Toplantı Yeri: Büyük Anadolu Ereğli Otel Toplantı TarihiYüklə 42,82 Kb.
tarix28.08.2018
ölçüsü42,82 Kb.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI DENİZCİLİK PROGRAMLARI VII. ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYIVE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI XVII. DENİZCİLİK PROGRAMLARI ÇALIŞMA GRUBU26-27- 28 NİSAN 2018

Toplantı Yeri: Büyük Anadolu Ereğli Otel

Toplantı Tarihi: 26-27- 28 NİSAN 2018

 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli MYO Öğr. Gör. Hacı Mehmet KURT oturum başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli MYO Öğr. Gör. Sibel BARIN ÖZKAN sekreter olarak seçilerek, toplantı açılışı gerçekleştirdi.

 2. Toplantıya katılanlar tarafından Toplantı Katılım Formu imzalandı. Toplantıya, Toplantı Katılım Formunda kimlikleri belirtilen 22 Üniversiteden 32 Öğretim Elemanı katıldı.

TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Deniz Ulaştırma İşletme Programları (Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Müfredat-Ders İzlenceleri-Eğitim Kalitesi-Öğretim Elemanı Profilleri-Kariyer Planlama ve Rehberlik)

 2. Deniz ve Liman İşletmeciliği Programları (Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Müfredat-Ders İzlenceleri -Eğitim Kalitesi-Öğretim Elemanı Profilleri-Kariyer Planlama ve Rehberlik)

 3. Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Programları (Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Müfredat-Ders İzlenceleri -Eğitim Kalitesi-Öğretim Elemanı Profilleri-Kariyer Planlama ve Rehberlik)

 4. Yat ve Marina (Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Müfredat-Ders İzlenceleri -Eğitim Kalitesi-Öğretim Elemanı Profilleri-Kariyer Planlama ve Rehberlik)

 5. 12/02/2018 tarihli ve 12159 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe giren GEMİ ADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ’nin değerlendirmesi ve Denizcilik Programlara Etkileri

 6. Mezuniyet Sonrası İstihdam Problemleri ve DGS İmkanları ve Öğrencilerin yönlendirilmesi

 7. Sektör Üniversite İşbirliği ve Protokoller - Olumlu Örnekler ve Etkileri

 • Teknik Geziler

 • Sektör ve Kariyer Günleri

 • Konferans

 • Staj-İşyeri Eğitimi (3+1 dönem)

 1. Erasmus+ , Farabi ve Mevlana Değişim Programları ve Erasmus+ Staj Değerlendirmesi ve Öğrencilerin Teşvik edilmesi

 2. Mesleki Yabancı Dil – İngilizce Hazırlık Sorunu aşılması için öneriler

 3. Denizcilik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (Bilgilendirilmesi-Değerlendirilmesi- Uygulanabilirliği ve Verimliliği)

 • Alternatif Eğitim-Öğretim Araçları-Materyalleri( Güncel Teknolojiler-Mobil Teknolojiler)

 • Laboratuvar

 • Simülasyon

 • Oyun Tabanlı Eğitim

 • Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı

 • Uzaktan Eğitim 1. Denizcilik Eğitiminde Alternatif Öğretim Yöntemleri Bilgilendirilmesi-Değerlendirilmesi- Uygulanabilirliği ve Verimliliği

Proje Tabanlı-İşbirlikli Öğrenme-Vaka Çalışmaları-Problem Tabanlı Öğrenme

 1. 1 Mart 2018 Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı Raporu Değerlendirmesi

 2. Diğer konular/Müteakip toplantılar

SONUÇ ÖNERİLERİ

1. Deniz ve liman işletmeciliği, Marina İşletme, Marina ve Yat İşletme, Yat İşletme ve Yönetimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ve Yat Kaptanlığı eğitimlerine has sorunlar ve çözüm önerileri;

1.1. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile bağlı Genel Müdürlükleri ile Liman Başkanlıkları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüklerinde açılması planlanan memur kadrolarında, Deniz ve Liman işletmeciliği, Yat işleme, Marina ve Yat işletmeciliği mezunlarına yer verilmesi, hem denizcilik eğitimi almış önlisans mezunlarının kamu bünyesinde istihdam olanağını arttıracağı, hem de söz konusu kamu görevlerinin daha yetkin kişiler tarafından icra edileceği konusunda görüş birliğine varılmış ve bu hususun Bakanlığa önerilmesine karar verilmiştir.

1.2. İş sağlığı güvenliği eğitimlerinin limanlara özgü olacak şekilde müfredatının oluşturulması ve bu noktada TÜRKLİM’ in çalışmasının değerlendirilebilir olduğu tavsiye edilmiştir.

1.3. Önlisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları için; Marina İşletme, Marina ve Yat İşletme, Yat İşletme ve Yönetimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ve Yat Kaptanlığı gibi benzer eğitim içeriğine sahip programların dikey geçiş yapabileceği lisans programlarının ÖSYM Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo-2’de aynılaştırılarak, bahsi geçen tüm önlisans programları için gerekli düzenlemenin yapılması tavsiye edilmiştir.2. Deniz ulaştırma ve işletme (Güverte), Gemi Makineleri İşletme eğitimine has sorunlar ve çözüm önerileri

2.1. STCW A-II /1 ve STCW A-II/2 cetvellerinde vardiya zabitliği / mühendisliği için GRT ve KW sınırlaması olmamasına istinaden ( bu sınırlama yönetim düzeyinde mevcut olup işletme düzeyinde mevcut değildir) MYO mezunları için de milli mevzuatımızda bulunan sınırlamanın kaldırılması .

2.2. Madde 1 kabul edilmediği takdirde MYO mezunlarının koster zabiti olarak tanımlanıp ehliyet sınırının koster sınırı olan 7000 GRT yükseltilmesi .

2.3. Yalova, Beykoz ve Piri Reis Üniversite temsilcileriyle Koster Armatörleri Derneği ziyaret edilerek ve Koster Zabitliği hakkında görüşme yapılacak.

2.4. Madde 1 ve 2 de ki önerilerle ilgili tereddütler hasıl olursa gemi inşa ve makine dizayn teknolojisindeki gelişmelerin sonuçlarının mevzuata yansıtılarak makine gücü 3000 KW de kalırken güverte sınırının 6000 GRT ye çıkarılması ( son gelişmeler 3000 KW ile 3000 GRT arasında ki bağı koparmış olup, örneğin 2900 KW ‘lik makine gücü 6000 -7000 GRT ‘lik gemiye tekabül etmektedir. Bu durumda aynı standartlarda eğitim gören aynı okulun iki programından mezun olan öğrencilerin aynı gemide görev yapmaları mümkün olmamaktadır.) 1 ve 2. Maddelerdeki öneriler kabul edildiği takdirde bu sorun zaten kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

2.5. UDHB ve YÖK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve izleme çalışmalarının program eğitimleri dikkate alınarak (DUİ ve GMİ ayrı ayrı incelenip herhangi bir programda tespit edilen eksikliklerin her iki programı etkilemesi yerine eksikliği olan ilgili programın yetkisinin askıya alınması) olarak ayrılması önerilmiştir.

2.6. Bahsi geçen değerlendirme ve izleme çalışmalarının sertifika eğitimlerinin de dikkate alınarak ( DUİ ve GMİ programları için okullar tarafından verilen bakanlık onaylı sertifikaların denetim sonucu tespit edilen eksikliklerinin, yetkilendirilmiş başka bir eğitim kurumu tarafından telafi edilmesi durumunda, öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla) kısmi sertifika eksikliklerinden dolayı tüm yeterliliğinin askıya alınmaması hususunun dikkate alınması önerilmiştir.

2.7. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının ana doktrini olan UDHB’nin eğitim ve sınav yönergesi uygunluğunun simülatör ortak kullanımının diğer laboratuvarlardaki gibi esnek olup kullanıcı sayısının arttırılması ve Simülatörler ciddi anlamda maliyet gerektirmekte olduğundan kamu kaynaklarının daha tasarruflu kullanılmasının sağlanması önerilmektedir.

2.8. İzleme ve Değerlendirme çalışmaları sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin ardından tekrar edilen izleme ve değerlendirme çalışma onaylarının, sorumlu kurul tarafından onaylanması süreçlerinin hızlandırılarak öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi önerilmiştir.


 1. Denizcilik Eğitiminde Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3.1. Farabi değişim programı ile Üniversiteler arasındaki öğrenci değişimlerinin ve etkileşimlerinin daha etkin olabilmesi hususunda her programın bağlı olduğu üniversite Farabi Koordinatörlükleri üzerinden protokollerin güncellenmesi ve yeni protokollerin yapılması hususunda yönlendirici olması kararı alınmıştır.

3.2. DGS ( Dikey Geçiş ) kontenjanlarının artırılması ve akademik gelişimini devam ettirmek isteyen öğrencilerin önlerinin daha çok açılması hususunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca MYO larda alınan ve başarılı olunan derslerin %80 aynı içeriğe sahip olması durumunda ders eşleniklerinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

3.3. Yabancı dil derslerinin uzaktan eğitimin yerine tekrardan örgün eğitime çevrilmesi vurgulanmıştır.

3.4. Çift anadal programlarından mezun olacak öğrencilerin durumları göz önünde bulundurularak, Eğitim-Sınav yönergesinde buna ilişkin düzenlemelerin yapılması kanaatine varılmıştır. 1. Diğer konular/Müteakip toplantılar.

4.1. Mevcut dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılarak toplantılar ve sonuç bildirgeleri hakkında bilgi verilmesi için çalışma grubundan ilgili kişilerin görevlendirmesi ve bu gibi toplantılarda temsilci bulundurmak önerildi. Beykoz Üniversitesinden Öğr. Gör. Nesli ÇANKIRI çalışma grubu STK temsilcisi olarak belirlendi.

4.2. 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik ve mesleki eğitim veren liselere tanınan staj/iş yeri eğitimi maaşlarının üçte ikisi kamu kaynaklı , üçte birinin özel sektör kaynaklı olarak karşılanmasıyla ile ilgili düzenlemenin kamu kurum ve kuruluşları (Liman başkanlıkları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik işletmeleri, Sahil ve Hudutlar Genel Müdürlüğü) için de uygulanabilir hale getirilmesi önerilmiştir.

4.3. Denizcilik Meslek Yüksekokulları çalışma grubu toplantı sonuç tutanağının ev sahibi MYO tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi kararı alınmıştır.

4.4. Gemi Adamları Eğitim ve Sınav Yönergesinin hazırlanırken ilgili paydaşların mutlaka görüşlerinin alınması (MYO Öğretim Elemanlarının) ve mevzuattaki özellikle Denizci Eğitici Belgesi yeterliliğinin yeniden düzenlenmesi.( Örnek olarak; 6 yıl deniz tecrübesine sahip II. Mühendislik yeterliliğine sahip olan ve +2 yıl çalışma şartı gibi)

4.5. Meslek Yüksekokulları bölüm teşkilatı altında örgütlenmiştir. Uygulamada ise program bazlı diplomaya yönelik eğitimler sürdürülmektedir. Belirli bölümlerde tek bir program ve belirli bölümler birden fazla program üzerinden eğitim yürütülmektedir. Akademik teşkilat yönetmeliği gereğince programlara anabilim dalı başkanlıkları olarak tanımlanabilmektedir. Birden fazla ana bilim dalında faaliyet gösteren bölümlerde; Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı ve Ana Bilim dalı başkanları ile teşkil edilmelidir. Bu kapsamda, MYO' ların teşkilatının ana bilim dalı başkanlıkları olacak şekilde tahsis edilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmelidir.

4.6. Gözlemci olarak Çalışma Grubu Toplantısına denizcilik ile ilgili STK ve oda temsilcilerinin katılımının anlamlı olacağı değerlendirilmiştir.

4.7. Özel sektör tecrübesinin akademik kariyer içerisinde karşılığının olması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

4.8. Birer akademik birim olan MYO’ ların AR-GE faaliyetlerine iştirak edebilmeleri için araştırma görevlilerinin istihdam edilebilmelerinin önünün açılması

4.9. Denizci Eğitici Yeterliğine sahip olan Öğr. Gör. lerin Denizcilik Fakültelerinde daha çok istihdam edilebilmeleri hususu üzerinde durulmuştur.

4.10. Çalıştayın kendisine ait bir web sitesi olması gerektiği düşünülmüş ve var olan sitenin devam ettirilebileceğine, sorumluluğunun da ev sahibi üniversite tarafından üstlenilmesine karar verilmiştir.

4.11. Çalışma Grubu Toplantısının öncelikli olarak gerçekleştirilmesi, sonrasında açılışın yapılması ve Bakanlık ile YÖK bürokratlarına kararların sunulması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

4.12. 2019 Denizcilik Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu XVIII. Toplantısı ve Denizcilik Meslek Yüksekokulları VIII. Öğrenci Çalıştayı’nın ev sahibinin belirlenmesi için iki aylık bir süre öngörülmüştür.ALINAN KARARLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-FİNİKE MYO

Öğr. Gör. Mehlika ARISOY
ARTVİN ÇORUH ÜNİ.-HOPA MYO

Öğr.Gör.

Mehmet DANACI


BARTIN ÜNİ. - BARTIN MYO

Öğr.Gör.

Ömer ALADAĞ


BEYKOZ LOJİSTİK-MYO

Öğr.Gör.


Nesli ÇANKIRI


ÇOMÜ - GELİBOLU PİRİ REİS MYO

Öğr. Gör.

Bilal Baki TİRYAKİ


EGE ÜNİ - URLA DENİZCİLİK MYO

Öğr. Gör.

Can ATACAN


GALATASARAY ÜNİ. - GS MYO

Öğr.Gör.Dr.

Hasan Bora USLUER


GALATASARAY ÜNİ. - GS MYO

Dr. Öğ. Üyesi Erden TUĞCU
GİRESUN ÜNİ. - TEKNİKBİLİMLER MYO

Öğr. Gör.

Mehmet KONAL


İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ-DENİZCİLİK MYO

Öğr. Gör. Atakan BAYRAKÇI
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ-MYO

Öğr.Gör.


Gökhan ÇAKICI


KASTAMONU ÜNİ. - İNEBOLU MYO

Öğr. Gör.

Barış DEMİR


KOCAELİ ÜNİ - KARAMÜRSEL MYO

Öğr.Gör.


Güneyhan TOL


MERSİN ÜNİ. - DENİZCİLİK MYO

Dr. Öğ. Üyesi Burcu OĞUZ
NAMIK KEMAL ÜNİ- SOSYALBİLİMLER MYO

Öğr. Gör.

Umut TAÇ


NİŞANTAŞI ÜNİ. - MYO

Öğr.Gör.


MURAT BAŞTUĞ


NİŞANTAŞI ÜNİ. - MYO

Prof.Dr.


Serap İNCAZ


SAMSUN 19 MAYIS ÜNİ - ALAÇAM MYO

Öğr. Gör.

Selçuk KAHVECİ


ORDU ÜNİ- FATSA MYO

Öğr. Gör.

Cihan NACAK


PİRİ REİS ÜNİ - DENİZCİLİK MYO

Dr. Öğ. Üyesi

Dinçer Bayer


SİNOP ÜNİ.- GERZE MYO

Öğr. Gör.

İpek GÖLBOL


ULUDAĞ ÜNİ.-GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO

Öğr. Gör.

Yusuf SARIKAYA


YALOVA ÜNİ. - MYO

Öğr. Gör.

Hakan KAHRAMANER


YALOVA ÜNİ. - MYO

Öğr.Gör.


Nurettin BÜYÜK

YAŞAR ÜNİ. - MYO

Öğr. Gör.

Can KARAOSMANOĞLU


BÜLENT ECEVİT ÜNİ.-ALAPLI MYO

Öğr.Gör.


Fevzi ŞENLİTÜRK


BARTIN ÜNİ.-BARTIN MYO

Öğr.Gör.

Murat Demir


BARTIN ÜNİ.-BARTIN MYO

Öğr.Gör.

Mehmet Erdoğan


BÜLENT ECEVİT ÜNİ.-ALAPLI MYO

Öğr.Gör.


Abdullah Tombak

BÜLENT ECEVİT ÜNİ.-ALAPLI MYO

Öğr.Gör.


Ozan Köse

BÜLENT ECEVİT ÜNİ.-ALAPLI MYO

Öğr.Gör.

Uğur Demir


BÜLENT ECEVİT ÜNİ.-KDZ. EREĞLİ MYO

Öğr.Gör.Hacı Mehmet KurtYüklə 42,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə