Kültürel Etkileşim ProjesiYüklə 2,45 Mb.
səhifə1/21
tarix11.08.2018
ölçüsü2,45 Mb.
#69405
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

İÇİNDEKİLER


SUNUŞ 7

YÖNETİCİ ÖZETİ 9

1GİRİŞ 11

1.1ARAŞTIRMANIN KONUSU VE KAPSAMI 11

1.2ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 11

1.3ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ VE HEDEFLERİ 11

1.4ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 16

1.4.1Araştırmanın Evren ve Örneklem Saptaması 16

1.4.2 Araştırmanın Soru Formunun Hazırlanması 20

1.4.3Araştırmanın Hipotezleri 21

1.4.4Araştırmanın Veri Analizinde Kullanılan İstatistiksel Teknikler 24

1.4.5Araştırma Bulgularının Değerlendirmesi 24

1.4.6Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği 25

2ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI 26

2.1ARAŞTIRMA KATILIMCILARININ SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 26

2.2ARAŞTIRMA KATILIMCILARININ KÜLTÜREL DEĞERLER İLE İLGİLİ GENEL GÖRÜŞLERİ 31

2.3SOSYAL FAALİYETLERLE İLGİLİ ŞIKLI SORULAR 38

2.4Araştırma Katılımcılarının Cinsiyeti, Yaş Durumları ve Medeni Durumlarının Kültürel Değerlere Etkisi 43

2.4.1Kırgızistan Vatandaşlarında Medeni Duruma Göre Kültürel Değerler 46

2.4.2Kırgızistan Vatandaşlarında Yaş Durumuna Göre Kültürel Değerler 48

2.4.3Türkiye Vatandaşlarında Cinsiyete Göre Kültürel Değerler 53

2.4.4Türkiye Vatandaşlarında Medeni Duruma Göre Kültürel Değerler 56

2.4.5Türkiye Vatandaşlarında Yaş Durumuna Göre Kültürel Değerler 59

2.5ARAŞTIRMA KATILIMCILARININ ÜLKE VATANDAŞLIĞINA GÖRE KÜLTÜREL DEĞERLER 62

2.6ARAŞTIRMA KATILIMCILARININ AÇIK UÇLU SORULARA YANITLARI 71

2.6.1Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşlarının Karşılıklı Tanıma ile İlgili Sorulara İlişkin Değerlendirmeleri 71

2.7KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI TANIMA İLE İLGİLİ SORULARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİN GRAFİKSEL DAĞILIMLARI 84

2.7.1Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre Türkiye İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri 103

2.7.2Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre Türkiye İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri 112

2.7.3Türkiye Vatandaşlarının Kırgızca Bilme Durumlarına Göre Kırgızistan İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri 115

2.7.4Türkiye Vatandaşlarının Kırgızistan’da Kalma Sürelerine Göre Kırgızistan İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeler 124

2.7.5Kırgızistan Vatandaşlarının Kurumda Çalışma Süresine Göre Türkiye İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri 127

2.7.6Türkiye Vatandaşlarının Kurumda Çalışma Süresine Göre Kırgızistan İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri 128

3 SONUÇ VE ÖNERİLER 130

4BAŞVURU KAYNAKLARI 134

5EKLER 136
TABLOLAR

Tablo 1 Güvenilirlik Analizi

Tablo 2 Araştırma Katılımcılarının Ülke Vatandaşlığı, Cinsiyet ve Yaş Durumlarına İlişkin frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 3 Araştırma Katılımcılarının Medeni Durumu, Eş Durumu, Çocuk Sayısı ve Çocukların Eğitim Diline Ait Bilgilere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 4 Araştırma Katılımcılarının Eğitim Durumu İle Eşlerinin, Anne ve Babalarının Eğitim Durumuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 5 Araştırma Katılımcılarının Kırgızca/Türkçeyi Bilme Düzeyi, Kırgızistan’da Yaşama/Türkiye’de Kalma Durumu, Kurumda Çalışma Süresine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 6 Aile Hayatı ile İlgili Soruların Tanımlayıcı İstatistikleri ve Kararsız Seçeneği 3’e Göre Farklılıkları

Tablo 7 Çalışma Hayatı ile İlgili Soruların Tanımlayıcı İstatistikleri ve Kararsız Seçeneği 3’e Göre Farklılıkları

Tablo 8 Ülke Yönetimi ile İlgili Soruların Tanımlayıcı İstatistikleri ve Kararsız Seçeneği 3’e Göre Farklılıkları

Tablo 9 Gelenek, Görenek ve Dini İnançlar ile İlgili Soruların Tanımlayıcı İstatistikleri ve Kararsız Seçeneği (3)’e Göre Farklılıkları

Tablo 10 Sosyal Hayat ile İlgili Soruların Tanımlayıcı İstatistikleri ve Kararsız Seçeneği 3’e Göre Farklılıkları

Tablo 11 Boş Zamanlarınızı Değerlendirirken Yaptığınız En Önemli Üç İşi İşaretleyiniz Sorusuna Yapılan Değerlendirmeler

Tablo 12 Türkiye’de Gördüğünüz En Önemli İlk Üç Sorunu İşaretleyiniz Sorusuna Yapılan Değerlendirmeler

Tablo 13 Kırgızistan’da Gördüğünüz En Önemli İlk Üç Sorunu İşaretleyiniz Sorusuna Yapılan Değerlendirmeler

Tablo 14 En Çok Güvendiğiniz İlk Üç Kurumu İşaretleyiniz Sorusuna Yapılan Değerlendirmeler

Tablo 15 Hayatta Başarı Olmak İçin Önemli Gördüğünüz Üç Olguyu İşaretleyiniz Sorusuna Yapılan Değerlendirmeler

Tablo 16 Cinsiyete Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 17 Cinsiyete Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Çalışma Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 18 Cinsiyete Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 19 Cinsiyete Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Gelenek, Görenek ve Dini İnançlara İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 20 Cinsiyete Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Soyal Hayataİlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 21 Medeni Durumsa Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 22 Medeni Duruma Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Çalışma Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 23 Medeni Duruma Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 24 Yaş Durumuna Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 25 Yaş Durumuna Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Çalışma Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 26 Yaş Durumuna Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 27 Yaş Durumuna Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Gelenek Görenek ve Dini İnançlara İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 28 Yaş Durumuna Göre Kırgızistan Vatandaşlarında Sosyal Hayata İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 29 Cinsiyete Göre Türkiye Vatandaşlarında Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 30 Cinsiyete Göre Türkiye Vatandaşlarında Çalışma Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 31 Cinsiyete Göre Türkiye’de Vatandaşlarında Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 32 Cinsiyete Göre Türkiye Vatandaşlarında Gelenek, Görenek ve Dini İnançlara İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 33 Medeni Duruma Göre Türkiye Vatandaşlarında Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 34 Medeni Duruma Göre Türkiye Vatandaşlarında Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 35 Medeni Duruma Göre Türkiye Vatandaşlarında Gelenek, Görenek ve Dini İnançlara İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 36 Medeni Duruma Göre Türkiye Vatandaşlarında Sosyal Hayata İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 37 Yaş durumuna Göre Türkiye Vatandaşlarında Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 38 Yaş durumuna Göre Türkiye Vatandaşlarında Çalışma Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 39 Yaş durumuna Göre Türkiye Vatandaşlarında Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 40 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşı Olma Durumuna Göre Aile Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 41 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşı Olma durumuna Göre Çalışma Hayatına İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 42 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşı Olma Durumuna Göre Ülke Yönetimine İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 43 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşı Olma durumuna göre Gelenek, Görenek ve Dini İnançlara


İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 44 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşı Olma Durumuna Göre Sosyal Hayata İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 45 Ankete Katılanların Kültürel Değerlere Yapmış Oldukları Aritmetik Ortalama

Tablo 46 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşı Olma Durumuna Göre Kültürel Değerlere İlişkin Soruların Varyans (Anova) Analizi

Tablo 47 Kırgızistan ve Türkiye Vatandaşlarının Kültürel Değerlere Ait Kategorilere İlişkin Soruların Aritmetik Ortalaması ve Yüzde Olarak Karşılaştırması

Tablo 48 Kırgız/Türk Milli Marşının Şairini Biliyor musunuz? Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 49 Tanıdığınız Türk/Kırgız Şarkıcılarının Adını Yazınız. Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 50 Tanıdığınız Türk/Kırgız Edebiyatçılarının Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 51 Tanıdığınız Türk/Kırgız Bilim İnsanlarının Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 52 Tanıdığınız Türk/Kırgız Siyasetçilerinin Adını Yazınız. Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 53 Türkiye’nin/Kırgızistan’ın Hatırladığınız Resmi Bayramlarının Adlarını Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 54 Ziyaret Ettiğiniz Türkiye/Kırgızistan Kentlerinin Adını yazınız’ Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 55 Türkiye’nin/Kırgızistan’ın Bildiğiniz Turistik Kentlerinin/Yerlerinin Adını Yazınız’ Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 56 Bildiğiniz Türk/Kırgız Yemeklerinin Adını Yazınız’ Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 57 Bildiğiniz Türkçe/Kırgızca Gazeteleri Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 58 İzlediğiniz Türkçe/Kırgızca TV Kanallarını Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 59 İzlediğiniz Türk/Kırgız Film/Dizilerini Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 60 Dinlediğiniz Türk/Kırgız Radyolarını Yazınız Sorusuna İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Tablo 61 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Tanıdığınız Türk Şarkıcılarının Adını Yazınız

Tablo 62 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Tanıdığınız Türk Edebiyatçılarının Adını Yazınız

Tablo 63 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Türkiye’nin Hatırladığınız Resmi Bayramlarının Adlarını Yazınız

Tablo 64 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Ziyaret ettiğiniz Türkiye Kentlerinin Adını Yazınız

Tablo 65 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Türkiye’nin Bildiğiniz Turistik Kentlerinin/Yerlerinin Adını Yazınız

Tablo 66 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Bildiğiniz Türk Yemeklerinin Adını Yazınız

Tablo 67 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: Okuduğunuz Türk Gazeteleri Yazınız

Tablo 69 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkçe Bilme Durumlarına Göre: İzlediğiniz Türk Film/Dizilerini Yazınız

Tablo 70 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Tanıdığınız Türk Şarkıcıların Adını Yazınız

Tablo 71 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Okuduğunuz Türk Gazetelerini Yazınız

Tablo 72 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: İzlediğiniz Türk TV Kanallarını Yazınız

Tablo 73 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Tanıdığınız Kırgız Şarkıcıların Adını Yazınız

Tablo 74 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Tanıdığınız Kırgız Edebiyatçıların Adını Yazınız

Tablo75 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Tanıdığınız Kırgız Bilim İnsanlarının Adını Yazınız

Tablo 76 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Tanıdığınız Kırgız Siyasetçilerinin Adını Yazınız

Tablo 77 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Ziyaret Ettiğiniz Kırgızistan Kentlerini Yazınız

Tablo 78 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Bildiğiniz Kırgız Yemeklerinin Adını Yazınız

Tablo 79 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Okuduğunuz Kırgızca Gazetelerinin Adını Yazınız

Tablo 80 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: İzlediğiniz Kırgız Film/Dizi Adlarını Yazınız

Tablo 81 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Dinlediğiniz Kırgız Radyolarını Yazınız

Tablo 82 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Tanıdığınız Kırgız Siyasetçilerin Adını Yazınız

Tablo 83 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Kırgızistan’ın Hatırladığınız Resmi Bayramlarının Adlarını Yazınız

Tablo 84 Kırgızistan Vatandaşlarının Türkiye’de Kalma Sürelerine Göre: Dinlediğiniz Kırgız Radyolarını Yazınız

Tablo 85 Anova: Kırgızistan Vatandaşlarının Kurumda Çalışma Süresine Göre Türkiye İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri

Tablo 86 Anova: Türkiye Vatandaşlarının Kurumda Çalışma Süresine Göre Kırgızistan İle İlgili Genel Bilgilere İlişkin Değerlendirmeleri


GRAFİKLER

Grafik 1 Kırgız/Türk Milli Marşı Şairinin Adını Biliyor musunuz Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 2 Kırgız/Türk Şarkıcıların Adını Biliyor musunuz Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 3 Kırgız/Türk Edebiyatçıların Adını Biliyor musunuz Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 4 Kırgız/Türk Bilim İnsanlarının Adını Biliyor musunuz Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 5 Kırgız/Türk Siyasetçilerin Adını Biliyor musunuz Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 6 Kırgız/Türk Resmi Bayramların Adını Hatırladıklarını Yazınız Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 7 Kırgızistan/Türkiye’de Ziyaret Edilen Kentlerin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 8 Kırgızistan/Türkiye’nin Turistik Kentlerinin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 9 Kırgız/Türk Yemeklerinin Adını yazınız Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 10 Okuduğunuz Kırgız/Türk Gazetelerinin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 11 İzlediğiniz Kırgızistan/Türkiye Kanalların Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Dağılımlar

Grafik 12 İzlediğiniz Kırgız/Türk Dizi/Filmlerin Adını Yazınız’ Sorusuna İlişkin Dağılımı

Grafik 13 İzlediğiniz Kırgız/Türk Radyoların Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Dağılım

Grafik 14 Tanıdığınız Kırgız/Türk Şarkıcıların Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 15 Tanıdığınız Kırgız/Türk Edebiyatçıların Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 16 Bildiğiniz Kırgız/Türk Yemeklerinin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 17 Tanıdığınız Kırgız/Türk Bilim İnsanlarının Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 18 Tanıdığınız Kırgız/Türk Siyasetçilerin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Ortalama

Grafik 19 Kırgızistan'ın/Türkiye'nin Hatırladığınız Resmi Bayramlarının Adlarını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 20 Ziyaret Ettiğiniz Kırgızistan/Türkiye Kentlerinin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 21 Kırgızistan'ın/Türkiye'nin Bildiğiniz Turistik Kentlerinin/Yerlerinin Adını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 22 İzlediğiniz Kırgız/Türk Tv Kanallarını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 23 İzlediğiniz Kırgız/Türk Film/Dizi Adlarını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen Ortalama

Grafik 24 Dinlediğiniz Kırgız/Türk Radyolarının Adlarını Yazınız Sorusuna İlişkin Kişi Başına Düşen OrtalamaYüklə 2,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin