Ürün nedir? Pazara dikkat, kullanım, tüketim, sahip olma için pazara sunulmuş bir ihtiyacı ya da isteği tatmin edecek her şeydirYüklə 445 b.
tarix28.07.2018
ölçüsü445 b.
#61365


Ürün nedir?

 • Pazara dikkat, kullanım, tüketim, sahip olma için pazara sunulmuş bir ihtiyacı ya da isteği tatmin edecek her şeydir.

 • Daha geniş tanımlarsak ürünler fiziksel meta, hizmet, olay, kişi, yer, kurum, fikir ya da bunların karşımıdır.


Hizmetler

 • Bir satışta sunulan; faaliyet, yarar ya da memnuniyetten oluşan, temelde dokunulamaz olan ürünlerin bir biçimi olarak ifade edilebilir.Ürünler Pazar sunumunun anahtar elemanını oluştururlar.

 • Ürünler Pazar sunumunun anahtar elemanını oluştururlar.

 • pazarlama karması planlaması hedef müşteriye değer getiren ve ihtiyaçlarını karşılayan sunumun biçimlendirilmesi ile başlar.Bir uçta tamamen elle dokunulur mallar diğer tarafta da elle dokunulamaz hizmetler yer alır.

 • Bir uçta tamamen elle dokunulur mallar diğer tarafta da elle dokunulamaz hizmetler yer alır.

 • Bir firmanın pazarlama sunumu genel olarak bu iki uç noktanın arasında çeşitli bileşenlerden oluşurlar.The Product-Service ContinuumBazı işletmeler mal ve hizmetlerini farklılaştırmak için hatırlanır deneyimler sunmaktadırlar. Mal ve hizmetler dışsal olmalarına rağmen, deneyimler kişiseldir ve bireysel tüketicilerin zihinlerinde yer ederler.Mal ve hizmetlerin seviyeleri

 • Mal ve hizmetler üç seviyede düşünülebilir.

 • Her seviye daha çok müşteri değeri ekler.

 • En temel seviye çekirdek yarardır.

 • Bu tüketicinin aslında satın aldığıdır.

 • Tüketicinin aradığı çekirdek, problem çözen yararları tanımlar.

 • İkinci seviye çekirdek yararın varolan ürüne dönüştüğü seviyedir.

 • Somut ürün aşamasıdır.

 • Ürünün dizaynı, özellikleri, kalite seviyesi, marka adı, paketleme geliştirilir. • Üçüncü seviye zenginleştirilmiş ürün aşamasıdır.

 • Burada tüketiciye artı müşteri hizmetleri ve yararları söz konusudur.Araba satın alma:

 • çekirdek yarar: yolcuların seyahati,

 • somut ürün: tasarım, özellik, teslimat, servis hizmetleri,

 • zenginleştirilmiş yarar: üç yıllık servis garantisi, otomobil derneğine ücretsiz üyelikMal ve hizmet sınıflandırması

 • Mal ve hizmetler kullanan müşterilerin tiplerine göre tüketici ürünleri ve endüstriyel ürünler olarak ikiye ayrılırlar.

 • Tüketici ürünleri en son tüketici tarafında kendi tüketimleri için satın alınırlar.Kolayda mallar

 • ucuz sık sık ve fazla düşünülmeden planlanmadan satın alınan ürünlerdir.

 • Normal olarak çok sayıda satış noktasında satışa sunulur.

 • Üretici ürünlerin tutundurmalarında ana yüklenicidir.beğenmeli mallar

 • beğenmeli mallar

 • tüketicilerin arayıp buldukları ürünlerdir.

 • Çok sık alınmazlar üreticiler açısından bu tür ürünler için birkaç satış noktası gerekir.

 • Kişisel satışa ihtiyaç vardır.

 • Kalite, fiyat, uygunluk, stil açısından karşılaştırılırlar.özellikli mallar

 • satış noktasının sayısı özellikle sınırı tutulur.

 • Tüketici ne alacağını ve nerden alacağını bilir.

 • Belirli özellikleri ve marka tanımlaması söz konusudur.aranmayan mallar

 • bu ürünler ciddi, reklam, kişisel satış pazarlama çabası gerektirir.

 • Bunlara ihtiyacı olduğundan genelde tüketicinin haberi bile yoktur.

 • O aramaz.

 • Sigorta, ansiklopediendüstriyel ürünler

 • yeniden işleme sokulmak ya da bir işletmeyi yönetmek için kullanılmak üzere satın alınan ürünlerdir.endüstriyel mal ve hizmet grupları aşağıdaki gibidir.

 • endüstriyel mal ve hizmet grupları aşağıdaki gibidir.

 • Hammaddeler

 • başka bir ürüne dönüşecek temel ürünlerdir.

 • Çok miktarda alınırlar, kalite ve faydaları standarttır.

 • Doğal ürünler

 • petrol, demir ve çiftlik ürünleri-pamuk, meyve, bitkiana ekipman

 • ana ekipman

 • satın alıcının işini yürütmesinde kullandığı makine ve ekipmandır.

 • Satın alınırken zaman ve para harcanır.

 • Ürün farklılaşmasında kullanılır kişisel satış ve satış sonrası hizmet önemlidir.

 • Aksesuar ekipman

 • geçici ihtiyaçlar için kullanılır, daha standarttır. Örneğin bilgisayar • hazır parçalar

 • son ürünün oluşmasında kullanılan bitmiş parçalar

 • satın alıcılar ilişkilerde gücü elinde tutar

 • süreç malzemesi

 • hammaddelerden daha karışıktırkullanılan malzemeler

 • kullanılan malzemeler

 • satın alıcılar tarafından kullanılıp tüketilen ancak son ürünün parçası olmayan ürünler, endüstriyel temizleme ürünleri

 • endüstriyel hizmetler

 • soyut ürünler muhasebe, temizlik, hukuk işleribirey pazarlaması

 • birey pazarlaması

 • belirli bir bireye karşı tutum ya da davranışları değiştirmek, oluşturmak yaratmak için söz konusu olan faaliyetlerdir.

 • Yer pazarlaması

 • belirli bir yere karşı tutum ve davranışları değiştirme, yaratma ve oluşturma faaliyetleridir.

Fikirler de pazarlanabilir.

 • Fikirler de pazarlanabilir.

 • sosyal pazarlama

 • pazarlama kavram ve araçlarının toplumun iyiliği için bireylerin davranışlarını etkilemek için kullanılmasıdır.Ürün ve hizmet kararları

 • Ürün ve hizmet kararları

 • Mal ve hizmetler için üç satın alma seviyesi vardır.

 • Bireysel kararlar,

 • ürün hattı kararları,

 • pazarlama karması kararları.Bireysel mal ve hizmet kararları

 • Bireysel mal ve hizmet kararları

 • Ürün yararları kalite, özellik, stil ve dizayn gibi ürün özellikleri ile sunulur ve iletilir

 • Ürün kalitesi pazarlamacıların en önemli konumlandırma araçlarından biridir. En geniş anlamıyla, kalite hatalardan özgür demektir.Ama çoğu işletme kaliteyi müşteri memnuniyeti açısından tanımlamaktadırlar.

 • Ama çoğu işletme kaliteyi müşteri memnuniyeti açısından tanımlamaktadırlar.

 • Toplam kalite yönetimi örgüt çalışanlarının mal ve hizmetler ile süreçlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek için kullanıldığı bir yaklaşımdır.

 • Bu yaklaşım herşeyin çözümü olmalıymış gibi kullanılması çeşitli kritiklere sebep olmaktadır • Ürün kalitesinin iki boyutu vardır.

 • Seviye ve uygunluk

 • Kalite seviyesi kalite performansı ya da ürünün fonksiyonlarını, işlevlerini yerine getirme becerisidir.

 • Kalite uygunluğu ise kalitenin sürekliliği, hatalardan özgür olma durumu ve hedef performans seviyesini sunma sürekliliğidir.Ürün farklı özelliklerle sunulabilir.

 • Ürün farklı özelliklerle sunulabilir.

 • Özellikler işletmenin ürünlerini rakip firmaların ürünlerinden farklılaştırmak için rekabetçi bir araç olarak kullanılmaktadır.

 • İşletmenin periyodik olarak ürünü kullanan alıcılara anket yaparak şu soruları sormalıdırlar:

 • ürünü ne kadar sevdiniz?,

 • ürünün kendine has hangi özelliklerini en çok sevdiniz?,

 • ürünü geliştirmek için hangi özellikleri eklemeliyiz?İşletme bu doğrultuda özelliklerin müşteriye değeri ile maliyetini değerlendirebilir.

 • İşletme bu doğrultuda özelliklerin müşteriye değeri ile maliyetini değerlendirebilir.

 • Değer katmanın bir yolu ayırıcı ürün stili ve dizaynıdır.

 • Stil ürünün çehresidir.

 • Dizayn ise ürünün kalbine gider.

 • Değer eklemenin bir yolu ayırt edici ürün stil ve dizaynıdır.

 • iyi dizayn görünüşünün yanısıra ürünün kullanışlılığına katkı sağlar.

 • İyi stil ve dizayn dikkat çekebilir, ürün performansını geliştirebilir, üretim maliyetlerini azaltabilir, ürüne güçlü bir rekabetçi avantaj kazandırabilir

Marka mal ya da hizmetin satıcısını ya da yapanı tanımlayan isim, işaret, sembol, dizayn ya da bunların bileşimidir.

 • Marka mal ya da hizmetin satıcısını ya da yapanı tanımlayan isim, işaret, sembol, dizayn ya da bunların bileşimidir.

 • Tüketiciler markaları ürünlerin önemli parçaları olarak görürler.

 • Markalama alıcılara kendilerine yardımcı olarak ürünleri tanımlamalarına ve ürün kalitesi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.

 • Markalama satıcılara da yardımcı olur. Marka ismi bir ürünün özel kalite özelliklerinin tamamının ifade edilebileceği bir temel haline gelir.

 • Marka ismi aksi durumda rakipler tarafından taklit edilebilecek ayırt edici ürün özellikleri için yasal koruma sağlayabilir.Paketleme ürünün içine konulan kabını ya da ambalajını dizayn etme ve üretmeyi gerektirir.

 • Paketleme ürünün içine konulan kabını ya da ambalajını dizayn etme ve üretmeyi gerektirir.

 • Paket ürünün asıl kabını ve ürün kullanılırken çıkarılıp atılacak ikincil paketini içerir.

 • Etiketleme de paketlemenin bir parçasıdır.

 • Bazı etkenler paketlemeyi önemli bir pazarlama aracı haline getirmektedir.Perakendeci raflarındaki kalabalık, paketlerin dikkati çekmek, ürünü tanımlamak ve satışı yapmak gibi satış görevlerini yerine getirmek durumunda olduğu anlamına gelmektedir.

 • Perakendeci raflarındaki kalabalık, paketlerin dikkati çekmek, ürünü tanımlamak ve satışı yapmak gibi satış görevlerini yerine getirmek durumunda olduğu anlamına gelmektedir.

 • Kötü dizayn edilmiş paketler müşteriler için sorun yaratarak işletmenin satışlarını kaybettiği anlamına gelir.

 • Paketleme kavramı paketin ürün için yapılması anlamına gelir.

 • Daha sonra paketin özel elemanları için kararlar (büyüklük, şekil, renk, yazı, marka mark ve malzeme) alınmalıdır.Ürün güvenliği önemli bir paketleme endişesi haine gelmiştir.

 • Ürün güvenliği önemli bir paketleme endişesi haine gelmiştir.

 • Bazı işletmeler paketlemeye azaltıp çevresel olarak duyarlı malzemeler kullanmaya başlamışlardır.

 • Etiketler basit biçimlerden karmaşık grafiklere kadar farklı olabilir.

 • Etiketler ürün ya da markayı tanımlar.

 • Ürünü tanımlar ve bir çok özelliği ortaya koyabilir.

 • Etiketleme hususunda bir çok yasa söz konusudur.

Müşteri hizmetleri ürün stratejisinin diğer bir elemanınıdır.

 • Müşteri hizmetleri ürün stratejisinin diğer bir elemanınıdır.

 • varolan hizmetlerin değerini değerlendirmek ve yeni hizmetler için yeni fikirler elde etmek için müşterilere düzenli olarak anket yapılmalıdır.

 • İşletme bu hizmetleri sunmanın maliyetini değerlendirmek durumundadır.

 • İşletmeler telefon, e-posta,faks, internet, veri teknolojilerini bu destek hizmetlerini sağlamak için kullanmaktadırlar.Ürün hattı kararları

 • Ürün hattı kararları

 • Ürün hattı benzer bir şekilde görevlerini yaptıkları, aynı tüketici grubuna satıldıkları, aynı tip mağazalardan pazarlandıkları ya da aynı fiyat aralığında oldukları için birbirlerine yakından ilişkili olan ürün grubudur.

 • Önemli ürün hattı kararları ürün hattı uzunluğu konusunda bilgi gerektirir.

 • Ürün hattı uzunluğu ürün hattındaki ürünlerin sayısıdır.

 • Eğer yönetici ürün ekleyerek karını arttırabiliyorsa ürün hattı çok kısadır. Eğer ürün çıkartarak karını arttırabiliyorsa hat çok uzundur.

 • Ürün hattı uzunluğu örgütün hedef ve kaynaklarından etkilenir.Bir işletme ürün hattını; hat doldurulması ya da hat gerilmesi ile uzatabilir

 • Bir işletme ürün hattını; hat doldurulması ya da hat gerilmesi ile uzatabilir

 • Hat gerilmesi işletme ürün hattını varolan genişliğin ötesine taşındığında söz konusu olur.

 • Yukarı doğru gerilme: işletme ürünlerine prestij kazandırmak ya da hızlı büyüme marjlarından yararlanmak için bu yöntemi tercih ederler. Toyota Lexus + Nissan Infinity+Honda Acun

 • aşağı doğru gerilme: işletme bir Pazar boşluğunu doldurmak ya da rakibe cevap vermek için bu yöntemi tercih edebilir. Mercedes C sınıfı (30000$).

Ürün hattı doldurmasında ise varolan hat üzerine yeni ürünler eklenmesi söz konusudur. (suya dayanıklı walkman)

 • Ürün hattı doldurmasında ise varolan hat üzerine yeni ürünler eklenmesi söz konusudur. (suya dayanıklı walkman)

 • Temel amaçlar: ekstra karlara ulaşmak, bayileri memnun etmek, fazla kapasiteyi kullanmak, rakiplere karşı boşlukları doldurmak, lider işletme olmak

 • Kanibalizasyon ya da müşterinin kafasının karışmasına sebep olmamalıdır. Yeni ürünlerin varolanlardan fark edilir biçimde farklı olması gerekir.Ürün karması kararları.

 • Ürün karması kararları.

 • Ürün karması bir satıcının satışa sunduğu tüm ürünler ile tüm ürün hatlarından oluşur.

 • Avon’un beş ürün hattı vardır.

 • Bir işletmenin ürün karmasında dört önemli boyut söz konusudur.

 • Genişlik, uzunluk, derinlik ve tutarlılık.

 • Ürün karması genişliği işletmenin farklı ürün hatlarının sayısıdır.

 • Ürün karması uzunluğu işletmenin ürün hatlarında taşıdığı ürünlerin toplamıdır.

Ürün karması derinliği hatlardaki ürünlerin farklı uyarlamalarının sayısıdır. Colgate diş macununun 11 çeşidi var.

 • Ürün karması derinliği hatlardaki ürünlerin farklı uyarlamalarının sayısıdır. Colgate diş macununun 11 çeşidi var.

 • Ürün karması tutarlılığı çeşitli ürün hatlarının son kullanımda, üretim gereklerinde, dağıtım kanallarında ve diğer açılardan nasıl birbirleriyle yakında ilişkili olduğudur.

 • Alıcılar için farklı işlevleri yerine getirdikleri ölçüde ürün hatları birbirleriyle daha az tutarlıdır.İşletme işini dört şekilde büyütebilir.

 • İşletme işini dört şekilde büyütebilir.

 • Yeni ürün hatları ekleyebilir, ürün karmasını genişletebilir.

 • Varolan ürün hatlarını uzatabilir.

 • Ürün karmasını genişleterek her bir ürünün farklı uyarlamalarını ekleyebilir.

 • Ya da ürün hattı tutarlılığını artırabilir ya da azaltabilir.

 • Bu bir tek dalda ya da birden fazla dalda ün elde etmek istemesiyle ilişkilidir.Markalama stratejisi

 • güçlü markalar oluşturmak

 • Kimi analizciler markayı işletmenin daimi olan en büyük varlığı olarak ifade ederler.

 • Yani markalar çok dikkatli yönetilecek ve geliştirilecek kadar güçlü varlıklardır.

 • Güçlü bir marka güçlü ve karlı müşteri ilişkileri için temel oluşturur.

 • Markalar tüketicilerin ürün ve performansı hakkındaki algılamalarını ve hislerini gösterir.Marka değeri

 • Mal ya da hizmetin tüketiciye anlam ifade ettiği her şeydir.

 • Markalar tüketicilerin zihinlerinde varolurlar. Marka değeri marka isminin tüketicinin bir mal ya da hizmete tepkisi olarak bilinen olumlu farklılaştırıcı etkidir.

 • Marka değerinin bir ölçümü tüketicilerin marka için ne derece fazla ödemeyi göze aldıklarıdır.

 • Marka değeri güçlü olan bir marka değerli bir varlıktır.

 • Marka değerlemesi markanın toplam finansal değerinin hesap edilmesi sürecidir.Değerin ölçülmesi zordur. Güçlü bir marka yüksek seviyede bir marka farkındalığı ve sadakati seviyesi oluşturur.

 • Değerin ölçülmesi zordur. Güçlü bir marka yüksek seviyede bir marka farkındalığı ve sadakati seviyesi oluşturur.

 • Bu da üreticilerin perakendeciler nazarında daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlar.

 • Marka değerinin altındaki asıl varlık müşteri değeridir.

 • Müşteri değeri markanın yarattığı müşteri ilişkileri değeridir.

 • Güçlü bir marka sadık müşteri kümesi yaratır.Güçlü marklara yaratma

 • Güçlü marklara yaratma

 • marka konumlandırma, marka adı seçme, marka sponsorluğu ve marka geliştirme kararlarını gerektiren önemli marka stratejilerini göstermektedir.

 • Pazarlama yöneticileri markalarını hedef tüketici zihinlerinde açık bir şekilde konumlandırmaya ihtiyaç duyarlar.

Markalar üç boyuta konumlandırılabilir.

 • En düşük seviye ürün özelliklerine göre markanın konumlandırılmasıdır.

 • Ancak rakipler özellikleri kolaylıkla taklit edebilirler.

 • Ayrıca tüketiciler özelliklerden ziyade bu özelliklerin onlar için ne yaptıkları ile ilgilidirler.

 • Markalar isimleri ile arzu edilen yararla birleştirilerek konumlandırılabilir.

 • En güçlü markalar güçlü inançlar ve değerlerle konumlandırılabilir. • Marka konumlandırılırken pazarlamacının marka için bir vizyon ve misyon belirlemesi gerekir.

 • Marka, işletmenin sürekli olarak alıcıya belli özelikler, yararlar, hizmetler ve deneyimler kümesi sunma sözüdür.

 • İyi bir marka ismi ürün başarısında önemlidir.Bir marka için Arzu edilen kalite özellikleri

 • Ürün yararı ve kalitesi ile ilgili bir şey önermelidir.

 • Kolay hatırlanabilir, tanınabilir ve telafuz edilebilir olmalıdır.

 • Ayırt edilebilir olmalıdır.

 • Erişilebilir olmalıdır.

 • İlave edilebilir olmalıdır.

 • Yabancı dillere kolaylıkla çevrilebilir olmalıdır.

 • Yasal korumaya tabi tutulabilir ve kaydedilebilir olmalıdır.Üreticinin dört sponsorluk tercihi vardır:

 • Üretici ya da ulusal marka altında piyasaya sürülmek

 • Perakendeci ve toptancıların yeni bir özel marka ismi vermesi (mağaza ya da dağıtıcı markası)

 • Markanın lisanslanması

 • İki işletme güçlerini birleştirerek birleşik marka oluşturmaÜretici markalar uzun süredir perakende sektöründe baskındır

 • Üretici markalar uzun süredir perakende sektöründe baskındır

 • fakat artan sayıda perakendeci ve toptancı kendi özel markalarını yaratmaktadırlar.

 • Özel markaların oluşturulması oldukça zor ve stoklanması ile gelişmesine yardımcı olunması maliyetlidir.

 • Ancak perakendeciler için yüksek kar marjları yaratmaktadır.

 • Üretici markalar ile özel markalar arasındaki savaş, perakendecilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır.Perakendecilerin çoğunluğu üreticilerden, üreticilerin ürünlerini mağazalarına sokup raflara yerleştirmeden önce raf parası talep etmektedirler.

 • Perakendecilerin çoğunluğu üreticilerden, üreticilerin ürünlerini mağazalarına sokup raflara yerleştirmeden önce raf parası talep etmektedirler.

 • Kendilerini özel markalardan korumak için önemli marka pazarlamacıları yeni markalar, yeni özellikler ve sürekli kalite geliştirmesi oluşturmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadırlar.

 • Yüksek farkındalık yaratmak için reklam programlarının oluşturmaları ve büyük dağıtımcılarla ortak olarak için çeşitli yollar bulmaları gerekmektedir.Perakendecilerin çoğunluğu üreticilerden, üreticilerin ürünlerini mağazalarına sokup raflara yerleştirmeden önce raf parası talep etmektedirler.

 • Perakendecilerin çoğunluğu üreticilerden, üreticilerin ürünlerini mağazalarına sokup raflara yerleştirmeden önce raf parası talep etmektedirler.

 • Kendilerini özel markalardan korumak için önemli marka pazarlamacıları yeni markalar, yeni özellikler ve sürekli kalite geliştirmesi oluşturmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadırlar.

 • Yüksek farkındalık yaratmak için reklam programlarının oluşturmaları ve büyük dağıtımcılarla ortak olarak için çeşitli yollar bulmaları gerekmektedir.İsim karakterlere lisans verilmesi artmıştır.

 • İsim karakterlere lisans verilmesi artmıştır.

 • Susam Sokağı

 • Disney

 • Winnie ve Pooh

 • Muppet Şov

 • Harry Potter

 • Şimşek McquennMarka birleştirmesi

 • Marka birleştirmesi iki farklı firmanın oluşturulmuş iki markası aynı ürün için kullanıldığında söz konusu olur.

 • Bu durumların çoğunda bir işletme kendi markası ile birlikte kullanmak için diğer bir firmanın iyi tanınan markasına izin verir.

 • çeşitli avantajları vardır.

 • birleşmiş marka daha geniş bir cazibesi ve büyük marka değeri yaratır.

 • işletmenin varolan marka kategorilerini genişletmesini sağlar.

 • Ancak bazı sınırlılıklar vardır. Bunlar temelde yasal kontrat ve lisanslardır.

 • ortaklar reklam, satış tutundurma ve diğer pazarlama çabalarını dikkatle koordine etmelidirler.

 • Her ortak bir diğerine markanın sorumluluğunu iyi bir şekilde aldığına dair güvenmelidir.Her işletme marka geliştirirken işletmenin dört seçimi vardır.

 • hat uzaması

 • marka uzaması

 • çoklu marka

 • yeni markaHat uzaması aynı marka ismi altında ürün kategorisine yeni ürünler eklenmesi durumudur.

 • Hat uzaması aynı marka ismi altında ürün kategorisine yeni ürünler eklenmesi durumudur.

 • yeni biçimler, renkler, içerikler, paket biçimleri, yeni lezzetler.

 • İşletmelerin bu yöntemi benimsemesinin sebebi yeni ürünleri oluşturmak için az maliyetli ve az riskli olmasıdır.

 • Ya da tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması, artı kapasitenin kullanılması veya sadece satıcılardan daha çok raf yeri talep etmek için söz konusu olabilir.Hat uzaması bazı risklere de sahiptirler.

 • Hat uzaması bazı risklere de sahiptirler.

 • Çok uzatılmış bir marka ismi kendine has anlamını kaybedebilir.

 • Ya da çok uzatılmış hat uzaması tüketicilerin aklının karışmasına ya da hayal kırıklığına uğramasına sebep olabilir.

 • Bir ürünün satışı hattaki diğerlerinin satılmaması anlamına gelir.

 • COCA COLAMarka uzaması başarılı marka isimlerinin yeni kategoride yeni ya da değiştirilmiş ürünler için kullanılmasını gerektirir.

 • Marka uzaması başarılı marka isimlerinin yeni kategoride yeni ya da değiştirilmiş ürünler için kullanılmasını gerektirir.

 • Marka uzaması anlık tanınma ve hızlı kabul getirir.

 • Ancak, bu durum ana markanın imajını karıştırabilir.

 • başarısız olursa aynı marka ismini taşıyan diğer ürünlere olan tutumlara zarar verebilirÇoklu markalama

 • farklı satın alma güdüleri için farklı cazibe ve özellik oluşturma yolları ortaya koyar.

 • Çoklu markalamanın karşısındaki en büyük engel her bir markanın küçük bir Pazar payına sahip olması ve hiç birinin çok karı olmamasıdır.

 • İşletme az sayıda karlılık seviyesi yüksek firmaya kaynaklarını yönlendireceğine bir çok markaya yönlendirmektedir.Yeni marka

 • varolan markanın gücünün azaldığına inanıldığında yeni bir markaya ihtiyaç duyulmasıdır.

 • Ya da varolan hiç bir marka ismi yeni ürün kategorisi için uygun olmadığında yeni bir marka oluşturulabilir.

 • Çok marka sunmak işletmenin kaynaklarını çok dağıtmasına sebep olur.

Markaların yönetilmesi.

 • İşletmelerin markalarını dikkatli yönetmeleri gerekir.

 • Müşteriler bir markayı bir çok farklı temas, bağlantı noktaları ile bilir.

 • Bunlar, reklam, kişisel deneyim, kulaktan kulağa iletişim, örgüt elemanları ile kişisel etkileşim, telefon etkileşimleri, işletmenin internet adresi ve diğerleridir.

 • Bu deneyimlerin her birinin marka algılamaları ve hissedilenler konusunda olumlu ya da olumsuz etkileri mevcuttur.

 • Marka konumlandırması markayı herkes yaşamadığı müddetçe başarılı olmaz.

 • İşletmeler çalışanlara marka sözlerini anlamaları, arzu etmeleri ve marka sözünü sunmaları doğrultusunda iç marka geliştirilmesi üzerine çalışmalıdırlar.

 • Marka yöneticilerinin markalarını oluşturmak ve çoğaltmak için gerekli tüm herşeyi yapmak için gerekli güçleri yoktur.

 • Bazı işletmeler markalarını yönetmek için marka varlığı yönetimi takımları kurarlar • İşletmeler marka imajlarını, kalitelerini ve birliklerini korumak ve yönetmek ile çok sabırsız marka yöneticilerinin markaya zarar veren kısa dönemli eylemlerini engellemek için marka değeri yöneticileri atanmaktadırlar.

 • İşletmelerin markaların güçlü ve zayıf yönlerini periyodik olarak denetlemelerine ihtiyaç vardır.

 • Marka denetlemesi değişen tüketici tercihleri ve yeni rakipler yüzünden yeniden konumlandırılması gereken markalar belirleyebilir.

 • Bazı durumlar mal, hizmet ya da örgütün tamamen yeniden markalanması gereğini ortaya koyabilir.Hizmet pazarlaması hizmet endüstrileri devlet, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve hizmet sunan örgütlerdir.

 • Hizmet pazarlaması hizmet endüstrileri devlet, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve hizmet sunan örgütlerdir.

 • Hizmetlerin doğaları ve özellikleri. Bir örgüt hizmetler için bir pazarlama program oluştururken dört özelliği gözönüne almalıdır.

 • Soyutluk,

 • ayrılmazlık,

 • değişkenlik,

 • dayanıksızlık

Hizmetlerin soyutluğu, hizmetlerin satın alınmadan önce görülmez, hissedilmez, duyulmaz, tadı alınamaz ve kokusu alınamaz olduğu anlamına gelir.

 • Hizmetlerin soyutluğu, hizmetlerin satın alınmadan önce görülmez, hissedilmez, duyulmaz, tadı alınamaz ve kokusu alınamaz olduğu anlamına gelir.

 • Belirsizliği azaltmak için alıcılar hizmet kalitesi ile ilgili işaretler ararlar.

 • Gördükleri Yer, insan, fiyat, iletişim ve araçlardan sonuçlar çıkarmaya çalışırlar. • Hizmetlerin ayrılmazlığı.

 • Hizmetler sağlayıcılardan ayrılamazlar.

 • Sağlayıcılar makine de olsa insan da.

 • Hizmet üretildiği zaman mevcut olduğu için hizmet sağlayıcı müşteri etkileşimi hizmet pazarlamacısının kendine has bir özelliğidir.Hizmet değişkenliği. Hizmetlerin kalitesi kimin hizmeti sağladığının yanısıra ne zaman nerede nasıl sağlandığına da bağlıdır.

 • Hizmet değişkenliği. Hizmetlerin kalitesi kimin hizmeti sağladığının yanısıra ne zaman nerede nasıl sağlandığına da bağlıdır.

 • Hizmetlerin dayanıksızlığı ise hizmetlerin daha sonraki satışlar ya da kullanımlar için stoklanamama durumudur.Hizmet firmaları için pazarlama stratejileri.

 • Hizmet firmaları için pazarlama stratejileri.

 • Hizmet işletmelerinde müşteri ve ön büro hizmet çalışanları hizmeti yaratmak için etkileşim halindedirler.

 • Bu durumda hizmet sağlayanlar müşteri ile hizmet sürecinde en yüksek değeri yaratmak için etkili bir şekilde etkileşim halinde olmalıdırHizmet kar zinciri

 • hizmet firması karlarını müşteri ve çalışan memnuniyeti ile bağlamaktadır. Bu zincir beş bağlantıdan oluşmaktadır.

 • Bunlar; İç hizmet kalitesi, memnun ve üretken hizmet çalışanı, daha büyük hizmet değeri, memnun ve sadık müşteri, sağlıklı hizmet karları ve gelişmehizmet pazarlamasının iç pazarlama ve etkileşimsel pazarlamaya da ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

 • hizmet pazarlamasının iç pazarlama ve etkileşimsel pazarlamaya da ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

 • İç pazarlama , hizmet firmalarının müşteri ile temas halinde olan çalışanların etkili bir şekilde eğitmesi ve motive etmesi ve hizmet çalışanlarının takım halinde müşteri memnuniyeti sağlamaları için desteklenmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

 • İç pazarlama dış pazarlamanın öncesinde oluşur.

 • Etkileşimsel pazarlama hizmet kalitesinin hizmet etkileşimi sırasındaki alıcı satıcı etkileşiminin kalitesine bağlı olmasıdır.

Fiyat rekabetine çözün farklılaştırılmış imaj ve öneri geliştirmektir. Önerinin, teklifin işletmeyi rakiplerinin tekliflerinden farklı noktaya taşıyacak yenilikçi özellikleri olması gerekir.

    • Fiyat rekabetine çözün farklılaştırılmış imaj ve öneri geliştirmektir. Önerinin, teklifin işletmeyi rakiplerinin tekliflerinden farklı noktaya taşıyacak yenilikçi özellikleri olması gerekir.
    • Hizmet işletmeleri hizmet sunumlarını daha becerikli ve güvenilir satış elemanlarına sahip olarak, hizmetin sunulduğu daha iyi bir fiziksel çevre geliştirerek ya da daha iyi bir bir hizmet sunum süreci dizayn ederek sağlayabilirler.
    • Hizmet işletmeleri sembol ve markalarla imajlarını farklılaştırabilirler.
    • Bir hizmet işletmesinin kendini farklılaştırabilmek için en iyi yolu sürekli olarak rakiplerinden daha yüksek kalitede hizmet sunmasıdır.


Hizmet işletmeleri hizmet üretkenliklerini arttırmak için yoğun bir baskı altındadırlar.

   • Bunu varolan çalışanlarını daha iyi eğiterek, daha çok çalışan ya da daha becerikli olan yeni elemanlar kiralayarak yaparlar.
   • Üretkenliği hizmet kalitesini azaltacak noktaya kadar arttırmaya çalışmamak lazımdır.


Devlet işletmelerin rekabeti azaltıcı biçimde yeni ürünleri satın alma yolu ile portföylerine katmalarına engel olur.

  • Devlet işletmelerin rekabeti azaltıcı biçimde yeni ürünleri satın alma yolu ile portföylerine katmalarına engel olur.
  • İşletmeler bir ürünü ürün yelpazelerinden çıkarırken müşterilerine, tedarikçilerine ve satıcılarına olan yasal zorunluluklarını gözönüne almak zorundadırlar.
  • Üreticiler ürün güvenliği ve kalitesi ile ilgili yasaları gözönüne almak zorundadırlar.


Uluslar arası mal ve hizmet pazarlaması

  • Uluslararası pazarlamacılar bazı özel mücadelerle karşı karşıyadırlar.
  • Bir taraftan işletmeler tekliflerini standartlaştırmak isterler. Bu işletmenin dünya çapında tutarlı bir imaj geliştirmesine yardım eder, üretim maliyetlerini azaltır ve ürün dizayn, reklam ve araştırma geliştirme çabalarının tekrar yapılmasını engeller.
  • Diğer yandan, dünyanın çeşitli yerlerindeki tüketiciler birbirlerinden kültür, tutum, ve satın alma davranışları bakımından farklıdırlar. Pazarlar da ekonomik koşulları, rekabet durumları, yasal gerekleri ve fiziksel çevreleri bakımından farklıdırlar. İşletmelerin ürün tekliflerini adapte ederek bu farklılıklara cevap vermeleri gerekir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə