Vilayət bağçası BİrİnCİ cİldYüklə 5,65 Mb.
səhifə12/22
tarix20.02.2020
ölçüsü5,65 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

Gənc, təqva və inkişaf25

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.Allahın ölkəyə, inqilaba və imama bərəkəti


Əziz Bəsic üzvləri! Qardaş və bacılar! Çox xoş gəlmisiniz. Ümidvaram Allahın lütf və mərhəməti həmişə sizinlə olsun.

Bəsic Aləmlərin Rəbbinin ölkəyə, inqilaba və bizim böyük imamımıza nemətlərindən biri idi. Bir ölkədə silahlı qüvvələr tam hazırlıqlı olsalar, lakin xalqın könüllü qüvvələri tərəfindən himayə olunmasalar, şübhəsiz ki, onların hazırlığı yetməz. Bizdə Bəsic qüvvələri – bu ixlaslı və inqilabın məqsədlərinə sadiq könüllülər keçmişdə cəbhələrə dayaq olmasaydılar və bundan sonra olmasalar, əmin olun ki, inqilabın müdafiə işi axsayar. Əsas amil xalqın qüvvəsi, yəni Bəsicdir. Buna görədir ki, siz əziz gənclər, universitet və hövzə tələbələri, həmçinin digərləri Allah yolunda cihad edən böyük təşkilatın bir hissəsisiniz. Bilməlisiniz ki, əsas məsələ inqilabın silahlı müdafiəsidir. Bunu bacardıqca gücləndirmək lazımdır.Niyyətin paklığı


Bəsic barədə bir iş məmurların öhdəsinə düşür, bir iş isə mömin və fədakar könüllülərin özlərinin. Allahın razılığından ötrü könüllü surətdə Allah yolunda cihadın ön sıralarına qatılmaq səadətinə nail olmuş, çətinliklərə dözmüş və hamının xəbərdar olduğu çoxlu işləri görmüş Bəsic üzvləri niyyətlərini Allah üçün xalis etməli, özlərindəki mənəviyyatı, əxlaqı, təqvanı və saleh əməli inkişaf etdirməyə çox çalışmalıdırlar.

Şeytanın tamahkarlığı


Qardaş və bacılar! Bilin ki, şeytan heç vaxt bizdən əlini üzmür, hər bir halda bizi yoldan çıxarmağa çalışır. O hətta peyğəmbərləri də yoldan çıxarmağa çalışmışdır, nəinki bizləri. İxlaslı bəndələri digərlərindən ayıran cəhət budur ki, onlar daim şeytanın burnunu ovur və onu nakam qoyurlar. Bu nə ilə mümkündür? Təqva ilə. Təqva da o qədər mürəkkəb bir şey deyil ki, insan anlaya bilməsin.

İnkişafın sirri


Təqvanın mənası budur ki, insan Allah-Taalanın vacib etdiyi işi görsün, vacib əməlləri yerinə yetirsin, haramlardan çəkinsin. Bu, təqvanın birinci dərəcəsidir. Allahın haramlarını tanımaq və onun ətrafına hərlənməmək lazımdır. Şeytan vəsvəsə edir. Hövzə, yaxud universitet tələbəsi, şəhərli, yaxud kəndli olan mömin Bəsic gəncinin qəlbində təqva, Allaha vurğunluq, Allahla bazarlıq, Onu xatırlamaq, yadda saxlamaq, zikr, dua və təvəkkül hissi inkişaf etdikdə elə möhkəm və sarsılmaz güc yaranır ki, onu heç kim qorxuda bilmir. İslam və inqilab məqsədlərinin inkişafına zəmanət verən amil budur. Bunun qədrini bilmək lazımdır.

Təqvanı qorumaq


Əziz Bəsic üzvü olan, imamın sevdiyi, yəqin ki, İmam Mehdinin (ə) də diqqət yetirdiyi və o həzrətin xeyir-dualarının şamil olduğu siz gənclərin ən müsbət cəhəti bu təqvanı qorumaqdır; Allah yolunda fədakarlıq və Allah-Taalanın iradə etdiyi yerdə olmaq üçün hazırlıq.

Dağ kimi


Düşmənlər müxtəlif qisimdir: xarici və daxili. Daxildə də düşmən var. Daxili düşməni, yəni münafiqi də tanımaq lazımdır. Müxtəlif düşmənlər qarşısında ümid sizlərədir. Siz bu düşmənlər qarşısında dağ kimi dayanmalısınız.

Bəsicin idarəsi


Bəsicin idarəsi və sizin öz mərkəzlərinizdə müntəzəm iştirakınız çox önəmlidir. Elə olmalıdır ki, Bəsic üzvlərinin hər biri hansı bölməyə məxsus olduqlarını, haraya toplaşmalı olduqlarını bilməli, İslamın və İslam quruluşunun ehtiyacı olduqda hazır olmalıdırlar.

Ümidvarıq ki, Allah-Taala sizləri müvəffəq etsin, qorusun! Allahın lüft və mərhəməti sizinlə olsun, həyatınız boyu həmişə məqsədlər uğrunda inkişafda ola və hər gün daha yaxşı və möhkəm addımlar atasınız!
Hövzə və universitet keçmişdə26

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.


Çox-çox xoş gəlmisiniz! Allah bayramınızı mübarək eləsin! Cənabların qulluğunda durmaq bizim üçün şərəfdir. Uzun müddətdir, bəlkə də bir neçə ildir sizi ziyarət etmirəm, işlərinizdən də yaxşı xəbərim yoxdur.

Əsaslı hərəkət


Çoxlu insanlar görüş üçün gözləyirlər. Mən yalnız bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Sizin işiniz çox əhəmiyyətlidir. Məsələ yalnız bunda deyil ki, biz humanitar elmlərə aid kitab rəflərini doldurmaq üçün kitab yazaq və nəşr etdirək. Baxmayaraq ki, bu da əhəmiyyətli işdir, amma əsas məsələ bundan yüksəkdir. Ölkənin bu iki elm mərkəzinin, yəni hövzə və universitetin tələbələrini birləşdirmək bizim üçün və inqilab üçün əsaslı və strateji bir məsələdir. Necə ki, onların ayrılması da strateji zərbədir. Bu məsələnin əhəmiyyətinə dair bunu bilmək kifayətdir ki, Rza xanın dövründə bu iki qurumun əlaqəsini kəsmək üçün uzun müddət çox ağıllı və düşünülmüş şəkildə iş aparıldı. Bu, adi bir məsələ deyildi. Nə üçün ölkədə bir təhsil qurumu dinsizliyin timsalına çevrilməli idi? Buna nə səbəb vardı?

Yalnız qeyri-dini elmlərlə məşğul olması universitetin dinlə ədavətinə səbəb ola bilməzdi. Amma bu, baş verdi. Dinlə düşmənçilik və dinin təhqir edilməsi başlandı. Bu, öz-özünə yarana bilməzdi. Qeyri-dini elmləri tədris edən qurum uzaqbaşı dindar olmaya bilərdi, amma din əleyhdarı olması düşünülmüş bir işin nəticəsi idi. Həm də elə bir ölkədə ki, din xalqın ruhunun dərinliklərinə hopub. Bu iş Rza xanın dövründə uzunmüddətli plan kimi icra olundu və məsələnin onlar üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğundan xəbər verirdi.Ruhanilik və Rza xan


Bu işlər cənab Cəfəriyana və digər gənc islamçı tədqiqatçılara aiddir. Bunu araşdırsınlar. Siz baxın, Qacarların şahlığının ikinci yarısında və Rza xanın dövründə, yəni avropalıların İranda ciddi maraqlar əldə etdiyində ruhanilik çox əhəmiyyətli bir məsələ idi. Avropalıların məqsədlərindən biri onları vurmaq və kiçiltmək idi. Bu iş Nasirəddin şahın zamanından başlandı, elə o zamandan da proqramlı və ciddi bir məqsəd, ideya formasına düşdü. Şah görürdü ki, ruhanilər də əmr edir, qadağa qoyur, nəyinsə qarşısını alır, nəyəsə imkan yaradır. O buna dözə bilmirdi. Bir vaxt bu həddə idi, sonra isə xarici maraqlar da meydana çıxdı. Yolu bu idi ki, gələcəkdə ölkəni idarə edəcək universitetləri dindən və ruhanilərdən ayırsınlar.

Pəhləvilərin məqsədi


Onlar bu məqsədə çatmaq üçün çalışdılar və müvəffəqiyyət də qazandılar. İş o yerə çatdı ki, bu iş Birinci Pəhləvinin axırlarından İkinci Pəhləvinin axırlarına qədər davam etdi. Onlar hövzə və ruhaniliyi universitet mənsublarına savadsız və dinsiz bir toplum kimi tanıtdırmağa çalışdılar. İlk məqsəd bu idi ki, ruhanidən söz düşəndə universitet mənsublarının təsəvvüründə savadsız və cahil bir insan canlansın; elə bir insan ki, araşdırdığının elm olduğunu zənn edir, lakin elm və savaddan ümumiyyətlə, uzaqdır. İkincisi məqsəd ruhanini vəqfləri yeyən, onu-bunu talayan, falçı və cadugərlər sayağı xalqı soyan dünyagir adam kimi təqdim etmək idi. Ruhani universitet mənsublarına belə tanıtdırıldı. Plan bu idi ki, ruhaninin əsas xüsusiyyətləri olan paklıq, təqva və zahidliyi pis göstərsinlər. Bundan əlavə, universitet mənsubları ilə bazar adamlarının arasının pis olması da köklü bir məsələdir. Mərhum Ali-Əhməd bunu araşdırıb. Mənim də hansı təbəqələrin hansı təbəqələrlə pis münasibətdə olmasına dair xüsusi bir fəlsəfə və baxışım var.

Xəyalları dağıdan


Bir-biri ilə arası olmayan iki təbəqələrdən biri də universitet mənsubları və bazar adamlarıdır. Onların özlərinə görə dəlilləri də var. Bu dəlillərindən biri budur ki, universitet adamları bazar adamlarını həmişə din alimlərinin ardıcılı, başqa sözlə desək, qoşunu kimi görürlər; din alimlərinə pul verirlər, sözlərinə qulaq asırlar, onların sözü ilə dükanlarını bağlayırlar. Əlbəttə, başqa səbəblər də var. Allaha şükür olsun ki, hərəkatın başlanması, inqilabın qələbəsi və ilk növbədə, bütün mif və əfsanələri puç edən imamın böyük şəxsiyyəti ilə şərait bütünlüklə dəyişdi. İmam bütün xəyalları məhv edən bir həqiqət idi. Baxmayaraq ki, hələ də bəziləri əl çəkməyiblər, keçmişdə, inqilabın əvvəllərində gördükləri işi yenə də davam etdirirlər və bundan sonra da davam etdirəcəklər. Amma siz bu işlərlə mübarizə aparırsınız. Təbii ki, bu işlərlə mübarizə təbliğat və şüarla olmur. Siz əməl nümayiş etdirməlisiniz. Bizim münasib formada qablaşdırılmamış mallarla dolu anbarlarımız var. Amma o anbarın bir küncü qədər həcmi olmayan kiçik bir mağazanı da doldura bilməmişik. Bu, çox acınacaqlıdır. Oraya çoxlu məhsullar qoymuşuq, amma onlarla kiçik bir mağazanı da doldurmağı bacarmamışıq ki, xalq istifadə etsin. Bu, çox acınacaqlıdır, lakin siz orta halqa yaratmalısınız. Bu orta halqa fundamental olaraq cənab Misbahın işlərindəndir. O indi doğrudan da dövrün əsas boşluğu olan orta halqanı yaratmağa çalışır. Bu baxımdan, şah əsərlərindən və görkəmli işlərindən biri sizlər, hövzə və universitetin əməkdaşlıq şöbəsi və bu kitabların nəşridir. Ola bilsin, sizi işdən soyutmaq istəsinlər, desinlər ki, təbliğin heç bir dəyəri yoxdur, bunlar faydasızdır, bunlar nədir yazmısınız. Ola bilsin, bu sözlərdən desinlər. Əlbəttə, mən mühakimə yürütmək istəmirəm. Çünki bu kitablar barədə çox məlumatım yoxdur, onlara diqqətlə baxmağa vaxt tapmamışam. Ola bilsin, birinci və ikinci kitab çox da dərin olmasın. Amma ümumiyyətlə, söhbət bundan getmir. Əsas məsələ işə başlamaqdır. Burada işin yolunu bilməyən sağlam və aktiv qüvvə var. Əgər otursa və günbəgün gücünü artırmasa, faydası olmaz. İşə başlamaq istəyəndə isə, heç şübhəsiz, bunun ardınca inkişaf və tərəqqi gələcək. Bu baxımdan, işiniz çox dəyərlidir.

Mən sizə duaçıyam. Ümidvaram ki, mümkün olan xidməti bacaracaqsınız.

Allahın salamı və rəhməti olsun sizə!
Yüklə 5,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə