“uluslararasi rekabetçİLİĞİn geliŞTİRİlmesiNİn desteklenmesi tebliĞİ kapsaminda (ur-ge) geliNLİk ve abiye projesi fransa/pariS’te iKİLİ İŞ GÖRÜŞmeleri yurtdişi pazarlama organizasyonu(kasim 2015) Hİzmet alimi”Yüklə 52,95 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü52,95 Kb.
növüYazı
07.10.2015

B-21
Sayın İlgili,

Odamızca “ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA (UR-GE) GELİNLİK VE ABİYE PROJESİ FRANSA/PARİS’TE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ YURTDIŞI PAZARLAMA ORGANİZASYONU(KASIM 2015) HİZMET ALIMI” işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, üzerine İzmir Ticaret Odasına yazılı kapalı zarfla 12.10.2015 tarihinde saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,


İZMİR TİCARET ODASI’NCA “ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA (UR-GE) GELİNLİK VE ABİYE PROJESİ FRANSA/PARİS’TE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ YURTDIŞI PAZARLAMA ORGANİZASYONU(KASIM 2015) HİZMET ALIMI” İŞİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ


TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU

TEKNİK ŞARTNAME


 1. GİRİŞ

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/ 8)” 23 Eylül 2010 Tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu tebliğ kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı nezdinde başvuruları gerçekleştirilen gelinlik ve abiye sektörü ile ilgili Bakanlıktan onay alınmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu teknik şartname, söz konusu proje kapsamında yürütülen yurt dışı pazarlama programlarının ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi süreçlerinin yürütülmesine ve neticelendirilmesine ilişkin yapılması beklenen faaliyetleri kapsamaktadır.

 1. İŞİN TANIMI VE AMACI

Kasım 2015’te İzmir Ticaret Odası ile koordineli şekilde çalışılarak İzmir’den gelinlik ve abiye ürünleri ithal etme potansiyeli/amacı olan Fransa ve çevre ülkelerinde yerleşik en az 20 firma temsilcisinin belirlenmesi, belirlenen yabancı alıcı firmalar ile Türk firmalar arasında eşleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Fransa’nın Paris kentinde söz konusu yabancı alıcı firmalar ile UR-GE Gelinlik ve Abiye Projesi katılımcısı firmaların ikili iş görüşmeleri toplantısında bir araya getirilmesidir.


 1. FİRMANIN TEKLİFİNİ KAPSAYACAK HİZMETLER

Teklif verecek şirket,

 • Kasım 2015’te aşağıda belirtilen program çerçevesinde Türkiye’den gelinlik ve abiye ürünleri ithal etme potansiyeli /amacı olan Fransa ve çevre ülkelerinde yerleşik en az 20 yabancı firma sahibini veya yetkili temsilcisini belirleyecektir.

 • Belirlenen firmaların yaptıkları yıllık gelinlik ve abiye ürünleri ithalatı rakamı, firmada çalışan kişi sayısı, hedef pazarları ve iş yapmakta olduğu referansları, bağlı bulundukları ticaret odası, ortak sayısı gibi bilgileri İzmir Ticaret Odası’na yazılı olarak bildirecektir.

 • Belirlenen en az 20 farklı firma sahibinin veya yetkili temsilcisinin son onayı İzmir Ticaret Odası tarafından verilecektir. İzmir Ticaret Odası tarafından onay verilmeyen yabancı firma, organizasyona dahil edilmeyecektir. İzmir Ticaret Odası, söz konusu onayı, firmaları inceledikten sonra verecek, bu konuyla ilgili firmaya ait bilgilerin sağlanması teklif veren firma tarafından yürütülecektir. İzmir Ticaret Odası’nın onay vermediği firmalar, organizasyona katılmayacak, bu durumda, en az 20 firma yabancı firma sayısının tamamlanması için yeni firmalarla irtibata geçilerek İzmir Ticaret Odasının onayı alınacaktır.

 • Söz konusu organizasyona katılacak olan UR-GE Gelinlik ve Abiye Projesi katılımcısı her İzmirli firmanın, ikili iş görüşmeleri toplantısı süresince, belirlenmiş olan yabancı firma listesinde yer alan ve firmanın kendi ürünleriyle alıcı olarak birebir ilgilenen en az 5 yabancı firma sahibi veya yetkili temsilcisiyle görüşme yapması sağlanacaktır, söz konusu görüşmelere ilişkin görüşme çizelgeleri İzmir Ticaret Odası’na sunulacaktır.

 • Bu teknik şartnameye teklif veren firmalar Oda tarafından onaylanan en az 20 yabancı katılımcının organizasyona katılacağını taahhüt etmiş sayılır. Söz konusu sayının altına düşülmesi durumunda, teklif tablosunda yer alan “ek firma başına fiyat”, gelmeyen yabancı katılımcı sayısı ile çarpılarak hesaptan düşülür.

 • İzto organizasyona katılacak olan yabancı firma sayısının kesinleşmesi ile birlikte işi alacak olan firma’ya ödenecek olan miktarın %50’sini organizasyondan önce firma tarafından verilecek teminat mektubuna istinaden, kalan bakiyeyi ise, karşılıklı mutabakatın arkasından organizasyon sonrasında 15 iş günü içerisinde gerçekleştirecektir.

 • Söz konusu organizasyona katılacak yabancı alıcı firmaların konaklama, ulaşım vb. masrafları karşılanmayacak olup alınacak hizmetlere dâhil değildir.

 • Organizasyon Fransa’nın merkezinde 5 yıldızlı bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu salonda, her Türk firma için 1 masa ve 4 sandalye bulunacaktır. Otelde kablosuz internet kullanılması sağlanacaktır. Organizasyon boyunca görüşme salonunda çay-kahve, su ve kurabiye servisi olmalıdır.(Söz konusu ikramlar ayrıca ücretlendirilemez, verilecek salon kullanım bedelinin içerisine dahil edilmelidir) Organizasyonun toplantı aşaması 1 tam gün sürecektir. Otelin girişinde ve ilgili yerlerde görüşmelerin yapılacağı salona yönlendirme tabelaları bulunmalıdır. Her masada yeteri kadar kalem ve bloknot bulunmalıdır. Salonda yeteri kadar priz bulunmalıdır.

 1. FİYAT TEKLİFİ VERECEK FİRMANIN YERİNE GETİRECEĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Oda ile karşılıklı mutabık kalınan kesin organizasyon tarihlerinde, Oda’nın son onayı ile belirlenen, İzmir’den gelinlik ve abiye ürünleri ithal etme amacı olan Fransa ve çevre ülkelerinde yerleşik en az 20 firma sahibi veya yetkili temsilcisinin eksiksiz olarak Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmeleri toplantısında bulunması işi, firmanın sorumluluğunda olacaktır.

 • Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmeleri toplantısı dahil programın başından sonuna kadar, teklif veren firmadan en az bir yetkili heyete eşlik edecek ve program boyunca koordinasyonu sağlayacaktır.

 • Teklif veren firma, heyetin Paris’teki iş görüşmelerinden azami faydayı sağlayacak bilgi ve dökümanları gezi öncesinde heyette yer alan İzmirli firmalara sunacaktır.

 • Yukarıda tanımlanan hizmetler ve hizmet alım paketleri için fiyat teklifi verecek firmanın daha önce ikili iş görüşmelerini başarıyla gerçekleştirdiğine dair iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir.

 • Firma ile yapılacak sözleşme çerçevesinde işin eksik ya da yanlış yapılması durumunda meydana gelecek cezai müeyyideler İdari şartnamade ayrıca belirtilecektir. Söz konusu organizasyon ve/veya söz konusu organizasyon işinin verilmesi için açılan ihale Oda tarafından hiçbir gerekçe göstermeksizin ihale sırasında ve/veya sonrasında iptal edilebilir.

 1. FİYAT TEKLİFİ VE ÖDEME ŞARTLARI

 • Bütün fiyat teklifleri Euro üzerinden verilmelidir. Diğer para birimleri ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Oda bu teknik şartnamede belirtilen organizasyonu gerçekleştirmek zorunda değildir. Yapılacak organizasyon iptal edilebilir ya da ertelenebilir. Böyle bir durumda Odanın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Oda bu teknik şartnamede belirtilmeyen ek hizmetler alma hakkına sahiptir. (ek organizasyon vb)

 • Firmanın, yukarıda belirtilen hizmetlerin tamamı için teklif vermesi esastır.

 1. FİYAT TEKLİFİ

FİYAT TEKLİF TABLOSU (EURO)-KDV DAHİL

FİRMA BAŞI KDV DÂHİL BEDEL-EURO

FİRMA SAYISI

TOPLAM BEDEL –KDV DAHİL-EURO

“Ur-Ge Gelinlik ve Abiye Projesi Fransa/Paris’te İkili İş Görüşmeleri Yurtdışı Pazarlama Organizasyonu’’na İzmir’den gelinlik ve abiye ürünleri ithal etme potansiyeli/amacı olan Fransa ve çevre ülkelerinde yerleşik 20 belirlenmesi, proje katılımcısı İzmirli firmaların en az 5 iş görüşmesi yapması sağlanacak şekilde eşleştirme işinin yapılması, belirlenen tüm yabancı firmaların katılımının sağlanması

 

 20

 

OTEL SALONUNUN YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARDA 1 TAM GÜN KULLANIMI (OTEL İSMİ ve ADRESİ, ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KONUMU BELİRTİLMELİDİR)
GENEL TOPLAM (KDV DAHİL- 20 FİRMA ÜZERİNDEN VE OTEL SALONU KULLANIMI DAHİL- EURO)
Söz konusu organizasyona 20’nin üzerinde Fransa ve çevre ülkelerde yerleşik yabancı alıcı firma getirilmesi durumunda getirilecek ek firma başı fiyat (EURO)

 


İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

2

Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır.

 • Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir.

 • İkinci zarfta ise, firmanın daha önce ikili iş görüşmelerini başarıyla gerçekleştirdiğine dair iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir.

 • Ayrıca daha önce yapılan işlerle ilgili görüşülecek kişinin iletişim bilgilerinin yer aldığı referans listesi, Vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası , Oda üyelik belgesi nüshasının (ortakları ve iştigal konusunu belirten) bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak ve güncel tarihli teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Personeli’ne paraflatıldıktan sonra, İZTO Ek Binası 1.katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

3

Oda verilen teklifler içinde en düşük teklife işi vermek zorunda değildir. Teklif veren firmalar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

4

İdari ve teknik şartnamenin her sayfası teklif veren firma tarafından imzalanıp kaşelenecek olup, bu şartı yerine getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Teklif veren firma bunu peşinen kabul eder.

5

Teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 12.10.2015 tarihi 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

6

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

7

Kapalı zarfların üzerine firma ünvanı tam olarak yazılacaktır.

8

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

10

İşi alan Firma, söz konusu hizmeti ihale teknik şartnamesine uygun olarak vermeyi, hizmet bedeline ilişkin ödemenin ihale teknik şartnamesinde belirtildiği üzere “İzto organizasyona katılacak olan yabancı firma sayısının kesinleşmesi ile birlikte işi alacak olan firma’ya ödenecek olan miktarın %50’sini organizasyondan önce firma tarafından verilecek teminat mektubuna istinaden, kalan bakiyeyi ise, karşılıklı mutabakatın arkasından organizasyon sonrasında 15 iş günü içerisinde gerçekleştirecektir.” şeklinde yapılacağını kabul ve beyan eder.

11

İşi alan Firma, söz konusu hizmetin taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi, teknik şartnamede herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

12

İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13

Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

14

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

15

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

16

İhaleye katılan firmalar ihaleden çekilemeyeceklerini kabul beyan ve taahhüt eder.

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.


Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilg.


İdari Konularda Sorularınız için


Teknik Konularda Sorularınız için


Arzum Gül YILDIRIM

İdari İşler ve Satın Alma Müdürü

Tel.0232 498 42 10

Elif ÇAM


İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Tel.0232 498 46 60-498 4336
Pınar ÖKSÜZ

Eğitim Müdürü

Tel.0232 498 46 15

Sevim GÜNGÖRÜRLER

Eğitim Müdürlüğü

Tel. 0232 498 46 17
EK-1(KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA İMZALI KAŞELİ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.)

…/…/2015
İZMİR TİCARET ODASIGELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:……………………………

İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne,

Odanızca düzenlenecek “ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA (UR-GE) GELİNLİK VE ABİYE PROJESİ FRANSA/PARİS’TE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ YURTDIŞI PAZARLAMA ORGANİZASYONU(KASIM 2015) HİZMET ALIMI” için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri … adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :


Kaşe ve İmza:
Firma Yetkilisinin İmzası ve Firma Kaşesi:Yüklə 52,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə