T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 05/01/2011 Karar numarası : 2010/2 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altındaYüklə 86,44 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü86,44 Kb.
#101578

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL toplandı.ÖZÜ :.....2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU


GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu.

2-5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.Maddesi gereğince aylık meclis toplantı günlerinin ve meclisin tatile gireceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.Maddesi gereğince ihtisas komisyonu,plan ve bütçe, imar komisyonu kurulmasının görüşülmesi.

4-5393 Sayılı Belediye Yasasının 25.Maddesi gereğince Denetim Komisyonunun oluşturulması ve komisyon üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi.

5-Belediyemizde sözleşmeli avukat istihdam edilmesinin görüşülmesi.

6-Belediyemizde sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasının görüşülmesi.

7-Belediyemizde sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi.

8-Belediyemizde 2011 yılında geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere vize verilmesinin görüşülmesi.

9-Gündeme alınacak hususların tespiti.

10-Dilek ve temenniler.

Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Belediye Meclis Üyelerini; 05/01/20110 çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda olağan toplanacağına dair, yapmış bulunduğu yazılı çağrı Belediyemiz ses yayın cihazıyla yapılan anons ve İlimiz gazetelerinde yayımlanan ilan sonucu;belirtilen gün ve saatte Meclis Üyelerinin çoğunluğunun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
GÜNDEM 1-Açılış ve saygı duruşu:Ulu Önder ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda toplantıya katılanları bir dakikalık saygı duruşuna davet ettikten sonra, Meclisin bir önceki kararları okunduktan sonra gündemin ikinci maddesine geçildi.
GÜNDEM 2-5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.Maddesi gereğince aylık meclis toplantı günlerinin ve meclisin tatile gireceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi: Belediyemiz Meclisinin aylık toplantı günü olarak her ayın ilk haftasının çarşamba günleri olarak belirlenmesine, ayrıca; Ağustos ayının Meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 3-5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.Maddesi gereğince ihtisas komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi: Plan ve Bütçe Komisyonu için 3 üye seçilmesine karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonunu seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi.10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Sayım sonucu Meclis Üyelerinden, Turan YILDIZ 10 oy, Recep ŞENEL 10 oy, Tuncer YILDIZ’ın 9 oy, Turgay GÜZEL 1 oy aldıkları görüldü. Plan Ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Turan YILDIZ, Recep ŞENEL ve Tuncer YILDIZ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
İmar komisyonuna 3 üye seçilmesine karar verildi. İmar komisyonunun seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi.

(1/4)

10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Sayım sonucu Meclis Üyelerinden; Gülseren ÇANKAYA 10 oy, Turgay GÜZEL 9 oy, Soner ÖZTÜRK’ün 10 oy, Haşmet AUDEMİR 1 oy aldıkları görüldü. İmar Komisyonu üyeliklerine Gülseren ÇANKAYA, Turgay GÜZEL ve Soner ÖZTÜRK’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca;

Belediye Meclisince üçer kişiden oluşan Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi. 10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Yusuf DEMİRCİ 10 oy, Gülseren ÇANKAYA 8 oy, İlhan ÖZGÜR 10 oy, Ensar GÜNAL’ın 2 oy aldıkları görüldü. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine Yusuf DEMİRCİ, Gülseren ÇANKAYA, İlhan ÖZGÜR’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


Eğitim ve Kültür Komisyonunun seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi. 10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Haşmet AYDEMİR 10 oy, Yusuf DEMİRCİ 10 oy, Ensar GÜNAL’ın 10 oy aldıkları görüldü. Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliklerine Haşmet AYDEMİR, Yusuf DEMİRCİ ve Ensar GÜNAL’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 4-5393 Sayılı Belediye Yasasının 25.Maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması ve komisyon üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesinin görüşülmesi: Denetim Komisyonu için 5 üye seçilmesine karar verildi. Denetim Komisyonu Üyeleri seçilmesi için, meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi.10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Sayım sonucu Meclis Üyelerinden; Ensar GÜNAL 3 oy, Turgay GÜZEL 10 oy, Turan YILDIZ 10 oy, Gülseren ÇANKAYA 10 oy, Recep ŞENEL 7 oy İstif HOŞ 10 oy aldıkları görüldü. Denetim Komisyonu Üyeliklerine; Turgay GÜZEL, Turan YILDIZ, Recep ŞENEL ve Gülseren ÇANKAYA’nın seçilmelerine oy birliği ile karar verilerek toplantının 06/01/2011 Perşembe günü saat : 14:00’a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
Denetim Komisyonu toplantılarına,belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere günlük 45,00 TL.(net) kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere günlük 55,00 TL.(net) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM 5-Belediyemizde sözleşmeli avukat istihdam edilmesinin görüşülmesi;

Belediyemizde mevcut avukat kadrosu boş olduğundan, Belediyemizin hukuki işlemlerinde oldukça zorlanılmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince; aylık 776.00 TL. net ücretle kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.


GÜNDEM 6-Belediyemizde sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasının görüşülmesi:

Belediyemizde mevcut veteriner hekim kadrosu boş olduğundan, Belediyemize ait Mezbaha ve Hayvan Pazarında oldukça zorluklar yaşanılmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince; aylık 787,00 TL. net ücretle kısmi zamanlı sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.


GÜNDEM 7-Belediyemizde sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi:

Belediyemizde mevcut Mühendis kadrosu boş olduğundan, Belediyemize ait Fen İşlerinde oldukça zorluklar yaşanılmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince; aylık 843,00 TL. net ücretle kısmi zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasına oy birliği ile karar verilerek meclis toplantısının 07/01/2010 Perşembe günü saat(2/4)

14:00’a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.


GÜNDEM 8- Belediyemizde 2011 yılında geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere vize verilmesinin görüşülmesi: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi(değişik 12.1.2008-26754 R.G.) gereğince 2011 yılında Belediyemizde bahar ve yaz aylarında çalıştırılmak üzere her bir işçinin en fazla 5 ay 29 çalıştırılmak üzere 18 adam/ay geçici iş pozisyonuna vize verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 9- Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi:9/1-Ardahan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 04/01/2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.75.06/75010103312/5 sayılı yazıları gereği;

İlimiz Merkez Gürçayır Köyünde bulunan Ada:114, Parsel:240 bulunan y:556600-556800, x:4552000-4552200 koordinatları arasında kalan taşınmaz imar planında “İlköğretim Alanı” olarak ayrılmış bulunmakta olup; “Özel Eğitim Alanı” olarak imarda tadilatının onaylanması talebinde bulunulmuştur.

İlimiz Merkez Gürçayır Köyünde bulunan Ada:114, Parsel:240 bulunan y:556600-556800, x:4552000-4552200 koordinatları arasında kalan taşınmaz imar planında “İlköğretim Alanı” olarak ayrılmış bulunmakta olup; “Özel Eğitim Alanı” olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince imar tadilatının onaylanması; yapılan açık oylama sonucu oy çoğunluğu(10 kabul oyuna karşılık, 1 çekimser (Gülseren ÇANKAYA)) ile kabul edildi.

9/2-İlimiz Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz eski hizmet binasının üst katını kiralamış olan Kürşat PEHLİVAN’ın 29/12/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz eski hizmet binasının üst katını kiralamış olan Kürşat PEHLİVAN kira müddeti dolmuş olduğundan kira süresinin uzatılması talebinde bulunmuştur. Meclisimizce yapılan inceleme sonucu; Kürşat PEHLİVAN’ın birikmiş borçlarının % 15’inin peşin kalan kısmının aylık taksitler halinde aylık kira (eski borç+yeni kira) bedeli ile birlikte ödenmesi; bundan böyle birikmiş kira bedeli şartname hükümlerine aykırı hale geldiğinde tahliye sebebi olacağı; bu şartlar dikkate alınarak 1+2+2 yıl şeklinde kira müddetinin(1 yıl sonunda kira ücretinden doğan tüm borçlarının kapatılmış olması ve sözleşme hükümlerine tamamen riayet edilmesi halinde sözleşme süresinin 2 yıl daha uzatılması; ikinci yılın sonunda yukarıdaki hususlara riayet edilmesi halinde iki yıl daha sözleşme süresinin toplam 5 yıl uzatılmasına) şeklinde uzatılmasına oy birliği ile karar verilerek toplantının 07/01/2011 Cuma günü saat 14:00’e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 3.OTURUMU

07/01/2011 cuma günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.

9/3-19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” gereği hazırlanan “Ardahan Belediye Başkanlığı Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) Fıkrası gereğince kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.9/4-Sadrettin ERDOĞAN’ın 30/11/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Kaptanpaşa Mahallesi Ada:296, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde bitişik arsa sahibi Sadrettin ERDOĞAN’a ait binanın taşmış olduğu görüldüğünden; Belediyemize ait olan arsa yalnız başına kullanıma elverişsiz olduğundan, yapılaşmaya elverişli olmadığından; taşan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince bitişik arsa sahibine bedeli karşılığında satışına oy birliği ile karar verildi.

9/5-Belediyemize ait şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapıldığı Otogarda bulunan WC’lerin işletmeciliği yapmakta olan Abdullah DEMİRTAŞ’ın 16/12/2010 tarihli dilekçesi gereği;

Belediyemize ait şehir merkezinde bulunan umumi WC’lerin İlimizin nüfus yoğunluğu ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) fıkrası

(3/4)

gereğince; halen kullanmakta olan işleticiler tarafından; su sayacı taktırmak ve su giderleri kendilerine ait olmak, ayrıca; bakım ve onarımını yaptırmak üzere kendileriyle protokol yapılmak şartıyla kira ücreti alınmamasına oy birliği ile karar verildi.2464 sayılı Belediye Yasasının 97.maddesi gereğince WC ücretlerinin 50 Krş. olarak

belirlenmesine oy birliği ile karar verilerek toplantının 10/01/2011 pazartesi günü saat : 14:00’a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 4.OTURUMU

10/01/2011 pazartesi günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
9/6-Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansı ve Sosyal Destek Programına sunulan projelerden onaylananların yürütülmesi için Belediyemizi temsile ve ilzama ; Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9/7-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 237 sayılı Taşıt Kanununun 2.fıkrası gereğince 4x4 binek tipi araç alınmasına oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Belediyemiz hizmet araçlarından 75 AK 211 plakalı binek tipi aracın satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9/8-Fehmi BOZKURT’un 08/07/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:14, Parsel:110’da bulunan Belediyemize ait taşınmaz üzerine 109 nolu parseldeki yapılardan taşma olduğu Belediyemiz İmar Komisyonunca tespit edilmiştir. Bu iki parsele ait mülkiyet kayıtlarının çıkarılıp, hissedarlar tespit edildikten sonra bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.9/9-İdris DENİZ’in 26/10/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Kaptanpaşa Mahallesi Daracık Sokak üzerinde Ada:282, Parsel’3’de Belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmazın; Daracık Sokağa bağlantısı bulunan kısmının yol olarak bırakılması, o bölgedeki işyerlerinin kullanımındaki park alanlarının ayrıldıktan sonra kalan bölümünün ifraz yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince ihale usulü ile satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.9/10-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) maddesi gereğince İlimizde faaliyet göstermekte olan ticari taksi sayılarının 84 tanede sabitlenmesine; kayıtlı olanlar haricinde tahsis belgesi verilmemesine; ticari taksi sayılarının artışı İlimizin ihtiyacına göre ileride yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9/11-5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Başkan ve Üyelerinin toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının 69.-TL.olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10-Dilek ve temenniler: Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle oturumu sona erdirdi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

(4/4)


T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL toplandı.ÖZÜ :.....2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU

GÜNDEM 2-5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.Maddesi gereğince aylık meclis toplantı günlerinin ve meclisin tatile gireceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi: Belediyemiz Meclisinin aylık toplantı günü olarak her ayın ilk haftasının çarşamba günleri olarak belirlenmesine, ayrıca; Ağustos ayının Meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis KatibiT.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL toplandı.ÖZÜ :.....2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU

GÜNDEM 3-5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.Maddesi gereğince ihtisas komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi: Plan ve Bütçe Komisyonu için 3 üye seçilmesine karar verildi. Plan ve Bütçe Komisyonunu seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi.10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Sayım sonucu Meclis Üyelerinden, Turan YILDIZ 10 oy, Recep ŞENEL 10 oy, Tuncer YILDIZ’ın 9 oy, Turgay GÜZEL 1 oy aldıkları görüldü. Plan Ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Turan YILDIZ, Recep ŞENEL ve Tuncer YILDIZ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


İmar komisyonuna 3 üye seçilmesine karar verildi. İmar komisyonunun seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi.10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Sayım sonucu Meclis Üyelerinden; Gülseren ÇANKAYA 10 oy, Turgay GÜZEL 9 oy, Soner ÖZTÜRK’ün 10 oy, Haşmet AUDEMİR 1 oy aldıkları görüldü. İmar Komisyonu üyeliklerine Gülseren ÇANKAYA, Turgay GÜZEL ve Soner ÖZTÜRK’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca;

Belediye Meclisince üçer kişiden oluşan Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonunun seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi. 10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Yusuf DEMİRCİ 10 oy, Gülseren ÇANKAYA 8 oy, İlhan ÖZGÜR 10 oy, Ensar GÜNAL’ın 2 oy aldıkları görüldü. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine Yusuf DEMİRCİ, Gülseren ÇANKAYA, İlhan ÖZGÜR’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Eğitim ve Kültür Komisyonunun seçimi için meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi. 10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Haşmet AYDEMİR 10 oy, Yusuf DEMİRCİ 10 oy, Ensar GÜNAL’ın 10 oy aldıkları görüldü. Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliklerine Haşmet AYDEMİR, Yusuf DEMİRCİ ve Ensar GÜNAL’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi


T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL toplandı.ÖZÜ :.....2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMU

GÜNDEM 4-5393 Sayılı Belediye Yasasının 25.Maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması ve komisyon üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesinin görüşülmesi: Denetim Komisyonu için 5 üye seçilmesine karar verildi. Denetim Komisyonu Üyeleri seçilmesi için, meclis üyelerine mühürlü zarf ve oy pusulası dağıtıldı. Yapılan kapalı oylama sonucu oyların sayımına geçildi.10 adet geçerli oy kullanıldığı görüldü. Sayım sonucu Meclis Üyelerinden; Ensar GÜNAL 3 oy, Turgay GÜZEL 10 oy, Turan YILDIZ 10 oy, Gülseren ÇANKAYA 10 oy, Recep ŞENEL 7 oy İstif HOŞ 10 oy aldıkları görüldü. Denetim Komisyonu Üyeliklerine; Turgay GÜZEL, Turan YILDIZ, Recep ŞENEL ve Gülseren ÇANKAYA’nın seçilmelerine oy birliği ile karar verilerek toplantının 06/01/2011 Perşembe günü saat : 14:00’a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
Denetim Komisyonu toplantılarına,belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere günlük 45,00 TL.(net) kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere günlük 55,00 TL.(net) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ toplandı.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
GÜNDEM 5-Belediyemizde sözleşmeli avukat istihdam edilmesinin görüşülmesi;

Belediyemizde mevcut avukat kadrosu boş olduğundan, Belediyemizin hukuki işlemlerinde oldukça zorlanılmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince; aylık 776.00 TL. net ücretle kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis KatibiT.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ toplandı.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
GÜNDEM 6-Belediyemizde sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasının görüşülmesi:

Belediyemizde mevcut veteriner hekim kadrosu boş olduğundan, Belediyemize ait Mezbaha ve Hayvan Pazarında oldukça zorluklar yaşanılmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince; aylık 787,00 TL. net ücretle kısmi zamanlı sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis KatibiT.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ toplandı.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
GÜNDEM 7-Belediyemizde sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi:

Belediyemizde mevcut Mühendis kadrosu boş olduğundan, Belediyemize ait Fen İşlerinde oldukça zorluklar yaşanılmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince; aylık 843,00 TL. net ücretle kısmi zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi çalıştırılmasına oy birliği ile karar verilerek meclis toplantısının 07/01/2010 Perşembe günü saat ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis KatibiT.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ toplandı.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
GÜNDEM 8- Belediyemizde 2011 yılında geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere vize verilmesinin görüşülmesi: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi(değişik 12.1.2008-26754 R.G.) gereğince 2011 yılında Belediyemizde bahar ve yaz aylarında çalıştırılmak üzere her bir işçinin en fazla 5 ay 29 çalıştırılmak üzere 18 adam/ay geçici iş pozisyonuna vize verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

T.C.

ARDAHAN BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI

Tarihi : 05/01/2011 Karar numarası :2010/2

Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’ un Başkanlığı altında; Üyeler:

Teşkil edenlerin :İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Yusuf DEMİRCİ,

Adı ve soyadı :Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ,

Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ toplandı.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMU

06/01/2010 Perşembe günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
GÜNDEM 9- Gündeme alınacak hususların tespiti ve görüşülmesi:

9/1-Ardahan Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 04/01/2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.75.06/75010103312/5 sayılı yazıları gereği;

İlimiz Merkez Gürçayır Köyünde bulunan Ada:114, Parsel:240 bulunan y:556600-556800, x:4552000-4552200 koordinatları arasında kalan taşınmaz imar planında “İlköğretim Alanı” olarak ayrılmış bulunmakta olup; “Özel Eğitim Alanı” olarak imarda tadilatının onaylanması talebinde bulunulmuştur.

İlimiz Merkez Gürçayır Köyünde bulunan Ada:114, Parsel:240 bulunan y:556600-556800, x:4552000-4552200 koordinatları arasında kalan taşınmaz imar planında “İlköğretim Alanı” olarak ayrılmış bulunmakta olup; “Özel Eğitim Alanı” olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince imar tadilatının onaylanması; yapılan açık oylama sonucu oy çoğunluğu(10 kabul oyuna karşılık, 1 çekimser (Gülseren ÇANKAYA)) ile kabul edildi.

9/2-İlimiz Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz eski hizmet binasının üst katını kiralamış olan Kürşat PEHLİVAN’ın 29/12/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz eski hizmet binasının üst katını kiralamış olan Kürşat PEHLİVAN kira müddeti dolmuş olduğundan kira süresinin uzatılması talebinde bulunmuştur. Meclisimizce yapılan inceleme sonucu; Kürşat PEHLİVAN’ın birikmiş borçlarının % 15’inin peşin kalan kısmının aylık taksitler halinde aylık kira (eski borç+yeni kira) bedeli ile birlikte ödenmesi; bundan böyle birikmiş kira bedeli şartname hükümlerine aykırı hale geldiğinde tahliye sebebi olacağı; bu şartlar dikkate alınarak 1+2+2 yıl şeklinde kira müddetinin(1 yıl sonunda kira ücretinden doğan tüm borçlarının kapatılmış olması ve sözleşme hükümlerine tamamen riayet edilmesi halinde sözleşme süresinin 2 yıl daha uzatılması; ikinci yılın sonunda yukarıdaki hususlara riayet edilmesi halinde iki yıl daha sözleşme süresinin toplam 5 yıl uzatılmasına) şeklinde uzatılmasına oy birliği ile karar verilerek toplantının 07/01/2011 Cuma günü saat 14:00’e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.


2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 3.OTURUMU

07/01/2011 cuma günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.

9/3-19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” gereği hazırlanan “Ardahan Belediye Başkanlığı Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) Fıkrası gereğince kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.9/4-Sadrettin ERDOĞAN’ın 30/11/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Kaptanpaşa Mahallesi Ada:296, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde bitişik arsa sahibi Sadrettin ERDOĞAN’a ait binanın taşmış olduğu görüldüğünden; Belediyemize ait olan arsa yalnız başına kullanıma elverişsiz olduğundan, yapılaşmaya elverişli olmadığından; taşan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince bitişik arsa sahibine bedeli karşılığında satışına oy birliği ile karar verildi.

9/5-Belediyemize ait şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapıldığı Otogarda bulunan WC’lerin işletmeciliği yapmakta olan Abdullah DEMİRTAŞ’ın 16/12/2010 tarihli dilekçesi gereği;

Belediyemize ait şehir merkezinde bulunan umumi WC’lerin İlimizin nüfus yoğunluğu ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) fıkrası

gereğince; halen kullanmakta olan işleticiler tarafından; su sayacı taktırmak ve su giderleri kendilerine ait olmak, ayrıca; bakım ve onarımını yaptırmak üzere kendileriyle protokol yapılmak şartıyla kira ücreti alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

2464 sayılı Belediye Yasasının 97.maddesi gereğince WC ücretlerinin 50 Krş. olarak

belirlenmesine oy birliği ile karar verilerek toplantının 10/01/2011 pazartesi günü saat : 14:00’a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
2011 TOPLANTI YILI 1.BİRLEŞİMİNİN 4.OTURUMU

10/01/2011 pazartesi günü meclis üyelerinin çoğunluğun olması sebebiyle toplantıya başlandı.
9/6-Belediyemiz tarafından Serhat Kalkınma Ajansı ve Sosyal Destek Programına sunulan projelerden onaylananların yürütülmesi için Belediyemizi temsile ve ilzama ; Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY’a, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesinin (g) fıkrası gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9/7-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 237 sayılı Taşıt Kanununun 2.fıkrası gereğince 4x4 binek tipi araç alınmasına oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Belediyemiz hizmet araçlarından 75 AK 211 plakalı binek tipi aracın satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9/8-Fehmi BOZKURT’un 08/07/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:14, Parsel:110’da bulunan Belediyemize ait taşınmaz üzerine 109 nolu parseldeki yapılardan taşma olduğu Belediyemiz İmar Komisyonunca tespit edilmiştir. Bu iki parsele ait mülkiyet kayıtlarının çıkarılıp, hissedarlar tespit edildikten sonra bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.9/9-İdris DENİZ’in 26/10/2010 tarihli dilekçesi gereği;

İlimiz Kaptanpaşa Mahallesi Daracık Sokak üzerinde Ada:282, Parsel’3’de Belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmazın; Daracık Sokağa bağlantısı bulunan kısmının yol olarak bırakılması, o bölgedeki işyerlerinin kullanımındaki park alanlarının ayrıldıktan sonra kalan bölümünün ifraz yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince ihale usulü ile satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.9/10-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) maddesi gereğince İlimizde faaliyet göstermekte olan ticari taksi sayılarının 84 tanede sabitlenmesine; kayıtlı olanlar haricinde tahsis belgesi verilmemesine; ticari taksi sayılarının artışı İlimizin ihtiyacına göre ileride yeniden belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9/11-5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Başkan ve Üyelerinin toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının 69.-TL.olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10-Dilek ve temenniler: Belediye Başkanı Faruk KÖKSOY, meclis toplantısında alınan kararların hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle oturumu sona erdirdi.

Faruk KÖKSOY Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi
Belediyemiz Meclisinin 05/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı 5393 Sayılı Belediye Yasasının 23.Maddesi gereğince
KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

…/…/2011
Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı

İlimiz Belediye Meclisinin 05/01/2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 23.Maddesi gereğince hukuka aykırı görülmediğinden/görüldüğünden

1)İdari Yargıya başvurulması uygun görülmüştür.


2)İdari Yargıya başvurulmasına gerek görülmemiştir.


.../...2011


Mustafa TEKMEN

Vali
Yüklə 86,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə