Ticaret siCİl memurluğunaYüklə 22,78 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü22,78 Kb.S.S. HAYITLI KOYU TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

BAŞKANLIĞI

Osman ağa Mah. Söğütlü Çeşme Cad. Abdullah Uzlar İş Merkezi No:92/64

Tel/Faks : 0216 338 48 53 Kadıköy / İSTANBUL

Web : www.hayitlikoyu.com
27/08/2010

DUYURU 2

Değerli üyemiz;

Kooperatifimizin üyeleri için, Hayıtlı Koyunda ki arsamız üzerine yaptırmakta olduğu Turizm Tatil Köyü İnşaatı, 17 Nisan 2009 tarih 8576 sayılı Ana Sözleşme ve 15 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan ek sözleşme kapsamında yeni düzenlenen iş programı çerçevesinde imalatlar yapılmaktadır.

Ancak ;  1. Binalarımızın dış cephelerinin taşla kaplanması, proje müellifimizin bu konu ile ilgili hazırladığı revize edilmiş proje, İzmir Anıtlar Kurulunda onaylandığı takdirde yapılabileceği, 18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılmıştı, dış cephe duvarlarının taşla kaplanması binaları boğacağını ve tabiatla bütünleşmesini ortadan kaldıracağı gerekçesi ile Anıtlar Kurulu bu talebimizi 04/08/2010 tarih 5963 sayılı kararı ile reddetmiş olup, ilk onayladığı orijinal proje doğrultusunda binaların dış cephelerinin, sıva üzerine akrilik boya yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu nedenle, üyelerimizin Haziran 2010 tarihinden itibaren yatırmakta olduğu taş aidatlarına ilişkin ödemeler durdurulmuştur.

Buna göre;

a) 81,20 m2 Bağımsız Konaklama Ünitelerine, Haziran 2010 tarihinden itibaren her ay 100-TL. taş bedeli yatırmış olan üyelerimizin, 3 Ay x 100-TL. = 300-TL. yatırdıkları toplam taş bedelini, Eylül 2010 tarihinde, yatıracakları inşaat aidatından düşerek bankada ki Kooperatif hesabına yatıracaklardır.

b) 57,20 m2 Bağımsız Konaklama Ünitelerine, Haziran 2010 tarihinden itibaren her ay 65-TL. taş bedelini yatırmış olan üyelerimizin, 3 Ay x 65-TL. = 195-TL. yatırdıkları toplam taş bedelini, Eylül 2010 tarihinde, yatıracakları inşaat aidatından düşerek bankada ki Kooperatif hesabına yatıracaklardır.

Kısaca özetlemek gerekirse, bu duyurunun elinize geçtiği tarihe kadar, taş bedeli yatıran üyelerimizin, yatırdıkları toplam taş aidatlarını, Eylül 2010 tarihinde yatıracakları inşaat aidatından düşerek bankada ki hesabımıza yatıracaklardır. Sonra ki aylarda, daha önce yatırmakta oldukları inşaat aidatlarının aynı miktarını bankada ki hesabımıza ödemeye devam edeceklerdir.

2- Jeotermal Turizm alanı içerisinde kalan arsamız, gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Bu nedenle arsamızdan rant elde etmeğe çalışan özel ve tüzel kişilerin, internet sitelerinde arsamızın satış ilanları görülmekte, kimi yazılı ve görsel basında 306 dönüm arsamızın tamamının satın alındığını ve bu arsa üzerine Devre Tatil ve Turizm Otelleri inşa edileceği iddia edilmektedir.

Bu asılsız iddialara, duyarlı olan üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz anında gerekli tepkiyi gösterip müdahalede bulunmaktadır.

Arsamızla ilgili doğru bilgileri bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz; 306 dönüm arazimizin bir kısmına mevzi imar planı yaptırılırken, 41 dönümü yol ve yeşil alan olarak Kamuya terk edilmiş, kalan 265 dönüm arsamızın 72 dönümü üzerine üyelerimiz için Mer-Tur Ltd. Şti. tarafından kat karşılığında Tatil Köyü inşaatı yapılmaktadır. Sözleşme gereği Mayıs 2012 tarihinde Tatil Köyü inşaatı ikmal edilip işletme ruhsatı Kooperatifimize teslim edildiğinde, halen tapularının tamamı Kooperatifimiz üzerinde olan bu arsanın %40’ı yani 106 dönümü Kooperatifimiz üzerinde kalacak %60’ ına tekabül eden 159 dönümü Mer-Tur Ltd. Şti.’ ne sözleşmede yazılı şartlar dahilinde hak ediş olarak tapu devirleri yapılacaktır.

Bu bilgiler dışında yazılı ve görsel basında çıkan veya çıkacak olan asılsız haberlere üyelerimiz itibar etmemelidir.

3- Kooperatifimizin bir hisseli üyeleri, yaptırdığımız Tatil Köyünün konaklama ünitesinin, senenin 12 ayının 2 aylık süresini kullanabilmekte iki hisse sahipleri ise senenin 4 ayını kullanabilmektedir. Devre mülk sahibi olacak bu üyelerimizin dışında iki hisseli olan 99 üyemiz senenin 4 ay kullanım hakkı dışında kalan 8 ay kullanım haklarına karşılık ilave inşaat bedellerini ödedikleri için seçtikleri konaklama ünitelerini 12 ay kullanım hakkını elde etmektedirler. Bu iki tip konaklama seçimi için önceden üyelerimiz arasında anket formu düzenlenmiş ve üyelerimizin tercihleri doğrultusunda kendilerine Hukuk Müşavirimizin hazırladığı taahhütname imzalatılmış, buna göre projelendirme yaptırılmış ve uygulamanın bu doğrultuda yaptırıldığı bilinmektedir.

Tatil Köyümüz turizm İmarlı olduğu için üyelerimize müstakil tapu verilememektedir. Ancak bu üyelerimiz Kooperatifimizin üyesi olduğu müddetçe tapuları Kooperatifimiz üzerinde olan bu mülklerin sonsuza dek sahibi olacaktır. Bu anlattıklarımız üyelerimiz tarafından bilinmektedir. Ancak art niyetli olan bazı özel veya tüzel şahısların, bu Tatil Köyünde devre mülk sisteminin olmayacağını hele 12 ay kullanımlı mülk sisteminin hiç olmayacağını ve bu Tatil Köyünde devre tatil sisteminin uygulanabileceğini iddia ederek üyelerimizin zihinleri bulandırılmak istenmektedir.

Devre Tatil; Turizm Tesisinin yani mülk sahibinin, konaklama ünitelerini ihtiyaç sahibi müşterilerine devreler halinde 49 yıllığına kiraya vererek bu müşterilerinden para kazanmak amacıyla uygulanan bir sistemdir.

Kooperatifimiz üyeleri, bu tesisin mülk sahipleri oldukları için kullanma haklarının tamamını kendisi kullanır veya bünyesinde kuracağı bir şirket vasıtası ile ihtiyaç sahibi Devre Tatilcilere kiraya vererek buradan gelir elde edebilirler ve sonsuza dek bu mülklerin sahibi olarak kalırlar.

Bu nedenle, yalan yanlış ve eksik bilgileri duyan üyelerimizin dedikodulara itibar etmeden gerçekleri öğrenme adına Kooperatif merkezini arayabilirler.

4- Tatil Köyümüzün, konaklama ünitelerini sürekli kullanmak istemeyen üyelerimizin, ünitelerinin boş kaldığı dönemlerde kiraya verilerek kendilerine gelir sağlamak amacıyla, Kooperatif bünyesinde işletmeye yönelik bir şirketin kurulması düşünülmektedir. Bu şirketin yönetimi yine Kooperatif üyelerinden oluşacak, Tatil Köyümüzün bakım onarım hizmetlerini yürütecek ve ihtiyaç fazlası boş kalabilecek konaklama ünitelerini kiraya vererek üyelerimize gelir elde edecek bir işletme modeli, “bizim gibi Turizm Tatil Köylerinde halen uygulanmaktadır” Genel Kurulumuzda kabul gördüğü takdirde hepimizin yararına olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili gerekli yasal çalışmalar yapılarak Genel Kurulda takdirlerinize sunulacaktır.

5- Mevzi imar planı yapıldığında, Kamuya terk edilen yeşil alan ve otopark sahasında, Mer-Tur Ltd. şti. tarafından kendisine ait inşaat imalatları yapmakta olduğu ve bu imalatların mevcut mevzi imar planlarına aykırı olduğu, hem firma yetkililerine hem de Dikili Belediye Başkanlığına şifahi olarak izah edilmiş ayrıca, yaptırım uygulamak için ilgili Belediye Başkanlığına yazılı müracaatta bulunulmuştur.

Değerli üyelerimiz, ekibimiz sizlerin maddi ve manevi katkıları ile hedefine adım adım yaklaşmakta ve karşılaştığı her problemi sizlerle paylaşmak lüzumunu hissetmektedir.

Bu nedenle, uzun yazılarımızla sizleri bunaltmadığımızı umuyor, sağlık ve mutluluk dileklerimizle Ramazan Bayramınızı Kutlarız.


Eki: Dikili Belediye Başkanlığına

verilen dilekçe.

Saygılarımızla

Reha GÜRCAN İbrahim IŞIK

II. Başkan Başkan
S.S. HAYITLI KOYU TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

BAŞKANLIĞI

Osman ağa Mah. Söğütlü Çeşme Cad. Abdullah Uzlar İş Merkezi No:92/64

Tel/Faks : 0216 338 48 53 Kadıköy / İSTANBULSayı : 2010/179 11/08/2010

Konu : Kamuya terk edilen yeşil alan ve

otopark üzerine yapılan imalatlar hk.
Dikili Belediye Başkanlığı’ na

DİKİLİ
Dikili İlçesi Bademli Köyü Hayıtlı Koyunda bulunan Kooperatifimize ait 306 dönümlük arazinin 41 dönümü, hazırlanan mevzi imar planına istinaden Kamuya terk edilmiş bulunmaktadır.

Kamuya terk edilmiş söz konusu bu arazinin mevzi imar planına ve plan notlarına göre, Kamuya açık yeşil alan ve otopark olarak kullanılması gerekirken;

119 ada 1 parsel ve 118 ada 1 parsel arasında Kamuya ait bu alana, Kooperatifimizin inşaatlarını yapmakta olan Mer-Tur Ltd. Şti. tarafından;

1- Şantiye binası adı altında, show-room binası yapılmış.

2- Üç adet işçi barınağı binası yapılmış.

3- Umumi wc ve banyoların imalatı yapılmış.

4- Betonarme olarak 3 kademeli havuz inşa edilmiştir.

Tatil Köyümüzde 197 konaklama ünitesi olmasına rağmen, onaylı mevzi imar planında, söz konusu terk edilen yeşil alanda Kamuya açık otopark gözüktüğü için, üyelerimizin bu otoparktan yararlanabileceği düşüncesi ile, projemizi onaylayan Anıtlar Kurulu site içerisinde betonlaşmaya sebebiyet vereceği düşüncesi ile yeterli sayıda otopark yapılmasına izin vermemiştir.

Bu konuların uzmanı olan üyelerimiz, mevcut mevzi imar planlarında revize işlemi yapılmadıkça, yukarıda 4 maddede belirtilen imalatların Turizm İmar Mevzuatına aykırı olarak yapıldığı, bu üyelerimizin vaki şikayetlerinden anlaşılmaktadır.

Yönetim Kurulumuza yapılan bu şikayetler meyanında, yapılan bu imalatların, yasalara, mevcut mevzi imar planına ve plan notlarına uygun olup olmayacağı hususunda tereddütler hasıl olduğundan, 06/08/2010 tarihinde makamınızda yaptığımız şifa-i görüşmede bu konuların Başkanlığınıza yazılı olarak sunulması istenmiştir.

Konunun, Belediyenizce tetkik edilerek gereğinin yapılmasını ve Kooperatifimize bilgi verilmesi hususunu arz ederiz.

SaygılarımızlaAli İNCESU İbrahim IŞIK

Genel Sekreter Başkan
Yüklə 22,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə