Şuhut belediyesi emir ve yasaklar yönetmeliĞİ Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar AmaçYüklə 51,48 Kb.
tarix30.12.2018
ölçüsü51,48 Kb.
#88505


ŞUHUT BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ
Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç: Bu emir ve yasakların amacı  Şuhut İlçesi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın güvenlik, sağlık ve huzur içinde bulunması, görünümü bozacak veya zarar verecek girişimlerin önlenmesi, beldenin ve belde halkının selamet, refah ve intizamı temin, aksine hareket edenleri cezalandırmak sureti ile bu hareketlerinden caydırmak karar alma, uygulama ve hizmetlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik  ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik, verimlilik, sosyal belediyecilik, hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti, davranış bilincini geliştirmek, koordinasyon ve işbirliği, fiziksel, sosyal ve kültürel çevrenin kalkınmasını sağlamaktır.

 

Kapsam: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan,her türlü işyeri ve sahipleri,özel ve tüzel kişiler bu tembih ve yasaklarda yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur.Bu tembih ve yasakların kapsamı,bunlara ait bina araç ve gereçleri içermekle birlikte 5393 sayılı Belediye yasası gereği,Belediye yasakları koymak,uygulamak,kanunda belirtilen cezaları vermek ve Belediyelere verilen görevleri kapsamaktadır.
Dayanak: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 maddesi,15. Maddesinin (b) bendi, 1608 sayılı Kanunun 1. Maddesine ve1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa(266-283 madde) dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar: Bu Emir ve Yasaklarda geçen deyimler
Belediye : Şuhut Belediye Başkanlığı

Başkan  : Şuhut Belediye Başkanı

Meclis    : Şuhut Belediye Meclisi

Encümen : Şuhut Belediye Encümeni

Zabıta      : Şuhut Belediye Zabıtası

Belediye Yetkilileri ve Görevlileri: Başkan, Encümen, görev  alanına giren başkan yardımcısı, müdür, amir ve memurları    

                         

HUZUR SÜKUN VE ÇEVRE İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

 

1-Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri organik gübre gibi şeyleri açıkta taşımak ve şehir içindeki ana yollardan geçerek yolları kirletmek,toprak, kum, mıcır, saman, pancar, talaş, cüruf, hayvan pisliği, beton vb. maddeler taşıyan araçlarda bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere araçların üzerini branda  ile örtmek veya önleyici tedbirleri almamak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.


2- Belediyece tayin edilip izin verilenlerin dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla evine su almak çeşmenin etrafını kirletmek, devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, halı, taşıt ve hayvan yıkamak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
3 -İşyerleri çekme mesafelerine uymak tente,gölgelik,eşya vb. şeylerle gelip geçişi engellemek,kaldırımları işgal etmek, yaya kaldırımların önlerine, tabure, tezgah, sandalye, küfe,sandık, oturak,tabela ,duba vs. koymak, çıkarmak, buralarda oturmak, tavla vb. oyunları oynamak, görünüşü  bozan şeyleri asmak, takmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
4-Bir motorlu araç vb. üzerinden ses çıkaran cihazlar ile hurda vb. toplamak, satıcılık yapmak ve her türlü müzik aletlerini, kamusal alanlar ile kamunun kullanımında olan kara ve  toplu taşıma araçlarında çalmak ve rahatsızlık vermek yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
5 -Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap,testere, öğütücü, çim biçme makinesi,koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
6-Patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi

Faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda, parklarda ve kamusal alanlarında yapılması yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.


7- Belediye tarafından belirlenen saatlerin dışında büyük tonajlı ve kamyon vasfındaki araçların şehir içine  girmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
8- Mezarlıkta ücret karşılığı Kur’an okumak, mezarlıklara zarar vermek ve mezar içinde bulunan yollara toprak, kum demir gibi çeşitli malzemeler koymak, belediyeden izin almadan her türlü düzenleme ve onarım yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
9-Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesince izin almadan makbuzsuz her türlü bağış ve yardım toplamak, dilenmek yasaktır.Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
10-Her ne suretle olursa olsun Belediye sınırları içersinde başı boş hayvan ve köpek vb. gezdirmek veya kendi haline terk ederek başkalarının zarar görmesine neden olmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır. 
11-Çevreye ve dere yatağına her çeşit çöp, pislik, moloz vb. dökmek ve dere yatağından kum almak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
12- Ahır ve besihanelerden çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana atmak, gerekli tedbirleri almamak,şehir kanalizasyon şebekesine deşarj etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır. 
TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

 

13 -Belediyece temizlik konusunda belirlenecek talimatlara uymak mecburidir. Çöp konteynırlarına, moloz,kül vb. atmak ve çöp konteynırlarına zarar vermek,yerlerini değiştirmek,içinde ateş yakmak,yanına moloz vb. yığmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.


14 -Bilumum çöp, süprüntü, kağıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat atıkları vb., kirlenecek şekilde yerlere,kaldırımlara,umumi alanlara(açık,kapalı)atmak, dökmek, yığmak, silkmek ve her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletmek, tükürmek,izmarit atmak,çiklet çiğneyip atmak, sümkürmek,işemek vb. yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
15-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezleri tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
16-Sokaklarda ve umumun kullanımına mahsus alanlarda etrafı kirletecek ve rahatsızlık verecek, koku neşredecek lastik tezek, kağıt, deri, paçavra, vb. sermek,dökmek,yakmak, kurutmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
17 -Her türlü binaların, abidelerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerin, cami, tuvalet, bank, trafo, elektrik direkleri, cadde ve sokaklardaki tretuvarları, vb. yerlerin yüzlerini, duvarlarını, tebeşir, boya, vb. ile yazı yazmak, karalamak, şekil çizmek, kirletmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
18- Her çeşit eşyanın, malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek, meskun alanlarda yük indirip bindiren araçlarda gürültü ederek halkın huzur ve sükunetini bozmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
19 -Kapı, pencere, balkon, teras hava ve ışıklandırma mahallerinde, sokağa, caddeye, kaldırıma, arsaya, bahçeye veya bitişik veya alt evin balkonuna ve damlarına, bahçesine çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek atıkları, bulaşık veya çamaşır suyu, pis su dökmek ,damlatmak,atmak, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak, binaların, teras, balkon, pencere, merdiven vb. gibi yerlerden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri vs dökmek ve silkelemek, etrafa rahatsız edici koku neşredecek durum oluşturmak, kirletmek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
20- Yapım ve yıkım esnasında her türlü inşaat malzemesi, taş, tuğla,moloz, kereste, demir, çimento, kireç vb. şeyleri her şahıs, müessese, kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyenin gösterdiği yerlere veya çöp imha sahalarına taşımaya, yollara dökerek kirletmemeye, boş arsalara dökmemeye, bırakmamaya, toz için gerekli tedbirleri almaya,etrafa yayılmasına,kaldırımları işgal etmesine ve bertaraf edecek tedbirleri almaya mecburdur. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
21-Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi, inşaat ve atık sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, bağlantı yapmamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, tamir ettirmemek yollara ve yaya kaldırımlara akıtmak, binaların ön tarafındaki  pencere, balkon, teras vs yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi her türlü eşya koymak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
22-Binek, koşum, ticari gayeleri ile kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek ( Bunların sürücüleri uygun şekilde süpürge, faraş ve kova bulundurarak hayvan pisliğini derhal temizleyecektir) kapasitesinin üstünde yük yüklemek yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır
23-Binaların içinde bodrum bahçe vb. yerlerde her türlü koku yapıcı maddeler ile çöp,hurda,naylon vb. biriktirmek,depolamak ve çevreye rahatsızlık vermek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.

 

24-Ev, apartman, site, iş hanı ve işyerleri çevrelerinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde yükümlü olup, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.


NİZAM VE İNTİZAM İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
25 - Belediyenin izin verdiği yerlerden başka her ne suretle olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
26-Belediyece konmuş, çakılmış mahalle, sokak levhaları ile bina numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat araç ve tesisleri her ne suretle olursa olsun bozmak,kırmak kirletmek, düşürmek, çıkarmak, bunların yerlerini değiştirmek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
27- Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında uyumak, yatmak, işgal etmek,çocuk oyun alanlarında bulunan oyun guruplarına zarar vermek,uygunsuz durumlarda ve hareketlerde bulunmak içki içmek ,çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak,parklarda kaldırımlarda ve refüjlerde bulunan ağaç, fidanlara her ne surette olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak varsa meyvelerini koparmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, hayvan bulundurmak, koşturmak, otlatmak ve gezdirmek, ,salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek, kesmek, ağaç budamak, araçların ağaçlara çarpmaları, kırmaları,odun elde etmek amacıyla zarar vermek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
28 - Umumi havuzlara girmek, yüzmek, hayvan sokmak, bir şey atmak varsa balıkları tutmak, kirletmek, hayvan ve eşya yıkamak, hayvan sulamak, çocukların girmesine müsaade etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
29 - Yol, kaldırım, tretuvar, meydan, pazar, alan, köprü vb. umuma mahsus yerler ile iş hanı, pasaj gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izinsiz herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
30 – Binaların ve işyerlerinin caddeden görülecek kısımlarına çirkin, gayri ahlaki manzara, resim, asmak, koymak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
31- Belediye Encümenince belirlenen İşyeri Açılış- Kapanış saatleri dışında çalışmak, bu saatlere uymamak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
32-Şehir dâhilinde, belediyeden resmi izin almadan çadır kurmak, eğlence tertip etmek hayvan teşhir etmek, hayvan dövüştürmek, oynatmak, yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.

33 -Mahalle, sokak, meydanlar ve resmi araçlara ayrılmış yerlere motorlu, motorsuz araç park ederek belediye çalışmalarını aksatmak, geciktirmek, belediye hizmetlerine zarar vermek, kaldırımlara araç park etmek, yaya kaldırımlarının önlerine araç park ederek vatandaşların gelip geçmesine engel olmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
34-Otobüs,minibüs,köy dolmuşları vb. araçların mecburi ve ihtiyari olarak duracakları yerler ve güzergahlar belediyece tayin edilir. Durakların haricinde araçları bir mecburiyet olmaksızın durdurmak ve yolcu indirip bindirmek,yolcu indirip bindirme dışında park ederek işgal etmek,güzergah dışı çalışmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
35- Kalorifer yakma talimat şartlarına, kurallarına,yönetmeliğine uymamak resmi kurum kuruluş,apartmanlar,evler, işyerleri gibi yerlerde  ilgili kurumlarca belirlenen yönetmelik ve kararların dışında yakıt yakmak (yasak kömür, lastik,naylon,kömür torbası, paçavra vb. gibi) yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
36-Belediyeden izin almadan gerek ana gerekse ara caddelerde, yollar ve sokaklarda, meydanlarda, kaldırımlarda aracı park ederek veya masa koyarak üzerinde teşhir, satış, reklam, gösteri  amaçlı mal, malzeme koyarak  faaliyette bulunmak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.
37- Bilumum motosiklet, bisiklet, oto tamircisi vb. esnafın cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde çalışıp tamir bakım yapmaları, yerleri kirletmeleri, hurda araç koyarak işgal etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
38-Her türlü ticaret ve sanat erbabı ile esnafın müşteri çağırmak üzere dükkanların önlerinde gezinmeleri, bağırmaları, müşteri celp etmeleri, gerek buradan gerekse içeriden işaretle veya bir takım sözlerle davet etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
39-Belediyeden izin alınmaksızın tuvalet, lağım, çukur ve fosseptiği açıp temizlemek, taşımak yasaktır. Açılmış çukuru muhafaza için engel konulması ve ikaz işareti konması zorunludur. Aniden çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı taktirde kiracısı veya işleticisi tarafından muhafaza altına alınarak ve uyarıcı işaret konulması  vakit geçirilmeden yaptırılması gerekmektedir. Temizlenen maddeler cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşınması, boş arsalara, akarsulara vs yerlere dökülmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
40- Belediyenin önceden tespit ettiği yerler dışında pazar kurmak,izin almadan kavun- karpuz vb. sergisi açmak,büyük kamyonlar üzerinde şehir içinde satış yapmak ve sergilerde başka meyve-sebze satışı yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
41- Belediyeye ait yolları, kaldırımları, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak,bozmak,tahrip etmek ve asfaltın vasfını bozmak yasaktır.Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
42-Pazaryerlerinin görünümünü bozan, geliş geçiş yollarına konan seyyar araba çadır vb. şeyler açılamaz ve yollar işgal edilemez. Pazar yerleri yönetmeliğindeki kurallar dışında satış yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler için ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
43-Pazaryerlerindeki ve tüm esnafın ölçü ve tartı aletlerinin damga, ölçü ve ayarları yapılmış olacaktır. Yapılan kontrolde ölçü ve tartı aletlerinden hileli, bozuk ve damgasız olanın kullanılması yasaktır. Aykırı hareket edenler için ilgili kanun hükümleri uygulanır.
SAĞLIK, EMNİYET VE HAYVANLARLA İLGİLİ  EMİR VE YASAKLAR

              44- Yazılı ve basılı kâğıtların kese kâğıdı ve iç ambalaj olarak kullanılması yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.                          
45-Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen, kabukları olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir ve satışı yasak olup; Açıkta bulunmasından kirli olarak üretiminden, sonradan kirlenmesinden veya herhangi bir suretle sağlığa az veya çok zararı dokunacağı tahlil raporu ile anlaşılan gıda maddeleri ve içilecek şeyler imha edilir. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
46-Belediye görevlilerinin denetimlerine tabi işyerlerinde gerek işverenin gerekse çalışanların Sağlık raporlarını ve  gerekli olduğu aylarda vizelerini yaptırmadan çalışmaları ve bunları istendiğinde ibraz etmemeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
47- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakılması yasaktır. Mühürlenmemiş etlerin nakline izin verilmez. Ruhsatlı mezbaha ve et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak ettir, kaçak ete belediye zabıtası el koyar. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
48-Şehirlerde hayvan alım ve satımları Belediye yetkililerinin tayin edeceği yerlerde yapılır.Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvan sahipleri menedilir. Hayvan ölülerini umuma mahsus yerlere atmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
49-Ev ve apartmanlarda ev ve süs hayvanı besleyenlerin Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği şartlarına uyması zorunlu olup, bu tür hayvanların koku çıkarmaları ve etrafı rahatsız etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
50- Hayvan pazarında indirip bindirme rampalarına araç park etmek ve pazarın nizam ve düzenini bozmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
51 -Sıhhi işyerlerinde çalışanların kişisel temizliğe riayet etmesi, gömleği,kep,bone eldiven giymesi ve ağzı kapalı çöp kovası bulundurulması zorunludur.Gıda maddeleri imal, ihzar ve satılan yerlerde ve depolarda sinek, hamamböceği vs gibi haşaratlarla, fare örümcek,vb. bulunması ve bunlara önlem almamak,buralarda her türlü hayvan beslemek yasaktır. Ayrıca;Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde ismi geçen işletmeler yönetmelik kapsamındaki düzenlemelere uymak zorundadır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
52-İlgili işletmelerin; Esnaf odaları ve Belediyeler tarafından verilen tarife ve gramaja uymaları mecburidir. Ekmek, pide, simit vb. gıda maddelerinin üretim ve satış yerlerinin pişmemiş, yanık, şekli bozuk imali ve satışı yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
53- Berber ve kuaförlerin kullandıkları malzemelerin steril hale getirilmesi için gerekli sıvı ve steril cihazlarını bulundurmak ve hijyene uymak zorundadırlar. İşyerleri önüne kurutmak için havlu vb. şeyleri asmaları yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
54- Kasap, sakatatçı, sucukçu, tavukçu, balıkçı vb. esnafın teşhir amacı ile işyerlerinin dışına sattığı emtiaları asmaları ve açıkta satış yapmaları yasaktır.Aykırı hareket edenler cezalandırılır.
55-Meskun mahal içerisinde açık veya kapalı büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı bulundurmak, beslemek,barınak yapmak,şehir içerisine sokmak yasaktır.Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.
56- İzin verilen seyyar simit, poğaça, ekmek, börek, mısır, kestane, tatlı satıcıları vb. önlük giymek, el ve genel temizliklerine dikkat etmek, açıkta ürün satmamak seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretim yerini belli eden belgeleri asmak zorundadırlar.Aykırı hareket edenler cezalandırılırlar.
57-Balıkçılar çevrelerini kirletmeyecek ve ürünlerini mermer, madeni çelik kaplı masalar ve raflar üzerinde hijyenik ve soğuk şartlarda satacaklardır. Bozuk ve kokuşmuş ürün satmak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılırlar.
58-Şehir içersinde ot,saman ve balya gibi çabuk yanıcı ve parlayıcı maddeleri depolamak yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılırlar.
59-Her türlü gıda maddeleri yapanlar, perakende ve toptan satanlar yaptıkları ve sattıkları maddelerin temizliğinden, güvenliğinden ve gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği vasıfların doğruluğundan sorumludurlar. Kirli, bozuk ve etiketi olmayan gıda maddelerini satmak yasaktır. Aykırı hareket edenlere yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

 

60- Su yollarına,kanallara ,içme suları kaynaklarına zarar vermek,sıhhat şartlarını bozmak,hayvan bırakmak,sulamak ve şebeke suyuyla bahçe sulamak yasaktır. Aykırı hareket edenler  cezalandırılır.

 

61- Korunması Belediyeye ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik yerlere zarar vermek,kirletmek çalınmalarına ve tahrip edilmeleri ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermek yasaktır. Aykırı hareket edenler cezalandırılır.

 

62-İşgali harca tabi yerleri işgal edenler işgal harcını ödemekle mükelleftir. Aykırı hareket edenler için ilgili kanun hükümleri uygulanır.                                                    

 

63-Ticari faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalıştırılması yasak olup, aykırı hareket edenler yönetmelik hükümlerine göre kapatılır.

64-Bayrak kanununa ve tüzüğüne aykırı hareket etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler için ilgili kanun hükümleri uygulanır.                                                    
Yürütme:

*Bu emir ve yasaklar Şuhut Belediye Başkanı adına Şuhut Belediye Zabıtası tarafından yürütülür. Yukarıdaki maddelere aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır.*Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve yönetmelikler uygulanır.

Yürürlük:
*Bu emir ve yasaklar Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilerek, Belediye ilan panosunda ve İnternet sayfasında yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer.  

*Bundan önce yürürlükte olan Belediye Emir ve Yasakları yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Recep BOZKURT Katipler

Belediye Başkanı Ömer KARAHAN Mevlüt SARIKOÇ

Meclis Başkanı
Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 51,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə