T. C. Samandağ kaymakamliği ataköY İlkokulu 2015–2019 stratejik plani



Yüklə 367,65 Kb.
səhifə1/5
tarix14.08.2018
ölçüsü367,65 Kb.
#70767
  1   2   3   4   5


T.C.

SAMANDAĞ KAYMAKAMLIĞI
Ataköy İlkokulu




2015-2019 STRATEJİK PLAN

HATAY-SAMANDAĞ/2015





T.C.

SAMANDAĞ KAYMAKAMLIĞI

ATAKÖY İLKOKULU

2015–2019 STRATEJİK PLANI

d:\ataköy 2011 2012\ataköy\ataköy temmuz 2011\img_7920.jpg

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel. : 0 326 584 8223

Web: http://samandagatakoy.meb.k12.tr/

E-Posta: 713985@meb.k12.tr

Adres: Ataköy Köyü Samandağ/HATAY


Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler



Mustafa Kemal Atatürk




istiklal_marsi

genclige_hitabe

SUNUŞ


http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/31/09/713985/resimler/2015_01/k_13213910_dscf0280.jpg
Çağdaşlaşma yolunda durmak yok. Daha çok kitap okuyacak; bilime, sanata, sevgiye, kardeşliğe, barışa, doğaya ve çevreye daha çok inanacağız. O yolda durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Bir şeyler yapmanın tam zamanı. Yarın geç olabilir. Üç şey geri çeviremiyormuşuz. 1.Atılan oku, 2.Geçen zamanı 3.Söylenen sözü. Yaşamımızın en verimli yıllarını heba edip kendi geleceğinizi, ülkemizin ve dünyanın geleceğini riske edemeyiz. Hayatımızda keşke dememek için bugünden geleceği ilmek ilmek örmeliyiz. Her günümüzü en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Taşı delen damlanın gücü değil, sürekliliğidir. Planlamalarımızı tamamlayıp, kolları sıvayacağız.

Zaman zaman düşler kurarız, güzel günlerin düşünü. Ama hep düşlerde kalmayalım. Düşleri gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.

Bu heyecanla, kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır. Planın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür eder, çalışmalarımızın başarı ile sonuçlamasını dilerim.

Zeki Turan YETİŞKUL

Okul Müdürü
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Sınırların kalktığı; strateji ve stratejik öngörü olgusunun yoğunlukla hakim olduğu küresel dünyada, tüm sektörler; planlama ve geleceği yönetme faaliyetleri dahilinde stratejik planlama yaklaşımını kullanmaktadır.

Tüm sektörlerin orijini olarak da değerlendirilebilecek resmi ya da özel eğitim sektörü de yakın zamanda, geleceği planlama faaliyetlerinin önemini kavramış; organizasyon yapılarını ve temel taşları olan öğretmenlerini de bu yeni yönetsel yaklaşım dâhilinde tertiplemiştir.

Bu çalışma ile günümüzün eğitim ihtiyaçlarını karşılama kapsamında yapılan stratejik plan; kurumun vizyonu ve misyonu dâhilinde organizasyon yapısı, kurumsal analizler ve raporlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte kurumun stratejik planı takip edilebilir, gerçek zamanlı analiz ve veriler ile detaylandırılmıştır.

STRATEJİK PLANLAMA NEDEN YAPILMALIDIR? Her şeyden önce stratejik planlama ilerlemenin en kolay yolu olarak görülmemelidir, anacak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir role sahiptir. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır. Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar.


 • Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir.

 • Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur.

 • Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapılması itibariyle geleceği de kapsamaktadır.

 • Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeni ile esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır.

 • Paydaş desteği için gereklidir.

 • İletişimi teşvik eder.

 • “ Planlamada başarısız olunursa başarısız olmak planlamıştır. “ Kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışan kurumlar yeni ve süregelen sorumlulukları daha düşük maliyetle karşılamaya çalışırlar.

 • Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır. Bununla birlikte sihirli bir değnek değildir. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidir.

 • Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalı ve plan, sadece yapanlara terk edilmemelidir. .

 • Stratejik plan zamana uygun, güncel ve sürekliliği olmalı durağan ve modası geçmiş olmamalıdır. Planlama süreci düzenli olarak değiştirilebilmeli ve incelenebilmelidir.

Stratejik planlama kavramı
Stratejik planlama bir kurumda görev alan her kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan beş temek soruya verilen cevapların yer aldığı bir rehber niteliği taşır:

 • Şu anda neredeyiz?

 • Nerede olmayı istiyoruz?

 • Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz?

 • Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?

 • Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz?

Bu sorulara verilecek cevaplar ve stratejik planın diğer unsurları stratejik planlama belgesinin içeriğini oluştururlar.Eğitimde stratejik planlama uygulamaları diğer alanlara göre farklılıklar taşır.

Okulumuzun Stratejik Planına (2015–2019) Okul Strateji Planlama Ekibi tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra bu ekip içerisinden seçilen 9 kişilik çalışma ve koordinasyon ekibi tarafından taslak oluşturularak başlanmıştır.

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.
-İç Analiz Olarak: Öncelikle iç paydaşların, okul ana süreçlerinin ve buna bağlı olarak okulun faaliyet alanları tespit edilmiş ve bu alanların analizi yapılmıştır.

-Dış Analiz Olarak: Öncelikle veli, üst kurumlar ve kamu kurumlarının analizi yapıldıktan sonra, çevre analizinde kamu yönetimi ve eğitimdeki değişimleri (dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler) ortaya konularak bunların Ataköy İlkokulunu önümüzdeki süreçte nasıl etkileyeceği, MEB istatistikî verileri ışığında kalkınma planı ve makro politikalarla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.

-Analizlerde Kullanılan Metotlar: Durum analizinde GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizi kullanılmıştır ve bunun için de geniş katılımın sağlandığı başlıca üç yönteme başvurulmuştur;



1- Anket: Bütün eğitim çalışanlarına, velilere, öğrencilere, mezunlarımıza, hiyerarşik üst kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kişilere Ataköy İlkokulunun misyon ve vizyonu ile güçlü ve zayıf yanlarının sorulduğu GZFT Soru Kartları gönderilmiştir.

2-Odak Grup Çalışmaları: Bütün okul paydaşlarını temsil edecek şekilde eğitim çalışanları, veli, öğrenci, mezunlar ve okul aile birliği temsilcileri ile odak gurup toplantıları yapılmıştır.

3-Derinlemesine Görüşmeler: Ataköy İlkokulunun misyonu ve vizyonu, bunlara ulaşmak için söz konusu birimlerin gelecekte hangi stratejik hedeflerinin olması gerektiği konularında ilgili birimlerle( zümre öğretmenler, sosyal kulüp yöneticileri, öğrenci temsilcileri, yardımcı personeller, okul-aile birliği vb) ikişer saatlik mülakatlar yapılmıştır. Okul Yönetiminin görüşlerinin de yer alınarak tam günlük öğretmenler kurulunda bir tartışma sonunda Ataköy İlkokulunun misyonu, vizyonu, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde görüşleri değerlendirme sürecine katılmıştır.

Ataköy İlkokulu

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

ATAKÖY İLKOKULU

Kurum Statüsü

 Kamu Özel

Kurumda Çalışan Personel Sayısı




Yönetici :2

Öğretmen :6

Memur :0

Hizmetli : 2 İŞ-KUR PERSONELİ



Öğrenci Sayısı

140

Öğretim Şekli

 Normal İkili

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 5848223

Faks : -


Kurum Web Adresi

Samandagatakoy.meb.k12.tr

Mail Adresi




Kurum Adresi


Mahalle :Ataköy mah.

Posta Kodu :

İlçe :SAMANDAĞ

İli :HATAY



Kurum Müdürü

Zeki Turan YETİŞKUL GSM Tel: 5053917902

Kurum Müdür Yardımcıları


Müdür Yard. : Sevim HASIRCI 05058537250






1. BÖLÜM

STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI




  1. STRATEJİK PLANIN AMACI

• Katılımcı veli, gelişen öğretmen,araştırmacı öğrencilerle birlikte; sürekli kendini yenileyen dinamik bir okul kültürünü hayat geçirmek. • öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi,beceri ve donanımı sağlamak. • öğrencilerimizi toplumun geleneksel ve çağdaş değerlerini özümsemiş bireyler olarak topluma kazandırmak. • uygulamaları ile topluma örnek olmak ve önderlik yapmak. • toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak okulu çekim merkezi haline getirmek.







  1. STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

Bu stratejik plan dokümanı Ataköy İlkokulu mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2015–2019 yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır.

Öğrencilerimizi ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir bütün olarak yarınlara hazırlayıp, toplumun geleneksel ve çağdaş değerlerini özümsemiş bireyler olarak kazandırmak için varız.




MAÇ

  1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI

SIRA NO

DAYANAĞIN ADI

1

5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi

3

Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı



  1. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Zeki Turan YETİŞKUL

OKUL MÜDÜRÜ

2

Sevim HASIRCI

MÜDÜR YARDIMCISI

3

Necdet SAĞLAM

ÖĞRETMEN

4

Ali KAHRAMAN

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

5

Sezen KURNAZ

OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ




STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

SIRA NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

SEVİM HASIRCI

MÜDÜR YARDIMCISI

2

NECDET SAĞLAM

ÖĞRETMEN

3

ALİ KAHRAMAN

GÖNÜLLÜ VELİ

4

SEZEN KURNAZ

GÖNÜLLÜ VELİ


ATAKÖY İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EK4

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi İletişim Bilgileri


Telefon

e-Posta

5848223

726441@ meb.k12.tr


StratejikPlanlamaEkibi*


Sıra

No

AdıSoyadı

Unvanı

e-Posta

Telefon

1

Sevim HASIRCI

Müdür Yardımcısı

sevimtas77@ hotmail.com

5058537250

2

Necdet SAĞLAM

Öğretmen

necsaaa @hotmail.com

5055332645

3

Ali KAHRAMAN

Veli




5378343893

4

Sezen KURNAZ

Veli




5326801259

5













6













7













8















SIRA

Kurum

SP Taslağının Kontrol İçin

Onay ve Yayınlanma Tarihi

Gönderileceği Birim

Tarih

1

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Ocak 2015

27 Şubat 2015

2

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

İl AR-GE

13 Şubat 2015

13 Mart 2015

3

Okul ve Kurumlar(Büyükşehirlerde Yer Alan )

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

29 Mayıs 2015

26 Haziran 2015

4

Okul ve Kurumlar

(Diğer Şehirlerde)



İl Merkezlerindeki okul ve kurumlar

İl AR-GE

29 Mayıs 2015

26 Haziran 2015

İlçelerdeki okul ve kurumlar

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ

2. BÖLÜM

2.DURUM ANALİZİ



2.1. Okul Kuruluş Şeması

Ataköy İlkokulunun kurum şeması şekil-1’de görüleceği üzere okul istişare kurumu olarak okul gelişim ekibi ve öğretmenler kurulu bulunmaktadır. Bu kurulların işlevi okul ana politikasını oluşturacak danışma niteliğinde organlarıdır.

Kurumda bir müdür yardımcısı vardır. Ders zümreleri ve sosyal kulüp yöneticileri öğrenci işleri müdür yardımcısına bağlıdır.



 • Şekil 1: Ataköy İlkokulu Kuruluş Şeması



Yüklə 367,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə