T. C. Kartal belediye başkanliğI İstanbul dönem nisan ayinin toplantisininYüklə 72,9 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü72,9 Kb.
#89997

T.C.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL

5. DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISININ

4. BİRLEŞİMİNE AİT

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2013/76

Karar Tarihi : 05.04.2013

KARARIN ÖZÜ :

S-8 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.TEKLİF :

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 04.03.2013 tarih, M.34.3.KAR.0.29.01.604.01.01-2013/PŞ:S-10

sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI’NA; KARTAL; İlgi: a) 17/07/2008 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.47/2008-347758 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı.

b) 08/08/2008 tarih ve 2008/V-211 sayılı yazımız.

c) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

c1) 15/10/2008 tarih ve M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/TN:802835 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

d) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

d1) 17/10/2008 tarih ve M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/769834/811154-3355-148044 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

e) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

e1) 17/10/2008 tarih ve B.02.2.TED.1.14.00.11-1242-22276 sayılı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Planlama Proje ve Tesis Müdürlüğü yazısı.

f) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

f1) 21/09/2008 tarih ve B.15.2.BOT.0.14.02.00-405.02.05-32674 sayılı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı yazısı.

g) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

g1) 14/10/2008 tarih ve B.15.2.TEİ.2.04.01.01-754.S.02.01(01-02).04-2889 sayılı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü yazısı.

h) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

h1) 17/10/2008 tarih ve 50.40/2811/19558APK100 sayılı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. yazısı.

i) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

i1) 28/11/2008 tarih ve M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02-16016-19288-154952 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı.

j) 10/09/2001 tarih ve 12734-41-030-300/2001/2131 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Planlama ve İmar Müdürlüğü yazısı eki ve 21/06/2001 tarih ve 6121-(7500-162)-01/ Eml.İsk.Grp.İmr.Stş.Ş.(TC)3254/2114 sayılı Milli Savunma Bakanlığı yazısı.

k) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

k1) 09/09/2008 tarih ve B.11.2.DDY.1.01.00.18-754.918 sayılı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü yazısı.

l) 18/09/2008 tarih ve 2008/V-211 Gen:5934 sayılı yazımız.

l1)30/10/2008 tarih ve 2008/V-211 sayılı yazımız.

l2)21/11/2008 tarih ve B.11.0.DLH.0.13.0/34-018345 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü yazısı.

m) 07/11/2012 tarih ve PŞ:S-79 Yİ:2336 sayılı yazımız.

m1)28/11/2012 tarih ve 84497402.01/CR3-110.05.07-3802 sayılı Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğü yazısı.

S-8 Alt Bölgesi kapsamında yer alan “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”, iptal edilen 23/06/2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı’nda ve bu doğrultuda hazırlanan 19/09/2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı’nda KKDPA - Kartal Kentsel Dönüşüm Proje Alanı fonksiyonunda kalmakta iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 13/02/2008 günlü Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2008 tarih ve 1024 sayılı kararı ile uygun görülmüş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 23/06/2008 tarihinde onanarak ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiş, ilgi (b) yazımız ile ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır.

23/06/2008 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı’nın Kartal Belediye Başkanlığı’na iletilmesinin ardından Müdürlüğümüzce ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenerek plan çalışmasına başlanmıştır. 23/06/2008 Onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda, alan “S1……………S14” rumuzu ile 14 alt bölgeye ayrılmış; mevcut yapılaşmış alanlar da “M lejandlı alanlar” rumuzu ile tanımlanmıştır. Alınan kurum görüşleri doğrultusunda; S alt bölgelerine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanarak Kartal Belediye Meclisi’ne sunulmuş; Kartal Belediye Meclisi’nce 03/12/2008 gün ve 2008/473, … , 2008/486 sayılar ile karar altına alınarak, 05/12/2008 tarih ve S-121, …, S-134 sayılı yazılarımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletilmiştir.

23/06/2008 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı kapsamındaki, S alt bölgelerine ilişkin 14 adet uygulama imar planı ve bu alanlara ek olarak “M lejandlı alanlar” da 1/1000 ölçekli Kartal 15. Alt Bölge (M Lejantlı Alanlar) Merkez Uygulama İmar Planı adı altında Kartal Belediye Meclisi’ne sunulmuş, Kartal Belediye Meclisi’nin 03/12/2008 tarih ve 2008/487 sayılı kararı ile S alt bölgelerine ilişkin planlar ile birlikte Müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun bulunarak karar altına alınmıştır. “Müdürlüğünden geldiği şekli ile…” ifadesinin sehven yazılması ve 15. Alt Bölgeye ilişkin Müdürlüğümüzce herhangi bir plan kararı üretilmediğinin belirtilmesi nedeniyle konu, Kartal Belediye Meclisine yeniden aktarılmış, 2 kez “Müdürlüğüne iade” edilmesi kararının ardından, bila gün ve 2008/487 sayılı Müdürlük yazımız ile Kartal Belediye Meclisine aktarıldığında, sehven alınan 03/12/2008 gün ve 2008/487 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı’nın, 08/01/2010 gün ve 2010/15 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı ile iptal edildiği görülmüştür.

23/06/2008 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2008 tarih ve 2001 sayılı kararı ile uygun görülerek 18/12/2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından aynen onanmıştır. Tekrar askıya alınan plana, askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’nce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş; Meclisin 14/10/2012 tarih ve 2259 sayısıyla karar altına alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 03/06/2011 tarihinde aynen onanmıştır.

Bu süreç içerisinde, Kartal Belediye Meclisi’nce 03/12/2008 tarih ve 2008/473, … , 2008/486 sayılar ile karar altına alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen S1, …, S14 alt bölgelerine ilişkin 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 16/05/2012 tarihinde onanarak 13/06/2012 tarih ve İBB No:116264 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

S-8 Alt Bölgesi kapsamındaki mevcut yapılaşmış alan (M-8 alt bölgesi), 03.06.2011 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı’nda ve 16.05.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı’nda S-8 Alt Bölgesi kapsamında “Mevcut Yapılaşmış Alanlar” lejantında kalmaktadır. Her iki planın plan notlarında,

4.5. Planda ‘M’ lejantı ile gösterilen mevcut yapılaşmış alanlarda 1/1000 Uygulama İmar Planı ayrı bir etap olarak yapılacaktır.Bu alanların da proje bütünü ile uyumlu gelişmesinin özendirilmesi için yapılaşma koşulları isteğe bağlı olarak aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Kullanım türü (konut, ticaret, kültür, turizm) oranları serbesttir.

 • Minimum parsel büyüklüğü brüt 200 m2'dir.

 • Parsel büyüklüğü brüt 200-500 m2 arası olanlar için maksimum Emsal 0,50

 • Parsel büyüklüğü brüt 501-1999 m2 arası olanlar için max. Emsal 0,75

 • Parsel büyüklüğü brüt 2000-4999 m2 olması halinde yapı emsali;

   • Toplam inşaat alanının %41 ve üzerinde konut kullanacaklar için max. Emsal 2'dir.

   • Toplam inşaat alanının %0-40 arasını konut kullanacaklar için max.. Emsal 2,25'dir.

 • Parsel büyüklüğünün brüt 5000 m2 ve üstünde olması halinde ise yapılaşma için 4.4. no'lu maddedeki koşullar geçerlidir.

Çevresinde birleşebileceği yeterli boş parsel olmayan parseller ve yapı adaları büyüklükleri için detaylı notlar bu alanlar için hazırlanacak 1/1000 İmar Uygulama Planında belirlenecektir.”

Şeklinde ifadelendirildiğinden, 03/06/2011 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı, 16/05/2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Plan kararları doğrultusunda ve 16/05/2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı için alınmış kurum görüşlerinden plan bütünlüğünü sağlamak adına yararlanılarak; 1/1000 Ölçekli Kartal Mevcut Yapılaşmış Alanlar Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır.

Bahsi geçen alanın Temmuz 2007 tarihinde çekilen renkli hava fotoğraflarından üretilen 1/1000 ölçekli sayısal halihazır haritaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2008 tarih ile onanmış, dolayısıyla 19.09.2006 yılı itibariyle uygulama imar planı bulunmayan bahsi geçen alanların 03.02.2012 tarihinde mülkiyet bilgileri edinilerek eşleştirilmiş; Harita Şefliğince S Alt bölgeleri kapsamında 18. Madde uygulamalarına başlanmış olduğundan bu bilgiler de dikkate alınarak kadastral bilgiler güncellenmiştir.

16/05/2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı için alınmış Kurum görüşleri ana başlıklar altında düzenlenmiştir.

İlgi (c) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nden görüş istenmiş; ilgi (c1) görüşte;“İlgili alan kısmen YU (Yerleşime Uygun Alanlar)’da, kısmen Qal-AJE1 (alüvyon-Yerleşime Uygun Alanlar)’da, kısmen YÖ4 (Yerleşime Önlemli Alanlar 4)’te, kısmen de AD (Alan Dışı)’da kalmaktadır. Bu çalışmaların açıklama raporunda YU alanlarında 4 kata kadar (bodrum hariç) yapıların planlaması tavsiye edildiği, daha yüksek yapılar planlanmak isteniyorsa yüksek katlı planlanmak istenen alanda pafta veya ada bazında detaylı jeolojik-jeoteknik etütler düzenlenerek, yörenin depremselliği de dikkate alınarak yapılaşma planlaması gerektiği, AJE1 alanlarında detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması ve hazırlanan raporların Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanması gerektiği, YÖ4 alanlarında parsel bazında yapılacak etütlerle yeterli taşıma gücüne sahip nispeten sıkı ve sağlam zemin derinlikleri, önlemlerin şekil ve boyutu, yapılaşma kriterleri belirlenmek kaydıyla borum hariç en fazla 3 kata kadar yapılaşma planlanması gerektiği, ana kayanın sığ olduğu alanlarda yapı temellerinin ana kaya üzerine oturtulması gerektiği, her türlü kazının istinatlarla desteklenmesi, yer altı ve yüzey sularının bodrum katlara sızmasının önlenmesi, daha yüksek katlı yapılar planlanmak isteniyorsa yüksek katlı planlanmak istenen alanda pafta veya ada bazında detaylı jeolojik-jeoteknik etütler düzenlenerek, yörenin depremselliği de dikkate alınarak yapılaşmanın planlaması ve düzenlenen bu raporların Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanması gerektiği, A alanlarının inceleme alanı dışında tutulması istenen alanlar, set çimento, taş ocağı ve askeri alanlar olduğu belirtilmiştir. (…) YU alanlarında 4 kat, YÖ4 alanlarında 3 katın aşılmaması koşuluyla, AJE ve AD alanlarında planlamaya gidilebilmesi için ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanıp, hazırlanan raporun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilgili birimine onaylattırılması gerekmektedir.” denilmektedir.

İlgi (d) yazımız ile görüş istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, ilgi (d1) yazısında “1/1000 ölçekli plan kararları belirlenip paftaları ile birlikte tarafımıza iletildikten sonra kurum görüşümüz oluşturulabilecektir.” şeklinde görüş vermiştir.

İlgi (e) yazımız ile İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Planlama Proje ve Tesis Müdürlüğü’nden kurum görüşü talep edilmiş; gelen cevabi (e2) görüş yazısında “Yeni yapılacak plan tadilatı kapsamında uygun yerlerde enerji ihtiyacını karşılayacak 6,5x8,4 m2 ebatlarında trafo merkezi yerlerinin ayrılması, hattımız altında yapılacak binaların hattımıza yatay ve düşey yaklaşma mesafeleri için kurumumuzdan görüş alınması, mevcut tesislerimizin korunması ve bu tesislerin 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi gerekmektedir.” denilmiştir.

İlgi (f) yazımızla görüş istenen BOTAŞ Arazi Etüt ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın ilgi (f1) yazısında “Söz konusu bölgede mevcut ya da planlanan boru hattımız ve tesisimiz bulunmamaktadır.” şeklinde görüş verilmiştir.

İlgi (g) yazımız ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nden görüş istenmiş, gelen cevabi ilgi (g1) yazıda, “Kurumumuz sorumluluğunda bulunan mevcut ve planlanan 154 ve 380 KV’luk E.İ. hattımız, trafo merkezimiz ve yer altı tesisimiz bulunmamaktadır.” şeklinde görüş verilmiştir.

İlgi (h) yazımız ile görüş istenen İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgi (h1) görüş yazısında; “Uygulama imar planı çalışması bölgesinde yer alan mevcut çelik ve polietilen doğalgaz altyapı tesislerimiz ekli CD’de sayısal olarak (DGN ve DWG formatında) ulusal koordinat sisteminde gösterilmiştir. Plan sınırı içerisinde yer alan mevcut çelik, doğalgaz hatlarımızın, bölge regülatörlerimizin (basınç düşürme istasyonları) ve doğalgaz vanalarının yapılacak imar planlarına işlenmesi, uygulama imar plan notlarına İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100 cm. yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notu eklenmelidir.” şeklinde görüş verilmiştir.İlgi (i) yazımız ile görüş istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (i1) görüş yazısında, “Bahse plan sahası ilişkin İdaremiz altyapı görüşü aşağıda sıralanmıştır:

 1. Söz konusu alan yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, plan sahası ile ilgili mevcut/planlanan altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Mevcut/planlanan içmesuyu, yağmur suyu ve atıksu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu olarak korunmalıdır.

 2. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile işsonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan Belediyesinde ve halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.

 3. Ana İsale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, yağmur suyu ve atıksu kanalizasyon tesislerimizin bulunması halinde; deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir.

 4. Uygulama esnasında İdaremiz, Su İsale ve Dağıtım Daire Başkanlığı ve Şebeke Teknik Şefliklerinden gözlemci teknik eleman talep edilmelidir.

 5. Topoğrafik yapı itibariyle söz konusu plan sahası ve çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının söz konusu alanın içinde geçmesi zarureti halinde; imar planında atıksu ve yağmursuyu hatları için yer ayrılmalıdır.

 6. Küçük vadi tabanlarında atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin gelecekte yapılabilmesi maksadıyla en az 15 mt. Genişliğinde bir bandın imar planlarında yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir.

 7. Mevcut ve planlanan atıksu ve yağmursuyu hatlarımızın geçtiği yol güzergahlarının Ø300mm- Ø1000 mm arası çaplar için minimum 5 m., Ø1200 mm ve üstü çaplar için minimum 8 m. Olacak şekilde imar you veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

 8. 23.06.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planında işlenmiş olan dere koruma bantları ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında dere güzergahları zorunlu yapılaşma olması kaydıyla uygulama esnasında “İSKİ’nin de uygun görüşünün alınması şartıyla yola veya yeşil alana kaydırabileceği” hususu plan notlarına yazılmalıdır.

 9. İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının Ø600mm-Ø900mm arası çaplar için min. 10.00 metre, Ø1000mm-Ø1600mm (1600mm dahil) arası çaplar için min. 15.00 metre, Ø1800mm-Ø2200mm arası çaplar için min.20.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 10. Yazımı ekinde (EK-3) CD’de görülen mevcut Ø1200 Çelik, Ø1400 Çelik, Ø400DF, Ø500 DF ana isale hatlarımız ile ekli (EK-4) paftalarda görülen, planlanan Ø700 DF, Ø800 DF ana isale hatlarımız ile mevcut ve planlanan şebeke hatlarımız dikkate alınarak geçtikleri güzergahlar imar yolu olarak korunmalıdır.

 11. Plan sahası içerisinde kalmakta olan İdaremize ait mülkiyeti gösterir liste yazımız ekinde (EK-5) gönderilmektedir. İdaremiz mülkiyetindeki parsellerin planda “İSKİ Hizmet Alanı” olarak aynen korunması gerekmektedir.

 12. İSKİ’nin görüşü alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır.

 13. Söz konusu alan ile ilgili planlar ilgili ve yetkili makamlarca onaylanmasını müteakiben İdaremize 4 takım olarak gönderilmesi gerekmektedir.

şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlgi (j) yazı eki olan 21/06/2001 tarih ve 6121-(7500-162)-01/ Eml.İsk.Grp.İmr.Stş.Ş.(TC)3254/2114 sayılı Milli Savunma Bakanlığı yazısında “Havacılık (ICAO) kriterlerine göre üretilen Samandıra Askeri Havaalanı Mania Planının uçuş güvenliği ve bölgedeki yapılaşmalara verilecek maksimum yüksekliği belirtmek amacıyla hazırlandığı, plandaki çizgiler üzerinde yer alan kırmızı(ana pist) ve mavi (yardımcı pist) renkli rakamlar metre cinsinden maksimum inşaat yüksekliğini (deniz seviyesinden) ifade ettiğini iki çizgi arasında enterpalasyon yapılarak maksimum inşaat yüksekliğinin belirleneceği, mor işaretli alanlar arazi zemin kotunun mania kotunu geçtiği doğal mania bölgeleri olduğu, uygulamaya yönelik daha detaylı bilginin 15. Kolordu komutanlığından alınması gerektiği” belirtilmiştir.

İlgi (k) yazımız ile görüş sorulan Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, ilgi (k1) cevabi yazıda; “Demiryolu güzergah ve mülkiyet sınırlarımızdan geçen alanlarda yapılacak her türlü imar ve uygulama çalışmalarında mülkiyeti kuruluşumuza ait taşınmazla ile DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce Maliye Hazinesi adına kamulaştırılan ve kullanımı Kuruluşumuza tahsis edilen, hazihazırda demiryolu güzergahında kalan taşınmazların mülkiyet sınırlarının korunarak imar planında “TCDD Alanı” olarak ayrılması gerekmekte olup Marmaray Projesinin kamulaştırma ve inşa çalışmalarını yürüten DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün de planlama hakkındaki görüşlerinin alınması gerekmektedir. Marmaray Projesinde hızlı tren hattına paralel birçok noktada darboğaz oluşturabilecek göz önüne alınarak yazımız ekinde mevcut Yunus Durağı Marmaray Platformuna İlave Ana hat Platformu Planında gösterildiği şekliyle Yunus say dingine 1 yol daha ilave edebilecek şekilde imar planlarında yeterli alanın ayrılmasının sağlanabilmesi için bu yolun 1/5000 ve 1/1000 İmar Planlarına işlenmesi ve planlama çalışmalarından Kuruluşumuzun görüşünün dikkate alınması hususları”na dikkat çekilmiştir.

İlgi (l) yazımız ile görüş istenen Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün ilgi (l2) cevabi yazısında, kurumlarına ait herhangi bir yatırımın bulunmadığı belirtildiği, ilgi (l1) yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı DLH- Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü DLH Bölge müdürlüğünden istenen kurum görüşünün cevabının gelmediği görülmüştür.

İlgi (m) yazımız ile Mevcut Yapılaşmış Alanlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere Marmaray Projesi kapsamındaki hattın ve lejantının tarafımıza iletilmesi istenmiş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün ilgi (m1) yazısı ile Kartal bölgesine ait Marmaray Projesi tarafımıza iletilmiştir.

03/06/2011 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 16/05/2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal 1, …, 14. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planlarında “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a ilişkin aşağıdaki notlar bulunmaktadır: 1. M Lejantlı Alanlar”da,

5. Donatı Alanları” başlığı altında:

5.1. Donatı alanları toplamı ortalama % 40 oranında elde edilecektir. Donatı alanlarının (DOP+KOP) %40’ı aşması ve aşan bu alanın ilgili kuruma bilabedel bağış yapılması halinde, planda öngörülen emsal değerleri brüt parselin %60’ı üzerinden hesaplanarak verilir.

Planda 'M' lejantı ile gösterilen mevcut yapılaşmış alanlar bu kapsam dışındadır.

 1. M Lejantlı Alanlar”da, yol ve donatıda kalan parseller için yürütülecek işlemler hakkında “2. Tanımlar” başlığı altında:

2.11. Becayiş Alanı: Kartal Merkez Nazım İmar Planı'nda belirtilen M lejantlı alanlarda olup da donatı alanlarında ve yol güzergahında kalan parsel sahiplerinin haklarının sağlanması için becayiş amaçlı kullanılacak alandır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Bu alanda %100 konut yapılabilir. Emsal=3’tür. Yükseklik uygulama imar planında gösterildiği gibidir. Becayiş alanı üzerindeki mülkiyetin plan notu 4.4’te belirlenmiş olan imar hakları korunarak aynı mülkiyetteki farklı imar parseline transfer edilir.”

 1. Plan alanındaki parsel büyüklüğünün brüt 5000 m2 ve üstünde olması halinde “4. Merkez Alanları” başlığı altında:

4.4. Bu alanlarda yapılaşma kat sayıları net parsel üzerinden hesaplanır ve üç farklı tercihte kullanılabilir. Aşağıda belirtilen tercihlerdeki oranlar uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan ekonomik, mekansal ve çevresel yapılabilirlik araştırmaları için öngörülmüş olup, işlevlerin kütle ve hacimsel büyüklükleri ile ilgili detaylı ve ayrıntılı yapılaşma normları Kentsel Tasarım Rehberi ve Projelerine göre Estetik Kurul görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.

Tercih A: Toplam inşaat alanının % 31-50 arasını konut olarak kullanacaklar için max. emsal 2.50

Tercih B: Toplam inşaat alanının % 0-30 arasını konut olarak kullanacaklar için max. emsal 3.00

Tercih C: Toplam inşaat alanının tamamında konaklama ve eğlence birimleri, spor aktiviteleri, sergi salonları, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere yönelik ve kamusal hizmet amaçlı yapılan yapılar için max. emsal 3.00

Tercih C'yi kullanacak kamusal hizmet ve konaklama amaçlı kullanımlar için, zemin altı kullanımlar da inşaat emsali dışında tutulacaktır. Tercih C'yi kullanacak kamusal hizmet ve konaklama dışı diğer kullanımlarda ise, 1. bodrum kat emsal dışı olup, diğer bodrum katlar emsale dahildir.”

 1. Plan alanındaki parsellerin yapılanma koşullarına ilişkin olarak:

4.5. Planda ‘M’ lejantı ile gösterilen mevcut yapılaşmış alanlarda 1/1000 Uygulama İmar Planı ayrı bir etap olarak yapılacaktır.

Bu alanların da proje bütünü ile uyumlu gelişmesinin özendirilmesi için yapılaşma koşulları isteğe bağlı olarak aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Kullanım türü (konut, ticaret, kültür, turizm) oranları serbesttir.

 • Minimum parsel büyüklüğü brüt 200 m2'dir.

 • Parsel büyüklüğü brüt 200-500 m2 arası olanlar için maksimum Emsal 0,50

 • Parsel büyüklüğü brüt 501-1999 m2 arası olanlar için max. Emsal 0,75

 • Parsel büyüklüğü brüt 2000-4999 m2 olması halinde yapı emsali;

   • Toplam inşaat alanının %41 ve üzerinde konut kullanacaklar için max. Emsal 2'dir.

   • Toplam inşaat alanının %0-40 arasını konut kullanacaklar için max. Emsal 2,25'dir.

 • Parsel büyüklüğünün brüt 5000 m2 ve üstünde olması halinde ise yapılaşma için 4.4. no'lu maddedeki koşullar geçerlidir.

Çevresinde birleşebileceği yeterli boş parsel olmayan parseller ve yapı adaları büyüklükleri için detaylı notlar bu alanlar için hazırlanacak 1/1000 İmar Uygulama Planında belirlenecektir.” İfadesi yer almakla birlikte 1/1000 Ölçekli Kartal Mevcut Yapılaşmış Alanlar Uygulama İmar Planı (M-8 Alt Bölgesi) için 20/09/2012 günlü parsel malikleri ile yapılan toplantıda; plana konu alanın (9 adedinin 200 m² altında, 83 adedinin 200 m² ve 200 m² ile 500 m² arasında) toplam 96 adet parselden oluştuğu görülmüş, bunlardan 9 adet parselde yapılaşmanın mümkün olmadığı, 83 adet parselde ise yapılanma koşullarının KAKS:0.50 olması nedeniyle maksimum 250 m² toplam inşaat alanına sahip olunacağı belirtilmiş;parsel büyüklüğünün brüt 5000 m² ve üstünde olması halinde; KAKS değerinin 2.5-3.00 değerlerine ulaşacağı buna bağlı olarak toplam inşaat alanının 1250-1500 m² olacağı bilgisi paylaşılmıştır. M-8 Alt Bölgesi için yapılan toplantı sonucunda parsel maliklerinin; parsellerinin birleştirilerek plan notu gereği yüksek emsal değerinden yararlanmak istedikleri parsel sahiplerinin sözlü ifadelerinden ve taleplerinden anlaşılmış ve bu doğrultuda planda parsellerin birleştirilmesi önceliği oluşturulmuş, plan notlarında; yapılaşmaya müsait parsellerden tek başına yapılaşmak isteyenlerin mahreç sağlanması halinde yapılaşmalarına imkan sağlanmıştır. Ancak birleşmek istemeyen parsellerin Kartal Merkez Uygulama İmar Planı 14. Alt Bölge’de belirlenen Becayiş Alanında haklarının karşılanması öngörülmüş, plan notları 03/06/2011 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 16.05.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı doğrultusunda düzenlenmiştir.

06/07/2012 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olan, 16/05/2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13. ve 14. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları kapsamındaki Mevcut Yapılaşmış Alanlara ilişkin olarak toplamda 117 adet dilekçe ile “emsal değerlerinin artması, mağdur edilmemeleri, haklarının korunması, yol ve donatıda kaldıklarından bahisle mağduriyetlerinin giderilmesi” yolunda itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, 05/12/2012 gün ve 2012/157 ve 2012/158 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararları ile “itiraza konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Planlama Müdürlüğü’nce tamamlanıp onaylandıktan sonra bahsi geçen itirazların değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür” şeklinde karar altına alınmıştır.

Müdürlüğümüzce, 03/06/2011 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 16.05.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal Mevcut Yapılaşmış Alanlar Uygulama İmar Plan (M-8 Alt Bölgesi) kararları ve plan notları yukarıda ifadelendirilen itirazları ve çekinceleri ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış olup 05/12/2012 gün ve 2012/157 ve 2012/158 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararları ile 16.05.2012 Onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planına yapılmış olan itiraz haklarının saklı kalması yönünde olduğu görülmüştür.

Konunun aktarılan bilgiler doğrultusunda incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclise havalesini arz ederim.(Teknik Başkan Yardımcısı)RAPOR :

İmar Komisyonu’nun 25.03.2013 tarih 18 sayılı raporu.

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA ;  KARTAL ; KONUNUN ÖZÜ: Kartal Merkez Alt Bölgesi Mevcut Yapılaşmış Alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planına ait 10 adet dosyanın raporu.

         KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Konu ile ilişkin dosya İmar komisyonu tarafından incelenmiş ve müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur.(İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)   SONUÇ :

S-8 Alt Bölgesi Kapsamındaki “Mevcut Yapılaşmış Alanlar”a İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Abdi KESİMAL, Temel YAZ, Alaettin TEMEL, Hayrettin YEŞİLYURT, Turgut ÇEVİK, M.Mehdi AKMAN, Hüsna BALCI, Adem GÖKÇE, Av.Mehmet Necati SERİN, Nizamettin ALTINTAŞ, Metin BEKTAŞ, Hayrettin KÜÇÜKALİ’nin Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2013/NİSAN AYI TOPLANTISININ 05.04.2013 TARİHLİ 4.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
TANER ÖZDEMİR

ATİLLA DUMAN

NİZAMETTİN ALTINTAŞ

BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

MECLİS KATİBİ

MECLİS KATİBİGÖRÜLDÜ

...../...../2013

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı
Yüklə 72,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə