T. C. BÜYÜkorhan kaymakamliğI İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüYüklə 56,33 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü56,33 Kb.
#101617

T.C.

BÜYÜKORHAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 14757450-903.07.01- 01/10/2015

Konu : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Görev Dağılım Yönergesi.

KAYMAKAMLIK MAKAMINA


BÜYÜKORHANİlgi : a) 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04/12/2012 tarih ve


202352 sayılı yazısı(2012/43 sayılı Genelge)

18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ve ilgi b genelge gereği 01.10.2015 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce yürürlüğe konulmak üzere hazırlanan Görev Dağılım Yönergesi onaylanmak üzere ilişikte sunulmuştur.

Olurlarınıza arz ederim.

Suat TOPAL

İlçe Milli Eğitim Müdürü V.

İlçe Milli Eğitim MüdürüOLUR

01/10/2015


Mehmet YILDIZ


Büyükorhan Kaymakamı

EK : 1 Adet Görev DağılımYönergesi.

BÜYÜKORHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HİZMET ŞUBELERİ VE BÖLÜMLERİN GÖREV DAĞILIMI
İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Şefler, VHKİ, Memurlar ile Hizmetlilerin yerine getireceği görevler 18 11. 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ” ile Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2012/43 sayılı Genelgesine uygun olarak aşağıya çıkarılmıştır.
Suat TOPAL – İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür.
Mehmet ORHAN – Şube Müdürü

 1. Temel Eğitim Hizmetleri.

 2. Din Öğretimi Hizmetleri.

 3. Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri

 4. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri.

 5. Ortaöğretim Hizmetleri.

 6. Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri.

 7. Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri.

Serkan ÇELİK – Şube Müdürü

 1. Hukuk İşleri Hizmetleri.

 2. Destek Hizmetleri

 3. İnşaat ve Emlak Hizmetleri.

 4. Bilgi İşlem.ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri.

 5. Strateji Geliştirme Hizmetleri.

 6. İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri

 7. Teftiş ve Soruşturma HizmetleriSN

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVLENDİRİLDİĞİ BÖLÜMLER

BAĞLI ÇALIŞAN MEMURLAR

ÜNVANI

1


Ali Osman BAŞARANŞef 1. EĞİTİM ÖĞRETİM

 1. Öğretim programları, öğrenci iş ve işlemleri,

 2. Eğitim kurumlarının açma ve kapama iş ve işlemleri,

 3. Eğitimde iyi örnekler,

 4. Yatılılık ve bursluluk iş ve işlemleri

 5. Kültür işleri,

 6. Gezi onayları,

 7. Beden eğitimi ve izcilik işlemleri,

 8. Bayram ve törenler,

 9. Tanıtım faaliyetleri,

 10. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün toplantıların organizasyonu

Mecit İLİK

VHKİ

2-TEMEL EĞİTİM

 1. Okul Öncesi ve İlköğretim iş ve işlemleri,

 2. Ortak Sınavlar iş ve işlemleri

Mecit İLİK

VHKİ

3-ORTAÖĞRETİM

 1. Genel Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi iş ve işlemleri,

 2. YGS ve LYS iş ve işlemleriMecit İLİK

VHKİ

4-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

 1. Meslek Liselerinin iş ve işlemleri,

 2. 3308 sayılı kanun kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemler.

Orhan KOYUN

VHKİ

5-DİN EĞİTİMİ

 1. İmam hatip ortaokulu, imam hatip lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi iş ve işlemleri.

Mecit İLİK

VHKİ

6-HAYAT BOYU ÖĞRENME

 1. Halk Eğitim faaliyetleri,

 2. Açıkögretim,

 3. Halk eğitim denklik,

 4. Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezinin iş ve işlemleri.

Orhan KOYUN

VHKİ

7-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI VE REHBERLİK

 1. Özel okul, özel dershaneler, özel kurslar ve MTSK ile ilgili her türlü işlemler,

 2. MTSK sınavları,

 3. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve engelli öğrencilerin eğitim giderleri ile ilgili işlemler,

 4. Özel yurtlarla ilgili (denetim dahil) her türlü işlemleri yürütmek.

 5. Ram ve eğitim uygulama okulunun işlemleri,

 6. Engelli öğrencilerin taşınma iş ve işlemleri,

Madde bağımlılığı, risk grupları ve şiddet olayları ile ilgili işler.

Ali Osman BAŞARAN

(Yazışmalar, Ali Osman BAŞARAN tarafından görev verilen memur tarafından yapılacak)


(Mecit İLİK)

Mustafa DOĞRU

ŞEF

VHKİ


8-İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

 1. Atama ve görevlendirmeler(personel, öğretmen ve yönetici),

 2. Özlük, disiplin ve ödül işlemleri,

 3. Emeklilik işlemleri,

 4. Pasaport ve yurtdışı işlemleri,

 5. Adaylık kaldırma iş ve işlemleri,

 6. Sendikalar iş ve işlemleri,

 7. Mazeret, hastalık ve yıllık izin işlemleri,

 8. İlksan iş ve işlemleri,

 9. Öğretmen şeref belgeleri iş ve işlemleri,

 10. Personel kimlik kartları iş ve işlemleri.

 11. Personel, öğretmen ve yöneticilerin hizmetiçi eğitim iş ve işlemleri,

 12. Temel ve hazırlayıcı eğitim iş ve işlemleri

 13. Hitap ile ilgili işlemler.

9-HUKUK HİZMETLERİ

 1. Adli ve idari davaların takibi işlemleri,

 2. İcra davaları ile ilgili işlemler,

 3. İnceleme ve soruşturma ile ilgili iş ve işlemler,

 4. Hukuk ve mevzuat ile ilgili iş ve işlemler.

Mustafa DOĞRU

VHKİ

10-TEFTİŞ

Teftiş iş ve işlemleri.Mustafa DOĞRU

VHKİ

11-İNŞAAT VE EMLAK BÖLÜMÜ

 1. İnşaat ve emlak, eğitim yapıları ile ilgili iş ve işlemler,

 2. Büyük ve küçük onarım iş ve işlemleri İşletmeler,
Davut BAŞAK


VHKİ

12- DESTEK HİZMETLERİ

 1. İşletmeler

 2. Ders araç ve gereçleri ve donatım ihtiyaçları,

 3. Taşınır taşınmaz iş ve işlemler,

 4. Lojman, yemekhaneler, öğretmenevlerinin işlemleri,

 5. Döner sermaye,

 6. Satın alma işlemleri,

 7. Taşıma ve yemek ihaleleri ve öğrenci servisleri(özel eğitim okulu hariç) işlemleri,

 8. Temizlik, güvenlik, aydınlatma işlemleri,

 9. Sivil savunma hizmetleri ile ilgili işlemler.

 10. Yolluk ve kırtasiye ile ilgili işlemler.

 11. Ücretsiz ders kitapları, evrak ve arşiv hizmetleri

 12. Hizmet alımı ihale iş ve işlemleri ve ücretleri

 13. Odun kömür ve sıvı yakıt ihale ve ödemeleri,

 14. Hizmet aracının bakım onarım ve mazot ihaleleri,

 15. Taşınır (Yıl sonu) ile ilgili işlemler.

Davut BAŞAK


VHKİ

13- STRATEJİ GELİŞTİRME

 1. Muhasebe (tahakkuk),

 2. Personel maaş, ek ders ve harcırah ödemeleri,

 3. Ücretli öğretmen iş ve işlemleri ve ücretleri

 4. İş-Kur iş ve işlemleri ve ücretler

 5. Su, elektrik ve internet ödemeleri ile ilgili işlemler,,

 6. Mahkeme giderleri ile ilgili işlemler,,

 7. Promosyon ile ilgili işlemler,,

 8. Milli eğitim müdürlüğünün ve okulların ödeneklerinin takibi ve harcanması,

 9. Milli eğitim müdürlüğünün hesaplarının takibi ve harcama işlemleri,

 10. Okul aile birlikleri ile ilgili işlemler,

 11. Kişi borçları ve kamu zararları ile ilgili işlemler,

 12. SGK ile ilgili işlemler.

Erol KORTAK


VHK

VHKİ İ


13- STRATEJİ GELİŞTİRME

 1. İş takvimi,

 2. Stratejik plan,

 3. İstatistik,

 4. Brifing,

 5. Hizmetlerin verimliliği ve vatandaş memnuniyet anketleri,

 6. Kamu standartları,

 7. AR-GE iş ve işlemleri,

 8. TKY,

 9. Yerel, ulusal ve uluslar arası projeler AB projeleri İl ve İlçe milli eğitim müdürlüğünün yürüttüğü projeler,

 10. Tefbis ile ilgili işlemler,

Orhan KOYUN

VHKİ

14-BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

 1. Uzaktan eğitim,

 2. Alo147,

 3. Bimer

 4. Elektronik imza ile ilgili işlemler

 5. Bilgisayar sınav hizmetleri,

 6. Fatih projesi,

 7. BTS sınıfları,

 8. Bilişim teknolojileri,

 1. Formatör görevlendirmeleri iş ve işlemleri

Orhan KOYUN

VHKİ

15- DYS ile ilgili işlemler ile DYS’den Gelen-Giden evrak işlemlerinin sistem üzerinden işlenmesi ve ilgili kişilere havale yapılması

Suat LAFDUYMAZ

VHKİ

16-Arşiv hizmetlerinin yürütülmesi

Orhan KOYUN

VHKİ

17-Gelen telefonlara bakıp, gereğinin not olarak ilgili kişiye ulaştırılması.

Orhan KOYUN

VHKİ

18-Gün içerisinde belli zamanlarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elektronik posta adresinin kontrol edilmesi ve görev alanıyla ilgili elektronik postalarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması

Suat LAFDUYMAZ

VHKİ

19-BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Web sitesinin güncel tutulması.Suat LAFDUYMAZ

VHKİ


Şef/Şeflerin ortak görevleri


 1. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.


Tüm Memurların ortak görevleri


 1. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü ve Şef tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.

 2. Evrakların standart dosya planına göre dosyalarına kaldırılması, özlük dosyalarına kaldırılacak evrakların kaldırılması

 3. Posta zimmetlerinin zamanında ve titizlikle yerine getirilip giriş ve çıkışların tutulması ve eksikliklerin amire bildirilmesi.

 4. Okullara ait evrakların her okulun dolabına koyulması.

 5. Daireye ait fotokopilerin çekilmesi.

 6. Günlü evrak ve raporların takibi ve süresi içerisinde sonuçlandırılması

 7. Her türlü yazı ve dosyaların daire içinde ve dışında dağıtılması, toplanması ve müracaatta bulunan kişilere yol gösterilmesi.


Ümit ÇALLI (Hizmetli olarak görevli):


 1. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Şef ve memurlar tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.

 2. 1.Birinci derecede zimmetle teslim alınan 16 HT 469 plakalı Hizmet Aracını her zaman temiz ve bakımlı bir şekilde göreve hazır bulundurmak.

 3. Göreve gitmeden önce TAŞIT GÖREV EMRİ(EK-1)ni doldurup imzalatmak.

 4. Amirin izni ile yapılacak Araç bakım ve onarımı ile ilgili EK-6 formunu eksiksiz doldurmak.

 5. Şoför değişikliği halinde Taşıtın Kimliği ile ilgili EK-5 formunu doldurmak.

 6. Akaryakıt alımlarında EK-7 formunu doldurmak.

 7. Karşılaşılabilecek her türlü kazada zaman kaybetmeden EK-8 formunu doldurmak.

 8. Aracın muayene ve sigorta işlemlerini zamanında yaptırmak.

 9. Daire dışı evrak dağıtımını yapmak.

 10. Mesai saatlerine uymak ve Amirin izni olmadan görev mahallini terk etmemek.

 11. Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

 12. Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin temizliğini yapmak(Müdür, Şube Müdürü, Bütçe Hizmetleri, fotokopi odası ile bu birimlerin bulunduğu ara salon ve WC ler)

 13. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürünün vereceği evrakları evrak kayıt bölümüne teslim etmek.

 14. Fotokopi İşlerini yapmak..

 15. Bürolarda görevli memurlar tarafından verilen evrakları ilgili bölümlere vermek.

 16. Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.

 17. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Şef, memur tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.

01/10/2015Suat TOPAL

İlçe Milli Eğitim Müdürü V.

Yüklə 56,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə