Tcdd bölge emlak ve iNŞaat müDÜRLÜĞÜYüklə 441,15 Kb.
səhifə1/7
tarix18.08.2018
ölçüsü441,15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

TCDD 2.BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ


T.C.

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA PLANI YENİLEME VE BİRLEŞTİRME HİZMET ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİHAZIRLAYANLAR

Emlak Srv. Müd.

Ergün ESKİ

 

ONAY

Bölge Müdürü Mahmut

YETKİN


Emlak Srv. Müd.Yrd.

Zikri AKSU

 

Mühendis

Murat TÜRÜDÜ

 

DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİK TARİHİ

SAYFA SAYISI

15 Sayfa

 

 
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1. AMAÇ

MADDE 2. KAPSAM VE NİTELİK

MADDE 3. BAŞLIKLAR VE YORUM

MADDE 4. İŞİN TANIMI

MADDE 5. YASAL DAYANAK

MADDE 6. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI

MADDE 7. TANIMLAR VE KISALTMALAR

MADDE 8. KONTROL VE DENETİM

MADDE 9. KOORDİNASYON

MADDE 10. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MADDE 11. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 12. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İKİNCİ BÖLÜM

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL VE EKİPMAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 13. PERSONEL VE EKİPMAN İÇİN İDARECE İSTENİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE DİĞER ŞARTLAR

MADDE 14. PERSONEL DURUMU VE İDARECE İSTENİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE DİĞER ŞARTLAR

MADDE 15. EKİPMAN DURUMU VE İDARECE İSTENİLEN YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE DİĞER ŞARTLAR
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNİK MEVZUATA, DOKÜMANLARA VE İŞLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 16. TEKNİK ŞARTNAMENİN DİLİ

MADDE 17. TEKNİK ŞARTNAMENİN TARAFLARI

MADDE 18. TEKNİK DOKÜMANLARIN YÜKLENİCİYE VERİLMESİ

MADDE 19. TEKNİK DOKÜMANIN TESLİMİNDE GECİKME OLMASI

MADDE 20. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEK DOKÜMANLAR

MADDE 21. TEKNİK MEVZUAT

MADDE 22. TEKNİK İŞLER

MADDE 23. NİRENGİ, POLİGON, ARAZİ ÖLÇÜ VE HESAPLARI

MADDE 24. MÜLKİYET BİLGİLERİNİN TEMİNİ

MADDE 25. TAPU KAYITLARININ TEMİNİ

MADDE 26. KAMULAŞTIRMA HARİTALARININ ONAYLANMASI

MADDE 27. KAMULAŞTIRMA SINIRLARININ YERİNİN TESPİTİ, İŞARETLENMESİ VE APLİKASYONU ÇALIŞMALARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMULAŞTIRMA İŞLERİ İLE İLGİLİ SAYISALLAŞTIRMA, PLANLARIN YAPIMI, ÇİZİMİ VE DOSYALARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 28.SAYISALLAŞTIRMA İŞLEMLERİ

MADDE 29. KAMULAŞTIRMA PLANLARININ YAPIMI

MADDE 30. KAMULAŞTIRMA PLANLARININ YAPIMI VE DOSYALARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

MADDE 31. KAMULAŞTIRMA PLANLARININ ÇİZİLMESİ

MADDE 32. ÇİZİMLE İLGİLİ HUSUSLAR

MADDE 33. ÇİZİMİ OLUŞTURAN KISIMLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM

KONTROL İŞLEMLERİ
MADDE 34. BÜRO VE ARAZİ KONTROLLERİ

MADDE 35. KADASTRO KONTROLLERİN YAPTIRILMASI VE KONTROL RAPORUNUN ALINMASI
ALTINCI BÖLÜM

İDAREYE TESLİM EDİLECEK HARİTA VE PLANLAR İLE BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR
MADDE 36. İDAREYE TESLİM EDİLECEK HARİTA VE PLANLAR İLE BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR
YEDİNCİ BÖLÜM

YÜKLENİCİ TEKLİFLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 37. İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ

MADDE 38. TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

MADDE 39. BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER

MADDE 40. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER İLE İŞ DENEYİM BELGELERİ VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

MADDE 41. TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ

MADDE 42. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ

MADDE 43. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ

MADDE 44. YAKLAŞIK MALİYET HESABI

MADDE 45. TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR
SEKİZİNCİ BÖLÜM

TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 46. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

MADDE 47. KESİN TEMİNAT

MADDE 48. EK KESİN TEMİNAT

MADDE 49. KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ
DOKUZUNCU BÖLÜM

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 50. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE SÜRESİ

MADDE 51. İŞYERİ VE/VEYA YER TESLİM TARİHİ

MADDE 52. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE İŞİN SÜRESİ

MADDE 53. YÜKLENİCİNİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI YERLER

MADDE 54. YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI

MADDE 55. İŞİN YÜRÜTÜMÜ

MADDE 56. İŞİN DEVAMLILIĞI

MADDE 57. İDARE VE YÜKLENİCİNİN İTİRAZ HAKKI

MADDE 58. MEVZUATA UYGUNLUK

MADDE 59. GİZLİLİK

MADDE 60. KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERME

MADDE 61. İŞ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE SİGORTALANMASI

MADDE 62. YÜKLENİCİNİN KUSURU DIŞINDAKİ HASAR VE ZARARLAR

MADDE 63. YÜKLENİCİNİN HATALI, KUSURLU VE EKSİK İŞLERİ

MADDE 64. İŞ PROGRAMI

MADDE 65. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER

MADDE 66. YÜKLENİCİNİN BAKIM VE DÜZELTME SORUMLULUKLARI

MADDE 67. FİYATI BELLİ OLMAYAN İŞLERDE YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİ

MADDE 68. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYETE KONU OLAN HUSUSLAR

MADDE 69.DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAK SAĞLANMASI

MADDE 70. MALZEME VE İŞÇİLİK KALİTESİ

MADDE 71. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR

MADDE 73. YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞANLARINININ ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI
ONUNCU BÖLÜM

DENETİM, KONTROL, TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİ İLE KESİN HAKEDİŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 74. İŞİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE TUTANAKLAR

MADDE 75. İŞİN TESLİMİ, DENETİMİ, KONTROLU VE KABULÜ

MADDE 76. KISMİ KABUL

MADDE 77. YÜKLENİCİNİN BAŞVURUDA BULUNMAMASI

MADDE 78. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

MADDE 79. HAKEDİŞLERİN DÜZELTİLMESİ

MADDE 80. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

MADDE 81. AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI

MADDE 82. FİYAT FARKI

MADDE 83. KONTROL TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİ
ONBİRİNCİ BÖLÜM

SÖZLEŞME YAPILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
MADDE 84. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ, BEDELİ VE EKLERİ

MADDE 85. SÖZLEŞME YAPILMASI VE SÖZLEŞME GİDERLERİ

MADDE 86. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 87. YÜKLENİCİNİN (VEYA ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE) ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMİYETİ

MADDE 88. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

MADDE 89. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ

MADDE 90. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞİN TASFİYESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

MADDE 91. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

MADDE 92. İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

MADDE 93. SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESİH

MADDE 94. MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 95. KONTROL TEŞKİLATI İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR
ONİKİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 96. CEZALAR VE KESİNTİLER

MADDE 97. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

MADDE 98. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 99. YÜRÜRLÜK
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1. AMAÇ

1.1. Bu teknik şartnamenin amacı; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamulaştırma Projeleri kapsamında, 2.Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki kamulaştırma işlerine yönelik hizmetlerin aksamaması için, taşınmazların gerek yerinde, gerek merkezde, gerekse taşınmazlar ve malikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu yerlerde, yürürlükte bulunan Kanun ve mevzuatların Kuruluşumuza yüklediği tüm teknik, idari, mali ve hukuki ödev ve sorumluluklarının hızlı, doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun olarak, yürütülmesi, ikmali, neticelendirilmesi için gerekli olan veri ve belgelerin üretilerek TCDD arşiv standartlarında arşivlenmesi hususunda yapılacak iş ve işlemlerine yönelik olarak, karlılık, verimlilik ilkeleri ve en uygun fiyatla yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı gereğince serbest rekabet yoluyla hizmet alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2. KAPSAM VE NİTELİK

2.1. Bu teknik şartname, Kuruluşumuz tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak her türlü kamulaştırma projelerinin hukuki, mali, idari ve teknik yönden yürütülmesinde; kontrol, yetki, sorumluluk, kabul, veri üretimi, tescil ve benzeri uygulama işlerinin, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu uyarınca götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “danışmanlık” dışındaki hizmet işlerine ait esasları kapsar. Bu teknik şartname, ihale dokümanları ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
MADDE 3. BAŞLIKLAR VE YORUM

3.1. Bu teknik şartnamedeki bölüm ve madde kenar başlıkları ile numaraları, teknik şartnamenin bir parçası olarak kabul edilecek ve teknik şartnamenin, ilgili ihale dokümanının ve sözleşmesinin yorumlanmasında göz önüne alınacaktır. İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. Kişileri veya tarafları belirten kelime ve terimler, taşıdığı ada veya tabi olduğu hukukun tüzel kişilik tanıyıp tanımadığına bakılmaksızın tüm firma, şirket, kurum, kuruluş ve benzerleri ile tabi olduğu hukukun kendisine hukuksal varlık tanıdığı her türlü oluşum, kişi, mal ve sermaye topluluklarını ifade eder.
MADDE 4. İŞİN TANIMI

4.1. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında yapılan Eskişehir İli, Mihallıççık İlçesi, Adahisar, Ahurköy, Ahurözü,Yunusemre ve Sazak Köylerine ait ana, ek , ve ikinci ek kamulaştırma planlarının kesinleşmiş mahkeme kararları baz alınarak güncel kamulaştırma planların hazırlanması ve Kadastro kontrollerinin yapılması, Kadastro Müdürlüğünden onaylı kamulaştırma dosyalarının İdareye teslim edilmesi ve kamulaştırma alanlarının ifraz edilmesi için ilgili Tapu Müdürlüğüne sevkini kapsayan etüt, proje ve müşavirlik hizmet alımının yaptırılması işidir.MADDE 5. YASAL DAYANAK

5.1. Her türlü kamulaştırma projelerinin hukuki, mali, idari ve teknik yönden yürütülmesi, tamamlanması ve olabilecek kusurların düzeltilmesi amacıyla, hizmet alınması ve kamulaştırma işlerine ait esasların düzenlenmesi ile ilgili yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan tüm Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümleridir.
MADDE 6. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI

6.1. İdare ve Yüklenici arasındaki her türlü iletişim (sözleşmeye göre bir izin, onay, belge, tebligat, olur verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde) taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, telefon, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

6.2. Yüklenici ve İdarenin birbirlerine bildirdikleri adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenici tebligat adresi değişikliğini İdareye bildirmek zorundadır. İdarece yapılan yazılı tebligatların Yüklenicinin adreste bulunulmaması hallerinde de tebligat yapılmış sayılacaktır.
MADDE 7. TANIMLAR VE KISALTMALAR

7.1. Bu teknik şartnamenin uygulanması, işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak yürürlükte bulunan veya yürürlüğe girecek olan tüm Kanun (Kamu İhale Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, vd.), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan tanımlar ve kısaltmalar aynen geçerlidir.

7.2. Bu teknik şartnamede sıklıkla kullanılan tanımlardan,

İDARE (İŞ SAHİBİ): Kamulaştırma Haritalarını, Kamulaştırma Sınırlarının tespit ve işaretlenmesini yapan veya yaptıran kuruluş olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve 2.Bölge Müdürlüğünü,

FİRMA: Sözleşme konusu işle ilgili olarak teklif veren, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı serbest çalışan büro veya şirketi,

Kataloq: uploads -> ihale
ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : Malatya Garda Bulunan 19/1 Plan Nolu Hizmet Evinin Bakım Onarım İşi
ihale -> İhale Makamı Birim Fiyat Tarifleri İşin Adı : afyonkarahisar-konya hattinda muhteliF İstasyonlarda bakim-onarim yapilmasi iŞİ Sayfa
ihale -> Sigortacilik hizmeti alinacaktir kayseri erciyes turizm iNŞaat spor etkiNLİk sanayive ticaret anoniM Şİrketi
ihale -> Kanalizasyon ve iÇmesuyu iNŞaati yaptirilacaktir. Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi
ihale -> Sayfa: S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : tatvan lojmanlarinin kanalizasyon tadilati

Yüklə 441,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə