Su damlasinin yolculuğUYüklə 72,09 Kb.
tarix19.12.2017
ölçüsü72,09 Kb.
#35349

SU DAMLASININ YOLCULUĞU

Küçük su damlası oldukça yorgundu, üşüdüğü için bütün gece uyku uyuyamamıştı. Güneşin ışıklarıyla yorgun gözlerini açtı. Çok üşüyordu. Birazdan Güneş çıkar onu ısıtırdı nasılsa . Her zamanki gibi güneş yükseldi,onu ısıtmaya başladı.

Güneş o kadar çok ısıttı ki , (1) ısınmanın etkisiyle bir süre sonra hafiflediğini ve arkadaşlarıyla beraber havaya doğru yükseldiğini hissetti. İşte gökyüzündeydi. Bir yağmur bulutunun içinde uçuyordu.

Gökyüzünden aşağı baktığında biraz başı döndü. Aşağıdaki binalar,arabalar ağaçlar her şey çok küçük görünüyordu. Rüzgarın etkisiyle hızlanmaya başladı. Şehirlerin üzerinden uçtu,köylerin üzerinden geçti. Küçük bir köyde ,tarlada çalışan köylüler başlarını yukarı kaldırmış bulutlara bakıyorlardı. Köylüler yağmur yağmasını toprağa ektikleri bitkilerin sulanmasını istiyorlardı. Küçük su damlası çok ağırlaştığını hissetti.Artık vücudunu taşıyamıyordu. Yere doğru düşmeye başladı. Evet ! İşte yağmur olmuştu. (2)Bulutlara bakan köylülere doğru düşüyordu. Birazdan arkadaşlarıyla toprakta su bekleyen bitkileri sulayacak, köylülerin yüzünü güldürecekti.

Küçük su damlası mutlu bir şekilde ondan beklenenleri yaptı. Bitkileri suladı,köylüleri mutlu etti. Sokakları ve ağaçları yıkadı . Her yer tertemiz oldu. Tekrar yağmur olabilmek için diğer yağmur sularıyla birlikte denize doğru yol aldı.

ETKİNLİK - 1ETKİNLİK – 2 Aşağıdaki hava durumlarının adlarını yazınız. Bu hava durumlarında duygularınızı gösteren yüz ifadelerini çiziniz.ETKİNLİK - 3
Yukarıdaki resme bakarak yağmurun oluşumunu yazar mısın ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

…………………………………………………………………………………………………………

ETKİNİK - 4

Sen hava durumlarından hangisi olmak isterdin ? Nedenini yazıp resmini çizer misin ?

ETKİNLİK - 5

Resimleri boya ve anlat

SERBEST OKUMA SAATİ: Şiiri önce oku, sonra resmini boya.

İLKOKUL 1. SINIF

TÜRKÇE DERS PLANI VE ETKİNLİKLERİ

Tema Adı: Dünyamız ve Uzay

Metin Adı: Su Damlasının Yolculuğu

Metin Türü: Öyküleyici

Süre: 10 ders saati
Kazanımlar:
Dinleme

Dinlediklerini zihninde canlandırır.

Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

Metni takip ederek dinler.

Konuşma

Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

Duygu,düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

Deneyim ve anılarını anlatır.Okuma

Okuduklarını zihninde canlandırır.

Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder.

Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.

Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.

Metin içi anlam kurar.

Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.

Yankılayıcı (tekrar ederek) okur.

Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.Yazma

Yazma Kurallarını Uygulama Kazanımları

Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

Dikte etme çalışmalarına katılır.

Görsel Okuma ve Görsel Sunu

Şekil sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.

Doğayı izler,doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.

Bilgi,düşünce ve izlenimlerini resim,şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.
1. HAZIRLIK


 1. Ön Hazırlık


Öğretmenin Hazırlığı:

Metinle ilişkili görseller, araç-gereçler, metinle ilgili şiir, şarkı, vb getirilir Örneğin, hava durumunu anlatan veya simgeleyen resimler.


Öğrencinin Hazırlığı:

Metinle ilişkili görseller (hava durumunu anlatan haber , resim ve gazeteler ) getirmeleri istenir.
 1. Zihinsel Hazırlık


1. Ön Bilgilerini Harekete Geçirme:

“Yağmur yağıyor,

Seller akıyor,

Arap kızı

Camdan bakıyor”
Şarkısı söyletilir. Öğrencilere şarkıyı dinlediklerinde akıllarına ne geldiği sorularak ön bilgileri harekete geçirilir.

Hava durumunu bilmemizin günlük yaşantımızdaki önemi sorulur.

 1. Anahtar Kelimelerle Çalışma

Öğrencilerden metinde geçen “yağmur” anahtar kelimesinin anlamını tahmin etmeleri istenir.

Anahtar kelimelerin anlamlarının belirlenmesinde sırasıyla şu çalışmalar da yaptırılabilir: • Cümlenin bağlamından (gelişinden) anlamını bulmaları amacıyla öğrencilere anahtar kelimenin içinde geçtiği örnek cümleler verilebilir Örn: “Köylüler yağmur yağmasını toprağa ektikleri bitkilerin sulanmasını istiyorlardı..”

 • Anahtar kelimenin anlamını veren görseller sunulabilir. Yağmur yağarken ellerinde şemsiye ile yürüyen insan resimleri üzerinde konuşulabilir.

 • Anlamı hâla bulunamayan kelimelerin anlamını araştırmaları için arkadaşlarına veya öğretmenine sormaları veya resimli sözlüğe bakmaları istenir.


3. Tahmin Etme

Öğrencilerden metnin başlığına ve görsellerine (ya da metinle ilişkili gösterilebilecek herhangi bir görsele) bakmalarını ve metnin içeriğini tahmin etmeleri istenir.4. Metni Tanıma

Öğrencilerin metnin ilk cümlesini, son cümlesini, görsellerini gözden geçirerek metni tanımaları sağlanır.2. ANLAMA

 1. Dinleme, Okuma ve Görsel Okuma


1. Dinleme

Öğrencilere metni bir kez sesli olarak okunacağı söylenir.. Ayrıca, dinleme anında oturma şeklinin nasıl olacağı anlatılır. Dinleme anında uyması gereken kuralları hatırlatılır ve dinleme esnasında bu kurallara uyup uymadıkları kontrol edilir.

Dinleme sonrasında öğrencilere şu soru sorulabilir.

* Küçük su damlası köylülerin yüzünü nasıl güldürecekti?


2. Okuma

Okuma öncesinde okumaya hazırlık yaptırılır. Bu amaçla, okuma anındaki oturma şeklinin ve göz ile kitap arasındaki mesafenin nasıl olacağı anlatılır. Daha sonra öğrencilere, okuma anında uyması gereken kuralları hatırlatılır ve okuma esnasında bu kurallara uyup uymadıkları kontrol edilir.


Örnek okuma yaptıktan sonra, metin öğrencilere okutulur. Bu amaçla:


 • Sınıftaki istenen sayıda öğrenciye metni sesli olarak okutulabilir.

 • Yankılayıcı okuma (tekrar okuma) yaptırılabilir.

Yankılayıcı Okuma: İyi okuyabilen biri tarafından okunan cümle veya kısa paragrafın okuma becerisi yeterince gelişmemiş öğrenciler tarafından tekrar edilerek okunması.

 • Öğrencilerden metni paylaşarak okumaları istenebilir.
 1. Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma

Okuma sırasında öğrencilerden anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenir. Daha sonra sırasıyla: Cümlenin (metinde kelimenin geçtiği cümle ve sizin vereceğiniz örnek cümlelerin) gelişinden (bağlamdan) bulmaları istenir. Bulmakta zorluk çekiyorsa, arkadaşlarına veya öğretmene sormaları istenir. Kelimelerin anlamlarını hâla bulamamışlar ise resimli sözlükten araştırmaları istenir. Daha sonra kelimeler hakkında konuşturulur ve kelimenin çağrıştırdıklarını açıklamaları istenir.
Köylülerin yüzünü güldürecekti. ( Metnin gelişinden “yüzünü güldürmek” deyiminin anlamı tahmin ettirilir)
4. Görsel Okuma

 • Öğrencilerden metinde geçen görselleri yorumlamaları istenir.

 • Öğrencilerden, derse getirilen ve metinle ilişkili olan görselleri yorumlamaları istenir.
 1. Metni İnceleme:

Öğrencilerden metne ait anlatımlarla ilgili soruları sözlü ve yazılı olarak yapmaları istenir.

Sebep-sonuç ilişkileri kurmaları ve okudukları hikayenin unsurlarını belirlemek amacıyla çalışma kitabındaki etkinlik yaptırılır. (1.etkinlik)


 1. Söz Varlığını Geliştirme

Öğrencilerin söz varlığını geliştirmek amacıyla buharlaşma ve yağmur kelimelerinin anlamları konuşturulur.
 1. METİN ARACILIĞIYLA ÖĞRENME
 1. Günlük Hayatla İlişkilendirme

Öğrencilerin okuduklarını, dinlediklerini ve gördüklerini günlük yaşamla ilişkilendirmesi amacıyla; okuduğu/dinlediği metnin konusu ile ilişkili olarak, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermeleri istenir. (Yağmurlu bir günde,yağmur yağışıyla ilgili yaşadığı bir olay varsa anlatmaları istenebilir. Yaşadıkları,tanık oldukları veya duydukları bir olay da olabilir) Günlük hava durumuna göre duygularını anlatan resimleri ilgili karelere yerleştirmeleri istenir. (Etkinlik 2)
 1. Diğer Derslerle İlişkilendirme ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

Beden Eğitimi dersinde öğrencilere “Yağmur,Kar ,Dolu” adlı oyun oynatılabilir.. Resim İş dersinde hava durumu ile ilgili resim yapmaları istenebilir.


 1. Araştırma

Yağmurdan başka hangi yağış şekilleri olduğunu araştırıp,kısa cümlelerle anlatmaları istenebilir. 3. Etkinlik yaptırılır. 1. KENDİNİ İFADE ETME
 1. Zihinsel Hazırlık
 1. Ön Bilgileri Harekete Geçirme ve Konu Belirleme:

Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek amacıyla; oyun araçları hakkında konuşmaları sağlanarak, metinden hareketle konuşma, yazma ve sunu konuları belirlemeleri sağlanır.


 1. Kuralları Uygulama

Öğrencilere konuşma ve yazmada uymaları gereken kurallar hatırlatılır


 1. Konuşma, Yazma ve Görsel Sunu


1. Konuşma:

Bir bulut olsan neler yapmak isterdin? Sorusu ile ilgili olarak öğrenciler konuşturulur.


2. Yazma:

Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazmaları amacıyla çalışma kitabındaki 4 . etkinlik yaptırılır.


3. Görsel Sunu:

Yağmur yağışını vücut dilini kullanarak ifade etmeleri istenir. Öğrencilere alkışla tempo tutturularak yağışı taklit ettirilir.
ç. Söz Varlığını Kullanma
Öğrencilerden metin işleme sürecinde öğrendikleri yeni kelimeleri kullanarak 5. Etkinliği yapmaları istenir. 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Metin işleme sürecindeki etkinlikler değerlendirme amacıyla kullanılır.

 • Metin işleme sürecindeki kazanımlarını ölçmeye dönük olarak hazırlanan gözlem formlarını (gözlem formu, öz değerlendirme formu, rubric vb-hangileri varsa) doldurunuz.Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Yüklə 72,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin