T c karabüK ÜNİversitesi sağlik yüksekokulu hemşİrelik böLÜMÜ ders iÇERİkleriYüklə 280,43 Kb.
səhifə1/6
tarix08.01.2019
ölçüsü280,43 Kb.
#92131
  1   2   3   4   5   6

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF I.YARIYIL

HEM115 Hemşirelik Esasları I (4 2 5)

Bu ders; iletişim ve ilgili kavramlar, asepsi-antisepsi, dezenfeksiyon-sterilizasyon, enfeksiyon, ergonomi, hareket, güvenli çevre, hasta ve çalışan güvenliği, hasta kabulü, hasta nakli ve taburcu edilmesi, yaşam bulguları, ağrı, sıcak ve soğuk uygulamalar, deri ve doku bütünlüğünün sürdürülmesi: yaralar konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Ulusoy M.F, Görgülü S. (1996). Hemşirelik Esasları, Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, İstanbul.

 • Gail B (1999). Ladwig. Nursing Diagnosis Handbook: A Guide to Planning Care, Sixth Edition, Mosby Company.

 • Potter P A. Perry AG. (2004). Fundamentals of Nursing, 6th Edition, Mosby Company, USA.

 • Birol L (2010). Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Sürecinde Sistematik Yaklaşım, Etki Yayınları.

HEM117 Mikrobiyoloji (2 0 2)

Bu ders; Mikroorganizmaların sınıflandırılması, Temel bakteriyoloji, Bakteri genetiği, Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi, Bağışıklık sistemi, Temel viroloji, İnfeksiyonların epidemiyolojisi, Genel parazitoloji, Genel mikoloji, Protozooloji, Helmintoloji, Artropodlar, Bakteriler, virüsler, Helmintler, Artropodlar, Protozoonlar konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Altındiş M. (2008). Hemşireler için Mikrobiyoloji, Güneş Tıp Yayınevi, İstanbul.

 • Başustaoğlu A.C (2010). Tıbbi Mikrobiyoloji, Altıncı Baskı, Güneş Tıp Yayınevi, İstanbul.

 • Bilgehan H. (2009). Klinik Mikrobiyolojik Tanı, Güneş Tıp Yayınevi, İstanbul.

HEM119 Fizyoloji (3 0 3)

Bu ders; . Hücrenin yapısının ve fonksiyonlarının incelenmesi, Uyarılabilen dokular, membran potansiyeli, aksiyon potansiyelinin anlatılması, Kasların genel özelliklerinin, düz kas, kalp kası, iskelet kasının kasılma özelliklerinin anlatılması, Kanın görevlerinin, kan hücreleri (eritrosit, lökosit, trombosit), kan grupları ve uyuşmazlıklarının, pıhtılaşma mekanizmasının, bağışıklık mekanizmalarının anlatılması, Dolaşım fizyolojisi (kardiyak siklus, kan akımı, kan basıncı, vasküler komplians) EKG, kalp sesler, dolaşım bozuklukları, Solunum sisteminin temel fonksiyonlarının, solunumun düzenlenmesindeki etkili faktörlerin anlatılması, Sindirim sürecinin nasıl gerçekleştiğinin, sindirimde etkili olan organların görevlerinin ve GİS bozukluklarının anlatılması, Vücut sıvıları ve böbreğin yapısının ve fonksiyonlarının (glomerüler filtrasyon, tubuler filtrasyonun, asit baz dengesinin anlatılması, Hormonlar ve görevlerinin anlatılması, Urogenital sitem fizyolojisi, cinsiyet hormonları, Gebelik fizyolojisi, laktasyon, Sinir sistemi (Nöronların yapısı, nöronların fonksiyonları, Merkezi sinir siteminin, periferik sinir siteminin ve otonom sinir siteminin fonksiyonlarının anlatılması, Duyu organlarının özelliklerinin ve işleyiş mekanizmalarının anlatılmasını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Demirgören S. (2010). İnsan Fizyolojisi, Güneş Tıp Yayınevi, İstanbul.

 • Solakoğlu Z.(2003). Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Yayınevi, Eylül.

 • Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (2008). Berne Levy Fizyoloji, Çev : Murat Emre., Asya Tıp Kitapevi.

 • Bahçeci Z. (2009). Moleküler Biyoloji, Göktuğ Yayınları.

HEM101 Anatomi (3 2 4)

Bu ders; İnsan vücudunun anatomik yapısı ve sistemlerini içermektedir.

Ders Kitapları


 • Yıldırım M. Saglık Yüksek Okulları Resimli İnsan Anatomisi, Nobel Yayınevi.

 • Elhan A. (2001). İnsan Anatomisi Atlası, Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul.

 • Pratik Anatomi (2005), Asya Kitabevi, 3. Baski.

HEM107 Histoloji (2 0 2)

Bu ders; Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemler, hücrenin yapısal özellikleri, makroskobik yapı ile uyumu,bağ dokusu, epitel dokusu, kan hücreleri,kıkırdak Doku,kemik doku, kas doku ve sistemlerin histolojik özellikleri konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Solakoğlu S., Aytekin Y. (2009). Temel Histoloji- Lange, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul

 • Kierszenbaum A.L. (2006). Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Ed: Ramazan Demir, Palme Yayıncılık. Junqueria and Carneiro (2005). Basic Histology, 11th edition.

HEM109 Biyokimya (2 0 2)

Bu ders; Karbonhidratlar, lipidler, proteinler, enzimler, vitaminler, mineraller, nükleik asitler ve hormonların temel özellikleri, biyolojik önemleri ve metabolizmaları konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Kolancı Ç. (2009). Biyokimya, Güneş Tıp Kitabev i, İstanbul.

 • Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests (2010), 4. Baskı, Türkçesi, Fourth Edition, Güneş Tıp Kitabev i, İstanbul.

 • Murray RK, Granner DK, May es PA, Rodwell VW (2000). Harper’s Biochemistry . 25th ed. Appleton and Lange Publications.

 • Nelson LD, Cox MM (1997). Lehninger AL. Principles of Biochemistry . 2nd ed. New York: Worth Publishers.

HEM113 Hemşireliğe Giriş (2 0 2)

Bu ders; hemşirelikte temel kavramlar (insan, çevre, sağlık ve hastalık, hemşirelik), hemşireliğe tarihsel bakış, hemşirelik tanımları, bilim, sanat ve meslek olarak hemşirelik, hemşirelik vizyonu, misyonu, felsefesi ve amacı, hemşirenin rol ve işlevleri, dünyadan ve ülkemizden mesleki liderlerimiz, hemşirelikte mesleki örgütlenme süreci ve otonomi, hemşirelikle ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Ulusoy MF, Görgülü RS (2001). Hemşirelik Esasları. TDFO Ltd. Şti., 5. Baskı, Ankara.

 • Ay FA (2007). Mesleki temel kavramlar. Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. Ed: Ay FA. Medikal Yayıncılık, İstanbul.

 • Velioğlu, P. Hemşirelikte Kav ram ve Kuramlar, İstanbul, 1999.

 • Birol L (2004). Hemşirelik Süreci. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd.Şti., 6. Baskı, İzmir.

 • Potter PA, Perry AG (1995). Basic Nursing. Mosby Year Book, Third Edition, St. Louis.

TUR181 Türk Dili I (2 0 2)

Bu ders; Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk Dili’nin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk Dili’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçe’nin yapım ve çekim ekleri, Türkçe’nin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul,1994.

 • Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008.

 • Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.

 • Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

 • Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2003.

 • Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

YDL183 Yabanci Dil I (2 0 2)

Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: “ To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives” konularıdır.

Ders Kitapları


 • Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003).

 • Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2)

Bu ders; Temel kavram bilgisi, Osmanlı Devleti ve çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Osmanlı Devleti’nin son döneminde fikir hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve işgaller, Milli Mücadele Hareketinin doğuşu ve Milli teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin ilanı, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi.

 • Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY.

 • Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

 • Nutuk.

 • Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih – İlkçağlardan 1918’e. İstanbul: İmge Kitabevi.

1.SINIF II.YARIYIL

HEM122 Hemşirelik Esasları II (5 8 9)

Bu ders; Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme, İletişim, Solunum, Yeme-İçme, Boşaltım, Kişisel temizlik ve giyim, Beden sıcaklığının kontrolü, Hareket çalışma ve eğlenme, Cinselliği ifade etme, Uyku ve dinlenme, Ölüm, Klinik uygulamaya hazırlık konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Ulusoy M.F, Görgülü S. (1996). Hemşirelik Esasları, Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, İstanbul.

 • Gail B (1999). Ladwig. Nursing Diagnosis Handbook: A Guide to Planning Care, Sixth Edition, Mosby Company.

 • Potter P A. Perry AG. (2004). Fundamentals of Nursing, 6th Edition, Mosby Company, USA.

 • Birol L (2010). Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Sürecinde Sistematik Yaklaşım, Etki Yayınları.

 • Sabuncu N., Akça Ay F. (2009). Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul.

 • Sabuncu N.,Ecevit Alpar Ş., Karabacak Ü.,Gülseven B., Şenturan L., Oksay Şahin A., Orak Şahin N. (2008).Hemşirelik Esasları, Temel Beceriler Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul.

 • Ataberk Aştı. T., Karadağ A.(2009). Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Perry- Potter, Güneş Tıp Kitapevi.

HEM124 Beslenme (2 0 2)

Bu ders; Sağlık ve beslenme, besin öğeleri, hastalıklara özel beslenme, yaş gruplarına göre beslenme, özel durumlara göre beslenme konularını içermektedir.

Ders kitapları


 • Demirci (2009). Beslenme (Yenilenmiş 3. Baskı). Uğurer Tarım Kitapları, Kayseri.

 • Baysal A(2004). Beslenme, 10. Basım, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.

 • Baysal A(2002). Genel Beslenme, 11.Basım, Hatipoğlu Yayınları, Ankara.

 • Sizer F, Whitney E. (2008). Nutrition: Concepts and Controversies,11th Edition, USA.

HEM128 Kişilerarası İlişkiler (2 0 2)

Bu ders; İletişim, tanımı, öğeleri, çeşitleri ve etkileyen değişkenler, Hemşirelikte iletişim, İletişimde güçlükler, Terapötik iletişim ve ilişki iletişimi, İletişimi kolaylaştıran yöntemler, İletişimi engelleyen yöntemler, Aile içi ilişkiler, Stresli durumlardaki hastalarla iletişim, Depresif hasta ile iletişim, Öfkeli hasta ile iletişim, Kayıp ve yas, Ölümü yaklaşan Hasta/Aile ile iletişim konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Tabak R.S. (1999). Sağlık İletişimi, Literatür Yayınevi.

 • Cüceloğlu D. (2002). Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi.

 • Demiray U. (2006). Genel İletişim, Pegem Yayıncılık.

 • Doğan O. (2007). Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Songür Yayıncılık.

 • Dökmen Ü. (2002). İletişim Çatışmaları v e Empati, Sistem Yayıncılık.

 • Terakye G. (1998). Hasta Hemşire İlişkileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 • Kaya A. (2010). Kişilerarası İlişkiler v e Etkili İletişim, Pegem A Yayıncılık.

 • Acar NV. (2003). Teröpatik İletişim: Kişilerarası İlişkiler, US-A Yayıncılık, İstanbul.

 • Dinççağ A.(1999). Hasta ile İletişim, Nobel Kitapevleri, İstanbul.

HEM104 Farmakoloji (2 0 2)

Bu ders; Farmakolojiye giriş, farmakolojinin çalışma alanı ve dalları, ilaç tanımı, İlaç uygulamasıyla ilgili temel kavramlar, ilaç uygulama yolları ile sistem hastalıklarında kullanılan ilaç bilgileri konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Dökmeci İ (2006).Sağlık Yüksekokulları için Farmakoloji.

 • Kayaalp O. 2008).Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji; Nobel Tıp Kitabevi Yayını,İstanbul.

 • Katzung BG. Basic and Clinical Pharmacology ; McGrawHill.

 • Altan M. (2010). Katzung Farmakoloji, Güneş Tıp Yayınev i, İstanbul.

 • Kara H. (2009). Sağlık Yüksekokulları için Farmakoloji, Göktuğ Yayınları.

TUR182 Türk Dili II (2 0 2)

Bu ders; Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlilinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul,1994.

 • Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008.

 • Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.

 • Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

 • Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, 2003.

 • Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, 2005.

YDL184 Yabancı Dil II (2 0 2)

Bu ders, Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003).

 • Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2)

Bu ders; Siyasal alanda yapılan inkılâplar, Hukuk alanında yapılan inkılâplar, Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, İktisâdi alanda yapılan inkılâplar, Sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, Jeopolitik kavramı ve Türkiye’nin jeopolitiği konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi.

 • Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY.

 • Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

 • Nutuk.

 • Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih – İlkçağlardan 1918’e. İstanbul: İmge Kitabevi.

HEM108 Fotoğrafçılık (2 0 2)

Bu ders; Fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri, filmler, objektifler, diafram ve örtücü sistemi, pozlama, alan derinliği, filtreler, kompozisyon, temel çekim kuralları, karanlık oda ve siyah beyaz baskı teknikleri konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Kalfagil S. (2001) Fotoğrafın yapısal öğeleri ve Fotoğraf sanatında komposizyon, Fotoğraf evi yayınları.

 • Akbaş F, İkizler E. (2006) Fotoğraf teknik okulmaları, Say yayınları.

 • Hedgocoe J, Her yönüyle fotoğraf sanatı, Remzi Kitapevi.

 • Akbaş F,(2010). Dijital dünyada fotoğraf- dijital fotoğrafın temelleri, Say yayınları

HEM110 El Sanatları (2 0 2)

Bu ders; el sanatları kavramı ve tarihçesi, oya yapımcılığı, deri işlemeciliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, ahşap ve ağaç işçiliği, el sanatlarının sağlık açısından önemi konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Öztürk İ.(2004). Geleneksel Türk el Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Yayınları.

 • Alantar H. (2006). Bir kültürün dokunuşu, Sentez yayınları.

 • Eksen İ, Ertaş S. (2006). Ateşin Ustası Jale Yılmabaşar, Promat Basım Yayın.

 • Keskiner B, (2006). Ayrı bir dünya: Türk antikacılığı ve antikaları hakkında derlemeler, Zeynep Ögel Alif Art.

HEM112 Spor, Dans ve Sağlık (2 0 2)

Bu ders; Spor, dans ve sağlık kavramları, spor ve dans çeşitleri, spor ve dansın sağlık üzerindeki etkileri konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Özkan N (2002). Ritim Eğitimi v e Modern Dans, 2. Baskı, Nobel Kitap Yay ınev i.

 • Akandere M (2005).Sportif Oyunlara Hazırlayıcı toplu eğitsel oyunlar, Nobel Kitap Yayınevi.

 • Staugaard-Jones, Jo Ann, (2010). The anatomy of exercise & movement for the study of dance, pilates, sport and yoga.Dance Books .

 • Thomasen, Eiv ind & Rachel-Ann Rist . (1996). Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Dance Books.

 • Howse, Justin & Moira McCormack. (2009). Anatomy, dance technique and injury prev ention. Dance Books.

 • Hanna, Thomas. (1993). The body of life. Dance Books.

 • Huwy ler, Josef S. (2002). The dancer's body , a medical perspective on dance and dance training. Dance Books.

HEM114 Sağlık Turizmi ( 2 0 2)

Bu ders; Sağlık turizmi tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi temel kavramları, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmin arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen f aktörler, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi El Kitabı, 2012, BMS Matbaacılık, Ankara.

 • Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve İçmeler Kılavuzu, Ankara.

SOS182 Değerler Eğitimi (2 0 2)

Bu ders; Değer-ahlak tanımları, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri konularını içermektedir.


Ders Kitapları

 • Dilmaç, B. İnsanca Değerler Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2002.

 • Inglehard, R. (2003) Human Values and Social Changes, Leiden: Brill.


HEM130 Sağlık Bilgi Sistemleri (3 0 3)

Bu ders; Sağlık hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojilerinin yeri, önemi ve bilgi sistemlerinin kullanımı konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Wiederhold G, Rindf leish TC. Essential concept f or biomedical computing. Shotlif f e EH, Cimino JJ. Biomedical informatics. Springer 2006, NewYork.

 • Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Inf ormatics. Practical guide f or the healthcare profesionals. University of West Florida, 2007, Florida.

 • Armani A. Effective healthcare information systems. IRM Press 2002, United Kingdam.

 • Kudy ba S. Healthcare informatics: Improving Effeciencey and Productivity ,. CRC Press Taylor and Fransis group 2010, FL, USA.

HEM116 Sağlıkta Bilgisayar Teknolojileri (3 0 3)

Bu ders; Sağlık hizmetlerinde sunumunda bilgisayar teknolojilerinin yeri, önemi ve kullanımı konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Wiederhold G, Rindf leish TC. Essential concept f or biomedical computing. Shotlif f e EH, Cimino JJ. Biomedical informatics. Springer 2006, NewYork.

 • Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Inf ormatics. Practical guide f or the healthcare profesionals. University of West Florida, 2007, Florida.

 • Armani A. Effective healthcare information systems. IRM Press 2002, United Kingdam.

 • Kudy ba S. Healthcare informatics: Improving Effeciencey and Productivity ,. CRC Press Taylor and Fransis group 2010, FL, USA.

HEM120 Hemşirelik Bilişimi (3 0 3)

Bu ders; Bilişim ve bilişim teknolojilerinde temel kavramlar; Dünya’da hemşirelik bilişiminin gelişimi, Ülkemizde hemşirelik bilişiminin gelişimi, Hemşire bilgi sistemleri, Hemşirelik bakımı kayıtlarının elektronik ortama girilmesi, Hemşirelik minimum veri seti, Tıbbi kayıtlar ve ICD-10 kodlama sistemi, Hemşirelik bilişimi ve hemşirelik sınıflama sistemleri, Uzaktan hasta takip sistemleri, Akıllı kart uygulamaları, Sağlık hizmetleri sunumunda web uygulamalarına giriş, e-sağlık, Tıbbi araştırmalar ve elektronik sağlık kayıtları, Hemşirelik bilişimi ve etik yaklaşım konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Güleş H K, Özata M. (2005).Sağlık Bilişim Sistemleri, Nobel Tıp Yayınev i, Ankara.

 • Soncul H. (2007). Biyomedikal Bilişim Sağlık Hizmetleri Ve Biyotıpta Bilgisayar Uygulamaları, Üçüncü Baskı, Güneş Tıp Kitapevi.

 • Brannon RL. (1994). Intensifying Care: The Hospital Industry , Professionalization, and the Reorganization of the Nursing Labor Process (Critical Approaches in the Health), Bay wood Publishing Company ; 1 edition (June).

 • Wingate G. (2003). Computer Sy stems Validation: Quality Assurance, Risk Management, and Regulatory Compliance for Pharmaceutical and Healt, Inf orma Healthcare; 1 edition, December 18.

2.SINIF III.YARIYIL

HEM219 İç Hastalıkları Hemşireliği (6 8 10)

Bu ders; İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, iç hastalıklarında tedavi takibi açısından durum değerlendirmesini yapabilecek ve homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması konularını içermektedir.

Ders Kitapları


 • Karadakovan A, Eti Alan F.( 2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul.

 • Kutsal YG. ( 2007). Temel Geriatri, GüneŞ Tıp Kitabev i, İstanbul.

 • Yavuz B, Aytemir K. (2008). Kardiyoloji, Sekizinci Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul

 • Badir A, Türkmen E. (2002). Elektrokardiyograf i, Sanerc Yayınları.

 • Akdemir N. (1998). İç Hastalıkları Hemşireliği, Sanerc Yayınları.

 • Iliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G.,Ünal S. ( 2010). Temel İç Hastalıkları, 3. son Baskı, Günes Tıp Kitabevi, İstanbul.

HEM221 Acil Bakım ve İlkyardım (3 2 4)

Bu ders; İlkyardımı ve acil bakım gerektiren durumları içermektedir.

Ders Kitapları


 • Somyürek İ., Tabak RS. (2007). Hemşireler İçin Temel İlk Yardım ve Acil Bakım, 1. Baskı, Palme Yayınevi, Ankara.

 • Taviloğlu K.(2006). Travma ve Resusitasyon Kursu, Logos Tıp Yayıncılık, Ankara.

 • Oktay S., Akasoy G., Yürügen B. (1990). Acil Hemşireliği, Florence Nightingale HemşYüksek Okl. Yayınları, İstanbul.

 • Sözen C. (2009). İlkyardım ve Acil Bakım, Göktuğ Yayınları.

 • Kuğuoğlu S, Eti Aslan F, Olgun N. Acil Bakım. Şelimen D. (Ed). Acil Bakım. Geliştirilmiş 3. Baskı. İstanbul: Yüce Yayım; 2004.

 • Erbil F. Bayraktar N. Şenol Çelik S. (2010). Temel İlk Yardım, 2. baskı, Eflatun Yayınevi.Yüklə 280,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə