TüRKİye ticaret, sanayi deniz ticaret odalari ve Tİcaret borsalari biRLİĞİYüklə 32,44 Kb.
tarix13.08.2018
ölçüsü32,44 Kb.
#70563


HOLLANDA DÖNEM BAŞKANLIĞI’NIN

FAALİYETLERİ

AB Dönem Başkanlığı’nı 2004 yılının ikinci yarısında yürüten Hollanda, kendi dönem Başkanlığı süresince gerçekleştirilen önemli atılımları özetleyen bir açıklamada bulunmuştur. Buna göre;
 1. Geleceğin AB’si: Dönem Başkanlığı herşeyden önce 25 ülkeden oluşan genişlemiş bir AB’nin ilk Başkanlığı olmuştur. Sıradışı koşullarla başa çıkmak üzere yeni çalışma yöntemleri geliştirilmiştir: Yeni seçilmiş bir Avrupa Parlamentosu ve göreve yeni başlayan bir AB Komisyonu bu döneme rastgelmiştir. Yeni üyelerin AB karar verme süresine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi açısından Roma’da imzalanan Avrupa Anayasası’nın önemi büyüktür.
 1. Genişleme: Romanya ve Bulgaristan ile yapılan üyelik müzakereleri tamamlanmıştır. Nisan 2005’de yapılacak olan Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde bu ülkeler ile Katılım Antlaşması imzalanabilecektir. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ile tam işbirliği yapması halinde, Hırvatistan ile üyelik müzakereleri de Mart 2005’de başlayabilecektir.

Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlaması kararının alınması ayrı bir özen gerektirmiştir. Hollanda, ilgili tarafları tatmin edecek kalıcı bir karar alınması için elinden gelen herşeyi yapmıştır. Müzakerelerin başlangıç tarihi olarak 3 Ekim 2005 tarihi alınmıştır. Müzakerelerin sonucu belli olmamakla beraber hedef tam üyelik olarak belirlenmiştir. Ancak, ne olursa olsun, Türkiye AB yapılarına sıkıca bağlanacaktır. Kıbrıs konusunda ise Türkiye’nin Ankara anlaşmasını 3 Ekim 2005 tarihine kadar 25 AB ülkesini kapsayacak şekilde genişletmesi konusunda taahhüte varılmıştır.
 1. Avrupa Fikri: Hollanda, Avrupa bütünleşmesinin temelleri konusuna dikkat çekerek kendi Dönem Başkanlığı’na damgasını vurmuştur. Bu süreçte, “Karar alıcılar ve Uygulayıcılar” hangi değerlerin AB’yi birleştirdiğini ve bu değerlerin nasıl güçlendirilebileceğini tartışmıştır. Bu yaklaşım Hollanda Dönem Başkanlığı’nın AB’yi vatandaşlara anlatma konusuna verdiği önemi de göstermektedir. Avrupa çapında gündemi meşgul eden konular hakkında yapılan Televizyon panellerinin yanısıra Bakanlar düzeyinde vatandaşlar ile iletişimi kuvvetlendirmenin yollarını arayan toplantılar yapılmıştır. Takip eden Dönem Başkanlıkları bu girişimlerin sonuçlarından yola çıkarak daha ileri adımlar atabilecektir.
 1. Özgürlük, Güvenlik ve adalet alanlarında elde edilen sonuçlar: Önümüzdeki beş yıllık dönemde AB’yi daha güvenli kılmak adına belirlenecek stratejinin ana hatlarının çizildiği “Lahey Programı” üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Öncelik terörizm ile mücadeleye verilmekle birlikte bilgi değişimi ve kamu huhuku ve adalet gibi alanlarda daha fazla işbirliği de programın içeriğine dahil edilmiştir. 2010 yılına kadar ortak bir sığınma sistemi oluşturulması, yasadışı göç ile mücadele ve AB’nin dış sınırlarının korunması amacı ile bir Avrupa Ajansı kurulması gibi konularda da çaba sarfedilmesi kararlaştırılmıştır. Sığınma ve göç konularında üye devletlerin oybirliği yerine çoğunluk esasına göre karar verecek olması bu konularda daha etkin politikalar oluşturulmasını sağlayacaktır. 2005 – 2012 tarihleri arasında uygulanacak olan yeni uyuşturucu stratejisi hem uyuşturucu kullanımı sorununa daha dengeli ve ortak bir yaklaşım getirecek, hem de kamu sağlığı ve güvenliğini etkin bir şekilde korumaya yardımcı olacaktır.
  • Ertegrasyon konusu da Avrupa gündemine eklenmiştir. Onbir ortak prensibe dayanan bir Avrupa Entegrasyon Çerçevesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu konuda Bakanlar düzenyinde ilk toplantı şimdiden yapılmıştır.
  • Diğer taraftan, Mültecilerin asli çıkış noktalarında korunması hakkında karar alınmıştır. Komisyon 2005 yılı içerisinde bir takım pilot projeleri uygulamaya sokacaktır.
  • Avrupa Konseyi terörle mücadele hareket planını kabul ederek terörle mücadele uygulamalarını sıkılaştırmıştır. Avrupaya yönelik tehditleri analiz edecek bir merkez oluşturulacaktır. Milli istihbarat servislerinden alınacak bilgiler, pasaportların biometric uygulamalar sayesinde daha güvenilir hale getirilmesi ve sabıka kayıtlarının daha hızlı değişimi sağlanacaktır. Aynı zamanda AB içine giren ve çıkan nakit para oranları daha yakından takip edilecektir. Terör örgütlerine mali desteğinin önlenmesi çabalarına, para aklama ve teröre mali destek üzerine çıkarılacak bir direktif ile yeni bir ivme kazandırılacaktır.
 1. Avrupa Ekonomisini Güçlendirme Konusunda elde edilen Sonuçlar: Hükümet Başkanları Kok raporunun bulgularını gayriresmi düzeyde tartışmışlardır. Lizbon stratejisinin 2005 yılı ilk yarısında değerlendirilmesi sırasında Kok raporu üye devletlere rehber niteliği taşıyacaktır. Rapor Çevre konusuna ekonomik bir fırsat olarak bakmakta ve dolayısıyla Çevre bakımından etkin buluşların AB ekonomisine katkılarının altını çizmektedir. Bu arada;
 • AB üzerindeki idari maliyeti azaltmak adına basitleştirilecek 15 adet AB mevzuatı üzerinde anlaşmaya varılmıştır.
 • İdari maliyetlerin hesaplanması konusunda ortak bir AB metodu oluşturulması yönünde anlaşmaya varılmıştır. Bu sayede AB mevzuatının iş dünyasına maliyeti daha kapsamlı olarak hesaplanabilecek ve yeni çıkarılacak mevzuat için bu bulgular değerlendirilebilecektir.
 • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Doha Round, ticaretin serbestleştirilmesi görüşmelerinde çerçeve üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Müzakerelerde AB önemli rol oynamıştır.
 1. Çok Yıllı AB Bütçesi Alanında Elde Sonuçlar: Komisyon’un ana politika önergeleri üzerine üye devletlerin bu konudaki görüşleri netleşmiştir. Temel taşı (building block) metodu kullanılarak üyelerin farklı görüşleri kategorize edilebilmiştir. Bu yöntem sayesinde izlenecek politika ve kaynaklar arasındaki bağ daha ayrıntılı olarak incelenebilecektir. Dolayısıyla üyeler tercih ve öncelikleri konusunda daha açık olmak zorunda kalacaktır. Lüksemburg Dönem Başkanlığı altında bu konu daha ileri düzeyde ele alınılacaktır.
 • Hollanda Dönem Başkanlığı, çeşitli prensip ve rehberlerden yararlanarak ve değişik politika alanlarındaki bütçe seçenekleri konusunda üyelerin görüşlerinden faydalanarak yeni Mali Perspektifler için sağlam bir temel inşa etmiştir.
 • Mali alanda şirket birleşmeleri direktifi konusunda önemli bir anlaşmaya varılmıştır. Bu direktif ile AB içerisinde uluslararası şirket birleşmeleri, alımları, vb. gibi konular önündeki mali engeller kaldırılacaktır. Sermaye yeterlilikleri direktifi ve muhasebe denetimi direktifleri hakında da siyasi anlaşmaya varılarak mali hizmetler iç pazarı oluşturulmasını destekleyen AB hareket planı tamamlanmıştır.
 1. Dış İlişkiler Alanında Kaydedilen Gelişmeler: AB’nin Asya ile geliştirdiği yakın ilişkiler çeşitli zirveler aracılığıyla devam etmiştir. Çin’e yönelik silah ambargosunun sona erdirilmesi konusunda adımlar atılmış ve şartlar belirlenmiştir.
 • Hollanda Dönem Başkanlığı sırasınca “Geniş Ortadoğu”ya yönelik eylem planları ve AB’nin komşuluk programı uyarınca Akdeniz bölgesine yönelik girişimler yapılmıştır. Irak hükümetini desteklemek amacı ile geniş destek önlemleri alınmıştır.

 • Geçtiğimiz aylar içerisinde AB, kriz bölgelerindeki güncel gelişmelere müdahale etme yönünde güçlü irade sergilemiştir. Ortadoğu’da yeniden canlandırılan barış süreci buna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Lahey’deki Euromed Bakanlar toplantısı sırasında İsrail ve Filistinli liderler el sıkışmıştır. Barış sürecinin ilerlemesine katkıda bulunmak amacı ile AB gerçekci bir kısa dönem hedefleri belirlemiştir. Ayrıca Hollanda Dönem Başkanlığı süresince, AB, Ukrayna’da meydana gelebilecek ciddi bir siyasi krizin engellenmesinde arabulucu olarak önemli rol üstlenmiştir.
 • Dönem Başkanlığı Afrika’ya özellikle önem vermiş ve ilgisini Sudan, Fildişi Sahilleri ve Büyük Göller bölgesi gibi kriz alanlarına yoğunlaştırmıştır. AB Sudan’daki Afrika Birliği delegasyonuna personel ve kaynak bakımından aktif destek vermektedir.
 1. Savunma Alanındaki Gelişmeler: AB üyesi ülkeler, güvenlik stratejisi ile uyumlu olarak, AB’nin sınır ötesi krizlerin idaresinde gerekli rolü oynayabilmesi amacı ile askeri ve sivil kapasite arttırımına gidilmesini kararlaştırmıştır.
 • AB askeri yeteneklerini ve stratejik ulaştırma kapasitesini arttırma adına bir anlaşmalar paketi hazırlanmıştır. Üye devletler tarafından uluslararası askeri kooperasyonun yoğunlaştırılması kararlaştırılmıştır.
 • AB’nin faydalanabileceği sivil uzmanlığın arttırılması kararlaştırılmıştır. AB üyeleri, gelecekte oluşabilecek sorunlarla başa çıkabilecek kapasitenin oluşturulması hedefinin 2010 yılına kadar gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varmışlardır. Önümüzdeki yıl içinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasını güncelleştirmek adına bir gereklilikler listesi yapılacaktır. Ayrıca bu alanda objektif kriterler belirlenerek gelişmelerin ölçümü yapılabilecektir.
 1. Tarım ve Balıkçılık Alanındaki Gelişmeler: Hollanda Dönem Başkanlığı sırasında ulaştırma esnasında hayvanların sıhhat koşullarına ilişkin mevzuatta anlaşma sağlanmıştır.
 • Rus menşeli hayvan ürünlerine yasak konulmasını engellemek amacıyla Rusya ile veterinerlik alanında bir memorandum imzalanmıştır.
 • Hollanda Dönem Başkanlığı ve Komisyon’un işbirliği ile sürdürülebilir “tarım, sosyal koşullar ve insan sağlığı gözetilerek hayvan hastalıkları kontrolü” konusunda bir konferans düzenlemiştir.
 1. Gençlik, Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler: Vatandaşlık ve eğitim teması Avrupa gündemine eklenmiştir. Üye devletler meslek okulları eğitimlerini güçlendirmek adına yükümlülüklerini kabul etmişlerdir.
 • Kültür konusunda hazırlanan çok yıllık bir çalışma planı kabul edilmiştir. Plan yaratıcılığın ekonomik önemi, sergi ve sanatçıların hareketliliği gibi konularda yoğunlaşmaktadır.
 • Araştırma alanında 2005 yılında başlayacak olan Yedinci Çerçeve Programı’nın ana hatları kabul edilmiştir. Üye devletler programın Komisyon tarafından detaylandırılmasını talep ederek Avrupa işbirliği projelerinin sürdürülmesini, Avrupa çapında teknolojik atılımlar yapılmasını, ulusal araştırma programlarının koordine edilmesini istemişlerdir.
 1. Çevre Alanındaki Gelişmeler: Hollanda Dönem Başkanlığı sırasında çevre felaketlerini önlemek adına maden atıklarının idare edilmesi ve florize sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması konularında AB çapında anlaşmaya varılmıştır. AB’nin Aarhus Konvansiyonu’na katılımı sağlanmıştır.
 • Holland’nın girişimi sonucunda üye devletler sürdürülebilir hareketlilik konusunda desteklerini ifade etmişlerdir. Buna göre karayolu ulaşımını daha temiz, daha sessiz ve daha ekonomik kılmak adına karar verme mekanizmaları hızlandırılacaktır.

 • Avrupa çapında sellerle mücadele konusunda adım atılması kararlaştırılmıştır.
 1. Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler: Kısayol deniz ulaştırmasının rekabet avantajı kıyı navigasyonunun özenlendirilmesi yoluyla arttırılmıştır. İçyolları ulaştırmasında işbirliğini arttırmak üzere nehir enformasyon hizmetlerini uyumlaştırmak ve içyolları teknelerinin teknik tayinnameleri üzerinde kısmi anlaşmaya varmak gibi adımlar atılmıştır.
 • Havacılık sanayisinin rekabet gücü arttırılmıştır (sivil havacılık alanında teknik standartlar ve idari usullerin uyumlaştırılması hakkında siyasi anlaşmaya varılması ve bunun yanısıra trafik denetleyicilerinin eğitim ve harekteliliğinin arttırılması bu konuda yapılan çalışmalar arasında yer almaktadır).
 • Ehliyet direktifinin değiştirilmesi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu sayede farklı ehliyet modellerinin bir arada olabildiği sisteme son verilecek ve bu sayede ehliyet kontrollerinin kolaylaştırılması ve sahte ehliyet riskinin azaltılması sağlanacaktır.
 1. İstihdam, Kami Sağlığı ve Sosyal Politika Alanındaki Gelişmeler: Lizbon hedeflerine öncelik vermek amacıyla yeni AB sosyal politika gündeminin ana hatları çizilmiştir. Örneğin; insanların iş bulmasına (sosyal güvenlik sistemine yapılan değişiklikler yoluyla) ve istihdam pazarına esneklik kazandırılmasına öncelik verimiştir
 • Mal ve hizmetlere erişim sırasında eşitlik sağlayacak bir direktif hakkında anlaşmaya varılmıştır. Direktifin ana hatları sigorta prim ve bedelleri konusunda eşit muamele sağlamakla ilgilidir..
 • Avrupalı çalışanlar için önemli olan başka bir konu ise optic radyasyon konusundaki direktif üzerinde anlaşmaya varılmış olmasıdır. Bu sayede çalışanlar güneş, kızılötesi ve lazer radyasyonundan daha etkin biçimde korunabilecektir.
 • Üye devletler sağlık sistemlerinin reformu konusunda en iyi sonuçları veren uygulamaların değişimi üzerine anlaşmaya varmışlardır.
 • Hayvandan insana geçen hastalıklar konusunda risk faktörünü düşürmek üzere Tarım ve Sağlık Bakanları alınacak tedbirlerin merkezi kordinasyonunun sağlanması konusunda karar almışlardır.Yüklə 32,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə