Turgut özal’I ÖLDÜren iLAÇ ve adiposerYüklə 28,11 Kb.
tarix17.08.2018
ölçüsü28,11 Kb.
#71774

TURGUT ÖZAL’I ÖLDÜREN İLAÇ VE ADİPOSER

Sertaç Hikmet ATALAY

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütisü Kimya Ana Bilim Dalı ,25240 Erzurum-TÜRKİYE

ÖZET

19 Nisan 1993 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı öldüğünde yıllarca ailesi “Ölmedi, öldürüldü” iddasında bulunmuşlardır. Aradan 19 yıl 5 ay 16 gün geçmişti ve merhumun mezarı açıldığında her şeyin gün ışığına çıkacağı düşünülmüştür. Fakat karşılaşan durumda herkes şaşkına dönmüştür. Bilim adamları sabunlaşmanın ne olduğunu bilse de, 19 yılı aşkın süre sonra merhumun cesedinin çürümemesini Türk halkı “Adiposer” olarak öğrenmiştir. Adlı tıp uzmanları, merhumun çürümemiş cesedinde yaptıkları incelemeler sonucunda bulunan toksik maddelerin ölümüyle bağdaştıramasalar da, merhumun kullandığı Atenolol ilacının yüksek dozu Turgut Özal’ı son yolculuğuna uğurlayacaktır.Anahtar Kelimeler: Turgut ÖZAL, Sabunlaşma, Adiposer, Atenolol.

GİRİŞ

Doğa; yumuşak dokunun çürümesini, bağırsak mikroorganizmaları ve toprak bakterileri ile çürümeyi sağlayan diğer organizmaların iş yapmasını engelleyen sıcak ve kuru hava koşullarıyla çürümeyi durdurabilir.

Ölümünden19 yıl 5ay 16 gün geçmişti ölümün üzerinden ve 2 Ekim 2012 saat 12:30 da merhum 8. Cumhurbaşkanımızın mezarını açtıklarında 1,5 m su ile karşılaştılar. Ve suyu pompa ile boşalttıklarında saat 14:00’da suyun üzerinde merhum Cumhurbaşkanımızın gövdesi vardı. 12 uzmanda aynı fikirde olup “sabunlaşmış” olmalı dedi. Uzmanlar bu durumu “ölüm sonra sonrası tüm canlılarda gerçekleşen çürüme olayının istisnaları bulunmaktadır “ diye kaydetmişti. Suyu biraz daha boşalttıklarında ise irili ufaklı kemikleri ile beyni 488 g gelen kafatasını buldular(13).

ADİPOSER (ADIPOCERE)

Ölünün üzerini örten mum, çürümenin durduğu doğal durum olarak bilinmektedir. Adiposer ölümden sonra geçen süre içindeki çevre koşulları hakkında bilgi verir ve kanıtların kaybolmamasını sağladığı için adli soruşturmalar için çok değerlidir.

Charles Mayer WETHERHİLL 1860’ ta yayınladığı meşhur makalede Adiposer’i mezarlık yağı olarak tanımlamıştır(1). Kimyacı WETHERHİLL “Hiç aklım almıyor doğrusu. Yan yana iki mezarda yatıyorlar. Biri tamamen kemikleşmiş, diğeri sabunlaşmış. Üstelik aynı zamanda gömülmüşler.”demiştir. Ve adiposer tarihinin en önemli deneyini 8 Aralık 1853’ te bir hayvanın kalbini nemli bir kuma gömerek yapmıştır. Nemli toprağa gömmesi bilinçlimi yoksa bilinçsiz midir bilinmez ama 6 ay sonra tamamen sabun olmuştu. Buna göre bedenin kendi yağı ya parçalanıyor yada sabuna dönüşürken gliserinini ve oleik asidin büyük bölümünün kaybediyor. Bu özel oluşumu; yumuşak, beyazımsı madde yada sert sabunumsu olarak nitelendirenlerde olmuştur(2,3,4). Ölüyü zamanla dirençli kılan ceset mumu, aslında yağ asididir.

Antonie Francois Fowcray Paris’in Holler bölgesinde Masumlar Kilisesi Mezarlığı 1786 da kapatıldığında binden fazla cesedin mezarlardan çıkarıldığına tanıklık etmiş ve nemli mezarlık topraklarında çürüyen cesetleri inceleme fırsatı bularak gördüğü muma dönüşen yağı tarif etmek üzere iki Latince sözcüğü ADEPS (YAĞ) ve CERE (MUM) birleştirmiş ADİPOCERE adını vermiştir (5). Adiposer oluşumu geniş yağ kitlelerinin yerleşmiş olduğu beden bölgelerinde yoğunlaştığını fark etti. Başlangıçta yumuşak ve ıslak olan adiposerin zamanla kuru ve kırılgan bir şekle dönüştüğünü belirlemiştir. Yaptığı deneyde beden yağının amonyakla birleşerek sabun meydana getirdiği sonucuna vardı.Bilimsel Tanımı

Ölümden bir süre sonra proteinlerin yıkımına bağlı olarak dokularda oluşan yumuşak kıvamda yağlı maddedir. Adiposer, hidroliz ve doku yağların hidrojenasyon ile oluşturulmuş bir balmumu veya yağlı ayrışma ürünüdür. Sabunlaşma olayı genelde O2 olmayan, toprağı nemli kalkerli, topraklarda yağ kütlesi olan kişilerde görülür. Yağlar, gliserol ve başka yağ asitlerine kimyasal reaksiyonlarla parçalanır. Topraktaki Na, K, Ca mineralleri yağ asitleriyle reaksiyon vermesi sonucunda suda çözünebilen sabunlar oluşturur. Fakat bu minerallerin yerine ceset kokarken ortaya çıkan amonyak yağ asitleriyle reaksiyon verirse suda çözünmeyen amonyak sabunu yapıları oluşur. Ve böylelikle cesedin çürüme olayı durmuş olurken adiposer vücudu kaplayıp sabunlaşma meydana getirir. Sabunlaşma su içinde 1-1,5 ay içinde başlayıp tam bir sene sonra tamamlanır. Toprakta bu olay 3 yıl boyunca devam eder. Bu tip bir durum karşısında ölünün kimliği tespit edilebilir ve yumuşak dokuların analizleri kolaylıkla yapılabilir.

Her yaşta, gerek kadın, gerekse erkek cesetlerin sabunlaştığı biliniyor. Bununla birlikte vücut yağ oranı erkeklerden daha yüksek olduğundan kadın ve çocuklarda, erkeklere göre biraz daha sık gözleniyor(7,8).

İleri adiposer bedenin dış görünüşünü korur. Hatta ateşli silah, delici-kesici alet yaralanmalarını bile yıllar sonra görülebilmesini sağlar. Ve tabi ki zehirlenme delillerinin de zamana karşı durmasını sağlar.Böceklerin, Nemin ve Havanın etkisi

Aslında beden toprağa girdiğinde toprak altı baterileri ve bedenin içindei baterilerde yıkıma yol açar. Ama sabunlaşma olduğunda vücut bütünlüğü korunur. Topra altı organizmalar cesete dış tabadan zarar vermeye başlamış olsardı sabunlaşma olayı olmazdı. Cesedin çürümemesi, toprak altı mikroorganizmaların cesede ulaşmadan önce sabunlaşmanın olup mum tabakasıyla örtülü olmasından kaynaklanıyor. Bakteri kaynaklı enzimlerin hidroliz ve hidrojenlenmeyi kolaylaştırdığından adiposer oluşumunu hızlandırır (6).

Nem, adiposer oluşumu için kolaylaştırıcı bir etken, ancak kaynağı çevrede, bedenin kendi suyu da olabiliyor (10). Killi, kumlu, alüvyonlu yada nem tutan başka bir toprak sabunlaşmayı destekliyor(11,12).

Adiposer her ne kadar yıkıma oldukça dirençli bir materyal dursa da, zaman içinde iskeletleşme kaçınılmazdır (14). Çünkü sabunlaşmanın başlıca düşmanı havadır. Hava ve özellikle gram pozitif bakteriler ile karşılaştığı anda çürüme hızlanır ancak çürümenin ne kadar sürede hızlanacağı kestirilemez (15,17).ADİPOSERİN YAPISI

İnsan ölümden sonra sonra lipit karışımına dönüşmesi şeklinde özetleyeceğimiz adiposerde bulunan başlıca serbest yağ asitleri stearik, miristik,palmitik, palmitoleik, oleik ve 10-Hidroksi stearik asittir(13).Stearik asit: Doymuş yağ asididir. Hayvan ve bitkiden ekstrakte edilen katı-sıvı yağlarda mevcuttur. Metal stearatlar petrol gres yağlarının terkibinde bulunmaktadır. Stearik asit hayvan yağlarından hidrolizle elde edilir. Saf olduğunda beyaz kristaller halindedir.

Miristik Asit: Süt ürünlerinde bulunun yaygın yağ asididir. Miristat, miristik asidin baz halidir. Miristik asidin indirgenmesiyle Miristil alkol elde edilir.

Palmitik Asit: Hayvan ve bitkilerde bulunana en yaygın doymuş yağ asididir. Baz haline palmitat denir. Alkollerle esterleşme reaksiyonu verir. İndirgenmesi ile palmitil alkol oluşur.

Palmitoleik Asit: (Omega 7) İğdenin etken maddesidir. Kuvvetli antioksidan özelliğe sahiptir. Derinin doğal bir bileşenidir.

Oleik asit: Tekli doymamış yağ asidi olan oleik asittir. Yüksek tansiyon olmasını önler. Kötü kolesterolü azaltır, kalp damar hastalıklarının oluşmamasına katıda bulunur.

Turgut Özal’ın Vücudundaki Bulgular

İşte Turgut ÖZAL’ın bedeninin çürümemesinin nedeni, bedenindeki yağ (9) ve sabunlaşmanın ikinci olmazsa olmazı nemli ortamı oluşturacak olan, mezarına dolan suydu.

Turgut ÖZAL’ın bedeninde strikinin kreatin bulunduğunu ve zehirli olduğu açıklandı. Zehirin kişiye teması vücut fonksiyonunu bozarak solunum yollarını felç ederek kalp krizine yol açıyor. Etkisi 15-20 dakika içinde görülür hedef dokuya ulaşmazsa vücuttan atılır.

Özal’ın naaşındaki incelemelerde 4 zehirli madde tespit edildi. DDT (diklorodifenildikloroetilen), kadmiyum, radyoaktif amerikanyum ve polonyum bulundu.(13)

Fakat incelemeler sonucu kesin bir ölüm sebebi belli olmamıştır. Yalnız Kimya İhtisas Dairesi sıvı kromotografisi-kütle sperktrometresi gibi yöntemler kullanarak bulduğu sonuçlarda “Özal’ın sabunlaşmış bedeninin göğsünün üst kısmında, karaciğerinde, safrakesesinde, kas, ince bağırsak, mesane ve kemik iliğinde ATROPİN ve ATENOLOL bulunmuştur”(13).

Ölümünde hastanede yapılan müdahalelerde kalp atışını yerine getirmek için dopamin, atropin, bikarbonat, kalsiyum, dekort ve lidokain verilmiştir. Yani atropin bulunması doğal ve adiposer vücuttaki ömrünü uzatmıştır.ATENOLOL

Atenolol yüksek tansiyon tedavisi için kullanılır.Günde 2 kez 25mg alan merhum Cumhurbaşkanımız için Devlet Denetleme Kurulu Tıbbi Uzmanlar Heyeti 1993 yılının ocak ve şubat ayında “Köşk üst kat” kullanımı için 3 kutu ısosorbitdinitrat almıştır.

Kim tarafından kullanıldığı belirtilmese de Turgut Özal’ın atenolol adlı ilaç ile isosorbitdinitral alması sonucunda tansiyon normalden fazla düşmüş olabileceğine dikkat çekilmiştir.SONUÇ

Toprak altındaki nemli bölge ve cesetteki yağ tabakasının sabunlaşmaya neden olduğu açıkça bellidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut ÖZAL’ın ölüm nedeni resmi olarak belirlenemese de atenololü fazla kullandığı mutlaktır. Çünkü yarılanma süresi 6 saat olan bu kimyasal kemik iliğinden ince bağırsaktan ve diğer bahsettiğimiz organlarda bulunması mümkün olmazdı.KAYNAKLAR

 1. C.M.WETHERİLL, On adipocere, and its formation, Trans.Am.Philos.Soc.n.s. II (1860) I-25

 2. T.D. Stewart, Essentials of Forensic Anthropology, Charles C.Thomas, Springfield, 1979

 3. S.L.Forbes, B.H.Stuart, B.B.Dent, The effect of the method of burial on adipocere formation, Foransic Sci.Int.154(2005) 44-52.

 4. S.L.Forbes, B.H.Stuart, B.B.Dent, The effect of the method of burial environment on adipocere formation, Foransic Sci.Int.154(2005) 24-34.

 5. A.Fourcray,Memoire surles differens etats cadavers trouves dans le fouilles du cimetiere des Innocents en 1786&1787, Annals de Chimie 5 (1790) 154-185

 6. T.S.Mohan Kumar, F.N.P. Monteiro P.Bhogavath,S.Bakkannavar Journal of Forensic and Legal Medicine 16 (2009) 475-477

 7. W.E.Evans, Adipocere Formation in a relativrly dry enviranment,Med.Sci.Law 3 (1963)145-153

 8. Mant AK.Knowledge acquired from post-war exhumations.ın: Boddington A,garland AN,Janaway RC,editırs.decay,and recanstruction: approaches to archaeology,and forensic science.Manchester,UK:University Pres; 1987.p.65-78.

 9. M.S.Micozzi,Postmortem Change in Human and Animal Remoins: a Systematic Appoach,Charles C.Thomas Springfield, IL,1991

 10. B.B.Dent S.L.Forbes,B.h.Stuart,Review of human decomposition process in soil, enviran.Geol.45 (2004) 576-585

 11. S.L.Forbes.B.H.Stuart,B.B.Dent,The identification of adipocere in grove soils,forensic Sci.Int.127 (2002)225-230

 12. N.duraes,D.Cortes,M.Algarra,F.G.Sanchez,J.E.Rodriguez-Borges,I. Bobos,J.V.G.Esteves da Silva,Comparison of adipocere formation in four soil types of the Porto (Portugal) district,Forensic Sci.Int.195 (2010) Eı 168-e6168

 13. Atasoy S. Yeraltındaki Melekler &Yerüstündeki Şeytanlar, Doğan Kitap ,Haziran 2013

 14. S.Pfeiffer, S.Milne,R.M.Stevenson,The natural decomposition of adipocere,J.forensic Sci. 43 (1998)368-370

 15. Fiedler,S.,Gram,M.,Decomposition of buried corpses with special reference to the formation of adipocere,Naturwissenschaften 90 (2003) 291-300

 16. Froentjes,W.,Kurzer Bericht über die unvollstaendige Leichenzersetzung auf Friedhöfen unt die Adipocirebildung.Deutsche Zeitschrift für Gerichtliche Medizin 56 (1965)205-207


Yüklə 28,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə