Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Malın mənşəyi haqqında sertifikatYüklə 71,81 Kb.
tarix26.11.2018
ölçüsü71,81 Kb.
#84935

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2012-ci il 10 iyul

tarixli 152 nömrəli qərarı ilə

sdiq edilmişdir

1 nömrəli əlavə
Malın məəyi haqqında sertifikat

(Forma CT-1)

1. Yükgöndərən/İxracatçı

(adı və ünvanı)


4. №


Malın mənşəyi

haqqında sertifikat

Forma CT-1

2. Yükalan/İdxalatçı

(adı və ünvanı)

Verilmişdir

(ölkənin adı)
Təqdim etmək üçün

(ölkənin adı)
3. Nəqliyyat vasitəsi və hərəkət marşrutu

(məlum olduğu dərəcədə)
5. Xidməti qeydlər üçün


6. №

7. Yerlərin sayı və qablaşdır-manın növü

8. Malın təsviri

9. Mənşə meyarı

10. Malın miqdarı

11.Hesab- fakturanın nömrəsi və tarixi
12. Təsdiqetmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

......................................................

İmza Tarix Möhür

13. Ərizəçinin bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğundur, bütün mallar ____________________________

(ölkənin adı)

istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir və onlar bu mallar üçün müəyyən edilmiş mənşə tələblərinə cavab verir
...................…..................................

İmza Tarix Möhür

Утверждено
Постановлением Кабинета Министров

Азербайджанской Республики

от 10 июля 2012 года №152
Приложение № 1
Сертификат о происхождении товара

(Форма СТ-1)

 1. Грузоотправитель/Экспортер
  (наименование и адрес)

 1. № ______Сертификат
о происхождении товара
Форма СТ-1
 1. Грузополучатель/Импортер
  (наименование и адрес)

Выдан в __________________

(наименование страны)

Для предоставления в ___________________________

(наименование страны)

 1. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)

 1. Для служебных отметок

6. №

7. Коли-чество мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхож-дения

10. Коли-чество товара

11. Номер и дата счета-фактуры

 1. Удостоверение
  Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

...............................................................

Подпись Дата Печать


 1. Декларация заявителя
  Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности: что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в ______________________________

(наименование страны)

и что они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров


...................….....................................

Подпись Дата Печать
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2012-ci il 10 iyul

tarixli 152 nömrəli qərarı iləsdiq edilmişdir

4 nömrəli əlavə
Malın məəyi haqqında sertifikatın (Forma CT-1) əlavə vərəqi

_________ nömrəli sertifikatın əlavə vərəqi


6.7. Yerlərin

sayı və qablaşdırmanın növü8. Malın təsviri

9. Mənşə meyarı

10. Malın miqdarı

11.Hesab- fakturanın nömrəsi və tarixi12. Təsdiqetmə

Bununla təsdiq olunur ki, ərizəçinin bəyannaməsi həqiqətə uyğundur

.......................................................

İmza Tarix Möhür

13. Ərizəçinin bəyannaməsi

Aşağıda imza edən bildirir ki, yuxarıda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğundur, bütün mallar ____________________________

(ölkənin adı)
istehsal olunmuş və ya kifayət qədər emal edilmişdir və onlar bu mallar üçün müəyyən edilmiş mənşə tələblərinə cavab verir
.........................................................

İmza Tarix Möhür

Утверждено
Постановлением Кабинета Министров

Азербайджанской Республики

от 10 июля 2012 года №152
Приложение № 4
Дополнительный лист сертификата о происхождении товара Форма СТ-1

Дополнительный лист сертификата № _______


6. №

7. Количество мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхож-дения

10. Коли-чество товара

11. Номер и дата счета-фактуры12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

............................................................

Подпись Дата Печать13. Декларация заявителя Ниже-подписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соот-ветствуют действительности: что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной пере-работке в _______________________

(наименование страны)

и что они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров

................…...........................................Подпись Дата Печать


Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 71,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə