T. C. TÜRKİye belediyeler biRLİĞİ Belediye Akademisi İnsan kaynaklari yönetiMİYüklə 112,52 Kb.
tarix31.12.2018
ölçüsü112,52 Kb.
#88642

T.C.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

Belediye Akademisi
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Katılımcılar

Nüfusu 25bin ve Altı Belediyelerin İlgili Personeli

Konu

İnsan Kaynakları Yönetimi

Tarih ve Yer

20- 28 Kasım 2012 / Ankara
  1. GÜN: 20 Kasım 2012/Salı

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.20 – 09.30

Açılış Konuşmaları
09.30 – 10.30


İnsan Kaynakları Yönetimi


İnsan kaynakları yönetiminin amacı ve kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, küreselleşmenin insan kaynakları yönetimine etkisi, temel insan kaynakları süreçleri

10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30


İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan kaynakları yönetiminin amacı ve kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, küreselleşmenin insan kaynakları yönetimine etkisi, temel insan kaynakları süreçleri

11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30


İnsan Kaynakları Yönetimiİnsan kaynakları yönetiminin amacı ve kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, küreselleşmenin insan kaynakları yönetimine etkisi, temel insan kaynakları süreçleri

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00


Memurların Genel Hakları, Ödev ve Sorumlulukları


Uygulamayı isteme hakkı, güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı, sendika kurma hakkı, izin hakkı, kovuşturma ve yargılama ile isnat ve iftiralara karşı koruma hakkı, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurtdışında davranış, amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zararlar, mal bildirimi, basına bilgi ve demeç verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkartılmaması ve iadesi, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı, ikinci görev yasağı

15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00

Memurların Genel Hakları, Ödev ve SorumluluklarıUygulamayı isteme hakkı, güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı, sendika kurma hakkı, izin hakkı, kovuşturma ve yargılama ile isnat ve iftiralara karşı koruma hakkı, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurtdışında davranış, amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zararlar, mal bildirimi, basına bilgi ve demeç verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkartılmaması ve iadesi, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı, ikinci görev yasağı

16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00

Memurların Genel Hakları, Ödev ve SorumluluklarıUygulamayı isteme hakkı, güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı, sendika kurma hakkı, izin hakkı, kovuşturma ve yargılama ile isnat ve iftiralara karşı koruma hakkı, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurtdışında davranış, amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel sorumluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zararlar, mal bildirimi, basına bilgi ve demeç verme, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkartılmaması ve iadesi, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, gizli bilgileri açıklama yasağı, ikinci görev yasağı

  1. GÜN: 21 Kasım 2012/Çarşamba

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.30

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Belediyelerde Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve Bilgi Edinme Kanunu Uygulamaları

Memur, işçi, sözleşmeli personelin işe başlama, işten ayrılmalarına ilişkin SGK bildirimleri, HİTAP uygulaması, işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi, yükümlülükler ve müeyyideler ile bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin işlemler10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Belediyelerde Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve Bilgi Edinme Kanunu Uygulamaları

Memur, işçi, sözleşmeli personelin işe başlama, işten ayrılmalarına ilişkin SGK bildirimleri, HİTAP uygulaması, işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi, yükümlülükler ve müeyyideler ile bilgi edinme hakkının uygulanmasına ilişkin işlemler11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30

İŞKUR Aracılığıyla İşçi Alımı Usul ve Esasları

Sürekli veya geçici işçi alımında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uygulaması

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00

Mal Bildirimi

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanun uygulaması15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00

Mal Bildirimi

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanun uygulaması16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00

Mal Bildirimi

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanun uygulaması  1. GÜN: 22 Kasım 2012/Perşembe

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.30

Belediyelerde Norm Kadro Uygulamaları

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre norm kadro uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi

10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30

Belediyelerde Norm Kadro Uygulamaları

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre norm kadro uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30

Belediyelerde Norm Kadro Uygulamaları

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre norm kadro uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00


Belediyelerde Norm Kadro Uygulamaları

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre norm kadro uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi

15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00

Belediyelerde Norm Kadro Uygulamaları


Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre norm kadro uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi

16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00

Belediyelerde Norm Kadro Uygulamaları

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre norm kadro uygulama ve esasları, kadro ihdası, iptali ve değiştirilmesi

  1. GÜN: 23 Kasım 2012/Cuma

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.15

Personel Giderlerinin

Yasal Sınırı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine istinaden personel giderlerinin yasal sınırının hesap edilmesi ve uygulanması

10.15 – 10.30

Ara

10.30 – 11.15

Personel Giderlerinin

Yasal Sınırı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine istinaden personel giderlerinin yasal sınırının hesap edilmesi ve uygulanması

11.15 – 17.00

ANKARA GEZİSİ

  1. GÜN: 24 Kasım 2012/Cumartesi

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.30

Personel İstihdam Yöntemleri ve Atama Usulleri

Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi alımı, zabıta, itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden personel görevlendirilmesi, ikinci görev, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, özel kalem müdürlüğüne atama yapılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yer değiştirme suretiyle atanmaları, yeniden atanmaları, açıktan atanmaları, naklen atanmaları, vekâlet (dolu ve boş kadrolara vekâlet, vekâlet aylığı ile zam ve tazminat ödenme şartları) ve ikinci görev

10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30

Personel İstihdam Yöntemleri ve Atama Usulleri


Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi alımı, zabıta, itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden personel görevlendirilmesi, ikinci görev, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, özel kalem müdürlüğüne atama yapılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yer değiştirme suretiyle atanmaları, yeniden atanmaları, açıktan atanmaları, naklen atanmaları, vekâlet (dolu ve boş kadrolara vekâlet, vekâlet aylığı ile zam ve tazminat ödenme şartları) ve ikinci görev

11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30

Personel İstihdam Yöntemleri ve Atama Usulleri

Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi alımı, zabıta, itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden personel görevlendirilmesi, ikinci görev, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, özel kalem müdürlüğüne atama yapılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yer değiştirme suretiyle atanmaları, yeniden atanmaları, açıktan atanmaları, naklen atanmaları, vekâlet (dolu ve boş kadrolara vekâlet, vekâlet aylığı ile zam ve tazminat ödenme şartları) ve ikinci görev

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00

Personel İstihdam Yöntemleri ve Atama Usulleri

Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi alımı, zabıta, itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden personel görevlendirilmesi, ikinci görev, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, özel kalem müdürlüğüne atama yapılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yer değiştirme suretiyle atanmaları, yeniden atanmaları, açıktan atanmaları, naklen atanmaları, vekâlet (dolu ve boş kadrolara vekâlet, vekâlet aylığı ile zam ve tazminat ödenme şartları) ve ikinci görev

15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00

Personel İstihdam Yöntemleri ve Atama Usulleri

Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi alımı, zabıta, itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden personel görevlendirilmesi, ikinci görev, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, özel kalem müdürlüğüne atama yapılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yer değiştirme suretiyle atanmaları, yeniden atanmaları, açıktan atanmaları, naklen atanmaları, vekâlet (dolu ve boş kadrolara vekâlet, vekâlet aylığı ile zam ve tazminat ödenme şartları) ve ikinci görev

16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00

Personel İstihdam Yöntemleri ve Atama Usulleri

Belediyelerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi alımı, zabıta, itfaiye personeli alımı, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerden personel görevlendirilmesi, ikinci görev, belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesi, özel kalem müdürlüğüne atama yapılması, özürlü ve eski hükümlü istihdamı, memurların ilk defa atanmaları, yer değiştirme suretiyle atanmaları, yeniden atanmaları, açıktan atanmaları, naklen atanmaları, vekâlet (dolu ve boş kadrolara vekâlet, vekâlet aylığı ile zam ve tazminat ödenme şartları) ve ikinci görev

  1. GÜN: 25 Kasım 2012/Pazar

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.30

Memurların Görevde Yükselmesi, Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi


Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğinin uygulaması, memurların derece yükselme usul ve esasları, kademe ilerlemesi

10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30

Memurların Görevde Yükselmesi, Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğinin uygulaması, memurların derece yükselme usul ve esasları, kademe ilerlemesi11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30

Memurların Görevde Yükselmesi, Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğinin uygulaması, memurların derece yükselme usul ve esasları, kademe ilerlemesi

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00

Memurların Görevde Yükselmesi, Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğinin uygulaması, memurların derece yükselme usul ve esasları, kademe ilerlemesi

15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00

Memurların Görevde Yükselmesi, Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğinin uygulaması, memurların derece yükselme usul ve esasları, kademe ilerlemesi

16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00

Memurların Görevde Yükselmesi, Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğinin uygulaması, memurların derece yükselme usul ve esasları, kademe ilerlemesi  1. GÜN: 26 Kasım 2012/Pazartesi

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.30

Memurların Mali ve Sosyal Hakları

Aylık, ödenek, yolluk ve gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulaması, fazla çalışma, emeklilik, doğum-aile-tedavi yardımları, giyecek ve yiyecek yardımları, ikramiye, sosyal denge sözleşmesine istinaden ek ödeme yapılması, yıllık mazeret-hastalık-sağlık izinleri, aylıksız izin, idari izin, öğrenim izni

10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30

Memurların Mali ve Sosyal Hakları

Aylık, ödenek, yolluk ve gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulaması, fazla çalışma, emeklilik, doğum-aile-tedavi yardımları, giyecek ve yiyecek yardımları, ikramiye, sosyal denge sözleşmesine istinaden ek ödeme yapılması, yıllık mazeret-hastalık-sağlık izinleri, aylıksız izin, idari izin, öğrenim izni

11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30

Memurların Mali ve Sosyal Hakları

Aylık, ödenek, yolluk ve gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulaması, fazla çalışma, emeklilik, doğum-aile-tedavi yardımları, giyecek ve yiyecek yardımları, ikramiye, sosyal denge sözleşmesine istinaden ek ödeme yapılması, yıllık mazeret-hastalık-sağlık izinleri, aylıksız izin, idari izin, öğrenim izni

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00


Memurların Yargılanması

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uygulaması

15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00


Memurların Yargılanması


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uygulaması

16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00


Memurların Yargılanması


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uygulaması

  1. GÜN: 27 Kasım 2012/Salı

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 10.30

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması usul ve esasları

10.30 – 10.45

Ara

10.45 – 11.30

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması usul ve esasları

11.30 – 11.45

Ara

11.45 – 12.30

Belediyelerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması usul ve esasları

12.30 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.00Disiplin Müessesesi

Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller, karar süresi, zaman aşımı, savunma hakkı, itiraz, görevden uzaklaştırmaya ilişkin usul ve esaslar, memurun göreve tekrar başlatılması15.00 – 15.15

Ara

15.15 – 16.00Disiplin Müessesesi

Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller, karar süresi, zaman aşımı, savunma hakkı, itiraz, görevden uzaklaştırmaya ilişkin usul ve esaslar, memurun göreve tekrar başlatılması

16.00 – 16.15

Ara

16.15 – 17.00Disiplin Müessesesi

Disiplin cezaları, ceza uygulanacak fiiller, karar süresi, zaman aşımı, savunma hakkı, itiraz, görevden uzaklaştırmaya ilişkin usul ve esaslar, memurun göreve tekrar başlatılması

  1. GÜN: 28 Kasım 2012/Çarşamba

SAAT

KONU - SUNUCU

KONU DETAYI

09.30 – 11.30

Ölçme ve Değerlendirme

11.30 – 17.00

Öğle Arası, Kapanış Konuşmaları, Sertifika Töreni


Yüklə 112,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə