Ufka yolculuk hadis yarişmasi hazirlik sorulari b kategoriSİ sorularinin tamamiYüklə 2,04 Mb.
səhifə1/18
tarix03.01.2019
ölçüsü2,04 Mb.
#90070
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

بسم الله الرحمن الرحيم

UFKA YOLCULUK

HADİS YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI

B KATEGORİSİ SORULARININ TAMAMI

(Rabbim cümlemizden razı olsun! Dileyen kardeşimiz bu paylaşımı alıp, dilediği yerde dilediği şekilde paylaşabilir. Tek isteğimiz: dua etmeniz...)

Kardeşiniz: AYHAN TALHA BAYRAKTAR

SORU 1: Yarışma kitabımız olan 1001 Hadis Seçkisini kim hazırlamıştır?

A) Mehmet Görmez


B) Mehmet Emin Özafşar
C) Mehmet Emin Ay
D) İhsan Süreyya Sırma
E) Ömer Nasuhi Bilmen

SORU 2: Yarışma kitabımızdaki hadislerin tamamı hangi hadis kitabından alınmıştır?

A) İbn-i Mace


B) Sahih-i Tirmizi
C) Riyazü's-Salihin
D) Muvatta
E) Sahih-i Müslim

SORU 3:Mü’minlerin devlet reisi Ömer ibn Hattab (Allah Ondan razı olsun) Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i şöyle buyururken işittim dedi: “Yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur. Kimin niyeti Allah ve Rasûlü’nün rızasını kazanmak için İslâm’ı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse onun hicreti Allah ve Rasûlü nün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi ona göre yapılıp sevabını ona göre alacaktır. Kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir.” (Buhârî, Bedü’l Vahy 1; Müslim,İmârât 155) Hadis-i Şerifi'ni hangi başlık altında incelemek daha doğru olur?

A) Niyet
B) Takva


C) Sabır
D) Ahlak
E) İlim

1001 HADİS-HADİS NO:1SORU 4:"Ameller ...... göredir. Herkes sadece ......... ettiğinin karşılığını alır." Hadis-i Şerif'inde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin gelmesi doğru olur?

A) Niyet
B) Takva


C) Sabır
D) İman
E) İlim

1001 HADİS-HADİS NO:1SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi Gerçek hicrettir?

A) Mekke'den Medine'ye yapılan Hicret


B) Habeşistan'a yapılan hicret
C) Allah ve Resulü için yapılan hicret
D) İslam beldesine yapılan hicret
E) Bir niyet ve hedefle yapılan hicret

1001 HADİS-HADİS NO:1SORU 6: Hangi olaydan sonra peygamber Efendimiz dönemindeki hicret sona ermiştir?

A) Bedir Savaşı


B) Uhud Savaşı
C) Hudeybiye anlaşması
D) Mekke'nin fethi
E) Efendimizin(s.a.v) vefatı

1001 HADİS-HADİS NO:2


SORU 7: Hicret bittikten sonra, en azından hangi ibadete niyet etmek vardır? ?

A) Cihad etmeye


B) Umre yapmaya
C) Hacca gitmeye
D) Medine'yi ziyaret etmeye
E) Kabe'yi ziyaret etmeye

1001 HADİS-HADİS NO:2SORU 8:Babam sadaka vermek üzere birkaç dînar çıkarmış ve mescidde oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam: Yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’in yanına giderek durumu O’na arzettim. Bunun üzerine O meseleyi hallederek şöyle buyurdular: “........ sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey ...... aldığın para da senindir.” (Buhârî, Zekat 15.) Hadis-i Şerifine konu olan baba-oğul sahabe, hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Hz.Abdullah- Hz. Abbas


B) Hz. Abdullah-Hz. Ömer
C) Hz. Enes-Hz. Malik
D) Hz. Yezid- Hz.Ma'n
E) Hz.Zeyd-Hz. Sabit

1001 HADİS-HADİS NO:3SORU 9:Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyle Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ziyaretime geldi. Ben: Ya Rasûlallah hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim, bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın üçte ikisini dağıtayım mı? dedim. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): “Hayır, öyle yapma” dedi. Yarısını dağıtayım mı? dedim. Yine “Hayır” dedi. Ya üçte birine ne dersin? deyince. “Üçte birini dağıtabilirsin, hatta o bile çok dedi. Mirasçılarını zengin bırakman onları muhtaç bırakıp ta insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara; hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın” buyurdular. Bunun üzerine ben: Ya Rasûlallah siz ve arkadaşlarım Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim? diye sordum, cevaben : “Hayır sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah’tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak, mü’minlere fayda, kafirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbî ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. 
(Buhârî, Cenâiz 36; Müslim Vesâyâ )

Hadis-i Şerifine konu olan sahabe kimdir?

A) Sad Bin Ebi Vakkas
B) Sad bin ubade
C) Ubade bin Sabit
D) Sad bin Havle
E) Zeyd bin Sabit

1001 HADİS-HADİS NO:4SORU 10:Hicretini tamamlamadan, Mekke'de vefat ettiği için, peygamber Efendimiz (s.a.v) hangi sahabeye acımıştır?

A) Sad Bin Ebi Vakkas


B) Sad bin ubade
C) Ubade bin Sabit
D) Sad bin Havle
E) Zeyd bin Sabit

1001 HADİS-HADİS NO:4SORU 11:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) hasta yatağında öleceğini düşünen Sad b. Ebi Vakkas'ın (r.a) malının kaçta kaçını vasiyet etmesini uygun bulmuştur?

A) Tamamını
B) Yarısını
C) Üçte ikisini
D) Üçte birini
E) Dörtte birini

1001 HADİS-HADİS NO:4SORU 12:

Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadislerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah bizim kalıbımıza bakmaz
B) Allah işin sonucuna bakar.
C) Allah bizim şeklimize bakmaz
D) Allah kalplerimize bakar
E) Allah amellerimize bakar.

1001 HADİS-HADİS NO:5SORU 13:

Ebû Bekre Nüfey’ ibn Hâris es Sakafî (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “İki müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir”Bunun üzerine ben: Ey Allah’ın Rasûl’ü öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) efendimizin bu soruya verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) O da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan.
B) O da katil olmuştur da ondan.
C) Kul hakkına girmiştir de ondan.
D) Şirk günahı vardır da ondan.
E) Allah'ın lanetine uğramıştır da ondan.

1001 HADİS-HADİS NO:6SORU 14: Rasûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) göre : Kişinin, cemaatle kıldığı namaz; çarşıda, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan kaç derece üstündür?

A) 50
B) 40


C) 30
D) 20
E) 10

1001 HADİS-HADİS NO:7SORU 15:Rasûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) göre : Namazını cemaatle kılan insanın hangi davranışından dolayı, o davranışı her yaptıkça derecesi yükselir ve günahları bağışlanır?

A) Camiye gidinceye kadar attığı her adımda


B) Her abdest alışında
C) Camide geçirdiği her anda
D) Kıldığı her rekatta
E) Namazda geçirdiği her anda

1001 HADİS-HADİS NO:7SORU 16:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre :melekler camideki müslümana şöyle dua ederler: "Allah’ım sen ona rahmet et acı Allah’ım sen onu bağışla affet Allah’ım sen onu tevbesini kabul et.” Meleklerin bu duasına layık olmak cami içindeki bazı şartlara bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Namazı kıldığı yerde kalmak


B) Camide kaldıkça kimseye sıkıntı vermemek
C) Camide kaldığı süre içerisinde günah işlememek
D) Abdesti bozmamak
E) Dünya kelamı konuşmamak

1001 HADİS-HADİS NO:7SORU 16-B:Rasûlullah'a (sallallahu aleyhi vesellem) göre : Camideki müslümanın, hangi davranışı namazdaymış gibi sayılır?

A) K.Kerim okuması


B) Namaz için oturup beklemesi
C) İlimle meşgul olması
D) Nafileleri kılması
E) Ölümü düşünmesi

1001 HADİS-HADİS NO:7SORU 16-C:Ebû Abdurrahmân Abdullah ibn Ömer ibni’l Hattâb (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim demiştir: “Sizden önceki yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar, geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar, dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı, bunun üzerine mağaradan kurtulabilmek için tek çarenin ne olduğuna karar verirler?

A) İyi amellerini hatırlayıp dua etmek


B) Bekleyip tevekkül etmek
C) Bekleyip sabretmek
D) Tevbe etmek
E) Allah'a güvenip beklemek

1001 HADİS-HADİS NO:8SORU 17:Ebû Abdurrahmân Abdullah ibn Ömer ibni’l Hattâb (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim demiştir: “Sizden önceki yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar, geceyi geçirmek için bir mağaraya sığındılar, dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı,bunun üzerine birbirlerine şöyle dediler: “İyi amellerinizle dua etmekten başka sizi bu kaya parçasından hiç bir şey kurtaramaz.” Aşağıdakilerden hangisi bu üç kişinin saydığı iyi amellerden biri değildir?

A) Ana babaya iyilik


B) Ana babaya bakmak
C) Allah'tan korkup zinadan vazgeçmek
D) Rızkını helalinden kazanmak ve ailesine bakmak
E) İşçinin hakkını yememek, hakkını fazlası ile vermek

1001 HADİS-HADİS NO:8SORU 18: Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre : Allah hayrını dilediği kimseyi ne yapar?

A) Bilgili yapar


B) İlim sahibi yapar
C) Dinde kavrayışlı yapar
D) Akıl ve zekasını arttırır
E) Mal ve kazancını arttırır

1001 HADİS-HADİS NO:9SORU 19:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre : Yalnız 2 kişiye gıpta edilir. Bu iki kişi kimlerdir?

A) İlim sahipleri-Amel sahipleri


B) İlim sahipleri- Cihad ehli olan
C) Malını Allah yolunda harcayan ve ilmini başkalarına öğreten
D) İlim ehli- Takva ehli olan
E) Amel ehli- Tevekkül ehli olan

1001 HADİS-HADİS NO:10SORU 20:"Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete eriştirmesi, senin en kıymetli dünya malı olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır." Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) bu sözleri kime söylemiştir?

A) Hz.Ebubekir


B) Hz.Ömer
C) Hz.Ali
D) Hz.Osman
E) Hz.Hasan

1001 HADİS-HADİS NO:11SORU 21:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; hangi amel,
" kişinin en kıymetli dünya malı olan kırmızı develere sahip olmasından daha hayırlıdır." ?

A) Namaz kılmak ve ailesine kıldırmak


B) Oruç tutmak ve tutulmasına vesile olmak
C) Hacca vesile olmak
D) Zekata aracı olmak
E) Hidayete aracı olmak

1001 HADİS-HADİS NO:11SORU 21-B:Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) hangi kötü davranışta bulunan için, "Cehennemdeki yerine hazırlasın" buyurmuştur?

A) Resulullah adına yalan söyleyen


B) İsrailoğullarından gelen rivayetleri alan
C) Hristiyanlardan gelen rivayetleri alan
D) İslam alimleri adına yalan söyleyen
E) Müslüman kardeşi adına yalan söyleyen

1001 HADİS-HADİS NO:12SORU 22: Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Allah kimler için, cennete giden yolu kolaylaştırır ?

A) İlim tahsili için yola çıkar kimseye


B) Borcunu tahsil etmek için yola çıkan kimseye
C) Namaz kılmak için yola çıkan kimseye
D) Umre için yola çıkan kimseye
E) Hac için yola çıkan kimseye

1001 HADİS-HADİS NO:13SORU 23:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Kimlere, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir?

A) Başkalarını umreye çağıranlara


B) Başkalarını hacca çağıranlara
C) Başkalarını derse çağıranlara
D) Başkalarını sofraya çağıranlara
E) Başkalarını doğru yola çağıranlara

1001 HADİS-HADİS NO:14SORU 24:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; "Dünya ve içindekiler kınanmış, lanetlenmiş basit ve değersiz şeylerdir." Peygamber Efendimiz bazı kimseleri bunların dışında tutmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Allah'ı anan


B) Allah'ı zikreden
C) İlim öğrenen
D) Ticaret yapan
E) İlim öğreten

1001 HADİS-HADİS NO:15SORU 25:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Kimler, evine dönünceye kadar Allah yolundadır?

A) Gireceği bir sınav için yola çıkan kimse


B) Vereceğini ulaştırmak için yola çıkan kimse
C) İlim tahsili için yola çıkan kimse
D) Ticaret için yola çıkan kimse
E) Alacağını tahsil etmek için yola çıkan kimse

1001 HADİS-HADİS NO:16SORU 26:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Mümin hayırlı işlerde ne zaman doyar?

A) Sonu cennet olduğunda


B) Sonu zafer olduğunda
C) Sonu başarı olduğunda
D) Sonu ganimet olduğunda
E) Sonu sabır olduğunda

1001 HADİS-HADİS NO:17SORU 27:

Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Kimin kime farkı, Peygamber Efendimiz ile en sıradan Müslümanın farkı gibidir?

A) Alimin mücahide farkı
B) Alimin abide farkı
C) Mücahidin alime farkı
D) Mücahidin abide farkı
E) Abidin alime farkı

1001 HADİS-HADİS NO:18SORU 28:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; " Allah, melekleri, gök ve yer ehli hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey kimler için dua, istiğfar ve rahmet diler?

A) İnsanları yedirip içirenler için


B) İnsanlara yardım edenler için
C) İnsanlara hayır ve iyilik öğretenler için
D) İnsanlarla iyi geçinenler için
E) İnsanlar tarafından sevilip sayılanlar için

1001 HADİS-HADİS NO:18SORU 29:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Kimin kime üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir?

A) Alimin mücahide üstünlüğü


B) Alimin abide üstünlüğü
C) Mücahidin alime üstünlüğü
D) Mücahidin abide üstünlüğü
E) Abidin alime üstünlüğü

1001 HADİS-HADİS NO:19SORU 30:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Kimler Peygamberlerin varisleridir?

A) Abidler


B) Mücahitler
C) İmamlar
D) Müezzinler
E) Alimler

1001 HADİS-HADİS NO:19SORU 31:Alim ve ilimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah ilim tahsili için yola çıkanın cennete giden yolunu kolaylaştırır


B) Melekler ilim öğrenen kişiye kanatlarını gererler
C) Balıklar bile ilim adamına dua ederler
D) Alimler ilim öğrendikçe günahsız olurlar
E) İlme kavuşan sonsuz haz ve pay almış olur.

1001 HADİS-HADİS NO:19SORU 32:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre;Peygamberler ancak neyi miras bırakırlar?

A) Fikri
B) Sabrı


C) İlmi
D) Tefekkürü
E) Fani dünyayı

1001 HADİS-HADİS NO:19SORU 33:Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisinden işittiğini, işittiği gibi başkasına iletenlere nasıl dua etmiştir?

A) Allah yüzünü ak etsin


B) Allah dilini açsın
C) Allah diline kuvvet versin
D) Eline, diline sağlık olsun
E) Allah hep hakkı söyletsin

1001 HADİS-HADİS NO:20SORU 34:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; kendisine bir bilgi sorulduğu halde, bildiğini gizleyen kimseye kıyamet günü nasıl ceza verilir?

A) Ağzına ateşten bir gem vurulur


B) Ağzı mühürlenir
C) Ağzına tutulur, konuşamaz olur
D) Ağzı kan ve irin dolar
E) Ağzı yamulur

1001 HADİS-HADİS NO:21SORU 35:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Aşağıdakilerden hangisi Cennet'in kokusunu bile duyamaz?

A) Bilgisini arttırmak için ilim öğrenen


B) Dünya malı elde etmek için ilim öğrenen
C) İnsanlara anlatmak için ilim öğrenen
D) İnsanların duasını almak için ilim öğrenen
E) Anne babası ve çevresi istediği için ilim öğrenen

1001 HADİS-HADİS NO: 22SORU 36:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Allah ilmi insanlardan nasıl geri alır?

A) İlim dünyalık için öğrenilir olmaya başlar


B) İlim insanlara unutturulur
C) İlim adamlarının canlarını almak suretiyle
D) Allah ilmi insanlardan çekip çıkartır.
E) İnsanlar ilime değer vermez olur. /1001 HADİS-HADİS NO: 23

SORU 37:Allah'ın insanlardan ilmi geri alması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah, ilim adamlarının canlarını alarak ilmi insanlardan alır.


B) Allah, ilmi geri almak istediğinde yeryüzünde alim bırakmaz.
C) İlim kalmayınca, halk bir takım cahilleri baş edinir.
D) Kıyamete kadar yeryüzü hiç alimsiz ve ilimsiz kalmayacaktır.
E) Bilmedikleri halde fetva verenler, hem sapıtırlar, hem de saptırırlar.

1001 HADİS-HADİS NO: 23SORU 38:Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e; birinde süt, diğerinde şarap bulunan iki bardak getirildi. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) o iki bardağa baktıktan sonra, süt dolu olan bardağı aldı. Bunun üzerine Cebrail şöyle dedi: "Seni, insanın yaradılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın ümmetin sapıklığa düşer ve azardı." Bu olay ne zaman yaşanmıştır?

A) Mevlid Gecesi


B) Regaib Gecesi
C) Kadir Gecesi
D) Beraat Gecesi
E) İsra gecesi

1001 HADİS-HADİS NO: 24SORU 39: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e; İsra gecesi getirilen iki bardak ne ile dolu idi?

A) Şarap ve Süt


B) Bal ve süt
C) Bal ve Şarap
D) Bal ve Şerbet
E) Su ve süt

1001 HADİS-HADİS NO: 24SORU 40: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e; İsra gecesi, birinde süt, diğerinde şarap bulunan iki bardak getirildi. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) o iki bardağa baktıktan sonra, süt dolu olan bardağı aldı. Bunun üzerine Hz.Cebrail'in buyurduğuna göre; Efendimiz şayet içki dolu bardağı alsaydı ümmete ne olurdu?

A) Ümmet fıtrat üzere olurdu


B) Ümmet azardı
C) Ümmet azalırdı
D) Ümmet azarlanırdı
E) Ümmette sarhoşlar çoğalırdı

1001 HADİS-HADİS NO: 24SORU 41: Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre işlerin bereketsiz olmasının sebebi nedir?

A) Sonunda Allah'a hamd edilmemesi


B) Sonunda dua edilmemesi
C) Allah'a hamd ile başlanmaması
D) Zamanında yapılmaması
E) İlim dışı olması

1001 HADİS-HADİS NO: 25SORU 42:Allah Teala, kulunun ölen yavrusunu kulu adına nasıl isimlendirmiştir?

A) Gözünün nuru


B) Bi tanesi
C) İnci tanesi
D) Kalbinin meyvesi
E) Cennet kuşu

1001 HADİS-HADİS NO: 26SORU 43: Allah Teala, yavrusunun canı alındığında kulunun ne demesinden hoşlanır?

A) Allah rahmet eylesin


B) Allah sabırlar versin
C) Başımız sağolsun
D) Mekanı cennet olsun
E) İnna lillahi ve inna ileyhi raciun

1001 HADİS-HADİS NO: 26SORU 44: Allah Teala, yavrusunun canı alındığında kulunun:" İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" diyerek teslim olması ve bu duruma sabretmesi üzerine meleklerine bu kulu için ne yapılmasını emreder?

A) Cennette bir ev


B) Cennette bir ağaç
C) Cennette bir gölgelik
D) Cennete bir makam
E) Cennette bir derece

1001 HADİS-HADİS NO: 26SORU 45: Allah Teala, yavrusunun canı alındığında kulunun:" İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" diyerek teslim olması ve bu duruma sabretmesi üzerine; meleklerine o kulu için cennette yapılmasını emrettiği evin adı nedir?

A) Beytü'l-sabır (Sabır sarayı)


B) Beytü'l-Hamd ( Hamd sarayı)
C) Beytü'l-Tıfl (Çocuk sarayı)
D) Beytü'l Taat ( Teslimiyet sarayı)
E) Beytullah (Allah'ın sarayı) /1001 HADİS-HADİS NO: 26

SORU 46:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; bir defa salavat getirene, Allah kaç defa rahmet eder?

A) 3
B) 5


C) 10
D) 70
E) 100

1001 HADİS-HADİS NO: 27SORU 47:Yanında, Peygamber Efendimiz anıldığı halde, kasıtlı olarak salavat getirmeyene Peygamber Efendimiz, aşağıdaki hangi ifade ile sitem etmiştir?

A) Allah affetsin


B) Allah akıl fikir versin
C) Huyu kurusun
D) Burnu yerde sürtünsün
E) Dili bağlansın

1001 HADİS-HADİS NO: 28SORU 48:Yanında, Peygamber Efendimiz anıldığı halde, kasıtlı olarak salavat getirmeyen kişiyi, Peygamber Efendimiz, aşağıdaki hangi sıfat ile isimlendirmiştir?

A) Nankör


B) Vefasız 
C) Gafil
D) Fasık 
E) Cimri

1001 HADİS-HADİS NO: 29SORU 49:

Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) kendisine salavat getirilirken, kendisi ile birlikte hangi Peygamberin de anılmasını istemiştir?

A) Hz.İbrahim
B) Hz.Adem
C) Hz. İsa
D) Hz.Musa
E) Hiçbir Peygamberin adının anılmasını istememiştir.

1001 HADİS-HADİS NO: 30SORU 50:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Allah'a sevimli, dilde hafif mizanda ağır olan iki cümle hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Sübhanallahi ve bi-hamdihi/Sübhanallahil-azim


B) Sübhanallahi ve bi-hamdih/Estağfirullah
C) Sübhanallahil-azim/Estağfirullah
D) Sübhanallahil-azim/Allahümme salli ala seyyidina Muhammed
E) Sübhanallahi ve bi-hamdih/Allahümme salli ala seyyidina Muhammed

1001 HADİS-HADİS NO: 31SORU 51:Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) buyurduğuna göre; Allah'a sevimli, dilde hafif mizanda ağır olan iki cümle hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu cümlelerden biri: Sübhanallahi ve bi-hamdihi'dir.


B) Bu cümlelerden birinin anlamı: Allah en büyüktür'dür.
C) Bu cümlelerden biri: Sübhanallahil-azim'dir.
D) Bu cümlelerden birinin anlamı: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, O'na hamd ederim'dir.
E) Bu cümlelerden birinin anlamı: Yüce Allah'ı tesbih ederim'dir.

1001 HADİS-HADİS NO: 31SORU 52:Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Sübhanallahi ve bi-hamdihi/Sübhanallahil-azim cümlelerini nasıl tanımlamıştır?

A) Dünyada hafif, mizanda ağır


B) Dilde hafif, sevap olarak ağır
C) Dilde hafif, mizanda ağır
D) Görünüşte hafif, gerçekte ağır
E) Dünyada hafif, ahirette ağır

1001 HADİS-HADİS NO: 31SORU 53:Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sübhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahu ekber" demeyi neyden daha sevimli bulmuştur?

A) Dünyadan


B) Dünyada olan her şeyden
C) Geçici dünyalıklardan
D) Üzerine güneş doğan her şeyden
E) Tüm yıldızlardan

1001 HADİS-HADİS NO: 32SORU 54:Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): Günde kaç defa; "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir" demeyi tavsiye etmiştir?

A) 20
B) 40


C) 50
D) 70
E) 100 /1001 HADİS-HADİS NO: 33

SORU 55: Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): Günde 100 defa; "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli şeyin kadir" diyen kişilere aşağıdakilerden hangisini müjdelememiştir?

A) Cennette 100 köşk yapılır


B) Şeytanın şerrine lkarşı ona sığınak olur.
C) Ondan yüz kötülük silinir
D) Ona 100 iyilik yazılır
E) 10 köle azat etmenin sevabına denk olur

1001 HADİS-HADİS NO: 33
Yüklə 2,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə