Taşinmazin açik arttirma ilani iZMİR 14. İcra müDÜRLÜĞÜ’nden dosya no: 2011/1142 esasYüklə 55,9 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü55,9 Kb.
növüYazı

TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
İZMİR 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
DOSYA NO: 2011/1142 ESAS

Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan borçluya ait hisseli taşınmazlar açık artırma sureti ile satışa

çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının tebliğ

yerine kaim olacağı ilan olunur.Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve evsafı:

(1 ) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Özellikleri:

izmir ili, Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1215 ada, 40 Parsel, 1% Pafta, 2 cilt, 173 Sahife No1 da Kayıtlı 2/18 arsa paylı 1 .Kat, 2 (iki) Bağımsız Bölüm nolu mesken

daire vasıflı taşınmaz. /

Taşınmaz Özellikleri: Taşınmaz, izmir ili, Alsancak Atatürk Bulvarı No: 270/2 adres ve tapunun 1215 ada, 40 parselde kayıtlı bulunmaktadır.Taşmmaz, Alsancak

mahallesi 1215 ada, 40 parselde kayıtlı 212,30 m2 alanlı zeminde dükkan ve kalorifer dairesi bulunan çatı katına havi 7 katlı ve 8 daireli kargir apartman vasıflı

taşınmaz içinde bulunmaktadır.Tapu kaydına göre taşınmazın üzerindeki yapının 2/18 arsa paylı 1. kat 2 nolu mesken daire vasıflı bağımsız bölüm borçlu adına

kayıtlıdır.Taşınmaz , Alsancak Mahallesi Atatürk bulvarı cepheli betonarme karkas sistemde bitişik nizamda yapılmış asansörlü merkezi sistem kaloriferli zemin kat +

normal 7 + çatı kat olmak üzere toplam 9 katlı ve normal her katında bir dairesi bulunan 270 nolu Yosun apartmanının normal 1. kat 2 nolu dairesi olup, normalde

projesine göre 3 oda, 1 salon, wc, banyo ve mutfaktan ibarettir.Mesken daire hali hazırda tadil edilerek iş yeri haline dönüştürülmüş olup, hol- antre, mutfak, salon ve

odaların tabanı laminat parke, ıslak mahallerin seramik kaplı,banyo duşa kabinli Hilton lavabolu, mutfak tezgahı mermer kaplı hazır mutfak dolaplı, dairenin tavanları

alçı kartonpiyerli salon tavandan aydınlatmalı spot lambalı, duvarları saten boyalı,giriş kapısı çelik iç kapıları Amerikan pencereleri pvc doğramalı çift (ısı) camlı 185,-

m2 alanlı % 15 yıpranmalı elektrik ve suyu mevcut kullanışlı durumdadır.

İmar Durumu: Konak Belediye Başkanlığının 13.05.2011 tarih , M.35.6.KON.O.( 13 1-310.05-6967 sayılı yazısında izmir ili Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, 1215

ada,40 Parselde kayıtjı taşınmazın imar planında TM1 ( Ticaret Seçenekli) Konut Bölgesinde kalmakta olup, Bitişik nizamda , 24.80 m. Ç.Katsız bina yüksekliğinde ,

8 kat olduğu bildirilmiştir.

Muhammen Bedeli: izmir 3.icra Hukuk Mahkemesinin 2011 / 383 Esas-2011 / 464 Karar sayılı 20.05.2011 Tarihli kesin kararı ile belirlenen toplam 900.000,00.-TL.(

Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

( 2 ) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Özellikleri:

izmir ili Konak ilçesi,Kültür Mahallesi, 1177 ada, 4 parsel, 183 pafta,63 cilt,6101 sahife no da kayıtlı 6. kat, 11 (Onbir) nolu mesken vasıflı taşınmaz.Taşınmaz Özellikleri : Taşınmaz , izmir, Konak ilçesi, Kültür mahallesi , 18,3 pafta, 1177 ada, 4 parselde kayıtlı, 347 m2 alanlı 12 / 206 arsa paylı 6.katta 11 nolu

mesken vasıflı bağımsız bölüm borçlu kayıtlıdır.Mesken dairenin içinde yer aldığı ana yapı Betonarme kolonlu, yığma tuğla duyarlı, asansör ve kaloriferli olarak inşa

edilmiştir. Mesken daire 3 oda, salon, mutfak, wc, banyodan ibaret olup , iç kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, dış kapı ve pencereleri Alüminyum doğramalı, salon

ve odaların tabanı ahşap parke kaplı, diğer hacimleri seramik döşeli, iç duvarları saten boya ve badanalı , mutfakta banko altı ve üstü hazır mutfak dolaplı, mutfak,

wc, banyo duvarları tavana kadar fayans kaplı, banyoda hilton lavabo, klozet ve duşa kabin yer almaktadır.Elektrik ve suyu bulunan mesken 115 m2 alanlı ,iskana

açık durumdadır.Taşınmazın halihazır durumu, konumu, ulaşım ve taşıma imkanlarının çok iyi durumda olup, her türlü Belediye hizmetlerinden çok iyi biçimde

istifade etmektedir.Taşınmazın bulunduğu mevkii; sakin mevki şartlarına haiz bulunmakta olup, tamamen sokak cepheli , izmir'in prestijli bir mahallesi olan Kültür

mahallesinde yer almaktadır. Taşınmaz ; 1382 nolu sokağa göre arka cephede yer almakta olup,taşınmazın 100flit. ilerisinde izmir Özel Tevfık Fikret Lisesi ve Fransız

Kültür merkezi yerleşkesi, 130mt. ilerisinde Cumhuriyet Bulvarı, 180mt. ilerisinde Atatürk Bulvarı ve 1 .Kordon, 170mt. ilerisinde 9 Eylül Üniversitesi Rektörlük binası,

210 mt. ilerisinde Gazi ilk Öğretim Okulu, 250-350 mt. ilerisinde Cumhuriyet Kız Teknik ve Kız Meslek Anadolu Lisesi, Lozan meydanı ve Fuar alanı yer almaktadır.İmar Durumu : Konak Belediye Başkanlığının 13.05.2011 tarih , M.35.6.KON.O.( 13)- 310.05-6966 sayılı yazısında İzmir-Konak ilçesi,Kültür Mahallesi, 1177 ada, 4

Parsel, 183 Pafta1 da kayıtlı taşınmazın imar planında TM1 (Ticaret Seçenekli) Konut Bölgesinde kalmakta olup, Ayrık nizamda, 21.80 m. Ç.Katsız bina yüksekliğinde

, 7 kat olduğu bildirilmiştir.

Muhammen Bedeli: icra dosyasından kesinleşen 380.000,00.-TL. ( Üç Yüz Seksen Bin Türk Lirası) bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

( 3 ) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Özellikleri:

izmir ili,Bornova ilçesi.Çamdibi Mahallesi,6004ada, 1 parsel, 23N2C Pafta, 27 cilt,2617 sahife no da kayıtlı zemin +1+2. kat, 1 ( Bir) bağımsız bölüm nolu işyeri vasıflı

taşınmaz.Taşınmaz Özellikleri: Taşınmaz ; Bornova ilçesi, Çamdibi mahallesi, 6004 ada, 1 parselde yer almaktadır, izmir ili, Bornova ilçesi', Çamdibi mahallesi, 6004 ada, 1

parsel de kayıtlı 4929 m2 alanlı ana taşınmazın içinde Zemin + 1. + 2. katta 90/4988 arsa paylı 1 nolu iş yeri vasıflı bağımsız bölüm taşınmaz borçlu adına kayıtlıdır.

Taşınmazın bulunduğu ana yapı; Betonarme kolonlu, tuğla duvarlı olarak inşa edilmiştir. Katlar arasındaki dubleksi temin eden merdivenle inilip çıkılmakta, işverinin

dış kapı ve pencereleri Alüminyum doğramalı ve dışları demir parmaklıklı, iç duvarları boya ve badanalı, dış duvarları akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalı, yerleri

kısmen seramik ve kısmen karo plaka kaplıdır, içinde vvc-lavabo ve mutfak bölümü yer almakta olan bağımsız bölüm taşınmaz % 10 oranında yıpranmış durumda olup,

45 m2 taban alanlı olan iş yerinin toplam 135 m2 alanlı, Elektrik ve suyu mevcut olan işyeri Borçlu tarafından atölye olarak kullanılmakta ve ana yapının Bayındırlık

Ve iskan Bakanlığınca belirlenen yapı sınıflarına göre 3 / B sınıfı yapı grubuna dahil bir yapı olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın hali hazır durumu, konumu, ulaşım

ve taşıma imkanlarının iyi durumda olup, her türlü Belediye hizmetlerinden çok iyi biçimde istifade etmektedir. Taşınmaz ; Tekstilciler çarşısı içinde yer almakta,

yola cepheli durumda bulunmakta, taşınmazın 340 mt. ilerisinde Kemalpaşa caddesi, 800 mt. ilerisinde 1. Sanayi sitesi yerleşkesi yer almakta, Bayındırlık Ve iskan
Bakanlığınca belirlenen yapı sınıflarına göre 3 / B sınıfı yapı grubuna dahil bulunmaktadır.

İmar Durumu: Bornova Belediye Başkanlığı-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2011 tarihli yazısında satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 uygulama imar planında TAKS : 0,60 - KAKS : 1.80 formülünde yapılaşma hakkına sahip H : 9,80 gabarideki yönetici merkez alanında kaldığı bildirilmiştir.

Muhammen Bedeli: icra dosyasından kesinleşen 170.000,00.-TL. ( Yüz Yetmiş Bin Türk Lirası) bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

(4 ) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı Ve Özellikleri:

izmir ili, Karabağlar ilçesi Maliyeciler Mahallesi, 13959 ada, 1 parsel, 6 cilt,600 sahife no da kayıtlı 2. kat,4. blok, 6 (Altı) Bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı

taşınmaz.Taşınmaz Özellikleri ; Taşınmaz ; izmir ili,Karabağlar ilçesi, maliyeciler mahallesi 13959 ada 1 parsel de kayıtlı 9200 / 1 sokakta 4 kapı nolu Sema Apartmanının

2.katındaki 6 nolu mesken dairesidir. Güzelyalı Mahallesi, pafta: 21 L.lb ada 13959 parsel 1 de kayıtlı 6.615 m2 alanlı taşınmazın üzerindeki yapı, 4.Blok 10 giriş nolu

Apartmanın 2 katındaki 6 nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmaz; 9200/ 1 sokakta 6 kapı nolu Beste Apartmanının 2. katındaki 6 nolu

mesken dairesidir. Mesken dairenin içinde yer aldığı ana yapı Betonarme kolonlu, yığma tuğla duvarlı olarak inşa edilmiştir.

Mesken daire ; 3 oda, salon, mutfak, wc, banyodan ibaret olup yerleri karotaş kaplı,sulu hacimleri seramik döşeli, iç duvarları boya ve badanalı, mutfakta banko altı

ve üstü dolaplı, mutfak, wc, banyo duvarları fayans kaplı ,iç ve dış kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, banyoda lavabo, klozet ve duş yeri yer almakta olup, elektrik

ve suyu mevcut olan bağımsız bölüm % 10-15 oranında yıpranmış durumdadır. Taşınmaz ;85 m2 alanlı ,elektrik ve suyu mevcut mesken soba ısıtmalıdır.Taşınmazın

halihazır durumu, konumu, ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi durumda olup, her türlü Belediye hizmetlerinden iyi biçimde istifade etmektedir.Taşınmazın bulunduğu

mevkii; sakin mevki şartlarına haiz bulunmakta olup, taşınmaz 2.katta yer almaktadır.Taşmmazın 550 mt. ilerisinde Sadullah Sever ilk Öğretim Okulu , 570 mt.

ilerisinde Nevvar Salih işgören Lisesi ve 925 mt. ilerisinde inönü caddesi yer almaktadır.İmar Durumu : Karabağlar Belediye Başkanlığı-imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.05.2011 tarihli yazısında satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin imar planında

konut alanında kalmakta olduğu , TAKS: 0.35 , KAKS : 1.75 şartlarını aşmamak kaydıyla Blok Nizamda , 5 Katlı, 15,80 m. Gabaride , daimi statüde yapı yapılmasına

müsait olduğu ayrıca istimlak, sit alanı, yol, yeşil alan faktörlerinden etkilenmediği bildirilmiştir.

Muhammen Bedeli: icra dosyasından kesinleşen 85.000,00.-TL. (Seksen Beşbin Türk Lirası) bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.

Satış Şartları

(1 ) Numaralı Taşınmazın 1.Satışı 02.04.2012 Pazartesi günü, Saat 14:00'dan 14:10'a kadar

( 2 ) Numaralı Taşınmazın 1 .Satışı 02.04.2012 Pazartesi günü, Saat 14:20'dan 14:30'a kadar

( 3 ) Numaralı Taşınmazın 1.Satışı 02.04.2012 Pazartesi günü, Saat 14T40'dan H:50'a kadar

( 4 ) Numaralı Taşınmazın 1.Satışı 02.04.2012 Pazartesi günü, Saat 15:00'dan 15:10'a kadar

İzmir 14. İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ayrıca

satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile,

(1 ) Numaralı Taşınmazın 2.Satışı 12.04.2012 Perşembe günü, Saat 14:00'dan 14:10a kadar

(2 ) Numaralı Taşınmazın 2.Satışı 12.04.2012 Perşembe günü, Saat 14:20dan 14:30'a kadar


0377

( 3 ) Numaralı Taşınmazın 2.Satışı 12.04.2012 Perşembe günü, Saat 14:40'dan 14:50'a kadar

(4 ) Numaralı Taşınmazın 2.Satışı 12.04.2012 Perşembe günü, Saat 15:00 dan 15:10a kadar

İzmir H.İcra Müdürlüğünde yapılmasına, açık artırma sureti ile ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok

artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin

edilen kıymetinin % 40 ' mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma

masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.  1. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin %20'si nispetinde Türk Lirası nakit ya da bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi,ihale Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1 / 2 tapu harcı satın alana ait olacaktır.Birikmiş emlak vergi borçları/Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir.Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

  2. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.

  3. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunu'nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi isteyenlerin yukarıda yer alan dosya numarası ile Müdürlüğümüze

bildirmeleri ilan olunur.

(ic. if.K. 126)

Örnek No:27

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.(Basın: 7785)

Kataloq: newpics -> news
news -> Dosya no: 2011/2253 Tal
news -> Taşinmazin açik artirma ilani dosya no: 2007/1625. Es satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları
news -> Antalya16. İCra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya: 2011/10101 E., örnek No: 27
news -> T. C. Sakarya / merkez icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/5299 1- tapu Kaydı
news -> İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden
news -> T. C. Bodrum icra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/407 1- tapu Kaydı
news -> Gayrimenkul satiş İlani t. C. İStanbul 10. (TAŞinmaz satiş) İcra müDÜRLÜĞÜ'nden
news -> Kartal/İstanbul 1, İcra dairesi 2011/3668tlmt
news -> T. C. Gaziantep icra müDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/109 tal
news -> T. C. PendiK İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkulün açik artirma ilani

Yüklə 55,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə