Teç-sen miLLİ EĞİTİm bakanliği görevde yükselme sinavi memur deneme sinavi-1- kasim-2015Yüklə 132,06 Kb.
tarix31.07.2018
ölçüsü132,06 Kb.
#64633

TEÇ-SEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MEMUR DENEME SINAVI-1-

KASIM-2015

AÇIKLAMALAR:

-sorular 5 seçenekten oluşmuştur.

-sorular konuların sırasına göre hazırlanmıştır.

-sorulardaki seçenekleri iyi okuyunuz bu sizlerin bilgilerinin artması için iyi bir yol olacaktır.

-kolay görünen soruları iyi düşünerek işaretleyiniz

-değildir deniler sorularda 4 doğru 1 yanlış olduğunu unutmayınız.şıklar arasındaki 4 doğruyu öğrenmeniz konuyu da öğrenmeniz anlamına gelir.erken pes etmeyiniz. Bu benim işim değil demeyiniz.

-bilmediğiniz /yabancısı olduğunuz sorular üzerinde kesinlikle fazla düşünmeyin.size en yakın cevap neyse onu işaretleyin.takılıp kalmayın.

-kafanızda yer edinmiş bilgilerin çoğu değişmiş olabilir bunlara kalmayınız.güncel olayları iyi takip ediniz.

-100 sorunun en az 70’ini doğru yanıtlamış olmanız gerekir.


SORULAR

S-1)aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

a-Minareyi çalan kılıfını hazırlar

b-çirkef e taş atma,üstüne sıçrar.

c-sonunda kabak başına patladı

d-komşunun tavuğu komşuya kaz görünür

e-bugünkü işini yarına bırakma2-Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

a-Kendi bakışını yansıtankişi sanatçıdır

b-Mutfakta yiyecek bir şeyler var

c-O,çok düzenli ve çalışkan bir insandı

d-böyle de olmaz ki

e-iki üç milyonun lafı mı olur3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir?

a-Giriş-ana düşünce-yardımcı düşünceler

b-Giriş-gelişme-sonuç

c-Giriş-gelişme

d-Yardımcı düşünceler-konu

e-Konu-giriş-sonuç4-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması(ünsüz değişimi) vardır?

a-kitaba baktı

b-sıyrıldı

c-atladı


d-burda

e-okudu


5-Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

a-Orman


b-Bilgisayar

c-Türkiye

d-Kapı kilidi

e-Taksi


6-Aşağıdakilerden hangisinde bileşik cümle kullanılmıştır?

a-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

b-Adnan nereye gitti?

c-En güzel yıllarım köyde geçti.

d-Beni en çok onlar ilgilendirmişti.

e-Yazın başı pişenin,kışın aşı pişer.7-Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

a-Devlet malzemeofisi

b-Kendi Gök Kubbemiz

c-Kızı da geldi gelini de.

d-Demek ki

e-sen de mi geldin?8-Ziraatçı sayar ( )yulaf( )( pancar( )

zerzevat ( )tütün( )

Yukarıdaki cümlede kullanılması gereken noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a-Ziraatçı sayar.Yulaf,pancar,zerzevat,tütün.

b-Ziraatçı sayar:yulaf,pancar,zerzevat,tütün…

c-Ziraatçı sayar yulaf,pancar,zerzevat,tütün.

Ziraatçı sayar yulaf,pancar,zerzevat,tütün.

d-Ziraatçı sayar yulaf pancar,zerzevat,tütün.

e-Ziraatçı sayar yulaf- pancar,zerzevat,tütün.

9-Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan biridir?

a-Yaşam hakkı

b-Konut dokunulmazlığı

c-Dilekçe

d-Sendika kurma

e-Kamu hizmetlerine girme10-insan Hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İnsan hakları düşüncesini “doğal haklar” altında ilk dile getiren John Locke’dur.

b-Magna Charta Libertatum ile İngiltere’de 1215 yılında kişisel haklar konusunda önemli bir adım atılmıştır.

c-1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ilk siyasal örnektir.

d-Birleşmiş Milletler Teşkilatı 1946 yılında kurulmuştur.

e-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir.11-Aşağıdaki hangi seçenekte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine(AHİM’e)başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından/şartlarından biri değildir?

a-Başvuru yapmadan önce,hakkında başvuru yapılacak ülkedeki iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır.

b-İç hukuk yolları tüketildiktensonra gerek yargısal gerekse idari kararın ilgililere bildirilmesinden itibaren 1 yıl içinde AHİM’e başvurulmalıdır.

c-Başvuruda b ulunanın kimliği belli ve dilekçe bizzat ilgili veya vekili tarafından imzalanmış olmalıdır.

d-Başvuru,daha önce AHİM’ce incelenmiş bir başvurunun aynısı olmamalıdır.

e-Aynı konuda daha önce başka bir uluslar arası kuruluşa başvurunun aynısı olmamalıdır.12-Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

a-2010


b-2011

c-2012


d-2013

d-2014


13-Hangi seçenekte” yerel yönetimler “doğru olarak verilmiştir?

a-İl özel idareleri-köyler-kazalar

b-Köyler-kazalar-üniversiteler

c-Köyler-iller-ilçeler-

d-Belediyeler-köyler-kazalar

e-İl özel idareler-belediyeler-köyler14-Aşağıdaki mahkemelerden hangisi yüksel mahkeme değildir?

a-Askeri Yargıtay

b-Sayıştay

c-Anayasa mahkemesi

d-Uyuşmazlık mahkemesi

e-Yargıtay15-Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Bağlı Kuruluşlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile kurulur.

b-Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi şube müdürlüğüdür.

c-Görev ve hizmetin nitelik ve niceliğine göre en az dört şube müdürlüğü bulunmadıkça daire başkanlığı kurulmaz.

d-En üç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz.

e-Genel müdürlük kurulması,kaldırılması,görev ,yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.16-Encümen gündemi kim tarafından hazırlanır?

a-vali


b-Belediye başkanı

c-Vali Yardımcısı

d-İl özel idare genel sekreteri

e-İl milli Eğitim Müdürü17-Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel ilkelerinden biri değildir?

a-Saygı ve nezaket

b-Öncegelme

c-Temsil


d-Düzey eşitliği ve denklik

e-Örf ve adetler18-Aşağıdakilerden hangisi protokol türlerinden biri değildir?

a-Saray protokolü

b-Diplomatik protokol

c-VİP Protokolü

d-Dayanışma protokolü

e-Spor protokolü19-Aşağıdakilerden hangisi konuğa verilen önemlerden biri değildir?

a-Karşılama

b-Oturulan yer

c-Sunulan ikram

d-Uğurlama

e-Konaklama20-Ziyaret ve görüşmelerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-Ziyaret zamanı bir iki gün önceden randevu alınmalıdır.

b-Öğleden önce 10.00-11.00,öğleden sonra 15.00-17.00 saatleri en uygun zamandır

c-Resmi ziyaretler en çok 2 saat olmalıdır

d-Erkek,bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini uzatmadan erkek elini uzatamaz

e-Protokolde üst sağdadır.21-Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir?

a-Fransa


b-Almanya

c-Bulgaristan

d-Avusturya-Macaristan

e-Osmanlı İmparatorluğu22-Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yöntemi ve amacı hangi genelge veya kongre ile açıklanmıştır?

a-Erzurum Kongresi

b-Amasya Genelgesi

c-Sivas Kongresi

d-Amasya Görüşmeleri

e-Misak-i Milli23-İlk Türkiye Büyük Milet Meclisi Kaç yılında açılmıştır?

a-1918


b-1919

c-1920


d-1921

e-1923


24-Atatürk ilkelerinden hangisi “Halk egemenliğine dayalı,ekonomik açıdan gelişmiş ve tam bağımsız bir Türkiye’yi kurmak için zamanın gerektirdiği yenileşme ve değişmeleri sürekli olarak yapabilmek “ilkesinin temeledir?

a-Halkçılık

b-Milliyetçilik

c-Cumhuriyetçilik

d-Laiklik

e-Devrimcilik25-Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Alp Er Tunga,Şu,Oğuz Kağan,bozkurt,Ergenekon,Türeyiş ve göç destanları Türk destanlarıdır.

B;Hazarlar,Türgişler,Karluklar,Kırgızlar,Sebirler,Uygurlar,Göktürkler,veAsya Hunları Orta Asya’da kurulan İslamiyet öncesi Türk Devletleridir.

c-Dicle üzerinde,Kral Kızı Barajı kurulmuştur.

d-Türkiye’nin en büyük adası Gökçe Ada’dır.

e-Dünya’nın en küçük çölü Sahra Çölü’dür.26-Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Rusya’da düzenlenecektir.

b-Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulmuştur.

c-Uluslar arası Adalet Divanı Hollanda’nın Lahey kendindedir.

d-UNİCEF’in açılımı;BM Çocuklara Yardım Fonudur.

e-BRISC Ülkeleri: Brezilya,Rusya,Hindistan,Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’dir.27-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İstanbul Tarihi Yarım Adası,Kapadokya e Göreme Milli Parkı ,Divriği ulu camii ,Hattuşaş,Nemrut dağı,Pamukkale,Safranbolu,Selimiye camii,Çatalhöyük kalıntıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir.

b-Birleşmiş Milletler Örgütünün Yönetimi Washington’dur.

c-200 TL’nin üzerinde Yunus Emre’nin resmi vardır.

d-Nobel Ödülleri,matematik,tarih ve coğrafya dallarında verilmez.

e-Avrupa Birliği’nin Merkezi Brüksel’dir.28-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Nato’nun Merkezi Brüksel’dir.

b-ABD Japonya,Almanya,İngiltere,Fransa,İtalya,kanada ve Rusya G8 ülkeleridir.

c-Türkiye’de bir bankanın kurulmasına en az altı üyenin olumlu oyuyla aldığı karara istinaden yapacağı öneri üzerine Başbakanlıkça izin verilir.

d-Türkiye D8 ülkeler birliğine dahildir.

e-Merkez Bankası Ulusal Kuruluşlardan biridir.29-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Kutadgu Bilig,Divan-ı Lügati’t Türk,Atabet’l Hakayık ,Divan-ı Hikmet,Katab-ı Dede Korkut İslam etkisindeki Türk Edebiyatı ilk dönem eserleridir.

b-Karagöz,Ortaoyunu,ve Meddah ;geleneksel Türk Tiyatrosu çeşitleridir.

c-Tercüman-ı Ahval Türklerin çıkardığı ilk özel gazetedir.

d-Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar Ziya Paşa’dır.

e-Ömer Seyfettin,Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Reşat Nuri Güntekin, Millî Edebiyat Dönemi Sanatçılarıdır.30-Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Göçebe hayatı terk edip yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygur Devletidir.

b-Toplucaİslamiyet’ikabul eden kavim Oğuzlardır.

c-İlkMüslüman Türk devleti Karamanlılardır.

d-Anadolu’da ilk medreseyi Danişmentler kurdu.

e-Kardeş katli ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde kanunlaştı.31-Türkiye Devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.dili Türkçedir. Bayrağı,ekli kanununda belirtilen,beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Milli marşı “İstiklal Marşı”dır.Başkenti Ankara’dır.

Yukarıda yer alan bilgiler Anayasamızın kaçıncı maddesinde yer alır?

a-1

b-2


c-3

d-4


e-5

32-T.C.Anayasası’na göre yakalanan kişi,tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içerisinde hakim önüne çıkarılır?

a-12


b-24

c-36


d-48

e-60


33-T.C.Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir?

a-Bakanlar Kurulu Kararı

b-Kanun

c-Yüksek Hakem Kurulu Kararıd-Tüzük

e-Valilik Kararı34-Anayasamıza göre kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir?

a-18


b-20

c-22


d-24

e-25


35-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez?

a-kısıtlılar

b-kamu hizmetinden yasaklılar

c-kaçakçılık yapanlar

d-terör eylemlerine katılanlar

e-24 yaşını dolduranlar36-T.C.Anayasasına göre Cumhurbaşkanıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-En fazla bir defa seçilebilir

b-TBMM üyeliği varsa sona erer

c-Türk milletinin birliğini temsil eder.

d-40 yaşını doldurmuş olması gerekir

e-Yüksek öğrenim görmüş olması gerekir37-Anayasa Mahkemesi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kuruludur

b-Anayasa Mahkemesi üyeleri 10 yıl için seçilirler

c-Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçilir

d-Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatıyla yargılama yapabilir

e-Anayasa Mahkemesi Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler ve denetler38-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-sınıflandırma-kariyer-liyakat

b-sınıflandırma-kariyer-liyakat-sadakat

c-sadakat-likayat-sınıflandırma-

d-sınıflandırma-sadakat-davranış ve işbirliği

e-sınıflandırma-sadakat-kariyer39-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru amirinden aldığı emri,Anayasa,kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse,aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a-Yerine getirir fakat,bu aykırılığı o emri verene bildirir

b-Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

c-Yerine getirmez ve bir üst makama bildirir

d-Yerine getirir

e-Yerine getirir fakat,yargıya başvurur.40-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi,Devlet memurları içintesis edilen sınıflardan değildir?

a-Milli istihbarat teşkilatı

b-Avukatlık hizmetleri

d-Din hizmetleri

d-Genel idari hizmetler sınıfı

e-Hakimlik ve savcılık hizmetleri41-657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İstihmal ve istihlak kaçakçılığı devlet memuru olmaya engel teşkil etmez.

b-%5 oranında engelli çalıştırmak zorundadır

c-Atanmış olan devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az,iki yıldan çok olamaz

d-Adaylık eğitim devreleri: temel eğitim,hazırlayıcı eğitim ve staj dan oluşur.

e-Adaylık devresi içinde veya sonunda,ilişkileri kesilenler 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna atanamazlar42-657 Sayılı Devlet Memurluğu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-Vali istisnai memurluktur

b-Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlerine atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliği gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

c-Derece yükselmesinin usul ve şartları ile ilgili olarak ilgilinin en az 8 yıl fiilen çalışmış olması gerekir ki bir kademe alsın

d-Bir memur,en fazla iki kez memurluktan ayrılıp tekrar geri dönebilir

e-Memurlar,mezuniyetsiz veya Karumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini kesintisiz 20 gün terk etmeleri halinde ,yazılı müracaat şartı aranmaksızın,çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.43-12 yıldır memur olarak görev yapan Hasan Taha 2013-2014 ve 2015 yıllarına ait yıllık izinlerini hiç kullanmamıştır.bu memur toplam kaç gün izin kullanır?

a-30 gün


b-45 gün

c-60 gün


d-75 gün

e-90 gün


44-İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşan personel hangi ceza ile karşılaşır?

a-Uyarma


b-Kınama

c-Aylıktankesme

d-Kademe terfisi durdurma

e-Devlet memurluğundan çıkarma45-Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir?

a-Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak

b-Türk vatandaşı olmak

c-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

d-Zimmet suçu işlememek

e-Akıl hastalığı bulunmamak46-Mazeret izin ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-kadın memura;toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir

b-Memura çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir

c-Memura annesinin ölümü üzerine on gün izin verilir

d-Kadın memura çocuğunu emzirmesi için her gün yarım gün izin verilir

e-mazeret izinleri sırasında fili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulamaz.47-Cezalarla ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-Uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin vali tarafından verilir

b-Kademe ilerlemesi durdurulması cezası atamaya yetkili amirler veya valiler tarafından verilir

c-Disiplin kurulu cezası ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekle serbesttirler

d-Uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezaları soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır.

e-Memur,7 günden az olmamak üzere savunmasını yapar.48-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir

b-İtiraz mercileri 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar

c-Disiplin kovuşturması en fazla 3 ay devam edebilir

d-Devlete ait resmi belge,araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak içinkullanmak fili kademe ilerlemesi cezasını gerektirir.

e-Görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen en çok 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması esastır.49-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elamanlara,elaman teminindeki güçlük zammı uygulanır.

b-Fazla çalışmanın ücretle karşılanmadığı hallerde ,personele yaptırılacak fazla çalışmanın 8 saati için bir gün izin verilir.

c-Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz

d-Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde,aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

e-Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler aile yardım ödeneği her ikisinde de verilir50-Türk Milli Eğitimi,sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıştır?

a-Tevhidi Tedrisat Kanunu

b-Anayasa

c-Milli Eğitim Temel Kanunu

d-İlköğretim Kanunu

e-Eğitim Kanunu51-Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?

a-Genellik ve eşitlik

b-Gerdin ve toplumun ihtiyaçları

c-Yöneltme

d-Eğitim hakkı

e-Paralı eğitim52-Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitimin temel ilkelerinden biri değildir?

a-Fırsat ve imkan eşitliği

b-Süreklilik

c-Laiklik

d-Bilimsellik

e-Sadece örgün eğitim53-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda geçen “Eğitimde hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz(ayrıcalık) tanınmaz.”ifadesi,Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır?

a-Fırsat ve imkan eşitliği

b-Genellik ve eşitlik

c-Demokrasi eğitimi

d-Eğitim hakkı

e-Ferdin ve toplumun ihtiyaçları54-din kültürü ve ahlak öğretiminin,ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan sorunlu dersler arasında yer alması,aşağıdaki Türk Milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisinde belirtilmiştir?

a-Bilimsellik

b-Eğitim hakkı

c-Laiklik

d-Demokrasi eğitimi

e-Fırsat ve imkan eşitliği55-Aşağıdakilerden hangisi örgün eğitimkurumlarından biri değildir?

a-Yaygın eğitim

b-Okul öncesi eğitimi

c-İlköğretim

d-Ortaöğretim

e-Yükseköğretim56-ilköğretimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar

b-İlkokul ve ortaokullar bağımsız okullar halinde kurulması esas değildir.

c-İmam hatip okullarıda mecburidir

d-Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde,köyler gruplaştırılarak,merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar kurulur

e-İlköğretimin son ders yılının ikinci yarasında öğrencilere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.57-…………………………………………………………..özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Yukarıdanoktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir?

a-İmam hatip liseleri

b-Yükseköğretim

c-İlköğretim

d-Güzel sanatlar eğitimi

e-Ortaöğretim58-I-Çocukların beden,zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak

II-Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak

III-Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Yukarıda verilenler,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

a-İlköğretim

b-Ortaöğretim

c-İmam hatip öğretimi

d-Yaygın Eğitim

e-Okul öncesi eğitimi59-“Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak” yukarıda verilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

a-ilköğretim

b-ortaöğretim

c-yüksek öğretim

d-yaygın eğitim

e-bilim sanat merkezi59-Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür,özel alan eğitimi ve pedagojik formasyondan oluşur

b-Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen,uzman öğretmen ve başöğretmenden oluşur.

c-Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az %60’ını almış olmak şartı aranır.

d-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları,yükseköğretim kurulunun görüşü alınarak,bakanlar kurulu kararı ile kurulabilir

e-Öğretmenler,öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından,Yüksek öğretim kurulunca seçilir.60-Okul Binaları ve Tesisleri,Eğitim Araç ve Gereçleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Maliye bakanlığınca planlanır ve yaptırılır.

b-Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir.

c-Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı kanuna göre özelleştirme idaresi Başkanlığınca yürütülür.

d-Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir.

e-Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçleri parasız olarak öğrencilere dağıtır.61-1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Türkiye’de ilköğretim okulu,lise veya dengi okullar,Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

b-Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar(askeri okullar dahil)ile özel okulların derecelerinin tayini,Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

c-Askeri eğitim kuramlarının dereceleri,sadece milli eğitim bakanlığı tespit edebelir.

d-Halk Eğitim örgün eğitimdir.

e-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında hizmetiçi yetiştirme kurs,seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.62-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-İlköğretim devlet okullarında parasızdır.

b-Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar.

c-Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokullardan oluşur.

d-Okul öncesi eğitim kurumları isteğe bağlı eğitim kurumu değildir.

e-Gezici okullar,yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar ile özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar mecburi eğitim kurumlarıdır.63-222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-okul öncesi kurumları sadece devlet tarafından açılır.

b-Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam izni verilir.

c-Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce,muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerdeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklanın künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlar.

d-Birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrencisayısı 40 dan fazla olamaz

e-Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası ilköğretim haftasıdır.64-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Her öğrenci velisi yahut vaisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özür yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 4 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

b-Çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren,ailede ölüm,yaralanma,düğün,askere gitme,bağ,bahçe,tarla gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

c-Meyhane,kahvehane,kıraathane,bar ve elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

d-Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere,bir uygulama bahçesi bulunur.

e-Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ile 1000 metre karelik bir arazi,öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır.65-222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Her yıl devlet gelirlerinin %3 ünden az olmak üzere devlet bütçesinden yardım yapılır

b-Köy okullarına gelir sağlamak üzere,tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinden en az %10 ödenek konur.

c-İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar,öğretmenlere paralı olarak tahsis olunur ve başka işi için kullanılabilir.

d-Okullara gelir sağlamak amacıyla seçilen topraklar,50 dekardan fazla olamaz

e-Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan çocukların yaşlarının tespiti amacıyla ihtiyar kurulunun görmesinden sonra çocuklar okula kayıt yaptırabilirler.66-652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Bakanlık;merkez,taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

b-Milli Eğitim Bakanlığının en üst amiri müsteşardır

c-Bakandan sonraki en yetkili kişi müsteşardır.

d-Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez teşkilatı değildir.

e-Milli Eğitim Bakanlığında 19 tane hizmet birimi vardır.67-Yaygın Eğitim ve Öğretim ile Açık Öğretim hizmetlerini yürüten müdürlük /birim hangisidir?

a-Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

b-Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

c-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

d-Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

e-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü68-Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarını yürüten müdürlük hangisidir?

a-Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

b-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

c-Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

d-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

e-Ortaöğretim Genel Müdürlüğü69-Yabancı Memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılması hakkında kanunla bakanlığa verilen görevleri yürüten birimhangisidir?

a-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

b-Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

c-Strateji Geliştirme Başkanlığı

d-Hukuk Müşavirliği

e-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü70-Bakanlık hizmet birimleri,taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak hangi birimin görevidir?

a-Hukuk Müşavirliği

b-Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

c-Strateji Geliştirme Başkanlığı

d-İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

e-Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü71-Milli Eğitim Bakanlığının Kamulaştırma işlemlerini yürütmek görevi hangi birime verilmiştir?

a-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

b-Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c-İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

d-İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

e-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı72-Bilgi Edinme başvurularının etkin,süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alan birim hangisidir?

a-Strateji Geliştirme Başkanlığı

b-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

c-İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

d-Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

e-Temel Eğitim Genel Müdürlüğü73-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Şurası ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a-Bakanlığın bilimsel dayanışma ve karar organıdır.

b-Bir başkan ve 12 üyeden oluşur

c-Kurul başkan ve üyeleri dört yıllık sürelerle seçilir.

d-Kurul kararları bakan onayı ile yürürlüğe girer

e-Bakanlığın en yüksek danışma kurulu Milli Eğitim Şurasıdır.74-Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

a-Öğretmenlerin bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.

b-Bakanlıkça belirlenen özür gruplarının bağlı yer değiştirmeler yaz tatilinde yapılır

c-Aylıksız izne ayrılan öğretmenler,üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

d-Öğretmenlerin emeklilik işlemleri temmuz ve ağustos aylarında yapılır

e-İl Eğitim denetmenleri /müfettişleri ve denetmen yardımcıları /müfettiş yardımcıları her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.75-Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanlığın onayına sunmak hangi birimin görevdir?

a-Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

b-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

c-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

d-Bilgi İşlem Grup Başkanlığı

e-Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü76-Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar olmak hangi birimin görevdir?

a-Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü

b-Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

c-Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d-Milli Eğitim Şurası

e-Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı77-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Yüksek Öğretim giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim,kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ortaöğretim genel müdürlüğünün görevidir

b-Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri destek hizmetleri genel müdürlüğü yapar

c-Bakanlığın kamulaştırma işlemlerini inşaat ve emlak grup başkanlığı yapar

d-Bakanlığa yardımcı olmak üzere 40 bakanlık müşaviri atanabilir

e-bakanın resmi ve özel yarışmalarını,protokol ve tören işlerini özel kalem müdürlüğü tarafından düzenlenir.78-Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre belge türüne girmez?

a-Telefon görüşmesi

b-Evrak

c-Mektup


d-Video kaset

e-Dosya


79-Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usullerinden biri değildir?

a-Başvuru sahibinin adı,soyadı

b-Başvurunun imzası

c-Oturma yeri veya iş adresi

d-İstenen bilgi veya belgelerin açıkça a belirtildiği dilekçe

e-Elektronik ortamda yapılan başvurular ret edilir.80-Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

a-Gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur.

b-Kurum ve kuruluşlar başvuru sahibine istenen belgenin onaysız bir fotokopisini verirler

c-Erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücret tahsil edilebilir

d-Kurum ve kuruluşlar,başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar.

e-Başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır.81-Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

a-Kurum ve kuruluşlar bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını sadece yazılı olarak başvuru sahibine bildirirler.

b-Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi,yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kurula itiraz edebilir.

c-Kurul bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.

d-Kurum ve kuruluşlar,kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdür.

e-Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu 9 üyeden oluşur

82- Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

a-Bilgi edinme değerlendirme kurulu 15 günde bir toplanır.

b-Kurul üyelerinin görev süreleri 4 yıldır

c-Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.

d-Rapor her yıl şubat ayının sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderilir.

e-Genel rapor her yılın Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilir.

83-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

a-Kovancılar ilçesinin il olarak kurulması Kanun ile yapılır.

b-Cip köyünün ilçe olarak kurulması Kanun ile yapılır.

c-Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş Köyünün Karakoçan ilçesine bağlanması İçişleri Bakanlığının Kararı ve Cumhurbaşkanının Tasdiki ile olur.

d-Çorçuk köyünün yeni ismi Harmantepe olmuştur.Bu kanun ile olmuştur

e-Heyelan nedeniyle Çamardı köyünün yerinin değiştirilmesi ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının(Çevre ve Şehircilik Bakanlığının)ve Sağlık Bakanlığının mütalaası alınması ile gerçekleşir.84-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

a-İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.

b-İllerde genel idare teşkilatı ; il,ilçe ve bucak olarak düzenlenmiştir.

c-Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden vali muavini sorumludur.

d-Vali muavini,en az 5 yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve hizmetin 3 yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir.

e-Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.85-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

a-Vali adli/MAHKEME ve askeri dairelerin en büyük amiridir.

b-Memurun Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma kınama ve 5 günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.

c-Vali İl Milli Eğitim Müdürünün ikinci derecede sicil amiridir.

d-Vali,yılda dört defadan az olmamak üzere şube başkanlarını heyet halinde toplar

e-Valiler,kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağırır.86-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

a-Kaymakamlar,İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı,Bakanının tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

b-Kaymakam,ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde 8 güne kadar ve tayini kendisine ait memurlara,memurlar kanunundaki yıllık izin,süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir.

c-Kaymakam istemesi halinde kimseden izin almaksızın ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.

d-Kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

e-Ağın Kaymakamı izne ayrıldığında yerine ancak Mülki idare Amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.87-Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül(yer almaz)etmez?

a-hukuk işler i müdürü

b-vali yardımcısı

c-defterdar

d-emniyet müdürü

e-milli eğitim müdürü88-Bucak meclisi yılda bir kez hangi ayın başında toplanır?

a-eylül ayı başında

b-ekim ayı başında

c-kasım ayı başında

d-aralık ayı başında

e-ocak ayı başında89-idare kurullarının alacağı kararlar hangi seçenekte toplu olarak verilmiştir?

a-kazai-idari

b-kazai-istişari

c-idari-istişari-

d-idari,istişari ve kazai

e-idari-yargısal

90- MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik Gereği , İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık Teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibariyle en az kaç yıl görev yapanlar,iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler?

a-2

b-3

c-4

d-5

e-5

91-MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Yardımcı hizmetler sınıfında Hizmetli iken memur olan Ahmet Bey Genel İdare Hizmetler sınıfına geçmiştir.

b-Kurumda şoför olarak görev yapan Mehmet Bey Genel İdare Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

c-Hemşire olarak görev yapan Melike Hanım Sağlık Hizmetler Sınıfında görev yapmaktadır.

d-Okul Müdürü Kazim Bey Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapmaktadır.

e-İl Milli Eğitimi Müdürü Ahmet Bey Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında görev yapmaktadır.92-Meb Görevde Yükselme Sınav Sonuçları sınavların yapıldığı tarihten itibaren en az kaç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur?

a-10 gün


b-15 gün

c-20 gün


d-25 gün

e-30 gün


93-Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları yerde 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az kaç yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler?

a-2 yıl


b-3 yıl

c-4 yıl


d-5 yıl

e-6 yıl


94-Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik gereği,Aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitime ne ad verilir?

a-adaylık eğitimi

b-temel eğitimi

c-hazırlayıcı eğitim

d-Uygulamalı eğitim

e-rehberlik eğitimi95-MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az,iki aydan çok olamaz

b-Hazırlayıcı eğtim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az,üç aydan çok olamaz

c-Temel ve hazırlayıcı eğitimin değerlendirilmesinde 59 puan alanlar başarılı sayılırlar.

d-aday memurlardan sınav sonucunda başarısız olanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğini takibinden iki gün içinde dilekçe ile itiraz edebilir.itirazlar 10 gün içinde incelenir ve karara bağlanır.

e-sınavlarla ilgili evraklar 2 yıl saklanır96-MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Uygulamalı eğitim süresi toplam 110 saatten aşağı olmamak üzere iki aydan az,5 aydan çok olamaz.

b-Aday memur ile en az altı ay birlikte çalışmaları zorunludur

c-Toplam adaylık süresi hiçbir şekilde iki yılı geçemez

d-Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az,iki yıldan çok olamaz

e-Aday memurlar üç yılı geçmedikçe tekrar devlet memurluğuna alınmazlar.97-MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

 a-Öğretmen kadrolarına atama usulleri şunlardır:

İlk atama, Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama,Milli sporcuların atanması,Engellilerin atanması şeklindedir.
b- Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar, mezun oldukları alanların Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere yeniden atama kapsamında başvurabilir.

c-Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girenler,

d-Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla %1’i yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.

e-Aday öğretmenliğe/öğretmenliğe atanma isteğinde bulunan adaylar en fazla 30 tercihte bulunabilir

98- MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

a-Atamalar, yapıldığı tarihten itibaren Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Tebligat, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 

b- Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

c- Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.

d-  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.e- Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. 

99-MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Elazığ il milli eğitim müdürüne izni Vali verir.

b-Yurt dışı teşkilatındaki eğitim müşavirlerine izni büyükelçilikler verir.

c-Erkek memura,isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren 10 gün izin verilir

d-Memura isteği halinde evlilik,ölüm hallerinde 7 gün izin verilir

e-İzne gidiş ve dönüşlerde yol süresi olarak en fazla 7 gün izin verilir100-MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün hastalık raporu verilebilir

b-Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez

c-Tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunması halinde üç aya kadar izin verilir

d-Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez

e-Memura istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilir101- MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanların göreve dönmek için başvuru tarihinden itibaren azami 20 gün içinde göreve başlatılması zorunludur.

b-Oğlu evlenen memura istemesi halinde 7 gün izin verilir

c-Savaş ve olağanüstü durumlarda verilecek izinler,başbakan,bakan ve valilerce kaldırılabilir veya süresi kısaltılabilir.

d-Özlük dosyası bakanlıkta tutulan personelden aylıksız izin verme yetkisi valilikte bulunanların izin onaylarının bir sureti,dosyalarına konulmak üzere 15 gün içinde bakanlığına gönderilir

e-Aday memurlara yıllık izin verilmez
1

C

51

E

2

E

52

E

3

B

53

B

4

A

54

C

5

C

55

A

6

E

56

B

7

A

57

D

8

B

58

E

9

E

59

İPTAL 101. SORU EKLENMİŞTİR.

10

D

60

A

11

B

61

C

12

C

62

D

13

E

63

A

14

B

64

A

15

C

65

C

16

A

66

B

17

E

67

D

18

D

68

B

19

E

69

E

20

C

70

C

21

A

71

D

22

B

72

B

23

C

73

B

24

E

74

D

25

E

75

B

26

A

76

D

27

B

77

D

28

C

78

A

29

D

79

E

30

E

80

B

31

C

81

A

32

D

82

A

33

B

83

D

34

A

84

D

35

E

85

A

36

A

86

C

37

B

87

B

38

A

88

B

39

B

89

D

40

E

90

D

41

B

91

E

42

E

92

E

43

C

93

B

44

B

94

D

45

A

95

C

46

D

96

A

47

A

97

E

48

D

98

D

49

E

99

E

50

C

100

A101-

A

Yüklə 132,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə