Toplanti tariHİ : 7 Haziran 2014 toplanti no : 01 karar noYüklə 467,54 Kb.
səhifə1/6
tarix22.01.2018
ölçüsü467,54 Kb.
#39873
  1   2   3   4   5   6

TOPLANTI TARİHİ : 07 Haziran 2014
TOPLANTI NO : 01KARAR NO 1 : Yapılan oylama sonucu Başkanın Mehmet Soğancı, 2. Başkanın Züber Akgöl, Saymanın Bahattin Şahin’in olmasına, Yürütme Kurulu üyelerinin Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Mehmet Besleme , Mehmet Torun’dan oluşmasına
Oylar:
Başkan : Mehmet Soğancı (21)

2. Başkan : Züber Akgöl (20)

Sayman : Bahattin Şahin (20)

Üye : Ekrem Poyraz (19)

Üye : Ali Fahri Özten (20)

Üye : Mehmet Besleme (20)Üye : Mehmet Torun (22)
KARAR NO 2 : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2.Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin ve Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan ’dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,
KARAR NO 3: TMMOB Bülteni'nin ve Birlik Haberleri’nin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri'nin iki aylık periyotlarla hazırlanması ve yayınlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 4: TMMOB 43.Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen TMMOB Disiplin Yönetmeliği ile ilgili değişikliklerinin Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 5: TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının „TMMOB 43.Dönem Çalışma Programına önerilerin alınması“ gündemiyle 18 Haziran 2014 Çarşamba günü Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 6: 18 Haziran 2014 tarihinde yapılacak TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısında ifade edilecek öneriler ve Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında “TMMOB 43. Dönem Çalışma Programı” taslağının hazırlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine ve taslağın gelecek Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,
KARAR NO 7 : 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2014/6220 sayılı Bakanlar Kurulu kararına karşı hukuki işlemlerin başlatılmasına,
KARAR NO 8: TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu'na Kemal Zeki Taydaş, Gölay Şakiroğulları, Ercan Bayrak, Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş Küçük'ün atanmasına,
KARAR NO 9: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek üzere Oda Merkez Yönetim Kurulu üyelerden bir kişinin katılımıyla “TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Komisyonu“ kurulmasına, Komisyon'dan Yönetim Kurulu 2.Başkanı Züber Akgöl'ün sorumlu olmasına,
KARAR NO 10: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısında Birliğimizi Mehmet Torun’un temsil etmesine,
KARAR NO 11: TMMOB Soma Raporu Çalışma Grubu’nun Tuğba Uçankuş (Çevre M.O), Mahir Ulutaş (Elektrik M.O), Müslüm Başaran (Fizik M.O), Harun Reşit Sever (Harita ve Kad. M.O), Necati Atıcı (İnşaat M.O), Çetin Koçak (Jeofizik M.O), Ali Uluşahin (Kimya M.O), H. Can Doğan (Maden M.O.), Bedri Tekin (Makina M.O), Murat Can Ocaktan (Metalurji M.O.), Fırat Çukurçayır (Meteoroloji M.O), Meltem Öz (Peyzaj M.O), Ali İhsan İlhan (Ziraat M.O), ’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Torun’un sorumlu olmasına,
KARAR NO 12: 15 Haziran 2014 tarihinde saat 13.00’de Soma’da TMMOB örgütlülüğünün katılımı ile kitlesel basın açıklaması yapılmasına, etkinliğin organizasyonu ve olası harcamalar için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 13: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının 20. yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2014 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli organizasyonlar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 14: TMMOB 43. Dönem Görev Yollukları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde uygulanmasına,
Geçici bir görevle görevlendirileceklere, 43.Dönem içerisinde günlük 100 TL harcırah ödenir.
Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

YB=yol(km)x1 litre kurşunsuz benzin fiyatıx0.12 formülüyle hesaplanır.


Şehir içindeki görevlendirmeler de dâhil, belgelendirilemeyen taksi ve toplu taşım araçları ücretleri beyana tabi olarak ödenir.

KARAR NO 15: TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB çalışanları için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
KARAR NO 16: Erzincan İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Fehmi Gezginci’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 17: Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Adem Çatal’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Hakkari İl temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 18: Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan Birliğimiz yayınları için alınması gerekli bandrollerin Birliğimiz adına takibi ve sürdürülmesi işlemlerini yürütmek üzere muhasebe görevlisi İhsan Aydın’ın görevlendirilmesine, yapılacak harcamalarla ilgili Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
KARAR NO 19: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Chasan Kioutsouk Moustafa, Yunanistan uyruklu Makina Mühendisi Tarık İdrizoglou, Yunanistan uyruklu İnşaat Mühendisi Taifon Ömer., Kırgızistan uyruklu Elektrik Mühendisi Askaralı Zarlyk Uulu,
KARAR NO 20: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Haziran 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,


KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Hüseyin Alper HIZLI, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Necati UYAR, Emre FİDAN, M.Tevfik KIZGINKAYA


  1. TOPLANTI TARİHİ : 28 Haziran 2014
   TOPLANTI NO : 02KARAR NO 21 : TMMOB Genel Sekreteri kadrosu için Odalardan isim önerilerinin istenmesine, adaylarla ön görüşmelerin Yürütme Kurulu tarafından yapılmasına,KARAR NO 22 : TMMOB 43. Dönem Çalışma Programı’nın Yönetim Kurulu toplantısında belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda kabulüne,
KARAR NO 23 : TMMOB Soma Raporu Çalışma Grubu’na Bahattin Murat Demir (Jeoloji M.O) ve M. Asım Güzel (Mimarlar O)’in eklenmesine,
KARAR NO 24 : TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek üzere oluşturulan “TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Komisyonu“nun Bahattin Zorlu (Bilgisayar M.O), Ozan Çıtır (Çevre M.O), Hüseyin Önder (Elektrik M.O), Casim Ağca (Fizik M.O), Davut Kul (Gemi M.O), Dilek Akan (Gıda M.O), Önder Serkan Atagün (Harita ve Kad. M.O), H. Hüseyin Çetinkaya (İç M.O), Bülent Tatlı (İnşaat M.O), M. Tankut Kılınç (Jeofizik M.O), Hasan Koç (Kimya M.O), H. Can Doğan (Maden M.O), Osman Tezgiden (Makina M.O), A. Irfan Türkkolu (Metalurji M.O), Faruk Sanlı (Meteoroloji M.O), Ali Ekinci (Mimarlar O), Ceren Arslan (Petrol M.O), Melahat Avcı Birsin (Ziraat M.O)'den oluşmasına,
KARAR NO 25 : TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisine televizyon alımının uygunluğuna,
KARAR NO 26 : Kalite ve Çevre Kurulu'nda Birliğimizi Mehmet Besleme'nin temsil etmesine,
KARAR NO 27 :Türk Tasarım Danışma Konseyi'ne Birliğimizi temsilen Bahattin Şahin'in katılmasına,
KARAR NO 28 : TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in TMMOB Hukuk Müşaviri'nin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 29 : TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in TMMOB Hukuk Müşavirinin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 30: TMMOB Şehir Plancıları Odası Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmeliği'nin uygunluğuna,
KARAR NO 31 :Trabzon 2. Kent Sempozyumu’nun Ekim 2015‘te yapılmasına,
KARAR NO 32 : Manisa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği Saymanı Nilgül Gökarslan'ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 33 : TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın Tapuda Ankara ili, Çankaya İlçesi, III.Bölge, 137 pafta, 1088 Ada, 22 Parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Hatay Sokak No : 24 adresinde , 1. katta bulunan, 7 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, Şehir Plancıları Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun ve Oda Genel Sekreteri Hüseyin Gazi Çankaya’nın yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 34 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın Tapuda Ankara ili, Çankaya İlçesi, III.Bölge, 137 pafta, 1088 Ada, 22 Parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Hatay Sokak No : 24 adresinde , 1. katta bulunan, 7 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender ve Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş'in yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 35: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Gıda Mühendisi Ahmad Abbasov, Suriye uyruklu İnşaat Mühendisi Hekmat Ali, KKTC uyruklu Ahmet Kanan, İspanya uyruklu Ziraat Mühendisi Alfonso Valero Torrijos


KARAR NO 36 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 19 Temmuz 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), M. Tarık CEYHAN, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, Necati UYAR, Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 19 Temmuz 2014
TOPLANTI NO : 03KARAR NO 37 : 2014 – 2015 Öğretim Yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalacak öğrenciler için katkı payı olarak 350TL/ay; 2 kişilik odalarda kişi başı günlük kalmalarda katkı payının 35 TL/gün, Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Konferans Salonu’nun kullanım katkı payının 2000 TL/gün olarak belirlenmesine
KARAR NO 38 : TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Komisyonu’na Seçkin Şiş (JMO) ve Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO)'ın eklenmesine
KARAR NO 39 : İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun Filiz Ülger (ÇMO), Nurhak Tatar (FMO), Yaşar Canca (GemiMO), İ.Dilek Akan (GıdaMO), Salih Yavuz (HKMO), Korkut Haşemoğlu (İçmimO), Mahir Kaygusuz (İMO), Gökhan Güzel (JFMO), Hatice Erbay (JMO), Zekai Düzgün (KMO), M. Coşkun Doğanay (MadenMO), Bedri Tekin( MMO), Hazeli Akgöl (MO), Vedat Kaplan (PetrolMO) Duygun Baştanlar (PeyzajMO), Selçuk Aksarı (TMO), Mehtap Ercan Bilgen (ZMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Torun, Mehmet Besleme, Zeyneti Bayrı Ünal ve Neriman Usta’nın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 40 : Gıda Politikaları Çalışma Grubu’nun Petek Ataman (GıdaMO), Osman Özgün (KMO), Murat Aslan (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Kemal Zeki Taydaş’ın sorumlu olmasına,
KARAR NO 41 : LPG Çalışma Grubu’nun Cem Şahin (ÇMO), Tahsin Akbaba( MMO) Niyazi Özgür (KMO), Emre Özgür (PetrolMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Besleme ve Mehmet Çelik’in sorumlu olmalarına,
KARAR NO 42 : Bilirkişilik Çalışma Grubu’nun Mehmet Aşkıner (ÇMO), Casim Ağca (FMO), Salih Bilal (GemiMO), Birce Taban (GıdaMO), Timur Batur (HKMO), Macit Öncel (İMO), Şenay Güneş (JFMO), Savaş Yılmaz( JMO), Ayfer Güçlü Aras( KMO), Ali Rıza Belgin (MadenMO), Barış Levent (MMO), Ümran Başak Güleken (MetalurjiMO), Leman Ardoğan (MO), Erol Kanmaz (PetrolMO), Duygun Baştanlar (PeyzajMO), Sultan Karasüleymanoğlu( ŞPO), Medar Kalkan (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Züber Akgöl, Ali Fahri Özten ve Gölay Şakiroğulları’nın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 43 : Enerji Çalışma Grubu’nun S.Yeşer Aslanoğlu (ÇMO), Veda Duman (FMO), Yeliz Karaarslan (HKMO), Alper Kılıç (GemiMO), Çetin Koçak (JFMO), Ersin Gırbalar (JMO), Ergül Ayaz (KMO), Emre Demir (MadenMO), Şayende Yılmaz (MMO), Seda Yöntem (MO), Ege Kaska (PeyzajMO), Menşure Işık (ŞPO), Ömer Eşki (TMO), Mehmet Ali Dayıoğlu (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Torun ve Neriman Usta’nın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 44 : Kadın Çalışma Grubu’nun Nilay Kaya (ÇMO), Sema Pir (FMO), Pınar Acar (GemiMO), Pınar Ünal (GıdaMO), Ülkü Karaalioğlu (HKMO), M.Hanze Gürkaş (İçmimO), Aysel Duru (İMO), Duygu Güner (JFMO), Rengin Konuk (JMO), Mahmure Esenkal (KMO), Emra Ergüzeloğlu Karataş (MadenMO), Aylin Sıla Aytemiz (MMO, Banu Gürlek (MO), Özge Kılıç (PetrolMO), Ege Kaska (PeyzajMO), Ayşe Işık Ezer (ŞPO), Esen Leyla İmren (TMO), Mehtap Ercan Bilgen (ZMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Gölay Şakiroğulları ve Neriman Usta’nın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 45 : Yapı Denetimi Çalışma Grubu’nun Burak Kukul (HKMO), Ferhat Eröz (İçmimO), Mustafa Baygeldi (İMO), Zafer Sal (JFMO), Kazım Altaylı (JMO), Ömer İçemer (KMO), Adil Aytekin (MadenMO), Harun Erpolat (MMO), Namık Kemal Kaya (MO), Ergin Ünver (PeyzajMO), H. Eylem Polat (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Züber Akgöl, Bahattin Şahin ve Ali Fahri Özten’in sorumlu olmalarına,

KARAR NO 46 : Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu’nun
Gökşin Tekindor (ÇMO), Sinan Özgür (FMO), Yaşar Canca (GemiMO), Murat Şanlı (GıdaMO), Hüseyin Altun (HKMO), Cihat Mazmanoğlu (İMO), Tankut Kılıç (JFMO), Halil İbrahim Yiğit (JMO), Mert Yusuf Sönmez (KMO), Mehmet Özyurt (MadenMO), Tahsin Akbaba (MMO), Sabri Konak (MO), Serdal Coşgun (PeyzajMO), Hamdi Arpa (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Bahattin Şahin ve Ekrem Poyraz’ın sorumlu olmalarına,

KARAR NO 47 : Mevsimlik İşçilik Çalışma Grubu’nun Selçuk Uzoğlu (JMO), Fuat Kılıç (KMO), H.Can Doğan (MadenMO), Abdullah Selçuk Soylu (MMO), Gökhan Yıldırım (MO), Harun Kılıçoğlu (PeyzajMO), Mehtap Ercan Bilgen (ZMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Bahattin Şahin ve M.Tevfik Kızgınkaya’nın sorumlu olmalarına,

KARAR NO 48 : Zorunlu Göç Yaz Okulu Çalışma Grubu’nun Serkar Ertuğrul (JMO), H.Can Doğan (MadenMO), Abdullah Selçuk Soylu (MMO),Necati Pirinççioğlu (MO), Harun Kılıçoğlu (PeyzajMO), Deniz Kimyon (ŞPO), Melehat Avcı Birsin (ZMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Cemalettin Küçük’ün sorumlu olmasına,
KARAR NO 49 : TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonu’nun Ozan Çıtır (ÇMO), Casim Ağca (FMO), Ali Varol (GıdaMO), Erkan Oğuzhan Erdoğdu (HKMO), Ahmet Perçin (İçmimO), Özer Akkuş (İMO), Fikri Öztürk (JFMO), Ümit Uzunhasanoğlu (JMO), Hüseyin Öztürk (KMO), Emre Demir (MadenMO), Harun Erpolat (MMO), Özgün Başkan Taştan (MetalurjiMO), Ö. Fikret Oğuz (MO), Ergin Ünver (PeyzajMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO.), M. Bülent Torun Balcı (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Torun, Ali Fahri Özten, Gölay Şakiroğulları ve Neriman Usta’nın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 50 : Kamuda Çalışan Müh. Mimar. Şehir Pl. Özlük Hakları Komisyonu’nun Ertan Öztürk (ÇMO), Alper Nazmi Yüksel (FMO), Petek Ataman (GıdaMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Muhittin İnce (İçmimO), Özgür Topçu (İMO), Ahmet Durlanık (JFMO), Hesna Soylu (JMO), Ali Nar (KMO), Nahit Arı (MadenMO), Çağdaş Akar (MMO), Muteber Osmanpaşaoğlu (MO), Gencay Serter (ŞPO), Vuslat Bektaş (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Torun, Gölay Şakiroğulları ve Kemal Zeki Taydaş’ın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 51 : Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun Kenan Doğan (ÇMO), Ömer Özgül (FMO), Ferhat Eröz (İçmimO), Abuzer Sarıtaş (JFMO), Rıza Soypak (JMO), Halil Kutlu (KMO), İ. Fatih Özkan (MadenMO), Barış Levent (MMO), Tuğba Arslan (MO), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Filiz Hekimoğlu (ŞPO), Yener Ataseven (ZMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Bahattin Şahin ve Ozan Yılmaz’ın sorumlu olmalarına,

KARAR NO 52 : Mesleki Denetim Çalışma Grubu’nun Cem Şahin (ÇMO), Casim Ağca (FMO), Kıvılcım Coşkun (GıdaMO), Hüseyin Altun (HKMO), Süleyman Çırak (İçmimO), Ayşegül Bildirici Suna (İMO), Erkan Ateş (JFMO), Sami Ercan (JMO), Mehmet Düzgün (KMO), Asım Kutluata (MadenMO), Osman Tezgiden (MMO), Ferhat Yaşar (MetalurjiMO), Namık Kemal Kaya (MO), Aşkın Volkan (PetrolMO), Ergin Ünver( PeyzajMO), Gözde Güldal (ŞPO), Ali Şenay (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Züber Akgöl, Bahattin Şahin, Ali Fahri Özten ve Ozan Yılmaz’ın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 53 : Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu’nun Sinem Cem (ÇMO), Nurhak Tatar (FMO), Ali Osman Demirer (HKMO), Bülent Özmen (JMO), Hayati Kılıç (KMO), M. Erşat Akyazılı (MadenMO), Abdullah Selçuk Soylu (MMO), Ümit Yardım (MetalurjiMO), Sibel Baş (MO), Sevtaç Bülbül (PetrolMO), Bülent Gülçubuk (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Gölay Şakiroğulları ve Mehmet Çelik’in sorumlu olmalarına,
KARAR NO 54 : Bütünşehir Çalışma Grubu’nun Cengiz Dağdelen (HKMO),Zafer Sal (JFMO), Hesna Soylu (JMO), Halil Kavak (KMO), İlker Ertem (MadenMO), Harun Erpolat( MMO), Nafi Alp (MO),Faruk Sarıhan (PeyzajMO), Ceren Gamze Yaşar (ŞPO), Bülent Gülçubuk (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Bahattin Şahin, Zeyneti Bayrı Ünal, Neriman Usta, Necati Uyar ve M.Tevfik Kızgınkaya’nın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 55 : Staj Yasası Çalışma Grubu’nun Casim Ağca (FMO), Hazret Özdemir (GıdaMO), Volkan Bilgin (HKMO), Sultan Bostan (JFMO), Dündar Çağlan (JMO), Uğurcan Bayer (MadenMO), Mahir Ulaş Akcan (MMO), Songül Uzun (MO), Harun Kılıçoğlu (PeyzajMO), Bilge Nur Bektaş( ŞPO), Yener Ataseven (ZMO)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Torun’un sorumlu olmasına,

KARAR NO 56 : Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu’nun Ebru Olgun (ÇMO), Abdullah Zararsız (FMO), Hakan Güngör (HKMO), Ufuk Doğan (İçmimO), Demir Akın (JFMO), Bahattin Murat Demir (JMO), Azize İrem Siyahgöz (KMO), Mehmet Zaman (MadenMO), S. Melih Şahin (MMO), Hulusi Adıgüzel (MO), Bayazıt Oğuz Ayoğlu (PeyzajMO), Deniz Kimyon (ŞPO), Sefa Apaydın (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Bahattin Şahin ve Necati Uyar’ın sorumlu olmalarına,
KARAR NO 57 : Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu’nun Yeşim Bek (ÇMO), Nalan Kayıket (HKMO), Bahadır Ekizer (JFMO), Yüksel Metin (JMO), Nazmiye Uzun (KMO), Ayşen Erten (MadenMO), Banu Akın (MMO), Alişan Yılmaz (MetalurjiMO), Oğuz Develi (MO), Duygun Baştanlar (PeyzajMO), Ayşe Işık Ezer (ŞPO), Caner Aksakal (ZMO)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Bahattin Şahin, Ekrem Poyraz, Mehmet Besleme, Cemalettin Küçük ve Zeyneti Bayrı Ünal’ın sorumlu olmalarına,

KARAR NO 58 : 5 Temmuz 2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında hukuki işlemlerin başlatılmasına
KARAR NO 59 : 7 Haziran 2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında hukuki işlemlerin başlatılmasına

KARAR NO 60 : TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 61 : Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Batman İl Temsilciliği Sekreter Üye Hüseyin OĞUZCAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Batman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine
KARAR NO 62 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Belize uyruklu Bilgisayar Mühendisi Talal Mohammed HAMAD
KARAR NO 63: Makina Mühendisleri Odası’nın önerisi doğrultusunda oda üyelik ve YÖK denklik belgeleri konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Oda Başkanları ile ortak toplantı yapılmasına, toplantı organizasyonu için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine
KARAR NO 64: TMMOB 43.Dönem I.Danışma Kurulu toplantısının 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde yapılmasına,
KARAR NO 65 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK,  A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, Ramize Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA (katılmadı)

TOPLANTI TARİHİ : 09 Ağustos 2014
TOPLANTI NO : 04

KARAR NO 66: TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Komisyonu’na Ayşe Işık Ezer(ŞPO)'in, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’na Vasfi Seber(EMO)’in, Bilirkişilik Çalışma Grubu’na Necmi Çoban(BMO) ve Mustafa Özdemir(EMO)’in, Enerji Çalışma Grubu’na Musa Çeçen(EMO)’in, Kadın Çalışma Grubu’na Mücella Şahin(BMO) ve Eylem Ölmezoğlu(EMO)’nun, Yapı Denetimi Çalışma Grubu’na Şükrü Güner(EMO)’in, Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu’na İrfan Şenlik(EMO)’in, Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonu’na Pınar Hocaoğulları(EMO)’nın, Kamuda Çalışan Müh. Mimar. Şehir Pl. Özlük Hakları Komisyonu’na Mustafa Atilla Işık(BMO) ve Hamit Yılmaz Kara(EMO)’nın, Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’na Ercan Dursun(EMO)’nun, Mesleki Denetim Çalışma Grubu’na Hakan Bali(BMO) ve Abdullah Büyükışıklar(EMO)’ın, Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu’na Murat Tekeler(BMO) ve N.Sedat Gülşen(EMO)’in, Bütünşehir Çalışma Grubu’na İbrahim Aksöz(EMO)’ün, Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu’na Mustafa Demirören (EMO)’in eklenmesine,

KARAR NO 67: Oda Başkanları toplantısında yapılan görüşmeler çerçevesinde; Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubunun isminin Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancıları Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu olarak değiştirilmesine ve Çalışma Grubuna temsilci bildirmeyen odalardan temsilci istenmesine

KARAR NO 68: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 69: TMMOB adına Sekreteryası Makina Mühendisleri Odası'nca yürütülecek TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına


 1. TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Mehmet Soğancı TMMOB


Ali Fahri Özten TMMOB
Murat Fırat TMMOB
M. Tevfik Kızgınkaya TMMOB
Gökşin Tekindor Çevre Mühendisleri Odası

Ahmet Tarık Uzunkaya Elektrik Mühendisleri Odası

S. Çetin Tekin Fizik Mühendisleri Odası.

A. Yaşar Canca Gemi Makina İşl. Mühendisleri Odası

Yusuf Songül Gıda Mühendisleri Odası.

Levent Özmüş Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Şükrü Erdem İnşaat Mühendisleri Odası

M. Tarık Ceyhan Jeofizik Mühendisleri Odası

Niyazi Özgür Kimya Mühendisleri Odası

Ayşen Erten Maden Mühendisleri Odası

Yüksel Yağan Meteoroloji Mühendisleri Odası

Eyüp Muhcu Mimarlar Odası

Halim Perçin Peyzaj Mimarları Odası

Murat Aslan Ziraat Mühendisleri Odası

Ali Ekber Çakar Makina Mühendisleri Odası

Yunus Yener Makina Mühendisleri Odası

Ercüment Ş.Çervatoğlu Makina Mühendisleri Odası

Tahsin Akbaba Makina Mühendisleri Odası

A. Selçuk Soylu Makina Mühendisleri Odası

Osman Tezgiden Makina Mühendisleri Odası

Bedri Tekin Makina Mühendisleri Odası

Elif Öztürk Makina Mühendisleri Odası

Şayende Yılmaz Makina Mühendisleri Odası

Çağdaş Akar Makina Mühendisleri Odası

Harun Erpolat Makina Mühendisleri Odası

Barış Levent Makina Mühendisleri Odası

Satılmış Göktaş Makina Mühendisleri Odası

Banu Akın Makina Mühendisleri Odası

Hüseyin Atıcı Makina Mühendisleri Odası

Ahmet Eniş Makina Mühendisleri Odası

Selim Ulukan Makina Mühendisleri Odası

Ümit Büyükeşmeli Makina Mühendisleri Odası

İbrahim Mart Makina Mühendisleri Odası

Fatih Dilbaz Makina Mühendisleri Odası

Gurbet Örçen Makina Mühendisleri Odası

Yaver Tetik Makina Mühendisleri Odası

Hakan Ünal Makina Mühendisleri Odası

Başar Küçükparmak Makina Mühendisleri Odası

Zeki Arslan Makina Mühendisleri Odası

Mehmet Özsakarya Makina Mühendisleri Odası

Ziya Murat Öztürk Makina Mühendisleri Odası

Ünal Özmural Makina Mühendisleri Odası

Aziz Hakan Altun Makina Mühendisleri Odası

Alper Turna Makina Mühendisleri Odası

Kadir Gürkan Makina Mühendisleri Odası

İsmail Özsalih Makina Mühendisleri Odası

Birhan Şahin Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 70: TMMOB adına Sekreteryası Peyzaj Mimarları Odası’nca yürütülecek TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına
TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Bahattin Şahin TMMOB


Ozan Yılmaz TMMOB

Cem Haşin Çevre Mühendisleri Odası

Ercan Dursun Elektrik Mühendisleri Odası

Ayşe Baysal İnşaat Mühendisleri Odası

Abuzer Sarıtaş Jeofizik Mühendisleri Odası

Uğur Karagöz Jeofizik Mühendisleri Odası

Rıza Soypak Jeoloji Mühendisleri Odası

Bedri Tekin Makina Mühendisleri Odası

Barış Levent Makina Mühendisleri Odası

Tuğba Arslan Mimarlar Odası

Nilay Oğultürk Mimarlar Odası

Burcu Ericekli Orman Mühendisleri Odası

Adem Yılmazel Orman Mühendisleri Odası

Yener Ataseven Ziraat Mühendisleri Odası

Bülent Gülçubuk Ziraat Mühendisleri Odası

Ayşegül Oruçkaptan Peyzaj Mimarları Odası

Faruk Sarıhan Peyzaj Mimarları Odası

Ülkü Duman Peyzaj Mimarları Odası

Aysel Uslu Peyzaj Mimarları Odası

Gül Atanur Peyzaj Mimarları Odası

Berrin Sirel Peyzaj Mimarları Odası

Ege Kaska Peyzaj Mimarları Odası

Halil Sönmez Peyzaj Mimarları Odası
KARAR NO 71: TMMOB adına Sekreteryası Elektrik Mühendisleri Odası'nca yürütülecek TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına


 1. TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Mehmet Torun TMMOB


Zeyneti Bayrı Ünal TMMOB
Neriman Usta TMMOB
Gökşin Tekindor Çevre Mühendisleri odası

Veda Duman Fizik Mühendisleri Odası

Sabit Nazım Akar Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Tansel Önal İnşaat Mühendisleri Odası

Çetin Koçak Jeofizik Mühendisleri Odası

Ö.Ersin Gırbalar Jeoloji Mühendisleri Odası

Ali Uğurlu Kimya Mühendisleri Odası

Nejat Tamzok Maden Mühendisleri Odası

Mehmet Kayadelen Maden Mühendisleri Odası

Şayende Yılmaz Makina Mühendisleri Odası

Oğuz Türkyılmaz Makina Mühendisleri Odası

İsmail Küçük Meteoroloji Mühendisleri Odası

Ali Ekinci Mimarlar Odası

Hakan Tan Orman Mühendisleri Odası

Necdet Pamir Petrol Mühendisleri Odası

Ege Kaska Peyzaj Mimarları Odası

Mehmet Ali Dayıoğlu Ziraat Mühendisleri Odası

Mehmet Mak Elektrik Mühendisleri Odası

Gültekin Türkoğlu Elektrik Mühendisleri Odası

Nedim Bülent Damar Elektrik Mühendisleri Odası

Teoman Alptürk Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Ali Atay Elektrik Mühendisleri Odası

Necati İpek Elektrik Mühendisleri Odası

Orhan Örücü Elektrik Mühendisleri Odası

Kadir Özkan Elektrik Mühendisleri Odası

Olgun Sakarya Elektrik Mühendisleri Odası

Mustafa Asım Rasan Elektrik Mühendisleri Odası

Nagehan Abacılar Elektrik Mühendisleri Odası

Kemal Bekir Ulusaler Elektrik Mühendisleri Odası

Hamza Koç Elektrik Mühendisleri Odası

H. Ali Yiğit Elektrik Mühendisleri Odası

Muhsin Dugan Elektrik Mühendisleri Odası

Cengiz Göltaş Elektrik Mühendisleri Odası

Fatih Kaymakçıoğlu Elektrik Mühendisleri Odası

Zihni Yücel Tekin Elektrik Mühendisleri Odası

İlhan Metin Elektrik Mühendisleri Odası

Halil Suat Türker Elektrik Mühendisleri Odası

Abdullah Şavklı Elektrik Mühendisleri Odası

Tarık Öden Elektrik Mühendisleri Odası

Bilal Gümüş Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Nedim Tüzün Elektrik Mühendisleri Odası

Levent Egüz Elektrik Mühendisleri Odası

İklim Arıkan Elektrik Mühendisleri Odası

Ahmet Akküçük Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Turgut Elektrik Mühendisleri Odası

Tanay Sıdkı Uyar Elektrik Mühendisleri Odası

Erol Celepsoy Elektrik Mühendisleri Odası

Cem Kükey Elektrik Mühendisleri Odası

Gazi İpek Elektrik Mühendisleri Odası

Tahir Çiçekci Elektrik Mühendisleri Odası

Nihal Türüt Elektrik Mühendisleri Odası

Belgin Türkay Elektrik Mühendisleri Odası

Musa Çeçen Elektrik Mühendisleri Odası

Mahir Ulutaş Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Fidan Elektrik Mühendisleri Odası

Kamer Gülbeyaz Elektrik Mühendisleri Odası

Saffet Özdemir Elektrik Mühendisleri Odası

Metin Telatar Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Özdağ Elektrik Mühendisleri Odası

Halil İbrahim Okumuş Elektrik Mühendisleri Odası

Hüseyin Yeşil Elektrik Mühendisleri Odası

Bahadır Acar Elektrik Mühendisleri Odası

Hüseyin Önder Elektrik Mühendisleri Odası

İrfan Şenlik Elektrik Mühendisleri Odası

İbrahim Aksöz Elektrik Mühendisleri Odası

Erdal Apaçık Elektrik Mühendisleri Odası

Abdullah Büyükışıklar Elektrik Mühendisleri Odası

Mustafa Demirören Elektrik Mühendisleri Odası

N. Sedat Gülşen Elektrik Mühendisleri Odası

Zerrin Taç Altuntaşoğlu Elektrik Mühendisleri Odası


KARAR NO 72: TMMOB adına düzenlenecek TMMOB Jeotermal Kongresi’nin Sekreterya hizmetlerinin TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından yürütülmesine (Ercan Bayrak’ın karşı oyuyla)
KARAR NO 73: Milas İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilcisi Emrullah Tuna’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine
KARAR NO 74: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İran uyruklu İnşaat Mühendisi Ava Bagher Poor

Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Evren Etem


KARAR NO 75: Elektronik posta gönderim programı ve barındırma hizmetlerinin satın alınması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,KARAR NO 76: Emek meslek örgütleri ile birlikte 1 Eylül Dünya Barış günü etkinlikleri düzenlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 77: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 6 Eylül 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA (katılmadı), Abdullah ZARARSIZ, Zuhal CAN, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN,  Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Halil KAVAK, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ (katılmadı), Necati UYAR, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA
TOPLANTI TARİHİ : 06 Eylül 2014
TOPLANTI NO : 05KARAR NO 78: Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancıları Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu'na Barış Gençoğlu (Gıda MO), Ayşegül Bildirici Suna (İMO), Murat Akpınar (Gemi Mak. Işl. MO), Sevtaç Bülbül (Petrol MO)'ün, Staj Yasası Çalışma Grubu'na Sinem Dedetaş (Gemi MO)'ın, Kadın Çalışma Grubu'na Sinem Dedetaş (Gemi MO), Pınar Acar (Gemi Mak. Işl. MO),Özge Kılıç (Petrol MO)'ın, Mesleki Denetim Çalışma Grubu'na Ferhat Acuner (Gemi MO), Aşkın Volkan (Petrol MO)'ın, Enerji Çalışma Grubu'na Ferhat Acuner (Gemi MO), Alper Kılıç (Gemi Mak. Işl. M.O)'ın, Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu'na Alper Şal (Gemi MO),Yaşar Canca (Gemi Mak. Işl. MO)'nın, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu'na Elif Akal (Gemi MO), Yaşar Canca (Gemi Mak. Işl. MO), Vedat Kaplan (Petrol MO)'ın, Bilirkişilik Çalışma Grubu'na Kadir Şinasi Yalçınkaya (Gemi MO), Salih Bilal (Gemi Mak. Işl. MO), Erol Kanmaz (Petrol MO)'ın, Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu'na Kadir Şinasi Yalçınkaya (Gemi MO)'nın, LPG Çalışma Grubu'na Emre Özgür (Petrol M.O)'ün eklenmesine,
KARAR NO 79: TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu'nda Çevre Mühendisleri Odası adına Gökşin Tekindor yerine S. Yeşer Aslanoğlu'nun yer almasının uygunluğuna,
KARAR NO 80: TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’na Cemalettin Küçük’ün (TMMOB) eklenmesine,
KARAR NO 81: TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu'na Mehmet Besleme’nin (TMMOB) eklenmesine,
KARAR NO 82: TMMOB Denetleme Kurulu'nun talebi doğrultusunda, 18 Ekim 2014 tarihinde TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Oda Saymanları ortak toplantısının TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde yapılmasına, toplantı organizasyonu ve gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,KARAR NO 83: Türkiye Barolar Birliği’nin talebi üzerine; “Meriç Ergene Havzası OSB müşterek atıksu arıtma tesislerinde arıtılmış atıksuların Marmara’ya deşarjını sağlayacak toplama ve derin deşarj sistemi uygulama projesi” ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için Zeyneti Bayrı Ünal, Murat Fırat’ın koordinasyonunda Çorlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İKK’lara görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 84: Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,


KARAR NO 85: Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilen, ancak Başbakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanmayacağı ifade edilen TMMOB EMO Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine ait Elektrik Mühendisleri Hizmetleri Yönetmeliği, TMMOB ŞPO Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, TMMOB ŞPO Serbest Şehircilik Hizmetleri Büro Tescil Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerin yayımlatılmasına yönelik olarak hukuki işlemlerin başlatılmasına,
KARAR NO 86: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uluslararası toplantı ve kongrelere katılımla ilgili olarak Birliğimize ve Odalara yollanan uyarı yazısı hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına,
KARAR NO 87: TMMOB İMO Ana Yönetmelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,


KARAR NO 88:
TMMOB İMO Ana Yönetmelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2.maddesinin Oda tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Odaya iadesine (Gölay Şakiroğulları, Neriman Usta, Necati Uyar’ın karşı oylarıyla),


KARAR NO 89: TMMOB HKMO Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 90: TMMOB HKMO Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Tescil Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,


KARAR NO 91:
TMMOB HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği üzerine çalışma yapmak üzere Bilgisayar Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Mimarlar, Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odalarının temsilcilerinin ve ilgili odaların TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla komisyon kurulmasına,
KARAR NO 92: TMMOB HKMO Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,


KARAR NO 93: TMMOB MMO Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine (Neriman Usta'nın karşı oyuyla),


KARAR NO 94: TMMOB MMO Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 95: TMMOB MMO Asansör Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 96: TMMOB MMO Araçların CNG’ye Dönüşümü için Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 97: TMMOB MMO Araçların LPG’ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 98: 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün tüm İKK’lar aracılığı ile “Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” teması ile kitlesel basın açıklamaları yapılarak kutlanmasına, etkinlik programlarının İl/İlçe Koordinasyon Kurullarından 15 Eylül 2014 tarihine kadar Birliğimize iletmelerinin istenmesine, etkinlikte ifade edilecek metnin Yürütme Kurulu’nca merkezi olarak hazırlanmasına,


KARAR NO 99: 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27 Ocak 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 4 Şubat 1954 tarih ve 8265 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB 1. Genel Kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır. Birliğimizin kuruluşunun 60. yıldönümü kutlamalarının 18-22 Ekim tarihlerinde İl/ilçe Koordinasyon Kurulları aracılığı ile açık alan ve/veya kapalı salon etkinlikleri şeklinde yapılmasına, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarından 60.yıl kutlama programlarının 1 Ekim 2014 tarihine kadar Birliğimize iletmelerinin istenmesine,
KARAR NO 100: Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl temsilci yardımcısı Lokman Yaşar'ın atanmasına, Sekretarya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 101: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde kullanılmak üzere pos cihazı alımı için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 102: Birliğimizin ihtiyacı için 2 adet bilgisayar alınması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,


KARAR NO 103:
Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İngiltere uyruklu Makina Mühendisi Kristofer Graham Weartley,
KARAR NO 104: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 27 Eylül 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ (katılmadı), Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin Küçük, A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK (katılmadı), Ozan Yılmaz, Necati UYAR, M.Murat İlhan, M.Tevfik KIZGINKAYA (katılmadı)

  1. Yüklə 467,54 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə