T. C. Kahramanmaraş SÜTÇÜ İmam üNİversitesi BİLİmsel araştirma projeleri koordinasyon biRİMİYüklə 45,19 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü45,19 Kb.
#95818
T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

KOMİSYON KARARI

Toplantı Tarihi : 05.04.2016


Toplantı Sayısı : 2016/03 Sayfa: 1

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Prof. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR-1: Proje Yürütücülüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer SÖĞÜT ‘ün yaptığı 2013/4-8 YLS “Adıyaman İl Merkezinde Elektromanyetik Alan Şiddetinin Ölçümü” İsimli Yüksek Lisans Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projede 03.03 Yolluklar Harcama Kaleminden 1.000,00 TL’nin 03.05 Hizmet Alımları Harcama Kalemine aktarım yapılmasının kabulüne;KARAR-2: Proje Yürütücülüğünü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kevser CIRIK‘ın yaptığı 2013/7-10 D “Aerobik Metan Oksidasyonu ile Denitrifikasyon (AME-D) Performansını Etkileyen Faktörlerin Membran Biyofilm Reaktörde (MBfR) Araştırılması” İsimli Doktora Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projede 03.03 Yolluklar Harcama Kaleminden 1.500,00 TL’nin 03.05 Hizmet Alımları Harcama Kalemine aktarım yapılmasının kabulüne;KARAR-3: Proje Yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tayfun KORUCU ‘nun yaptığı 2013/6-39 A “Tarım Makinelerine Ait Deney Raporlarının Hazırlanabilmesi için Altyapı Projesi” İsimli Altyapı Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projede Ekim Makinası Deney Düzeneği yerine Süt Sağım Makinesi Test Cihazı alınmasının kabulüne;KARAR-4: Proje Yürütücülüğünü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ‘nin yaptığı 2013/4-13 YLS “Pet Atıkları Kullanarak Çimentosuz Beton Üretimi” İsimli Yüksek Lisans Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projeye daha önce 12 ay ek süre verilmiş olması nedeniyle “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” in 16. Maddesi gereği daha fazla ek süre verilemeyeceğine; projenin tamamlanıp sonuç raporunun verilmesine;KARAR-5: Proje Yürütücülüğünü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ‘nin yaptığı 2013/6-14 YLS “Perlit Esaslı Yalıtım Malzemesi Üretimi” İsimli Yüksek Lisans Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projeye, karar tarihinden itibaren 3 ay ek süre verilmesinin uygun olduğuna ancak geçen sürelerin uzun olması nedeniyle mali kaynak kullanmadan bitirilmesine;KARAR-6: Proje Yürütücülüğünü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ‘nin yaptığı 2013/7-16 M “Tarihi Harçların Biyolojik ve Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi” İsimli Münferit Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projeye 12 ay ek süre verilmesinin kabulüne;KARAR-7: Proje Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Adnan AKSOY’un yaptığı 2013/7-13 M “Behçet Hastalarında Gözyaşında Total Antioksidan Kapasite (TAC), Total Oksidatif Seviye (TOS) ve Total Tiol Düzeyleri ile Paraoksonaz 1 (PON1) ve Arilesteraz (ARE) Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” İsimli Münferit Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu projeye 12 ay ek süre verilmesinin kabulüne;


Oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Prof. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR

Bil. Araş. Proje. Komisyon. Bşk.Üye
Doç. Dr. Mustafa ŞEKKELİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Üye
Doç. Dr. Abdullah SOYSAL

Sosyal Bil. Enstitüsü Müdürü
Üye
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK

Sağlık Bil. Enstitüsü Müdürü
Üye
Prof. Dr. İ. Ersin AKINCI

Ziraat Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Prof. Dr. Tufan MERT

Tıp Fak.Dekanı
Üye
Prof. Dr. Esin İSPİR

Fen Edeb. Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Doç. Dr. Mustafa YAZICI

Eğitim Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Doç. Dr. Hasan Serin

Orman Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

Müh. Mim. Fak. Öğr. Üyesi
T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

KOMİSYON KARARI

Toplantı Tarihi : 05.04.2016


Toplantı Sayısı : 2016/03 Sayfa: 2

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Prof. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR-8: Proje Yürütücülüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevil TOROĞLU ‘nun yaptığı 2013/2-23 YLS “KSÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına Gönderilen Gaita Örneklerinde Gastrointestinal Sistem Parazitlerin Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması” İsimli Yüksek Lisans Projesi ile ilgili yazısı görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda söz konusu Proje 22/03/2013 tarihinde başlamış ve süresi 22/03/2014’te bitmiştir. Proje yürütücüsünün talebi ile 05/06/2014 tarihinde 12 ay ek süre verilmiş, bu süre de 05/06/2015 tarihinde bitmiştir. Geçen bu süreler içerisinde hiçbir harcama talebinde bulunulmamış ve harcama da yapılmamış 01/04.2016 tarih ve 71-454 sayılı yazısı ile tekrar 18 ay ek süre istemektedir.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 16. Maddesi gereği 12 ay süre verilmiş olup,ikinci bir 18 ay ek süre verilmesinin ilgili madde gereği uygun olmadığına;
KARAR-9: Proje Yürütücülüğünü Prof. Dr. Yüksel BÖLEK‘in yaptığı 2014/1-27 M “Kırmızı biberden elde edilen capsaicin maddesinin mezoteliyoma üzerine etkisinin in vitro incelenmesi ve etki mekanizmasının

araştırılması” İsimli Münferit Projenin 3. Ara raporunun kabulüne;

KARAR-10: Proje Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fulsen BOZKUŞ’un yaptığı 2013/6-35 M “Metotreksat Kaynaklı Akciğer ve Böbrek Hasarında Östrojen Reseptörünün Etkisi” İsimli Münferit Projesinin makale yayınının Sonuç Raporu olarak kabulüne;
KARAR-11: Proje yürütücülüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Serhan URUŞ’un yaptığı 2013/6-33 M “Karbon Nanotüp Destekli Aminometildifosfin Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi: Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi” isimli Münferit Projesinin Sonuç Raporunun kabulüne;
KARAR-12: Proje yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ali Arda IŞIKBER’in yaptığı 2011/4-28 D “Depolanmış Baklagil Zararlısı Börülce Tohum Böceği (Callosobruchus Maculatus (Fabricius)) ve Depolanmış Tahıl Zararlısı Buğday Biti (Sitophilus Granarius L.) Mücadelesinde Mikrodalga Işınım Uygulaması” isimli Doktora Projesinde araştırmacı olarak yer alan Ayşegül TAVUKÇU’nun doktora tezinin proje sonuç raporu olarak kabulüne;
KARAR-13 Proje Yürütücülüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer SÖĞÜT ‘ün yaptığı 2013/3-29 D “Adıyaman Şehir Merkezinin Doğal Radyoaktivite Düzeyinin Belirlenmesi” İsimli Doktora Projesinde araştırmacı olarak yer alan Mehmet Fatih AYDIN’ın Doktora tezinin proje sonuç raporu olarak kabulüne;
KARAR-14: Proje yürütücülüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. İsmail BAKAN’ın yaptığı 2013/3-30 D “Lojistik Stratejilerinin Rekabet Avantajı ve Lojistik Performansına Olan Etkileri Üzerinde Türkiye Ölçeğinde Bir Araştırma” isimli Doktora Projesinde araştırmacı olarak yer alan Zümrüt Hatice ŞEKKELİ’nin doktora tezinin proje sonuç raporu olarak kabulüne;
Oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Prof. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR

Bil. Araş. Proje. Komisyon. Bşk.Üye
Doç. Dr. Mustafa ŞEKKELİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Üye
Doç. Dr. Abdullah SOYSAL

Sosyal Bil. Enstitüsü Müdürü
Üye
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK

Sağlık Bil. Enstitüsü Müdürü
Üye
Prof. Dr. İ. Ersin AKINCI

Ziraat Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Prof. Dr. Tufan MERT

Tıp Fak.Dekanı
Üye
Prof. Dr. Esin İSPİR

Fen Edeb. Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Doç. Dr. Mustafa YAZICI

Eğitim Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Doç. Dr. Hasan Serin

Orman Fak. Öğr. Üyesi
Üye
Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

Müh. Mim. Fak. Öğr. Üyesi

Yüklə 45,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə