What is a uniform schengen visaYüklə 36,86 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü36,86 Kb.
#12114TEK TİP SCHENGEN VİZESİ İÇİN BİLGİ NOTU

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Aşağıda örnek olarak verilmiş sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

I


 • akraba veya arkadaş ziyareti

 • turist olarak

 • iş için

 • bir konferansa katılmak üzere

 • veya sadece transit geçiş için

Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir.

Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmiş olan vize diğerlerine seyahat için de geçerlidir. (İstisnai durumlarda vize yalnızca vizeyi veren ülke, ya da hamilinin pasaportu tüm Schengen ülkelerinde geçerli değilse sadece belirli ülkelere giriş için geçerli olabilir).TEK TİP SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?

AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, ALMANYA, ALMANYA, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA, SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYE’DEN KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları.

 • Başvuru sahibinin başvurusunu Türkiye’den yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiye’de bulunan fakat Türkiye’de ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandaşları

VİZE BAŞVURUMU İNCELEYİP BAŞVURUMA İLİŞKİN KARAR VERMEYE HANGİ ÜYE DEVLET YETKİLİDİR?

Tek tip bir vize başvurusunu inceleyerek başvuruya ilişkin karar vermeye aşağıdaki Üye Devletler yetkilidir; 1. Seyahat/seyahatler sırasında ziyaret edilecek tek ülke kendi toprakları olan Üye Devlet,

 2. Ziyaret sırasında farklı ülkelere gidilecekse toprakları seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden Üye Devlet,

 3. Seyahat süresi veya kalış sebebi bakımından esas varış noktasını teşkil eden birden fazla Üye Devlet olması halinde, bu Üye Devletler’den herhangi biri,

 4. Esas varış noktasının belirlenememesi halinde, başvuru sahibinin Üye Devletler’in topraklarına girmek için dış hudutlarından geçeceği Üye Devlet

BAŞVURUMU NEREYE YAPABİLİRİM?

Başvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmiş bir hizmet sunucu firmaya yapılabilir. Aşağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz.VİZE BAŞVURUMU İNCELEYEREK BAŞVURUM HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ OLMAYAN BİR ÜLKEYE BAŞVURU YAPARSAM NE OLUR?

Bir başvuru yapıldığında Üye Devlet bunu inceleyerek karar verme yetkisi olup olmadığını değerlendirir. Üye Devlet bu konuda yetkili değilse derhal başvuru formunu ve başvuru sahibi tarafından ibraz edilen tüm belgeleri vize ücreti ile birlikte iade ederek hangi Üye Devlet’in yetkili olduğunu belirtir.VİZE ÜCRETİ

 • Başvuru sahipleri 60 EUR vize ücreti öder.

 • 6 ila 12 yaş grubundaki çocuklar 35 EUR vize ücreti öder.

 • Rusya Federasyonu, Ukrayna, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (FYROM), Sırbistan, Karadağ, Bosna - Hersek, Arnavutluk, Moldova Cumhuriyeti ile Gürcistan uyruklular 35 EUR öder.

Dikkat! Ücret, vize başvurusunun incelenmesi için ödenir dolayısıyla vize verilmemesi halinde iade edilmez.

(Üye Devletler ödemenin TL cinsinden ve/veya bir banka hesabına yapılamasını talep edebilirler. Bu nedenle aşağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz)

VİZE ÜCRETİNDEN MUAF BAŞVURU SAHİPLERİ

Aşağıdaki kategorilerden herhangi birindeki başvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:

(a) Altı yaşından küçük çocuklar;

(b) Araştırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;

(c) Bilimsel araştırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden araştırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan Avrupa Parlamentosu’nun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli Konsey toplantısında belirtildiği şekliyle, bilimsel araştırma yapmak üzere seyahat eden, üçüncü ülkelerden araştırmacılar;

(d) Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif, kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yaş ve altındaki temsilcileri;

(e) Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre vatandaşlarının akrabaları.
Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki başvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti uygulayabilir. Bu nedenle aşağıdaki linkleri kullanarak Üye Devletin web sitesinden bilgi edininiz.

HİZMET ÜCRETİ

Üye Devletin bireysel uygulamasına bağlı olarak, harici bir hizmet sağlayıcısı tarafından ek hizmet ücreti talep edilebilir.


BAŞVURU NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Vize başvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin başlangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, başvuru yapılamaz.

Ziyaretin planlandığı başlangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen yapılan başvurular kabul edilebilir; ancak, başvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için vize kararı, başvuru sahibinin seyahatine başlamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir.

Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmiş olan zaman sınırlamalarına uymak ve gereken tedbirleri almak, başvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.

En az altı ay geçerliliği olan çoklu giriş vizesi bulunan bir kişi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için başvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip başlatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakışan iki ayrı vize verilemez.

Bununla birlikte vize başvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye'de milli bayramlar dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaşlamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.BAŞVURUMU YAPABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELERE İHTİYACIM VAR?

Başvuru için gerekli olan temel belgeler ve diğer koşullar şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmış başvuru formu.

 • Geride bırakılan 10 yıl içinde çıkartılmış, geçerliliğini planlanan ziyaretin tamamlanacağı tarihten itibaren en az 3 ay daha koruyacak olan pasaportun orijinali.

 • Bir başvuru sahibinin pasaportu altında yer alan diğer kişilerden (reşit olmayanların) her birinin ayrı bir form doldurması gerekmektedir. Netice itibariyle aynı seyahat belgesi üzerine ayrı vize etiketleri yapıştırılacak olduğundan, tüm vize sahipleri için giriş/çıkış damgalarının basılabileceği yeterli alanın sağlanması açısından seyahat etmek isteyen her bir birey için pasaportta 2 boş sayfanın bulunması gerekmektedir. Reşit olmayan çocukların ebeveynlerine ait pasaport altında seyahat etmeleri halinde fotoğrafları, ebeveynlerinin pasaportunda yer alır.

 • Pasaportun biyo-bilgi sayfasının / daha önce alınmış olan vizelerin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

 • Standart vize ücreti. Ücret indirimi ve muafiyetiyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere bakınız.

 • 1 biyometrik fotoğraf (fotoğrafla ilgili karşılanması gereken teknik koşulların ayrıntılarıyla ilgili bilgi için lütfen ICAO tavsiyelerine bakınız:

 • Ülkede geçirilmesi planlanan sürenin tamamını kapsayan; tüm Schengen Devletlerinde geçerli olan; sağlık gerekçesiyle ülkeye geri dönüş, kalınan süre boyunca acil tıbbi müdahale, hastanede acil bakım veya kişinin ölümü dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılayan yeterli bir seyahat sağlık sigortasını gösterir belge. Asgari kapsam tutarı 30.000 EUR olmalıdır.

Başvuru sahiplerince sunulması gereken kanıtlayıcı belgeleri gösterir uyumlaştırılmış liste (AB Delegasyonu web sayfası linki) ile Üye Devletlerin web sayfalarına aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşılabilir. Yapmak istediğiniz seyahatin amacı belirtilmiş kategorilerden hiçbirine girmiyor ise, konsolosluk size gerekli görülen kanıtlayıcı belgelerle ilgili bilgi verecektir.

Başvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından bir takım ek belgeler talep edilebilir.SEYAHAT BELGELERİNDE KABUL EDİLEBİLECEK ASGARİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Tek girişli vize başvurusu yapılıyor ise, sunulan seyahat belgesinin, kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.

Çok girişli vize başvurularında ise, sunulan seyahat belgesinin, kişinin Üye Devlet sınırlarını terk etmeyi planladığı en son tarihten itibaren en az üç ay süreyle geçerliliğini koruyacak bir belge olması gerekmektedir.

Seyahat belgesinde en az iki sayfa olmak üzere yeterli sayıda boş sayfa BULUNMALIDIR– bunlardan biri, vize etiketinin yapıştırılacağı sayfa olup diğeri ise sınır kontrol makamlarının basacağı mühür için kullanılacaktır.PASAPORTUM ÜZERİNDE VİZE BAŞVURUMUN UYGUN OLDUĞUNA DAİR BİR DAMGA OLMALI MI?

Bir başvuru uygun görüldüğü takdirde yetkili konsolosluk, başvuru sahibinin seyahat belgesine bir damga vurur.

Bu damga, başvuruyu inceleyen Üye Devletin hangisi olduğunu, başvurunun tarihini (örn: 22.4.2011) ve vize başvurusunu değerlendiren makamı gösterir.

Bu damga, herhangi bir yasal sonuç doğurmaz ve vize basıldığında etiket, damganın vurulduğu sayfaya yapıştırılır.

Diplomatik ve hizmet pasaportları damgalanmaz.

HERHANGİ BİR MÜLAKATA GİRMEM GEREKİYOR MU?

Başvurunuzun incelenmesi sırasında konsolosluk tarafından mülakat daveti yapılabilir.BAŞVURUM NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Uygun bulunan başvuru, yapıldığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde karara bağlanır.

Özellikle başvurunun ayrıntılı bir tahkikat gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, azami 30 takvim gününe kadar uzatılabilir.

İstisnai olarak, özel bazı durumlarda ek bir takım belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre azami 60 takvim gününe çıkabilir.VİZE BAŞVURUM REDDEDİLİRSE NE YAPABİLİRİM?

5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize başvurusu reddedilenlere durumları resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kişilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır.

Temyiz işlemleri, başvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karşı ve o Üye Devletin ulusal kanunları uyarınca yürütülür.

Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile başvurunun yapılabileceği yetkili makam ve başvuru süresi de dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına ilişkin prosedürleri ve ulusal kanunda referans alınacak ilgili bölümleri belirtir.

Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİYLE SEYAHAT EDERKEN HANGİ BELGELERİ YANIMDA BULUNDURMALIYIM?

Sadece Schengen vizenizin olması, Schengen Bölgesine (yani Schengen vizesi veren ülkelerin topraklarına) otomatikman giriş hakkınız olduğu anlamına gelmez.

Vize alan kişi dış sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalış amacını ve koşullarını; hem kalış süresi boyunca hem de menşei ülkesine dönüşüyle veya girişinin kesin olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçişiyle ilgili giderleri karşılayacak yeterli kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla edinebilecek durumda olduğunu gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalış veya transit geçiş süresinin tamamını kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir (ayrıntılar için yukarıdaki bölüme bakınız).

AİLE MENSUPLARIM AB/AEA VATANDAŞI İSE HANGİ KURALLARA TÂBİYİM?

Şayet AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bir bireyin ailesinin mensubu iseniz, aşağıdaki koşulları karşıladığınız sürece hızlandırılmış serbest vize prosedüründen faydalanabilirsiniz:

1.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bir bireyin (veya bu bireyin eşi/ kayıtlı partnerinin) ailesine mensupsanız (bu kapsamda yer alanlar: eş, kayıtlı partner, 21 yaşından küçük çocuk veya bakmakla yükümlü olunan aile mensubu); VE

2.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan o birey, vatandaşı olduğu Üye Devletten başka bir Üye Devlette ikamet ediyor veya ikamet almak üzere o ülkeye seyahat ediyorsa; VE

3.- AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan bireye eşlik ediyor veya birlikte ikamet etmek üzere kendisiyle bir araya gelmeyi planlıyorsanız.

Vize başvurusu, AB/AEA veya İsviçre vatandaşı olan o bireyin menşei ülkesinin konsolosluğuna değil anılan bireyin ikamet etmeyi planladığı ülkenin konsolosluğuna yapılmalıdır.Şayet vize kolaylığından faydalanabileceğinizi düşünüyorsanız, vize başvurunuzu yaparken bu kriterleri karşıladığınızı kanıtlayan belgeleri sunmanız gerekmektedir.


Yüklə 36,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə