Sorulariniz ve cevaplariYüklə 3,18 Mb.
səhifə1/57
tarix26.07.2018
ölçüsü3,18 Mb.
#59181
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

1
http://www.erdogansanal.com/resim/icerik/e-fatura-logosu.jpg

http://ehaber.likom.com.tr/images/earsivlogo.png
http://alibulut.com.tr/wp-content/uploads/2017/05/edefter.png
e-FATURA, e- DEFTER, e-ARŞİV

SORULARINIZ VE CEVAPLARI

MEHMET yÜKSEL kADIOĞLU yÜKSEL YAVUZ

(YMM-bağımsız denetçi) (YMM-Bağımsız denetçi)

BEGÜM KADIOĞLU BERKOFÇALİ

(smmm-Bağımsız denetçi)

http://www.isystems.com.tr/web/files/richeditor/edefterefaturaearsiv2.png


http://www.kadiogludenetim.com/images/logo.png

http://www.ozgecmis.gen.tr/wp-content/uploads/2014/11/gelir-idaresi-baskanligi.jpg


INTEGRAL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

http://www.integraldenetim.com/images/logo/logo1.png

c:\users\yüksel\desktop\20170414_095535.jpg
0216 546 11 46

Koşuyolu Mah. Cevatpaşa Sok. No:12 Kadıköy 34718 İstanbul

info@kadiogludenetim.com

Hizmet Alanlarımız

Mali Danışmanlık ve Tasdik Hizmetleri

Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

Vergi Revizyonu Hizmetleri

Finansal Raporlama Hizmetleri

Vergi Yargısı ve Uzlaşma

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

YÖNETİM KURULU BAŞKANI;

M. YÜKSEL KADIOĞLU’nun MESAJI

http://anginymm.com/images/demo/360x330%202copy.gif

Globalleşen ve gelişen ekonomik yaşamda denetim ve danışmanlık mesleğinin önemi tartışılamaz bir hale gelmiştir. 

Ülkemizin sürekli içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki gelişmelerin yarattığı fırsatlar kadar, tehlikeler de iş çevrelerini etkilemektedir. 

Şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu, güvenilirliği ve  hazırlanan mali tabloların uluslararası muhasebe standartları veya genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu son derece önem kazanmıştır.

Kadioglu Yeminli Mali Müşavirlik ve Uluslararsı Denetim Limited Şirketi 1991 yılından bu yana yerli ve yabancı kuruluşların, vergi, denetim ve mali danışmanlık ihtiyaçlarını geniş bir hizmet yelpazesi ile karşılayan uzman bir kuruluştur. 

Dünyayı takip ediyor ve çalışmalarımızı uluslararası standartlar çerçevesinde yürütüyoruz. Vergi Müfettiş kadrosunu 10.000’nin üzerine çıkarmış olan Maliye Bakanlığı’nın denetim stratejisini ve Türkiye gerçeklerini biliyor, gelişmeleri izliyor ve ülkemizin içinde bulunduğu hızlı değişimi takip ediyoruz. Sorunlara zamanında müdahale edip uzun vadeye yönelik çözümler üretiyoruz.

E-ARŞİV

GİRİŞ:

1-Arşiv ile e-Fatura arasındaki fark


e-Fatura’da amaç; e-Fatura’ya tabi şirketler arasındaki fatura alma ve gönderme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır.

E-Arşiv ’de ise amaç, e-Fatura’ya tabi olmayan şirketler ve ayrıca şahıslar için düzenlenecek faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanmasıdır.


E-Arşiv faturası düz kâğıda basılarak verilebileceği gibi mükellefin talebi doğrultusunda elektronik ortamda e-mail ile de gönderilebilir ve sorgulanabilir.

 2-e-Arşiv uygulamasında Özel Entegratörlerin Rolü

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında GİB Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere e-Arşiv faturası düzenleme ve GİB’e gönderilecek e-Arşiv raporu oluşturma, Faturayı mali mühürle onaylama, Zaman damgası kullanma (bu konudaki zorunluluk GİB tarafından şimdilik kaldırıldı) ve elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verirler.

E-Arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler

3-e-Arşiv kapsamı ve e-Arşiv’e geçiş zamanlaması

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olanlar en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv’e geçmek zorundadır.

E-Arşiv’e parçalı geçiş imkanı yoktur. Firmanın tüm satış kanallarının (toptan, e-ticaret ve perakende),ve tüm mağazalarının e-Arşiv’e aynı anda geçmeleri gerekmektedir.

 4-e-Arşiv’e tabi firmaların e-Fatura’ya geçmesi gerekir.

e-Arşiv’e geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur.

5- e-Arşiv’e Faturaları

Firmada fatura kesilen her süreçte e-Fatura dışındaki tüm satışlar için e-Arşiv faturası kesilecektir.

Perakende satış,

Toptan satış,

Konsinye Satış,

Bayi Satış,

Masraf,

Alış İadesi,e-Ticaret,

6- E-Arşiv faturalarında zaman damgası kullanımı

e-Arşiv faturalarında zaman damgası kullanımı zorunluluğu şimdilik GİB tarafından kaldırılmış olup, GİB tarafından yazılı aksi bir açıklama yapılmadığı sürece zaman damgasının kullanılmayacağı öngörülmüştür. 7. e-Arşiv faturasının “teslim anında” mali mühürle imzalanması zorunluluğu

Teslimatın e-Arşiv fatura yerine irsaliye veya ödeme kaydedici cihazlar (yeni nesil dahil) üzerinden yapılan satışlarda, irsaliye yerine kullanılmak üzere satış anında düzenlenen ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanan bilgi fişi ile yapılması ve daha sonra e-Arşiv fatura düzenlenmesi mümkün olmakla beraber, teslimat anında müşteriye e-Arşiv fatura düzenlenecekse, faturanın mali mühürle imzalanması gerekmektedir.

Mevzuata göre e-Arşiv ve e-Fatura faturalarının geçerli sayılmaları için mali mühürle imzalanmış olmaları zorunludur. Dolayısıyla ile mali mühürle mühürlenmemiş e-Arşiv ve e-Fatura faturalar, fatura hükmünde değildir.

GİB tarafından yazılı aksi bir açıklama yapılmadığı sürece faturaların anında mali mühürle imzalanmalarının zorunludur.

Sadece GİB’ten kaynaklı sistem kesintilerinde e-Arşiv ve e-Fatura faturaların matbu fatura olarak düzenlenmesine izin verilmektedir. GİB’den kaynaklanmayan diğer tüm teknik sorunlarda matbu fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

8. e-Arşiv raporunun GİB’e gönderimi ve faturaların saklanması

Özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporunu takip eden ayın 15. gününe kadar aylık olarak ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve kılavuzlarda belirlenen yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadırlar.

İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevlerini yerine getirebilirler.

9. e-Arşiv faturalarının e-Defter’e işlenmesi

E-Arşiv faturalarının, abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler e-defter uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile rapor bazında icmal olarak e-Defter’e aktarılmasına imkân sağlanmıştır.E-ARŞİV FATURA KULLANMA KLAVUZU

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında; faturaların ve e-Arşiv Raporunun oluşturulması, mali mühür veya NES ile zaman damgalı şekilde imzalanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçleri yer almaktadır. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca e-Arşiv Kılavuzu yayınlanmıştır.


1- E-ARŞİV FATURANIN SAKLANMASI

Uygulama kapsamında düzenlenen faturalara ilişkin raporların GİB Başkanlık sistemine aktarımı mükellefin e-arşiv faturalarını muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.

E-arşiv raporunda, başlık, fatura verileri ve iptal edilen faturaya ait veriler yer alacaktır.

2- ELEKTRONİK ARŞİV RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Elektronik Arşiv raporu aylık/haftalık olarak hazırlanmalı ve mali mühür ile imzalanmalıdır.

3- ELEKTRONİK ARŞİV RAPORLARININ BAŞKANLIK SİSTEMİNE AKTARIMI
E-Arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda GİB Başkanlığından izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporunu aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 nci günü saat 24:00’a kadar Başkanlık sistemine aktaracaklardır.
Raporlar, aktarım süresi içerisinde mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanmak zorundadır.
4- E-ARŞİV FATURA STANDARDI

Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya, görüntülemeye, istenen işlenebilir veri formatını taşımaya ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır.


e-Arşiv uygulamasına geçen mükellefler, e-arşiv kapsamında düzenledikleri faturalarda e-fatura uygulamasında kullandıkları birim kodlardan farklı birim kodları belirleyerek kullanacaklardır.

İzin alan mükellefler ve özel entegratörler internet üzerinden yapılan satışlar için sadece bu satışlara özgü, diğer satışlardan ayrı birim kod veya kodları belirleyerek fatura numarası yapısında kullanmalıdır.

E-Arşiv kapsamında elektronik olarak gönderilecek fatura işlenebilir veri olarak XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) veri taşımalıdır. XML verinin içinde en az aşağıdaki alanlar bulunmalıdır.

-Fatura No

-Düzenleme Tarihi

-Düzenleyen VKN/TCKN

-Alıcı VKN/TCKN

-Ödenecek Tutar

-Varsa faturanın son ödeme tarihi

5- E-ARŞİV İZNİ ALAN ÖZEL ENTEGRATÖRLERİN HİZMET VERDİĞİ MÜKELLEFLERİN BİLDİRİMİ
E-Arşiv hizmeti vermek için izin alan özel entegratörler, e-arşiv hizmeti verdikleri mükellefleri hizmet vermeye başlamadan önce Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.

6-E-ARŞİV FATURA’YA GEÇME ZORUNLULUĞU

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
433 Nolu Vergi Usul Tebliğinde İnternet Satışı “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini” ifade emektedir.

E-ARŞİV SORULARI
E-FATURAYA KAYITLI OLMAYANLARA E-ARŞİV KAPSAMINDA DÜZENLENECEK BELGE

Soru 1- E- Faturaya tabi olan firmamız, 433 sıra Nolu VUK tebliğine göre, E-Arşiv kullanıcısı olmak zorundadır.

E-Arşiv izni aldıktan sonra sadece internet üzerinden yapılan satışlarımız için mi E-Arşiv fatura düzenleyeceğiz? Yoksa tüm satışlarımız için mi düzenlememiz gerekiyor?

E-faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere veya Perakende satış yapılan tüketicilere de bu sistemde mi belge düzenlemeliyiz? Yoksa bu kişilere kâğıt ortamında fatura veya Parekende satış fişi düzenlemeye devam edebilecek miyiz?
Cevap 1 -433 Sıra Nolu VUK Tebliği kapsamında e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;

a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.


İNTERNET ÜZERİNDEN YURT DIŞINA YAPILAN SATIŞ İŞLEMLERİ

Soru 2- E- Arşiv’e tabi olan firmamız İnternet üzerinden yurt dışına yaptığı satışlara ilişkin

Faturaları da E-Arşiv olarak mı kesecek?

Cevap 2- E-Arşiv uygulamasına kayıtlı iseniz E-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine, nihai tüketicilere ve yurt dışı müşterilere yapılan satışlar dolayısıyla e-Arşiv faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

Yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için düzenlenen fatura ve e-Arşiv raporunda vergi kimlik numarası alanına 2222222222 yazılabilir.

Öte yandan 454 Sıra Nolu V.U.K Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 inci kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak 25.02.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 461 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulamaya geçiş tarihi 1.1.2017 tarihine daha sonra da 1.7.2017 taihine ertelenmiştir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamıştır.

Zorunluluğun başladığı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır.

Bu durumda, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.


ULUSLARARASI KARGO ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN İHRACAT

Soru 3-Şirketimizin yurt dışı satışları, internetten satış suretiyle ihracat şeklinde olmayıp, ETGB kapsamında (tek seferde 150 kg ve 7 bin 500 Euro’ya kadar olan ürünlerin sadece Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı hazırlanarak, uluslararası kargo şirketleri aracılığı ile yurtdışına gönderilebilmesi ) gönderi şeklinde satış yapılmaktadır.

Bu durumda e-arşiv fatura mı, yoksa e-fatura mı düzenlenmesi gerekiyor?

Cevap 3- E-Arşiv uygulamasına geçmeden önce ETGB işlemlerinde kâğıt fatura düzenliyorsanız, e-Arşiv fatura uygulamasına geçtikten sonra ETGB satışlarınız için e-Arşiv faturası düzenlemeniz gerekmektedir.
E-ARŞİV ÖDEME YÖNTEMİ

Soru 4- İnternet üzerinden sipariş ve ödeme aldığımız için e-arşiv kapsamında mıyız?

Müşterilerimizle vadeli çalıştığımızdan, ödeme yöntemi ve ödeme tarihi faturalandırma işlemi sonrasında belli oluyor. Bu durumda e-arşiv faturada ödeme yöntemi ve ödeme tarihi alanlarını nasıl doldurmalıyız?
Cevap 4- 2014 yılı ve müteakip yıllarda ilgili yıl toplam cironuz 5 milyon ve üzerinde ise e-arşiv kapsamına girmektesiniz. Faturada ödeme alanına 'DIGER' seçeneğini seçip 'ACIKLAMA' alanına gerekli bilgileri girebilirsiniz.
RAPOR ÜZERİNDE ÖTV’nin SABİT TUTAR veya YÜZDE OLARAK GÖSTERİLMESİ

Soru 5- Firmamızın kestiği faturalar da ÖTV değeri yüzde ile değil, sabit tutar ile kesilmektedir. Bu durumda E-Arşiv Raporunda, vergi oranına ne yazmamız gerekiyor.

Cevap 5- E-Arşiv Teknik Kılavuzda 'vergi oranı' alanı seçimli alan haline getirilmiştir.
BAŞKA BİR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞ

Soru 6- E-fatura ve e-defter kullanıcısı olan bir mükellefiz. 2014 yılında internet üzerinden mal satışımız bulunmamaktadır. Ancak 2015 yılında başka bir internet sitesi üzerinden mal satışına başladık. 2014 yılında internet üzerinden mal satışımız olmamakla birlikte bu yıla ilişkin ciromuz 5 milyonun üzerinde olduğundan e-arşive geçme mecburiyetimiz var mıdır?

Cevap 6 - 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ''5. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler'' başlıklı maddesinde;

''30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.'' denilmiştir.

Yapılan bu açıklamaya göre; 2014 yılında internet üzerinden mal satışınız bulunmadığından 1.1.2016 tarihinden itibaren e-arşive geçme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. 2015 yılı brüt satış hasılatınız 5 milyon liranın üzerinde ve bu yılda internet üzerinden mal satışınız olduğundan e-Arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğunuz 1.1.2017 tarihinde başlamaktadır.
E-ARŞİVDE İHRACAT VE TAX FREE FATURALAR

Soru 7- Son gün olan 1.1.2016 tarihini beklemeden e-arşiv sistemine geçmemiz durumunda, perakende mal satan şubelerimizde tüm süreçler tamamlandığı halde ihracat ve tax free faturalarda kâğıt fatura kesmeye devam mı etmeliyiz? Çünkü İhracat ve tax free faturada, e-fatura ya da e-arşiv fatura düzenlememiz durumunda gümrük sistemi henüz hazır olmadığından tax free müşterilerimiz gümrükte mağdur olacak.

Cevap 7- E-Arşiv fatura uygulamasına geçtikten sonra kâğıt fatura düzenleyemezsiniz.

Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler;


1- e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır,

2- Düzenleyecekleri ihracat faturalarının alıcıları bilgilerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir,

3- Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir,

E-Arşiv uygulamasına kayıtlı firmaların, e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine, nihai tüketicilere ve yurt dışı müşterilere yapılan satışlar dolayısıyla e-Arşiv faturası düzenlemesi gerekmektedir. Yurt dışı müşterilere yapılan satışlar için UBL TR formatında düzenlenen fatura xml ve e-Arşiv raporunda vergi kimlik numarası alanına 2222222222 yazılabilecektir. Ancak e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturalarını 1.7.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Dolayısıyla 01.07.2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalar e-Arşiv fatura olarak değil e-Fatura olarak düzenlenecektir.BOOKİNG COM. VASITASIYLA OTEL REZERVASYONU

Soru 8- Şirketimizin franchising yolu ile işletmeciliğini yaptığı otelin 2014 yılı toplam geliri 5 milyon TL ’sının üzerindedir. Misafirlerimizin bir kısmı bookıng com. hrs expedıa veya franchise alınan şirkete ait siteleri de kullanmak suretiyle otelimize rezervasyon yaptırıyor ve rezervasyon esnasında misafirler kredi kart numaralarını da sisteme giriyorlar.

Ancak otel misafirlerinin kartlarından bu esnada herhangi bir ödeme alınmıyor veya uzun süreli konaklama talepleri olduğunda muhtemel toplam konaklama bedelinin bir yüzdesi kadar ön provizyon alınıyor.

Hesap kesimi ve ödeme işlemlerinin tamamı otelde müşteri ile birebir gerçekleştiriliyor. Bu durumun tek istisnası misafirin sözleşme şartları hilafında rezervasyonunu tek taraflı feshetmesi halinde olmaktadır. Bu durumda 1 gecelik no show faturası kesilerek 1 gecelik otel ücreti misafirin sisteme girmiş olduğu kredi kartından tahsil edilmektedir.

Bu şartlar altında otel işletmesinde işlem yapan şirketimizin, 2014 yılı cirosunun 5 milyon TL’yi aşması nedeniyle 1.1.2016 tarihinde e-arşive girme zorunluluğu bulunuyor mu?

Cevap 8- Booking.com otel ve pansiyonlar için online bir katalog ve aynı zamanda bir rezervasyon aracıdır. Size konum olarak yakın otelleri çeşitli filtrelere göre listeleyebilirsiniz. Otellere ücretli ve ücretsiz rezervasyon yaptırabilirsiniz. Rezervasyon yaptığınız otele haritalar sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz.

433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, internet satışı, “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalıdır.

İnternet satışı kavramı; satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekilleri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/Havale, Swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi vb.) yapılıyor olmasını gerektirmektedir.

Verdiğiniz bilgilerden Booking. com’dan otel konaklama rezervasyon yapıldığı anlaşılıyor. Bu durumda faaliyetiniz internet satışı olduğundan 2014 yılı brüt satış hasılatınız 5 milyon lira üzerinde ise e-arşiv fatura uygulamasına geçişinizi 01/01/2016 tarihine kadar gerçekleştirmeniz gerekiyordu.


Yüklə 3,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə