Yazı (Sümerler) MÖ 3100 Çiziyazısı (Mezopotamya)Yüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.
#24340
növüYazı


MÖ 8000 – Hesaptaşı (Ortadoğu)

 • MÖ 8000 – Hesaptaşı (Ortadoğu)

 • MÖ 3300 – İlk yazı (Sümerler)

 • MÖ 3100 – Çiziyazısı (Mezopotamya)

 • MÖ 3000 – Hiyeroglif (Mısır)

 • MÖ 1750 – Hammurabi Kanunları (Babil)

 • MÖ 1700-1000 – İlk alfabeler (Filistin, Fenike)

 • MÖ 730 – Yunan alfabesi

 • MÖ 2. yy – Kâğıdın icadı (Çin)

 • MS 800’ler – İlk baskı teknolojisi (Çin)

 • 12. yy – Kâğıt Avrupa’da

 • 1305 – İlk hareketli basım tekniği (Çin)

 • 1450 – Modern matbaa makinesi (Almanya – Guttenberg)

 • 1792 – İlk uzun mesafeli telgraf hattı

 • 1831 – Elektrikli telgraf

 • 1835 – Morse alfabesi


1867 – Daktilo

 • 1867 – Daktilo

 • 1876 – Telefon (A.Graham Bell)

 • 1877 – Pikap (T.Edison)

 • 1893 – Kablosuz telgraf

 • 1901 – Radyo (G.Marconi)

 • 1925 – TV sinyali

 • 1946 – ENIAC (bilgisayar)

 • 1947 – Mobil telefon

 • 1958 – Fotokopi makinesi

 • 1962 – İletişim uydusu

 • 1964 – Fiber optik iletişim

 • 1969 – ARPANET (internet ağı)

 • 1976 – Kişisel bilgisayar (PC)

 • 1983 – İnternet

 • 1989 – www (Web 1.0)Yazılı İletişim: Gazete, dergi, kitap, telgraf

 • Yazılı İletişim: Gazete, dergi, kitap, telgraf

 • İşitsel-görsel iletişim: Televizyon, radyo, CD, DVD, reklâmlar, fotoğrafçılık, sinema

 • Dijital iletişim: İnternet, cep telefonu, bilgisayar

 • Dijital iletişimde iki düzey:

 • Web 1.0: Programcılar tarafından oluşturulan web sayfaları, uzman içeriği, yüksek kontrol ve hiyerarşik yapı. Bireyler sadece izleyici ve okuyucu durumunda.

 • Web 2.0: Kullanıcılar tarafından oluşturulan web sayfaları, herkesin içeriğe katkısı, düşük kontrol, dinamik ve serbest yapı. Bireyler katılımcı ve paylaşımcı.Erişilebilirlik

 • Erişilebilirlik

 • Gizlilik

 • Doğruluk

 • Hacim

 • Hız

 • Menzil

 • Dayanıklılık

 • Haritalanmışlık

 • Bu temel özelliklerin; yazılı iletişim, işitsel-görsel iletişim ve dijital iletişim araçları açısından ele alındığında, dijital iletişimde daha gelişmiş olduğu görülür.Yeni Medya; dijital, interaktif, bilgisayar tabanlı kitlesel iletişimdir. Yeni medya, geleneksel medyaya göre belli avantajlara sahiptir: Daha çok seçenek bulunur ve seçim yapma şansı artar. Daha çok bilgi bulunur. Yaygın bir etkileşim sağlar. Demokratiktir.

 • Yeni Medya; dijital, interaktif, bilgisayar tabanlı kitlesel iletişimdir. Yeni medya, geleneksel medyaya göre belli avantajlara sahiptir: Daha çok seçenek bulunur ve seçim yapma şansı artar. Daha çok bilgi bulunur. Yaygın bir etkileşim sağlar. Demokratiktir.

 • Yeni Medya eleştirisi yapanlar bir takım dezavantajların da oluştuğunu ifade ederler: Tercihler yönlendirilmiştir. Bilgiler daha yüzeyseldir ve güvenirliği azalmıştır. Bilgiler, asimetrik olarak dağılmaktadır. İletişim, yüz yüze kurulmadığı için yüzeyseldir.Meta alım-satımı

 • Meta alım-satımı

 • Eğitim

 • Eğlence, oyun

 • Her türden bilgiye ulaşma

 • Araştırma

 • İletişim

 • Bankacılık

 • E-devlet hizmetleri

 • Müzik, TV, film izleme-dinleme

 • Haber alma

 • Metin, fotoğraf, video içeriği yaratma-yükleme-paylaşma

 • Blog oluşturma

 • Cinsel içerikli yazı-görüntü izleme

 • Ulaşım bileti rezerve etme-alma

 • Radyo dinlemeSosyal Medya, web 2.0 teknolojisi sayesinde karşılıklı etkileşimi ve paylaşımı esas alan yeni medya sistemidir.

 • Sosyal Medya, web 2.0 teknolojisi sayesinde karşılıklı etkileşimi ve paylaşımı esas alan yeni medya sistemidir.

 • Sosyal Medya araçları şunlardır:

 • Sosyal ağlar (facebook, linkedin)

 • Bloglar

 • Mikrobloglar (twitter)

 • Wikiler (e-sözlük ve e-ansiklopediler)

 • Podcastler (Apple iTunes)

 • İçerik toplulukları (youtube, instagram)

 • Forumlar

 • Canlı yayınlar

 • Online oyun siteleri

 • Online eğitim siteleri

 • Oylama ve değerlendirme siteleri

 • Sosyal işaretleme siteleri (digg)

 • Açık kaynak program grupları (linux)

 • Kişiler arası iletişim siteleri (skype)

 • İnteraktif e-ticaret siteleri (e-bay, amazon)

 • Sanal dünyalar (second life)Tüketmek; günümüzde tahrip etmek, israf etmek, bitirmek anlamlarını da çağrıştıran bir anlam kazanmıştır. Medya aracılığıyla (özellikle reklâmlar ve yeni medya) yönlendirilen tüketim davranışları özenme, benzeme, rekabet, üstün gelme benzeri güdülerle sürekli körüklenir.

 • Tüketmek; günümüzde tahrip etmek, israf etmek, bitirmek anlamlarını da çağrıştıran bir anlam kazanmıştır. Medya aracılığıyla (özellikle reklâmlar ve yeni medya) yönlendirilen tüketim davranışları özenme, benzeme, rekabet, üstün gelme benzeri güdülerle sürekli körüklenir.

 • Moda, tüketimi belirleyen gelir-geçer beğenileri küresel düzeyde temsil eden bir kültürdür. Bu kültüre popüler kültür denilebilir. Popüler kültür, kitlesel ortalama beğenilerin toplamıdır. Standartlaşmış, küresel ve gösteriş merakını tatmin eden bir kültürdür.

 • Tüketimin bir yönünü yerel, ulusal, dinî vb. alışkanlıklara hitap etmesi oluştururken diğer yönü, sınır ötesi bir aynılaşmadır.İnsanlar, çalışmadan arta kalan vakitlerini (boş zaman), öncelikle yeni işgününe hazırlanma olarak geçirirler. Arta kalan zamanı da sanatsal, yaratıcı ve keyifli (spor, eğlence dâhil) etkinliklere ayırırlar. Bu etkinliklerin neredeyse tamamı, 21. yüzyılda alınır-satılır metalar şekline dönüşmüştür. Alış-Veriş Merkezleri (AVM’ler) tüm bu etkinleri kapsayan kompleksler olarak inşa edilirler. AVM’ler kentleri ele geçirmiştir. Boş zaman metalaşmıştır.

 • İnsanlar, çalışmadan arta kalan vakitlerini (boş zaman), öncelikle yeni işgününe hazırlanma olarak geçirirler. Arta kalan zamanı da sanatsal, yaratıcı ve keyifli (spor, eğlence dâhil) etkinliklere ayırırlar. Bu etkinliklerin neredeyse tamamı, 21. yüzyılda alınır-satılır metalar şekline dönüşmüştür. Alış-Veriş Merkezleri (AVM’ler) tüm bu etkinleri kapsayan kompleksler olarak inşa edilirler. AVM’ler kentleri ele geçirmiştir. Boş zaman metalaşmıştır.

 • Medya, tüketim toplumunun sürükleyici sektörüdür. Gündelik hayatın programlanması, çalışma ve medya kontrolündedir.

 • İnsanlığın yeni mottosu şu hale gelmiştir: “Tüketiyorum, öyleyse varım.”Medya, tüketimi ve buna bağlı olarak yaşamı yönlendirirken bir başka önemli işlev daha görür: İktidarların pekişmesini sağlar.

 • Medya, tüketimi ve buna bağlı olarak yaşamı yönlendirirken bir başka önemli işlev daha görür: İktidarların pekişmesini sağlar.

 • Sansür ve oto-sansürün yanı sıra tekelleşen ve devasa boyutlara ulaşan medya sermayesi, kazançlarının sürekliliğini iktidarlarla kurduğu karşılıklı çıkar ilişkisine borçludur.

 • Savaşların bile canlı izlettirildiği günümüzde insanlar, medyanın gücü sayesinde sindirilebilir. Medya; olanı gizleyebilir, küçüğü büyütebilir, büyüğü önemsizleştirebilir, hatta teknik hilelerle olmayanı olmuş gibi yansıtabilir.

 • Kameralarla tüm yaşantısı gözetlenen bir toplum oluşmaktadır. Ama aynı zamanda dijital tekniklerin sanal dünyasında yeni olanaklar da geliştirilmektedir. Yeni medya, iktidarların henüz tam olarak kontrolüne alamadığı bir sahadır.Ulus-ötesi şirketlerin ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, MB yöneticileri, BM, IMF vb. başkanları, devlet başkanları

 • Ulus-ötesi şirketlerin ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, MB yöneticileri, BM, IMF vb. başkanları, devlet başkanları

 • Büyük partilerin başkanları, yüksek bürokratlar, mimarlar, cerrahlar, ünlü bilim insanları, medyatikler vb.

 • Büyükelçiler, valiler, yüksek rütbeli askerler, profesörler

 • Küçük işletmeciler, doktorlar, avukatlar, noterler vb., gazeteciler, pilotlar

 • Bağımsız meslek sahipleri, öğretmenler, subaylar, orta düzey kamu görevlileri

 • Varlıklı yaşlılar

 • Esnaflar, tacirler, nakliyeciler vb.

 • Uzun süreli çalışan yüksek nitelikli işçiler ve memurlar, sağlıkçılar

 • Uzun süreli çalışan tezgâhtarlar, şoförler, askerler

 • Düzensiz çalışan bağımsız işçiler, yarı zamanlı çalışanlar

 • Yoksul işçiler, kaçak göçmenler, güvencesizler (prekarya)

 • Sürekli bir işi olmayan parçalanmış aile bireyleri, uzun süreli işsizler, yardım alanlar, düşük gelirli yaşlılar, çocuk işçiler, göçebeler, dilenciler

 • Tutuklular, çalışma kamplarındakileri, köleler, sokak çocukları, evsizler, sığınmacılar, kaçaklar, akıl hastanesindekilerAile

 • Aile

 • Yaş

 • Toplumsal cinsiyet

 • Etnisite, ırk

 • Din

 • Bölge – coğrafya

 • Parti imajları

 • Parti başkanları

 • Parti kadroları, adayları

 • Medya

 • Ait olunan sosyal sınıf

 • Kamuoyu araştırmaları

 • Bilgisizlik

 • Pragmatizm

 • Seçim vaatleriKataloq: userweb -> erkin.baser
erkin.baser -> Akrabalık bağı, evlilik hukuku, evlat edinme ve partnerlik
erkin.baser -> Bu dönemin sonraki dönemlere de taşınan mirasını şöyle özetlemek mümkündür
erkin.baser -> Bütüncül bir yaklaşım ve sistem analizi
erkin.baser -> Kapitalizmde insanlar yaşamak için çalışmak zorundadırlar. Bu çalışma, başkası için ücret karşılığında gerçekleşir. İşçiler, günlerinin bir bölümünde (işgünü) belli bir ücret karşılığı kapitalist bir işletmede çalışırlar
erkin.baser -> Yazı (Sümerler) MÖ 3100 Çiziyazısı (Mezopotamya)
erkin.baser -> Ateşi bulmak
erkin.baser -> Bu dönemin sonraki dönemlere de taşınan mirasını şöyle özetlemek mümkündür
erkin.baser -> Toplumsal Cinsiyet
erkin.baser -> Kapitalizmde insanlar yaşamak için çalışmak zorundadırlar. Bu çalışma, başkası için ücret karşılığında gerçekleşir. İşçiler, günlerinin bir bölümünde (işgünü) belli bir ücret karşılığı kapitalist bir işletmede çalışırlar
erkin.baser -> Formal Bilimler (Matematik, Mantık, İstatistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi)

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə