Yapi ruhsatiYüklə 1,37 Mb.
səhifə1/14
tarix01.11.2017
ölçüsü1,37 Mb.
#25045
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ULUSAL ADRES

VERİ TABANIYAPI BELGELERİ

EL KİTABI

(15.04.2007)

T.C. BAŞBAKANLIK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

İçindekiler Sayfa
BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 3 1. GİRİŞ 4

  1. Tarihçe 4

  2. Amaç 4

  3. Kapsam 4

  4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 4

 2. TANIM VE KAVRAMLAR 5

 3. İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS) 7


BÖLÜM II. YAPI BELGELERİNİN AÇIKLAMASI 9


 1. YAPI RUHSATI 10

  1. Formun Açıklaması 10

  2. Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 16

  3. Formun Düzenlenen Kısımları İle İlgili Örnekler 22

 2. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 25

  1. Belgenin Açıklaması 25

  2. Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 31

  3. Formun Düzenlenen Kısımları İle İlgili Örnekler 37

 3. YANAN VE YIKILAN YAPILAR 39

  1. Formun Açıklaması 39

  2. Tutarlı Olması Gereken Kısımlar 42


BÖLÜM III. YAPI BELGELERİ FORMLARI ve EKİ 45


 1. YAPI RUHSATI 46

  1. Yapı Ruhsatı Formu 46

  2. Yapı Ruhsatı Formu Eki : Açıklama 48

 2. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 52

  1. Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu 52

  2. Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu Eki : Açıklama 54

 3. YANAN VE YIKILAN YAPILAR FORMU 58

  1. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu 58

  2. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Eki : Açıklama 59


BÖLÜM IV. YAPI BELGELERİ KULLANMA AMACI KODLARI 62
BÖLÜM V. YAPI BELGELERİ ORTAK DEĞİŞKENLER VE RAPORLAMA

DEĞİŞKENLERİ 71


 1. Yapı Belgeleri Ortak Değişkenleri 72

 2. Yapı Belgeleri Raporlama Değişkenleri 79


BÖLÜM VI. YAPI BELGELERİ’NİN ULUSAL ADRES VERİ TABANI’NDAN

VERİLMESİ AŞAMALARI 80


 1. Giriş 81

 2. Yapı Ruhsat’ının Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan Verilmesi 82

 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan Verilmesi 84

 4. Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu’nun Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan Verilmesi 87


BÖLÜM I

GENEL AÇIKLAMALAR


1. GİRİŞ

1.1. Tarihçe

TÜİK tarafından standart hale getirilen “İnşaat Ruhsatnameleri Formu” 1954 yılından, “Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu” ise 1964 yılından itibaren kullanılmaktadır.

“İnşaat Ruhsatnameleri Formu” 1992 yılı TS 8737 numara ile Yapı Ruhsatı olarak, “Yapı Kullanma İzin Kağıtları Formu” 1993 yılında TS 10970 numara ile “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olarak yürürlüğe girmiştir. 2001 Yılında günün gereksinimleri üzerine tekrar düzenlenen “Yapı Ruhsatı Formu”nun 1 Ocak 2002 tarihinden, “Yapı Kullanma İzin Belgesi Formu”nun da 6 Ekim 2001 tarihinden itibaren yeni hali ile kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Son olarak Aralık 2006 tarihinde TSE tarafından tadil edilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi formları 01/01/2007 tarihinden itibaren yeni halleri ile geçerlilik kazanmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 30/12/2006 tarihinde resmi gazetede tebliğ olarak yayınlanarak resmi hale gelmiştir.

Yapı Belgelerinin, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesine göre Ulusal Adres Veri Tabanı ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir. Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak takibinden 31/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” gereği yetkili idareler sorumludur. Yetkili idare; belediye teşkilatı olan yerlerde belediye, belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüdür.

Bu el kitabı, Yapı Belgelerinin (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu) oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar ile Ulusal Adres Veri Tabanı ile nasıl ilişkilendirileceğini anlatmak üzere hazırlanmıştır.1.2. Amaç

Yapı Belgeleri yerleşim yerlerindeki yapılaşmayı takip ve kontrol etme amaçlı olarak yetkili idarelerce verilen belgelerdir. Bu kayıtlar kullanılarak üretilen istatistikler, Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında, özel kişi ve kuruluşların yapacakları yatırımlara yön vermesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının plan ve programlarının yapılmasında, konut açığı belirleme çalışmalarında, uluslararası kıyaslamalarda ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan bu sistem için ülkedeki tüm adreslerin kayıt altına alındığı Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) oluşturulması gerekmektedir. Adrese dayalı tüm kamu hizmetleri UAVT de yer alan adresler kullanılarak yürütüleceğinden 2007 Ocak ayından itibaren yapı belgeleri formları web üzerinden yetkili idareler tarafından girilecektir.

1.3. Kapsam

Yapı İzin İstatistikleri, binaları kapsamaktadır. Yol, baraj, köprü gibi bina dışı inşaat türleri ile belediyelik olmayan bucak ve köy sınırları içindeki ruhsatsız yapılar kapsanmamaktadır. Diğer yandan, 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 Sayılı Kanunun 2. Maddesi ile bu kanundaki sürenin uzatılması için 1986 yılında çıkarılan 3290 Sayılı Kanunun 1. Maddesi’ne göre İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilen binalar için belediyelerce verilen “Yapı Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” nden derlenen bilgileri kapsamaktadır.1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli

Yapı İzin İstatistikleri ile ilgili bilgiler, 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu gereğince kurulan il, ilçe, bucak ve köy belediyelerinden derlenmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. Maddesi’ne göre, belediye sınırları içinde yapılacak bütün yapılar için belediyelerden "Yapı Ruhsatı" ve aynı kanunun 30. Maddesi’ne göre de yapı bitince kullanılabilmesi için “Yapı Kullanma İzin Belgesi” alınması zorunludur.

Numarataj çalışmasını tamamlayan ve TÜİK’e bittiğini bir yazı ile bildiren yerlerde web üzerinden hemen, diğer yerler ise numaralama çalışmasının bitimine müteakip başlayacaktır. En son tarih 01/08/2007’dir. Eski formlar ve numaralama çalışmasını bitiremeyen yerlerin kağıt ortamında gönderdikleri formların veri girişi eskisi gibi bölge müdürlüğünün web’inden yapılacaktır.Belediye, Valilik ve ilgili idareler tarafından düzenlenen yapı belgeleri İçişleri Bakanlığı tarafından aksi bildirilene kadar eskiden olduğu gibi bir nüshası posta ile TÜİK’e gönderilmeye devam edecektir. Yapı belgeleri ile ilgili istatistikler doğrudan Ulusal Adres Veri Tabanı’ndan elde edilecektir.

2. TANIM VE KAVRAMLAR

Yapı Ruhsatı: Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilmesi zorunlu bir belgedir .

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Yapı Kullanma İzin Belgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir.

İnşaat: Şantiyede yapılan veya hazır bölümlerinin montajı ile meydana getirilen yapı bölümüdür.

Yapı: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. (3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesi)

Bina : Kendi başına kullanılabilen, bir veya daha fazla odayı iç ve dış duvarların çevirdiği, diğer alanları da kapsayan çatı ile örtülmüş, temelden çatıya kadar uzanan; konut, tarımsal, endüstriyel, sınai, kültürel, dini, idari ve ulaştırma amacı için tasarlanmış taşınmayacak yapılardır.

Belediye nüfus grupları: Nüfus büyüklüğüne göre yerleşim yerlerinin gruplandırılmasıdır.

Veriliş amacı: Yapı izninin yapıya ne amaçla verildiğini ifade eder.

Yeni yapı : Yapımına başlamak için Yapı Ruhsatı alınan veya yapımı yeni tamamlanmış olup oturulabilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınan yapıdır.

Kat ilavesi : Mevcut yapıya eklenen katlara ilave kat denir.

İlave : Mevcut yapıya eklenen yeni yapılara ilave denir.

Kullanım değişikliği : Yapıların kullanma amacını değiştirmek üzere yapılan değişikliklere kullanım değişikliği denir.

Tadilat : Yapılan onarım ve değişikliklere tadilat denir.

Belge-Ruhsat-Form Tarihi: Yapı İzninin verildiği gün, ay ve yılı göstermektedir.

Yapı sahibi: Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir. Yapı sahipleri;

 1. Özel kişi ve kuruluşlar,

 2. Yapı kooperatifleri,

 3. Genel bütçeli kurumlar,

 4. Katma bütçeli kurumlar,

 5. Özel idareler,

 6. Belediyeler ve bağlı işletmeler,

 7. İktisadi devlet teşekkülleri,

 8. Sermayesinin % 50’ den fazlası devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlar,

 9. Sermayesinin % 50’ den azı devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait kuruluşlardır.

Yapı sayısı : Belediyelerce ve valiliklerce verilen Yapı Ruhsatı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi’ nde yazılı olan sayı yapı sayısıdır. Yanan-Yıkılan yapılarda bu sayı, kısmen veya tamamen yanan ve yıkılan yapıların adedini gösterir.

Yapının yüzölçümü : Yapının dış duvarları içinde kalan, balkonlar hariç bodrum ve çatı katları dahil iskanı (kullanımı) mümkün olan bütün katların kullanım alanlarının toplamıdır.

Yapı İnşaat Alanı: Binalarda ışıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanıdır.

Bina içi ortak alan : Bina içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.

Kullanılabilir taban alanı metre karesi: Bu gösterge, Yapı Belgeleri tasdik edilmiş binaların kullanılabilir taban alanlarının metre karesinden derlenmiştir. Bir binanın kullanılabilir taban alanı dış duvarları dahil edilerek ölçülmüştür, aşağıdakiler dahil değildir:

 • inşaat alanları (örneğin sınır bileşenlerinin, destekleme, kolonlar, sütunlar, şaftlar ve baca alanları)

 • yardımcı kullanım için fonksiyonel alanlar (örneğin ısıtma ve havalandırma tesisatı veya güç jeneratörleri tarafından işgal edilen alanlar)

 • yollar (örneğin merdiven, asansör ve yürüyen merdiven alanları)

İkamet amacı için kullanılan binanın genel kullanılabilir alanın parçası mutfak, oturma odası, yatak odaları ve yardımcı odalar, kiler ve ikamet amaçlı birimlerin sahipleri tarafından kullanılan müşterek kullanım amaçlı alanları kapsar.

Daire (konut birimi): Etrafı kapalı, tavanı örtülmüş bir aile veya bir grup insanın diğer fertlerden ayrı yaşamasına olanak tanıyan, direkt olarak sokağa, koridora veya genel bir yere açılan, kendisine ait kapısı bulunan yerdir.

Yapının toplam kat sayısı: Binanın toprak zemin üzerindeki katları, varsa inşaat kot farkından meydana gelen zemin (giriş kat) altındaki katlar, bodrum katları ve çatı katları dahil toplam kat sayısını ifade etmektedir.

Bodrum kat: Zemin katın altındaki kat veya katlardır.

Zemin kat: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır (yol seviyesindeki giriş katıdır).

Normal kat : Zemin ve bodrum katlarının dışında kalan kat veya katlardır.

Son kat: Çatı ve çatı katları altında bulunan, normal katların en üstünde bulunan katıdır.

Çatı katı: Binanın son katının üzerinde bulunan ve insanların oturmasına elverişli olan kattır.

Asma kat: Binanın, iç yüksekliği en az 5.50 metre olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan katdır.

Oda: Döşemeden tavana kadar dört tarafı duvarla çevrili ve büyüklüğü en az 4 m² olan ve tavan yüksekliği 2 metreden az olmayan bir yerdir. Genişliği ne olursa olsun banyo, hela, yalnız gelip geçilen antre, koridor, balkon ve kömürlük oda sayılmaz.

Kullanma amacı: Yapının projesinde gösterilmiş olan ve hangi amaç için kullanılacağını ifade eden bir deyim olup, kullanma amacı İnşaat Tipleri Sınıflamasına (İTS) göre yapılmaktadır.

İkamet Amaçlı Binalar: İkamet amaçlı binalar en az yarısı ikamet amaçlı kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının yarısından daha azı ikamet amacı için kullanılıyor ise, bina düzenleme amacına göre ikamet amaçlı bina dışındaki bina olarak tanımlanır.

İkamet Amaçlı Olmayan Binalar: İkamet amaçlı olmayan binalar, temel olarak ikamet dışı amaçlar için tasarlanan veya bu amaçlar için kullanılan inşaatlardır. Eğer kullanılabilir taban alanının en az yarısı ikamet amaçlı kullanılıyor ise, bina ikamet amaçlı bina olarak tanımlanır.

Yapının taşıyıcı sistemi : Taşıyıcı sistem; yapının ağırlığını taşıyan inşaat tarzıdır.

 • Yığma: Yapı ağırlığını duvarlar yoluyla temele yükleten inşaat tarzıdır.

 • İskelet: Yapı kitlesini taşıyacak ve temele iletecek nitelikte çelik, betonarme ve ahşap bir iskelet meydana getirilerek duvar malzemesinin bu iskelet arasına yerleştirilmesi yoluyla yapılan inşaat tarzıdır.

  • Çelik

  • Ahşap

  • Betonarme

   • Çerçeveli sistem

   • Perdeli sistem

   • Çerçeveli + perdeli sistem

 • Karma: İki veya daha fazla malzemenin birleştirilmesi ile bileşenlerin daha farklı özellikler sağladığı bileşkelere kompozit denir.

 • Prefabrik: Standartlaştırılmış elemanlar ya da önceden üretilerek belirli bir plana göre birleştirilmiş bileşenler yardımı ile inşaat yapmayı sağlayan inşaat tarzıdır. Büyük ölçüde önceden fabrikada imal edilmiş olan hazır yapı elemanlarının (duvarlar, taşıyıcı kolon ve kirişler vb.), binanın inşaa edileceği yerde montajının yapılmasıdır. Prefabrikasyon sisteminde, ‘ağır prefabrikasyon’ denilen, önceden fabrikada hazırlanmış çok büyük ve ağır parçaların ve hacimlerin şantiyede büyük vinçlerle yerlerine konulması; ya da ‘hafif prefabrikasyon’ denilen, küçük ve oldukça hafif parçaların birleştirilmesi şeklinde çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

 • Diğer: Yukarıda açıklanan yapım sistemlerinden farklı bir tarzda yapılan inşaat tarzıdır.

İmar mevzuatına aykırı yapı: İzin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği vb. konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır.

Gecekondu; İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır.

Yapım Süresi: Yapı sahibinin, Yapı Ruhsatını aldığı tarih ile Yapı Kullanma İzin Belgesini aldığı tarih arasındaki süredir.

3. İNŞAAT TİPLERİ SINIFLAMASI (İTS)

Yapı Belgeleri kapsamında derlenen bilgilerden üretilen istatistiklerde İnşaat Tipleri Sınıflaması kullanılmaktadır.

İnşaat Tipleri Sınıflaması;

1 Binalar


11 İkamet amaçlı binalar
111 Bir daireli binalar

1110 Bir daireli binalar
112 İki ve daha fazla daireli binalar

1121 İki daireli binalar

1122 Üç ve daha fazla daireli binalar


113 Halka açık ikamet yerleri

1130 Halka açık ikamet yerleri

12 İkamet amaçlı olmayan binalar

121 Otel vb. binalar

1211 Otel binaları

1212 Diğer kısa süreli - konaklama binaları

122 Ofis (işyeri) binaları

1220 Ofis (işyeri) binaları
123 Toptan ve perakende ticaret binaları

1230 Toptan ve perakende ticaret binaları
124 Trafik ve iletişim binaları

1241 İletişim binaları, istasyonlar, terminaller ve ilgili binalar

1242 Garaj binaları


125 Sanayii binaları ve depolar

1251 Sanayii binaları

1252 Su depoları, silolar, depolar


126 Kamu eğlence, eğitim, hastahane veya bakım kuruluşları binaları

1261 Kamu eğlence binaları

1262 Müzeler ve kütüphaneler

1263 Okul, üniversite ve araştırma binaları

1264 Hastahane veya bakım kuruluşları binaları

1265 Spor salonları

127 İkamet amaçlı olmayan diğer binalar

1271 İkamet dışı çiftlik binaları

1272 İbadet veya dini faaliyetler için kullanılan binalar

1273 Tarihi ve koruma altındaki abideler

1274 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer binalar2 Bina Dışı İnşaat İşleri

21 Ulaşım altyapıları

211 Şehirlerarası yollar, şehiriçi yollar, karayolları

2111 Şehirlerarası yollar

2112 Şehiriçi yollar ve karayolları

212 Demiryolu ve diğer raylı yollar

2121 Uzun mesafeli demiryolu ve diğer raylı yollar

2122 Şehiriçi demiryolu ve diğer raylı yollar


213 Havaalanı pistleri

2130 Havaalanı pistleri
214 Köprüler, farklı seviyeli şehirlerarası yollar, tüneller ve yeraltı yolları

2141 Köprüler ve farklı seviyeli şehirler arası yollar

2142 Tüneller ve yeraltı yolları


215 Limanlar, su yolları, barajlar ve diğer su işleri

2151 Limanlar ve gemilerin yüzebileceği kadar derin kanallar

2152 Barajlar

2153 Su kemerleri, sulama ve toprağı işleme için su kanalları

22 Boru hatları, iletişim ve elektrik hatları

221 Uzun mesafeli boru hatları, iletişim ve elektrik hatları

2211 Uzun mesafeli petrol ve gaz boru hatları

2212 Uzun mesafe su boru hatları

2213 Uzun mesafeli haberleşme hatları

2214 Uzun mesafeli elektrik hatları

222 Kısa mesafeli (yerel) boru hatları ve kablolar

2221 Kısa mesafeli (yerel) gaz sağlama hattı

2222 Kısa mesafeli (yerel) su sağlama boru hattı

2223 Kısa mesafeli (yerel) atık su boru hattı

2224 Kısa mesafeli (yerel) elektrik ve haberleşme kabloları23 Sanayii alanları üzerindeki karmaşık inşaatlar

230 Sanayii alanları üzerindeki karmaşık inşaatlar


2301 Madencilik ve maden çıkartma için inşaatlar

2302 Enerji santrali inşaatları

2303 Kimya fabrikası inşaatları

2304 Başka bir yerde sınıflandırılmamış ağır sanayii fabrikaları24 Diğer bina dışı inşaat işleri

241 Spor ve eğlence tesisleri inşatları


2411 Spor alanları

2412 Diğer spor ve eğlence tesisleri inşaatları242 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina dışı inşaat işleri

2420 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina dışı inşaat işleriBÖLÜM II

YAPI BELGELERİNİN

AÇIKLAMASI

1. YAPI RUHSATI

1.1. Formun Açıklaması


Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise Valiliklerce(İl Bayındırılık ve İskan Müdürlüğü) verilmesi zorunlu bir belgedir.

1. Ruhsatı veren kurum: Ruhsatı veren kurumun adı mutlaka seçilmiş olmalıdır.

2. Ruhsat verilen yapının adresi: Ruhsat verilen yapının adresi mutlaka Ulusal Adres Veri Tabanında tanımlı olmalı ve bunun üzerinden eşleştirilmelidir.

3. Pafta no

4. Ada no

5. Parsel no

Pafta, Ada ve Parsel numaraları alanlarından en az ikisi doldurulmuş olmalıdır.6. Blok no

Site ve benzeri gibi içinde birden fazla bina ve tesis bulunan parsel için yazılacaktır. Örneğin; A, B veya A1, A2 ya da 1, 2 gibi yapının blok numarası kaydedilecektir.7. Bağımsız bölüm no

Bağımsız bölüm no, kat ilavesi, ilave, tadilat, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği için verilen Yapı Ruhsatları için dolu olmalıdır. Yeni yapılar için bu bölüm doldurulmayacaktır.8. Ruhsatın veriliş amacı

Ruhsatın veriliş amacı, seçeneklerden yanlızca biri mutlaka seçilmelidir..9. Ruhsatın onay tarihi:

Ruhsatın onay tarihi mutlaka seçilmiş olmalıdır. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )10. Ruhsat no: Ruhsat numarası mutlaka yazılı olmalıdır.

11.İlk ruhsat tarihi: Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat tarihi mutlaka seçilmiş olmalıdır. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

12.İlk ruhsat no: Yapıya daha önce ruhsat verilmiş ise ilk ruhsat numarası mutlaka yazılı olmalıdır.

13. İmar planı onay tarihi: İmar planı onay tarihi seçilmelidir. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

14. İmar durumu tarihi : İmar durumu tarihi seçilmelidir. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

15. İmar durumu no: İmar durumu numarası yazılmalıdır.

16. Zemin Etüdü onay tarihi: Zemin etüdü onay tarihi seçilmelidir. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 ) Bina 4 katdan fazla ise bu belge istenmektedir.

17. Parselasyon plan onay tarihi: Parselasyon plan onay tarihi seçilmelidir. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

18. Parselin kullanma amacı

Bu ruhsatın düzenlendiği parselin uygulama imar planında belirtilen kullanma amacı yazılacaktır. İmar planı olmayan ancak üst ölçekli diğer planlar kapsamında kalan alanlarda plan ve plan notlarına göre doldurulacaktır. Herhangi bir plan kapsamında kalmayan alanlarda Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak doldurulacaktır.19. Parselin alanı (m²)

: Parselin alanı mutlaka dolu olmalıdır.

20. Tapu tescil belgesi veren kurum: Tapu tescil belgesi veren kurum yazılmış olmalıdır.

21. Tapu tescil belgesi tarihi: Tapu tescil belgesi tarihi seçilmiş olmalıdır. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

22. Tapu tescil belgesi no: Tapu tescil belgesi numarası yazılmış olmalıdır.

23. ÇED raporu onay tarihi: Çevresel Etki ve Değerlendirmesine konu parsel ve yapılar için ÇED raporu onay tarihi seçilmiş olmalıdır. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

24. Planlanan inşaata başlama tarihi: Ruhsatı alınan yapının, planlanan inşaat başlama tarihi (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

25. Planlanan inşaatı bitirme tarihi: Yapı ilgilileri arasında yapılan sözleşmelerde yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, fenni mesuller, yapı denetim kuruluşu arasında yapılan sözleşmelerde esas alınan tarihlerdir. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )

26. Ruhsatın geçerlilik tarihi:

Ruhsat alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlama, 5 yıl içinde inşaatı tamamlamak zorunludur. (Tarihler elle, gg . aa . yyyy formatında da yazılabilir. Örneğin 01.01.2007 )Yapı Sahibinin:

Yapının hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Yapının fiilen kimin tarafından yapıldığı önemli değildir.27. Adı soyadı, Unvanı, TC kimlik no

28. Bağlı olduğu vergi dairesi adı

29. Vergi kimlik no

30. Adres

31. İmza

Yapı Sahibinin Adı soyadı, unvanı ile özel işaretlenmiş ise TC kimlik numarası mutlaka doldurulmuş olmalıdır.

Özel, Kamu veya Yabancı seçeneklerinden bir tanesi mutlaka seçilmiş olmalıdır.Yapı sahibi yabancı ise, TC kimlik numarası doldurulmayacak,uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecektir.Kamu seçilmiş ise, TC kimlik numarası doldurulmayacaktır. Yapı sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi adı seçilmiş ve Vergi kimlik no, Adresi yazılmış olmalıdır.Yüklə 1,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə