Til ftf’s organisationer I region MidtjyllandYüklə 58,32 Kb.
tarix18.01.2019
ölçüsü58,32 Kb.
növüReferat
FTF MIDTJYLLAND


Den 3. november 2006
REFERAT

STIFTENDE ÅRSMØDE

FTF-Region Midtjylland
torsdag den 2. november 2006 på Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.

I årsmødet deltog ca. 85 personer fordelt på 17 organisationer.Dagsorden for årsmødet var:
1. Valg af diri­gent

2. Forretningsorden

3. Indkomne forslag

4. Budgetforslag

5. Valg i sektionerne af medlemmer og personlige suppleanter for

disse til regionsbestyrelsen

6. Valg af 2 revisorer

7. Valg af 2 revisorsupple­anter

8. Eventuelt

Thor Jensen, amtskredsformand i FTF Århus Amt bød på vegne af amtskredsformændene i Ringkøbing, Viborg, Vejle og Århus amter velkommen til dette stiftende årsmøde.1. Valg af diri­gent
Torben Petersen, konsulent i FTF, blev foreslået og valgt som dirigent.
Torben Petersen konstaterede, at alle formalia vedr. indkaldelse til årsmødet er overholdt, og årsmødet er således beslutningsdygtigt.

2. Forretningsorden
Med indkaldelsen var udsendt FTF’s vejledende forretningsorden.
Forretningsordenen blev godkendt.

3. Indkomne forslag
Der var indkommet 2 forslag til behandling på årsmødet:
Dansk Sygeplejeråd havde indsendt flg. 2 forslag til behandling:
1. forslag:

Bestyrelsen for FTF-Midtjylland består af 14 personer, hvoraf 8 vælges af sektion K, 3 vælges af sektion S og 3 vælges af sektion P.
Poul Engholm, Dansk Sygeplejeråd fremlagde forslaget og begrundede det med, at det var vigtigt at flere organisationer kunne være med i bestyrelsesarbejdet, samt at opgaverne var mange.
Under debatten om forslaget fremkom flg.

  • En vakant plads i bestyrelsen fra en sektion vil være reserveret til organisationen, og vil ikke blive overtaget af en anden sektion.

  • Ingen organisationer kommer med mere en 1 kandidat til bestyrelsen.

  • Udvidelsen er en afvigende regel i forhold til de almindelige bestemmelser, og en vedtagelse vil derfor ikke være bindende for efterfølgende valg til bestyrelsen.

Undervejs i forløbet blev der afholdt møder i sektionerne.


Efter sektionsmøde foreslog sektion P flg. tilføjelse til forslaget:
En organisation kan kun have ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fremlægger en evaluering af ordningen som en del af den skriftlige beretning til årsmødet 2007.

Beslutningen gælder kun til årsmødet i 2007. Herefter gælder standardbestemmelserne, hvis ikke andet vedtages.

Vakante bestyrelsespladser kan efterfølgende besættes af sektionen.
Forslaget med tilføjelsen blev godkendt.

2. forslag:

FTF-Midtjylland skal ud over de centralt fastsatte arbejdsopgaver have særligt fokus på arbejdsmiljøet.
Poul Engholm, Dansk Sygeplejeråd fremlagde forslaget og begrundede det med, at arbejdsmiljøet har meget stor betydning for vore medlemmer, og at specielt det psykiske arbejdsmiljø er voldsomt under pres i disse tider.
Forslaget blev godkendt.

4. Budgetforslag
Thor Jensen og Claus Pedersen fremlagde budgetforslag for 2007 udarbejdet af de fire amtskredsformænd og udsendt forud for årsmødet.
Under debatten om budgetforslaget fremkom flg.

  • Ud over rådighedsbeløbet fra FTF vil der være en formue overført fra amtskredsene.

  • Spørgsmålstegn ved lønniveauet for sekretariatsbistand.

  • Forslag om, at der afsættes 15.000 kr. til udvalgsarbejde. Beløbet tages fra formuen.

Det sidste forslag blev vedtaget og indarbejdes i budgettet for 2007, som herefter er:
FTF MIDT Budget 2007

Område

Beløb


Indtægter:Rådighedsbeløb

300.000,00
MED-området

58.000,00

Indtægter i alt

358.000,00


Udgifter:

A

Mødeudgifter

85.000,00
A1 Årsmøde

10.000,00
A2 Regionsbestyrelsesmøder

55.000,00
A3 Udvalgsmøder

15.000,00
A4 Medlemsmøder

0,00
A5 Andre møder

5.000,00


B

Administrationsudgifter

140.000,00
B1 Porto, papir, kopiering m.m.

10.000,00
B2 Kontorhold og internet

5.000,00
B3 Sekretærbistand

120.000,00
B4 Andre administrationsudg.

5.000,00


C

Frikøb

90.000,00
C1 Formand

80.000,00
C2 Ad hoc frikøb

10.000,00


D

Aktiviteter

58.000,00
D1 Beskæftigelsesområdet

5.000,00
D2 MED-området

38.000,00
D3 Uddannelsesområdet

5.000,00
D4 Arbejdsmiljø

5.000,00
D5 Andet

5.000,00

Udgifter i alt

373.000,00
  1. Valg i sektionerne af medlemmer og personlige suppleanter for disse

til regionsbestyrelsen
Efter afholdelse af sektionsmøder blev følgende sammensætning af bestyrelsen meddelt:


Bestyrelsesmedlem

Organisation

Suppleant

Organisation

Sektion K


Thor Jensen

LVU

Vakant
Claus Pedersen

DLF

Preben Vils

DLF

Jette Nielsen

Kost & Ernæring

Lise Lotte Bjerge

Kost&Ernæring

Søren Andersen

Socialrådgiverfor.

Niels Odgaard

Socialrådg.for.

Kirsten Pedersen

D. Fysioterapeuter

Vakant
Mette Thomsen

DBIO

Inger Nielsen

DBIO

Poul Engholm

DSR

Bodil Carstensen

DSR

Tine Honoré

BUPL

Mogens Brinch Dinesen

BUPL

Sektion P


Peter Gårdsdal Sørensen

Finansforbundet

Jan B. Poulsen

Finansforb.

Knud Dreier

DFL

Poul Erik Mølgaard

DFL

Vakant
Vakant
Sektion S


Gert Remme

Politiforbundet

Egon Horsager

Politiforbundet

Vagn Nielsen

DTL

Esben Jensen

DTL

Jakob E. Jørgensen

CS

Max Olsen

CS6. Valg af 2 revisorer
Som revisorer blev valgt

- Kai Østergaard, Finansforbundet

- Carsten Hansen, Finansforbundet
7. Valg af 2 revisorsupple­anter
Som revisorsuppleant blev valgt

- Niels Anton Andersen, DLF- Inga Laursen, Farmakonomforeningen
8. Eventuelt
Intet til referat.
----
Efter årsmødet afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde.
Som formand valgtes Thor Jensen.
Den øvrige konstituering foretages på bestyrelsesmøde den 18. december 2006 kl. 10.00 i Viborg.

Referat ved Ole SkovYüklə 58,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə