T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesiYüklə 145,94 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü145,94 Kb.

T.C.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İnönü Tıp Fakültesi

2018-2019 DÖNEM 1-2

SEÇMELİ DERSLER TANITIM KİTABI

Seçmeli Ders Koordinatörü Doç. Dr. Şimay GÜROCAK

Dönem I Koordinatörü Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN

Dönem II Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZTÜRKEBRU SANATI

Dersi Yürüten: Ebru Sanatçısı Selma ÖLEŞ

e-posta: oles.selm@gmail.com

Tel: +90 533 513 79 01

DERSİN AMACI: Tıp fakültesi öğrencilerinin seçmeli ‘Ebru Sanatı’ dersinde geleneksel Türk süsleme sanatları hakkında genel bilgiler edinmesi, renk bilgisi, malzeme tanıma ve kullanmanın yanı sıra uygulamalı olarak Ebru yapabilmesi amaçlanmaktadır. Ebru bir kâğıt süsleme sanatıdır. Hemen tüm geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi usta-çırak yöntemiyle öğrenilen Ebru sanatı, sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenir. Emek ve sabır isteyen bir sanat olan ebrunun geri dönüşü ve tekrarı yoktur.

Ebru sanatı iyileştirici, rahatlatıcı ve huzur verici özelliklerinden dolayı eski tarihlerden bu yana Bimarhanelerde (özellikle eski ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde) bir sağaltım yöntemi olarak kullanılmıştır. Ebru sanatı dersinde Tıp Fakültesi öğrencilerinin yoğun eğitim sürecinde stresten biraz olsun uzaklaşarak ruhsal yönden rahatlamaları, pozitif düşünmeye yönlenmeleri, aynı zamanda fizik ve kimya kanunlarının uygulandığı geleneksel bir sanatımızı öğrenmeleri hedeflenmektedir.DERSİN KAZANIMLARI: Sanat, insanlığın ortak bir değeri olarak hoşgörü ve anlayış köprüleri kuran bir değerdir. Tıp Fakültesi öğrencileri Ebru sanatı dersinde teorik ve uygulamalı olarak ebru sanatını, ebru malzemelerini ve bunların kullanımını öğrenecek aynı zamanda sabır, hoşgörü ve ruh dinginliği kazanarak renklerin büyülü dünyasında her biri tek olan ebrulu kâğıtlar üretecektir. Ebru çalışmaları öğrencilere yaratıcılık, pratiklik ve çabuk karar verebilme yetilerini kazandıracaktır. Suyun üzerinde tamamı doğal malzemeler kullanılarak ve başlangıçta ortaya ne çıkacağı belli olmayan, sabırla yapılan Ebrular arasından seçilecek eserlerle öğrenci sergisi düzenlenecektir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ebru sanatı dersi usta-çırak yöntemiyle birebir öğrenilmektedir. Öğrenciler teorik bilgileri aldıktan ve malzemeleri tanıdıktan sonra tekne üzerinde çalışarak uygulamalı olarak Ebru yapacaklardır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %75 uygulama, %25 teorik sınav ile değerlendirme yapılacaktır. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Aydınlık, temiz, tozsuz, geniş ortam. Donanım: Tekne, masa, ezilmiş hazırlanmış denizkadayıfı veya kıvam artırıcı, fırçalar, boyalar, bizler, sığır ödü, kâğıt, temizleme kâğıdı, tarak, kavanozlar (200cc x 10-20 adet), spatula, kurutma ortamı, çöp kovası, eldiven (isteğe bağlı).

YAZIM ATÖLYESİ

Doç. Dr. Ebru BURCU YILMAZ İletişim: ebru.yilmaz@inonu.edu.tr Tlf: 0 532 670 15 20

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: İnsanlar arasındaki iletişimin temel aracı olan dil, sözlü aktarımın yanı sıra yazılı ifadeye de gereksinim duyar. Yazarak düşüncelerini terbiye etmeyi öğrenen insan, dili gündelik hayattakinden farklı bir şekilde estetize ederek kullanabilir. Yazma atölyesi, dilin iletişim kurma işlevinin yanı sıra insan gerçeğinin bütün boyutlarıyla ifade edilebilmesi için farklı işlevlere de ihtiyaç duyar. Yazma atölyesi kapsamında edebi türlerin ve kurmaca metinlerin rehberliğinde yazma becerisi kazandırma ve var olan becerilerin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Metnin ne söylediğinden ziyade nasıl söylediği sorusundan hareket eden yazma atölyesi, öğrencilere dilin doğru kullanımına dair donanım kazandırmanın yanı sıra metnin yazılma sürecinde yazar-eser ve okuyucu arasındaki ilişkinin mahiyetini sorgulama konusunda da bilinç ve farkındalık sunabilir.

DERSİN KAZANIMLARI: Yazı yazma becerisi kazanan öğrencilerin duygu ve düşüncelerini daha rahat ve düzenli bir şekilde aktarmaları mümkün olabileceği gibi, sağlıklı bir iletişimin gerçekleşebilmesi için de yazı diline hâkimiyet, yazan veya konuşan kişiye önemli kazanımlar sunabilir. Yazı yazma becerisi kazanan öğrenci aynı zamanda yazılı bir metnin oluşum süreci hakkında da bilgi sahibi olarak yazarın metni yaratırken kullandığı strateji ve araçları örnek metin üzerinde görme imkânı bulur. Ders materyali olarak kullanılan edebî metinler sayesinde kurmaca metnin bilimsel bir metinden ayrılan yönlerini görebilmenin yanı sıra, öğrenciler, bir yazıya edebîlik vasfı kazandıran ölçütlerin neler olabileceğini uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulacaklardır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Yazı dilinin genel özellikleri ve konuşma dilinden ayrılan yönlerine dair karşılaştırma yapıldıktan sonra yazılı bir metnin oluşumu evreler halinde anlatılacaktır. Öğrenci katılımının gerekli ve önemli olduğu bu derste, her öğrencinin yazma üslûbunun farklılığı dikkate alınarak belli bir şablon üzerinden değil, anlatım tekniklerinin çeşitliliğine dayanan bir öğretim süreci gerçekleştirilecektir. Her ders, örnek yazılı metinler belirlenerek, bu metinlerin yazara, esere ve okura dönük eleştiri yöntemleriyle nasıl anlamlandırılabileceği üzerine yorum denemeleri yapılacaktır. Teorik bilginin yerleşmesi ve örneklerin değerlendirilmesinin ardından öğrencilerin kendi yazdıkları metinler üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Yazı atölyesinin temelinde öğrencinin yazı dilini bilinçli bir şekilde kullanması ve yazma yöntemlerini tanıması gibi teori ve pratik uygulamaların bir arada olduğu bir öğrenim süreci yer almaktadır. Bu sebeple öğrenciler teorik bilgilere sahip olma dereceleri ve metin yazarlığı konusunda kaydettikleri aşamalar açısından değerlendirilecektir. Dersin sonunda her öğrencinin kendi kaleminden çıkan bir öykü ya da deneme tarzında yazılmış bir metne sahip olması beklenmektedir.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi derslikleri.

ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNE YAKLAŞIM

Öğr.Grv.Uygar SALMAN

E-posta : uygarsalman@gmail.com Tel : 05302736493
DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencileri seçmeli ders olarak “Engelli bireyler ve ailelerine yaklaşım” eğitimi tercih ettiklerinde; öğrencilerimizim dez avantajlı insanlar konusunda bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu dersimizle farklıları tanımaları empati becerilerini artıracak olup ve insan ilişkilerini olumlu yönde geliştireceği, meslek yaşantılarında da daha başarılı sonuçlar alabilmeleri hedeflenmektedir.
DERSİN KAZANIMLARI: Öğrencilerimizin zor bir hayat sahip kişilerin ve ailelerin kısıtlılıklarını bilmeleri ve onlarla ayını dili yakalayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kazanımlarla ileri ki dönemlerde hastaya yaklaşım konularında daha verimli bir birey haline gelinmesi hedeflenmektedir.
DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öncelikle teorik kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. İlerleyen süreçlerde de öğrenilen kavramaların somut örnekleriyle karşılaşılabilecekleri engelli araştırma ve uygulama merkezindeki velilerimizle belirli bir zaman dilimde karşılaşmaları sağlanarak bu anlamda kazanılan kavramları uygulamalarla pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
BAŞARI DEĞERLENDİRME: Teorikte öğretilen tüm kavramalar yazılı sınavla belirlenecek. Ayrıca uygulamalardaki performanslar da bu değerlendirme sürecine dâhil edilecek.
DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEM: 2018 – 2019 yılı güz dönemi
DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Dersliği

Engelli Araştırma ve Uygulama MerkeziDANS (ARJANTİN TANGO)

Volkan ŞAHİNOĞLU Tel: 0535 352 3139

DERSİN AMACI VE İÇERİĞİ: Kişinin hareketlerinin algılanması, fark edilmesi ve hareket repertuvarının genişletilmesi sonucu bireyin farkındalığını arttırmaya, yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirebilmesine yardımcı olmak. Bireyin estetik yönünün gelişmesini ve uluslararası dans kültürünü tanımasını sağlamak. Ayrıca fiziksel olarak sağlıklı bir yaşam sürmesine destek vermek.

DERSİN KAZANIMLARİ :

Kişisel farkındalık, özgüven, bağımsız olabilme yetisi ve sağlıklı bireyleşme,


Düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilmek,

Değişkenlerle başa çıkabilme ve adaptasyon mekanizmalarının gelişimi, - Çok yoğun, baskın düşünce ve hislerin ifade edilebilmesi ve bu hislerle başa çıkabilme,

Sözel ve hareketli iletişim yöntemlerini geliştirme,

Yaratıcı yöntemler, dans, müzik ve oyun aracılığıyla güvenli bir ortamda içsel kaynaklara ulaşım,

Kişiye kendi ve başkaları üzerindeki etkisini yargılanmadan yaratıcı ve destekleyici bir ortamda deneyimleme olanağı sunmasıdır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMLERİ : Dersin temel teorik bilgilerinin aktarılması sonrası uygulamalı olarak işlenmesi uygun görülmüştür.

DERSİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ : Öğrencilerden verilen eğitimleri doğaçlama bir şekilde sergilemeleri istenecektir değerlendirmeleri bu yöntemle yapılacaktır.Devam zorunluluğu vardır.


DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEM : 1. ve 2. Dönemleri kapsamaktadır.

DERSİN İŞLENECEĞI YER : Konuk evi zemin kat veya Eğitim Fakültesi B blok Zemin kat Aynalı Dans Salonu.


YOGA DERSİ

Öğr.Grv.Oktay CEVİZ

oktay.ceviz@inonu.edu.tr Tel. 0532 708 58 51

DERSİN AMACI: Yoga tüm beden, zihin, duygu ve ruh sağlığımızı doğal dengesine kavuşturmayı amaçlar. Aynı zamanda Yoga, modern yaşamın getirdiği stresi ve kaygıları uzaklaştırma yöntemidir.

DERSİN KAZANIMLARI:

 • Doğru nefes almayı öğreterek enerji kontrolü sağlar,

 • Vücut esnekliği kazandırır,

 • Konsantrasyon becerisini artırır (zihin kontrolü),

 • Özgüveni arttırarak hayatla baş etme becerisini yükseltir.

 • Zindelik ve iç huzuru verir.

 • Sahip olduğunuz potansiyel yetilerinizin açığa çıkmasına yardımcı olur.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin Yoga’nın değerli kazanımlarına gösterdikleri tutum ve temel yeterlilikleri (başlangıç seviyesi) sağlama becerisine göre uygulama performansları değerlendirilecektir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Derslikleri.

SAĞLIK İÇERİKLİ MESAJ ÇÖZÜMLENMESİ

Dersi Yürüten: Dr. Öğr. Üyesi M. Barış YILMAZ

DERSİN AMACI: Öğrencilerin iletişim alanındaki güncel kavram ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve uygulamasını yaptırabilmek. İletişim ile ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmelerini sağlamak.

DERSİN KAZANIMLARI: Derse katılım sağlayan öğrenci,

-İletişim ile ilgili tanım ve kavramları sıralayabilir,

- İletişim türlerini bilir ve sıralayabilir,

- Günlük hayatta kullanılan iletişim yöntemlerini kavrar,

- Beden dili ve sözsüz iletişimin ipuçlarına hakim olur,

- Konuyla ilgili son gelişmeleri takip edebilir.DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ders öğretim üyesi tarafından teorik olarak anlatılacak, öğrencilerin aktif katılımlarının sağlanması için drama teknikleriyle iletişim simülasyonları uygulanacaktır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin iletişim simülasyonlarında uyguladıkları yöntemler gözlenecek ve başarı değerlendirmesi buna göre yapılacaktır.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Derslikleri.

SEÇMELİ MÜZİK DERSİ

YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Cemal YURGA

cemal.yurga@inonu.edu.tr Tel. 542 713 77 92DERSİN AMACI: öğrencilere müzik sevgisi kazandırmak, bütün müzik türlerini bilinçli dinleyerek, keyfini almak. Çalgıların içinde en önemli çalgı olan klavyeli çalgılardan orgu iki elle çalmayı öğrenerek, müziğin nasıl yapıldığını da algılamak ve müzik dünyasının engin derinliğindeki kaliteleri yakalamak.

DERSİN KAZANIMLARI: öğrencinin org laboratuvarında öğretmeni ile birlikte öğrendiği ritim, nota ve org çalım tekniklerini evinde veya yurdunda da uygulaması ile ilerleme sağlayarak, iki elini-10 parmağını kullanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacak. On parmağını kullanma becerisi ona kendi mesleğinde de birçok olayı aynı anda düşünmesini, kurgulamasını ve gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ BİÇİMİ: Müziğin en önemli ögesi olan ritim çalışmalarından başlanarak Türk ritimleri de dahil olmak üzere ilerlerken nota öğretimi de yapılacak. Bu arada piyano çalım tekniklerine girilerek uygulamada da ilerleme sağlanacak ve ritim ile nota çalışmaları bittikten sonraki aşamada çalım tekniklerine ağırlık verilerek iki elin hızlanması sağlanacaktır.

BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: dersteki çalışmalar okul dışında da uygulamayı gerektirdiğinden, çalışmalar her hafta yakından takip edilecek ve öğrencilere her hafta başarı notu verilecektir. Bu arada bazı öğrencilerin seviye üzerine çıkması da doğaldır. O takdirde sınıfın genel düzeyi esas alınacaktır.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: dersler eğitim fakültesi C Blok’taki müzik öğretmenliği binasındaki 100 nolu org laboratuvarında işlenecektir.

DERS GEREÇLERİ: verilen ev ödevlerinin öğrencinin uygulayabilmesi için kendisinin de bir org sahibi olması gerekecektir. Ayrıca Prof. Cemal YURGA ile M. Cem YURGA’nın birlikte hazırladıkları Okul Şarkıları İle Org Öğreniyorum” kitabı üniversitemiz yayınevi kitap satış bürosundan temin edilecektir.

TÜRK ÇİNİ SANATINDA TIP UYGULAMALARI

Ayşe DENİZLİ Tel. 0532 236 72 02

ayse.denizli@inonu.edu.tr

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli Türk ÇiniSanatında Tıp Uygulamaları dersi almalarında; öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini koordineli bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Böylelikle bireylerin düşünsel, çizgisel tasarım güçlerini disipline ederek, tek boyuttan iki boyuta ve çizgiyle üçboyutlu motif ve desen çalışmalarında psiko-motor ve beden kasları gibi çok yönlü otokontrol sistemlerini koordineli ve düzenli olarak kullanmaları hedeflenmektedir.DERSİN KAZANIMLARI: Geleneksel El Sanatlarından biri olan Çiniderslerinde, tıp öğrencileri ile teknik ve pratik açıdan uygulamalar yapılacaktır.Türk çini motif ve desenlerinin çini bünyeler üzerine aktarılması, tahrir(kontür) yapılması, sır altı boyalarıyla boyanması, fırça tutma tekniğinin öğrenilmesi gibi pek çok uygulama 12 haftalık ders kapsamında gösterilecektir. Yapılan çini ürünler, sırlanacak ve seramik fırınlarında pişirilecektir. Ders programı tamamlandıktan sonra öğrenci sergileri ve belirlenen bir duvar yüzeyine uygulaması yapılacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim elemanı ve öğrencilerin bu derslerde interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin kavrama ve bireysel yeteneklerine Türk Çini Sanatını tanıma, algılama ve uygulama çalışmaları yapılacaktır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-II. Dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Seramik Atölyesi-Merkez Kampüs-Malatya

FİLM İZLEME VE YORUMLAMA (SİNEMA)

Prof Dr M.Çağatay TAŞKAPAN

taskapanmc@yahoo.com

0 532 3561894

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Sinemanın esas amacı insanları bir kaç saat eğlendirip hoşça vakit geçirtmektir. Filmler eğlence içindir. Filmler geçtikleri zamanın ve mekanın belgeleridir. Filmler kendini ifade etmenin sanatsal biçimidir. Farklı deneyimler yaşayan karakterlerin hikayelerini anlatırlar.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli ders olarak sinema eğitimini tercih ettiklerinde; farklı bir bakış açısı kazandırmak, estetik zevk uyandırarak kurguya dayalı anlatım boyutunda kültür, düşünce ve bilgi aktarımı ile zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.DERSİN KAZANIMLARI: Filmin incelenmesi genellikle, filmin içeriği ve tekniği hakkında kişisel gözlemler ve değerlendirmeler içerir. Bir analiz filmin belirli sinema tekniklerini ve film öğelerini nasıl kullandığını veya seyirciyi belli yönde tepki vermeye yönlendirecek ve seyircinin konu hakkında çıkardığı belirli fikirlerin nedenini öğrenmek üzere sorgulamalar yapacak atılımların birleşimidir.

Derslerde sinemanın teorik ve pratik uygulamaları ile öğrencilerin, tıp dışı farklı disiplinleri kıyaslamaları; yaşam ve sanata ilişkin farklı bakış açılarını değerlendirmeleri; her iki alandan edinilen bilgiler sonucu yeni yorumların elde edilmesi temel kazanımlar olacaktır.DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim üyesi tarafından temel olan bilgiler teorik ders şeklinde verilecek olup eğer gerekirse pratik uygulamalar öğrenciler ile beraber saha uygulaması şeklinde yapılması planlanmıştır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Öğrencilerin bir filmi izlemeleri, anlatmaları, sunumları sonucu başarılı olup olmadığına karar verilecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: Birinci ve ikinci yarıyıl boyunca

DERSİN İŞLENECEĞİ YER:Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Seminer Salonu

TIP VE RESİM

Öğr.Gör. Necmi KARKIN

nkarkingsf@gmail.com

05054967268

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Sanatın insan ruhuna etkilerinin bilinmesi, Doğa ve estetik arasındaki uyumun yansımalarının görebilmeyi ve İnsanın kendini görsel olarak anlatma yetisinin güçlendirilmesi kazandırılacaktır. Estetik duygunun yaşam pratikleri açısından görülmesi sağlanacaktır.

DERSİN KAZANIMLARI: İnsanın kendini görsel olarak anlatma yetisinin güçlendirilmesi kazandırılacaktır. Sanatın yeteneği yansıtması düşüncesinin yanı sıra duygusal yapının da sanatsal olarak dışavurumu sağlanacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ..Tıp ve resim arasındaki tarihsel süreç ilişkisel olarak anlatılacak. Örnekler gösterilecek.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Uygulama pratikleri sonrasında proje çalışmaları dosyası değerlendirilecektir. Devam zorunluluğu vardır

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Derslikleri.

BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ, ARAŞTIRMA

TEKNİKLERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

Prof Dr Halil Düzova

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Bu derste, araştırma konularını seçme, araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, araştırmanın gereği ve önemi, araştırmada temel kavramlar, araştırmanın konusu, araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, araştırma yöntem ve modelini belirleme, problem cümlesi, ilgili kaynaklar (kaynak taraması), araştırma probleminin cevabı (hipotez), araştırmanın amaç ve ifadelendirilmesi, araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar), araştırmanın yöntemi, verilerin toplanması, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme ve nasıl sunum hazırlanacağı öğretilecektir. Devam eden haftalarda da toplanan verinin bilimsel bir makale olarak adım adım nasıl hazırlanacağı, uluslararası veya yerel dergilere yayınlanmak üzere nasıl gönderileceği öğretilecektir.

DERSİN KAZANIMLARI: 1. Bilimsel bir araştırmanın kavram olarak ne olduğunu öğrenilmiş olacak.

2. Bilimsel araştırma öncesi konu seçiminin, araştırma yöntemi ve modelinin nasıl belirlendiği, araştırmanın safhalarıyla gerçekleştirilmesi öğrenilmiş olacak.3. Yurtdışı veya yurtiçi dergilere makale gönderilmesi ve yayınlanması öğrenilmiş olacak.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Ders haftada 2 saat olacak şekilde, teorik olarak işlenecektir. Öğrencilere temel düzeyde bir araştırma projesi hazırlama ödevi verilecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Güz döneminde 1 adet proje, bahar döneminde ise 1 adet makale hazırlanması.. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi

DERSİN İŞLENECEĞİ YER : Tıp Fakültesi Amfi 1

TIPTA SERAMİKLE ÜÇBOYUTLU DÜŞLEME

Yrd. Doç. H. Serdar MUTLU

e.posta hsmutlu.gmail.com

0533 396 8046


DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli seramik sanatı eğitimi dersleri almalarında; öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini koordineli bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Böylelikle bireylerin düşünsel, çizgisel tasarım güçlerini disipline ederek, üçboyutlu çalışmalarda psiko-motor, devinişsel ve beden kasları gibi çok yönlü otokontrol sistemlerini koordineli ve düzenli olarak kullanmaları hedeflenmektedir.

DERSİN KAZANIMLARI:Bu derslerde, öğrencilere tıp fakültesi dışında farklı disiplinlerdeki öğretim elemanlarıyla ve teorik-uygulama atölyelerini tanımaları ile çalışma prensipleri hakkında bilgiye sahip olarak, yaşama ve sanata dair farklı bakış açılarıkazanarak geniş perspektifli dünya görüşüne sahip olmaları istenmektedir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim elemanı ve öğrencilerin bu derslerde interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin kavrama ve bireysel yeteneklerine üçboyutu algılama ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I-Dönemleri içermektedir.

Dersin İşleneceği Yer:İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Seramik Atölyesi-Merkez Kampüs.

EL SANATLARI (EBRU UYGULAMALARI) DERSİ

Dersi Yürüten Öğr.Gör: Eda DEMİR TOSUNOĞLU

eposta: edademirtosunoglu@gmail.com

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; Türk Ebru sanatı tarihçesi ve uygulama tekniklerini, Türk Ebru sanatında kullanılan boyalar, malzemeler ve ebru çeşitlerini öğretmektir

Dersin Kazanımları:

 1. Türk Ebru sanatının tarihçesi ve sanatçıları ile ilgili temel bilgilere sahip olması,

 2. Türk Ebru sanatında kullanılan geleneksel boyalar ve kullanılan malzemeyi tanıması,

 3. Türk Ebru sanatında kullanılan ebru çeşitleri tanımlayabilmesi,

 4. Türk Ebru sanatında yaygın olarak görülen ebru çeşitlerin yapılış tekniklerini bilmesi,

 5. Türk Ebru sanatındaki kullanılan çeşitleri uygun biçimde uygulaması ve etkin şekilde sunabilmesi
Ders İçeriği:

1- Ebru sanatının tarihçesi, Ebru Sanatında denge, renk ve ahenk bilgisi

2- Ebru yapımında malzemenin önemi ve malzeme hazırlıkları Kitre ve diğer kıvam artırıcı malzemeler

3- Geleneksel Ebru yapımında Toprak boyalar hazırlık aşamaları

4- Türk Ebru Sanatında renklerde denge unsurları örnekler eşliğinde verilerek Uygulamalara devam edilmesi

5- Türk Ebru Sanatında kullanılan ebru çeşitleri ve uygulama teknikleri

6- Klasik Ebru Sanatında ekol olmuş sanatçılar ve üslup özellikleri Örnek ebru uygulamaları

7- Klasik ebru çeşitlerinden Battal Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

8- Klasik ebru çeşitlerinden Gel-git Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

9- Klasik ebru çeşitlerinden Şal Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

10- Klasik ebru çeşitlerinden Hafif Ebru ( Zemin Ebru ) uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

11- Klasik ebru çeşitlerinden Taraklı Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

12- Klasik ebru çeşitlerinden Akkase Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

13- Klasik ebru çeşitlerinden Hatip Ebru uygulamaları Sıcak-soğuk renklerin kullanımı

14- Klasik Ebru Sanatında ekol olmuş günümüz sanatçılar ve üslup özellikleri Örnek ebru uygulamaları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu derste, Ebru sanatı ile ilgili, terminoloji, tarihi gelişimi ve ebru çeşitleri ve özellikle kitap sanatları ile ilgili disiplinler arasındaki bağ, örnekler üzerinde anlatılacak. Türk Ebru sanatında kullanılan geleneksel boyaların, malzemelerin tanıtımı ve hazırlanması yapılacaktır. Ebru çeşitleri, ulaşılan ilk örnekleri üzerinde tanımlamalar yapılarak kağıt üzerinde uygulamaları aşama aşama yapılacaktır.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar:

Uğur DERMAN; Türk Sanatında EBRÛ, Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi:5, Nisan 1977.

Uğur Göktaş; Ebru Terimleri Sözlüğü, Anadolu Sanat yayınları, 1987 istanbul.

Fuat Başer-Yavuz Tiryaki; Türk Ebru Sanatı, Gözen yayınları, 2000 İstanbul.

Alparslan Babaoğlu; Ebru İstanbul, İstanbul Büyükşehir Yayınları, 2007 İstanbul.

Beşir Ayvazoğlu; Türk ebrusunda Düzgünman Ekolü, İstanbul Kültür Başkenti Yayınları, 2010 İstanbul.

Turan M. Türkmenoğlu; Sudaki Ebru, Milenyum Yayınları, Aralık 1999, İstanbul.

Muin Nursen Eriş;Mustafa Esat Düzgünman ve Ebru,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, Şubat 2007, İstan.

Hikmet Barutçuğil; Suyun Ruyası, Erbistan Yayınevi, 2005 İstanbul.

Hikmet Barutçugil; Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Yayınları, Sanat Eserleri Dizisi 458, 2007 Ankara.Ömer Faruk Dere; Ebru Sanatı, İstanbul Büyükşehir belediyesi sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları Yayınları, 2007 İstanbul.

Dersin İşlenecek Yeri: Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi (Eğitim C Blok)

HALK OYUNLARI

Nezir KIZILKAYA

E-posta: nezir.kizilkaya@inonu.edu.tr

Gsm: 0542 343 51 44

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Halk oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etmek yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamaktır.

DERSİN KAZANIMLARI: Halk Oyunları dersi öğrencilere, yaşamları boyunca eşlik edecek, bir hobi kazandıracaktır. Onlara yoğun ve stresli çalışma hayatlarında bedensel ve ruhsal açıdan rahatlama sağlayacak bir aktivite olacaktır. Dinleme, benzetme, oynama, çalma, yaratma, eleştirme, koordinasyon, gözlemleme, beğenme ve beğenmeme alışkanlıklarını kazanabilmelerine katkı sağlayacaktır. Müzik ve dans edebilme kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan daha iyi ve özgüvene sahip bireyler olabilmeleri sağlanacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Temel bilgiler ile ilgili teorik açıklamalar sonrası uygulamalı olarak yapılması planlanmıştır.

BAŞARI DEĞERLENDİRMEYÖNTEMİ: Dönem boyunca uygulamalı olarak verilen oyunları sergileyecekleri bir performans ile başarılı olup olmadıklarına karar verilecektir. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 1. ve 2. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bodrum Kat, Aynalı Dans Salonu.
PSİKODRAMA

Öğr.Grv.Uygar SALMAN

E-posta : uygarsalman@gmail.com

Gsm : 05302736493


DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ : Tıp Fakültesi öğrencileri seçmeli ders olarak “psikodrama” eğitimi tercih ettiklerinde; öğrencilerimiz kendileri ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktadır. Ayrıca bu yöntemi tanımalarıyla insan ilişkilerini olumlu yönde artıracağı, meslek yaşantılarında da daha başarılı sonuçlar alabilmeleri hedeflenmektedir.
DERSİN KAZANIMLARI : Psikodrama teorik ve pratik uygulamalarıyla farklı bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca ders motivasyonu, içsel sorunların çözümleri ve ileri ki dönemlerde hastaya yaklaşım konularında daha verimli bir birey haline gelinmesi hedeflenmektedir.
DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ : Öncelikle bu terapi yönteminin teorik kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. İlerleyen süreçlerde de öğrenilen yöntemleri uygulayabileceğimiz bir grup terapi süreci başlatılarak, kazanılan kavramlar uygulamalarla pekiştirilecek.
BAŞARI DEĞERLENDİRME : Teorikte öğretilen tüm kavramalar yazılı sınavla belirlenecek. Ayrıca uygulamalardaki performanslar da bu değerlendirme sürecine dahil edilecek.
DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEM : 2018 – 2019 yılı güz dönemi

DERSİN İŞLENECEĞİ YER : Tıp Fakültesi Derslikleri.
BAĞLAMA DERSİ

Bağlama Eğitimcisi Doğukan DURSUN

E-posta: dogukandursun34@gmail.com

0537 518 9067

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Bu dersin amacı, kültürümüzün önemli bir öğesi olan türkülerimizin icrasında kullandığımız kendi öz kültürümüze ait olan bağlama çalgısının temel, orta ve ileri düzeyde öğretimi hedeflenmiştir.

DERSİN KAZANIMLARI: Disiplinlerarası yaklaşımın temel alındığı bu derste, öğrencilerin öncelikle bağlama çalgısı hakkında bilgi sahibi olması, öğrencilerin icra seviyelerinin geliştirilmesi ve Türk Halk Müziği repertuvarından seçme eserlerin öğretilmesi bu dersin öğrenme çıktıları arasında yer almaktadır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMLERİ: İnteraktif eğitim yöntemi. (Teori + Uygulama)

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %40 Ödev, %60 Uygulama. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 1. ve 2. dönemleri içermektedir.

NOT: Bu dersi temel seviyede bağlama dersi almış olan ve bağlaması olan öğrenciler seçebilir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Amfi 2

TAKI TASARIM

Dersi Yürüten Öğr.Gör: Bedriye GÖZGÖR

eposta: bedriye.gozgor@inonu.edu.tr

telefon: 0505 3490177DERSİN AMACI: : Seramik form tasarımları doğrultusunda, serbest şekillendirme teknikleri ile çeşitli formları şekillendirme, dekorlu-dekorsuz, sırlı-sırsız pişirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik bilgi sahibi olma.

DERSİN KAZANIMLARI:

 • Takının sanat, kültür ve toplum alanlarındaki önemi,

 • Takı tarihi, üslup ve biçimlerdeki değişimler,

 • Temel takı teknikleri konularında bilgiler verilmekte ve Anadolu uygarlıkları, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ve motiflerinden esinlenilerek takı uygulamaları yapılmaktadır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: Seramik Takı alanında serbest seramik üretim teknikleri ve tasarım ilkeleri, seramik sanatı, görsel bilinç, temel algı ilkeleri, yetenek ve yaratıcılığın geliştirilmesi, konularında bilgi ve deneyim aktarılmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.

DERSİN İŞLENECEK YERİ: Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi (Eğitim C Blok)

TIBBİ İLLÜSTRASYON

Prof. Dr. Canan Ceran ÖZCAN

E-posta: cceran@yahoo.com

Çocuk Cerrahi A.D: Dahili 3407

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Amaç: Tıbbi resim uygulamaları yapmak

Hedef: 1. Kalp, böbrek, barsak, akçiğer, karaciğer gibi organların resimleri çizilecek.

2. Ayak, kafa, el gibi vücut bölümlerinin resimleri çizilecek

3. Çeşitli dokuların mikroskopik görünümleri resmedilecek

4. Görsel iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili teorik bilgi edinilecek.DERSİN KAZANIMLARI: Tıbbi iletişim ve bilgi aktarımı için resim çizme becerileri geliştirilecek.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Uygulamalı olarak ve zaman zaman teorik olarak ders işlenecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sınav, %50 her dersde yapılacak uygulamalar. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: Güz döneminde 1. ve 2. dönem öğrencileri.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Salonu, Kat B-1

TEMEL FOTOĞRAFCILIK DERSİ

Dr. Öğretim üyesi Tuncay ÖZDEMİR

tuncay@inonu.edu.tr

0542 315 75 24DERSİN AMACI : Bu ders kapsamında fotoğraf sanatının tarihçesinden başlayarak , ışık, pozlama, kompozisyon gibi temel teorik kavramları anlatılacak bunların uygulaması yapılacaktır. Özellikle fotoğrafın belgesel niteliği ön plana çıkartılarak kişinin bakış açısına zenginlik katacak ipuçları verilecektir. Tematik fotoğrafçılık konusunda bilgilendirilerek 7. Sanat sinemaya geçie öncülük yapılacaktır.

DERSİN HEDEFLERİ : Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

 • Görmek ve gördüğünü fotoğraflamak konusunda temel becerileri sergileyebilecektir.

 • Fotoğrafın, dolayısıyla sabit imgenin, daha geniş iletişim süreçlerindeki rol ve önemini değerlendirebilecektir.

 • Fotoğrafın tarihsel gelişimini tartışabilecektir.

 • Günümüz fotoğraf makinelerinin temel bileşenlerini ve özelliklerini tanımlayabilecektir.

 • Fotoğrafta aydınlatma, kompozisyon, ışık, kadraj ve pozlama gibi temel öğeleri tartışabilecektir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Bir saatlik teorik eğitimin ardından hemen ukonuya uygun olarak dışarda, stüdyoda pratik ayapılacaktır. Pratik dersin işlenişi açısından dersi alanların fotoğraf makinası (DSLR yada analog SLR) sahibi olmaları oldukça önemlidir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Bir tema çerçevesinde istenen teknik özelliklerdeki fotoğrafların çekilmesi ile değerlendirilme yapılacaktır.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER Fen-Edebiyat fakültesi ve akabinde uygulama için dışarı çıkılacak

TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARATE

Prof. Dr. İdris ŞAHİN

E-posta: idris.sahin@inonu.edu.tr Gsm: 0532 447 59 88

DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli “karate” dersleri almalarında; öğrencilere sporu özellikle de karate sporunu sevdirmek; oldukça yoğun teorik ders saatleri arasında belli bir spor disiplini içinde spor yapmalarını sağlamaktır. Bu sayede sporun, tıp fakültesi öğrencilerinin bedensel gelişimi üzerinde olumlu etkilerini (denge ve koordinasyon gelişimi, dayanıklılık, odaklanma, konsantrasyon, hız ve çeviklik, zihinsel dinginlik) sağlamak ve öğrencilerin zihinsel gelişimlerini sağlamak, bedensel yeteneklerini koordineli bir şekilde geliştirmelerini sağlamak dolayısı ile beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi amaçlanmaktadır..

DERSİN KAZANIMLARI: Bu derslerde, öğrencilere tıp fakültesi eğitimi dışında farklı bir spor hakkında teorik bilgi ve uygulamalarını öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler bu sayede bu spordan edindiği nosyonu hayatında birçok alanda uygulayabilecektir. Kendi fiziksel özelliklerini tanımaları; fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmeleri, yoğun tıbbi teorik ders programından az da olsa uzaklaşmaları sağlanacaktır.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğrenciler, öğretim üyesi (görevlisi) nezaretinde interaktif ve uygulamalı olarak eğitim göreceklerdir. Öğrencilere karate hakkında temel bilgiler verildikten sonra uygulamalı dersler yapılacaktır. Derslerde farklı stillerden oluşan karatenin Shotokan stili öğretilecektir. Öğrencilere kihon (temel karate teknikleri), kata ve kumiteden oluşan karate eğitimi verilecektir. Bu eğitim sırasında ek olarak fiziksel egzersiz, odaklanma, zihinsel konsantrasyon eğitimleri de verilecektir.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %10 Teorik, %90 Uygulama Sınavı. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: I. ve II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) Eski Spor Salonunda yapılacaktır.
MÜZİK VE SAĞLIK (Tıp ve Müzik)

Yrd. Doç. Dr. Betül KARAGÖZ

E-posta: betul.karagoz@inonu.edu.tr

0505 457 6915DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Bu dersin amacı, müzik ve tıp alanındaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Evrensel bir dil olan müziğin kültürel özelliklerinin yanı sıra sağlık üzerine yansımalarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin müziğin tedavi amaçlı kullanımı ve sağlık üzerindeki etkileri, müzikoterapinin tanımı ve uygulama safhaları, müzikal yöntemler, terapötik öneriler ve uygulama çalışmaları ile müzikle tedavi yöntemlerini ve müziğin sağlık üzerindeki önemini kavramaları hedeflenmektedir.

DERSİN KAZANIMLARI: Disiplinlerarası yaklaşımın temel alındığı bu derste, öğrencilerin öncelikle Türk ve Dünya müziklerini tanımaları ve sağlık alanında kullanılan türler hakkında bilgi sahibi olmaları, müzik ve sağlık konuları üzerine teorik ve uygulama çalışmaları ile öğrencilerin hastane ortamında müziğin kullanım alanları ve yapılan çalışmalara aktif olarak katılımlarıyla sanata dair güncel tıp mantığı içerisinde tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biri olarak görülen müziğin insan sağlığı üzerindeki önemini kavramaları bu dersin öğrenme çıktıları arasında yer almaktadır.DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMLERİ: İnteraktif eğitim yöntemi. (Teori + Uygulama)

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %40 Ödev, %60 Sunum. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: 1. ve 2. dönemleri içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Tıp Fakültesi Amfi 2

PROGRAMLAMA VE ROBOTİK UYGULAMALAR

Ögr. Grv. Dr. Fatih Mehmet AVCU

E-posta: fatihavcu@gmail.com

0542 434 6295


DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Tıp Fakültesi öğrencilerinin seçmeli ders olarak açılan dersimiz öğrencilere kodlamayı öğretmek ve dış ortamdan alınan sayısal verileri bilgisayar üzerinde işlemek ayrıca bilgisayar üzerinde ürettikleri verileri dış ortama uygulamak böylece analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Öğrenciler temel düzeyde algoritma bilgisini kazandıktan sonra Ansi-C programlama dilini benzerliği ile bilinen ve Arduino işlemcilerin programlamasında kullanılan Wiring programlama dili ile Arduino işlemci üzerinde örnek uygulamalar (ortam sıcaklığını okuma, nem bilgisini alma, servo motorunu hareket ettirme vs.) yapacaklardır.

DERSİN KAZANIMLARI: Bu derslerde, öğrencilere tıp fakültesi dışında farklı disiplinlerdeki öğretim elemanlarıyla ve teorik-uygulama atölyelerini tanımaları ile çalışma prensipleri hakkında bilgiye sahip olarak, yaşama ve sanata dair farklı bakış açıları kazanarak analitik dünya görüşüne sahip olmaları istenmektedir.

DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ: Öğretim elemanı ve öğrencilerin bu derslerde interaktif olarak eğitim yöntemi uygulanmaktadır.

BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: %25 Ödev, %25 Sunum, %50 Sınav. Devam zorunluluğu vardır.

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER: II. Dönemi içermektedir.

DERSİN İŞLENECEĞİ YER: Öğrenci sayısına göre değişecektir.

MESLEKİ INGİLİZCE

Wafaa Ali Hssan GADALLA
E-posta :wafaagadallah@yahoo.com

Gsm : 05511483725DERSİN AMAÇ VE HEDEFLERİ : Tıpı bir dilde incelemek birçok avantaja sahibtir , Tıp’ı hızla büyüyen bir bilim dalıdır , bu nedenle herhangi bir doktor internetten dergi veya metin kitaplar gibi ingilizce dil kaynaklarına kolayca erişerek tıbbi gelişmenin ilerlemesini takip edebilir .
DERSİN KAZANIMLARI : ingilizce teorik ve pratik dersleriyle internetten tıbbi makaleleri nasil indirelebilir , powerpoint sonumu nasil yapılır ve tıbbi websiteleri nasıl aranılır gibi kazanımlarımız var .
DERSİN İŞLENİŞ YÖNTEMİ:bilgiler teorik ders şeklinde verelecek olup ogrencilerle interaktif bir şekilde yapılması planlamıştır . power point sonumlarla ve anlatan fotoğraflar gibidir.
BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ :öğrencilerden repor istenecek ve başarılı olup olmadiğını karar verilecektir . devam zorunluğu vardır .

DERSİN TANIMLANDIĞI DÖNEMLER :1 ve 2. Dönem, quizler ve yılsonunda final sınavı.
DERSİN İŞLENECEĞI YER : TıpFak Dekanlık Binası OTD-2

Yüklə 145,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə