TaşmiVfazin açik aktirma ilani taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar DurumuYüklə 37,14 Kb.
tarix12.08.2018
ölçüsü37,14 Kb.
#69710

TC. BAKIRKÖY 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2011 / 1480 TalimatTAŞmiVfAZIN AÇIK AKTIRMA İLANI

  1. Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu:

istanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahalleni, Dereboyu Mevkiinde hain 13 parsel sayılı 3.204,50 m2 miktarlı Tarla niteliğindeki (mahallen arsa niteliğinde) taşınmazın; 300000/320450 hissesi.

Satışa konu olan taşınmaz Havaalam-Çobançeşme kavşağından Mahmutbey istikametine giden Basın Express yolunun sol tarafında BP benzin istasyonunun bitişigindedir. Taşınmaza Cemal Ulusoy Caddesinden 23 dış kapı numaralı yerden girilmektedir. Taşınmazın Üzerinde; zeminde Bodrum kat+zemin kat+2 normal kattan ibaret betonarme tarzda inşa edilmiş bina mevcuttur. Brüt alanı takribi 2560 m2 dir. Dış cephesi alüminyum giydirme, renkli camlı, merdiven sahanlıkları ve basamakları renkli granit kaplı, korkulukları krom nikel doğramadır. Elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatları ikmal edilmiş olup idare binası olarak kullanılmaktadır. Her bir katta bay ve bayan wc leri bulunmaktadır. Bodrum katında; havuz, sauna, dinlenme yeri, yemekhane, mutfak vardır. Zemini seramik kaptı, asma tavanlı ve spot ışıklı olup duvarlar saten boyalıdır. Zemin katında girişte, danışma bölümü, muhtelif çalışma ofisleri ile muhasebe bolümü vardır. Zemini minofle, kısmen de laminat kaplı, asma tavanlı spot ışıklı olup duvarlar saten boyalıdır. 1. normal katında muhtelif çalışma ofisleri vardır. Zemini minofle kaplı, tavan asma spot ışıklı olup, duvarlar saten boyalıdır. 2. normal katında yönetim olarak kullanılmakta olup muhtelif çalışma odaları vardır. Zemini laminat parke, duvarlar saten boyalı ve asma tavanlı ve spot ışıklı, iç kapılar mobilya kapıdır. Bu bina idare binası olarak kullanılmaktadır. İdari bina ile Cemal Ulusoy Cad. arasında 28 parsel sayılı sınırında takribi 65,00 m2 alanında tek katlı yığma tarzda inşa edilmiş müştemilat binası mevcuttur. İdari binanın yan tarafında takribi toplam alanı 240 m2 alanında biri büyük biride küçük olan havuzda jakuzi bulunan yüzme havuzları vardır. Havuzun yanında iki katlı yığma tarzda inşa edilmiş toplam 208 m2 alanında misafirhane binası, zemin katı tadilat halinde olup, bu binaya bitişik 30 m2 ve 35 m2 alana sahip tek katlı müştemilatlar, idare binası arkasında 53 m2 lik kazan dairesi, idare binası île 8525 parsel sınırı sayılı taşınmaz ile olan sınırda bir taraftan yüzme havuzuna bakan tek katlı yığma 170 m2 alanında önü açık müştemilat, zemin seramik kaplı, tavan ahşap çatı üzeri kiremit örtülüdür. Tek katlı yapıların toplam alanı (müştemilatların) (65-<-3O4-35-<-170=300,00 m2) dir.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar Ve Planlama Müdürlüğü' nün imar durum belgesine göre; Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mah. 1 pafta 13 parsel sayılı yer 1/1O00 ölçekli 02.12.1981 tasdik tarihli Yenibosna İmar planında "İstanbul Batı Yakası Mezarlık alanında" kalmaktadır. Söz konusu parsele kaçak yapı yapıldığından Yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup, Belediye Encümenince 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddesince kararlarının verilmiş olduğu görülmüştür.
10.57O.2O9,OO-TL 13:30 - 13:40 Arası

Muhammen Bedeli Satış Saati

2 - Taşınmazın Tapu Kaydı. Hali Hazır Durumu, İmar Durumu:

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, Dereboyu Mevkiinde kain 1-4 parsel sayılı 7.480,00 m2 miktarlı

Tarla niteliğindeki (mahallen arsa niteliğinde) taşınmazın; 66/96 hissesi.

Satışa konu olan taşınmaz Havaalanı-Çobançeşme kavşağından Mahmutbey İstikametine giden Basın Express yolunun sol tarafında BP benzin İstasyonunun bitişiğindedir. Taşınmaza Cemal Ulusoy Caddesinden 23 dış kapı numaralı yerden girilmektedir. Taşınmazın üzerinde; Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Halkalı Gümrük Müdürlüğü Er-Şen Genel Antrepo binası mevcuttur. Bu bina kısmen 14 parselde kısmen de 15 parsel üzerine inşa edilmiş bulunmaktadır. Binanın yüksekliği takribi ll,SOm, taşıyıcı kolonları ve çatı makasları ile dış cephe çelik konstrüksiyondur. Antreponun brüt toplamı takribi 4713,30 m2' dir. Antreponun 2886,50 m2'lik kısmı 14 parselde, 1826,80 m2'lik kısmı 15 parselde kalmaktadır.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı tmar ve Planlama Müdürlüğü' nün imar durum belgesine göre; Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mah. 1 pafta 14 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 02.12.1981 tasdik tarihli Yenibosna İmar planında "İstanbul Batı Yakası Mezarlık alanında" kalmaktadır. Parselin dosyasında yapılan tetkikte, parsel üzerinde ruhsatsız bina yapıldığından 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 42. ve 32. maddeleri gereğince Belediye Encümeninde yıkım ve para cezası kararlarının verilmiş olduğu görülmüştür.MÜKELLEFİYET:

İrtifak: Satışa konu gayrimenkulun 12/96 hissesi üzerinde intifa hakkı vardır. Bilirkişilerce taşınmazın toplam değeri 16.755.709.00 TL. olarak tespit edilmiş, gayrimenkul üzerinde 62S.339.OQ TL intifa hakkı bulunduğundan. bu miktar düşüldükten sonra anılan taşınmaz 16.127.370.00 TL. üzerinden acık arttırmaya çıkarılacak oluo intifa hakkıyla birlikte satılacaktır.

Muhammen Bedeli

Satış Saati16.127370,00 TL 13:50-14:00 Arası

3 - Taşınmazın Tapu Kavdı. Halt Hazar Durumu, İmar Durumu ;

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, Dereboyu Mevkiinde kain 15 parsel sayılı 24.320,00 rtt2 miktarlı Tarla niteliğindeki (mahallen arsa niteliğinde) taşınmazın; 1/1 hissesi.

Satışa konu taşınmaz Havaalam-Çobançeşme kavşağından Mahmutbey istikametine giden Basın Express yolunun sol tarafında BP benzin istasyonunun bitişigindedir. Taşınmaza Cemal Ulusoy Caddesinden 23 dış kapı numaralı yerden girilmektedir. Taşınmazın ön tarafında 27 parsel sınırında tek katlı yığma tarzda inşa edilmiş 750,00 m2 alanında kargir duvarlı, ahşap çatılı, çatı üzeri etemit kaplı bina mevcuttur. Bu bina şoförler odası ve trafik işleri için kullanılmaktadır. Zemini şap kaplı, kapı ve pencereler demir doğramadır. Taşınmazın üzerinde Metro Kargo tarafından kullanılan depo binası bulunmaktadır. Binanın yüksekliği takribi 9,20-ll,20m, taşıyıcı kolonları ve çatı makasları çelik konstriksiyon. cephesi çelik karkas üzerine saç/alüminyum trapez levha ile kaplıdır, çatı örtüsü alüminyum trapez levha ile kaplıdır. Metro kargonun kullandığı kısmın brüt kapalı alanı toplam 2992,00 m2 dir. Ayrıca bu depoya temeli atılmış natamam durumda olan kısım bulunmaktadır. Bu kısmın demir çatı makasları kısmen yapılmış henüz yerine konulmamıştır. Ayrıca Halkalı Gümrük Müdürlüğü Er-Şen Genel Antrepo binası mevcuttur. Bu bina kısmen 14 parselde kısmen de 15 parsel üzerine inşa edilmiş bulunmaktadır. Antreponun toplamı takribi 4713,30 m2 dir. Antreponun 2886,50 m2 lîk kısmı 14 parselde, 1826,80 m2 lik kısmı 15 parselde kalmaktadır.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğü' nün imar durum belgesine göre; Bahçelievler ilçesi Yenibosna Merkez Mah. 1 pafta 15 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 02.12.1981 tasdik tarihli Yenibosna İmar planında "İstanbul Batı Yakası Mezarlık alanında" kalmaktadır. Parselin dosyasında yapılan tetkikte, parsel üzerinde ruhsatsız bina yapıldığından 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 42. ve 32. maddeleri gereğince Belediye Encümeninde yıkım ve para cezası kararlarının verilmiş olduğu görülmüştür.
Muhammen Bedeli : 76.995.717.00 TL

Şatış Saati 14:10-14:20 Arası

4 - Taşınmazın Tapu Kavdı. Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, Dereboyu Mevkiinde kain 28 parsel sayılı 2.351,00 m2 miktarlı Tarla niteliğindeki taşınmazın; 1/1 hissesi.

Satışa konu taşınmaz Havaalam-Çobançeşme kavşağından Mahmutbey istikametine giden Basın Express yolunun sol tarafında BP benzin istasyonunun bitişigindedir. Taşınmaza Cemal Ulusoy Caddesinden 23 dış kapı numaralı yerden girilmektedir. Taşınmazın; zemini asfalt kaplı, çevresi bahçe duvarlı, cadde cephesinde sürgülü demir kapı, girişte takribi 9 m2 alanında olan bekçi kulübesi île 29 parsel sınırı yakında tek katlı takribi 80,00 m2 otomatik açılır kepenkli garaj binası alanında vardır. Taşınmazların çevresi kapalı alan dışındaki kısımları kısmen asfalt kaplı, kısmen taş parke yol, kısmen de çim sahadır.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğü’nün imar durum belgesine göre; Bahçelievler ilçesi Venibosna Merkez Mah. 1 pafta 28 parsel sayılı yer İ/IOOO ölçekli 02.12.İ981 tasdik tarihli Yenibosna tmar planında "İstanbul Batı Yakası Mezarlık alanında" kalmaktadır.Muhammen Bedeli

8.330.900,00 TL, l4:30-14:40Arası5 - Taşınmazın Tapu Kavdı. Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi. Kocasinan Köyü, Çavuşpasa Mevkiinde kain 1S097 parsel saytiı 6,71 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmazın; 1/2 hissesi.

Satışa konu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz Üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibari ile yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. .

Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğünün imar durum belgesine göre; Bahçelievler ilçesi Kocasinan Şirinevler Mah. 23 pafta 1S097 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli B.Evler revizyon uygulama imar planında "Ticaret-t-Konut" alanında kalmakta olup, ikiz nizam H—18.SO mt. İrtifada 6 (asttı) kat yapılaşma koşullarına haizdir. Ancak söz konusu parsel tek başına yapılanma şartlarını sağlamadığından batı komşusu 7575 parselle tevhidi gerekmekte olduğu görülmüştür.Muhammen Bedeli

Satış Saati

Satış Şartları

5.000,00 TL. 14:50-15:00 Arası1-Tüm gayrimenkuller bakımından, birinci açık artırma 16/04/2012 gtlnU yukarıda belirtilen saatler arasında Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'tm ve rOçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı katmak şartıyla, tüm gayrimenkuller bakımından 26/04/2012 günü Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 'im bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K..D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları itan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

C*)îlgi!iler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m. 126)Basın NO: 14053

www.bik.gov.tr
Yüklə 37,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin