Yazısında söz konusu 3 sayılı parselin, 11. 05. 2006 ttll 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kısYüklə 19,91 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü19,91 Kb.
#90471
növüYazı

Taşınmazların İmar Durumu : Dosyada mevcut, Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik IMüdürlüğünün 12.09.2011 tarih, M34.6.KAD.0.13.Û2.310.05.Û2.8448/4612378 sayılı imar durum

yazısında söz konusu 3 sayılı parselin, 11.05.2006 ttll 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, kıs-

men yolda, kısmen de bina yüksekliği Hmax;serbest irtifada, taban alanı kat sayısı TAKS:0,35, kat alana kat sayısı KAKS:2.Ö7 yapılanma şartlarında ayrık nizam "Konut Alanı"nda kaldığı, imar adası İçerisinde ve yola terki olan imar parseli olduğu, ancak söz konusu 3 sayılı parselin bitişiğindeki 14

parselin, parsel ölçüleri meri plan şartlarında yapılaşmaya müsait olmadığından 3 parsele, 14 parselle birlikte imar durumu düzenlenebileceği, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunun 05,11.1999 tarih, 664 sayılı ilke kararı gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısın-

da tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde, uygulama esnasında Anıtlar Kurulundan


görüş alınması gerektiği bildirilmiştir.

Taşınmazların Evsafı: Söz konusu bağımsız gayrimenkul, Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa (Fenerbahçe) mahallesi, Gülizar Sokağı ile Kızıltuğ Sokağının kesiştiği köşe başında, Gülizar Sokağından mahallen

9 kapı notu, bir zemin, bir normal ve bir çatı arası katlı inşa edilmiş kargir binanın bulunduğu parseldir. Bina tek bîr konut olarak kullanılmakta olup köşk halindedir. Zemin katta balkonlu salon,

mutfak, banyo ve tuvalet mahalleri, birinci katta bir sandık odası, dört yatak odası, banyo ile çatı arası

katında ise bir salon mevcuttur. Döşemeler salonda ahşap parke, ıslak zeminler seramikle, odaların jbir kısmı laminat parke, bîr kısmı tahta üzeri halı ile kaplıdır. Bina zeminde takriben 100,00 m2 saha üzerine oturtulmuş olup binada doğalgaz yakıtlı kombi kat kaloriferi tesisatı vardır. Bina cephesi !dekoratif olarak PVC Sidingle kaplıdır. Bina Bayındırlık ve İskan Bakanlığının "Mühendislik Hizmetleri iŞaıtnamesi"nin 3.2 maddesi gereğince "IILSınıf A* başlığı altında tanımlanmaktadır. Bina vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup binada su, elektrik, doğalgaz tesisatları vardır. Her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumdadır. Ulaşımı kolaydır.Taşınmazlann Kıymeti: Satışa konu taşınmazların değerine etki eden tüm etkenler gözönüne alı­narak bilirkişi tarafından taşınmazın tamamına 1,450.000,00-TL kıymet takdir edilmiş ve kıymet takdiri kesinleşmiştir. Satış Şartlan:

  1. Taşınmazın satışı 17 / 04 I 2012 gönü saat 14,00'den 14.1 fla kadar KADİKÖY 8. İCRA MÜDÛRlÜGÜ'NDEjaçıkartırma suretiyle yapıtacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve |rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle Ibir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla; 27 /04/2012 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklann alacağını ve satış giderlerini, takdir edilen kıymetinin % 40'tnı geçmek şartı île en çok arttırana ihalesi yapılacaktır.

  2. Artırmalara iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Türk Lirası cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmazı satın alanlar, ihal­eye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ödenmesi gerekmesi halinde ihale damga pulu, KDV, tapu alım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Tellaliye bedeli, îapu satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim ma rafları alıcıya aittir.

  3. ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin {*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 'giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir iki İhale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendi- terinden tahsil edilecektir.

  5. Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1711 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, tebliğ edilemeyen alakadarlara bu ilanın tebliğ yerine geçeceği ilân olunur.

(liKrrU26)

O İlgililer tabirine irtifak hakla sahipleri de dâhildir.

(*) Tebliğ yapılamayan ilgililere iltC'nun 126 ve 127.maddelerine göre ilahen tebliğ olunur.

(*): Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir.BN:11559
Yüklə 19,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin