilən səlahiyyətdir;

E) Xətti səlahiyyət – müəyyən hüdudlara malikdir.9. Strateji planlaşdırma prosesi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?

A )) 1. Strateji uzağıgörmə və missiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin müəyyən edilməsi. 3. Xarici mühitin təhlili. 4. Təşkilatın daxili zəif və güclü tərəflərinin tədqiqi. 5. Strateji alternativlərin öyrənilməsi. 6. Strategiyanın seçilməsi. 7. Strateji planın reallaşdırılmasının idarə edilməsi. 8. Strategiyanın qiymətləndirilməsi

B) 1. Missiyanın seçilməsi. 2. Missiyanın müəyyən edilməsi. 3. Strategiyanın seçilməsi. 4. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 5. Strateji alternativlərin aşkar edilməsi. 6. Strategiyanın idarə edilməsi. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Son seçim.

C) 1. Məqsədlərin seçilməsi. 2. Vəzifələrin seçilməsi. 3. Missiyanın seçilməsi. 4. Daxili mühitin təhlili. 5. Strateji alternativlərin qiymətləndirilməsi. 6. Təşkilatın zəif tərəflərinin aşkar edilməsi. 7. Strategiyanın seçilməsi. 8. Strategiyanınqiymətləndirilməsi.

D) 1. Strateji uzağıgörmə və missiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin seçilməsi. 3. Vəzifələrin seçilməsi. 4. Strategiyanın seçilməsi. 5. Strategiyanın reallaşdırılması. 6. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Daxili mühitin təhlili.

E) 1. Strategiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin seçilməsi. 3. Strateji təhlil. 4. Strateji alternativlərin aşkar edilməsi. 6. Daxili mühitin təhlili. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Strategiyanın reallaşdırılması.10. Təşkilat qərarları hansılardır?

A)) Rəhbərin tutduğu vəzifə ilə şərtlənmiş öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün həyata keçirdiyi seçmədir;

B) Rəhbərin əmr etməsidir;

C) Rəhbərin rəhbərlik stilinə uyğun davranışıdır;

D) Rəhbərin məqsədlərindən irəli gələn təşkilati fəaliyyətdir;

E) Rəhbərlə işçi arasında seçimdir.11. Sahənin cəlbediciliyinin aspekti deyil:

A)) Sahədə ioşləyən firmaların kompetensiyası;

B) Bazarın həcmi və proqnozlaşdırılan artım templəri;

C) İmkanlar və təhlükələr;

D) Sahənin mənfəətliliyi;

E) Sahədə rəqabətin intensivliyi.


12. Biznes təşkilatlarında Ali idarəetmə səviyyəsi rəhbərlərinin işinin məzmunu nədən ibarətdir?

A)) Bütövlükdə təşkilatın və onun ayrı–ayrı iri bölmələrinin miqyasında qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir və onların fəaliyyət nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır;

B) İşçilərin işə çıxmasına ciddi nəzarət edir və onların mükafatlandırılmasına diqqət ayırır;

C) Gündəlik istehsalat təpşırıqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

D) Müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

E) Əmək haqqı fondunun xərclənməsinə nəzarət edir.13. Sahəyə giriş əngəli hesab edilmir:

A)) Xərclərdə və rentabellilikdə dəyişikliklər;

B) Miqyasdan qənaəti effektinin olmaması;

C) Istehlakçıların ticarət markasına bağlılığı;

D) Dövlət tənzimlənməsi orqanlarının fəaliyyəti;

E) Təlim effektinin olmaması.14. Funksional təşkilati stukturun strateji üstünlüklərinə aşağdakılardan hansı aid deil:

A)) Strateji nəticələrin qeyri mərkəzləşdirilmiş nəzarət

B)İxtisaslaşmış müəssələr üçün çox yaxşı uyğunlaşmaq

C) Strateji nəticələrə mərkəzləşdirilmiş nəzarət

D) Funksional ixtisaslaşma hesabına “təcrübə əyrisi” effektində istifadə imkanlarının

E) Heyətin konkret sahələr üzrə peşakarlığın inkşaf etdirilməsi üçün çox əlverişlidir


15. Sahədə rəqabətin tamamlayıcı mərhələsi nədən ibarətdir?

A))Onun cəlbediciliyi və mənfəət üzrə perspektivinin müəyyən edilməsindən.

B)Onun cəlbediciliyi və satış üzrə prespektivinin müəyyən edilməsindən

C)Minumum xərclərdən ibarətdirş

D)Satış kanallarının genişlənməsindən ibarətdir

E)Əməyin təhlilindən ibarətdir.


16. Hansı variantda biznes dəqiq müəyyyən edilmişdir?

A)) Alkoqolsuz işkilər;

B) Telekommunikasiya;

C) Səyahətlər və turizm;

D) Ayaqqabı istehsalı;

E) Mebel istehsalı.17. Aşagdakılardan biri təşkilati imkanlarla bağlı amilidir:

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə