Uşak belediyesi Hİzmet binasi mimari proje yarişmasi soru ve cevaplariYüklə 102,83 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü102,83 Kb.
#76209


UŞAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

 1. Yarışma alanı ile ilgili verdiğiniz eklerde autocad dosyası içerisinde yer alan çizimlerden birinde kentsel dönüşüm için bir avan proje hazırlandığı görülüyor. Yarışma alanı dışında kalan kısımda bulunan bu proje kararlarının uygulanacağı öngörüsü mevcut mudur? Yoksa biz halihazırda boş bulunan alana göre mi tasarım ilerleteceğiz?

C: Kentsel Dönüşüm projesi uygulanmaya başlanmıştır. Yarışmada, dönüşüm projesi kararları dikkate alınmalıdır.

 1. Bodrum kat olarak kaç kata (hangi kota kadar) izin veriliyor?

C: Yarışmacıya bırakılmıştır.

 1. Ek-3 adlı çizimde varolan dönüşüm planına göre arazinin güneyinde, yuvarlak su kitlesi etrafındaki sert zemin, ve güneydoğusundaki yaya yolu, sert zemin ve peyzaj tasarımları üzerinde, kendi önereceğimiz projeyle ilişkili olarak değişiklikler önerebilir miyiz?

C: Yarışmacıya bırakılmıştır.

 1. EK 2 çiziminde proje arsasında görülen "H max 20 m "saçak kotunu mu belirtmektedir ? Proje alanının kuzey sınırını oluşturan ve EK-3 çiziminde 6700 m2 olarak işaretlenmiş alanda ne tür bir bina öngörülmektedir ?

C: H max serbesttir. Otel yapısı öngörülmektedir.

 1. Çizimlerde gönderilen kentsel dönüşümle alakalı bizde alternatif bir üst plan önerisi getirebilir miyiz? Nehir ve çevresi ile ilgili alternatif planlamalar yapılabilir mi?

C: Yarışmacıların öncelikle yarışma alanı sınırlarını dikkate almaları istenmektedir.

 1. Yarışma proje alanının yan parselinde bulunan binaların kullanım amacı nedir?

C: Ticari kullanım.

 1. CAD formatında gönderilen yeni kentsel planlamada yeni açılmış olan caddeler mevcut akslarla örtüşmüyor. Yeni hazırlanan kentsel plandaki caddeler baz alınarak mı çalışma yapılması isteniyor? Proje alanının çevresinde bazı tanımlanmamış alanlar var. Buralar hakkında daha detaylı bilgi almamız mümkün müdür ? (Proje alanının güneydoğusunda su kıyısında kalan alan gibi) .Proje alanının yanında kalan bu alanı yeşil alan olarak bırakmak koşulu ile düzenlememiz mümkün müdür? Yapılaşılan alan ve/veya vaziyet planı içerisine proje alanı sınırlarında kalmak koşulu ile başka fonksiyonlar ilave edebilir miyiz? İhtiyaç programına Meclis salonu, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Atölyelerinin dahil edilmediğini belitmişsiniz. Bu birimler yarışmacı tarafından büyüklüğü ve yerine karar verilerek eklenecek midir? Maket için belirlenmiş yakın çevre sınırı nedir? Buna ait bir çerçeve belirlenmiş ya da belirlenecek midir yoksa yeterli görülen alan kadarının makete dahil edilmesi hususunda yarışmacılar serbest mi bırakılmıştır? Çok amaçlı salon için belirlenen fonksiyonlara sportif fonksiyonlar dahil midir yoksa sadece konferans tiyatro vb gibi kullanımlar düşünülerek mi tasarlanmalıdır?

C: Yarışmada, dönüşüm projesi kararları dikkate alınmalıdır. Proje alanının güneydoğusunda bir açık alan bulunmaktadır. Bu alanla ilgili yaklaşım yarışmacıya bırakılmıştır. İhtiyaç programı şartnamede belirtildiği şekildedir. Meclis salonu, İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Atölyelerinin eklenmesi gerekmemektedir. Maket sınırı Ek-1’de belirtildiği gibidir. Çok amaçlı salonun içeriği ihtiyaç programında belirtilmiştir.

 1. Yarışmaya aynı isim ile 1 den fazla proje ile katılmak mümkün müdür?

C: Hayır.

 1. Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’de verilen bilgiler birbiriyle çakıştırılamamaktadır. Özellikle Ek-2’de gösterilen ada-parsel sınırları diğer iki çizimdekilerle uyumlu değildir, binanın yapılması planlanan parsel bile daha büyüktür. Ayrıca Ek-2 ve Ek-3 kentsel dönüşüm alanı içindeki yapılması planlanan yapı ve düzenlemeler açısından da çelişmektedir. Yarışmacılar hangi bilgileri esas alacaktır? Hangi bilgi hangi çizimden alınacaktır? Yarışmacılara tutarlı tek bir belge verilecek midir? Belediye Hizmet Binası alanının doğusunda yer alan 2500 m2 lik açık alanda aşağıda belirtilen ihtiyacın dışındaki otoparklar bu alanda düşünülecektir’ ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? Alanın doğusunda kalan bu 2500 m2’lik alan tam olarak neresidir? Yarışma alanının kuzeydoğusunda bulunan 6700 m2’lik alanda gösterilen binanın işlevi ve yüksekliği nedir? Yarışmacının müdahale sınırı neresidir? Örneğin, yarışma alanının güneydoğusunda kalan dairesel düzenlemeye müdahale edilebilecek midir? Böyle bir kamu binasında, belediye kısmı için %30, sosyal birimler için %10 dolaşım yeterli midir? 7572 m2’lik parsel alanı ve 1.3 emsal katsayısı göz önünde tutulduğunda; otopark, sığınak, teknik hacim hariç 9843 m2’lik bir emsal alanı imkanı bulunmaktadır. Özellikle ihtiyaç programında sosyal birimler için verilenden daha fazla sayıda ve nitelikte mahal planlanması gerekebileceği düşünüldüğünde, ihtiyaç programının bu kadar sıkışık tutulmasının özel bir anlamı var mıdır? Benzer yarışmalar da göz önüne alınarak, dolaşım alanlarının oranının tekrar düşünülmesi mümkün müdür?

C: Yarışma parsel büyüklüğü ve sınırları için Ek-1 dikkate alınmalıdır. Ek-3’ün amacı kentsel dönüşüm projesini göstermektir. Otopark ihtiyacı şartnamede belirtilen sayılarda yarışma alanı içinde çözülecektir. Kullanım sırasında daha fazla otopark ihtiyacı oluşması durumunda Ek-3’de arazinin güneydoğu yönünde yer alan 2500m2’lik alandaki otopark kullanılabilecektir. Bu alan, sadece belediyeye tahsis edilmiş değildir. Tüm yakın çevresine hizmet edecektir. Kuzeydoğu’da bulunan arazide otel kullanımı öngörülmektedir, yüksekliği yanındaki bloklarla aynı (5 kat) olacaktır. Yarışmacı, güneydoğu’daki dairesel düzenlemeye müdahale edebilir. Dolaşım alanları şartnamede belirtildiği gibidir.

 1. 14.D maddesinde yazışma zarfı içinde olması istenen yarışmacılara ait adres bilgileri kısmında, yardımcıların ve diğer meslek disiplinlerinin de adresleri olması gerekiyor mu? Ekip başı olan yarışmacının veya yarışmacıların adresi yeterlimidir?

 • 14.D maddesinde kimlik zarfı ile ilgili bölümde diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgelerinin 14.D-a maddesinde belirtilen şekilde mi hazırlanacaktır ?

 • 14.D –c maddesin de yarışmacıya ilişkin oda üye belgesi diğer meslek disiplinleri içinde gerekli midir ?

 • Yarışma Şartnamesi almak için son gün nedir?

 • A.1 Giriş ve A.2. Başkanlık Makamı maddelerinde Başkanlık Makamı için Belediye Hizmet Binasında ayrı bir giriş konusu açıklanmamıştır. Başkanlık Makamı için ayrı bir giriş istenmekte midir yoksa A.1. GİRİŞ maddesinde belirtilen giriş bölümünde mi çözümlenmesi beklenmektedir?

 • A.2.4 Başkan Danışmanları sekreter odalarının beklemeyle ilişkili açıklamasında bekleme yeri hangi birime ait olan bekleme bölümü ile ilişkilendirilmesi istenmektedir.

 • A.11 Mali İşler Müdürlüğü Tahsilat servisinde 24 m2 alanda 10 adet bankoyu teyit eder misiniz ?

 • A.24 Teftiş Kurulu Müdürlüğü kişi sayısı 1 oda x 2 kişi şeklinde midir ?

 • B.1 Kreş 2 adet oda 20 çocuk 48 m2 alan olarak belirtilen oyun odasını 2adetx 24 m2 alan olarak mı düşünmeliyiz?

 • B.1 Kreş idare bölümünde 2 adet 3 kişi 24 m2 alan olarak belirtilen alanı 1+2 kişi 2 adet x 12 m2 alan şeklinde mi düşünmeliyiz. ?

 • B.3 Çok Amaçlı Salonun Salon bölümünde;

a. Oturma düzeninde kademelendirme istenmekte midir?

b.Projeksiyon odası istenmemekte midir?


c. Hazırlık odaları içinde duş+wc olmalı mıdır?

d. 2 adet olarak belirtilen ofislerin kullanım amacı nedir?e.Sahne için oluşturulacak yer, verilen salon 800 m2 alanın için mi olacaktır?

 • Belediye Hizmet Binası’nda yer alacak Müdürlüklerin toplam metrajına bakıldığında 3674 m2 olduğu görülmüştür. Şartname de belirtilen 3634 m2 den 40 m2 daha fazladır. Sığınak alanını ve toplam metrajı da etkilemektedir. Teyit eder misiniz.

C:

 • 14.D maddesinde kimlik zarfı ile ilgili bölümde diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgelerinin 14.D-a maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacaktır.

 • Yarışmacıya ilişkin oda üye belgesi diğer meslek disiplinleri için gerekli değildir.

 • Teslim tarihi ile aynıdır.

 • Başkanlık Makamı için ayrı bir giriş gerekli değildir.

 • Yarışmacıya bırakılmıştır.

 • Toplam 4 kişinin çalışacağı açık ofis aynı zamanda bankolu olacaktır.

 • İki ayrı oda şeklindedir.

 • Yarışmacıya bırakılmıştır.

 • a.Çok Amaçlı Salonda kademelenme istenmemektedir. b.Projeksiyon Odası olabilir. c.Hazırlık Odasında duş gerekli değildir. d.İşletme amaçlı kullanımlar. e.Sahne içinde olacaktır.

 • Belediye Hizmet Binası 3634 m2 dir.

 1. İmar durumu bilgilerinde H max ve Emsal bilgileri bulunmaktadır fakat TAKS ve Kat Adedi bilgileri bulunmamaktadır. Bu bilgiler nedir? Bodrum kat çekme mesafesi sınırları içinde kalarak mı projelendirilmelidir yoksa çekme mesafeleri de dahil olmak kaydıyla tüm arazi sınırı içerisinde bodrum kat yapılabilmekte midir? Yarışma şartnamesinin A.28.5 Otopark maddesinin daha açıklayıcı olmasını talep etmekteyiz. Tabloda verilen açık ve kapalı otopark adetleri Hizmet Binasının parsel sınırları içerisinde çözülüp kalan otopark adetleri parselin güneydoğusunda kalan komşu parsel sınırları içerisindeki 95 adet olarak gözüken açık otopark olarak düzenlenmiş alanda yerleştirilerek mi tamamlanacaktır?

C: H max serbesttir. Toplam m2 yarışma ihtiyaç programına göre belirtilmiştir. Çekme mesafesi sınırları tüm katlarda dikkate alınacaktır. Programdaki otopark ihtiyacı parsel sınırları içinde karşılanacaktır.


 1. Halihazır planda yarışma arazisinin güneydoğu yönünde bulunan ve 7 metrelik yola kadar uzanan rekreasyon alanına yarışma arazisi ile ilişkilendirilerek öneri getirilebilirmi ?

C: Bu alan sadece rekreasyon alanı değildir. Dönüşüm projesinde yer aldığı biçimiyle içinde açık otopark alanları ve ticari alanlar bulunmaktadır. Bu alanın yarışma arazisi ile ilişkilendirilmesi yarışmacının tercihidir.
 1. Kentsel dönüşüm alanı içinde; Ek2-Ek3 deki çizimlerde belirtilen kullanımlar istenilen Belediye Hizmet binası için kullanılması istenilen çevre verileri midir? Kentsel dönüşüm alanı içinde Ek2- Ek3 de belirtilen düzenlemenin taşıt yolu izleri kentsel dönüşüm alanı dışında kalan alanlarda da uygulanacak mıdır? Kentsel dönüşüm alanı içindeki yeni düzenlemenin gerçekleştirilmesi için öngörülen süre nedir? Eğer kentsel dönüşüm alanındaki düzenleme aşamalı olarak gerçekleştirilecekse bu aşamaların ve sürelerinin nelerdir ??

C: Kentsel Dönüşüm projesi uygulanmaya başlanmıştır. Yarışmada, dönüşüm projesi kararları dikkate alınmalıdır. Dönüşüm projesinin detayları ve aşamaları Uşak Belediyesi’nin web sayfasında açıklanmıştır.

 1. Çok Amaçlı Salon bölümünde, salon kişi sayısı ve istenen metrekareye göre fuaye alanının biraz küçük olabileceği kanaatindeyiz. Fuaye alanını biraz daha büyütmek mümkün müdür?

C: Toplam m2 içinde kalmak koşuluyla yarışmacıya bırakılmıştır.

 1. Vatandaşlar tarafından gün içerisinde belediyenin hangi birimleri daha çok kullanılmaktadır? Bu birimlerin konumlandırılmasının fiziksel erişim ve kullanım kolaylığı açısından Uşak Belediyesi Makamı'nca istenilen bir yer var mıdır?

C: Öncelikli birimler şartnamede belirtilmiştir.


 1. İhtiyaç programında yemekhane birimi yer almamaktadır. 80 kişilik kafeterya aynı zamanda yemekhane olarak mı kullanılacaktır ? Çok amaçlı salonda simültane-projeksiyon odası gibi birimlere ihtiyaç bulunmamakta mıdır ? Teftiş Kurulu Müdürlüğü fonksiyon yönünden hangi birimler ile yakın ilişki içerisinde olup, hangi birimlere yakın konumlandırılması gerekmektedir ? Otopark alanı konusunda İhtiyaç Programında bahsi geçen Bina alanının doğusundaki 2500 m2 lik bölüm (ek 3 çevre düzenlemesinde 95 araçlık otopark olarak tanımlanmış alan) Belediye genel kullanımına mı tahsis edilmiştir ? Ek 3 çevre düzenlemesin de; Bina alanının doğusundaki 95 araçlık otoparkın bitişiğinde yer alan boş parsel yeşil alan mıdır ? Ek 3 çevre düzenlenmesi üzerinde ihtiyaç görülmesi halinde değişiklik yapılabilir mi ? Teslimde maksimum pafta sınırlaması var mıdır ??

C: İhtiyaç Programında yemekhane bulunmamaktadır. Çalışanlar kafeteryayı ve yakın çevredeki mekanları kullanacaktır. Simultane Odası gerekmemektedir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü bağımsız bir bölümdür. Otopark ihtiyacı için bakınız Cevap 9. Bina alanının doğusundaki 95 araçlık otoparkın bitişiğinde yer alan parsel yeşil alandır. Bu alanla ilgili bir düzenleme beklenmemektedir. Ancak bu alanı dikkate almak isteyen yarışmacılar bu konuda serbesttir. Proje sunumu için ise şartnamenin 14.C maddesine bakınız.

 1. Belediye Hizmet Binası'nda bulunan Kent Konseyi işlevi için öngörülen programatik büyüklüğün adı geçen paydaşların toplantı ve sunum yapması için yeterli olmayabilir. Bu konuda bir değişiklik düşünülüyor mu? Eğer düşünülmüyorsa daha net bir tanım yapılması mümkün müdür? Proje için maket sınırını da kapsayacak biçimde kot bilgilerinin tamamını elde etmek mümkün müdür?

C: Kent Konseyi ihtiyaç programındaki gibi ele alınmalıdır. Değişiklik yapılmayacaktır. Ek-1’de hem maket sınırı hem de mevcut kot bilgileri yer almaktadır.


 1. Biz devlet memuru olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çalışan mimarlarız. Yarışmaya arkadaşlarımızla katılmak istiyoruz devlet memuru olarak katılmamız mümkün müdür ??

C: Şartnamede belirtilen şartlara uygun, mimarlar odasına kayıtlı her mimar katılabilir.

 1. Yarışma arazisine ait dwg dosyalarının içerisinde, Ek-3 dosyasında yer alan kentsel dönüşüm projesindeki binalar ve çevre ile ilgili bir müdahale istenmekte midir? müdahale edilebilir mi, kesinlikle bu tasarıma uymak gerekli midir, yoksa yarışmacıya mı bırakılmıştır?

C: Bakınız Cevap 1.

 1. Şartnamenin 14.B maddesinde bulunan açıklama raporlarını hazırlayacak olan mühendislerin 14.D maddesi a bendinde belirtildiği gibi "Yarışma Şartlarını aynen kabul ettiklerini belirterek, ad ve soyadlarını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, T.M.M.O.B. Oda sicil numaralarını, adres ve telefonlarını bildirir imzalı bir belge" hazırlamaları gerekmekte midir? Şartnamenin 14.B maddesinde bulunan açıklama raporlarını hazırlayacak olan mühendislerin 14.D maddesi b bendinde belirtildiği gibi oda üye belgesini (2013 yılı için) eklemesi gerekmekte midir? Şartnamenin A.27 maddesinde belirtildiği gibi ihtiyaç programında 94 m2'lik rezerv birimler bulunmaktadır. Bu birimler ileride ne olarak kullanılacaktır, hangi birimlerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir?

C: Bakınız Cevap 10. Rezerv Birimler Müdürlük olarak kullanılacaktır.


 1. Belediye Hizmet Binası alanının doğusunda yer alan 2500 m2 lik açık alanda aşağıda belirtilen ihtiyacın dışındaki otoparklar bu alanda düşünülecektir şeklinde açık olmayan bir ibare var. Buradan anlaşılan ;Personel için 30 adet kapalı ve 25 adet açık otoparklar proje alanı içinde mi çözülecek ? Sözü edilen 2500 m2 lik alan içinde kaç adet otopark (açık-kapalı) istenmektedir ? Çok amaçlı salon anfi şeklinde mi istenmektedir ? Toplam yapı alanı 7433 m2 + veya eksi yüzde on mudur? Emsali düşünecek olursak toprak üstünde kullanılabilecek maksimum yapı alanı m2'si nedir? Proje alanı yakın çevresinde ve bağlanan ana yollardaki tek-çift yön uygulaması nasıldır? Sadece tek yöne açık yol var mıdır? Proje alanına kent merkezinden erişim için hangi yollar daha yoğun kullanılmaktadır?

C: Otopark için, Bakınız Cevap 16. Çok Amaçlı Salon amfi düzeninde, eğimli değildir. Öneriler toplam yapı alanını +, - %10 oranını aşmayacaktır. Toplam m2 ihtiyaç programında verildiği gibidir. Proje alanının yakın çevresindeki yollar çift yönlüdür. Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili ulaşım kararları Uşak Belediyesi’nin web sayfasında açıklanmıştır.

 1. Arsanın doğusundaki “Mezbaha Sokağı”nı yeni düzenlemede ana cadde olarak mı kabul etmemiz gerekir? Yeni planlamada arsanın kuzeyinde görünen binanın işlevi nedir? Tasarlanacak Belediye Hizmet Binası projesinde yapılması öngörülen çevre düzenlemesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılabilinir mi? İhtiyaç programındaki “Genel tesisler” ifadesi ne anlama geliyor? Neyi ya da neleri kapsıyor? Projeye “İhtiyaç Programı”nda yer almayan çeşitli peyzaj elemanları ekleyip bina-arazi ilişkisi doğrultusunda meydan/mekân ilişkisi açısından ekstra öneriler getirebilir miyiz? Otoparkın yapılması istenen “arazinin doğusu” tam olarak neresidir? Başka bir alternatif olamaz mı? Şartnamenin “A.28.5.OTOPARK” bölümünde kurulan cümle anlaşılmıyor. Anlamını açar mısınız?

C: Caddenin ele alış biçimi yarışmacıya bırakılmıştır. Kuzey parsel otel amaçlı kullanılacaktır. Çevre düzenlemesi kararı yarışmacıya bırakılmıştır. Genel Tesislerin içeriği şartnamede açıktır. Peyzaj düzenlemesi yarışmacıya bırakılmıştır. Otoparkla ilgili olarak bakınız Cevap 9.


 1. 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin 3 boyut görsellerinin, maket fotoğraflarının ve kentsel tasarımda oluşturulan cadde ve sokakların siluetlerini verebilir misiniz? Tasarım alanına yakın kent çevresinde anıtsal yapı, tarihi doku ve tescilli bina var mıdır? Var ise bunların yerlerini gösterir haritalar verebilir misiniz? Uşak ulaşım master planını veya tasarım alanı yakın çevresi ulaşım master planını verebilir misiniz?

C: Gerekli bilgiler şartname eki olarak yarışmacıya verilmiştir. Kentsel dönüşüm projesinin detayları ve aşamaları Uşak Belediyesi’nin web sayfasında açıklanmıştır.


 1. Şartnamede belirtilen mühendislik raporlarını yazacak olan mühendislerin de oda kayıt belgesi ibraz etmesi zorunlu mudur? Yoksa sadece ekipte isimlerinin belirtilmesi yeterli midir?

C: 14.D maddesinde kimlik zarfı ile ilgili bölümde diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgelerinin 14.D-a maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacaktır. Oda ibraz belgesi gerekmemektedir.


 1. Uşak Belediyesi Hizmet Binası yarışmasında, mekanları ilişkilendirirken ve bina içine yerleştirirken, EK4 te yer alan organizasyon şemasını mı baz almalıyız yoksa birbiriyle ilişkili birimleri mi bir araya koymalıyız?

C: Yarışmacıya bırakılmıştır.


 1. Belediye Hizmet Binası'nın konumlanacağı yarışma alanını, KB-GD yönünde akan Çokkoz Deresi ile ilişkilendirerek, tasarımımıza dahil edebilir miyiz?

C: Yarışmacıya bırakılmıştır.


 1. Kentsel dönüşüm alanına müdahale edilebilir mi? Kentsel dönüşüm planındaki Belediye binası yapılacak alanın sol altındaki otopark belediye binasına hizmet edebilir mi? Araziye ait kotları gösteren bir pafta verilecek mi? Kentsel dönüşüm adı altında yapılan konut grubuyla belediye binasının aynı yapı adasında çözülmesi halkın yoğunluklu olarak belediye binasına gelmesi güvenlik açısından sıkıntı doğurabilir mi? Kentsel dönüşüm alanındaki apartman blokları kaç katlı? Kentsel dönüşüm alanıyla yapılması düşünülen hizmet binasının kentsel süreklilik bağlamında yeni yapılacak belediye hizmet binası ile sürekliliğinin sağlanması istenmektedir. Ancak şartname eklerinde verilen dokümanlarda sadece kentsel dönüşüm alanın planı yer almakta bu konuda hassasiyet gösteriliyorsa kentsel dönüşüm alanında düşünülen siluetin de yarışmacılara verilmesi gerekmez miydi? Alanda bulunan diğer kamu binaları ifadesi geçmekte şartnamede, alanda bulunan diğer kamu binaları nerelerde ve hangi hizmeti veriyorlar? Şartnamede “Uşak Belediyesinin iç işleyişine uygun olarak Belediye yapısından bağımsız meclis toplantılarının gerçekleştirildiği bir mekan bulunmaktadır dolayısıyla yeni yapılacak yapı bu mekanın kullanım kriterlerini değiştirmeyecektir. İhtiyaç programına meclis salonu dahil edilmemiştir. İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Atölyeleri ihtiyaç programı kapsamı dışında bırakılmıştır. “ denilmektedir. Meclis toplantılarının gerçekleştirileceği mekan yeni kurgulanacak hizmet binası içinde yapılması isteniyor mu istenmiyor mu?

C: Bakınız Cevap 7, 9, 13. Meclis Salonu istenmiyor.


 1. Şartname önsözünde yer alan, Dokuz Sele Deresinin ıslah edilip yeşil alanla desteklenmesi ve bu dönüşmekteki kentsel alana entegrasyonu ifadesi , EK-2’de yer alan dere ve yeşil dokunun , BHA’nın bulunduğu ada içinde yeni bir tasarımını mı ifade etmektedir veya bu haline yeni eklemeler olabilir mi? Şartnamede tanımlanan ve BHA alanını çevreleyen yollar aynı zamanda isimleri ile belirtilebilir mi? BHA alanının kuzeydoğusunda kalan ve paftalarda 6700 m2 olarak büyüklüğü yazan alanın proje alanıyla bir ilgisi var mıdır?

C: Dere ve yanındaki yeşil doku yarışma alanının sınırını teşkil etmektedir. Dolayısıyla, bu elemanların varlığı tasarımla doğrudan ilişkilidir. Arazi Mezbaha Sokak ve Tabakhane Caddesi ile sınırlanmıştır. Kuzey parsel otel amaçlı kullanılacaktır.

 1. Adliye, valilik, kamu binalarının v.b yapıların gelecek yıllarda gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşümde (tarafımıza gönderilen kentsel dönüşüm alanı dışındaki alanlar içinde kalan) konumlarının değişmesi düşünülüyor mu? Tarafımıza gönderilen kentsel dönüşümün ilk olarak yapılacağı alanı avan projesinde çevreleyen yollardan dağılan ara aks uçları afaki midir? Gelecek yıllardaki kentsel dönüşüm alanlarının gerçek aksları mıdır? Yarışma alanının yakın çevresine (kentsel dönüşüm alanında belirtilen) işlevi bozmayacak şekilde müdahale edilebilir mi? Kentsel Dönüşüm Alanına müdahale edilebilir mi? Tarafımıza gönderilen Ek-2 İmar Planında kentsel dönüşüm alanında belirtilen akslar dışında korunacak akslar hangileridir? Belediye Başkan odasının bağımsız giriş tabiri dahilinde ne bulunmaktadır? (Bina dışı ve kapalı otoparktan özel girişler mi?) Şartname B3'de belirtilen çok amaçlı salonun işlevlerine toplantı, sergi, düğün, konser, nikah girilmiş;kişi sayısı 1000 olarak belirtilmiştir. 1000 kişi oturma kapasitesi midir? Etkinlik kapasitesi midir?

C: Kentsel dönüşüm alanının bütününe müdahale beklenilmemektedir. Proje uygulama aşamasındadır. Yarışmacılardan beklenen tanımlanan arazi içinde Belediye Hizmet Binasının çözümüdür. Dönüşüm projesi dışında alanla ilgili herhangi bir müdahale kararı yoktur. Başkanlık makamı için sekreter ve toplantı odası ile ilişkili olmayan bağımsız giriş istenmektedir. Çok amaçlı Salon 1000 kişi oturma kapasitelidir.

 1. Yapının çevresiyle kurduğu ilişkide kentsel dönüşüm kapsamında düzenlenen plan mı esas alınmalıdır yoksa çevresi için yeni bir düzenleme önermek mümkün müdür? Maket halihazır plan mı yoksa kentsel dönüşüm planı mı esas alınarak yapılmalıdır?

C: Kentsel dönüşüm alanının bütününe müdahale beklenilmemektedir. Proje alanının etkileşim içinde olduğu bölgeler yarışmacıya bırakılmıştır. Maket yapımında kentsel dönüşüm planı esas alınmalıdır.


 1. Ek-2 de verilen yakın çevre imar planının yarışmacılar tarafından aynen kabul edilmesi mi yoksa yeniden ele alınarak yeni öneriler geliştirilmesi mi bekleniyor? Ek-1 de verilen planda, belediye hizmet alanı kuzey-doğusunda kalan içi hatch ile boyanmış yapılar ve çevre yol bağlantıları mevcut mudur?Ek-1 de yarışma binası arsasının güney-batısında kalan ve plana kültürel tesis alanı olarak işlenen parsellerde bina var mıdır? Eğer yoksa, makette farazi kütleler olarak mı işlenmesi beklenmektedir?

C: Kentsel dönüşüm proje alanı dışında kalan alanlar halihazır planlarda yer aldığı şekilde değerlendirilmelidir. Yollar ve yapılar bu planlardaki gibidir.


 1. Belediye Binasının yapılacağı alan dışındaki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili herhangi bir sorumluluğumuz var mı? Kentsel dönüşüm alanında, proje alanına yakın (etkileşim alanı içerisinde) kısımlarda çeşitli değişiklikler yapabilir miyiz? (binamızı kentsel dönüşüm alanı ile ilişkilendirmek adına)

C: Kentsel dönüşüm alanının bütününe müdahale beklenilmemektedir. Proje alanının etkileşim içinde olduğu bölgeler yarışmacıya bırakılmıştır.


 1. Yarışma şartnamesini inceledim. Fakat önemli bir eksik olarak Belediye Meclis Salonunun olmadığını gördüm. Önemli bir metrekare. Özellikle mi istemiyorsunuz ? Ayrıca 1000 kişilik konferans salonu tam olarak 1000 kişi olmalımı 800 kişinin civarı olabilir mi? İstemiş olduğunuz m2 yi 1000 kişi zorluyor.Değerlendirmelerinizi bekliyorum.

C: Meclis Salonu istenmemektedir. Çok Amaçlı Salon 1000 kişiliktir.

 1. Tasarım yaparken Kentsel dönüşüm yapılacak alanın tasarıma katkı sağlaması ve tasarımımızın alana uyum sağlaması açısından arsa sınırımız olan kısmının siluetleri verilecek mi ? Tasarımda alan sınırlarında belirli çekme mesafeleri mevcut mudur ? "Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak" şartının bir süresi var mıdır ? Açıklama raporunda diğer meslek sahiplerinin de oda onaylı belgeleri istenmekte midir ? Diğer meslek odalarına kayıtlı ancak belgesi olmayanlar danışman vasfını yerine getirebilir mi ? Makette malzeme sınırlaması var mıdır?

C: İstenenler şartnamede açıktır. Çekme mesafeleri Ek-1’de görülmektedir. Şartname almak için son gün 19.02.2013’dür. Diğer meslek grupları için bakınız Cevap 10. Makette malzeme sınırlaması yoktur.


 1. Yarışma şartnamesinde A.28 genel birimler olarak geçen birimlerin, mümkün olduğunca doğal havalandırma ve doğal ışıktan yararlandırılması isteği özellikle not olarak düşülmüş, bilindiği üzere bu başlık altındaki tüm birimler genellikle bodrum katlarda çözülmektedir, bu bölümlerin şartnamede özellikle doğal havalandırma ve ışıktan yararlandırılması isteği özel bir durumun isteği midir?

C: Bu birimlerin doğal havalandırma ve doğal ışıktan yararlanması beklenmektedir.


 1. Şartnamenin 12.sayfasında yer alan 14.D. Projelere Eklenecek Zarflar maddesinin Kimlik Zarfı ile ilgili olarak bu zarfta yer alacak olan –ODA ÜYE BELGESİ-kavramı ile anlatılmak istenen nedir? Oda üye kimlik kartı mı, büro tescil belgesi mi yoksa kayıtlı olduğumuz odadan alınacak olan yeni tarihli bir belge mi? Şartnamenin 14.sayfasında yer alan 18.İhtiyaç Programı maddesi başlığı altında bulunan –Belediye Meclis Salonu – ile ilgili açıklamaya dayanarak yeni tasarlanacak olan belediye hizmet binasında meclis salonu yer almayacak diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüm alanı olarak tanımlanan ve belediye hizmet alanının da içinde yer aldığı, yeni yapılacak olan belediye hizmet binası projesinde vaziyet planında yalnızca kentsel dönüşüm projesine uygun olacak nitelikte yapılan tasarımların yerine yeni belediye hizmet binasının konseptine uygun çevre düzenlemesi tasarlanması kabul görebilir mi? Söz konusu olan belediye hizmet binasının proje çizimleri ile birlikte teslim edilecek olan maket için maket alanı içinde yer alan izohips çizgilerini gösteren harita katılımcıya teslim edilecek mi? Sadece belediye hizmet alanı için verilen plan kotalar tasarım için yeterli mi? Şartnamenin önsözünde de bahsedildiği üzere Dokuz Sele Deresi ıslah çalışmaları tasarımı yapılmış olan Kentsel Dönüşüm Projesinde işlenmiş bulunmakla birlikte bu ıslah çalışmalarına yeni tasarlanacak projeyle birlikte yön vermek söz konusu mudur? Şartname eklerinde ek1,ek2 ve ek3 olarak verilen çizim dosyalarında tanımsız çizgilerle birlikte gösterilen yerleşim adaları ve yollar bulunmaktadır. Yarışma katılımcısına yeni çizim dosyaları teslim edilmesi mümkün müdür? Dokuz Sele Deresine ait olan bilgiler (debisi,derinliği vb.) katılımcıya verilecek mi?

C: 2013 tarihli belge. Meclis Salonu yer almayacaktır. Yarışma projesinin kararlarına uygun vaziyet planı çerçevesinde çevre düzenlemesi yapılabilir. Arazi kotları Ek-1 içinde yer almaktadır. Derenin sınırları ve yeri değiştirilmeyecektir. Ek-1 kentsel dönüşüm projesi ve halihazır planı göstermektedir. Bu çizim referans alınmalıdır. Ek-2 hali hazır ve kentsel dönüşüm projesinin çakıştırılmış halidir. Ek-3 kentsel dönüşüm projesini detaylı olarak içermektedir. Dokuz Sele Deresi’ne ait bilgiler jeolojik rapor içinde yer almaktadır.

 1. EK2 ve EK3 te gösterilen peyzaj alanları ile birlikte bir açık otopark ve yaya köprüleri de içeren bir havuz görülüyor. Yapılacak bu proje kentsel dönüşüm projesi çizimlerinde görülen yaya köprüleri ve havuzla ilişkilendirilecek midir? Ek-2 ve Ek-3 de verilen çizimlerle ilgili olarak yarışma alanının kuzeydoğusundaki 6700 m2'lik alan için iki farklı çizim bulunmaktadır. Ek-2 no lu çizimde herhangi bir yapı yokken, Ek-3'te alanda bir yapı gözükmektedir. Bu verilen çizimlerden hangisi doğru kabul edilmelidir? Kentsel dönüşün alanı dışındaki alanlar içinde bir dönüşüm planı var mıdır? Varsa bu projelerde açıklanabilir mi? Yapılması planlanıyorsa bu projelerin yapılma tarihleri belirli midir? Yoksa Ek-2 deki durumu gelecekteki durum olarak kabul edilebilir mi? Ek-1 ve Ek-2 çizim dosyalarının arsa sınırları arasında farklılık vardır. Hangisi doğru kabul edilmelidir? Yarışma alanının güneyinde bulunan Dokuz Sele Deresi kentsel dönüşüm alanı dışında ıslah mı edilecektir? Bununla ilgili bir öngörü var mıdır? Yarışma alanının güneybatı kısmındaki defterdarlık ve kültürel alan olarak gösterilen bölgedeki binalar mevcutta var mıdır ? Yoksa kentsel dönüşüm kapsamında mı yapılacaktır?

C: Yakın çevre ile ilgili ilişkiler yarışmacıya bırakılmıştır. Eklerle ilgili olarak bakınız Cevap 36. Dere ile ilgili bilgiler jeolojik raporda yer almaktadır. Defterdarlık ve diğer binalar kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecektir. Mevcutta yoktur.

 1. İhtiyaç programına ilişkin notlarda " Ülkemizde yürürlükte olan yapı ve çevre ile ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uyulacaktır." ifadesi kullanılmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinden mi faydalanacağız? İhtiyaç programında meclis salonu, itfaiye müdürlüğü ve fen işleri atölyeleri dahil edilmemiş, bizler bu fonksiyonları projeye dahil edebilir miyiz? Kavramsal plan şemasında, "...kentsel tasarım, ulaşım, planlama ve mimari tasarım kararlarını açıklayan ve Belediye binasının çevresel ilişkilerini ifade eden yazılı, grafik ve çizim düzeyinde anlatımları içeren şemalar istenmektedir." Kentsel tasarım alanı , ek1 ve ek2' deki 1/1000 ölçekli kentsel dönüşüm alanı sınırları dışında kalan alanları da kapsıyor mu? Kullanacağımız Toplam m2, 7572x1.30=9843,6 m2 ise, bu alana yarı açık ve rekreasyon alanları da dahil mi?

C: Programda İtfaiye ve Fen İşleri Atölyeleri yer almayacaktır. Fen İşleri müdürlüğü şartnamede verildiği gibi programlandırılacaktır. Toplam m2 şartnamenin, Genel Tablo ve İhtiyaç programı için notlar bölümlerinde özet olarak verilmiştir.


 1. Oturum alanında bir sınırlama (TAKS) var mıdır? 7433 m2 olarak ihtiyaç programında verilen alan, emsal alanların düşülmesi sonucu mu oluşmuştur ? (kat bahçesi, yangın güvenlik holü ve merdiveni, teknik alanlar, sığınak). Verilen ihtiyaç programında otopark ve sığınak 7433 m2 ye dâhil verilmiş. Emsale girmeyecek alanları belirtir misiniz? Kat bahçesi, açık teraslar, kolonlu geçişler emsale dâhil midir? Zemin katta, zemin kat plan sınırları içine girmeyen teras veya giriş saçağı olarak kullanılabilecek kolonlu geçişler taban alanına(oturuma) ve emsale dâhil midir? Kafeterya olarak belirtilen alan, belediye binasının yemekhanesi olarak mı kullanılacaktır? Bu şekilde kullanılacaksa halka açık olması da istenmekte midir? Yoksa ayrı ayrı kafeterya ve yemekhane mi tasarlanacaktır? İmar ve şehircilik alanı için sınır 448 m2’dir. Ancak bu alan için geniş bekleme alanının düzelmesi istenmektedir ancak büyüklük verilmemiştir. Bu alan sirkülasyon alanı için belirtilen %30 ‘un içinden mi düşürülecektir? Mescit için 32 m2’ ye dâhil abdest alma mekânı düşünülmeli midir? Yoksa mevcut wc-lavabolar kullanılabilir mi? İhtiyaç programına ilişkin notlarda hizmet binasına ait birimler için her katta uygun yerlere tuvalet, çay ocağı, hizmetli odası ve toplantı odası yerleri ayrılacaktır denilmektedir. Bu mekanlar %30 sirkülasyon alanı için verilen extra alana mı dahil edilecektir? Burada belirtilen toplantı odası, ihtiyaç programında birimlerde istenilen toplantı odalarının haricinde, her katta mı düzenlenecektir ?

C: Bakınız Cevap 9, 16 Gerekli m2’ler şartnamede verilmiştir. 1. Yarışmacılardan istenen tasarım sadece belediye binasının bulunduğu arsa içinde mi kalacaktır ? Kentsel dönüşüm alanının baştan kurgulanması istenmekte midir ? Kentsel dönüşüm alanı için hazırlanan proje değiştirilebilir mi? Tasarlanması beklenmekte midir ?

C: Belediye hizmet binası belirlenen arsa içerisinde gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşüm alanının bütününe müdahale beklenilmemektedir. Proje alanının etkileşim içinde olduğu bölgeler yarışmacıya bırakılmıştır. 1. Proje alanı için bir T.A.K.S değeri verilmemiştir. Bu değer nedir? Kentsel tasarımı yapılmış olan alana peyzaj düzeyinde müdahalede bulunulabilir mi? Özellikle belediye hizmet alanının bulunduğu 7 m'lik yaya yolu ile sınırlanan bölgede verilen kentsel tasarım projesine bakıldığında gelecekte bir çok bölgede kamulaştırma vs. yapılacağı görülmektedir. Özellikle yol hiyerarşisi değişecektir. Bu konuda daha geniş kapsamlı imar planlamasını gösteren çizimler verilebilir mi?

C: Bakınız Cevap 40. 1. Projelerde yükseklik sınırı var mıdır, mevcut emsal değerlerine sadık mı kalınacaktır?

C: Bakınız Cevap 11.


 1. Ek-3 te görülen kentsel dönüşüm projesinin 3D görsellerine nereden ulaşabiliriz? eklerle birlikte yayınlanma imkanı var mıdır? Ekteki dosyaların hiçbirinde eğim çizgileri yada mevcut toprak kotları görünmemektedir. Maket sınırı içinde kalan alanda proje alanı dışında kalan yerlerin kotları görünmüyor. Bu durumda maket sınırı içinde kalan alanda belirgin bir kot farkı bulunmadığını mı kabul etmeliyiz?

C: Gerekli görsel doküman şartnamede verilmiştir. Gerekli kotlar Ek 1’de verilmiştir.


 1. 1000 kişilik çok amaçlı salon için verilen alan 1152 m2'dir. Bizce bu alan 1000 kişilik bir kullanım için çok yetersizdir. Herhangi bir m2 veya kişi adedi revizyonu söz konusu mudur? Maketi istenen alanın plan-kotesi verilecek midir?

C: Salon 1000 kişilik olacaktır. Gerekli görsel doküman şartnamede verilmiştir. Gerekli kotlar Ek 1’de verilmiştir. 1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumun'da çalışan bir mimarım,serbest çalışırken bu yarışmalara girmem de herhangi bir sakınca yoktu, 2 aydır devlet memuruyum ben ve ekibim memurken bu yarışmaya katılabilir miyiz?

C: Bakınız Cevap 18.


 1. Çok amaçlı salon anfi şeklinde mi olacak? Arka ve yan sahne olacak mı?

C: Bakınız Cevap 10. Yarışmacıya bırakılmıştır.


 1. Kentsel Dönüşüm Planı'nda çapraz taramayla gösterilen, birinde Defterdarlık kütlesinin bulunduğu alanlar özel tasarım alanları mıdır? Belediye Hizmet Binası için ayrılan arsanın kuzeyinde bulunan alan için öneri getirebilir miyiz? Belediye Hizmet Binası için ayrılan arsanın çevresinde yapılması planlanan binalara ve peyzaj alanlarına dair öneri getirebilir miyiz?

C: Bakınız Cevap 40.


 1. Şartname 14D başlığına ilişkin bir sorum olacaktı.14D başlığı, d maddesine göre Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın içine konulacaktır Söz konusu kimlik belgeleri tam olarak nedir ? İsim Soy isim Mezun olunan okul Diploma No Bağlı olunan meslek odası ve sicil no Adres
  İmza Şeklinde midir ? Yoksa farklı bir formatı bulunuyor mu ?

C: Bakınız Cevap 10.

 1. Yarışmacılardan projeye dair istenen veriler arasında mimari açıklama raporunun yanı sıra statik ve tesisat raporları da istenmektedir. Bununla birlikte yarışmaya katılım koşulları arasında ekipte mühendisin olması zorunluluğundan bahsedilmemiştir. Yarışma ekibi içerisinde yarışmacılardan birinin mühendis olması zorunluluğu var mıdır?

C: Bakınız Cevap 10.


 1. Belediye arsasının kuzeydoğusunda yer alan 6700 m2’lik arsaya bir yapı inşa edilmesi mi planlanmakta yoksa burası açık alan olarak mı bırakılacaktır? Belediye arsasının çevresinde yer alan kentsel dönüşüm projesindeki açık alanlara dair kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı ölçeğinde öneri getirilebilir mi? Belediye arsasının güneybatısında kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılması planlanan dere üzerindeki dairesel su öğesini kaldırmak mümkün müdür? Bir ekip birden fazla proje ile katılabilir mi?

C: Bakınız Cevap 4, 40, 8.


 1. 1/500 Maket mevcut duruma göre mi yoksa kentsel dönüşüm projesine göre mi yapılacak ?

C: Gerekli bilgiler Ek 1’de bulunmaktadır.


 1. Ekip içerisinde bulunan bütün katılımcıların mimarlar odasına kayıtlarının olması gerekli midir? Aynı ekip içerisindeki bir veya birkaç katılımcının Mimarlar Odasına kayıtlı olması yeterli midir? Ekip içerisindeki katılımcılar arasında mimarlık öğrencilerinin de bulunmasında bir sakınca var mıdır?

C: Bakınız Cevap 10.


 1. Yarışmaya Mezun ve oda kaydı bulanan mimar, mezun Makine Mühendisi ve öğrenci İnşaat Mühendisi ekip olarak katılabilir mi? İhtiyaç programına dahil edilmeyen 'Meclis Salonu' na tasarımda da mı yer verilmeyecek mi? Program dışı bırakılan 'İtfaiye Müdürlüğü' ve 'Fen İşleri Atölyesi' de tasarım kapsamında da yer verilmeyecek mi?

C: Bakınız Cevap 10. Programa ait gerekli bilgiler şartnamede bulunmaktadır.

 1. Uşak Belediyesi tarafınca düzenlenen bu yarışma benim çok ilgimi çekti. Yalnız yarışmaya katılım koşulların da, yarışmacıların ‘Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak’ şartı belirtilmiş. Ben 1989 yılından itibaren Hollanda’da ikamet etmekteyim. 2005 yılında, Hollanda Delft Teknik Üniversitesinden Yüksek Lisans (Master of Science) derecesi ile, mimar olarak mezun oldum. Mezun olduktan bugüne kadar Hollanda, Rotterdam’da özel bir mimarlık şirketinde mimar olarak çalışmaktayım. Ayrıca Hollanda’daki Mimarlar Odasına’da 7 yıldır kayıtlıyım. Türkiye’de Mimarlar Odasına kayıtlı değilim. Önümüzdeki yaz sezonunda Türkiye’ye gelip kaydımı yaptırmak istiyorum. Ancak bu yarışma süresince kaydımı yaptırmam maalesef mümkün değil. Yine de bir Türk vatandaşı olarak ve Hollanda Mimarlar Odasına kayıtlı olmam itibariyle, bu yarışmaya katılabilir miyim?

C: Hayır.

 1. Bodrum katlarda yol cepheleri hariç olmak kaydıyla, yapı yaklaşma
  sınırının dışına taşılabilir mi?

C: Hayır

 1. Yarışma alanının içinde bulunduğu kentsel dönüşüm alanının genel eğim/kot bilgilerine nasıl ulaşabiliriz; bununla ilgili sayısal ortamda bir çalışma şartnameyle beraber yarışmanlara gönderilebilir mi? Kentsel dönüşüm alanının ortasından geçen çayın, kentsel dönüşüm alanı içinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu çayın şehrin mevcut merkezi ile ve çevre yolunun diğer tarafıyla ilişkisi ile ilgili ne öngörülmektedir, bir düzenleme düşünülmekte midir? Ayrıca alan içindeki suyun ve su kıyısının eğim/kot bilgilerine nasıl ulaşabiliriz? Yarışma alanının doğusunda yer alan boş alanda ne yapılması planlanmaktadır.

C: Bakınız Cevap 32, 37, 40.


 1. Yapılacak olan belediye binası için ayrılmış olan alan, kentsel dönüşüm sınırları içinde değiştirilebilir mi ?

C: Hayır


 1. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılmış otopark alanı, Dokuz Sele Deresi ıslah projesi ve Belediye Binası yakın çevresinde yer alan ticaret birimlerinin projelerinin gösterildiği gibi kalması zorunlu mudur yoksa bu kısımlar için de Belediye Binası Tasarımına uygun öneriler geliştirebilir miyiz?

C: Bakınız Cevap 32


 1. Uşak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje yarışmasına ekip olarak katılmak istiyoruz. Bir mimar, bir inşaat mühendisi ve iki mimarlık öğrencisi olarak katılma imkanımız var mı? mimar ve inşaat mühendisinin odadan üye belgesi alınacak, öğrencilerin katılması durumunda hazırlaması gereken belgeler nelerdir?

C: Bakınız Cevap 10.

 1. İhtiyaç programında belirtilen toplam yapı alanına (7433 m2) kapalı sirkülasyon alanları da dahil midir?

C: Evet

 1. Verilen programda belediye çalışanları için yemekhane önerilmemiş. Yapılacak tasarımlarda yemekhane birimi önerilebilir mi?

C: Hayır


 1. Alan üzerinde mevcut yapıcıklar yıkılabılır mi? Alanın yanından geçen dere ile ilgili bilgiler verılebılır mı? Yarışmada, danışman olarak ekipte bulunacak kişiler, devlet üniversitesi akademik personelinden olabilir mi? Devlet üniversitesinde akademik personel olup danışman olarak ekipte bulunacak kişilerin mimar olmaları durumunda mimarlar odasına, diğer disiplinlerden olması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunlu mudur? Toplam yapı alanı kapalı dolaşım alanları ile tuvalet, tesisat şaftı, merdiven, asansör ve teknik odalar gibi mahalleri de kapsıyor mu? Organizasyon şemasında sağlık işleri müdürlüğü görülmemektedir. Yarışma alanının doğusunda kalan 2500 m2 üzerinde planlanan 95 araçlık otopark sadece, kentsel dönüşüm içerisindeki yapı/yapıların kullanımında mıdır yoksa, yeni Belediye binasın kullanımında da olabilir mi? İhtiyaç programında belirtilen “Rezerv Birimler” in kullanım strate alanı 94 m2 tek hacim gibi mi düşünülmelidir? Bu alan için özellikle düşünülen müdürlük bulunuyor mu?4. Organizasyon şemasında belirtilen “Sivil Savunma Uzmanlığı” ihtiyaç programında belirtilmemiştir. İhmal mi edilecektir?

C: Bakınız Cevap 9, 37. Danışmanlar akademik personel olabilir. Danışmanlar için herhangi bir belge istenmemektedir. Toplam alan ve program şartnamede belirtildiği gibidir.

 1. Çok amaçlı salon anfi şeklinde mi olacak? Arka ve yan sahne olacak mı?

C: Bakınız Cevap 46.

 1. Belediye Hizmet Binası alanının doğusunda yer alan 2500 m2 lik açık alanda aşağıda belirtilen ihtiyacın dışındaki otoparklar bu alanda düşünülecektir.” Şeklindeki alan verilen haritaya net sınırları ile işlenebilir mi ? Bina sınırları dışında ayrı bir kapalı otopark inşaatı yapmak hem çevredeki inşaat alanını arttırması hem de maliyet açısından artı bir faktör olarak görülmektedir. Buradaki kısımda sadece açık otopark yapılarak binanın toprak altındaki kısımlarında kapalı otopark çözümlenebilir mi.? Sirkülasyonla ilgili sosyal alanlardaki %10 arttırılabilir mi ? Yarışma kenarındaki su kanalı, dere vb. ile ilgili daha detaylı bilgi verilebilir mi ? Çevredeki binaların yükseklikleri için imar planı mı esas alınacaktır.
  C: Bakınız Cevap 9, 37.
 1. Proje arazisinin kuzey batısında yer alan sokak, çıkmaz sokak niteliğinde midir? Proje arazisinin TAKS 'ı nedir?

C: Gerekli bilgiler Ek 1’de bulunmaktadır.


 1. Alan içindeki derenin ıslah edilmesiyle ilgili çalışmalara ulaşılabilir mi (derenin mevcut ya da planlanan genişliği, kotu gibi) ? Etap 1 alanı için öngörülmüş tasarım, bu proje için hangi oranda belirleyici bir unsur? Belediye hizmet binasıyla birlikte, yakın çevresinin tasarlanması/değiştirilmesi mümkün mü? Otopark alanı olarak belirlenen, proje alanının doğusunda kalan alan tam olarak anlaşılmıyor. Bu bilgiye ulaşılabilir mi?

C: Bakınız Cevap 40, 37.


 1. Yarışma arazisinin etrafındaki (kuzeydoğu ve batıdaki) yapılaşmada ne tür işlevler olacaktır. Ticaret ya da kamu binaları mı düşünülüyor? Başkanlık için ayrı giriş isteniyor mu? Verilen Ek-3 dosyası ile Ek-1 dosyasında arazinin batısında kalan yollarda uyumsuzluk vardır. Bu yollar yeniden düzenlenip , ana yollara bağlantısı mı düşünülmektedir ? Arazinin batısında yer alan bölge içinde gelecekte kentsel dönüşüm projesi gerçekleşecek midir? Dokuz sele deresi kotu ne olacaktır? Dereyle ilgili fotoğraf var mıdır?

C: Bakınız Cevap 9, 37.


 1. Ek-2 ve Ek-3 de verilen çizimlerle ilgili olarak yarışma alanının kuzeydoğusundaki 6700 m2'lik alan için iki farklı çizim bulunmaktadır. Ek-2 no lu çizimde herhangi bir yapı yokken, Ek-3'te alanda bir yapı gözükmektedir. Bu verilen çizimlerden hangisi doğru kabul edilmelidir? Kentsel dönüşün alanı dışındaki alanlar içinde bir dönüşüm planı var mıdır? Varsa bu projelerde açıklanabilir mi? Yapılması planlanıyorsa bu projelerin yapılma tarihleri belirli midir? Yoksa Ek-2 deki durumu gelecekteki durum olarak kabul edilebilir mi? Ek-1 ve Ek-2 çizim dosyalarının arsa sınırları arasında farklılık vardır. Hangisi doğru kabul edilmelidir? Yarışma alanının güneyinde bulunan Dokuz Sele Deresi kentsel dönüşüm alanı dışında ıslah mı edilecektir? Bununla ilgili bir öngörü var mıdır? Yarışma alanının güneybatı kısmındaki defterdarlık ve kültürel alan olarak gösterilen bölgedeki binalar mevcutta var mıdır? Yoksa kentsel dönüşüm kapsamında mı yapılacaktır?

C: Bakınız Cevap 9, 37.


 1. İhtiyaç programı A.28.5.OTOPARK no’lu maddede otoparkların konumlandırılmasıyla ilgili ifade açık değildir. Ziyaretçi otoparkının yarışma alanının doğusunda yer alan 95 araçlık (2500m²) otopark alanının içinde, 25 araçlık personel açık otoparkının yarışma alanı içinde düşünülmesi gerektiği mi ifade edilmektedir? B.3 maddesinde 1000 kişilik ana salonun toplantı, sergi, konser,nikah,düğün işlevlerine hizmet vermesi talep edilmektedir. Salonun kademeli olduğu durumda düğün ve sergi işlevleri gerçekleştirilemiyecektir. Tek kotta düz bir zemin olduğu durumda toplantı, konferans, nikah gibi işlevler için izleme konforu çok düşük olacaktır. Hareketli platformlardan oluşan bir döşeme abartılı inşaat bütçeleri yaratacaktır. Bu büyüklükte bir salonun izleme kolaylığı açısından kademeli yapılması konusunda idarenin tasarrufu nedir?

C: Bakınız Cevap 9, 21.

 1. İhtiyaç programı A.28.5.OTOPARK no’lu maddede otoparkların numalandirilmasiyla ilgili ifade acik degildir. Ziyaretci otoparkinin yarisma alaninin dogusunda yer alan 95 araclik (2500m²) otopark alaninin icinde, 25 araclik personel acik otoparkinin yarisma alani icinde dusunulmesi gerektigi mi ifade edilmektedir? B.3 maddesinde 1000 kisilik ana salonun toplantı, sergi, konser,nikah,düğün islevlerine hizmet ermesi talep edilmektedir. Salonun kademeli oldugu durumda düğün ve sergi islevleri gerceklestirilemiyecektir. Tek kotta duz bir zemin oldugu durumda toplanti, konferans, nikah gibi islevler icin izleme konforu cok dusuk olacaktir. Hareketli platformlardan olusan bir doseme abartili insaat butceleri yaratacaktir. Bu uyuklukte bir salonun izleme kolayligi acisindan kademeli yapilmasi konusunda idarenin tasarrufu nedir?

C: Bakınız Cevap 9, 21.

 1. Dere yatağının yarışma alanı içinde kalan kısmına müdahale veya hazırlanmış olan dönüşüm projesindeki köprü, yaya yolları ve peyzaj kararlarına müdahale mümkün müdür? Yapı çekme mesafeleri nelerdir? Mühendislik raporları dışında mühendislerden belge istenmekte midir ?

C: Bakınız Cevap 32, Çekme mesafeleri Ek 1’de verilmiştir. Bakınız Cevap 10.


 1. Alan üzerinde mevcut yapıcıklar yıkılabılir mi? Alanın yanından geçen dere ile ilgili bilgiler verilebilir mi?

C: Bakınız Cevap 37.


 1. Belediye Hizmet Binası arsasının kuzeybatısında bulunan yolun diğer tarafı 2. etap Kentsel dönüşüm alanı içindedir. Bu bölge için yapılan çalışmalar var mı, varsa onları da yayınlayabilir misiniz? Özellikle Belediye Binasının kuzeybatı yönündeki arsaların kullanım amacı nedir? Kamu alanı , konut, ticaret gibi… Dere ve dere kenarındaki yeşilin devamı 2. etap bölgesinde nasıl devam etmektedir ??

C: Bakınız Cevap 4, 6, 36. 1. Verilen şartnameyi incelediğimizde 14.sayfa 18.İHTİYAÇ PROGRAMI başlıklı yazının altında 'Uşak Belediyesi iç işleyişine uygun olarak Belediye yapısından bağımsız meclis toplantılarının gerçekleştirildiği bir mekan bulunmaktadır dolayısıyla yeni yapılacak yapı bu mekanın kullanım kriterlerini değiştirmeyecektir. İhtiyaç programına meclis salonu dahil edilmemiştir.İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Atölyeleri ihtiyaç programı kapsamı dışında bırakılmıştır.’ Bu durumda yeni yapılacak Belediye Meclis Binasında meclis toplantıları için bir mekan yapmamıza gerek var mı? İtfaiye müdürlüğü ve Fen işleri kapsam dışında bırakılacak demekle de yeni bina da yer almayacaktır mı demek isteniyor.Oysaki ilerleyen kapsamda 23.sayfa Fen İşlerinin metrekareleri verilmiştir. Otopark ile ilgili bilgiler 27. sayfa A.28.5.OTOPARK adlı başlıkta verilmiştir.Fakat personel için 30 araç kapalı otopark, gene personel için 25 otopark açık olmak üzere alanı kapalı otoparkın metrekaresi 750 olarak yazılmıştır.Burada personel otoparkına makam otoparkı dahil edilecek midir? Halk için sayı harici bir otopark düşünülecek mi yoksa verilen imara göre hazırlanmış arazinin dışındaki otopark kullanılabilecek mi?

C. Meclis toplantıları için yeni bir mekân tasarlamanıza gerek yoktur. Bakınız Cevap 9, 38.


 1. Yarışma arsasının güneyinde uzanan dere, kentsel dönüşüm sonrası batı yönünde (Yıldırım Beyazıt Caddesi boyunca) nereye kadar uzanacak? Sürekliliği olacak mı? Kentsel dönüşümün diğer etaplarıyla dönüşecek, yarışma arsasının batısında kalan yerleşime ilişkin yapılmış bir planlama var mı? Varsa yarışma dökümanlarına eklenmesi mümkün mü? Eklerde görülen rekreasyon projesi kesin midir? Yarışmacılar tarafından tasarıma müdahale edilebilir mi?

C: Bakınız Cevap 32.


 1. Kentsel dönüşüm alanında gösterilen yapılar uygulanacak mı yoksa sadece öneri mi? Kentsel dönüşüm alanına müdahalede bulunabilir miyiz? Zorunlu müştemilat dışında emsal dışı alan var mı? Bodrum katlarda kısıtlama var mı? BHA'nın kuzey köşesindeki dairesel kısımda çekme mesafesi doğru mu yoksa çekme mesafesi de dairesel mi olacak?

C: Bakınız Cevap 1, 32, 11.

Kataloq: files -> haber
haber -> 1- taahhüt Şeklinde Yürütülen İnşaat İşleri
haber -> İNŞaat iŞlerinde muhasebe ve vergi uygulamalari ibrahim değİrmenci Yeminli Mali Müşavir
haber -> Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması Tutanağı
haber -> Tsmd 10. (2012) Mİmarlik öDÜlleri JÜRİ raporu ve tutanağI
haber -> Adana Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması
haber -> Marjinalleşmiş ve savunmasız kişiler ve enformel ekonomiye bağımlı kişiler için, beceri geliştirme ve mesleki öğrenim ve eğitim dahil, daha iyi geçim şartları için güçlendirme Teklifler için kısıtlı çağrı
haber -> Posta yoluyla veya elektronik ortamda başvuru yapabilmektedir
haber -> EğİTİm ve biLİM İŞ GÖrenleri sendikasi müfredat raporu
haber -> Ali AĞAOĞLU’nun devletten ucuza aldığı arazileri imara açtırdığını, emsal değerlerini yükselterek veya dikkate almayarak bu arazilerden inanılmaz paralar kazandığını

Yüklə 102,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə