Yaşam becerileri ve değerler eğİTİMİ etkiNLİKleri AÇiklamaYüklə 135,85 Kb.
tarix05.12.2017
ölçüsü135,85 Kb.
#33884

YAŞAM BECERİLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİAÇIKLAMA

Bu dosyada toplamda 15(on beş) etkinlik bulunmaktadır. Uygulayıcılar bu 15 etkinlik içinden kendilerinin ve okullarının imkan ve şartlarına göre seçecekleri 10 etkinliği haftada 1 etkinlik olmak üzere 10 hafta boyunca okullarında bulunan bütün 7.sınıflara uygulayacaklardır. Uygulayıcılar öğrencilerin oturumlara daha aktif katılımını sağlamak amacıyla ve yapılan değişiklikleri oturum değerlendirme formunda da belirtmek şartıyla etkinlikler üzerinde her türlü değişikliği yapabilirler. Uygulayıcıların her etkinlikten sonra "Oturum değerlendirme Formu"nu doldurmaları rica olunur.


OTURUM 1

TANIŞMA

Hedefler

 • Grup sürecinde uyulması gereken kuralları belirleme ve bu kurallara uygun davranabilme konusunda bir anlayış geliştirme.

 • Üyelerin birbirlerini tanımalarını sağlayabilme.

Materyaller

 • Küçük bir top

Süreç


 1. Öğrenciler karşılanır ve uygulayıcı kendini kısaca tanıtır. Toplanma amacından bahsedilir.

 2. Grup kuralları oluşturulur.

 3. Öğrenciler okul bahçesinde çember biçiminde sıralanırlar.

 4. Benim ismim ………., senin ismin nedir?” sorusunu sorarak herhangi bir arkadaşına topu atar.

5. Topu alan öğrenci de “Benim ismim ………., senin ismin nedir ?” sorusunu sorarak arkadaşına topu atar ve tanışma devam eder. Öğretmen bütün öğrencilerin ismini söylemesini sağlar. Gerekiyorsa oyun sürecine öğretmen de katılır.

6. Tanışma bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.


 • Kaç arkadaşınızın ismini öğrendiniz?

 • Arkadaşlarınızın ismini bilmeden bu oyunu oynarken neler hissettiniz?


7. Öğrenciler aynı düzen içinde “Attı…(kendi ismi), Tuttu…(arkadaşının ismi)……” tekerlemesini söyleyerek topu arkadaşına atar. Topu kapan arkadaşı “Attı…(kendi ismi)., Tuttu…(arkadaşının ismi)……” tekerlemesini söyleyerek topu arkadaşına atar.


8. Oyun bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.


 • Önceki oyunda kaç arkadaşınızın ismini öğrenmiştiniz simdi kaç arkadaşınızın ismini öğrendiniz?

 • Arkadaşlarınızın isimlerini öğrenmek neden önemlidir?


9. Uygulanan etkinliğin özeti yapılarak oturum sonlandırılır.

OTURUM 2

HOŞGÖRÜ

Hedefler

 • Hangi davranışların hoşgörülü davranış olduğunu bilir.

 • İnsanlara karşı hoşgörülü olur.

Materyaller

 • "Hoşgörü Nedir?" çalışma kağıdı(Form 1)

 • "Hoşgörü Nedir?" cevap kağıdı(Form 2)

Süreç

 1. Uygulayıcı önceki oturumu kısaca özetler.

 2. Öğrencilere "Hoşgörü Nedir?" çalışma kağıtlarını dağıtır.

 3. Öğrencilerden çalışma kâğıdındaki boşlukları doldurmaları istenir. En fazla boşluğu doğru dolduran öğrencilerden üç kişinin günün hoşgörülü öğrencisi seçileceği ifade edilir.

 4. Öğrencilere etkinliğin tamamlanması için yeterli süre verilir. Süre sona erdiğinde çalışma kağıtları toplanır ve değerlendirilmek üzere farklı öğrencilere verilir.


Değerlendirme:


 1. Form 2'de verilen ve doğru cevapların yazılı olduğu tablo tahtaya yazılarak öğrencilere ilan edilir.

 2. Değerlendirmeyi yapan öğrenciler arkadaşlarının verdiği her bir cevaba 1(bir) puan vererek toplam puanları kağıda yazmaları sağlanır.

 3. En yüksek puan alan 3 öğrenci belirlenir ve sınıfça alkışlanır.

 4. Uygulama bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • İnsanlara hoşgörülü davranın önemi nedir?

 • Hoşgörünün olmadığı bir ortamda ne tür sıkıntılar yaşayabiliriz?
 1. Uygulanan etkinliğin özeti yapılarak oturum sonlandırılır.

"HOŞGÖRÜ NEDİR?" ÇALIŞMA KAĞIDI

(FORM 1)

Öğrencinin

Adı Soyadı
Sınıfı / Numarası
Doğru Kavram Sayısı
Yanlış Kavram Sayısı

c:\users\bişaroğlu\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\screenshot_1.png

"HOŞGÖRÜ NEDİR?" CEVAP KAĞIDI

(FORM 2)


OTURUM 3

YARDIMLAŞMA
Hedefler

 • Yardıma ihtiyacı olan birini fark edebilme.

 • Yardıma ihtiyacı olan bireye uygun bir şekilde yardım edebilme.

Materyal

 • Sen olsaydın formu(Form 3)

Süreç

 1. Bir önceki oturumun kısa bir özeti yapılır.

 2. O hafta yapılacak olan etkinlikten kısa bir şekilde bahsedilir ve etkinliğe geçilir.

 3. Uygulayıcı, öğrencilere aşağıdakilere benzer sorularla yardımlaşma hakkında neler bildiklerini sorar.

 • Yardımlaşma nedir?

 • Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu nasıl anlarız?

 1. Öğretmen gönüllü öğrenciler seçerek tahtaya çıkartır.

 2. Form 3’te bulunan ifadelerin sırayla gönüllü öğrencilerden birinin canlandırması istenir.

 3. Öğrencilere ‘’bu durumda olsanız ne yapardınız? ‘’ sorusu yöneltilerek canlandırılan olayla ilgili fikirlerini paylaşmaları istenir.

 4. Her bir olayda başka öğrenciler oynatılarak sınıf katılımı sağlanır. Öğretmen isterse olayları çoğaltabilir.

 5. Oynanan oyunlar sonunda uygulayıcı öğrencilerin fedakârlık, yardımseverlik değerlerini kavramaları sağlanır.

 6. Uygulayıcı, yardımlaşmanın öneminden bir kez daha bahsedip oturumu sonlandırır.


FORM 3
Yağmurlu bir günde elinde şemsiye ile caddede yürüyorsun ve kaldırımın kenarında yağmurda ıslanmış aç yavru bir kedi var…

Okuldan çıkmış arkadaşlarınızla yürüyerek sinemaya gidiyorsunuz. Sizin izleyeceğiniz filmin seansının başlamasına az bir zaman kalmış ve adımlarınızı hızlandırıyorsunuz tam bu esnada yolda arabasıyla kalmış bir bayan sizden arabasını itmeniz için yardım istiyor…


Okuldan çıkmış yorgun bir şekilde eve doğru yürüyorsunuz ve sizin evinizin iki sokak aşağısında oturduğunu bildiğiniz, elinde ağır alışveriş poşetleriyle yürüyen yaşlı bir teyze ile karşılaşıyorsunuz…

Beş katlı bir binanın ikinci katında oturan anne baba ve bir de üç aylık kız çocuğundan oluşan bir ailenin oturduğu dairede yangın çıkar. Yangını geç fark eden aile kapıdan çıkamaz ve balkona kaçarlar bekledikleri yardım zamanında gelmez ve yangın evin her tarafını sararak balkona ulaşmaya başlamıştır…

OTURUM 4

ÖZGÜVEN

Hedefler


 • Öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılmasına yardımcı olma.

 • Öğrencinin kalabalık karşısında kendini ifade edebilmesi.

Materyaller

 • Meslek Kağıtları(Form 4)

Süreç

 1. Bir önceki oturumda neler yapıldığı paylaşılır ve bugünkü oturumda neler yapılacağından kısaca bahsedilir.

 2. Ortaya bir adet sandalye koyulur. Sandalyenin üzerine "özgüven koltuğu” yazısı asılır.

 3. Uygulayıcı Form 4'teki meslekler yazan kağıdı kesip katlayarak bir torbaya koyar.

 4. Torbanın içinden bir kağıt seçer ve kağıtta yazan mesleği sınıfa yüksek sesle okur.

 5. Örneğin kâğıtta doktor yazıyorsa uygulayıcı bu yazıyı sınıfa okur ve “ Kimler ileride doktor olmak istiyor? ” diye sorar.

 6. Parmak kaldıran öğrencilerden biri seçilir ve öğrenci özgüven koltuğuna oturur.

 7. Koltuğa oturan öğrenciden seçtiği meslek sahibi kişiler gibi davranmasını ister.

 8. Uygulayıcı koltuğa oturan öğrencisine mesleğiyle ilgili sorular sorar ve diğer öğrencileri de soru sormaları için teşvik eder.

Örneğin; - Sen ne doktorusun?

- Doktor olabilmek için çok çalıştın mı?

- İnsanlar senin yanına niçin geliyorlar?

- Onlara nasıl yardım ediyorsun?

- Bu mesleği arkadaşlarına tavsiye eder misin?
 1. Uygulayıcı her öğrencinin koltuğa oturmasını sağlamalıdır.

 2. Her öğrenci koltuğa oturduktan sonra etkinlik sonlandırılır.


MESLEK KAĞITLARI(FORM 4)

MESLEKLERDOKTORASKER

ÖĞRETMENBİLİM ADAMI

AVUKATBANKACI

HEMŞİREYAZAR

POLİSMÜZİSYEN

MÜHENDİSBAŞBAKAN

PİLOTHAKİM

VALİECZACI


NOT: Uygulayıcı sınıf mevcuduna ve isteğe göre meslek sayısını arttırabilir.

OTURUM 5

SORUMLULUK

Hedefler

 • Öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirmelerine yardımcı olma.

 • Sorumluluklarını fark eder.

Materyaller

 • Sorumluluklarım Fişleri(Form 5)

Süreç

 1. Bir önceki oturumun hatırlatması yapılır ve oturum başlatılır.

 2. Tahtaya “SORUMLULUK” kelimesi büyük harfle yazılır.

 3. Kelimenin anlamı öğrencilerle tartışılır.

 4. Uygulayıcı tahtayı "Evdeki sorumluluklarım - Okuldaki sorumluluklarım - Sokaktaki sorumluluklarım" olmak üzere 3(üç) bölüme ayırır.

 5. Sorumluluklarım fişlerini rastgele seçerek sınıfla paylaşır ve hangi bölüme yapıştırılması gerektiğini öğrencilere sorar.

 6. Öğrencilerin cevapları alındıktan ve fişte yazan sorumluluk üzerinde sınıfla konuşulduktan sonra fiş uygun bölüme gönüllü öğrenci tarafından yapıştırılır.

 7. Sırayla tüm fişler tamamlana kadar aynı işlem tekrarlanır. Bu sırada fişlerin dışında başka sorumlulukları eklemek isteyen öğrenciler olursa onlarda tahtadaki uygun bölüme yazılır.

 8. Tüm fişler tamamlandıktan sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz neden önemli?

 • Sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz ne/neler olur?

 • Sorumluluklarınızı yerine getirmediğinizde ne gibi sonuçlarla karşılaşıyorsunuz?
 1. Sorumlulukları fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


SORUMLULUKLARIM FİŞLERİ(FORM 5)

EVDEKİ SORUMLULUKLARIM

SOFRAYI HAZIRLARKEN ANNEME YARDIM ETMEK

ÖDEVLERİMİ YAPMAK

KARDEŞLERİME DERSLERİNDE YARDIMCI OLMAK

GİYSİLERİMİ ÇIKARDIKTAN SONRA TOPLAMAK

FIRINA GİTMEK

OKULDAKİ SORUMLULUKLARIM

ÖĞRETMEN DERS ANLATIRKEN ONU DİNLEMEK

KONUŞMADAN ÖNCE SÖZ HAKKI İSTEMEK

SINIFI VE OKULU TEMİZ TUTMAK

ÖĞRETMENLERİME KARŞI SAYGILI DAVRANMAK

DERSLERE ZAMANINDA GİRMEKSOKAKTAKİ SORUMLULUKLARIM

ÇÖPLERİ ÇÖP KUTUSUNA ATMAK

ARKADAŞLARIMA ADIYLA HİTAP ETMEK

ALÇAK SESLE KONUŞMAK VE GÜRÜLTÜ YAPMAMAK

OYUN OYNARKEN KURALLARA UYMAK

KALDIRIMDA YÜRÜMEK


NOT: Uygulayıcı sınıf mevcuduna ve isteğe göre fiş sayısını arttırabilir.


OTURUM 6

MESLEKLER
Hedefler

 • Öğrencilerin meslek seçimine ve meslekleri tanımalarına yardımcı olma.

Materyaller

 • Meslek Tanıtım Kartları(Form 6)

Süreç

 1. Oturuma başlamadan önce grup üyelerinden bir önceki oturum hakkında neleri hatırladıkları sorulur. Alınan cevaplardan sonra uygulayıcı eksiklikleri tamamlar.

 2. Uygulayıcı bugün neler yapılacağıyla ilgili öğrencileri bilgilendirir ve oturumu başlatır.

 3. Sınıf iki takıma ayrılır. ( 'A' takımı ve 'B' takımı)

 4. Her takımdan bir öğrenci takım üyeleri tarafından anlatıcı olarak seçilir.

 5. Meslek tanıtım kartları tesadüfi olarak iki gruba ayrılıp, grup anlatıcılarına verilir.

 6. Her takımın 10 dk. Süresi olduğu sınıfa açıklanır.

 7. İlk grubun anlatıcısından kendi takımına meslek tanıtım kartlarını sırayla alarak kartın üzerinde yazılı olan yasak kelimeleri kullanmadan o mesleği anlatmaya çalışması, takım arkadaşlarının da tahminlerde bulunması istenir.

 8. İlk grubun süresi tamamlandıktan sonra aynı işlemleri ikinci grup gerçekleştirir.

 9. Sürelerin sonunda daha fazla kartı bilen takım oyunu kazanır.

 10. Oyun bittikten sonra meslek tanıtım kartlarında yer alan mesleklerin tanımları, görevleri ve çalışma alanları, o mesleğe ulaşma yolları vb. hakkında öğrencilere sorular yöneltilir. Varsa eksik bilgiler uygulayıcı tarafından tamamlanır ve yanlışlar düzeltilir.

 11. Öğrencilerin etkinlikle ilgili yaşantılarını paylaşarak etkinlik sonlandırılır.


MESLEK TANITIM KARTLARI(FORM 6)


VETERİNER

 • Hayvan

 • Tedavi

 • Hastalık

 • Doktor
AVUKAT

 • Dava

 • Savcı

 • Mahkeme

 • Hakim

POLİS

 • Hırsız

 • Güvenlik

 • Yakalamak

 • Suç


ECZACI

 • Reçete

 • İlaç

 • Hasta

 • Eczane
MÜHENDİS

 • Bina

 • Yol

 • İnşa etmek

 • Köprü

ÇİFTÇİ

 • Tarla

 • Ekmek

 • Bağ

 • Hayvan


ÖĞRETMEN

 • Okul

 • Ders

 • Öğrenci

 • Ödev
TERZİ

 • İğne

 • Dikmek

 • Elbise

 • Makas

ŞOFÖR

 • Araba

 • Sürmek

 • Ehliyet

 • Benzin


HEMŞİRE

 • Tedavi

 • İğne yapmak

 • Bakım

 • Hastane
PİLOT

 • Uçak

 • Havaalanı

 • Pist

 • Uçmak

FUTBOLCU

 • Top

 • Saha

 • Maç

 • Hakem


NOT: Uygulayıcı sınıf mevcuduna ve isteğe göre meslek sayısını arttırabilir.

OTURUM 7

FARKLILIKLARA SAYGI

Hedefler

 • Öğrencilerin farklı engellere sahip insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilme ve onları daha iyi anlayabilme becerilerini artırmalarına yardımcı olma

Materyaller

 • Sofra hazırlamak için gerekli plastik tabak, bardak, çatal, kaşık vs

 • Bir göz bandı.


Süreç


 1. Üç adet dörder kişilik gönüllülerden oluşan gruplar belirleyin.

 2. Her gruptan, görme engelli rolünü oynamak isteyen gönüllü bir öğrenciyi belirleyerek dışarıya çıkartın.

 3. Gruplardaki diğer öğrencilere kendi grup elemanı içeri girdiğinde göstermeleri gereken davranışları sıralan geldiğinde belirtin.


Birinci grup: Arkadaşları ile dalga geçecekler. Onun işini zorlaştıracaklar (sözel olarak).

İkinci grup: Herhangi bir müdahalede ve yardımda bulunmayacaklar.

Üçüncü grup: Arkadaşlarını teşvik edecekler. Ona yardımcı olacaklar (sözel olarak).


 1. Dışarıya çıkardığınız öğrencileri sırayla, gözlerini bağlayarak ve görevlerini bildirerek içeriye alın.


Görev, beş dakika içinde, sınıfın önüne koyduğunuz bir sıra ya da öğretmen masasının üzerinde yığılı biçimde bulunan malzemelerle düzgün bir sofra hazırlamaktır.


 1. Her görevin sonunda, sınıfın yapılan işi, beş üzerinden değerlendirmesini isteyin.

 2. Uç öğrenci de görevlerini bitirdikten sonra, onlara aşağıdakine benzer sorular yöneltin.

 • Gözlerinizin bağlı olması sizde nasıl bir duygu yarattı?

 • Sofrayı hazırlamaya çalışırken neler hissettiniz?

 • Grup arkadaşlarınızın davranışları sizi nasıl etkiledi?
 1. Aşağıdakilere benzer soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimim başlatın.

 • En başarılı olan arkadaşınız hangisi? Niçin?

 • Diğer arkadaşlarına da daha başarılı olabilirler miydi? Nasıl?

 • Yakın çevrenizde engelli insanlar var mı? Onlara nasıl davranıyorsunuz?

 • Bir engelli insanla karşılaşırsanız ona nasıl davranmanız gerekir?


OTURUM 8

AKRAN ZORBALIĞI

Hedefler

 • Öğrencilerin zorbalıkla karşılaştığında yardımı alabileceği kişileri öğrenmelerine yardımcı olma

Süreç

1. Öğrencilere zorbalığın ne olduğu ve etkilerinin neler olduğu konusunda kısaca bilgi verin.

2. Zorbalık içeren davranış örneklerini tahtaya yazın.


Tekme ya da tokat

Tehlikeli aletle saldırı

Dedikodu yayma

Alay etme Dışlama

Eşyaya zarar verme

Elle rahatsız etme

Hakaret küfür

Tehdit etme

Saç/kulak çekme

Ad takma

Laf atma

Küçük düşürme

3. Bu tür yaşantısı ya da tanıklığı olan öğrencilerin yaşantılarını sınıfla paylaşmalarını isteyin.

4. Öğrencilere bu tür durumlara maruz kalan öğrencilerin ne yapmaları ve kimlerden yardım almalar gerektiğini sorun.

5. Öğrencilerden gelen cevaplardan yanlışlar varsa düzeltin. Yardım alacak kişiler arasında aşağıdakilerin mutlaka olmasına özen gösterin.

- Öğretmen - Rehber Öğretmen - Okul Yöneticileri- Anne ve Babası - Güvenlik Görevlisi

6. Öğrencilerin etkinlikle ilgili yaşantılarını paylaşarak etkinliği bitirin.

OTURUM 9

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Hedefler

 • Öğrencilerin işbirliğinin önemini kavramalarına yardımcı olma.

 • Öğrencilerin işbirliği içinde hareket etmelerini sağlama.

Materyaller

 • Kek ya da pasta yapımında kullanılan malzemelerden örnekler.

 • Her öğrenci için birer adet dilim pasta ya da kek


Süreç

 1. İşbirliği kavramını öğrencilere açıklayın.

 2. Gönüllü öğrencilere pasta yapımında kullanılan maddeleri (un, yağ, karbonat gibi) ayrı ayrı tattırın ve hoşlarına gidip gitmediğini sorun.

 3. Tadılan her maddeyi karıştırma kabına koyun (tarifesindeki ölçülere tam olarak uymanız gerekmez)

 4. Bu kez öğrencilere daha önceden hazırlanarak sınıfa getirilmiş pasta dilimlerini dağıtın.

 5. Daha önce tek tek maddeleri tadan öğrencilerden pastanın tadı ile karşılaştırma yapmalarını isteyin.

 6. Aşağıdakine benzer soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimini başlatın.

Gördüğünüz gibi, birden fazla madde bir araya gelerek daha güzel bir ürün yarattı.

 • Bunlardan birisi eksik olsaydı ne olurdu?

 • İnsanların da bir araya gelerek çalışmak zorunda olduğu işler ya da durumlar var mıdır?

 • Örnek verebilir misiniz?

 • Birlikten kuvvet doğar sözünden ne anlıyorsunuz?


OTURUM 10

GEÇMİŞ OTURUMLARI DEĞERLENDİRME VE VEDALAŞMA

Hedefler

 • Geçmiş oturumlarda neler olduğunu tekrar gözden geçirebilme.

 • Genel bir değerlendirme yapabilme.

 • Grup süreci hakkındaki düşünceleri ve değerlendirmeleri ifade edebilme.

 • Vedalaşabilme

Materyaller

 • Kağıt ve kalem

 • Yiyecek ve içecek

Süreç

1. Uygulayıcı öğrencilere bugün son oturumun yapılacağını söyleyerek oturuma başlar.

2. Uygulayıcı, bundan önce yapılan oturumların kısa bir değerlendirmesini yapar.

3. Kazanımlar hakkında konuşulur.

4. Uygulayıcı, öğrencilere bu becerileri kazanmanın ve uygulamanın öneminden bahseder.

5. Her öğrenciye kağıt, kalem dağıtılır ve bu oturumlardan ne kazandıklarını ve oturumlardan verim alıp almadıkları yazmaları istenir.

6. Öğrenciler yazma işlemini tamamladıktan sonra yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

7. Uygulayıcı, yapılan bu etkinliklerden sonra sınıfla vedalaşır ve onlara teşekkür eder.

8. Uygulayıcı öğrencilerinde vedalaşması için her öğrenciyi tek tek tahtaya kaldırır ve sınıfa alkışlatır.

9. Her öğrenci alkışlandıktan sonra, getirilen yiyecekler birlikte yenir.
YEDEK ETKİNLİKLER

I.

TANIŞMA

Hedefler

 • Grup sürecinde uyulması gereken kuralları belirleme ve bu kurallara uygun davranabilme konusunda bir anlayış geliştirme.

 • Üyelerin birbirlerini tanımalarını sağlayabilme.

Materyaller

 • Kağıt ve kalem

Süreç


 1. Üyeler karşılanır ve uygulayıcı kendini kısaca tanıtır. Toplanma amacından bahsedilir.

 2. Grup kuralları oluşturulur.

 3. Grup ikişerli olarak eşleştirilir.(eş seçiminde grubun özelliğine göre birbirini en az tanıyanların eşleşmesi için çalışılır)

 4. Küçük kâğıtlar dağıtılır ve herkesin eşine sormak istediği 3 soruyu bu kâğıtlara yazması istenir. Sorular yazıldıktan sonra, her birinin yazdığı bu soruların aslında arkadaşlarının kendilerine soracağı sorular olduğunu söyleyin ve herkesten soruları eşleriyle değiştirmelerini isteyin.

 5. 5 dk. Süre vererek eşlerin birbirlerine bu üç soruyu sormasını ve cevapları kısaca not etmesini söyleyin. Sonra sırayla herkesin aldığı yanıtlara göre eşini 3–4 cümleyle tanıtmasını söyleyin.

 6. Tanışma bittikten sonra aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi

devam eder.

 • Arkadaşlarınızın isimlerini öğrenmek neden önemlidir?

 • Arkadaşlarınıza ismiyle hitap etmenin önemi nedir?

 • Sorduğunuz sorularla arkadaşlarınızla ilgili yeni şeyler öğrendiniz mi? Neler?

11. Uygulanan etkinliğin özeti yapılarak oturum sonlandırılır.

NOT: Sınıf mevcuduna göre sonda tek öğrenci kalırsa, uygulayıcı da sürece katılır.

II.

TANIŞMA VE GRUP KURALLARI

Hedefler

 • Grup sürecinde uyulması gereken kuralları belirleme ve bu kurallara uygun davranabilme konusunda bir anlayış geliştirme.

 • Üyelerin birbirlerini tanımalarını sağlayabilme.

Materyaller

 • Kağıt, kalem, iğne

 • Torba

 • Grup kuralları formu

Süreç

 1. Öğrenciler karşılanır ve uygulayıcı kendini kısaca tanıtır. Toplanma amacından bahsedilir.

 2. Grup kuralları formu oluşturulur.

 3. Herkese kağıt, kalem ve iğne dağıtılır. Bu kağıtlara isimlerini yazmaları istenir ve kağıtları yakalarına iğne yardımıyla asmaları söylenir.

 4. İsimlerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla isimlikler yaka üzerinde beş dakika durmalı. Herkesin birbirinin isimliklerine göz gezdirmesi sağlanır.

 5. Daha sonra isimlikleri yakalardan çıkarıp torbanın içine atmalarını istenir ve o torba elden ele dolaşarak herkesin torbanın içinden bir kağıt seçmesi sağlanır. İsmi okunan kişinin kendini kısaca tanıtması söylenir. ( Örnek olması amacıyla öncelikle uygulayıcı kendini kısaca tanıtabilir. ) Böylece herkesin birbiri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

 6. Tanışma faslı bittikten sonra oturumla ilgili genel bir değerlendirme yapılır ve bir sonraki oturum hakkında bilgi verilip oturum sonlandırılır.


III.

NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI
Hedefler

 • Öğrencilerin nezaket ve görgü kurallarını öğrenmesi.

 • Öğrencilerin "teşekkür etme, özür dileme, selamlaşma, hitap etme vb." becerileri hakkında farkındalık kazanmaları.

Süreç

 1. Oturuma başlamadan önce öğrencilerden bir önceki oturum hakkında neleri hatırladıkları sorulur. Alınan cevaplardan sonra uygulayıcı eksiklikleri tamamlar ve oturumu başlatır.


Saygılı olmak

Teşekkür etmek

Özür dilemek

Bir şey isterken izin istemekRica etmek

Kibar olmak ve "Lütfen" demek

Çok yüksek sesle konuşmamak

Bir ortama girerken selam vermek
Uygulayıcı nezaket ve görgü kurallarından bazılarını tahtaya yazar


Herkese ismiyle hitap etmek

Konuşanı dinlemek

Konuşmadan önce söz hakkı almak

Samimi davranmak

Şakaları abartmamak

Konuşurken hakaret ve argo kelimeler kullanmamak

Sabah "Günaydın", akşam "İyi akşamlar" demek 1. Öğrencilere "NEZAKET" ve "GÖRGÜ" kelimelerinin anlamları sorulur.

 2. Alınan cevaplardan sonra uygulayıcı eksikleri tamamlar ve nezaket ve görgü kurallarını aşağıdaki bilgiler doğrultusunda öğrencilere açıklar.


"Görgü ve nezaket kuralları, toplumsal yaşam alanında çeşitli durumlarda uyulması gereken ayrıntılı kurallardır. Bu kurallar, kişileri, toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırmaya, yaşamı kolaylaştırmaya ve ilişkileri düzenlemeye yardımcı olur; kimlerin nerede, nasıl davranmaları gerektiğini ve kime karşı, nasıl davranılması gerektiğini belirler; bireylerin davranışlarına düzen ve istikrar getirir; bireyleri, hata yapmaktan korur."


 1. Açıklamadan sonra öğrencilere tahtaya yazdığı nezaket ve görgü kurallarını açıklayarak bunların hangi durumlarda nasıl kullanıldığını örnekleriyle birlikte öğrencilerle paylaşır.


Örneğin: Silginizi evde unuttunuz ve derste arkadaşınızın silgisini kullanmak istediniz. Arkadaşınızdan silgisini nasıl istersiniz ve silgiyle işiniz bittikten sonra tekrar arkadaşınıza nasıl geri verirsiniz?


 1. Süreç benzer örneklerle devam eder ve öğrencilerin de bu konuyla ilgili yaşantılarını paylaşmaları istenir.

 2. Uygulayıcı nezaket ve görgü kurallarına uygun davranmanın ne tür faydaları olacağını sorarak grup etkileşimi başlatır.

 3. Alınan yanıtlarda eksik kısımlar tamamlanır ve oturum özetlenerek etkinlik sonlandırılır.IV.

KİM NE YAPAR?

Hedefler

 • Öğrencilerin cinsiyet rollerine ilişkin önyargılarını fark edebilmesi.

 • Öğrencilerin cinsiyet rollerine ilişkin yanlış düşüncelerinin düzeltilmesi.

Materyaller

 • Fişler(Form 7)

Süreç

 1. Oturuma başlamadan önce grup üyelerinden bir önceki oturum hakkında neleri hatırladıkları sorulur. Alınan cevaplardan sonra uygulayıcı eksiklikleri tamamlar.

 2. Uygulayıcı bugün neler yapılacağıyla ilgili öğrencileri bilgilendirir ve oturumu başlatır.

 3. Öğretmen sınıf tahtasını Anne - Ortak - Baba olmak üzere 3 bölüme ayırır.

 4. Daha önceden hazırlamış olduğu fişleri öğrencilere sorarak (örn: bulaşık yıkar kim?) tahtadaki ilgili bölüme yapıştırır.

 5. Bütün formlar asıldıktan sonra her form için öğrencilere aşağıdakine benzer soruları sorarak grup etkileşimi başlatır.
 • Bulaşığı sadece anne mi yıkar?

 • Bazı arkadaşlarımızın anneleri de çalışıp para kazanıyor mu?

 • Zaman zaman babalarımızda yemek pişirir değil mi? Vb.
 1. Uygulayıcı önceden anne ve baba bölümlerine asılan formları "Ortak" bölüme toplamaya çalışır.

 2. Bütün formlar ortak alanda toplandıktan sonra ortaya çıkan son tablo öğrencilerle değerlendirilir ve etkinlik sonlandırılır.FİŞLER(FORM 7)


BULAŞIK YIKAR
YEMEK YAPAR
ÜTÜ YAPAR
ÇOCUK BAKAR
PARA KAZANIR
TOZ ALIR
ÇAMAŞIR YIKAR
AİLE İLE İLGİLİ KARARLARI ALIR
KAHVALTI HAZIRLAR
TV KARŞISINDA UYUR


NOT: Uygulayıcı sınıf mevcuduna ve isteğe göre fiş sayısını arttırabilir.

V.

DEĞERLER YOLCULUĞU

Hedefler

 • Sevgi, yardımlaşma, nezaket ve sorumluluk değerlerinin yaşamda uygulamasını bilir.

Materyaller

 • Değerler Yolculuğu adlı hazırlanan materyal(iki rulo kağıt havluya aralarda boşluklar bırakılaraktan bazı görevler yazılır)(Bunu yapmak istemeyen arkadaşlar kağıtlara görevleri yazıp kutuyu atıp çocuklara tek tek bunları çektirip de yaptırabilir.

 • 3 Adet Balon

 • Hayat bayram olsa şarkısı


Süreç


 1. Uygulayıcı sınıfa önceden şişirip hazırladığı ve her birinin içinde "Bir insana verilecek en güzel hediye, kayıtsız şartsız sevgidir." Sözünün bir parçasının bulunduğu üç balonlarla girer.

 2. Öğrencileri 3 gruba ayırıp her gruba bu balonlardan birini dağıtır ve dersin sonunu kadar saklamaları istenilir.

 3. Öğrencilerle sevgi, sorumluluk, nezaket ve yardımseverlik konuları üzerinde konuşulduktan sonra sıra 'Değerler Yolculuğu' adlı oyunu gelir.


"Bu oyun için öğretmen sınıfa gelmeden kağıt havluların her birine görevlerin arasına boşluklar koymak şartıyla aşağıdaki cümleleri yazar;


 • Sağında olan arkadaşına sarıl

 • Sağında olan arkadaşına bir özelliğinden dolayı teşekkür et

 • Üzdüğün bir arkadaşından özür dile

 • Sevdiğin bir arkadaşının yanına git ve onu ne kadar çok sevdiğini söyle

 • Bir arkadaşına iyi bir özelliğinden dolayı teşekkür et

 • Öğretmenini onu neden çok sevdiğini söyle ve onu istemeden üzdüyseniz sınıf adına özür dile

 • İsmi 'B' ile başlayan bir arkadaşına olduğun yerden 'Arkadaşım seni çok seviyorum.’ diye bağır.

 • İsmi 'E' harfi ile başlayan bir arkadaşının yanına git ve sınıf içindeki bir sorumluluğunu hatırlat

 • En son yapmış olduğun bir yardımdan bahset

 • En sevdiğin arkadaşına sarıl

 • İsmi beş harfli bir arkadaşına makul bir isteğinde ona yardım edeceğine dair söz ver

 • Ödevlerini yapamayan bir arkadaşına bir ödevinde ona yardımcı olacağını söyle

 • Sınıfta şiir okumasını seven bir arkadaşından şiir okumasını iste

 • Öğretmeninden dersin sonunda 'Hayat bayram olsa' şarkısını açmasını iste

 • Öğretmeninden Değerler Yolculuğu adlı oyundan sonra sınıfın fotoğrafını çekmesini iste."
 1. Oyuna başlanılır ve herkes görevini okur ve yerine getirir.

 2. Oyunun sonunda hayat bayram olsa şarkısı açılır.

 3. Şarkı ile beraber dersin başında verilen balonlar patlatılır ve içinden çıkan kelimeler tahtaya yazılır.

 4. Bu kelimeleri birleştirilir ve öğrencilerle "Bir insana verilecek en güzel hediye, kayıtsız şartsız sevgidir." Sözü üzerine konuşulur.

 5. Oturum şarkı ile sonlandırılır.Siverek Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yüklə 135,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə