Yağış alanı 8000 km2 olan bir akarsu havzası üzerine düşen yıllık ortalama yağış 1000 mm, havza çıkışında ortalama yüzeysel akış 1400 X 106 m3 olup, yıllık net sızma kaybının 600 mm civarında olduğu tahmin edilmektedirYüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.
#23023Yağış alanı 8000 km2 olan bir akarsu havzası üzerine düşen yıllık ortalama yağış 1000 mm, havza çıkışında ortalama yüzeysel akış 1400 x 106 m3 olup, yıllık net sızma kaybının 600 mm civarında olduğu tahmin edilmektedir. Akarsu havzasından buharlaşma ve terleme yoluyla atmosfere geri dönen yıllık ortalama net su miktarını hesaplayınız.

 • Yağış alanı 8000 km2 olan bir akarsu havzası üzerine düşen yıllık ortalama yağış 1000 mm, havza çıkışında ortalama yüzeysel akış 1400 x 106 m3 olup, yıllık net sızma kaybının 600 mm civarında olduğu tahmin edilmektedir. Akarsu havzasından buharlaşma ve terleme yoluyla atmosfere geri dönen yıllık ortalama net su miktarını hesaplayınız.Yağış alanı A havza = 8000 km2

 • Yağış alanı A havza = 8000 km2

 • Yıllık ort. yağış P= 1000 mm, ort. Yıllık ort.yüzeysel akış VR= 1400 x 106 m3

 • yıllık net sızma kaybı S= 600 mm

 • VU= ?

 • P = R + U + S

 • ÇÖZÜM:

 • Vu = A(km2) 106 U(mm).10-3

 • = 8000.(225).103

 • = 1800 milyon m3Ortalama göl yüzey alanı 48 km2 , 1990 yılının başında haznedeki su hacmi 95 milyon m3 olan bir baraj haznesinden bu yı içinde sulama amacıyla 254 milyon m3 su kullanılmış ve haznedeki su hacmi yıl sonunda 25 milyon m3 e düşmüştür.Baraj bölgesi yakınında bulunan bir meteoroloji istasyonunda 1990 yılında 550 mm yağış düştüğü, yıllık tava buharlaşmasının ise 1600 mm olduğu saptanmıştır.Sızma kayıplarını ihmal ederek 1990 yılında baraj gölüne giren su miktarını hesaplayınız.

 • Ortalama göl yüzey alanı 48 km2 , 1990 yılının başında haznedeki su hacmi 95 milyon m3 olan bir baraj haznesinden bu yı içinde sulama amacıyla 254 milyon m3 su kullanılmış ve haznedeki su hacmi yıl sonunda 25 milyon m3 e düşmüştür.Baraj bölgesi yakınında bulunan bir meteoroloji istasyonunda 1990 yılında 550 mm yağış düştüğü, yıllık tava buharlaşmasının ise 1600 mm olduğu saptanmıştır.Sızma kayıplarını ihmal ederek 1990 yılında baraj gölüne giren su miktarını hesaplayınız.Ort. göl yüzey alanı AGöl= 48 m2 ,

 • Ort. göl yüzey alanı AGöl= 48 m2 ,

 • 1990 başı hazne su hacmi Vbaş= 95 milyon m3

 • sulama suyu VK= 254 milyon m3

 • 1990 sonu hazne su hacmi Vson= 25 milyon m3

 • Yağış P= 550 mm

 • yıllık tava buharlaşması ET= 1600 mm

 • Sızma kayıplarını ihmal S=0

 • 1990 yılında baraj gölüne giren su miktarı VR=?

 • ÇÖZÜM:

 • ΔV = V2 - V1 = 25 - 95 = -70 milyon m3

 • En=Ct.Etava- P = 0,7.(1600) -550 = 570 mm

 • Vbuh= 10-3.Aort.En = 10-3.(48). 570 = 27,4 milyon m3

 • Vç= Vbuh + Vkul + Vsız = 27,4 + 245 + 0 = 281,4 milyon m3

 • VR = ΔV + Vç = -70 +281,4 = 211,4 milyon m3Yağış alanı 500 km2 , ortalama yağışı 800 mm/yıl olan bir akarsu havzasında 1941-1960 dönemindeki ortalama akış 84 milyon m3/y olarak hesaplanmıştır. Bu havzada , 1961 yılında ortalama göl yüzey alanı 20 km2 olan bir baraj inşa edilmiş, ayrıca tava buharlaşma gözlemleri yapan bir meteoroloji istasyonu açılmıştır. Baraj haznesinin 1961-1980 dönemindeki işletme kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda ortalama akışın 76 milyon m3/y değerine düştüğü görülmüştür.

 • Yağış alanı 500 km2 , ortalama yağışı 800 mm/yıl olan bir akarsu havzasında 1941-1960 dönemindeki ortalama akış 84 milyon m3/y olarak hesaplanmıştır. Bu havzada , 1961 yılında ortalama göl yüzey alanı 20 km2 olan bir baraj inşa edilmiş, ayrıca tava buharlaşma gözlemleri yapan bir meteoroloji istasyonu açılmıştır. Baraj haznesinin 1961-1980 dönemindeki işletme kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda ortalama akışın 76 milyon m3/y değerine düştüğü görülmüştür.

 • Baraj yapılmadan önceki ve sonraki toplam kayıpları bulunuz,

 • Meteoroloji istasyonunda ölçülen yıllık ortalama tava buharlaşması 1300 mm/y, tava katsayısı 0,70 olduğuna göre su yüzeyinde yıllık buharlaşma kaybını hesaplayınız.

 • 1941-1960 dönemindeki havza özelliklerinin 1961-1980 döneminde değişmediğini kabul ederek baraj haznesinden sızma yoluyla eksilen su miktarının bulunuz.ÇÖZÜM:

 • ÇÖZÜM:

 • Baraj yapılmadan önceki toplam kayıp:

 • Qs + Qu + QE = Qp – Qr = (800 x 10-3).500-84=316 milyon m3/yıl

 • (Buradaki QE su yüzeyinden buharlaşma sıfır kabul edilebilir)

 • Baraj yapıldıktan sonraki toplam kayıp:

 • Q’s + Q’u + Q’E = Qp – Qr = (800 x 10-3).500 -76)=324 milyon m3/yıl

 • Q’E=(10-3.ET.CT).AH = (10-3 x 1300 x 0,70).20 = 18,2 milyon m3/yıl

 • Baraj yapıldıktan sonra AH =20 km2’lik alanda evapotranspirasyon ortadan kalkmış, sızma kayıpları artmış ve ayrıca buharlaşma kayıpları ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler nedeniyle baraj yerindeki ortalama akış 84 milyon m3/y’dan 76 milyon m3/y’a düşmüştür.Buna göre;

 • (Qr –Q’r) +( AH/A)(Qs + Qu) = Q’s,Bj + Q’E

 • (84-76)+(20/500) (316)= Q’s,Bj + 18,2

 • Q’s,Bj = 8+12,64-18,2=2,44 milyon m3/yKış mevsimi başında hacmi 100 milyon m3 olan doğal bir gölün mevsim sonundaki hacimleri (Vson), mevsimlik ortalama göl yüzey alanları (Aort); göle giren (Vg), ve gölden kullanılan (Vk) su miktarları ile göl yüzeyine düşen mevsimlik yağışlar aşağıdaki tabloda verildiğine göre su yüzeyinden mevsimlik ve yıllık brüt buharlaşma yüksekliklerini hesaplayınız.

 • Kış mevsimi başında hacmi 100 milyon m3 olan doğal bir gölün mevsim sonundaki hacimleri (Vson), mevsimlik ortalama göl yüzey alanları (Aort); göle giren (Vg), ve gölden kullanılan (Vk) su miktarları ile göl yüzeyine düşen mevsimlik yağışlar aşağıdaki tabloda verildiğine göre su yüzeyinden mevsimlik ve yıllık brüt buharlaşma yüksekliklerini hesaplayınız.ÇÖZÜM:

 • ÇÖZÜM:

 • Mevsim başındaki göl hacmi Vbaş, mevsimlik net buharlaşma Ve.n, brüt buharlaşma Ve.b, yağış hacmi Vp olmak üzere göldeki su dengesi 106 m3 birimindeki terimler cinsinden

 • Vson – Vbaş = Vg – Vk –(Ve.b – Vp) veya

 • ΔV = (Vg - Vk) - Ve.n Ve.n = (Vg – Vk) – ΔV

 • Biçiminde yazılabilir.Ve.n = Ve.b – Vp = Aort(Eb – P) 10-3 olduğundan buradan mevsimlik brüt buharlaşma yüksekliği çekilerek

 • Eb = (103 Ve.n / Aort) + P = En + P yazılabilir.Bir sulama barajında 1993 yılının Haziran aynı başında 11.6 milyon m3 su bulunduğu; aybaşında göl yüzey alanının 600 hektar olduğu; Haziran ayında baraj gölüne 0,1 m3/sn debi girdiği, sulamaya 0,5 m3/sn su verildiği; ay sonunda göl yüzey alanının 560 hektar olduğu belirlenmiştir.Baraj yakınındaki bir meteoroloji istasyonunda 1993 Haziran ayında bu bölgeye 11 mm yağış düştüğü ve tava buharlaşma yüksekliğinin 130 mm olduğu saptanmıştır.Tava katsayısını 0.70 alarak ve sızma kayıplarını ihmal ederek 1993 Haziran ayı sonunda baraj göl seviyesinin ne kadar değiştiğini bulunuz.

 • Bir sulama barajında 1993 yılının Haziran aynı başında 11.6 milyon m3 su bulunduğu; aybaşında göl yüzey alanının 600 hektar olduğu; Haziran ayında baraj gölüne 0,1 m3/sn debi girdiği, sulamaya 0,5 m3/sn su verildiği; ay sonunda göl yüzey alanının 560 hektar olduğu belirlenmiştir.Baraj yakınındaki bir meteoroloji istasyonunda 1993 Haziran ayında bu bölgeye 11 mm yağış düştüğü ve tava buharlaşma yüksekliğinin 130 mm olduğu saptanmıştır.Tava katsayısını 0.70 alarak ve sızma kayıplarını ihmal ederek 1993 Haziran ayı sonunda baraj göl seviyesinin ne kadar değiştiğini bulunuz.Vbaş= 11.6 milyon m3 Agöl, baş = 600 Ha

 • Vbaş= 11.6 milyon m3 Agöl, baş = 600 Ha

 • QR= 0,1 m3/sn Agöl, son= 560 Ha

 • QK= 0,5 m3/sn

 • P= 11 mm S = 0

 • Etava = 130 mm CT= 0.70 ΔH = ?Kataloq: userweb -> gulay.onusluel
userweb -> Üretim yöneticileri, belli bir ürünün gelecekte
userweb -> Finansal durum tablosu (BİlançO) hesaplari
userweb -> Sunum gündem
userweb -> Populasyon ortalamasının 75 olduğunu test ediniz. Populasyon ortalamasının 75 olduğunu test ediniz
userweb -> Toplum içinde yaşayan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarının karşılanması gerekir
gulay.onusluel -> Bir akarsuyun yatağından taşarak veya farklı nedenlerle yükselen suların meskun veya olmayan araziyi kaplamasıdır
gulay.onusluel -> 1. genel biLGİler proje verileri
gulay.onusluel -> Kanalizasyon hatlari yapim iŞleri tekniK Şartnamesi
gulay.onusluel -> Plüvyograflı bir yağış İstasyonunda 12 Mart 1993 günü kaydedilen,6 saat süreli yağışın plüvyograf kaydı (toplam yağış eğrisi) şekilde gösterilmiştir
gulay.onusluel -> 1. genel biLGİler proje verileri

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə