Türkçe akademik etkinlik ve yayın listesi Cemal Bâli Akal KİtaplarYüklə 48,81 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü48,81 Kb.
#38587

Türkçe akademik etkinlik ve yayın listesi
Cemal Bâli Akal

KİTAPLAR:

-Kimlik Bedenin Hapishanesidir, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011 (Reyda Ergün’le birlikte).
-Burası Tanzanya mı Karanfil? Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, ikinci baskı 2012 (birinci baskı, 2011).
-Özgürlüğün Geleceği Yoktur. Edebiyatta Spinoza, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, üçüncü baskı, 2012 (birinci, ikinci baskı, 2004, 2006).

-Varolma Direnci ve Özerklik. Bir hak kuramı için Spinoza'yla, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, ikinci baskı, 2010 (birinci baskı, 2004).

-İktidarın Üç Yüzü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, altıncı baskı, 2013 (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci baskı, 1998, 2003, 2005, 2009, 2012).
-Modern Düşüncenin Doğuşu. İspanyol Altın Çağı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, beşinci baskı, 2010 (ikinci, üçüncü, dördüncü baskı, 1997, 2000, 2005, -birinci baskı, İstanbul: Kesit Yayınları, 1996).

-Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1994. (Mehmet Ali Ağaoğulları ve Levent Köker’le birlikte)

-Siyasi İktidarın Cinsiyeti, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1994.

-Yasa ve Kılıç, İstanbul: Engin Yayınları, üçüncü baskı, 1997 (ikinci baskı, 1995 -birinci baskı, İstanbul: Afa, 1991).

-Sivil Toplumun Tanrısı, İstanbul: Engin Yayınları, üçüncü baskı, 1997 (ikinci baskı, 1995 -birinci baskı, İstanbul: Afa, 1990).

MAKALELER:
a-İspanyolca ve Fransızca
-Les traductions du Prince en Turquie (yayına hazırlanıyor)
-Spinoza en Turquie (Türkiye’de Spinoza), Archives de Philosophie Tome 74-2011/4, Paris: 2011 (Reyda Ergün’le birlikte).
-La Filosofía poética de Spinoza sin Spinoza (Spinoza’nın Spinozasız poetik felsefesi), Spinoza. Séptimo coloquio, der. Diego Tatián, Córdoba: Editorial Brujas, 2011.
-La philosophie poétique de Spinoza sans Spinoza (Spinoza’nın Spinozasız poetik felsefesi), Synergies Turquie, Sayı 3, İstanbul: Gerflint, 2010.
-Quelques notes sur les traductions du Traité Theologico-Politique (TTP’nin çevirileri hakkında bazı notlar), Synergies Turquie, Sayı 2, İstanbul: Gerflint, 2009 (Reyda Ergün’le birlikte).
-La naissance de la penseé moderne: L’Age d’Or Espagnol (Modern düşüncenin doğuşu: İspanyol Altın Çağı), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2/2007, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.
-Algunas notas sobre las traducciones del Tratado Teológico-Politíco (TTP’nin çevirileri hakkında bazı notlar), Spinoza. Quinto coloquio, der. Diego Tatián, Córdoba: Editorial Brujas, 2009 (Reyda Ergün’le birlikte).
-Sobre la incompatibilidad entre el TP y el TTP (Politik İnceleme ve Teolojik-Politik İnceleme arasındaki uzlaşmazlık), Spinoza. Cuarto coloquio, der. Diego Tatián, Córdoba: Editorial Brujas, 2008 (Reyda Ergün’le birlikte).
-La política del sabio y la soledad del gobernante (“Bilgenin siyaseti, yöneticinin yalnızlığı”), Política y Soledad, der. Verónica Galfione, Marcos Santucho, Córdoba: Editorial Brujas, 2008 (Reyda Ergün’le birlikte).
-"Los derechos de los migrantes como mito político" (Siyasi Bir Mit Olarak Göçmen Hakları), Tercer coloquio spinociano, der. Diego Tatián, Córdoba: Editorial Brujas, 2007 (Reyda Ergün’le birlikte).
-Du droit de communication à la citoyenneté universelle. De Vitoria à Spinoza (İletişim Hakkından Evrensel Yurttaşlık Hakkına. Vitoria’dan Spinoza’ya), Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2007.

-L'identité est la prison du corps (Kimlik Bedenin Hapishanesidir), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/2, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2007 (Reyda Ergün’le birlikte).


-Del derecho de comunicación al derecho a la ciudadania universal. De Vitoria a Spinoza (İletişim Hakkından Evrensel Yurttaşlık Hakkına. Vitoria’dan Spinoza’ya), Segundo Coloquio Spinociano, der. Diego Tatián, Buenos Aires: Altamira, 2006.


b-Türkçe
-Türkiye’de Machiavelli’nin Hükümdar Çevirileri, (yayına hazırlanıyor).
-Spinoza’nın Cumhuriyet’i ve Cumhuriyetleri (yayına hazırlanıyor).
-“Büyük Hukuk Eserleri Üzerine Değerlendirmeler”, Güncel Hukuk, Sayı: Ekim 2012, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2012.
-“Machiavelli, Makyavelizm ve Meşruiyet sorunu”, Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, haz. Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, birinci baskı 2012.
-Hukukun kaynağı hakkında çalışma notları, Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul: Der Yayınları, 2011.
-Sofokles tabii hukukçu bir feminist miydi?, Güncel Hukuk, Sayı: Nisan 2011, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2011.
-Spinoza ve Teolojik-Politik İnceleme Hukukun Neresindeler?, Spinoza Günleri. Teolojik-Politik İnceleme Etrafında, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
-Guaraní dili Paraguaylılar’ı konuşur, Notos Öykü, Sayı: 9, İstanbul: Notos Yayıncılık, 2008.
-Bilgenin siyaseti, Siyasetçinin yalnızlığı, Doğu Batı, Sayı 42, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2007 (Reyda Ergün’le birlikte).

-Edebi metinlerde özgürlük/zorunluluk sorunsalı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/1, İstanbul: 2007.

-Kimlik bedenin hapishanesidir, Doğu-Batı, Sayı 38, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006 (Reyda Ergün’le birlikte).

-Spinoza'nın şair dışkimlikleri: Walt Whitman ve Fernando Pessoa, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi, Sayı 13, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2005.

-Özgürlükten özerkliğe ütopik metinler ve Spinoza, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2004/1-2, İstanbul: 2004.

-İletişim hakkı ve ifade özgürlüğü, Güncel Hukuk, Mayıs Sayısı, İstanbul: 2004.

-Spinoza döneminde Birleşik Eyaletler, Humanite, Sayı 5, İstanbul: 2004.

-Alman düşüncesinde Spinoza, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2003.

-Spinoza'da din-inanç ve ifade özgürlüğü karşıtlıkları, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2003-2, İstanbul: 2003.

-Masumlar öldürülemez-Masumlar öldürülebilir: Vitoria, El Inca ve Spinoza'da İletişim Hakkı, Doğu Batı, Sayı 24, Ankara: 2003.

-Hukuka karşı haklar. Spinoza'da yerellik/evrensellik sorunu, Doğu Batı, Sayı 21, Ankara: 2002.

-Entellektüellere rağmen demokrasi ve özerklik, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2002-1, İstanbul: 2002.

-Rousseaucu cumhuriyet Spinozacı devlete karşı, Toplum ve Bilim, Bahar Sayısı, Ankara: Birikim Yayınları, 2002.

-Spinoza ve ütopyanın sonu: Zaruret içinde hürriyet, Parşömen, Güz Sayısı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001.

-Hak kuramının doğuşu. Spinoza'da tutkular üstüne inşa edilen haklar, Toplum ve Bilim, Kış Sayısı, Ankara: Birikim Yayınları, 2001.

-Nietzsche Spinoza'yı nasıl okudu. Modernite eleştirisinde benzerlikler ve farklılıklar, Cogito. Nietzsche, kayıp bir kıta, Sayı 25, İstanbul: YKY, 2001.

-Bir devlet kuramı için giriş, Devlet Kuramı, der. Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.

-Haysiyet ve hak, Defter, Sayı 40, İstanbul: Metis Yayınları, 2000.

-Devlet, yasa, hakimiyet, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1999.

-İspanyol Altın Çağ düşüncesinde yerli yanlısı akım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. İlhan Akın’a Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1999.

-İspanya'nın Latin Amerika'yı fethi ve İspanyol düşüncesinin insan haklarıyla uluslararası hukuku keşfi, Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet. Edip Çelik’e Armağan, İstanbul: Engin Yayınları, 1995.

-Amerika'nın keşfi ya da Yeni Çağ'dan Orta Çağ'a dönüş, Cogito, Sayı 3, İstanbul: YKY, 1995.

-İspanya'da Açlık Grevinin Doğurduğu Sorunlar, Argumentum, Şubat Sayısı, İstanbul: 1992.

-Sivil Toplumun Tanrısı, Argos, Sayı 13, İstanbul: 1989.

-Devletin Kapısını Açan Sihirli Sözcük: Egemenlik, Argos, Sayı 11, İstanbul: 1989.

-Tanrı Gölgesinde Mistik Siyasi Corpus'u Kurmak, Argos, Sayı 9, İstanbul: 1989.

-Öteki'ne Bakmak, Gergedan, Sayı 10, İstanbul: 1987.

-Durkheim Düşüncesi Üstüne, Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları içinde, İstanbul: BFS, 1985.DENEMELER:
-Hukuku devletle tanımlamanın çaresiz pozitivizmi, Güncel Hukuk, Sayı: Mart 2011, İstanbul:  Doğan Burda Yayıncılık, 2011.
-Bana Felsefe Yapma!, Güncel Hukuk, Sayı: Ocak 2011, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2011.

 

-Edebi Metinlerde Spinoza’yı Aramak, Notos Öykü, Sayı: 25, İstanbul: Notos Yayıncılık, 2010. 

-Etik Hukukun Neresinde?, Güncel Hukuk, Sayı: Eylül 2010, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2010.

 

-Burası Tanzanya mı Karanfil?, Express, Sayı: Mart 2010, İstanbul.


-Siyasi İktidarın Şeyi Olabilir Mi?, Güncel Hukuk, Sayı: Mart 2010, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2010.
-Ah Erasmus, Eyvah Farabi!, Güncel Hukuk, Sayı: Aralık 2009, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2009.
-Korkma sönmez… biz bir aile değiliz, Güncel Hukuk, Sayı: Ağustos 2009, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2009.
-Edebiyat ve Hukuk Dersi Ahlaktan Değil Buluttan Yana Olmalıdır, Güncel Hukuk, Sayı: Ağustos 2009 / 8-68, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık, 2009.
-Anadolu'nun Kozan'ından, Arjantin'in Córdoba'sına, Popüler Tarih, Sayı 73, İstanbul: 2006 (Reyda Ergün’le birlikte).
-Akvaryumda jazz, Argos, Sayı: Kasım 1988, İstanbul: 1988.
-Miguel Hernandez. Ölümün, Yaşamın, Aşkın Üç Yarasıyla, Yeni Düşün, Şubat Sayısı, İstanbul: 1987.

-Yurtsuz Juan Goytisolo, Günümüzde Kitaplar, Sayı 9, İstanbul: 1987.SÖYLEŞİLER:
-Siyaset üzerine, Söyleşi: Savaş Ergül, Şafak Altan, Felsefe Yazın, Sayı 19. Ankara: Felsefeciler Derneği Yayını, 2011.
-Spinoza ve Demokrasiyi yeniden düşünmek, Söyleşi: Derviş Aydın Akkoç, Birikim, Sayı 268-269. İstanbul: Birikim Yayınları, 2011.
-Spinoza’da tekilden çoğula geçilmez. Tekil, ‘tekillikler içinde’ düşünülür, Söyleşi: Yücel Kayıran, Varlık, Sayı 1220. İstanbul: Varlık Yayınları, 2009.
-Varolma Direnciyle Hakları Hatırlamak, Söyleşi: Ece Aksoy, Birgün Pazar Eki (7 Mayıs), İstanbul: 2006.
-Özerkliğin filozofu Spinoza, Söyleşi: Gökhan Gençay, Birgün (24 Ağustos), İstanbul:2005.

-Spinoza ve Siyaset Soruşturması 1, Söyleşi: Bahadır H. Türk, Siyahi, Sayı 5, İstanbul: 2005.

-Kutsal Canavar, Söyleşi: Lütfi Sunar, Sivil Toplum, Sayı 10, İstanbul: 2005.

-Modern kavramların tıkanmaya başladığı bir dönemdeyiz, Entelektüel perspektif. Kültür, siyaset ve toplum söyleşileri, İstanbul: Alfa Yayınları, 2004.


-Sır, sudaki halkalar gibi yayılır. Devlet sırrı üstüne, Yeniyüzyıl (3 Haziran), İstanbul: 1998.

-Siyasete giren kadın erkeğe dönüşüyor, Söyleşi: Leyla İpekçi, Hürriyet (17 Aralık), İstanbul: 1995.ÇEVİRİLER:
a-Kitaplar
-Spinoza Benedictus de, Teolojik-Politik İnceleme, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2010 (birinci baskı, 2008) (Reyda Ergün ile birlikte).
-Durkheim Emile, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2010 (Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları adıyla birinci baskı: BFS, 1985; ikinci baskı: Engin Yayınları, 1995).
-Dünya Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul: Hachette-Gelişim, 1985 (İsmail Yerguz ile birlikte).
-Vian Boris, Yürek Söken, İstanbul: İthaki Yayınları, 2002 (birinci baskı ve ikinci baskı: Can Yayınları, 1985, 1990).
-Stendhal Henri Beyle, Kırmızı ve Siyah, dördüncü ve beşinci baskı, İstanbul: Engin Yayınları, 1992, 1998 (birinci, ikinci, üçüncü baskı, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1984, 1988, 1990).
-Stendhal Henri Beyle, Parma Manastırı, beşinci baskı, İstanbul, Helikopter Yayınları 2011 (üçüncü, dördüncü baskı, İstanbul: Engin Yayınları, 1992, 1997; birinci, ikinci baskı, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1984, 1988).
b-Makaleler ve kitap bölümleri
-Lordon Frédéric, “Komünizm... Arzu ve Kölelik”, Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Fischbach Franck, “Pars Naturae”, Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Tosel André, “Spinoza’nın Marksist Kullanımları. Yöntem Dersleri”, Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Althusser Louis, “Tek Materyalist Gelenek. I- Spinoza”, Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Rubel Maximilien, “Marx Spinoza’yla Karşılaşıyor”, Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Tatián Diego, “Spinoza-Marx. Bir Karşılaşmanın Protokolleri”, Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Der. Eylem Canaslan, Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Tatián Diego, “Cernauti, Amsterdam, Pau: Paul Celan’ın bir şiirinde Spinoza”, Spinoza Günleri 2. Yeni Dünyadan Eski Dünyaya, Yay. Haz. Reyda Ergün, Cemal Bâli Akal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
-Rosales Marcela, “Sosyal içselleştirme/dışlama ölçütü olarak factum loquendi. Gönüllü kölelik olarak ‘efendi’ sözcüğünün kullanımı”, Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul: Der Yayınları, 2011.
-Chaui Marilena, “Korku, Umut, Savaş ve Barış Hakkında Açıklamalar”, Spinoza Günleri 2. Yeni Dünyadan Eski Dünyaya, Yay. Haz. Reyda Ergün, Cemal Bâli Akal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
-Souza Maria das Graças de, “Diderot ve Spinoza: Beden Neye Muktedirdir?”, Spinoza Günleri 2. Yeni Dünyadan Eski Dünyaya, Yay. Haz. Reyda Ergün, Cemal Bâli Akal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
-Spinoza Benedictus de, Din ve Siyaset Üstüne İnceleme’den Seçme Parçalar (XVI. ve XX. Bölüm), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi. Yeni Çağ içinde, der. Mete Tunçay, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
-Mairet Gérard, "Laik Devletin Doğuşu", Devlet Kuramı, der. Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.
-Kelsen Hans, "Devlet ve Hukukun Özdeşliği", Devlet Kuramı, der. Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.

DERLEME:
-Marx’tan Spinoza’ya, Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013 (Eylem Canaslan’la birlikte).
-Devlet Kuramı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, üçüncü baskı, 2011 (birinci, ikinci baskı, 2000, 2005).

YAYINA HAZIRLIK:
-Gérard Duprat, Düşünce Özgürlüğü ve Hoşgörü, çev. Çiçek Eken, İsmail Yerguz, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2013.
-Machiavelli, Machiavelizm ve Modernite, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2012.
-Diego Tatián, Spinoza. Dünya Sevgisi, çev. Hüsam Turşucu, Sevin Aksoy Hancı, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2009.
-Spinoza Günleri. Teolojik-Politik İnceleme Etrafında, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
-Spinoza Günleri 2. Yeni Dünyadan Eski Dünyaya, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011 (Reyda Ergün’le birlikte).

TEBLİĞLER:
İspanyolca ve Fransızca
-La filosofía poética de Spinoza sin Spinoza (Spinozasız Spinozacı poetik felsefe), Sexto Coloquio Internacional Spinoza, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, 29 Ekim 2010, Córdoba, Arjantin.
-Quelques notes sur les traductions du Traité Théologico-Politique (TTP çevirileri hakkında bazı notlar), Quinto Coloquio Internacional Spinoza, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, Complejo Vaquerias, 26 Ekim 2008, Córdoba, Arjantin (Reyda Ergün’le birlikte).
-Del TTP al TP. El enigma de la libertad y seguridad (“TTP’den TP’ye: Özgürlük ve Güvenlik Enigması”), Cuarto Coloquio Internacional Spinoza, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, Complejo Vaquerias, 26 Ekim 2007, Córdoba, Arjantin (Reyda Ergün’le birlikte).
-La política del sabio y la soledad del gobernante (Bilgenin Siyaseti, Yöneticinin Yalnızlığı), Jornadas de Filosofía Política 2007, Política y soledad, Aula D Pabellón Residencial, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 1 Mayıs 2007, Córdoba, Arjantin (Reyda Ergün’le birlikte).

-Los derechos de los migrantes como mito político (Siyasi Bir Mit Olarak Göçmen Hakları), Tercer Coloquio Internacional Spinoza, Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, Complejo Vaquerias, 2 Kasım 2006, Córdoba, Arjantin (Reyda Ergün’le birlikte).


-Del derecho de comunicación al derecho a la ciudadania universal. De Vitoria à Spinoza (İletişim Hakkından Evrensel Yurttaşlık Hakkına. Vitoria’dan Spinoza’ya), Segundo Coloquio Spinoza, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba-Argentina, Ciudad Universitaria, Aula 12, Casa Verde, 20 Ekim 2005, Córdoba, Arjantin.

EDİTÖRLÜK:
Dost Kitabevi Yayınları için “Yasa/Siyasa” dizisinin editörlüğü:
-Devlet Kuramı

-L. B. Hart, Hukuk, Özgürlük ve Ahlak


-Ronald Dworkin, Hakları Ciddiye Almak
-Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat
-Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi
-Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi
-Berten/Silveira/Pourtois, Liberaller ve Cemaatçiler
-Benedictus de Spinoza, Etika
-Benedictus de Spinoza, Politik İnceleme
-Benedictus de Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme
-Cemal Bâli Akal, Varolma Direnci ve Özerklik. Spinoza’yla Bir Hak Kuramı İçin
-Cemal Bâli Akal, Özgürlüğün Geleceği Yoktur. Edebiyatta Spinoza
-Diego Tatián, Spinoza. Dünya Sevgisi
-Solmaz Zelyüt, Spinoza
-Reyda Ergün, Spinoza. Yasa ve Politika (Yayına hazırlanıyor)
-Alain Supiot, Homo Juridicus
-Turgut Tarhanlı, Ne Hukuk ne de Ahlak. Yeryüzü Cehennemi
-Turgut Tarhanlı, İnsansız Yönetim. Türkiye’de İnsan Hakları
-Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Tutunamayanlar ve Hukuk
-Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları
-Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite
-Bernhard Schlink, Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk

-Gérard Duprat, Düşünce Özgürlüğü ve Hoşgörü


-Marx’tan Spinoza’ya Spinoza’dan Marx’a. Güncel Müdahaleler

AKADEMİK ORGANİZASYON:
-14-15 Kasım 2008 – “Spinoza Günleri: Teolojik-Politik İnceleme Etrafında”, Spinoza Çalışmaları Çevresi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu, İstanbul, Türkiye (Reyda Ergün ile birlikte).
-4-5 Aralık 2009 – “2. Uluslararası Spinoza Günleri”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu, İstanbul, Türkiye (Reyda Ergün ile birlikte).
-7-8 Mayıs 2010 – “Uluslararası Makyavelli Sempozyumu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Konferans Salonu, İstanbul, Türkiye.

Yüklə 48,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə