T c sanayi ve ticaret bakanliği sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sebze kurutma tesiSİ sanayi profiLİ Revize edenYüklə 73,71 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü73,71 Kb.
T.C..

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

SEBZE KURUTMA TESİSİ

SANAYİ PROFİLİ

Revize eden :

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ

ANKARA

1996

1. YATIRIMIN KONUSU,

Uygulanan Teşvik Tedbirleri

1.1 Yatırımın Konusu

Yatırımın konusu sebze kurutma tesisidir.

1..2 Uygulanan Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulu'nün 26.12.1994 tarih vs 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayılı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yöre­lerde 10 milyar TL' nin üzerinde olan projelerdir.

: -Bu projelerde öz kaynak oranlan kalkınmada öncelikli yörelerde % 40, normal yörelerde % 50, gelişmiş, yörelerde % 60 olmalıdır.

Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları;

- Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat

- Yatırım indirimi

- Vergi-resim ve harç istisnası

- Krediler

- Bina inşaat harcı istisnası

- Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

- Taşınma desteği

- Arsa sağlanması

- Dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı

- Kalite ve standart sağlama

NOT: Yukarıdaki bilgiler 1995 yılı içindir. Teşvik uygulama esasları her yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yenilenmektedir.


1.4. Girdi ve Çıktıların Tarif ve Özellikleri

Sebze kurutma tesisinin en önemli girdileri; kurutulmaya uygun nite­likli taze ve yaş sebzelerdir.

Kurutulmuş ve toz haline getirilmiş sebzeler ambalajlandıktan sonra piyasaya arz edilecektir.

1.5. Girdilerin Türkiye'deki Başlıca Tesis Kaynakları ve Fiyatları

Bu projede en önemli maliyet unsuru hammadde olarak yaş sebzeler teş­kil etmektedir. Bu nedenle böyle tesislerin hammadde kaynacına yakın ol­ması gerekmektedir. Zira üretim esnasında bünyesindeki suyun büyük bir bölümünü kaybeden ve ağırlığı yaklaşık olarak 1/9 veya 1/10 inen yaş seb­zenin taşıma giderlerinin az olması gerekir* Bu sebzelerin fiyatları cinslerine ve bölgesel durumlarına göre değişiklik arz etmektedir.

2. PAZAR DURUMU

Modern usullerle üretilen kurutulmuş ve ambalajlanmış nebzeler memle­ketimizin her bölgesine pazarlanabilir.

Böylece dahili ihtiyaç karşılandıktan sonra AET ve Ortadoğu ülkelerine pazarlama faaliyetleri sonunda kolaylıkla ihraç edilebileceği talimin edil­mektedir.

3. İMALAT VEYA İŞ KAPASİTESİ

Bu profilde sebze kurutma tesisinin kapasitesi 50 ton/nün olarak tespit edilmiştir.

4. ÎSTİHDAM DURUMU

Böyle bir tesiste; idari, vasıflı ve düz işçi olmak üzere toplam 80 kişi istihdam edilebilecektir.

5. PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Üretim Teknolojisi

Üretim prosesi esas itibariyle üç ana bölümden ibarettir.

- Sebzelerin hazırlanması,

- Kurutma

- Finisaj ve Paketleme.


«^


a - Hazırlık : Sebzelerin kurutmaya alınması için hazırlık işlemi olarak; el ile çürüklerin ve küçük parçaların ayrılması gerekir. Daha sonra yıkama temizleme ve taş topraktan ayırma iş­lemi uygulanır. Temizleme işlemi döner silindirli makinelerle ya­pılır.

Elektrikli, alevli, buharlı veya mekanik araçlarla sebzele­rin kök, sap, kesme, soyma ve ayıklama işlemi yapılır.

B - Kurutma : Kurutma işlemi için dört usul ve cihaz vardır.

- Kurutma yatakları-yöntemi

- Kabin yöntemi

- Tünel yöntemi

- Bant yöntemi

Kabin ve tünel yöntemleri tepsili kurutma olarak adlandırı­labilir.

C - Finisaj ve Paketleme : Sebzeler kurutma işleminden sonra büyüklüklerine göre ayrılır, derecelendirilir ve sınıflandırılır. Daha sonra ambalajlama işlemi yapılır. Kurutulmuş sebzeler dört şekilde ambalajlanabilir.

- Polietilen torbalarda (dış kısmı kanaviçeli)

- Kağıt torbalarda

- Karton kutularda

- Teneke kutularda

5.2. Yatırımın Teknik Ömrü

Bu yatırımın teknik ömrü 15 yıl olarak kabul edilebilir.

6. YATIRIMIN TERMİN PLANI


1 2 3 4 5 6 7 8 910 1 1l 12 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 1Etüt-proje ve teşvik

belgesinin alınması X X X

Arazi temini ve düzeltme X XX


İnşaat işleri X X X X X X X

Makine ve Techz. Siparişi X X X XMontaj işleri X X X

7.TOPLAM YATIRIM TUTARI (1000 TL)

Harcamanın cinsi


İç para Dış para


Toplam


Kuruluş ve ve proje giderleri


465.66? 806.947


1.266.615

Arazi bedeli ve düzenlenmesi

325.597 -


325.597


İnşaat işleri giderleri


19.278.618 -


19.278.618


Ulaştırma yatırımları giderleri


651.934 -


651,934


Makine ve teçhizat giderleri


1.583.268 3 8.557.000

40.140.2G8


Sigorta ve navlun giderleri

Sigorta ve navlun giderleri
800.947 -


800.947

Beklenmeyen giderler
6.426.206 -


6.426.206


Sabit yatırım tutarı


58.403.237 39.358.000


97.762.237


İşletme sermayesi

me sermayes12.852.412 - 12.852.412


Toplam yatırım tutarı (gümrüklü)

Toplam yatırım tutarı ( $ )
71.256.000 39.358.000


110.614.000

12448. PROJENİN FİNANSMANI

Yatırımcı toplam yatırım tutarının % 40'ını öz kaynak, % 60'ını yabancı kaynaklardan (çeşitli bankalar vs.) sağlayacaktır.

9. İŞLETME DÖNEMİ GELİRLERİ

Bu yatırımın yıllık işletme gelirleri olarak 122.098.000.000 TL. olması tahmin edilmektedir.

NOT: Toplam sabit yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda Ort. Döviz Kuru : l $ = 60.000 TL. olarak alınmıştır.

10. işletme dönemi giderleri
11. GELİR - GİDER TABLOSU

Yıllık işletme gelirleri 122.092.000.000 TL

Yıllık işletme giderleri 83.541.000.000 TL

Brüt kâr 38.557.000.000 TL

Net kâr 19.279.000.000 TL
Bu yatırımın tam kapasitede yıllık işletme dönemi giderleri toplam 83.541.000.000 Tl. olması tahmin edilmektedir.

12. YATIRIMIN ÖN DEĞERLENDİRİLMESİ


12.1. Yatırımın Karlılığı

=

= % 17.5Net kâr 19.279.000.000

Toplara yatırım 110,614.000.000


Ambar - Pazarlama
Finisaj - Ayıklama
Kurutma
Yıkama - Ayıklama

İşlenmemiş Ürün

13. ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI

14. ANA MAKİNA VE TEÇHİZAT TABLOSU

Cinsi


Dozaj gözü

Taşıma bandı

Kuru temizleme makinesi

Makaralı ayırma tablası

Sebze ayırma makinesi

Tevsi bandı

Ayıklama makinesi.

Kesme makinesi

Basküllü taşıma bandı

Sayma makinesi

Blanşör

Yukarı verme bandıTahrik düzeni

Tahrik istasyonu

Kurutma tesisi

Finisaj


Ambalaj

15. KURULUŞ YERİ

Tesis sebze çeşitlerinin bol olduğu ve ulaşım imkanlarının müsait bulunduğu yerlerde kurulmalıdır. Kuruluş yeri seçiminde yar­dımcı olmak gayesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştır­ma Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilebilir.16. KAYNAKLAR

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı dokümanları

- Devlet Planlama Teşkilatı yayınları

- Devlet istatistik Enstitüsü yayınları.17. MÜRACAAT YERLERİ

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

- Hazine Müsteşarlığı

- Maliye Bakanlığı- Tarım Bakanlığı

- Bankalar.

Yüklə 73,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə